Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 1414541

1.
Manuel Schabus
Brain.
Published in final edited form as: Brain. 2017 Oct 1; 140(10): e64. doi: 10.1093/brain/awx212
PMCID:
PMC5695662
2.
Janine G. Einspahr, Clara Curiel-Lewandrowski, Valerie S. Calvert, Steven P. Stratton, David S. Alberts, James Warneke, Chengcheng Hu, Kathylynn Saboda, Elisabeth L. Wagener, Sally Dickinson, Zigang Dong, Ann M. Bode, Emanuel F. PetricoinIII
NPJ Precis Oncol.
Published in final edited form as: NPJ Precis Oncol. 2017; 1: 34. Published online 2017 Sep 21. doi: 10.1038/s41698-017-0037-7
PMCID:
PMC5695572
3.
Zeting Qiu, Wei Sun, Shaowei Gao, Huaqiang Zhou, Wulin Tan, Minghui Cao, Wenqi Huang
PeerJ. 2017; 5: e4062. Published online 2017 Nov 17. doi: 10.7717/peerj.4062
PMCID:
PMC5695251
4.
Ehsan Pashay Ahi, Kristina M. Sefc
PeerJ. 2017; 5: e4080. Published online 2017 Nov 17. doi: 10.7717/peerj.4080
PMCID:
PMC5695249
5.
Tiwei Fu, Xiangyu Fan, Quanxin Long, Wanyan Deng, Jinlin Song, Enyi Huang
PeerJ. 2017; 5: e4057. Published online 2017 Nov 17. doi: 10.7717/peerj.4057
PMCID:
PMC5695247
6.
Tove Kirkegaard, Mikail Gögenur, Ismail Gögenur
PeerJ. 2017; 5: e4033. Published online 2017 Nov 17. doi: 10.7717/peerj.4033
PMCID:
PMC5695245
7.
Dong Ju Son, Jie Zheng, Yu Yeon Jung, Chul Ju Hwang, Hee Pom Lee, Ju Rang Woo, Song Yi Baek, Young Wan Ham, Min Woong Kang, Minho Shong, Gi Ryang Kweon, Min Jong Song, Jae Kyung Jung, Sang-Bae Han, Bo Yeon Kim, Do Young Yoon, Bu Young Choi, Jin Tae Hong
Theranostics. 2017; 7(18): 4632–4642. Published online 2017 Oct 16. doi: 10.7150/thno.18630
PMCID:
PMC5695154
8.
Dongdong Wang, Jiajia Zhou, Ruohong Shi, Huihui Wu, Ruhui Chen, Beichen Duan, Guoliang Xia, Pengping Xu, Hui Wang, Shu Zhou, Chengming Wang, Haibao Wang, Zhen Guo, Qianwang Chen
Theranostics. 2017; 7(18): 4605–4617. Published online 2017 Oct 13. doi: 10.7150/thno.20363
PMCID:
PMC5695152
9.
Tien-Jui Tsang, Ying-Chang Hsueh, Erika I. Wei, David J. Lundy, Bill Cheng, You-Tzung Chen, Shoei-Shen Wang, Patrick C.H. Hsieh
Theranostics. 2017; 7(18): 4577–4590. Published online 2017 Oct 13. doi: 10.7150/thno.20005
PMCID:
PMC5695150
10.
Tiantian Li, Edwin C. I. Ao, Bieke Lambert, Boudewijn Brans, Stefaan Vandenberghe, Greta S. P. Mok
Theranostics. 2017; 7(18): 4551–4565. Published online 2017 Oct 13. doi: 10.7150/thno.19782
PMCID:
PMC5695148
11.
Delphine Séhédic, Igor Chourpa, Clément Tétaud, Audrey Griveau, Claire Loussouarn, Sylvie Avril, Claire Legendre, Nicolas Lepareur, Didier Wion, François Hindré, François Davodeau, Emmanuel Garcion
Theranostics. 2017; 7(18): 4517–4536. Published online 2017 Oct 12. doi: 10.7150/thno.19403
PMCID:
PMC5695146
12.
Kai Shi, Jianxiu Xue, Yan Fang, Hongshu Bi, Shan Gao, Dongjuan Yang, Anqi Lu, Yuai Li, Yao Chen, Liyuan Ke
Theranostics. 2017; 7(18): 4480–4497. Published online 2017 Oct 12. doi: 10.7150/thno.21707
PMCID:
PMC5695144
13.
Somali Chaterji, Eun Hyun Ahn, Deok-Ho Kim
Theranostics. 2017; 7(18): 4445–4469. Published online 2017 Oct 7. doi: 10.7150/thno.18456
PMCID:
PMC5695142
14.
Liming Deng, Xiaojun Cai, Danli Sheng, Yang Yang, Eric M. Strohm, Zhigang Wang, Haitao Ran, Dong Wang, Yuanyi Zheng, Pan Li, Tingting Shang, Yi Ling, Fengjuan Wang, Yang Sun
Theranostics. 2017; 7(18): 4410–4423. Published online 2017 Oct 6. doi: 10.7150/thno.21283
PMCID:
PMC5695140
15.
Mirco Galiè, Federico Boschi, Ilaria Scambi, Flavia Merigo, Pasquina Marzola, Luisa Altabella, Umberto Lavagnolo, Andrea Sbarbati, Antonello E Spinelli
Theranostics. 2017; 7(18): 4399–4409. Published online 2017 Sep 30. doi: 10.7150/thno.21403
PMCID:
PMC5695139
16.
Fengqing Shang, Shiyu Liu, Leiguo Ming, Rong Tian, Fang Jin, Yin Ding, Yongjie Zhang, Hongmei Zhang, Zhihong Deng, Yan Jin
Theranostics. 2017; 7(18): 4370–4382. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.7150/thno.19888
PMCID:
PMC5695137
17.
Xi Zhang, Terry Walsh, John J Atherton, Karam Kostner, Benjamin Schulz, Chamindie Punyadeera
Theranostics. 2017; 7(18): 4350–4358. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.7150/thno.21727
PMCID:
PMC5695135
18.
Xuwei Hou, Heng Zeng, Qin-Hui Tuo, Daun-Fang Liao, Jian-Xiong Chen
Diabetes Res (Fairfax)
Published in final edited form as: Diabetes Res (Fairfax). 2015 Oct; 1(4): 84–91. Published online 2015 Aug 21. doi: 10.17140/DROJ-1-115
PMCID:
PMC5695036
19.
Joseph Lau, Kuo-Shyan Lin, François Bénard
Theranostics. 2017; 7(17): 4322–4339. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.7150/thno.21848
PMCID:
PMC5695016
20.
Yun Xiao, Xiaoyu Wang, Ben Wang, Xueyao Liu, Xurong Xu, Ruikang Tang
Theranostics. 2017; 7(17): 4301–4312. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.7150/thno.21450
PMCID:
PMC5695014

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center