Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 1928

1.
Sarath Chandra Veerla, Da Reum Kim, Sung Yun Yang
Biomater Res. 2018; 22: 7. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1186/s40824-018-0119-9
PMCID:
PMC5851251
2.
3.
He Zhao, Li-Jun Duan, Yu-Shan Gao, Yong-Dong Yang, Ding-Yan Zhao, Xiang-Sheng Tang, Zhen-guo Hu, Chuan-Hong Li, Si-Xue Chen, Tao Liu, Xing Yu
J Orthop Surg Res. 2018; 13: 42. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1186/s13018-018-0742-0
PMCID:
PMC5833043
4.
Jianchao Zhang, Xingxuan Xia, Siliang Li, Wei Ran
PeerJ. 2018; 6: e4267. Published online 2018 Jan 12. doi: 10.7717/peerj.4267
PMCID:
PMC5768162
5.
Peng Cheng, Pei Fei, Yao Zhang, Zhaoxiong Hu, Hao Gong, Weijia Xu, Yujiu Gao, Qinghong Zhang
Medicine (Baltimore) 2018 Jan; 97(1): e9517. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1097/MD.0000000000009517
PMCID:
PMC5943125
6.
Sahdeo Prasad, Amit K. Tyagi, Zahid H. Siddik, Bharat B. Aggarwal
Front Pharmacol. 2017; 8: 871. Published online 2017 Dec 12. doi: 10.3389/fphar.2017.00871
PMCID:
PMC5732987
7.
Wang Hai, Xu Ping, Yang Zhi-wen, Zhang Chun
Braz J Med Biol Res. 2018; 51(2): e6812. Published online 2017 Dec 11. doi: 10.1590/1414-431X20176812
PMCID:
PMC5731332
8.
Junhua Cao, Qi An, Lei Wang
Oncol Lett. 2018 Feb; 15(2): 1397–1402. Published online 2017 Nov 21. doi: 10.3892/ol.2017.7467
PMCID:
PMC5776166
9.
Pål Møller, Eivind Hovig
Hered Cancer Clin Pract. 2017; 15: 20. Published online 2017 Nov 13. doi: 10.1186/s13053-017-0080-y
PMCID:
PMC5683587
10.
Tao Qi, Lei Ye, Bo Wang, Bin Zhang, Jun Chen
Medicine (Baltimore) 2017 Nov; 96(44): e8414. Published online 2017 Nov 3. doi: 10.1097/MD.0000000000008414
PMCID:
PMC5682793
11.
Marinella Coco, Vincenzo Perciavalle, Paolo Cavallari, Francesco Bolzoni, Adriana Carol Eleonora Graziano, Valentina Perciavalle
Medicine (Baltimore) 2017 Nov; 96(44): e8325. Published online 2017 Nov 3. doi: 10.1097/MD.0000000000008325
PMCID:
PMC5682783
12.
Junhua Cao, Hongwei Wu, Zhenguang Li
Exp Ther Med. 2018 Jan; 15(1): 13–18. Published online 2017 Oct 27. doi: 10.3892/etm.2017.5385
PMCID:
PMC5763647
13.
Wei Luo, Ya-lun Li, Ya Juan Chen, Qing Xiang, Hong Chen
Medicine (Baltimore) 2017 Oct; 96(41): e8218. Published online 2017 Oct 13. doi: 10.1097/MD.0000000000008218
PMCID:
PMC5662312
14.
Chao Li, Zhongchao Gai, Kai Wang, Liping Jin
Biotechnol Biofuels. 2017; 10: 235. Published online 2017 Oct 11. doi: 10.1186/s13068-017-0920-z
PMCID:
PMC5637338
15.
16.
Junhao Ma, Xinxi Li, Yang Wang, Zhenwei Yang, Jun Luo
Int J Mol Med. 2017 Dec; 40(6): 1869–1880. Published online 2017 Sep 29. doi: 10.3892/ijmm.2017.3166
PMCID:
PMC5716436
17.
Pawan Kumar Jayaswal, Vivek Dogra, Asheesh Shanker, Tilak Raj Sharma, Nagendra Kumar Singh
PLoS One. 2017; 12(9): e0184276. Published online 2017 Sep 18. doi: 10.1371/journal.pone.0184276
PMCID:
PMC5603157
18.
Ryan Dammerman, Sonnie Kim, Mathews Adera, Alex Schwarz
Psychopharmacol Bull. 2017 Sep 15; 47(4): 36–40.
PMCID:
PMC5601087
19.
Sung-Man Kim, Han-Soo Kim
Stem Cell Investig. 2017; 4: 74. Published online 2017 Sep 12. doi: 10.21037/sci.2017.08.07
Retraction in:
Stem Cell Investig. 2018; 5: 15.
PMCID:
PMC5639006
20.
Mingliang Jiang, Mouchao Lv, Zhong Deng, Guoliang Zhai
PLoS One. 2017; 12(9): e0184125. Published online 2017 Sep 8. doi: 10.1371/journal.pone.0184125
PMCID:
PMC5590862

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center