Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 42

1.
Eugene Freeman, Cheng-Yu Wang, Vedant Sumaria, Steven J. Schiff, Zhiwen Liu, Srinivas Tadigadapa
AIP Adv. 2018 Jun; 8(6): 065214. Published online 2018 Jun 14. doi: 10.1063/1.5030460
PMCID:
PMC6002270
2.
Eduardo Ortega, Ulises Santiago, Jason G. Giuliani, Carlos Monton, Arturo Ponce
AIP Adv. 2018 May; 8(5): 056813. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1063/1.5007671
PMCID:
PMC5760265
3.
Wenjie Cheng, Wei Li, ling Xiao, Ming Li, Yongsheng Tian, Yanhua Sun, Lie Yu
AIP Adv. 2017 May; 7(5): 056627. Published online 2017 Jan 11. doi: 10.1063/1.4974057
PMCID:
PMC5236057
4.
Zhao Ya-Ru, Zhang Hai-Rong, Zhang Gang-Tai, Wei Qun, Yuan Yu-Quan
AIP Adv. 2016 Dec; 6(12): 125040. Published online 2016 Dec 16. doi: 10.1063/1.4972775
PMCID:
PMC5193123
5.
P. Graziosi, A. Gambardella, M. Calbucci, K. O’Shea, D. A. MacLaren, A. Riminucci, I. Bergenti, S. Fugattini, M. Prezioso, N. Homonnay, G. Schmidt, D. Pullini, D. Busquets-Mataix, V. Dediu
AIP Adv. 2016 Aug; 6(8): 085109. Published online 2016 Aug 12. doi: 10.1063/1.4961228
PMCID:
PMC5000783
6.
Benpeng Zhu, Jiong Xu, Ying Li, Tian Wang, Ke Xiong, Changyang Lee, Xiaofei Yang, Michihisa Shiiba, Shinichi Takeuchi, Qifa Zhou, K. Kirk Shung
AIP Adv. 2016 Mar; 6(3): 035102. Published online 2016 Mar 3. doi: 10.1063/1.4943492
PMCID:
PMC4788601
7.
Yunlong Jin, Wenyong Zhang, Parashu R. Kharel, Shah R. Valloppilly, Ralph Skomski, David J. Sellmyer
AIP Adv. 2016 May; 6(5): 056002. Published online 2016 Feb 18. doi: 10.1063/1.4942556
PMCID:
PMC4760965
8.
I. Zeylikovich, M. Xu
AIP Adv. 2016 Feb; 6(2): 025105. Published online 2016 Feb 8. doi: 10.1063/1.4941832
PMCID:
PMC4752535
9.
Daniel Ahmed, Xiaolei Peng, Adem Ozcelik, Yuebing Zheng, Tony Jun Huang
AIP Adv. 2015 Sep; 5(9): 097161. Published online 2015 Sep 18. doi: 10.1063/1.4931641
PMCID:
PMC4575316
10.
Jae Won Cha, Elijah Y. S. Yew, Daekeun Kim, Jaichandar Subramanian, Elly Nedivi, Peter T. C. So
AIP Adv. 2015 Aug; 5(8): 084802. Published online 2015 Mar 23. doi: 10.1063/1.4916040
PMCID:
PMC4387602
11.
Yan Lu, Freddie R. Salsbury, Jr.
AIP Adv. 2015 Jan; 5(1): 017130. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.1063/1.4906572
PMCID:
PMC4387600
12.
Yasushi Kawashima
AIP Adv. 2013 May; 3(5): 052132. Published online 2013 May 24. doi: 10.1063/1.4808207
PMCID:
PMC3676368
13.
Andrew Gomella, Eric W. Martin, Susanna K. Lynch, Nicole Y. Morgan, Han Wen
AIP Adv. 2013 Apr; 3(4): 042121. Published online 2013 Apr 18. doi: 10.1063/1.4802886
PMCID:
PMC3645440
14.
Kevin Loutherback, Joseph D'Silva, Liyu Liu, Amy Wu, Robert H. Austin, James C. Sturm
AIP Adv. 2012 Dec; 2(4): 042107. Published online 2012 Oct 3. doi: 10.1063/1.4758131
PMCID:
PMC3477176
15.
Anne L. van de Ven, Min Wu, John Lowengrub, Steven R. McDougall, Mark A. J. Chaplain, Vittorio Cristini, Mauro Ferrari, Hermann B. Frieboes
AIP Adv. 2012 Mar; 2(1): 011208. Published online 2012 Mar 22. doi: 10.1063/1.3699060
PMCID:
PMC3321519
16.
Yang Jiao, Salvatore Torquato
AIP Adv. 2012 Mar; 2(1): 011003. Published online 2012 Mar 21. doi: 10.1063/1.3697959
PMCID:
PMC3321516
17.
Chae-Ryon Kong, Ishan Barman, Narahara Chari Dingari, Jeon Woong Kang, Luis Galindo, Ramachandra R. Dasari, Michael S. Feld
AIP Adv. 2011 Sep; 1(3): 032175. Published online 2011 Sep 27. doi: 10.1063/1.3646524
PMCID:
PMC3217291
18.
Lingyan Gong, Wei Ouyang, Zirui Li, Jongyoon Han
AIP Adv. 2017 Dec; 7(12): 125020. Published online 2017 Dec 21. doi: 10.1063/1.5008365
PMCID:
PMC5739909
19.
Xurong Li, Nezih Tolga Yardimci, Mona Jarrahi
AIP Adv. 2017 Nov; 7(11): 115113. Published online 2017 Nov 16. doi: 10.1063/1.5006273
PMCID:
PMC5690658
20.
Huang Zeng, Wei Zhang, Jizhou Li, Cong Wang, Hui Yang, Yigang Chen, Xiaoyuan Chen, Dongfang Liu
AIP Adv. 2017 May; 7(5): 055307. Published online 2017 May 12. doi: 10.1063/1.4983575
PMCID:
PMC5429186

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center