Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 2044862

1.
Peter N Alexandrov, Aileen I Pogue, Walter J Lukiw
Integr Food Nutr Metab. 2018 May; 5(3): 10.15761/IFNM.1000214. Published online 2018 Apr 13.
PMCID:
PMC6013271
2.
Abhishekh Gupta, Pedro Mendes
Computation (Basel) 2018 Mar; 6(1): 9. Published online 2018 Jan 31. doi: 10.3390/computation6010009
PMCID:
PMC6013266
3.
Junhua Zhao, Guliang Wang, Imee M. del Mundo, Jennifer A. McKinney, Xiuli Lu, Albino Bacolla, Stephen B. Boulware, Changsheng Zhang, Haihua Zhang, Pengyu Ren, Catherine H. Freudenreich, Karen M. Vasquez
Cell Rep. 2018 Jan 30; 22(5): 1200–1210. doi: 10.1016/j.celrep.2018.01.014
PMCID:
PMC6011834
4.
Hana Totary-Jain, Ronit Vogt Sionov, Ruth Gallily
Immunol Lett. 2016 Aug; 176: 1–7. Published online 2016 May 17. doi: 10.1016/j.imlet.2016.05.011
PMCID:
PMC6011832
5.
Wenjing Zhang, Cong Ning, Weiguo Xu, Hanze Hu, Mingqiang Li, Guoqing Zhao, Jianxun Ding, Xuesi Chen
Theranostics. 2018; 8(12): 3331–3347. Published online 2018 May 23. doi: 10.7150/thno.25276
PMCID:
PMC6010997
6.
Hai-Hao Han, Yu-Jiao Qiu, Yuan-Yuan Shi, Wen Wen, Xiao-Peng He, Li-Wei Dong, Ye-Xiong Tan, Yi-Tao Long, He Tian, Hong-Yang Wang
Theranostics. 2018; 8(12): 3268–3274. Published online 2018 May 11. doi: 10.7150/thno.24711
PMCID:
PMC6010994
7.
Jin Zhou, Xiaoning Yang, Wei Liu, Chunlan Wang, Yuan Shen, Fengzhi Zhang, Huimin Zhu, Hongji Sun, Jiayun Chen, Johnny Lam, Antonios G. Mikos, Changyong Wang
Theranostics. 2018; 8(12): 3317–3330. Published online 2018 May 12. doi: 10.7150/thno.25504
PMCID:
PMC6010993
8.
Jusung Oh, Hyou-Arm Joung, Hyung Soo Han, Jong Kun Kim, Min-Gon Kim
Theranostics. 2018; 8(12): 3189–3197. Published online 2018 May 10. doi: 10.7150/thno.24034
PMCID:
PMC6010992
9.
Borros Arneth
Theranostics. 2018; 8(12): 3392–3399. Published online 2018 May 23. doi: 10.7150/thno.24083
PMCID:
PMC6010991
10.
Juan Zhang, Defeng Li, Xiquan Yue, Meiling Zhang, Ping Liu, Genxi Li
Theranostics. 2018; 8(12): 3275–3283. Published online 2018 May 11. doi: 10.7150/thno.25123
PMCID:
PMC6010988
11.
Kasper Bendix Johnsen, Martin Bak, Paul Joseph Kempen, Fredrik Melander, Annette Burkhart, Maj Schneider Thomsen, Morten Schallburg Nielsen, Torben Moos, Thomas Lars Andresen
Theranostics. 2018; 8(12): 3416–3436. Published online 2018 May 24. doi: 10.7150/thno.25228
PMCID:
PMC6010987
12.
Pierre Raeven, Johannes Zipperle, Susanne Drechsler
Theranostics. 2018; 8(12): 3348–3365. Published online 2018 May 23. doi: 10.7150/thno.23453
PMCID:
PMC6010985
13.
Chao Yu, Shiyu Chen, Yuntao Guo, Chengyi Sun
Theranostics. 2018; 8(12): 3224–3236. Published online 2018 May 11. doi: 10.7150/thno.23259
PMCID:
PMC6010981
14.
Yang Wang, Juan-Juan Chen, Xiao-Fei Wang, Qiang Wang
World J Gastroenterol. 2018 Jun 21; 24(23): 2508–2517. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.3748/wjg.v24.i23.2508
PMCID:
PMC6010945
15.
Dane Christina Daoud, Nicolas Suter, Madeleine Durand, Mickael Bouin, Bernard Faulques, Daniel von Renteln
World J Gastroenterol. 2018 Jun 21; 24(23): 2518–2536. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.3748/wjg.v24.i23.2518
PMCID:
PMC6010943
16.
Esteban Juan Fiore, Luciana María Domínguez, Juan Bayo, Mariana Gabriela García, Guillermo Daniel Mazzolini
World J Gastroenterol. 2018 Jun 21; 24(23): 2427–2440. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.3748/wjg.v24.i23.2427
PMCID:
PMC6010941
17.
Maria Lia Scribano
World J Gastroenterol. 2018 Jun 21; 24(23): 2457–2467. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.3748/wjg.v24.i23.2457
PMCID:
PMC6010939
18.
Jian-Zhong Ye, Ya-Ting Li, Wen-Rui Wu, Ding Shi, Dai-Qiong Fang, Li-Ya Yang, Xiao-Yuan Bian, Jing-Jing Wu, Qing Wang, Xian-Wan Jiang, Cong-Gao Peng, Wan-Chun Ye, Peng-Cheng Xia, Lan-Juan Li
World J Gastroenterol. 2018 Jun 21; 24(23): 2468–2481. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.3748/wjg.v24.i23.2468
PMCID:
PMC6010937
19.
Menglin Wang, Aimin Shi, Thierry Bourgoin
Zookeys. 2018; (766): 51–61. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.3897/zookeys.766.24299
PMCID:
PMC6010510
20.
Valiallah Khalaji-Pirbalouty, Yaser Fatemi, Mohammad Javad Malek-Hosseini, Matjaž Kuntner
Zookeys. 2018; (766): 39–50. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.3897/zookeys.766.23239
PMCID:
PMC6010508

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center