Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 1772

1.
Jianchao Zhang, Xingxuan Xia, Siliang Li, Wei Ran
PeerJ. 2018; 6: e4267. Published online 2018 Jan 12. doi: 10.7717/peerj.4267
PMCID:
PMC5768162
2.
Marinella Coco, Vincenzo Perciavalle, Paolo Cavallari, Francesco Bolzoni, Adriana Carol Eleonora Graziano, Valentina Perciavalle
Medicine (Baltimore) 2017 Nov; 96(44): e8325. Published online 2017 Nov 3. doi: 10.1097/MD.0000000000008325
PMCID:
PMC5682783
3.
Diwakar Jain, Tauseef Ahmad, Mitchel Cairo, Wilbert Aronow
Ann Transl Med. 2017 Sep; 5(17): 348. doi: 10.21037/atm.2017.06.35
PMCID:
PMC5599271
4.
Sheng-Xing Zhu, Xian-Zhou Tong, Shuijun Zhang
Oncol Lett. 2017 Oct; 14(4): 4505–4510. Published online 2017 Aug 21. doi: 10.3892/ol.2017.6777
Retraction in:
Oncol Lett. 2018 Mar; 15(3): 4040.
PMCID:
PMC5649520
5.
Chang-Young Hong, Su-Yeon Lee, Sun-Hwa Ryu, Sung-Suk Lee, Myungkil Kim
Genome Announc. 2017 Aug; 5(32): e00731-17. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1128/genomeA.00731-17
PMCID:
PMC5552983
6.
Yong Li, Ting Jiang, Xingli Fu, Hao Xu, Jianguo Ji
Mol Med Rep. 2017 Oct; 16(4): 3807–3816. Published online 2017 Jul 25. doi: 10.3892/mmr.2017.7084
PMCID:
PMC5646958
7.
Dongdong Wang, Lixia Wang, Yifei Wang, Xinyan Lin
Medicine (Baltimore) 2017 Jun; 96(23): e7072. Published online 2017 Jun 8. doi: 10.1097/MD.0000000000007072
PMCID:
PMC5466223
8.
Weiyi Huang, Haihua Huang, Lei Wang, Jiong Hu, Weifeng Song
Onco Targets Ther. 2017; 10: 2825–2833. Published online 2017 Jun 2. doi: 10.2147/OTT.S79727
PMCID:
PMC5476752
10.
Gang Li, Chang-an Lv, Li Tian, Lian-jin Jin, Ping Sun, Wei Zhao
Medicine (Baltimore) 2017 May; 96(20): e6919. Published online 2017 May 19. doi: 10.1097/MD.0000000000006919
PMCID:
PMC5440146
11.
Q. Wu, X. Zhao, H. You
Braz J Med Biol Res. 2017; 50(6): e5234. Published online 2017 May 18. doi: 10.1590/1414-431X20175234
PMCID:
PMC5479381
12.
Ryuji Miyata, Shuji Matsumoto, Seiji Miura, Kentaro Kawamura, Tomohiro Uema, Kodai Miyara, Ayana Niibo, Tadashi Ogura, Megumi Shimodozono
J Phys Ther Sci. 2017 May; 29(5): 874–879. Published online 2017 May 16. doi: 10.1589/jpts.29.874
PMCID:
PMC5462690
13.
Subin Park, Hong Jin Jeon, Jung Woo Son, Haesoo Kim, Jin Pyo Hong
Int J Ment Health Syst. 2017; 11: 35. Published online 2017 May 11. doi: 10.1186/s13033-017-0143-5
PMCID:
PMC5426067
14.
Leitao Huang, Yi Ding, Lai Qi, Xia Wu, Wei Li, Gendong Huang, Min Dai, Bing Zhang
World J Oncol. 2017 Apr; 8(2): 58–61. Published online 2017 May 4. doi: 10.14740/wjon1011w
PMCID:
PMC5649998
15.
Aasim Farooq Shah, Manu Batra, Ambrina Qureshi
J Clin Diagn Res. 2017 May; 11(5): ZC01–ZC04. Published online 2017 May 1. doi: 10.7860/JCDR/2017/25862.9769
PMCID:
PMC5483798
16.
Jianzhong Yu, Rui Zhao, Wei Shi, Hao Li
Clinics (Sao Paulo) 2017 May; 72(5): 294–304. Published online 2017 May. doi: 10.6061/clinics/2017(05)07
PMCID:
PMC5439114
17.
Chang Xu, Chunhong Zhang, Haowen Wang, Han Yang, Gang Li, Zhenghua Fei, Wenfeng Li
Onco Targets Ther. 2017; 10: 1933–1939. Published online 2017 Mar 30. doi: 10.2147/OTT.S118346
PMCID:
PMC5384730
18.
Greg Irving, John Holden
Version 3. F1000Res. 2016; 5: 222. Published online 2017 Mar 30. doi: 10.12688/f1000research.8114.3
Includes additional comments & authors
PMCID:
PMC4866630
19.
Jae Chul Lee
Anat Cell Biol. 2017 Mar; 50(1): 60–68. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.5115/acb.2017.50.1.60
PMCID:
PMC5386927
20.
Xuelu Li, Chen Song, Gena Huang, Siwen Sun, Jingjing Qiao, Jinbo Zhao, Zuowei Zhao, Man Li
Onco Targets Ther. 2017; 10: 1735–1742. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.2147/OTT.S132806
PMCID:
PMC5367898

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center