Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 957

1.
Feng Ren, Huan Zhou, Min Chen, Xianqiu Xiao, Xiaoping Rui
Biomed Rep. 2017 Nov; 7(5): 455–459. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.3892/br.2017.992
PMCID:
PMC5663978
2.
Li Zhang, Yan Qi, Li Luo, Jiguo Sun, Wanzhe Yuan
Biomed Rep. 2017 Nov; 7(5): 423–428. Published online 2017 Sep 27. doi: 10.3892/br.2017.989
PMCID:
PMC5663986
3.
Naoki Kawahara, Kenji Ogawa, Mika Nagayasu, Mai Kimura, Yoshikazu Sasaki, Hiroshi Kobayashi
Biomed Rep. 2017 Nov; 7(5): 391–399. Published online 2017 Sep 27. doi: 10.3892/br.2017.990
PMCID:
PMC5663977
4.
Yong Li, Zehua Wang, Qiangfu Hu, Dapeng Yu, Ju Gao, Liuqing Yang, Yali Ge, Ping Chen, Liang Zong
Biomed Rep. 2017 Oct; 7(4): 361–364. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.3892/br.2017.976
PMCID:
PMC5649600
5.
Ana Paula Azevedo, Susana N. Silva, Alice Reichert, Fernando Lima, Esmeraldina Júnior, José Rueff
Biomed Rep. 2017 Oct; 7(4): 370–376. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.3892/br.2017.977
PMCID:
PMC5649586
6.
Chao Qu, Man Yu, Xiaoxin Guo, Jing Li, Xiaoqi Liu, Yi Shi, Bo Gong
Biomed Rep. 2017 Oct; 7(4): 314–318. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.3892/br.2017.975
PMCID:
PMC5649572
7.
Raquel Garza-Guajardo, Luis Carlos Canales-Martínez, Irám Pablo Rodríguez-Sánchez, María Marisela Sánchez-Chaparro, Gabriela Sofía Gómez-Macías, Natalia Vilches-Cisneros, Oralia Barboza-Quintana
Biomed Rep. 2017 Oct; 7(4): 306–308. Published online 2017 Aug 25. doi: 10.3892/br.2017.974
PMCID:
PMC5649518
8.
Meifang Zhang, Yihui He, Xueli Zhang, Meiyan Zhang, Lingying Kong
Biomed Rep. 2017 Oct; 7(4): 353–360. Published online 2017 Aug 21. doi: 10.3892/br.2017.970
PMCID:
PMC5649537
9.
Ao-Lei Su, Xiu-Wan Lan, Ming-Bo Huang, Wei Nong, Qingdi Quentin Li, Jing Leng
Biomed Rep. 2017 Oct; 7(4): 349–352. Published online 2017 Aug 18. doi: 10.3892/br.2017.969
PMCID:
PMC5649576
10.
Elizaveta Ershova, Vasilina Sergeeva, Maria Klimenko, Kristina Avetisova, Peter Klimenko, Edmund Kostyuk, Natalia Veiko, Roman Veiko, Vera Izevskaya, Sergey Kutsev, Svetlana Kostyuk
Biomed Rep. 2017 Oct; 7(4): 319–324. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.3892/br.2017.968
PMCID:
PMC5649650
11.
Haitao Zhen, Fen Gui
Biomed Rep. 2017 Oct; 7(4): 325–330. Published online 2017 Aug 9. doi: 10.3892/br.2017.966
PMCID:
PMC5590038
12.
Hyunjin Lee, Jun-Beom Park
Biomed Rep. 2017 Oct; 7(4): 291–296. Published online 2017 Aug 7. doi: 10.3892/br.2017.961
PMCID:
PMC5590047
13.
Theodoros Eleftheriadis, Georgios Pissas, Maria Sounidaki, Georgia Antoniadi, Ioannis Tsialtas, Vassilios Liakopoulos, Ioannis Stefanidis
Biomed Rep. 2017 Oct; 7(4): 365–369. Published online 2017 Aug 4. doi: 10.3892/br.2017.960
PMCID:
PMC5649536
14.
Yasir Waheed, Muzammil Hasan Najmi, Hafsa Aziz, Hasnain Waheed, Muhammad Imran, Sher Zaman Safi
Biomed Rep. 2017 Sep; 7(3): 263–266. Published online 2017 Aug 1. doi: 10.3892/br.2017.959
PMCID:
PMC5582579
15.
Nitin Telang
Biomed Rep. 2017 Sep; 7(3): 199–204. Published online 2017 Aug 1. doi: 10.3892/br.2017.958
PMCID:
PMC5549599
16.
Yuki Yamada, Seiji Kanayama, Fuminori Ito, Noriyuki Kurita, Hiroshi Kobayashi
Biomed Rep. 2017 Sep; 7(3): 221–225. Published online 2017 Jul 31. doi: 10.3892/br.2017.957
PMCID:
PMC5547769
17.
Hiroshi Kobayashi, Kana Iwai, Emiko Niiro, Sachiko Morioka, Yuki Yamada, Kenji Ogawa, Naoki Kawahara
Biomed Rep. 2017 Sep; 7(3): 209–213. Published online 2017 Jul 27. doi: 10.3892/br.2017.955
PMCID:
PMC5547763
18.
Kyoung Soo Kim, Hyung-In Yang
Biomed Rep. 2017 Sep; 7(3): 205–208. Published online 2017 Jul 25. doi: 10.3892/br.2017.952
PMCID:
PMC5543423
19.
Wei Dong, Zhilian Li, Yuanhan Chen, Li Zhang, Zhiming Ye, Huaban Liang, Ruizhao Li, Lixia Xu, Bin Zhang, Shuangxin Liu, Weidong  Wang, Chunling Li, Jialun Luo, Wei Shi, Xinling Liang
Biomed Rep. 2017 Sep; 7(3): 226–230. Published online 2017 Jul 21. doi: 10.3892/br.2017.948
PMCID:
PMC5582581
20.
Satoshi Shinozaki, Hiroyuki Osawa, Yoshikazu Hayashi, Hirotsugu Sakamoto, Yasutoshi Kobayashi, Alan Kawarai Lefor, Hironori Yamamoto
Biomed Rep. 2017 Sep; 7(3): 231–235. Published online 2017 Jul 20. doi: 10.3892/br.2017.947
PMCID:
PMC5582580

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center