Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 38

1.
N. Tatemizo, S. Imada, Y. Miura, K. Nishio, T. Isshiki
AIP Adv. 2017 May; 7(5): 055306. Published online 2017 May 10. doi: 10.1063/1.4983491
PMCID:
PMC5425299
2.
Gaohong Xu, Guohai Liu, Xinxin Du, Fangfang Bian
AIP Adv. 2017 May; 7(5): 056671. Published online 2017 Mar 7. doi: 10.1063/1.4978400
PMCID:
PMC5346104
3.
Wenjie Cheng, Wei Li, ling Xiao, Ming Li, Yongsheng Tian, Yanhua Sun, Lie Yu
AIP Adv. 2017 May; 7(5): 056627. Published online 2017 Jan 11. doi: 10.1063/1.4974057
PMCID:
PMC5236057
4.
Zhao Ya-Ru, Zhang Hai-Rong, Zhang Gang-Tai, Wei Qun, Yuan Yu-Quan
AIP Adv. 2016 Dec; 6(12): 125040. Published online 2016 Dec 16. doi: 10.1063/1.4972775
PMCID:
PMC5193123
5.
Z. Boekelheide, C. L. Dennis
AIP Adv.
Published in final edited form as: AIP Adv. 2016 Aug; 6(8): 085201. Published online 2016 Aug 1. doi: 10.1063/1.4960457
PMCID:
PMC5531296
6.
Canute I. Vaz, Changze Liu, Jason P. Campbell, Jason T. Ryan, Richard G. Southwick, III, David Gundlach, Anthony S. Oates, Ru Huang, Kin. P. Cheung
AIP Adv.
Published in final edited form as: AIP Adv. 2016 Jun; 6(6): 065212. Published online 2016 Jun 10. doi: 10.1063/1.4954083
PMCID:
PMC5117664
7.
Benpeng Zhu, Jiong Xu, Ying Li, Tian Wang, Ke Xiong, Changyang Lee, Xiaofei Yang, Michihisa Shiiba, Shinichi Takeuchi, Qifa Zhou, K. Kirk Shung
AIP Adv. 2016 Mar; 6(3): 035102. Published online 2016 Mar 3. doi: 10.1063/1.4943492
PMCID:
PMC4788601
8.
Yunlong Jin, Wenyong Zhang, Parashu R. Kharel, Shah R. Valloppilly, Ralph Skomski, David J. Sellmyer
AIP Adv. 2016 May; 6(5): 056002. Published online 2016 Feb 18. doi: 10.1063/1.4942556
PMCID:
PMC4760965
9.
I. Zeylikovich, M. Xu
AIP Adv. 2016 Feb; 6(2): 025105. Published online 2016 Feb 8. doi: 10.1063/1.4941832
PMCID:
PMC4752535
10.
Subhra Mandal, You Zhou, Annemarie Shibata, Christopher J. Destache
AIP Adv. 2015 Aug; 5(8): 084803. Published online 2015 Jul 8. doi: 10.1063/1.4926584
PMCID:
PMC4499042
11.
Jae Won Cha, Elijah Y. S. Yew, Daekeun Kim, Jaichandar Subramanian, Elly Nedivi, Peter T. C. So
AIP Adv. 2015 Aug; 5(8): 084802. Published online 2015 Mar 23. doi: 10.1063/1.4916040
PMCID:
PMC4387602
12.
Tobias Ehmke, Andreas Knebl, Stephan Reiss, Isaak R. Fischinger, Theo G. Seiler, Oliver Stachs, Alexander Heisterkamp
AIP Adv. 2015 Aug; 5(8): 084903. Published online 2015 Mar 12. doi: 10.1063/1.4915134
PMCID:
PMC4513891
13.
Andrew Gomella, Eric W. Martin, Susanna K. Lynch, Nicole Y. Morgan, Han Wen
AIP Adv. 2013 Apr; 3(4): 042121. Published online 2013 Apr 18. doi: 10.1063/1.4802886
PMCID:
PMC3645440
14.
Kevin Loutherback, Joseph D'Silva, Liyu Liu, Amy Wu, Robert H. Austin, James C. Sturm
AIP Adv. 2012 Dec; 2(4): 042107. Published online 2012 Oct 3. doi: 10.1063/1.4758131
PMCID:
PMC3477176
15.
Anne L. van de Ven, Min Wu, John Lowengrub, Steven R. McDougall, Mark A. J. Chaplain, Vittorio Cristini, Mauro Ferrari, Hermann B. Frieboes
AIP Adv. 2012 Mar; 2(1): 011208. Published online 2012 Mar 22. doi: 10.1063/1.3699060
PMCID:
PMC3321519
16.
Chae-Ryon Kong, Ishan Barman, Narahara Chari Dingari, Jeon Woong Kang, Luis Galindo, Ramachandra R. Dasari, Michael S. Feld
AIP Adv. 2011 Sep; 1(3): 032175. Published online 2011 Sep 27. doi: 10.1063/1.3646524
PMCID:
PMC3217291
17.
Tsung-Feng Wu, Zhe Mei, Luca Pion-Tonachini, Chao Zhao, Wen Qiao, Ashkan Arianpour, Yu-Hwa Lo
AIP Adv. 2011 Jun; 1(2): 022155. Published online 2011 Jun 29. doi: 10.1063/1.3609967
PMCID:
PMC3217293
18.
R D Boehm, P R Miller, S L Hayes, N A Monteiro-Riviere, R J Narayan
AIP Adv. 2011 Jun; 1(2): 022139. Published online 2011 Jun 10. doi: 10.1063/1.3602461
PMCID:
PMC3217292
19.
Huang Zeng, Wei Zhang, Jizhou Li, Cong Wang, Hui Yang, Yigang Chen, Xiaoyuan Chen, Dongfang Liu
AIP Adv. 2017 May; 7(5): 055307. Published online 2017 May 12. doi: 10.1063/1.4983575
PMCID:
PMC5429186
20.
D. B. Gopman, C. L. Dennis, R. D. McMichael, X. Hao, Z. Wang, X. Wang, H. Gan, Y. Zhou, J. Zhang, Y. Huai
AIP Adv.
Published in final edited form as: AIP Adv. 2017 Mar; 7(5): 055932. Published online 2017 Mar 3. doi: 10.1063/1.4977969
PMCID:
PMC5497521

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center