Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 1120

1.
Raúl Barrera-Rodríguez
Biomed Rep. 2018 Nov; 9(5): 375–382. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.3892/br.2018.1143
PMCID:
PMC6176108
2.
Shun Teraoka, Yasumasa Kakei, Masaya Akashi, Eiji Iwata, Takumi Hasegawa, Daisuke Miyawaki, Ryohei Sasaki, Takahide Komori
Biomed Rep. 2018 Nov; 9(5): 415–420. Published online 2018 Aug 22. doi: 10.3892/br.2018.1142
PMCID:
PMC6176102
3.
Fatemeh Saghafi, Ebrahim Salehifar, Ghasem Janbabai, Ehsan Zaboli, Akbar Hedayatizadeh-Omran, Omolbanin Amjadi, Siavash Moradi
Biomed Rep. 2018 Nov; 9(5): 446–452. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.3892/br.2018.1145
PMCID:
PMC6176100
4.
Tetsu Kawabata, Haruhiko Tokuda, Go Sakai, Kazuhiko Fujita, Rie Matsushima-Nishiwaki, Takanobu Otsuka, Osamu Kozawa
Biomed Rep. 2018 Oct; 9(4): 318–326. Published online 2018 Aug 8. doi: 10.3892/br.2018.1140
PMCID:
PMC6142041
5.
Jian-Ping Xiao, Dao-Yang Wang, Xue-Rong Wang, Liang Yuan, Li Hao, De-Guang Wang
Biomed Rep. 2018 Oct; 9(4): 339–344. Published online 2018 Aug 3. doi: 10.3892/br.2018.1139
PMCID:
PMC6142031
6.
Jixu Yu, Nian Wang, Faying Qi, Xianjun Wang, Qiyi Zhu, Yucheng Lu, Huiling Zhang, Fengyuan Che, Wei Li
Biomed Rep. 2018 Oct; 9(4): 333–338. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.3892/br.2018.1138
PMCID:
PMC6142032
7.
Daniela Russo, Francesco Merolla, Silvia Varricchio, Giovanni Salzano, Giovanni Zarrilli, Massimo Mascolo, Viviana Strazzullo, Rosa Maria Di Crescenzo, Angela Celetti, Gennaro Ilardi
Biomed Rep. 2018 Oct; 9(4): 275–283. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.3892/br.2018.1136
PMCID:
PMC6142034
8.
Yu Gu, Zhuo-Lin Qiu, De-Zhao Liu, Guo-Liang Sun, Ying-Chao Guan, Zi-Qing Hei, Xiang Li
Biomed Rep. 2018 Oct; 9(4): 291–304. Published online 2018 Jul 26. doi: 10.3892/br.2018.1135
PMCID:
PMC6142038
9.
Feng He, Bo Ai, Lei Tian
Biomed Rep. 2018 Oct; 9(4): 305–312. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.3892/br.2018.1134
PMCID:
PMC6142036
10.
Ying Jing, Yahan Niu, Chang Liu, Ke Zen, Donghai Li
Biomed Rep. 2018 Oct; 9(4): 313–317. Published online 2018 Jul 23. doi: 10.3892/br.2018.1133
PMCID:
PMC6142039
11.
Chong-Zhi Bai, Jian-Qing Hao, Xu-Liang Hao, Ma-Li Feng
Biomed Rep. 2018 Oct; 9(4): 345–349. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.3892/br.2018.1132
PMCID:
PMC6142037
12.
Carolin Götz, Oliver Bissinger, Christopher Nobis, Klaus Dietrich Wolff, Enken Drecoll, Andreas Kolk
Biomed Rep. 2018 Oct; 9(4): 284–290. Published online 2018 Jul 17. doi: 10.3892/br.2018.1131
PMCID:
PMC6142035
13.
Diaa E.E. Rizk, Ghada Al-Kafaji, Ahmed A. Jaradat, Diab Al-Tayab, Moiz Bakhiet, Stefano Salvatore
Biomed Rep. 2018 Sep; 9(3): 233–240. Published online 2018 Jul 12. doi: 10.3892/br.2018.1129
PMCID:
PMC6158400
14.
Dongzhi Ran, Baogang Xie, Zongjie Gan, Xicui Sun, Huaiyu Gu, Junqing Yang
Biomed Rep. 2018 Sep; 9(3): 221–226. Published online 2018 Jul 5. doi: 10.3892/br.2018.1125
PMCID:
PMC6158394
15.
Pamela Frigerio, Ana Cecilia Cepeda-Nieto, Selim Marcos-Morales, Abel Peña-Velázquez, Sergio Dávila-Flores, Mauricio Salinas-Santander
Biomed Rep. 2018 Sep; 9(3): 266–270. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.3892/br.2018.1123
PMCID:
PMC6158395
16.
Emil Egecioglu, Fredrik Anesten, Erik Schéle, Vilborg Palsdottir
Biomed Rep. 2018 Sep; 9(3): 206–212. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.3892/br.2018.1118
PMCID:
PMC6158403
17.
Versa Omrani-Nava, Akbar Hedayatizadeh-Omran, Reza Alizadeh-Navaei, Vahid Mokhberi, Rozita Jalalian, Ghasem Janbabaei, Omolbanin Amjadi, Ghasem Rahmatpour, Amir Mozaffari
Biomed Rep. 2018 Sep; 9(3): 259–265. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.3892/br.2018.1121
PMCID:
PMC6158393
18.
Yoonjae Shin, Yong Woo Kim, Hyemin Kim, Nakyoung Shin, Tae Sung Kim, Taeg Kyu Kwon, Jang Hyun Choi, Jong-Soo Chang
Biomed Rep. 2018 Sep; 9(3): 241–246. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.3892/br.2018.1119
PMCID:
PMC6158391
19.
Thomas Tschernig, Thorben Fischer, Alexander Grissmer, Anja Beckmann, Carola Meier, Peter Lipp, Marc Schneider
Biomed Rep. 2018 Aug; 9(2): 156–160. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.3892/br.2018.1117
PMCID:
PMC6073099
20.
Josef Finsterer, Sinda Zarrouk-Mahjoub
Biomed Rep. 2018 Aug; 9(2): 119–122. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.3892/br.2018.1115
PMCID:
PMC6036827

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center