Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 40

1.
Lingyan Gong, Wei Ouyang, Zirui Li, Jongyoon Han
AIP Adv. 2017 Dec; 7(12): 125020. Published online 2017 Dec 21. doi: 10.1063/1.5008365
PMCID:
PMC5739909
2.
Gaohong Xu, Guohai Liu, Xinxin Du, Fangfang Bian
AIP Adv. 2017 May; 7(5): 056671. Published online 2017 Mar 7. doi: 10.1063/1.4978400
PMCID:
PMC5346104
3.
Hafsa Khurshid, Bruce Friedman, Brent Berwin, Yipeng Shi, Dylan B. Ness, John B. Weaver
AIP Adv. 2017 May; 7(5): 056723. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.1063/1.4977073
PMCID:
PMC5315662
4.
Wenjie Cheng, Wei Li, ling Xiao, Ming Li, Yongsheng Tian, Yanhua Sun, Lie Yu
AIP Adv. 2017 May; 7(5): 056627. Published online 2017 Jan 11. doi: 10.1063/1.4974057
PMCID:
PMC5236057
5.
Zhao Ya-Ru, Zhang Hai-Rong, Zhang Gang-Tai, Wei Qun, Yuan Yu-Quan
AIP Adv. 2016 Dec; 6(12): 125040. Published online 2016 Dec 16. doi: 10.1063/1.4972775
PMCID:
PMC5193123
6.
Z. Boekelheide, C. L. Dennis
AIP Adv.
Published in final edited form as: AIP Adv. 2016 Aug; 6(8): 085201. Published online 2016 Aug 1. doi: 10.1063/1.4960457
PMCID:
PMC5531296
7.
Canute I. Vaz, Changze Liu, Jason P. Campbell, Jason T. Ryan, Richard G. Southwick, III, David Gundlach, Anthony S. Oates, Ru Huang, Kin. P. Cheung
AIP Adv.
Published in final edited form as: AIP Adv. 2016 Jun; 6(6): 065212. Published online 2016 Jun 10. doi: 10.1063/1.4954083
PMCID:
PMC5117664
8.
Benpeng Zhu, Jiong Xu, Ying Li, Tian Wang, Ke Xiong, Changyang Lee, Xiaofei Yang, Michihisa Shiiba, Shinichi Takeuchi, Qifa Zhou, K. Kirk Shung
AIP Adv. 2016 Mar; 6(3): 035102. Published online 2016 Mar 3. doi: 10.1063/1.4943492
PMCID:
PMC4788601
9.
I. Zeylikovich, M. Xu
AIP Adv. 2016 Feb; 6(2): 025105. Published online 2016 Feb 8. doi: 10.1063/1.4941832
PMCID:
PMC4752535
10.
Daniel Ahmed, Xiaolei Peng, Adem Ozcelik, Yuebing Zheng, Tony Jun Huang
AIP Adv. 2015 Sep; 5(9): 097161. Published online 2015 Sep 18. doi: 10.1063/1.4931641
PMCID:
PMC4575316
11.
C. Berger, C. Möller, P. Hens, C. Fuchs, W. Stolz, S. W. Koch, A. Ruiz Perez, J. Hader, J. V. Moloney
AIP Adv. 2015 Apr; 5(4): 047105. Published online 2015 Apr 3. doi: 10.1063/1.4917180
PMCID:
PMC4387595
12.
Jae Won Cha, Elijah Y. S. Yew, Daekeun Kim, Jaichandar Subramanian, Elly Nedivi, Peter T. C. So
AIP Adv. 2015 Aug; 5(8): 084802. Published online 2015 Mar 23. doi: 10.1063/1.4916040
PMCID:
PMC4387602
13.
Tobias Ehmke, Andreas Knebl, Stephan Reiss, Isaak R. Fischinger, Theo G. Seiler, Oliver Stachs, Alexander Heisterkamp
AIP Adv. 2015 Aug; 5(8): 084903. Published online 2015 Mar 12. doi: 10.1063/1.4915134
PMCID:
PMC4513891
14.
Sathiabama Thiru, Masaki Asakawa, Kazuki Honda, Atsushi Kawaharazuka, Atsushi Tackeuchi, Toshiki Makimoto, Yoshiji Horikoshi
AIP Adv. 2015 Feb; 5(2): 027120. Published online 2015 Feb 11. doi: 10.1063/1.4908229
PMCID:
PMC4387601
15.
Yan Lu, Freddie R. Salsbury, Jr.
AIP Adv. 2015 Jan; 5(1): 017130. Published online 2015 Jan 22. doi: 10.1063/1.4906572
PMCID:
PMC4387600
16.
Yasushi Kawashima
AIP Adv. 2013 May; 3(5): 052132. Published online 2013 May 24. doi: 10.1063/1.4808207
PMCID:
PMC3676368
17.
Anne L. van de Ven, Min Wu, John Lowengrub, Steven R. McDougall, Mark A. J. Chaplain, Vittorio Cristini, Mauro Ferrari, Hermann B. Frieboes
AIP Adv. 2012 Mar; 2(1): 011208. Published online 2012 Mar 22. doi: 10.1063/1.3699060
PMCID:
PMC3321519
18.
Yang Jiao, Salvatore Torquato
AIP Adv. 2012 Mar; 2(1): 011003. Published online 2012 Mar 21. doi: 10.1063/1.3697959
PMCID:
PMC3321516
19.
R D Boehm, P R Miller, S L Hayes, N A Monteiro-Riviere, R J Narayan
AIP Adv. 2011 Jun; 1(2): 022139. Published online 2011 Jun 10. doi: 10.1063/1.3602461
PMCID:
PMC3217292
20.
Xurong Li, Nezih Tolga Yardimci, Mona Jarrahi
AIP Adv. 2017 Nov; 7(11): 115113. Published online 2017 Nov 16. doi: 10.1063/1.5006273
PMCID:
PMC5690658

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center