Logo of bmcamBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Complementary and Alternative Medicine

Volume 17;  2017

Case Report

O sang Kwon, Kwang-Ho Choi, Junbeom Kim, Seong Jin Cho, Suk-Yun Kang, Ji-Young Moon, Yeon Hee Ryu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 147. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1186/s12906-017-1656-9
PMCID:
PMC5343376

Correspondence

Jose M. Moran, Juan D. Pedrera-Zamorano
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 119. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1186/s12906-017-1629-z
PMCID:
PMC5319180
Christopher J. Oliver, Stephen P. Myers
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 408. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.1186/s12906-017-1906-x
Includes additional comments & authors
PMCID:
PMC5565069

Software

Sang-Kyun Kim, SeJin Nam, SangHyun Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 77. Published online 2017 Jan 28. doi: 10.1186/s12906-017-1596-4
PMCID:
PMC5273838

Study Protocol

Quan Jiang, Huadong Zhang, Ran Pang, Jinzhou Chen, Zhishun Liu, Xinyao Zhou
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 61. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1186/s12906-017-1559-9
PMCID:
PMC5248458
Chengwei Wang, Chao You, Lu Ma, Mengyue Liu, Meng Tian, Ning Li
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 112. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1186/s12906-017-1614-6
PMCID:
PMC5312440
James W. Carson, Kimberly M. Carson, Maren K. Olsen, Linda Sanders, Laura S. Porter
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 153. Published online 2017 Mar 13. doi: 10.1186/s12906-017-1672-9
PMCID:
PMC5348886
Wing-Fai Yeung, Ka-Fai Chung, Zhang-Jin Zhang, Wai-Chi Chan, Shi-Ping Zhang, Roger Man-Kin Ng, Connie Lai-Wah Chan, Lai-Ming Ho, Yee-Man Yu, Li-Xing Lao
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 183. Published online 2017 Mar 31. doi: 10.1186/s12906-017-1692-5
PMCID:
PMC5374579
Yan Zhang, Jennifer Phy, Chris Scott-Johnson, Sheila Garos, Jennie Orlando, Samuel Prien, Jaou-Chen Huang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 197. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12906-017-1693-4
PMCID:
PMC5381072
Kwan-Il Kim, Hae Jeong Nam, Mia Kim, Junhee Lee, Kyuseok Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 318. Published online 2017 Jun 17. doi: 10.1186/s12906-017-1813-1
PMCID:
PMC5474046
Mikyung Kim, Jung-Eun Kim, Hye-Yoon Lee, Ae-Ran Kim, Hyo-Ju Park, O-Jin Kwon, Eun-Jung Kim, Yeon-Cheol Park, Byung-Kwan Seo, Jung Hyo Cho, Joo-Hee Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 353. Published online 2017 Jul 5. doi: 10.1186/s12906-017-1856-3
PMCID:
PMC5499061
Weiping Sun, Qianhua Ou, Zhijun Zhang, Jiazhi Qu, Yining Huang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 357. Published online 2017 Jul 6. doi: 10.1186/s12906-017-1863-4
PMCID:
PMC5501552
Jungtae Leem, Seung Min Kathy Lee, Jun Hyeong Park, Suji Lee, Hyemoon Chung, Jung Myung Lee, Weon Kim, Sanghoon Lee, Jong Shin Woo
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 361. Published online 2017 Jul 11. doi: 10.1186/s12906-017-1864-3
PMCID:
PMC5504710
Seok-Jae Ko, Jae-Woo Park, Jungtae Leem, Ted J. Kaptchuk, Vitaly Napadow, Braden Kuo, Jessica Gerber, Laurie Dimisko, Inkwon Yeo, Junhee Lee, Jinsung Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 363. Published online 2017 Jul 14. doi: 10.1186/s12906-017-1869-y
PMCID:
PMC5513038
Rainbow T. H. Ho, Adrian H. Y. Wan, Jessie S. M. Chan, S. M. Ng, K. F. Chung, Cecilia L. W. Chan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 390. Published online 2017 Aug 8. doi: 10.1186/s12906-017-1898-6
PMCID:
PMC5549330
Mônica da Consolação Canuto Salgueiro, Carolina Carvalho Bortoletto, Anna Carolina RattoTempestini Horliana, Ana Carolina Costa Mota, Lara Jansiski Motta, Pamella de Barros Motta, Raquel Agnelli MesquitaFerrari, Kristianne Porta Santos Fernandes, Sandra Kalil Bussadori
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 391. Published online 2017 Aug 8. doi: 10.1186/s12906-017-1905-y
PMCID:
PMC5549372
Yingfan Chen, Sinan Tian, Jing Tian, Shi Shu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 421. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1186/s12906-017-1923-9
PMCID:
PMC5568230
Quan Jiang, Xiao-Po Tang, Xian-Chun Chen, Hong Xiao, Ping Liu, Juan Jiao
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 444. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.1186/s12906-017-1957-z
PMCID:
PMC5584045
Huiru Zhu, Jinwan Li, Zheng Peng, Yujie Huang, Xiaolan Lv, Liuying Song, Gechen Zhou, Shengzhang Lin, Jifei Chen, Baoyu He, Fengxian Qin, Xumexiang Liu, Meiyu Dai, Yan Zou, Shengming Dai
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 467. Published online 2017 Sep 21. doi: 10.1186/s12906-017-1980-0
PMCID:
PMC5609040

Research Articles

Sunoh Kwon, Yangseok Lee, Hi-Joon Park, Dae-Hyun Hahm
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 1. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1186/s12906-016-1505-2
PMCID:
PMC5209881
Dale A. Kunde, Wai Chin Chong, Prathiba V. Nerurkar, Kiran D.K. Ahuja, Jeremy Just, Jason A. Smith, Nuri Guven, Rajaraman D. Eri
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 2. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1186/s12906-016-1522-1
PMCID:
PMC5210302
Fiaz Alam, Qazi Najam us Saqib, Mohammad Ashraf
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 3. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1186/s12906-016-1511-4
PMCID:
PMC5209833
Ramzi Shawahna, Nidal Amin Jaradat
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 4. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1186/s12906-016-1503-4
PMCID:
PMC5209870
Felicity L. Bishop, Lucy Yardley, Cyrus Cooper, Paul Little, George Lewith
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 5. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1186/s12906-016-1499-9
PMCID:
PMC5209924
Pallavi S. Nirmal, Suresh D. Jagtap, Aarti N. Narkhede, Bhagyashri E. Nagarkar, Abhay M. Harsulkar
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 6. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1186/s12906-016-1535-9
PMCID:
PMC5209898
Jing-Wen Zhao, Ding-Sheng Chen, Chang-Sheng Deng, Qi Wang, Wei Zhu, Li Lin
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 7. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1539-5
PMCID:
PMC5217338
Xuemei Liu, Ye Tao, Fengli Wang, Ting Yao, Chen Fu, Hong Zheng, Yan Yan, Xiao Liang, Xiangning Jiang, Yunling Zhang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 8. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1514-1
PMCID:
PMC5217384
Menghuan Song, Carolina Oi Lam Ung, Vivian Wing-yan Lee, Yuanjia Hu, Jing Zhao, Peng Li, Hao Hu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 9. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1532-z
PMCID:
PMC5217429
Abdullah, Mir Azam Khan, Waqar Ahmad, Manzoor Ahmad, Mohammad Nisar
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 10. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1537-7
PMCID:
PMC5217637
Yong Chen, Qi-wen Wang, Jian Zuo, Jian-wei Chen, Xiang Li
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 11. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1500-7
PMCID:
PMC5216541
Jinyu Li, Yi Wei, Xue Li, Dashuai Zhu, Bo Nie, Jingwei Zhou, Lixia Lou, Bin Dong, Aiming Wu, Yongzhe Che, Meng Chen, Lingqun Zhu, Mingwei Mu, Limin Chai
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 12. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1526-x
PMCID:
PMC5216578
Selamawit Fentahun, Eyasu Makonnen, Tesfaye Awas, Mirutse Giday
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 13. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1529-7
PMCID:
PMC5217609
Jon Adams, Romy Lauche, Wenbo Peng, Amie Steel, Craig Moore, Lyndon G. Amorin-Woods, David Sibbritt
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 14. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1542-x
PMCID:
PMC5217252
Yan Lu, Tong Xie, Yajie Zhang, Fuqiong Zhou, Jie Ruan, Weina Zhu, Huaxu Zhu, Zhe Feng, Xueping Zhou
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 15. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1504-3
PMCID:
PMC5217299
Yuan-Chiang Chung, Chin-Hui Chen, Yu-Ting Tsai, Chih-Cheng Lin, Jyh-Ching Chou, Ting-Yu Kao, Chiu-Chen Huang, Chi-Hsuan Cheng, Chih-Ping Hsu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 16. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1541-y
PMCID:
PMC5217642
Christelle Joubouhi, Jean-de-Dieu Tamokou, David Ngnokam, Laurence Voutquenne-Nazabadioko, Jules-Roger Kuiate
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 17. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1536-8
PMCID:
PMC5217663
Hua-Rong Li, Jie Liu, Shu-Ling Zhang, Tao Luo, Fei Wu, Ji-Hua Dong, Yuan-Jin Guo, Lei Zhao
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 18. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1533-y
PMCID:
PMC5217594
Sijin Duan, Tian Wang, Jianqiao Zhang, Minmin Li, Chengwen Lu, Lijie Wang, Yan Zou, Fenghua Fu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 19. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1516-z
PMCID:
PMC5217263
Xue-Peng Gong, Yuan-Yuan Sun, Wei Chen, Xia Guo, Jian-Kun Guan, Dong-Yan Li, Guang Du
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 20. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1527-9
PMCID:
PMC5217154
Solomon Asmamaw Tadesse, Zewdu Birhanu Wubneh
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 21. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1538-6
PMCID:
PMC5217433
Amin Haghani, Parvaneh Mehrbod, Nikoo Safi, Fadzilah A’ini Abd Kadir, Abdul Rahman Omar, Aini Ideris
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 22. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1498-x
PMCID:
PMC5216576
Mayra L. Sánchez-Villavicencio, Melinda Vinqvist-Tymchuk, Wilhelmina Kalt, Chantal Matar, Francisco J. Alarcón Aguilar, Maria del Carmen Escobar Villanueva, Pierre S. Haddad
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 24. Published online 2017 Jan 6. doi: 10.1186/s12906-016-1519-9
PMCID:
PMC5217570
YuTao Wang, Beixian Zhou, Jingguang Lu, QiaoLian Chen, Huihui Ti, WanYi Huang, Jing Li, ZiFeng Yang, Zhihong Jiang, XinHua Wang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 25. Published online 2017 Jan 6. doi: 10.1186/s12906-016-1528-8
PMCID:
PMC5217203
Susann Kleinsimon, Gwenda Kauczor, Sebastian Jaeger, Angelika Eggert, Georg Seifert, Catharina Delebinski
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 26. Published online 2017 Jan 7. doi: 10.1186/s12906-016-1545-7
PMCID:
PMC5219806
Mohammad Shoaib, Ismail Shah, Niaz Ali, Achyut Adhikari, Muhammad Nawaz Tahir, Syed Wadood Ali Shah, Saiqa Ishtiaq, Jahangir Khan, Shahzeb Khan, Mohammad Naveed Umer
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 27. Published online 2017 Jan 7. doi: 10.1186/s12906-016-1517-y
PMCID:
PMC5219761
Igor K. Voukeng, Blaise K. Nganou, Louis P. Sandjo, Ilhami Celik, Veronique P. Beng, Pierre Tane, Victor Kuete
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 28. Published online 2017 Jan 7. doi: 10.1186/s12906-016-1509-y
PMCID:
PMC5219710
Shih-Wei Hsu, Tsu-Chung Chang, Yu-Kuan Wu, Kuen-Tze Lin, Li-Shian Shi, Shih-Yu Lee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 29. Published online 2017 Jan 7. doi: 10.1186/s12906-016-1524-z
PMCID:
PMC5219729
Shireen Chikara, Kaitlin Lindsey, Pawel Borowicz, Melpo Christofidou-Solomidou, Katie M. Reindl
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 30. Published online 2017 Jan 9. doi: 10.1186/s12906-016-1512-3
PMCID:
PMC5223372
Nur Shafika Mohd Sairazi, Sirajudeen K.N.S., Mohd Asnizam Asari, Swamy Mummedy, Mustapha Muzaimi, Siti Amrah Sulaiman
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 31. Published online 2017 Jan 9. doi: 10.1186/s12906-016-1534-x
PMCID:
PMC5223557
Onusa Thamsermsang, Pravit Akarasereenont, Tawee Laohapand, Uraiwan Panich
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 32. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1186/s12906-016-1515-0
PMCID:
PMC5223377
Myeounghoon Cha, Younbyoung Chae, Sun Joon Bai, Bae Hwan Lee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 33. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1186/s12906-016-1510-5
PMCID:
PMC5223459
Najla O. Zarmouh, Suresh K. Eyunni, Karam F. A. Soliman
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 34. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1186/s12906-016-1525-y
PMCID:
PMC5223566
Yue Lu, HanJie Lin, JinWei Zhang, JianAn Wei, Jing Sun, Ling Han
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 35. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1186/s12906-016-1549-3
PMCID:
PMC5223340
Wassim N Shebaby, Mohamad A Mroueh, Petra Boukamp, Robin I Taleb RI, Kikki Bodman-Smith, Mirvat El-Sibai, Costantine F Daher
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 36. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1186/s12906-016-1531-0
PMCID:
PMC5223476
Basma K. Ramadan, Mona F. Schaalan, Amina M. Tolba
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 37. Published online 2017 Jan 11. doi: 10.1186/s12906-016-1530-1
PMCID:
PMC5225634
Ge Hu, Junjie Wang, Dong Hong, Tao Zhang, Huiqin Duan, Xiang Mu, Zuojun Yang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 38. Published online 2017 Jan 11. doi: 10.1186/s12906-016-1520-3
PMCID:
PMC5225575
Liliana Torres González, Noemí Waksman Minsky, Linda Elsa Muñoz Espinosa, Ricardo Salazar Aranda, Jonathan Pérez Meseguer, Paula Cordero Pérez
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 39. Published online 2017 Jan 13. doi: 10.1186/s12906-016-1506-1
PMCID:
PMC5234107
Asweni Baskaran, Kek Heng Chua, Vikineswary Sabaratnam, Mani Ravishankar Ram, Umah Rani Kuppusamy
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 40. Published online 2017 Jan 13. doi: 10.1186/s12906-016-1546-6
PMCID:
PMC5237140
Xuefeng Kan, Wanli Zhang, Ruxu You, Yanfeng Niu, Jianrong Guo, Jun Xue
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 41. Published online 2017 Jan 13. doi: 10.1186/s12906-016-1551-9
PMCID:
PMC5237169
Pierre Watcho, Hermine Meli Watio, Modeste Wankeu-Nya, Esther Ngadjui, Patrick Deeh Defo, Pepin Alango Nkeng-Efouet, Telesphore Benoit Nguelefack, Albert Kamanyi
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 42. Published online 2017 Jan 13. doi: 10.1186/s12906-016-1547-5
PMCID:
PMC5237287
Hessah Mohammed Al-muzafar, Kamal Adel Amin
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 43. Published online 2017 Jan 13. doi: 10.1186/s12906-016-1540-z
PMCID:
PMC5237220
Minxue Shen, Yuanwu Cui, Ming Hu, Linyong Xu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 44. Published online 2017 Jan 13. doi: 10.1186/s12906-016-1518-x
PMCID:
PMC5237339
Mohamed M. Hafez, Sherifa S. Hamed, Manal F. El-Khadragy, Zeinab K. Hassan, Salim S. Al Rejaie, Mohamed M. Sayed-Ahmed, Naif O. Al-Harbi, Khalid A. Al-Hosaini, Mohamed M. Al-Harbi, Ali R. Alhoshani, Othman A. Al-Shabanah, Shakir Dekhal Alsharari
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 45. Published online 2017 Jan 13. doi: 10.1186/s12906-016-1507-0
PMCID:
PMC5237131
Seon Young Kim, Sang Mi Park, Min Hwangbo, Jong Rok Lee, Sung Hui Byun, Sae Kwang Ku, Il Je Cho, Sang Chan Kim, Seon Young Jee, Sook Jahr Park
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 46. Published online 2017 Jan 13. doi: 10.1186/s12906-016-1501-6
PMCID:
PMC5237186
Lamees A. BenSaad, Kah Hwi Kim, Chin Chew Quah, Wee Ric Kim, Mustafa Shahimi
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 47. Published online 2017 Jan 14. doi: 10.1186/s12906-017-1555-0
PMCID:
PMC5237561
Yongjae Jung, Ji Hwan Lee, Woojin Kim, Sang Hyub Yoon, Sun Kwang Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 48. Published online 2017 Jan 14. doi: 10.1186/s12906-017-1556-z
PMCID:
PMC5237549
Sung Hee Han, Kyungmi Park, Eun Young Kim, So Hyun Ahn, Hyun-Sun Lee, Hyung Joo Suh
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 49. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1186/s12906-016-1552-8
PMCID:
PMC5240252
Mikayel Ginovyan, Margarit Petrosyan, Armen Trchounian
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 50. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1186/s12906-017-1573-y
PMCID:
PMC5240328
Riham Omar Bakr, Mona Mohamed El-Naa, Soumaya Saad Zaghloul, Mahmoud Mohamed Omar
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 52. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1186/s12906-017-1561-2
PMCID:
PMC5240310
Hsin-Yi Lo, Tsai-Chung Li, Tse-Yen Yang, Chia-Cheng Li, Jen-Huai Chiang, Chien-Yun Hsiang, Tin-Yun Ho
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 53. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1186/s12906-017-1578-6
PMCID:
PMC5242006
Arif-ullah Khan, Shamsher Ali, Anwarul-Hassan Gilani, Manzoor Ahmed, Muhammad Iqbal Choudhary
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 54. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1186/s12906-017-1558-x
PMCID:
PMC5241935
Bipransh Kumar Tiwary, Somit Dutta, Priyankar Dey, Mossaraf Hossain, Anoop Kumar, Sony Bihani, Ashis Kumar Nanda, Tapas Kumar Chaudhuri, Ranadhir Chakraborty
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 55. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1186/s12906-016-1495-0
PMCID:
PMC5241977
Manish Kumar, Paramjeet Kaur, Madhu Chandel, Amrit Pal Singh, Arpana Jain, Satwinderjeet Kaur
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 56. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1186/s12906-017-1567-9
PMCID:
PMC5242058
Cecilia Gómez-Calderón, Carol Mesa-Castro, Sara Robledo, Sergio Gómez, Santiago Bolivar-Avila, Fredyc Diaz-Castillo, Marlen Martínez-Gutierrez
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 57. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1186/s12906-017-1562-1
PMCID:
PMC5241984
Buyadaa Oyunchimeg, Jung Hye Hwang, Mansoor Ahmed, Soojeung Choi, Dongwoon Han
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 58. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1186/s12906-017-1576-8
PMCID:
PMC5244576
Niaz Ali, Mohammad Shaoib, Syed Wadood Ali Shah, Ismail Shah, Muhammad Shuaib
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 59. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1186/s12906-017-1564-z
PMCID:
PMC5244552
Arpi Avetisyan, Anahit Markosian, Margarit Petrosyan, Naira Sahakyan, Anush Babayan, Samvel Aloyan, Armen Trchounian
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 60. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1186/s12906-017-1587-5
PMCID:
PMC5248495
Ting-Wen Chung, Shih-Chao Lin, Jui-Hsin Su, Yu-Kuo Chen, Chi-Chien Lin, Hong-Lin Chan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 62. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1186/s12906-017-1583-9
PMCID:
PMC5248443
Hasandeep Singh, Rohit Arora, Saroj Arora, Balbir Singh
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 63. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1186/s12906-017-1577-7
PMCID:
PMC5247805
Md. Fakruddin, Md. Nur Hossain, Monzur Morshed Ahmed
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 64. Published online 2017 Jan 21. doi: 10.1186/s12906-017-1591-9
PMCID:
PMC5251302
Stéphane Zingue, Chantal Beatrice Magne Nde, Thomas Michel, Derek Tantoh Ndinteh, Jules Tchatchou, Moïse Adamou, Xavier Fernandez, Fernand-Nestor Tchuenguem Fohouo, Colin Clyne, Dieudonné Njamen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 65. Published online 2017 Jan 21. doi: 10.1186/s12906-017-1568-8
PMCID:
PMC5477728
Won-rak Son, Mi-Hyun Nam, Chung-Oui Hong, Yoonsook Kim, Kwang-Won Lee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 66. Published online 2017 Jan 21. doi: 10.1186/s12906-017-1570-1
PMCID:
PMC5251346
Hadiza Altine Adamu, Mustapha Umar Imam, Der-Jiun Ooi, Norhaizan Mohd Esa, Rozita Rosli, Maznah Ismail
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 67. Published online 2017 Jan 21. doi: 10.1186/s12906-017-1571-0
PMCID:
PMC5251246
Juseong Jeong, Choon-Ho Park, Inbo Kim, Young-Ho Kim, Jae-Min Yoon, Kwang-Soo Kim, Jong-Bae Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 68. Published online 2017 Jan 21. doi: 10.1186/s12906-017-1575-9
PMCID:
PMC5251312
Huan Tian, Fei-Fei Yang, Chun-Yu Liu, Xin-Min Liu, Rui-Le Pan, Qi Chang, Ze-Sheng Zhang, Yong-Hong Liao
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 69. Published online 2017 Jan 21. doi: 10.1186/s12906-017-1582-x
PMCID:
PMC5251317
Zhen Hui, Du-Juan Sha, Su-Lei Wang, Chao-Sheng Li, Jian Qian, Jing-Qing Wang, Yang Zhao, Jing-Hua Zhang, Hong-Yu Cheng, Hui Yang, Lin-Jie Yu, Yun Xu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 70. Published online 2017 Jan 23. doi: 10.1186/s12906-017-1579-5
PMCID:
PMC5259846
Yueh-Hsiung Kuo, Chien-Chia Chen, Po-Yuan Wu, Chin-Sheng Wu, Ping-Jyun Sung, Chien-Yih Lin, Hsiu-Mei Chiang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 71. Published online 2017 Jan 23. doi: 10.1186/s12906-016-1554-6
PMCID:
PMC5259883
Md. Abdul Mannan, Ambia Khatun, Md. Farhad Hossen Khan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 72. Published online 2017 Jan 23. doi: 10.1186/s12906-017-1565-y
PMCID:
PMC5260076
Chunye Wang, Jianyou Guo, Rongjuan Guo
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 73. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.1186/s12906-016-1543-9
PMCID:
PMC5260079
Andrea Civra, Rachele Francese, Davide Sinato, Manuela Donalisio, Valeria Cagno, Patrizia Rubiolo, Ramazan Ceylan, Ahmet Uysal, Gokhan Zengin, David Lembo
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 74. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.1186/s12906-017-1560-3
PMCID:
PMC5260038
Keda Zhang, Xiaobin Zeng, Yonggang Chen, Rong Zhao, Hui Wang, Jinhu Wu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 75. Published online 2017 Jan 25. doi: 10.1186/s12906-016-1553-7
PMCID:
PMC5264336
Ntchapda Fidèle, Barama Joseph, Talla Emmanuel, Dimo Théophile
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 76. Published online 2017 Jan 25. doi: 10.1186/s12906-017-1566-x
PMCID:
PMC5264340
Khan Mubashir, Bashir A. Ganai, Khalid Ghazanfar, Seema Akbar, Bilal Rah, Mudasir Tantry, Akbar Masood
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 78. Published online 2017 Jan 28. doi: 10.1186/s12906-017-1593-7
PMCID:
PMC5273812
Renuka Gunasekaran, Mohammed Rafid Shaker, Siti Waheeda Mohd-Zin, Aminah Abdullah, Azlina Ahmad-Annuar, Noraishah Mydin Abdul-Aziz
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 79. Published online 2017 Jan 28. doi: 10.1186/s12906-017-1600-z
PMCID:
PMC5273853
Takeshi Kawahara, Kanako Tsutsui, Eri Nakanishi, Toshifumi Inoue, Yasunori Hamauzu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 80. Published online 2017 Jan 31. doi: 10.1186/s12906-017-1606-6
PMCID:
PMC5282862
Khadija El Azhary, Nadia Tahiri Jouti, Meryam El Khachibi, Mouna Moutia, Imane Tabyaoui, Abdelhalim El Hou, Hafid Achtak, Sellama Nadifi, Norddine Habti, Abdallah Badou
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 81. Published online 2017 Jan 31. doi: 10.1186/s12906-017-1569-7
PMCID:
PMC5282892
Ikram Dib, Marie-Laure Fauconnier, Marianne Sindic, Fatima Belmekki, Asmae Assaidi, Mohamed Berrabah, Hassane Mekhfi, Mohammed Aziz, Abdelkhaleq Legssyer, Mohamed Bnouham, Abderrahim Ziyyat
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 82. Published online 2017 Jan 31. doi: 10.1186/s12906-017-1598-2
PMCID:
PMC5282690
Gurjeet S. Birdee, Sujata G. Ayala, Kenneth A. Wallston
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 83. Published online 2017 Jan 31. doi: 10.1186/s12906-017-1599-1
PMCID:
PMC5282804
Joseph J. Knapik, Rosenie T. Jean, Krista G. Austin, Ryan A. Steelman, Emily K. Farina, Harris R. Lieberman
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 84. Published online 2017 Jan 31. doi: 10.1186/s12906-017-1590-x
PMCID:
PMC5286846
Bong Hyun Kim, Kyuseok Kim, Hae Jeong Nam
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 85. Published online 2017 Jan 31. doi: 10.1186/s12906-017-1589-3
PMCID:
PMC5282839
Abebe Basazn Mekuria, Daniel Asfaw Erku, Begashaw Melaku Gebresillassie, Eshetie Melese Birru, Balem Tizazu, Alima Ahmedin
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 86. Published online 2017 Feb 1. doi: 10.1186/s12906-017-1608-4
PMCID:
PMC5286838
Amie Steel, David Sibbritt, Janet Schloss, Jon Wardle, Matthew Leach, Helene Diezel, Jon Adams
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 87. Published online 2017 Feb 1. doi: 10.1186/s12906-017-1609-3
PMCID:
PMC5286815
Ping-Yi Lin, Ching-Tsan Tsai, Wan-Ling Chuang, Ya-Hsuan Chao, I-Horng Pan, Yu-Kuo Chen, Chi-Chen Lin, Bing-Yen Wang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 88. Published online 2017 Feb 1. doi: 10.1186/s12906-017-1611-9
PMCID:
PMC5286777
Lydia Bunalema, Ghislain Wabo Fotso, Paul Waako, John Tabuti, Samuel O. Yeboah
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 89. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1186/s12906-017-1602-x
PMCID:
PMC5289037
Ishaku L. Elisha, Alexander R. Jambalang, Francien S. Botha, Elna M Buys, Lyndy J. McGaw, Jacobus N. Eloff
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 90. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1186/s12906-017-1597-3
PMCID:
PMC5289020
In-Chi Young, Sung-Ting Chuang, Chia-Hsien Hsu, Yu-Jun Sun, Hwa-Chang Liu, Yo-Shen Chen, Feng-Huei Lin
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 91. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1186/s12906-017-1581-y
PMCID:
PMC5288878
Claudia A. Reule, Birgit Goyvaerts, Christiane Schoen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 92. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1186/s12906-017-1603-9
PMCID:
PMC5290654
Pengran Cao, Pingyao Xie, Xuebiao Wang, Jinmei Wang, Jinfeng Wei, Wen-yi Kang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 93. Published online 2017 Feb 6. doi: 10.1186/s12906-017-1592-8
PMCID:
PMC5294890
Abdulwali Ablat, Mohammed Farouq Halabi, Jamaludin Mohamad, Muhammad Hafiz Husna Hasnan, Hazrina Hazni, Ser-huy Teh, Jamil A. Shilpi, Zulqarnain Mohamed, Khalijah Awang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 94. Published online 2017 Feb 6. doi: 10.1186/s12906-017-1610-x
PMCID:
PMC5294771
Haiyan Gong, Shaoyu Li, Lijuan He, Rena Kasimu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 95. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1186/s12906-017-1605-7
PMCID:
PMC5297021
Masaki Shoji, So-Yeun Woo, Aki Masuda, Nwet Nwet Win, Hla Ngwe, Etsuhisa Takahashi, Hiroshi Kido, Hiroyuki Morita, Takuya Ito, Takashi Kuzuhara
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 96. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1186/s12906-017-1612-8
PMCID:
PMC5297253
Niaz Ali, Ayesha Jamil, Syed Wadood Ali Shah, Ismail Shah, Ghayour Ahmed
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 97. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1186/s12906-017-1616-4
PMCID:
PMC5297190
Jin Mo Ku, Se Hyang Hong, Hyo In Kim, Hye Sook Seo, Yong Cheol Shin, Seong-Gyu Ko
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 98. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1186/s12906-017-1584-8
PMCID:
PMC5297152
Guy Sedar Singor Njateng, Zhizhi Du, Donatien Gatsing, Raymond Simplice Mouokeu, Yaping Liu, Hong-Xia Zang, Jianlong Gu, Xiaodong Luo, Jules-Roger Kuiate
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 99. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1186/s12906-017-1572-z
PMCID:
PMC5297048
Aswathy Sreedevi, Unnikrishnan Ambika Gopalakrishnan, Sundaram Karimassery Ramaiyer, Leelamoni Kamalamma
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 100. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1186/s12906-017-1574-x
PMCID:
PMC5297169
Haebeom Lee, Hyunho Kim, Jungkuk Kim, Hwan-Sup Oh, Young-Jae Park, Young-Bae Park
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 101. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1186/s12906-017-1615-5
PMCID:
PMC5299648
Jaya Bhandari, BushraTaj Muhammad, Pratiksha Thapa, Bhupal Govinda Shrestha
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 102. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1186/s12906-017-1622-6
PMCID:
PMC5299666
Mekonnen Sisay, Ephrem Engidawork, Workineh Shibeshi
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 103. Published online 2017 Feb 10. doi: 10.1186/s12906-017-1625-3
PMCID:
PMC5301383
S. Khazaei, R. Abdul Hamid, N. Mohd Esa, V. Ramachandran, Ghomi Tabatabaee F. Aalam, A. Etemad, P. Ismail
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 104. Published online 2017 Feb 10. doi: 10.1186/s12906-017-1594-6
PMCID:
PMC5303252
Tania Pannu, Sarah Sharkey, Grazyna Burek, Daniela Cretu, Michael D. Hill, David B. Hogan, Marc J. Poulin
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 105. Published online 2017 Feb 10. doi: 10.1186/s12906-017-1595-5
PMCID:
PMC5303244
Li Shen, Guangshun Zhang, Zhaohuan Lou, Guanhua Xu, Guangji Zhang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 106. Published online 2017 Feb 10. doi: 10.1186/s12906-016-1548-4
PMCID:
PMC5303285
Jinbin Yuan, Gang Ren, Jian Liang, Chong-Zhi Wang, Zhihong Yan, Qun Huang, Jiankang Li, Yang Chen, Yi Tang, Xiaofei Liu, Chun-Su Yuan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 107. Published online 2017 Feb 10. doi: 10.1186/s12906-017-1626-2
PMCID:
PMC5303205
Xu Wei, Aili Xu, Hao Shen, Yanming Xie
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 108. Published online 2017 Feb 13. doi: 10.1186/s12906-017-1617-3
PMCID:
PMC5307793
William A. Boisvert, Miri Yu, Youngbin Choi, Gi Hee Jeong, Yi-Lin Zhang, Sunghun Cho, Changsun Choi, Sanghyun Lee, Bog-Hieu Lee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 109. Published online 2017 Feb 13. doi: 10.1186/s12906-017-1624-4
PMCID:
PMC5307826
Ajay Kesharwani, Suja Kizhiyedath Polachira, Reshmi Nair, Aakanksha Agarwal, Nripendra Nath Mishra, Satish Kumar Gupta
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 110. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1186/s12906-017-1620-8
PMCID:
PMC5310005
Marius Mbiantcha, Jabeen Almas, Simjee U. Shabana, Dastagir Nida, Faheem Aisha
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 111. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1186/s12906-017-1623-5
PMCID:
PMC5311858
Jongsung Lee, Youn Hwa Nho, Seok Kyun Yun, Young Sun Hwang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 113. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.1186/s12906-017-1619-1
PMCID:
PMC5312597
Mesfin Yimam, Ping Jiao, Mei Hong, Lidia Brownell, Young-Chul Lee, Eu-Jin Hyun, Hyun-Jin Kim, Jeong-Bum Nam, Mi-Ran Kim, Qi Jia
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 114. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.1186/s12906-017-1627-1
PMCID:
PMC5314713
Shujie Cheng, Victor Castillo, Matt Welty, Mark Alvarado, Isaac Eliaz, Constance J. Temm, George E. Sandusky, Daniel Sliva
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 115. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.1186/s12906-017-1621-7
PMCID:
PMC5314617
Jennifer Hunter, Matthew Leach, Lesley Braun, Alan Bensoussan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 116. Published online 2017 Feb 17. doi: 10.1186/s12906-017-1613-7
PMCID:
PMC5316198
Sirintorn Srimachai, Sylvie Devaux, Celine Demougeot, Sarawut Kumphune, Nina D. Ullrich, Ernst Niggli, Kornkanok Ingkaninan, Natakorn Kamkaew, C. Norman Scholfield, Sompol Tapechum, Krongkarn Chootip
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 117. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1186/s12906-017-1637-z
PMCID:
PMC5319078
Chin-Tsung Ting, Chian-Jue Kuo, Hsiao-Yun Hu, Ya-Ling Lee, Tung-Hu Tsai
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 118. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1186/s12906-017-1628-0
PMCID:
PMC5319102
Haijian Sun, Weiwei Cai, Xu Wang, Yanling Liu, Bao Hou, Xuexue Zhu, Liying Qiu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 120. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1186/s12906-017-1635-1
PMCID:
PMC5319035
Shun-Ting Chou, Chien-Yun Hsiang, Hsin-Yi Lo, Hui-Fen Huang, Ming-Tsung Lai, Ching-Liang Hsieh, Su-Yin Chiang, Tin-Yun Ho
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 121. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1186/s12906-017-1586-6
PMCID:
PMC5319192
Hafeedza Abdul Rahman, Najla Gooda Sahib, Nazamid Saari, Faridah Abas, Amin Ismail, Muhammad Waseem Mumtaz, Azizah Abdul Hamid
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 122. Published online 2017 Feb 22. doi: 10.1186/s12906-017-1640-4
PMCID:
PMC5322639
Serge Lavoie, Isabelle Côté, André Pichette, Charles Gauthier, Michaël Ouellet, Francine Nagau-Lavoie, Vakhtang Mshvildadze, Jean Legault
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 123. Published online 2017 Feb 22. doi: 10.1186/s12906-017-1618-2
PMCID:
PMC5322616
Tafadzwa Nyambuya, Ruvimbo Mautsa, Stanley Mukanganyama
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 124. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1186/s12906-017-1636-0
PMCID:
PMC5322641
Kenji Sanada, Marta Alda Díez, Montserrat Salas Valero, María C. Pérez-Yus, Marcelo M. P. Demarzo, Jesús Montero-Marín, Mauro García-Toro, Javier García-Campayo
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 125. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1186/s12906-017-1638-y
PMCID:
PMC5324275
Ja-Young Jang, Min-Jung Lee, Bo-Ram You, Jong-Sik Jin, Sung-Hyen Lee, Ye-Rang Yun, Hyun Ju Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 126. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1186/s12906-017-1633-3
PMCID:
PMC5324216
Md Moshfekus Saleh-e-In, Nasim Sultana, Md Matiur Rahim, Md Aminul Ahsan, Md Nurul Huda Bhuiyan, Md Nur Hossain, Md Mahbubar Rahman, Sudhangshu Kumar Roy, Md Rabiul Islam
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 127. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1186/s12906-017-1601-y
PMCID:
PMC5324201
Nancy Patience Motlalepula Komape, Victor Patrick Bagla, Prudence Kabongo-Kayoka, Peter Masoko
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 128. Published online 2017 Feb 24. doi: 10.1186/s12906-016-1521-2
PMCID:
PMC5324313
Hoon Jang, Woong Jin Bae, Su Jin Kim, Hyuk Jin Cho, Seung Mo Yuk, Dong Seok Han, Chang Shik Youn, Eun Bi Kwon, Sung Yeoun Hwang, Sae Woong Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 129. Published online 2017 Feb 24. doi: 10.1186/s12906-017-1588-4
PMCID:
PMC5324223
Yuewen Ding, Lijuan Zeng, Runfeng Li, Qiaoyan Chen, Beixian Zhou, Qiaolian Chen, Pui leng Cheng, Wang Yutao, Jingping Zheng, Zifeng Yang, Fengxue Zhang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 130. Published online 2017 Feb 24. doi: 10.1186/s12906-017-1585-7
PMCID:
PMC5324200
Susy Tjahjani
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 131. Published online 2017 Feb 28. doi: 10.1186/s12906-017-1649-8
PMCID:
PMC5329916
Limei Yao, Jingjing Wei, Si Shi, Kunbin Guo, Xiangyu Wang, Qi Wang, Dingsheng Chen, Weirong Li
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 132. Published online 2017 Feb 28. doi: 10.1186/s12906-017-1557-y
PMCID:
PMC5330148
Ishaku Leo Elisha, Francien S. Botha, Lyndy Joy McGaw, Jacobus Nicolaas Eloff
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 133. Published online 2017 Feb 28. doi: 10.1186/s12906-017-1645-z
PMCID:
PMC5329917
Makoto Arai, Yoshinobu Nakada, Shun-ichiro Izumi
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 134. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1186/s12906-017-1634-2
PMCID:
PMC5335720
Chatchada Sutalangka, Jintanaporn Wattanathorn
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 135. Published online 2017 Mar 3. doi: 10.1186/s12906-017-1632-4
PMCID:
PMC5335841
Shaffi Manchanda, Gurcharan Kaur
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 136. Published online 2017 Mar 3. doi: 10.1186/s12906-017-1652-0
PMCID:
PMC5335828
Yuji Ishibashi, Takanori Matsui, Fumiyuki Isami, Yumi Abe, Tatsuya Sakaguchi, Yuichiro Higashimoto, Sho-ichi Yamagishi
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 137. Published online 2017 Mar 4. doi: 10.1186/s12906-017-1641-3
PMCID:
PMC5336679
Abir Nachar, Hoda M. Eid, Melinda Vinqvist-Tymchuk, Tri Vuong, Wilhelmina Kalt, Chantal Matar, Pierre S. Haddad
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 138. Published online 2017 Mar 4. doi: 10.1186/s12906-017-1650-2
PMCID:
PMC5336672
Jen-Chieh Tsai, Chuan-Sung Chiu, Yun-Chieh Chen, Meng-shiou Lee, Xiu-Ying Hao, Ming-Tsuen Hsieh, Chun-Pin Kao, Wen-Huang Peng
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 139. Published online 2017 Mar 4. doi: 10.1186/s12906-017-1604-8
PMCID:
PMC5336617
Xia Xu, Huiying Lv, Zian Xia, Rong Fan, Chunhu Zhang, Yang Wang, Dongsheng Wang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 140. Published online 2017 Mar 7. doi: 10.1186/s12906-017-1655-x
PMCID:
PMC5340037
Wei He, Xiao-Yu Wang, Hong Shi, Wan-Zhu Bai, Bin Cheng, Yang-Shuai Su, Xiao-Chun Yu, Xiang-Hong Jing, Bing Zhu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 141. Published online 2017 Mar 7. doi: 10.1186/s12906-017-1580-z
PMCID:
PMC5341424
Abdul Malik, Malik Hassan Mehmood, Hajra Channa, Muhammad Shoaib Akhtar, Anwarul-Hassan Gilani
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 142. Published online 2017 Mar 7. doi: 10.1186/s12906-017-1644-0
PMCID:
PMC5341478
Wubayehu Kahaliw, Abraham Aseffa, Markos Abebe, Mekonen Teferi, Ephrem Engidawork
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 143. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.1186/s12906-017-1563-0
PMCID:
PMC5343536
Mandreker Bahall, George Legall
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 144. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.1186/s12906-017-1654-y
PMCID:
PMC5343420
Karuna Gokarn, Vishwas Sarangdhar, Ramprasad B. Pal
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 145. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1186/s12906-017-1657-8
PMCID:
PMC5343307
Saira Tabassum, Madiha Ahmed, Bushra Mirza, Muhammad Naeem, Muhammad Zia, Zabta Khan Shanwari, Gul Majid Khan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 146. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1186/s12906-017-1659-6
PMCID:
PMC5343295
Alexandra Jocham, Levente Kriston, Pascal O. Berberat, Antonius Schneider, Klaus Linde
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 148. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1186/s12906-017-1653-z
PMCID:
PMC5343393
Ah Yeon Park, Seongwon Cha
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 150. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1186/s12906-017-1658-7
PMCID:
PMC5345261
Panpan Wu, Fajie Li, Jianyong Zhang, Bin Yang, Zhaojie Ji, Weidong Chen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 151. Published online 2017 Mar 11. doi: 10.1186/s12906-017-1662-y
PMCID:
PMC5346202
George Awuku Asare, Robert A. Ngala, Daniel Afriyie, Samuel Adjei, Adriana Nyarko, Yvonne Anang-Quartey, Bernice Asiedu, Derek Doku, Brodrick Y. Amoah, Kennedy Bentum, Iddi Musah, Kensese Mossanda
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 152. Published online 2017 Mar 11. doi: 10.1186/s12906-017-1663-x
PMCID:
PMC5346265
In-Sil Yu, Jeong-Sook Lee, Sung-Dan Kim, Yun-Hee Kim, Hae-Won Park, Hoe-Jin Ryu, Jib-Ho Lee, Jeong-Mi Lee, Kweon Jung, Cheol Na, Jin-Yong Joung, Chang-Gue Son
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 154. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1186/s12906-017-1646-y
PMCID:
PMC5348833
Hou-Hsun Liao, Hung-Rong Yen, Chih-Hsin Muo, Yu-Chen Lee, Mei-Yao Wu, Li-Wei Chou, Mao-Feng Sun, Tung-Ti Chang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 155. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1186/s12906-017-1668-5
PMCID:
PMC5348761
Seyedeh Zeinab Taheri Rouhi, Md. Moklesur Rahman Sarker, Asmah Rahmat, Saad Ahmed Alkahtani, Fauziah Othman
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 156. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1186/s12906-017-1667-6
PMCID:
PMC5348881
Sara N. AlRawi, Amal Khidir, Maha S. Elnashar, Huda A. Abdelrahim, Amal K. Killawi, Maya M. Hammoud, Michael D. Fetters
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 157. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1186/s12906-017-1639-x
PMCID:
PMC5351166
Jinyi Li, Liang Zhou, Yungui Wang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 158. Published online 2017 Mar 17. doi: 10.1186/s12906-017-1669-4
PMCID:
PMC5356403
Xiao Yang, Lu Xue, Qingyang Zhao, Congli Cai, Qing-Hua Liu, Jinhua Shen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 159. Published online 2017 Mar 20. doi: 10.1186/s12906-017-1674-7
PMCID:
PMC5359798
Siméon Pierre Chegaing Fodouop, Sedric Donald Tala, Lunga Paul Keilah, Norbert Kodjio, Mefokou Didiane Yemele, Armel Herve kamdje Nwabo, Bridget Nji-kah, Joseph Tchoumboue, Donatien Gatsing
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 160. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1186/s12906-017-1643-1
PMCID:
PMC5361855
Karuna Gokarn, Ramprasad B. Pal
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 161. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1186/s12906-017-1665-8
PMCID:
PMC5361708
Thu Thi Tran, Meehyein Kim, Yejin Jang, Hye Won Lee, Hoa Thi Nguyen, Thanh Ngoc Nguyen, Hae Woong Park, Quang Le Dang, Jin-Cheol Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 162. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1186/s12906-017-1675-6
PMCID:
PMC5361735
Taiwu Wang, Cong Xu, Keli Pan, Hongyan Xiong
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 163. Published online 2017 Mar 23. doi: 10.1186/s12906-017-1647-x
PMCID:
PMC5363012
Jeong-Mi Kim, Jung-Han Lee, Guem-San Lee, Eun-mi Noh, Hyun-Kyung Song, Dong Ryun Gu, Seong-Cheol Kim, Seoung Hoon Lee, Kang-Beom Kwon, Young-Rae Lee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 164. Published online 2017 Mar 23. doi: 10.1186/s12906-016-1550-x
PMCID:
PMC5364702
Xin Zou, Wenya Huang, Fuer Lu, Ke Fang, Dingkun Wang, Shuyong Zhao, Jiming Jia, Lijun Xu, Kaifu Wang, Nan Wang, Hui Dong
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 165. Published online 2017 Mar 23. doi: 10.1186/s12906-017-1648-9
PMCID:
PMC5364582
Yasamin Veziari, Matthew J. Leach, Saravana Kumar
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 166. Published online 2017 Mar 23. doi: 10.1186/s12906-017-1660-0
PMCID:
PMC5364631
Ramadhani Selemani Omari Nondo, Mainen Julius Moshi, Paul Erasto, Pax Jessey Masimba, Francis Machumi, Abdul Waziri Kidukuli, Matthias Heydenreich, Denis Zofou
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 167. Published online 2017 Mar 24. doi: 10.1186/s12906-017-1673-8
PMCID:
PMC5366162
Aimé Gabriel Fankam, Jules-Roger Kuiate, Victor Kuete
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 168. Published online 2017 Mar 24. doi: 10.1186/s12906-017-1687-2
PMCID:
PMC5366133
Chun -Chuan Shih, Lu-Hsiang Huang, Chun-Chieh Yeh, Hsin-Long Lane, Chang-Ju Hsieh, Chin-Chuan Tsai, Li-Wei Lin, Ta-Liang Chen, Chien-Chang Liao
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 169. Published online 2017 Mar 27. doi: 10.1186/s12906-017-1679-2
PMCID:
PMC5369211
B. G. Kipre, N.K. Guessennd, M.W. Koné, V. Gbonon, J. K. Coulibaly, M. Dosso
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 170. Published online 2017 Mar 27. doi: 10.1186/s12906-017-1681-8
PMCID:
PMC5369178
Md Nazmul Hasan Zilani, Tamanna Sultana, S. M. Asabur Rahman, Md Anisuzzman, Md Amirul Islam, Jamil A. Shilpi, Md Golam Hossain
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 171. Published online 2017 Mar 27. doi: 10.1186/s12906-017-1699-y
PMCID:
PMC5368943
Johannes Naumann, Julian Grebe, Sonja Kaifel, Tomas Weinert, Catharina Sadaghiani, Roman Huber
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 172. Published online 2017 Mar 28. doi: 10.1186/s12906-017-1676-5
PMCID:
PMC5371197
Ruihuan Pan, Jun Cai, Lechang Zhan, Youhua Guo, Run-Yue Huang, Xiong Li, Mingchao Zhou, Dandan Xu, Jie Zhan, Hongxia Chen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 173. Published online 2017 Mar 28. doi: 10.1186/s12906-017-1680-9
PMCID:
PMC5371213
Chang Eun Kim, Joon-Shik Shin, Jinho Lee, Yoon Jae Lee, Me-riong Kim, Areum Choi, Ki Byung Park, Ho-Joo Lee, In-Hyuk Ha
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 174. Published online 2017 Mar 28. doi: 10.1186/s12906-017-1691-6
PMCID:
PMC5370429
Wan Syaheedah Wan Ghazali, Aminah Che Romli, Mahaneem Mohamed
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 175. Published online 2017 Mar 28. doi: 10.1186/s12906-017-1703-6
PMCID:
PMC5371194
Serene Hilary, Hosam Habib, Usama Souka, Wissam Ibrahim, Carine Platat
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 177. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1186/s12906-017-1664-9
PMCID:
PMC5371251
Kuen-Hau Chen, Ming-Hsien Yeh, Hanoch Livneh, Bor-Chyuan Chen, I-Hsin Lin, Ming-Chi Lu, Tzung-Yi Tsai, Chia-Chou Yeh
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 178. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1186/s12906-017-1677-4
PMCID:
PMC5372260
Entaz Bahar, Kazi-Marjahan Akter, Geum-Hwa Lee, Hwa-Young Lee, Harun-Or Rashid, Min-Kyung Choi, Kashi Raj Bhattarai, Mir Mohammad Monir Hossain, Joushan Ara, Kishor Mazumder, Obayed Raihan, Han-Jung Chae, Hyonok Yoon
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 179. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1186/s12906-017-1697-0
PMCID:
PMC5372275
Xiaoguang Liang, Bo Li, Fei Wu, Tingzhao Li, Youjie Wang, Qiang Ma, Shuang Liang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 180. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1186/s12906-017-1701-8
PMCID:
PMC5372309
Md. Ariful Alam, I.S.M. Zaidul, Kashif Ghafoor, F. Sahena, M. A. Hakim, M.Y. Rafii, H.M. Abir, M.F. Bostanudin, V Perumal, A. Khatib
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 181. Published online 2017 Mar 31. doi: 10.1186/s12906-017-1684-5
PMCID:
PMC5374668
Jun-Fan Fang, Jun-Ying Du, Xiao-Mei Shao, Jian-Qiao Fang, Zhe Liu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 182. Published online 2017 Mar 31. doi: 10.1186/s12906-017-1690-7
PMCID:
PMC5374564
Yung-Ming Chang, Hen-Hong Chang, Chin-Chuan Tsai, Hung-Jen Lin, Tsung-Jung Ho, Chi-Xin Ye, Ping-Ling Chiu, Yueh-Sheng Chen, Ray-Jade Chen, Chih-Yang Huang, Chien-Chung Lin
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 184. Published online 2017 Mar 31. doi: 10.1186/s12906-017-1695-2
PMCID:
PMC5374583
Chang Qu, Guang-Hua Yang, Rong-Bo Zheng, Xiu-Ting Yu, Shao-Zhong Peng, Jian-Hui Xie, Jian-Nan Chen, Xiu-Fen Wang, Zi-Ren Su, Xiao-Jun Zhang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 185. Published online 2017 Mar 31. doi: 10.1186/s12906-017-1700-9
PMCID:
PMC5374715
Hyo In Kim, Se Hyang Hong, Jin Mo Ku, Sooyeon Kang, Tai Young Kim, Yong Cheol Shin, Seong-Gyu Ko
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 186. Published online 2017 Mar 31. doi: 10.1186/s12906-017-1704-5
PMCID:
PMC5374729
Gai-mei Hao, Tian-tian Lv, Yan Wu, Hong-liang Wang, Wei Xing, Yong Wang, Chun Li, Zi-jian Zhang, Zheng-lin Wang, Wei Wang, Jing Han
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 187. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12906-017-1678-3
PMCID:
PMC5379696
Ngueguim Tsofack Florence, Sakouong Talle Suewellyne Huguette, Donfack Jean Hubert, Gounoue Kamkumo Raceline, Dzeufiet Djomeni Paul Desire, Kamtchouing Pierre, Dimo Theophile
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 188. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12906-017-1686-3
PMCID:
PMC5379737
Jane-lovena Onyiapat, Chinyelu Okafor, Ijeoma Okoronkwo, Agnes Anarado, Ekene Chukwukelu, Ada Nwaneri, Pat Okpala
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 189. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12906-017-1689-0
PMCID:
PMC5379706
Edlam Tadesse, Ephrem Engidawork, Teshome Nedi, Getnet Mengistu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 190. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12906-017-1696-1
PMCID:
PMC5379525
Thuy Duong Nguyen, Phuong Thien Thuong, In Hyun Hwang, Thi Kim Huyen Hoang, Minh Khoi Nguyen, Hoang Anh Nguyen, MinKyun Na
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 191. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12906-017-1698-z
PMCID:
PMC5379685
Lili Tian, Kangjie Xie, Donglai Sheng, Xiaoqing Wan, Guofu Zhu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 192. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12906-017-1706-3
PMCID:
PMC5379751
Julie Dubois, Emmanuelle Scala, Mohamed Faouzi, Isabelle Decosterd, Bernard Burnand, Pierre-Yves Rodondi
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 193. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12906-017-1708-1
PMCID:
PMC5379639
Bhagyashri Nagarkar, Suresh Jagtap
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 194. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12906-017-1711-6
PMCID:
PMC5379771
Hironori Fujiwara, Yaoyu Han, Ken Ebihara, Suresh Awale, Ryota Araki, Takeshi Yabe, Kinzo Matsumoto
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 195. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12906-017-1710-7
PMCID:
PMC5379572
Sameer Al-Ghamdi, Khaled Aldossari, Jamaan Al-Zahrani, Fawaz Al-Shaalan, Saad Al-Sharif, Hamad Al-Khurayji, Aiman Al-Swayeh
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 196. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12906-017-1714-3
PMCID:
PMC5379727
R. Jay Schulz-Heik, Hilary Meyer, Louise Mahoney, Michael V. Stanton, Rachael H. Cho, Danae P. Moore-Downing, Timothy J. Avery, Laura C. Lazzeroni, Joanne M. Varni, Linda Martin Collery, Peter J. Bayley
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 198. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12906-017-1705-4
PMCID:
PMC5381127
Emmanuel Mfotie Njoya, Aristide Mfifen Munvera, Pierre Mkounga, Augustin Ephrem Nkengfack, Lyndy Joy McGaw
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 199. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12906-017-1712-5
PMCID:
PMC5381062
Mariarita Stirpe, Vanessa Palermo, Michele Maria Bianchi, Romano Silvestri, Claudio Falcone, Giancarlo Tenore, Ettore Novellino, Cristina Mazzoni
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 200. Published online 2017 Apr 5. doi: 10.1186/s12906-017-1666-7
PMCID:
PMC5381082
Tao Yang, Mutalifu Aimaiti, Deqi Su, Weiwei Miao, Bin Zhou, Dilinuer Maimaitiyiming, Abdiryim Yusup, Halmurat Upur, Ainiwaer Aikemu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 201. Published online 2017 Apr 7. doi: 10.1186/s12906-017-1685-4
PMCID:
PMC5383980
Karori S. Mbuthia, Paul O. Mireji, Raphael M. Ngure, Francesca Stomeo, Martina Kyallo, Chalo Muoki, Francis N. Wachira
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 202. Published online 2017 Apr 7. doi: 10.1186/s12906-017-1683-6
PMCID:
PMC5383982
Fafeng Cheng, Chongyang Ma, Xueqian Wang, Changming Zhai, Guoli Wang, Xiaolin Xu, Jie Mu, Changxiang Li, Zisong Wang, Xiaoyu Zhang, Wenchao Yue, Xin Du, Yajun Lian, Wenxiang Zhu, Xiangjun Yin, Zhen Wei, Wenjie Song, Qingguo Wang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 203. Published online 2017 Apr 7. doi: 10.1186/s12906-017-1707-2
PMCID:
PMC5383977
Ramzi Shawahna, Assim Taha
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 204. Published online 2017 Apr 8. doi: 10.1186/s12906-017-1717-0
PMCID:
PMC5385053
Aimée M. Lulebo, Mala A. Mapatano, Paulin B. Mutombo, Eric M. Mafuta, Gédéon Samba, Yves Coppieters
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 205. Published online 2017 Apr 8. doi: 10.1186/s12906-017-1722-3
PMCID:
PMC5385009
Naseer Ali Shah, Muhammad Rashid Khan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 206. Published online 2017 Apr 8. doi: 10.1186/s12906-017-1718-z
PMCID:
PMC5385013
Hyeon Yong Lee, Jin Bae Weon, Gahee Ryu, Woo Seung Yang, Nam Young Kim, Myong Ki Kim, Choong Je Ma
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 207. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1186/s12906-017-1716-1
PMCID:
PMC5387295
Sarfraz Ahmed, Nor Hayati Othman
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 208. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1186/s12906-017-1721-4
PMCID:
PMC5387200
Glenn M. Afungchwi, Peter B. Hesseling, Elena J. Ladas
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 209. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1186/s12906-017-1719-y
PMCID:
PMC5387296
Meng-Hsien Chuang, Ming-Shiou Jan, Jinghua Tsai Chang, Fung-Jou Lu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 210. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1186/s12906-017-1728-x
PMCID:
PMC5387375
Hyuk Soo Choi, Jin-A Park, Jung Seok Hwang, Sun Ah Ham, Taesik Yoo, Won Jin Lee, Kyung Shin Paek, Ho-Chul Shin, Chi-Ho Lee, Han Geuk Seo
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 212. Published online 2017 Apr 12. doi: 10.1186/s12906-017-1725-0
PMCID:
PMC5389052
Asmare Amuamuta, Tullayakorn Plengsuriyakarn, Kesara Na-Bangchang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 213. Published online 2017 Apr 12. doi: 10.1186/s12906-017-1713-4
PMCID:
PMC5389435
Yan Sun, Jinping Zhang, Yuanyuan Chen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 215. Published online 2017 Apr 14. doi: 10.1186/s12906-017-1723-2
PMCID:
PMC5391578
Xue Mei, Hao-Xun Wang, Jian-Sheng Li, Xiao-Hui Liu, Xiao-Fan Lu, Ya Li, Wei-Yu Zhang, Yan-Ge Tian
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 216. Published online 2017 Apr 17. doi: 10.1186/s12906-017-1736-x
PMCID:
PMC5392945
Muthu Ramkumar, Srinivasagam Rajasankar, Veerappan Venkatesh Gobi, Chinnasamy Dhanalakshmi, Thamilarasan Manivasagam, Arokiasamy Justin Thenmozhi, Musthafa Mohamed Essa, Ameer Kalandar, Ranganathan Chidambaram
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 217. Published online 2017 Apr 18. doi: 10.1186/s12906-017-1720-5
PMCID:
PMC5395846
Eman Abu-Gharbieh, Naglaa Gamil Shehab
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 218. Published online 2017 Apr 18. doi: 10.1186/s12906-017-1729-9
PMCID:
PMC5395866
Xiaoyu Li, Xiaojiaoyang Li, Junxian Lu, Youyi Huang, Lili Lv, Yongfu Luan, Runping Liu, Rong Sun
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 219. Published online 2017 Apr 19. doi: 10.1186/s12906-017-1733-0
PMCID:
PMC5395759
Sora Ahn, Taek-Jin Song, Seong-Uk Park, Songhee Jeon, Jongpil Kim, Joo-Young Oh, Jaehwan Jang, Sanhwa Hong, Min-A Song, Hye-Seoung Shin, Young-Rim Jung, Hi-Joon Park
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 220. Published online 2017 Apr 19. doi: 10.1186/s12906-017-1731-2
PMCID:
PMC5395961
Guohua Zheng, Zhenyu Xiong, Xin Zheng, Junzhe Li, Tingjin Duan, Dalu Qi, Kun Ling, Lidian Chen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 221. Published online 2017 Apr 20. doi: 10.1186/s12906-017-1694-3
PMCID:
PMC5397805
Se-Yun Cheon, Kyung-Sook Chung, Kyung-Jin Lee, Ho-Young Choi, In-Hye Ham, Dong-Hoon Jung, Yun-Yeop Cha, Hyo-Jin An
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 222. Published online 2017 Apr 20. doi: 10.1186/s12906-017-1734-z
PMCID:
PMC5397752
Riffat Batool, Muhammad Rashid Khan, Muhammad Majid
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 223. Published online 2017 Apr 20. doi: 10.1186/s12906-017-1744-x
PMCID:
PMC5397743
Ebtihal Abdalla M. Mohieldin, Ali Mahmoud Muddathir, Tohru Mitsunaga
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 224. Published online 2017 Apr 20. doi: 10.1186/s12906-017-1735-y
PMCID:
PMC5399347
Reihaneh Zeinalian, Mahdieh Abbasalizad Farhangi, Atefeh Shariat, Maryam Saghafi-Asl
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 225. Published online 2017 Apr 21. doi: 10.1186/s12906-017-1670-y
PMCID:
PMC5399840
Zoe L. Hewett, Kate L. Pumpa, Caroline A. Smith, Paul P. Fahey, Birinder S. Cheema
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 226. Published online 2017 Apr 21. doi: 10.1186/s12906-017-1740-1
PMCID:
PMC5399826
Rahman M. Hafizur, Shahrukh Momin, Noor Fatima
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 227. Published online 2017 Apr 21. doi: 10.1186/s12906-017-1743-y
PMCID:
PMC5399853
Tayyaba Afsar, Suhail Razak, Muhammad Rashid Khan, Ali Almajwal
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 228. Published online 2017 Apr 24. doi: 10.1186/s12906-017-1671-x
PMCID:
PMC5402641
Murat Zor, Sevtap Aydin, Nadide Deniz Güner, Nurşen Başaran, Arif Ahmet Başaran
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 229. Published online 2017 Apr 26. doi: 10.1186/s12906-017-1732-1
PMCID:
PMC5405477
Chanika Dilumi Jayasinghe, Dinara S Gunasekera, Nuwan De Silva, Kithmini Kawya Mandakini Jayawardena, Preethi Vidya Udagama
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 230. Published online 2017 Apr 26. doi: 10.1186/s12906-017-1742-z
PMCID:
PMC5406937
Eric Boakye-Gyasi, Isaac Tabiri Henneh, Wonder Kofi Mensah Abotsi, Elvis Ofori Ameyaw, Eric Woode
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 231. Published online 2017 Apr 26. doi: 10.1186/s12906-017-1750-z
PMCID:
PMC5406998
Karina D. Hamilton, Peter R. Brooks, Steven M. Ogbourne, Fraser D. Russell
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 232. Published online 2017 Apr 26. doi: 10.1186/s12906-017-1748-6
PMCID:
PMC5406900
Long Chen, Tianjun Liu, Qiangsong Wang, Juan Liu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 233. Published online 2017 Apr 27. doi: 10.1186/s12906-017-1739-7
PMCID:
PMC5408375
Xiuqing Chen, Xianming Zhang, Jie Zhang, Yang Gao, Zhaohui Yang, Shanshan Li, Haiwen Dai
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 234. Published online 2017 Apr 28. doi: 10.1186/s12906-017-1747-7
PMCID:
PMC5408400
Eun Ji Kim, Guen Tae Kim, Bo Min Kim, Eun Gyeong Lim, Sang-Yong Kim, Young Min Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 236. Published online 2017 Apr 28. doi: 10.1186/s12906-017-1702-7
PMCID:
PMC5410043
M. Twardziok, D. Meierhofer, S. Börno, B. Timmermann, S. Jäger, Sengül Boral, A. Eggert, C. I. Delebinski, G. Seifert
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 237. Published online 2017 Apr 28. doi: 10.1186/s12906-017-1715-2
PMCID:
PMC5410041
Yifang Wang, Mei Huang, Xinyi Lu, Runze Wei, Jinyong Xu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 238. Published online 2017 Apr 28. doi: 10.1186/s12906-017-1749-5
PMCID:
PMC5410100
Sung-Min Cho, Sun Haeng Lee, Donghun Lee, Ji Hong Lee, Gyu Tae Chang, Hocheol Kim, Jin Yong Lee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 239. Published online 2017 May 2. doi: 10.1186/s12906-017-1651-1
PMCID:
PMC5414215
Tao Yang, Qi Zheng, Su Wang, Ling Fang, Lei Liu, Hui Zhao, Lei Wang, Yongping Fan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 240. Published online 2017 May 2. doi: 10.1186/s12906-017-1642-2
PMCID:
PMC5414219
Alberto Ramos-Silva, Faviola Tavares-Carreón, Mario Figueroa, Susana De la Torre-Zavala, Argel Gastelum-Arellanez, Aída Rodríguez-García, Luis J. Galán-Wong, Hamlet Avilés-Arnaut
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 241. Published online 2017 May 2. doi: 10.1186/s12906-017-1727-y
PMCID:
PMC5414213
Qian Jiang, Xican Li, Yage Tian, Qiaoqi Lin, Hong Xie, Wenbiao Lu, Yuguang Chi, Dongfeng Chen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 242. Published online 2017 May 2. doi: 10.1186/s12906-017-1730-3
PMCID:
PMC5414230
Tadesse Bekele Tafesse, Ariaya Hymete, Yalemtsehay Mekonnen, Mekuria Tadesse
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 243. Published online 2017 May 2. doi: 10.1186/s12906-017-1757-5
PMCID:
PMC5414132
Hai-lan Chen, Jian Yang, Yuan-fang Fu, Xi-nan Meng, Wei-dan Zhao, Ting-jun Hu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 244. Published online 2017 May 2. doi: 10.1186/s12906-017-1764-6
PMCID:
PMC5414385
Hung-Bo Hsiao, Jin-Bin Wu, Wen-Chuan Lin
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 245. Published online 2017 May 3. doi: 10.1186/s12906-017-1737-9
PMCID:
PMC5415808
Kwang-Ho Choi, O Sang Kwon, Seong Jin Cho, Sanghun Lee, Seok-Yun Kang, Yeon Hee Ryu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 246. Published online 2017 May 3. doi: 10.1186/s12906-017-1754-8
PMCID:
PMC5415720
Ilyas Khan, Hazir Rahman, Nasser M. Abd El-Salam, Abdul Tawab, Anwar Hussain, Taj Ali Khan, Usman Ali Khan, Muhammad Qasim, Muhammad Adnan, Azizullah Azizullah, Waheed Murad, Abdullah Jalal, Noor Muhammad, Riaz Ullah
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 247. Published online 2017 May 3. doi: 10.1186/s12906-017-1766-4
PMCID:
PMC5415797
Amira Thouri, Hassiba Chahdoura, Amira El Arem, Amel Omri Hichri, Rihab Ben Hassin, Lotfi Achour
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 248. Published online 2017 May 4. doi: 10.1186/s12906-017-1751-y
PMCID:
PMC5418768
Saeed Samarghandian, Mohsen Azimi-Nezhad, Abasalt Borji, Mohammad Samini, Tahereh Farkhondeh
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 249. Published online 2017 May 4. doi: 10.1186/s12906-017-1753-9
PMCID:
PMC5418810
Mandreker Bahall
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 250. Published online 2017 May 4. doi: 10.1186/s12906-017-1755-7
PMCID:
PMC5418726
Monia Lenzi, Marco Malaguti, Veronica Cocchi, Silvana Hrelia, Patrizia Hrelia
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 251. Published online 2017 May 5. doi: 10.1186/s12906-017-1756-6
PMCID:
PMC5420104
Mohammad Faujul Kabir, Johari Mohd Ali, Mitra Abolmaesoomi, Onn Haji Hashim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 252. Published online 2017 May 5. doi: 10.1186/s12906-017-1761-9
PMCID:
PMC5420124
Aliasghar Kheiri, Shahideh Amini, Abbas Norouzi Javidan, Mohammad Mehdi Saghafi, Ghasemali Khorasani
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 253. Published online 2017 May 8. doi: 10.1186/s12906-017-1741-0
PMCID:
PMC5422894
Ching-Chung Tsai, Ming-Che Lee, Shu-Leei Tey, Ching-Wen Liu, Shih-Che Huang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 254. Published online 2017 May 8. doi: 10.1186/s12906-017-1752-x
PMCID:
PMC5422932
Nidal Amin Jaradat, Abdel Naser Zaid, Rowa Al-Ramahi, Malik A. Alqub, Fatima Hussein, Zakaria Hamdan, Mahmoud Mustafa, Mohammad Qneibi, Iyad Ali
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 255. Published online 2017 May 8. doi: 10.1186/s12906-017-1758-4
PMCID:
PMC5422913
Chineze Nwebube, Vivette Glover, Lauren Stewart
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 256. Published online 2017 May 8. doi: 10.1186/s12906-017-1759-3
PMCID:
PMC5423008
Sameh S. M. Soliman, Mohammad H. Semreen, Ali A. El-Keblawy, Arbab Abdullah, Priya Uppuluri, Ashraf S. Ibrahim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 257. Published online 2017 May 8. doi: 10.1186/s12906-017-1760-x
PMCID:
PMC5422888
Fujiang Wang, Qiansong He, Jinxin Wang, Qing Yuan, Hong Guo, Lijuan Chai, Shaoxia Wang, Limin Hu, Yue Zhang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 258. Published online 2017 May 10. doi: 10.1186/s12906-017-1738-8
PMCID:
PMC5424323
Maha Al-Askar, Ramesa Shafi Bhat, Manar Selim, Laila Al-Ayadhi, Afaf El-Ansary
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 259. Published online 2017 May 10. doi: 10.1186/s12906-017-1763-7
PMCID:
PMC5424332
Hilde Risvoll, Trude Giverhaug, Kjell H. Halvorsen, Marit Waaseth, Frauke Musial
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 261. Published online 2017 May 12. doi: 10.1186/s12906-017-1765-5
PMCID:
PMC5427606
Trine Stub, Nina Foss, Ingrid Liodden
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 262. Published online 2017 May 12. doi: 10.1186/s12906-017-1770-8
PMCID:
PMC5429571
Minjie Zhou, Mingyue Yang, Lei Chen, Chao Yu, Wei Zhang, Jun Ji, Chi Chen, Xueyong Shen, Jian Ying
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 263. Published online 2017 May 12. doi: 10.1186/s12906-017-1768-2
PMCID:
PMC5429564
Nuo Li, Wenbin Zhao, Jianmin Xing, Jianping Liu, Guangzhong Zhang, Yunbi Zhang, Yuanwen Li, Wali Liu, Fei Shi, Yanping Bai
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 264. Published online 2017 May 15. doi: 10.1186/s12906-017-1631-5
PMCID:
PMC5432985
Sameen Amjed, Kashaf Junaid, Junaid Jafar, Tuaha Amjad, Waqas Maqsood, Nadia Mukhtar, Kanza Tariq, Musarrat Sharif, Sana Javaid Awan, Farheen Ansari
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 265. Published online 2017 May 15. doi: 10.1186/s12906-017-1778-0
PMCID:
PMC5433005
Gessica Giusto, Cristina Vercelli, Francesco Comino, Vittorio Caramello, Massimiliano Tursi, Marco Gandini
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 266. Published online 2017 May 16. doi: 10.1186/s12906-017-1769-1
PMCID:
PMC5433168
Ronia Mostofa, Shanta Ahmed, Mst. Marium Begum, Md. Sohanur Rahman, Taslima Begum, Siraj Uddin Ahmed, Riazul Haque Tuhin, Munny Das, Amir Hossain, Manju Sharma, Rayhana Begum
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 267. Published online 2017 May 16. doi: 10.1186/s12906-017-1771-7
PMCID:
PMC5434621
Nataša Zorić, Ivan Kosalec, Siniša Tomić, Ivan Bobnjarić, Mario Jug, Toni Vlainić, Josipa Vlainić
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 268. Published online 2017 May 17. doi: 10.1186/s12906-017-1773-5
PMCID:
PMC5436450
Yan-Hong Zhang, Jing Lv, Wei Gao, Jun Li, Ji-Qian Fang, Li-Yun He, Bao-Yan Liu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 269. Published online 2017 May 18. doi: 10.1186/s12906-017-1746-8
PMCID:
PMC5437539
Alsiddig Osama, Sufyan Awadelkarim, Amna Ali
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 270. Published online 2017 May 18. doi: 10.1186/s12906-017-1772-6
PMCID:
PMC5437551
Zainul Amiruddin Zakaria, Farah Hidayah Kamisan, Maizatul Hasyima Omar, Nur Diyana Mahmood, Fezah Othman, Siti Selina Abdul Hamid, Muhammad Nazrul Hakim Abdullah
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 271. Published online 2017 May 18. doi: 10.1186/s12906-017-1781-5
PMCID:
PMC5437572
Carrie M. Christensen, Rebecca S. Morris, Seraphine Chepkemoi Kapsandoy, Melissa Archer, Jinqiu Kuang, Laura Shane-McWhorter, Bruce E. Bray, Qing Zeng-Treitler
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 272. Published online 2017 May 19. doi: 10.1186/s12906-017-1630-6
PMCID:
PMC5438528
Ya Shi, Bing Zhang, Yiyu Lu, Chaodong Qian, Yan Feng, Liwei Fang, Zhishan Ding, Dongqing Cheng
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 273. Published online 2017 May 22. doi: 10.1186/s12906-017-1780-6
PMCID:
PMC5441103
Tae-Hun Kim, Boncho Ku, Jang-Han Bae, Jae-Young Shin, Min-Ho Jun, Jung Won Kang, Junghwan Kim, Jun-Hwan Lee, Jaeuk U. Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 274. Published online 2017 May 22. doi: 10.1186/s12906-017-1787-z
PMCID:
PMC5440909
Yakob P. Nagagi, Richard S. Silayo, Claudius Luziga, Eliningaya J. Kweka
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 275. Published online 2017 May 23. doi: 10.1186/s12906-017-1785-1
PMCID:
PMC5442861
Nazar Ul Islam, Raza Amin, Muhammad Shahid, Muhammad Amin, Sumera Zaib, Jamshed Iqbal
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 276. Published online 2017 May 23. doi: 10.1186/s12906-017-1791-3
PMCID:
PMC5442863
Bo Yoon Choi, Jong Cheon Joo, Yeon Kyu Lee, Ik-Soon Jang, Soo Jung Park, Yoon Jung Park
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 277. Published online 2017 May 25. doi: 10.1186/s12906-017-1776-2
PMCID:
PMC5445329
Amalina Ahmad Azam, Raghunath Pariyani, Intan Safinar Ismail, Amin Ismail, Alfi Khatib, Faridah Abas, Khozirah Shaari
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 278. Published online 2017 May 25. doi: 10.1186/s12906-017-1777-1
PMCID:
PMC5445454
Hafij Al Mahmud, Hoonhee Seo, Sukyung Kim, Md Imtiazul Islam, Kung-Woo Nam, Hyun-Deuk Cho, Ho-Yeon Song
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 279. Published online 2017 May 25. doi: 10.1186/s12906-017-1786-0
PMCID:
PMC5445392
Victor Kuete, Fabrice W. Fokou, Oğuzhan Karaosmanoğlu, Veronique P. Beng, Hülya Sivas
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 280. Published online 2017 May 25. doi: 10.1186/s12906-017-1793-1
PMCID:
PMC5445369
Yu-Kang Kim, Ji-Yeun Park, Seung-Nam Kim, Mijung Yeom, Seungmin Lee, Ju-Young Oh, Hyangsook Lee, Younbyoung Chae, Dae-Hyun Hahm, Hi-Joon Park
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 281. Published online 2017 May 25. doi: 10.1186/s12906-017-1792-2
PMCID:
PMC5445410
Baidya Nath Jha, Mitesh Shrestha, Durga Prasad Pandey, Tribikram Bhattarai, Hari Datta Bhattarai, Babita Paudel
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 282. Published online 2017 May 25. doi: 10.1186/s12906-017-1797-x
PMCID:
PMC5445338
Xiao-Dan Ren, Ying-Wen Zhang, Xiu-Ping Wang, Ya-Rong Li
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 283. Published online 2017 May 25. doi: 10.1186/s12906-017-1774-4
PMCID:
PMC5445487
Anwar Zeb, Farhat Ullah, Muhammad Ayaz, Sajjad Ahmad, Abdul Sadiq
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 284. Published online 2017 May 30. doi: 10.1186/s12906-017-1798-9
PMCID:
PMC5450350
Benjamin Bhunu, Ruvimbo Mautsa, Stanley Mukanganyama
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 285. Published online 2017 May 30. doi: 10.1186/s12906-017-1801-5
PMCID:
PMC5450307
Warunee Srisuthtayanont, Dumnoensun Pruksakorn, Prachya Kongtawelert, Peraphan Pothacharoen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 286. Published online 2017 May 31. doi: 10.1186/s12906-017-1805-1
PMCID:
PMC5452607
Voster Muchenje, Beauty E. Omoruyi
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 287. Published online 2017 Jun 2. doi: 10.1186/s12906-017-1682-7
PMCID:
PMC5455102
Xin Kang, Xiao-Guang Lu, Li-Bin Zhan, Zheng-Kai Liang, Wen-Xiu Guo, Qi Ma, Yi Wang, Jian-Bo Song, Jin-Yu Feng, Cong-Han Wang, Li-Zhi Bai, Yi Song, Guo-Hui Liu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 288. Published online 2017 Jun 2. doi: 10.1186/s12906-017-1789-x
PMCID:
PMC5455207
Anayt Ulla, Md Ashraful Alam, Biswajit Sikder, Farzana Akter Sumi, Md Mizanur Rahman, Zaki Farhad Habib, Mostafe Khalid Mohammed, Nusrat Subhan, Hemayet Hossain, Hasan Mahmud Reza
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 289. Published online 2017 Jun 2. doi: 10.1186/s12906-017-1799-8
PMCID:
PMC5455177
Samsulrizal Nurdiana, Yong Meng Goh, Hafandi Ahmad, Sulaiman Md Dom, Nur Syimal’ain Azmi, Noor Syaffinaz Noor Mohamad Zin, Mahdi Ebrahimi
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 290. Published online 2017 Jun 2. doi: 10.1186/s12906-017-1762-8
PMCID:
PMC5457635
Dornoush Jafarpour, Seyed Shahram Shekarforoush, Hamid Reza Ghaisari, Saeed Nazifi, Javad Sajedianfard, Mohammad Hadi Eskandari
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 291. Published online 2017 Jun 5. doi: 10.1186/s12906-017-1803-3
PMCID:
PMC5460540
Rotimi A. Larayetan, Omobola O. Okoh, Alexander Sadimenko, Anthony I. Okoh
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 292. Published online 2017 Jun 5. doi: 10.1186/s12906-017-1804-2
PMCID:
PMC5460465
Muhammad Shahid, Fazal Subhan, Nisar Ahmad, Ihsan Ullah
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 293. Published online 2017 Jun 5. doi: 10.1186/s12906-017-1807-z
PMCID:
PMC5460461
Kitti Pumiputavon, Tanawat Chaowasku, Chalermpong Saenjum, Maslin Osathanunkul, Boonsong Wungsintaweekul, Kriangkrai Chawansuntati, Jiraprapa Wipasa, Pathrapol Lithanatudom
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 294. Published online 2017 Jun 5. doi: 10.1186/s12906-017-1811-3
PMCID:
PMC5460496
Moazzameh Ramezani, Fatemeh Rahmani, Ali Dehestani
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 295. Published online 2017 Jun 5. doi: 10.1186/s12906-017-1808-y
PMCID:
PMC5460470
Ineke Vergeer, Jason A. Bennie, Melanie J. Charity, Jack T. Harvey, Jannique G. Z. van Uffelen, Stuart J. H. Biddle, Rochelle M. Eime
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 296. Published online 2017 Jun 6. doi: 10.1186/s12906-017-1800-6
PMCID:
PMC5461749
Yoon-Young Sung, Dong-Seon Kim, Seung-Hyung Kim, Ho Kyoung Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 297. Published online 2017 Jun 6. doi: 10.1186/s12906-017-1810-4
PMCID:
PMC5461766
Raquel Díez, Juan José García, María José Diez, Matilde Sierra, Ana M. Sahagun, Nélida Fernández
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 298. Published online 2017 Jun 7. doi: 10.1186/s12906-017-1809-x
PMCID:
PMC5463324
A. A. Busari, M. A. Mufutau
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 299. Published online 2017 Jun 7. doi: 10.1186/s12906-017-1812-2
PMCID:
PMC5463406
Agnieszka Felczykowska, Alicja Pastuszak-Skrzypczak, Anna Pawlik, Krystyna Bogucka, Anna Herman-Antosiewicz, Beata Guzow-Krzemińska
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 300. Published online 2017 Jun 7. doi: 10.1186/s12906-017-1819-8
PMCID:
PMC5463493
Trine Stub, Sara A. Quandt, Thomas A. Arcury, Joanne C. Sandberg, Agnete E. Kristoffersen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 301. Published online 2017 Jun 8. doi: 10.1186/s12906-017-1814-0
PMCID:
PMC5465600
Rabia Naz, Hafsa Ayub, Sajid Nawaz, Zia Ul Islam, Tayyaba Yasmin, Asghari Bano, Abdul Wakeel, Saqib Zia, Thomas H. Roberts
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 302. Published online 2017 Jun 8. doi: 10.1186/s12906-017-1815-z
PMCID:
PMC5465528
Ting Xia, Cynthia R. Long, Robert D. Vining, Maruti R. Gudavalli, James W. DeVocht, Gregory N. Kawchuk, David G. Wilder, Christine M. Goertz
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 303. Published online 2017 Jun 9. doi: 10.1186/s12906-017-1821-1
PMCID:
PMC5466774
Do Luong Huynh, Taeho Kwon, Jiao Jiao Zhang, Neelesh Sharma, Meeta Gera, Mrinmoy Ghosh, Nameun Kim, Somi Kim Cho, Dong Sun Lee, Yang Ho Park, Dong Kee Jeong
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 304. Published online 2017 Jun 12. doi: 10.1186/s12906-017-1788-y
PMCID:
PMC5468967
Lin Zhu, Zhi-Tao Liang, Tao Yi, Yue Ma, Zhong-Zhen Zhao, Bao-Lin Guo, Jian-Ye Zhang, Hu-Biao Chen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 305. Published online 2017 Jun 12. doi: 10.1186/s12906-017-1816-y
PMCID:
PMC5468949
Victor O. Fadipe, Nkoana I. Mongalo, Andy R. Opoku, Preachers M. Dikhoba, Tshepiso J. Makhafola
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 306. Published online 2017 Jun 12. doi: 10.1186/s12906-017-1818-9
PMCID:
PMC5469045
Tayyaba Afsar, Suhail Razak, Ali almajwal, Muhammad Rashid khan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 307. Published online 2017 Jun 12. doi: 10.1186/s12906-017-1824-y
PMCID:
PMC5469132
Lubna I. Al Asoom
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 308. Published online 2017 Jun 13. doi: 10.1186/s12906-017-1795-z
PMCID:
PMC5470270
Joseph Schwager, Nathalie Richard, Franziska Widmer, Daniel Raederstorff
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 309. Published online 2017 Jun 13. doi: 10.1186/s12906-017-1823-z
PMCID:
PMC5470273
Shuqin Sun, Shuo Yang, Min Dai, Xiujuan Jia, Qiyan Wang, Zheng Zhang, Yongjun Mao
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 310. Published online 2017 Jun 13. doi: 10.1186/s12906-017-1828-7
PMCID:
PMC5470251
Angela Frances Yap, Yu Heng Kwan, Chuen Seng Tan, Syed Ibrahim, Seng Bin Ang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 311. Published online 2017 Jun 14. doi: 10.1186/s12906-017-1825-x
PMCID:
PMC5470187
Ramani Karunakaran, M. Ira Thabrew, G. Mayuri Thammitiyagodage, B. Prasanna Galhena, L.D.A. Menuka Arawwawala
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 312. Published online 2017 Jun 14. doi: 10.1186/s12906-017-1796-y
PMCID:
PMC5472002
Francisco Bruno Teixeira, Raíra de Brito Silva, Osmar Alves Lameira, Liana Preto Webber, Roberta Souza D’Almeida Couto, Manoela Domingues Martins, Rafael Rodrigues Lima
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 313. Published online 2017 Jun 14. doi: 10.1186/s12906-017-1820-2
PMCID:
PMC5471965
Bijoy Laxmi Saha, Md. Omar Reza Seam, Md. Mainul Islam, Abhijit Das, Sayed Koushik Ahamed, Palash Karmakar, Md. Fokhrul Islam, Sukalyan Kumar Kundu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 314. Published online 2017 Jun 14. doi: 10.1186/s12906-017-1832-y
PMCID:
PMC5471669
Hong Mi, Feng-bin Liu, Hai-wen Li, Jiang-tao Hou, Pei-wu Li
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 315. Published online 2017 Jun 15. doi: 10.1186/s12906-017-1794-0
PMCID:
PMC5473004
Adam Burke, Chun Nok Lam, Barbara Stussman, Hui Yang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 316. Published online 2017 Jun 15. doi: 10.1186/s12906-017-1827-8
PMCID:
PMC5472955
Dalia Yossri Saad, Mohamed Mohamed Soliman, Ahmed A. Baiomy, Magdy Hassan Yassin, Hanan Basiouni El-Sawy
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 319. Published online 2017 Jun 17. doi: 10.1186/s12906-017-1833-x
PMCID:
PMC5474009
Yan Jiang, Yan Lin, Yi-Juan Hu, Xiao-Jun Song, Hong-Hua Pan, Hong-Jian Zhang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 320. Published online 2017 Jun 17. doi: 10.1186/s12906-017-1834-9
PMCID:
PMC5474058
Mary A. Bisi-Johnson, Chikwelu L. Obi, Babatunde B Samuel, Jacobus N. Eloff, Anthony I. Okoh
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 321. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1186/s12906-017-1802-4
PMCID:
PMC5474864
S Fisch, B Brinkhaus, M Teut
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 323. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1186/s12906-017-1806-0
PMCID:
PMC5477290
Agnete E. Kristoffersen, Fuschia M. Sirois, Trine Stub, Anne Helen Hansen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 324. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1186/s12906-017-1817-x
PMCID:
PMC5477262
Xiaowen Shi, Haiyan Zhu, Yuanyuan Zhang, Mingmei Zhou, Danli Tang, Huamin Zhang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 325. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1186/s12906-017-1822-0
PMCID:
PMC5477241
Xiu-Fang Ding, Yue-Hua Li, Jia-Xu Chen, Long-Ji Sun, Hai-Yan Jiao, Xin-Xin Wang, Yan Zhou
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 326. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1186/s12906-017-1830-0
PMCID:
PMC5477120
Ishaku L. Elisha, Francien S. Botha, Balungile Madikizela, Lyndy J. McGaw, Jacobus N. Eloff
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 327. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1186/s12906-017-1831-z
PMCID:
PMC5477271
Maryem Ben Salem, Rihab Ben Abdallah Kolsi, Raouia Dhouibi, Kamilia Ksouda, Slim Charfi, Mahdi Yaich, Serria Hammami, Zouheir Sahnoun, Khaled Mounir Zeghal, Kamel Jamoussi, Hanen Affes
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 328. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1186/s12906-017-1835-8
PMCID:
PMC5477270
Xuanming Hu, Mengqian Yuan, Yin Yin, Yidan Wang, Yuqin Li, Na Zhang, Xueyi Sun, Zhi Yu, Bin Xu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 329. Published online 2017 Jun 21. doi: 10.1186/s12906-017-1826-9
PMCID:
PMC5480127
Xiao Yu, Xiao-Dong Zhao, Rong-Qi Bao, Jia-Yu Yu, Guo-Xing Zhang, Jing-Wei Chen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 330. Published online 2017 Jun 21. doi: 10.1186/s12906-017-1829-6
PMCID:
PMC5480198
Emery R. Eaves, Amy Howerter, Mark Nichter, Lysbeth Floden, Judith S. Gordon, Cheryl Ritenbaugh, Myra L. Muramoto
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 331. Published online 2017 Jun 23. doi: 10.1186/s12906-017-1836-7
PMCID:
PMC5481908
Alona Telerman, Rivka Ofir, Yoel Kashman, Anat Elmann
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 332. Published online 2017 Jun 23. doi: 10.1186/s12906-017-1840-y
PMCID:
PMC5481959
Syntyche Ling Sing Seow, Sok Lai Hong, Guan Serm Lee, Sri Nurestri Abd Malek, Vikineswary Sabaratnam
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 334. Published online 2017 Jun 24. doi: 10.1186/s12906-017-1837-6
PMCID:
PMC5483314
To-Yi Lam, Li-Ming Lu, Wai-Man Ling, Li-Zhu Lin
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 335. Published online 2017 Jun 26. doi: 10.1186/s12906-017-1838-5
PMCID:
PMC5485510
Md. Mamun Or Rashid, Kazi Nahid Akhter, Jakir Ahmed Chowdhury, Foysal Hossen, Md. Saddam Hussain, Md. Tanvir Hossain
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 336. Published online 2017 Jun 26. doi: 10.1186/s12906-017-1843-8
PMCID:
PMC5485605
Berhan Begashaw, Bharat Mishra, Asegedech Tsegaw, Zewdneh Shewamene
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 337. Published online 2017 Jun 26. doi: 10.1186/s12906-017-1841-x
PMCID:
PMC5485746
Juan Hu, Yong-xue Zhang, Li Wang, Ling Ding, Guang-yao Huang, Guo-wei Cai, Shan Gao
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 338. Published online 2017 Jun 26. doi: 10.1186/s12906-017-1846-5
PMCID:
PMC5485507
Zahra Amri, Asma Ghorbel, Mouna Turki, Férièle Messadi Akrout, Fatma Ayadi, Abdelfateh Elfeki, Mohamed Hammami
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 339. Published online 2017 Jun 27. doi: 10.1186/s12906-017-1842-9
PMCID:
PMC5488477
Jeong-Hae Choi, Yeon-Suk Song, Hae-June Lee, Gyoo-Cheon Kim, Jin-Woo Hong
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 340. Published online 2017 Jun 27. doi: 10.1186/s12906-017-1850-9
PMCID:
PMC5488426
Ok-Hwa Kang, Mi-Yae Shon, Ryong Kong, Yun-Soo Seo, Tian Zhou, Do-Yeon Kim, Yeong-Soo Kim, Dong-Yeul Kwon
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 341. Published online 2017 Jun 29. doi: 10.1186/s12906-017-1839-4
PMCID:
PMC5492680
Faisal S. Alagrafi, Abdullah O. Alawad, Nael M. Abutaha, Fahd A. Nasr, Othman A. Alhazzaa, Sultan N. Alharbi, Mohammad N. Alkhrayef, Mohamed Hammad, Ziyad A. Alhamdan, Abdullah D. Alenazi, Mohammad A. Wadaan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 342. Published online 2017 Jun 29. doi: 10.1186/s12906-017-1852-7
PMCID:
PMC5492883
Kullacha Chayarop, Penchom Peungvicha, Rungravi Temsiririrkkul, Yuvadee Wongkrajang, Wongsatit Chuakul, Piyanuch Rojsanga
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 343. Published online 2017 Jun 29. doi: 10.1186/s12906-017-1851-8
PMCID:
PMC5492915
Noraisyah Zulkawi, Kam Heng Ng, Rizi Zamberi, Swee Keong Yeap, Dilan Satharasinghe, Indu Bala Jaganath, Anisah Binti Jamaluddin, Sheau Wei Tan, Wan Yong Ho, Noorjahan Banu Alitheen, Kamariah Long
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 344. Published online 2017 Jun 30. doi: 10.1186/s12906-017-1845-6
PMCID:
PMC5493119
Mandreker Bahall
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 345. Published online 2017 Jun 30. doi: 10.1186/s12906-017-1853-6
PMCID:
PMC5493839
Ling Fang, Yongqiang Wang, Qi Zheng, Tao Yang, Peiyuan Zhao, Hui Zhao, Qiuxia Zhang, Yuanyuan Zhao, Fang Qi, Kangning Li, Zhenzhen Chen, Junling Li, Nan Zhang, Yongping Fan, Lei Wang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 346. Published online 2017 Jul 1. doi: 10.1186/s12906-017-1847-4
PMCID:
PMC5494129
Thaísa Leite Rolim, Déborah Ribeiro Pessoa Meireles, Tatianne Mota Batista, Tatyanna Kelvia Gomes de Sousa, Vivianne Mendes Mangueira, Renata Albuquerque de Abrantes, João Carlos Lima Rodrigues Pita, Aline Lira Xavier, Vicente Carlos Oliveira Costa, Leônia Maria Batista, Josean Fechine Tavares, Marcelo Sobral da Silva, Marianna Vieira Sobral
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 347. Published online 2017 Jul 3. doi: 10.1186/s12906-017-1779-z
PMCID:
PMC5496405
Shohreh Razavy, Marcus Gadau, Shi Ping Zhang, Fu Chun Wang, Sergio Bangrazi, Christine Berle, Mahrita Harahap, Tie Li, Wei Hong Li, Christopher Zaslawski
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 348. Published online 2017 Jul 3. doi: 10.1186/s12906-017-1859-0
PMCID:
PMC5496139
Merline Namekong Djimeli, Siméon Pierre Chegaing Fodouop, Guy Sedar Singor Njateng, Charles Fokunang, Donald Sedric Tala, Fabrice Kengni, Donatien Gatsing
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 349. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.1186/s12906-017-1854-5
PMCID:
PMC5496605
Vicente F. Pinheiro Neto, Rachel M. Ribeiro, Camila S. Morais, Matheus B. Campos, Denilson A. Vieira, Porfírio C. Guerra, Ana L. Abreu-Silva, José R. Silva Junior, Flavia Raquel F. Nascimento, Marilene O. R. Borges, Antonio C.R. Borges
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 350. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.1186/s12906-017-1862-5
PMCID:
PMC5496593
Aboi Igwaran, Benson Chucks Iweriebor, Sunday Ofuzim Okoh, Uchechukwu Uchechukwu Nwodo, Larry Chikwelu Obi, Anthony Ifeanyi Okoh
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 351. Published online 2017 Jul 5. doi: 10.1186/s12906-017-1861-6
PMCID:
PMC5497343
Juntao Kan, Rodney A. Velliquette, Kerry Grann, Charlie R. Burns, Jeff Scholten, Feng Tian, Qi Zhang, Min Gui
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 352. Published online 2017 Jul 5. doi: 10.1186/s12906-017-1848-3
PMCID:
PMC5499036
Dong-Gun Kim, Mi-Ra Lee, Jae-Myung Yoo, Kwang-Il Park, Jin-Yeul Ma
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 354. Published online 2017 Jul 5. doi: 10.1186/s12906-017-1855-4
PMCID:
PMC5499052
Abdel Naser Zaid, Nidal Amin Jaradat, Ahmad Mustafa Eid, Hamzeh Al Zabadi, Abdulsalam Alkaiyat, Saja Adam Darwish
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 355. Published online 2017 Jul 5. doi: 10.1186/s12906-017-1858-1
PMCID:
PMC5499037
Uriel Elyasiyan, Adi Nudel, Nir Skalka, Konstantin Rozenberg, Elyashiv Drori, Rachela Oppenheimer, Zohar Kerem, Tovit Rosenzweig
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 356. Published online 2017 Jul 6. doi: 10.1186/s12906-017-1860-7
PMCID:
PMC5501114
Martina Lundqvist, Per Carlsson, Rune Sjödahl, Elvar Theodorsson, Lars-Åke Levin
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 358. Published online 2017 Jul 10. doi: 10.1186/s12906-017-1844-7
PMCID:
PMC5504801
Mizher Hezam AL-Zuaidy, Muhammad Waseem Mumtaz, Azizah Abdul Hamid, Amin Ismail, Suhaila Mohamed, Ahmad Faizal Abdul Razis
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 359. Published online 2017 Jul 10. doi: 10.1186/s12906-017-1849-2
PMCID:
PMC5504847
Joseph O. Erhabor, MacDonald Idu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 360. Published online 2017 Jul 11. doi: 10.1186/s12906-017-1866-1
PMCID:
PMC5504857
Sabrina Giacoppo, Renato Iori, Patrick Rollin, Placido Bramanti, Emanuela Mazzon
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 362. Published online 2017 Jul 14. doi: 10.1186/s12906-017-1876-z
PMCID:
PMC5513314
Shu-Qiu Tan, Xue Geng, Jorn-Hon Liu, Wynn Hwai-Tzong Pan, Li-Xiang Wang, Hui-Kang Liu, Lei Hu, Hsiao-Ming Chao
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 365. Published online 2017 Jul 14. doi: 10.1186/s12906-017-1857-2
PMCID:
PMC5513111
Fatima Abdelmutaal Ahmed Omer, Najihah Mohd Hashim, Mohamed Yousif Ibrahim, Abdulmannan F. Aldoubi, Pouya Hassandarvish, Firouzeh Dehghan, Noraziah Nordin, Hamed Karimian, Landa Zeenelabdin Ali Salim, Mahmood Ameen Abdulla, Karim Al-Jashamy, Syam Mohan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 366. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1186/s12906-017-1867-0
PMCID:
PMC5513316
Cheong-Su Eun, Jong-Soon Lim, Jihye Lee, Sam-Pin Lee, Seun-Ah Yang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 367. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1186/s12906-017-1880-3
PMCID:
PMC5514491
Fiaz Alam, Qazi Najum us Saqib, Abdul Waheed
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 368. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1186/s12906-017-1882-1
PMCID:
PMC5514500
Sandeep Kumar, Manila Yadav, Amita Yadav, Pooja Rohilla, Jaya Parkash Yadav
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 369. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1186/s12906-017-1883-0
PMCID:
PMC5514507
Sankar Jagadeeshan, Diana David, S. Jisha, S. Manjula, S. Asha Nair
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 370. Published online 2017 Jul 18. doi: 10.1186/s12906-017-1872-3
PMCID:
PMC5516375
Alamgeer, Ambreen Malik Uttra, Umme Habiba Hasan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 371. Published online 2017 Jul 18. doi: 10.1186/s12906-017-1879-9
PMCID:
PMC5516381
Muhammad Bilal Sadiq, Pattamon Tharaphan, Kesinee Chotivanich, Joel Tarning, Anil Kumar Anal
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 372. Published online 2017 Jul 18. doi: 10.1186/s12906-017-1878-x
PMCID:
PMC5516329
Kyung-Won Lee, Mi-Hyun Nam, Hee-Ra Lee, Chung-Oui Hong, Kwang-Won Lee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 373. Published online 2017 Jul 19. doi: 10.1186/s12906-017-1870-5
PMCID:
PMC5518117
Ju-Yeon Park, Young-Won Kwon, Soo Chil Lee, Sun-Dong Park, Ju-Hee Lee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 374. Published online 2017 Jul 28. doi: 10.1186/s12906-017-1874-1
PMCID:
PMC5534083
Young-Gyu Cho, Ji-Hye Jung, Jae-Heon Kang, Jin Soo Kwon, Seung Pil Yu, Tae Gon Baik
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 375. Published online 2017 Jul 28. doi: 10.1186/s12906-017-1871-4
PMCID:
PMC5534109
José George F. Albuquerque, Valéria L. Assis, Arthur J. P. O. Almeida, Ionaldo J. L. D. Basílio, Melissa N. Luciano, Bruno R. L. A. Meireles, Ângela M. T. M. Cordeiro, Islânia G. A. Araújo, Robson C. Veras, Thaís P. Ribeiro, Isac A. Medeiros
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 376. Published online 2017 Jul 28. doi: 10.1186/s12906-017-1881-2
PMCID:
PMC5534086
Dhaneshree Bestinee Naidoo, Anil Amichund Chuturgoon, Alisa Phulukdaree, Kanive Parashiva Guruprasad, Kapaettu Satyamoorthy, Vikash Sewram
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 377. Published online 2017 Aug 1. doi: 10.1186/s12906-017-1865-2
PMCID:
PMC5540453
Xin Rui, Hua-Feng Pan, Si-Liang Shao, Xiao-Ming Xu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 378. Published online 2017 Aug 1. doi: 10.1186/s12906-017-1885-y
PMCID:
PMC5540291
Manisha Bhatnagar, Nandan Sarkar, Nigam Gandharv, Ona Apang, Sarman Singh, Sabari Ghosal
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 379. Published online 2017 Aug 1. doi: 10.1186/s12906-017-1884-z
PMCID:
PMC5540558
Xiufeng Tang, Honglei Nian, Xiaoxi Li, Yan Yang, Xiujuan Wang, Liping Xu, Haotian Shi, Xinwei Yang, Renhui Liu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 380. Published online 2017 Aug 1. doi: 10.1186/s12906-017-1891-0
PMCID:
PMC5540498
Jeremiah Olorunjuwon Olugbami, Robert Damoiseaux, Bryan France, Esther Modupe Onibiyo, Michael Adedapo Gbadegesin, Shivani Sharma, James Kazimierz Gimzewski, Oyeronke Adunni Odunola
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 381. Published online 2017 Aug 2. doi: 10.1186/s12906-017-1873-2
PMCID:
PMC5541659
Zewdneh Shewamene, Tinashe Dune, Caroline A. Smith
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 382. Published online 2017 Aug 2. doi: 10.1186/s12906-017-1886-x
PMCID:
PMC5541739
Stéphane Zingue, Thomas Michel, Chantal Beatrice Magne Nde, Amstrong Nang Njuh, Julia Cisilotto, Derek Tantoh Ndinteh, Colin Clyne, Xavier Fernandez, Tânia Beatriz Creczynski-Pasa, Dieudonné Njamen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 383. Published online 2017 Aug 2. doi: 10.1186/s12906-017-1895-9
PMCID:
PMC5541738
Woo-Young Jeon, Ohn Soon Kim, Chang-Seob Seo, Seong Eun Jin, Jung-Ae Kim, Hyeun-Kyoo Shin, Yong-ung Kim, Mee-Young Lee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 384. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1186/s12906-017-1877-y
PMCID:
PMC5543435
M. Katoch, A. Paul, G. Singh, S. N. C. Sridhar
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 385. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1186/s12906-017-1893-y
PMCID:
PMC5543550
Madiha Ahmed, Humaira Fatima, Muhammad Qasim, Bilquees Gul, Ihsan-ul-Haq
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 386. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1186/s12906-017-1894-x
PMCID:
PMC5543555
Saiqa Ishtiaq, Maida Akram, Sairah Hafeez Kamran, Uzma Hanif, Muhammad Shaharyar Khan Afridi, Sajid-ur-Rehman, Atika Afzal, Ayesha Asif, Muhammad Younus, Shehla Akbar
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 387. Published online 2017 Aug 4. doi: 10.1186/s12906-017-1889-7
PMCID:
PMC5545041
Naseer Ali Shah, Muhammad Rashid Khan, Dereje Nigussie
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 388. Published online 2017 Aug 4. doi: 10.1186/s12906-017-1896-8
PMCID:
PMC5545008
Patrick Amoateng, Samuel Adjei, Dorcas Osei-safo, Kennedy K. E. Kukuia, Emelia Oppong Bekoe, Thomas K. Karikari, Samuel B. Kombian
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 389. Published online 2017 Aug 7. doi: 10.1186/s12906-017-1901-2
PMCID:
PMC5547469
Chi-Chung Peng, Hui-Tzu Sun, I-Ping Lin, Ping-Chung Kuo, Jen-Chieh Li
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 392. Published online 2017 Aug 9. doi: 10.1186/s12906-017-1888-8
PMCID:
PMC5550932
Jinhee Kim, You Jin Lee, Young Ah Kim, Eun-Sang Cho, Eunna Huh, Ok-Sun Bang, No Soo Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 393. Published online 2017 Aug 9. doi: 10.1186/s12906-017-1890-1
PMCID:
PMC5549314
Carolina Oi Lam Ung, Joanna Harnett, Hao Hu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 394. Published online 2017 Aug 9. doi: 10.1186/s12906-017-1899-5
PMCID:
PMC5550952
Mehdi Bin Samad, Md. Nurul Absar Bin Mohsin, Bodiul Alam Razu, Mohammad Tashnim Hossain, Sinayat Mahzabeen, Naziat Unnoor, Ishrat Aklima Muna, Farjana Akhter, Ashraf Ul Kabir, J. M. A. Hannan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 395. Published online 2017 Aug 9. doi: 10.1186/s12906-017-1903-0
PMCID:
PMC5550996
Michal Bijak, Joanna Saluk-Bijak
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 396. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1186/s12906-017-1897-7
PMCID:
PMC5553656
Hyun-Yong Lee, Jin-Seok Lee, Hyeong-Geug Kim, Won-Yong Kim, Seung-Bae Lee, Yung-Hyun Choi, Chang-Gue Son
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 397. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1186/s12906-017-1902-1
PMCID:
PMC5553856
Min Li, Xue Xu, Xinyu Yang, Joey S. W. Kwong, Hongcai Shang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 398. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1186/s12906-017-1910-1
PMCID:
PMC5553922
Leali Heyman, Yael Houri-Haddad, Samuel N. Heyman, Isaac Ginsburg, Yossi Gleitman, Osnat Feuerstein
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 399. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1186/s12906-017-1900-3
PMCID:
PMC5553582
Sergine Errole Ngouateu Teufack, Gertrude NMbogning Tayo, Marc Ngangout Alidou, Jeannette Yondo, Amely Frankline Djiomene, Josué Wabo Poné, Faùily Mpoame Mbida
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 400. Published online 2017 Aug 11. doi: 10.1186/s12906-017-1908-8
PMCID:
PMC5553925
Jen-Hwey Chiu, Fang-Pey Chen, Yi-Fang Tsai, Man-Ting Lin, Ling-Ming Tseng, Yi-Ming Shyr
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 401. Published online 2017 Aug 12. doi: 10.1186/s12906-017-1909-7
PMCID:
PMC5554408
Julia Isabelle Redeker, Bärbel Schmitt, Nele Pascale Grigull, Christian Braun, Andreas Büttner, Volkmar Jansson, Susanne Mayer-Wagner
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 402. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1186/s12906-017-1868-z
PMCID:
PMC5556359
Chen Zhang, Juan Li, Jing Wang, Xingling Song, Jianjun Zhang, Shang Wu, Chunlong Hu, Zhiyuan Gong, Le Jia
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 403. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1186/s12906-017-1892-z
PMCID:
PMC5557422
Justin Kalmobé, Dieudonné Ndjonka, Djafsia Boursou, Jacqueline Dikti Vildina, Eva Liebau
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 404. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1186/s12906-017-1904-z
PMCID:
PMC5557511
Thanyaluck Siriyong, Potjanee Srimanote, Sasitorn Chusri, Boon-ek Yingyongnarongkul, Channarong Suaisom, Varomyalin Tipmanee, Supayang Piyawan Voravuthikunchai
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 405. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1186/s12906-017-1913-y
PMCID:
PMC5557310
Jing-Shan Wu, Hsin-Yi Lo, Chia-Cheng Li, Feng-Yuan Chen, Chien-Yun Hsiang, Tin-Yun Ho
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 406. Published online 2017 Aug 15. doi: 10.1186/s12906-017-1911-0
PMCID:
PMC5556347
John Oludele Olanlokun, Oluwole Moses David, Anthony Jide Afolayan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 407. Published online 2017 Aug 15. doi: 10.1186/s12906-017-1914-x
PMCID:
PMC5558712
Yuki Ideno, Kunihiko Hayashi, Yukina Abe, Kayo Ueda, Hiroyasu Iso, Mitsuhiko Noda, Jung-Su Lee, Shosuke Suzuki
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 409. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.1186/s12906-017-1912-z
PMCID:
PMC5559777
Heng Zhang, Hao Yan, Xiaoliang Zhou, Huaqing Wang, Yiling Yang, Junling Zhang, Hui Wang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 410. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.1186/s12906-017-1915-9
PMCID:
PMC5559783
Khalid Mohammed Naji, Elham Shukri Al-Shaibani, Fatima A. Alhadi, Safa’a Abdulrzaq Al-Soudi, Myrene R. D’souza
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 411. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1186/s12906-017-1916-8
PMCID:
PMC5561638
Xin-Shi Wang, Zeng-Rui Zhang, Man-Man Zhang, Miao-Xuan Sun, Wen-Wen Wang, Cheng-Long Xie
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 412. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1186/s12906-017-1922-x
PMCID:
PMC5561616
Yan-Fen Huang, Long-Jian Li, Si-Qian Gao, Yang Chu, Jie Niu, Fu-Neng Geng, Yong-Mei Shen, Li-Hua Peng
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 413. Published online 2017 Aug 18. doi: 10.1186/s12906-017-1917-7
PMCID:
PMC5563055
Joo-Myung Moon, Hae-Mi Sung, Hyun-Jung Jung, Jae-Won Seo, Ji-Hyang Wee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 414. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1186/s12906-017-1887-9
PMCID:
PMC5568233
Aungkana Krajarng, Malin Chulasiri, Ramida Watanapokasin
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 415. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1186/s12906-017-1921-y
PMCID:
PMC5567469
Simon Stebbings, Andrew Gray, Anthony G. Schneiders, Andrew Sansom
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 416. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1186/s12906-017-1907-9
PMCID:
PMC5568208
Jiwon Yoon, Jiho Nam, Chae Hun Leem, Jong Yeol Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 417. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1186/s12906-017-1919-5
PMCID:
PMC5568216
Fazal Khan, Tariq Jamal Khan, Gauthaman Kalamegam, Peter Natesan Pushparaj, Adeel Chaudhary, Adel Abuzenadah, Taha Kumosani, Elie Barbour, Mohammed Al-Qahtani
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 418. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1186/s12906-017-1926-6
PMCID:
PMC5567468
Ítalo Diego Rebouças de Araújo, Nayara Coriolano de Aquino, Andreza Conceição Véras de Aguiar Guerra, Renato Ferreira de Almeida Júnior, Renata Mendonça Araújo, Raimundo Fernandes de Araújo Júnior, Kléber Juvenal Silva Farias, José Veríssimo Fernandes, Vânia Sousa Andrade
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 419. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1186/s12906-017-1918-6
PMCID:
PMC5568258
Koy Tshingani, Philippe Donnen, Henri Mukumbi, Pierre Duez, Michèle Dramaix-Wilmet
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 420. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1186/s12906-017-1920-z
PMCID:
PMC5568305
Mandreker Bahall
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 422. Published online 2017 Aug 23. doi: 10.1186/s12906-017-1928-4
PMCID:
PMC5567497
Riazul Haque Tuhin, Marium Begum, Sohanur Rahman, Rubaba Karim, Taslima Begum, Siraj Uddin Ahmed, Ronia Mostofa, Amir Hossain, Mohamed Abdel-Daim, Rayhana Begum
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 423. Published online 2017 Aug 24. doi: 10.1186/s12906-017-1930-x
PMCID:
PMC5571567
Yoon Jae Lee, Joon-Shik Shin, Jinho Lee, Me-riong Kim, Yong-jun Ahn, Ye-sle Shin, Ki Byung Park, Byung-Cheul Shin, Myeong Soo Lee, Joo-Hee Kim, Jae-Heung Cho, In-Hyuk Ha
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 425. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1186/s12906-017-1942-6
PMCID:
PMC5574237
Hong-yan Wang, Li Lin, Wei Fu, Hui-Yuan Yu, Ning Yu, Li-si Tan, Jya-wei Cheng, Ya-ping Pan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 426. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1186/s12906-017-1931-9
PMCID:
PMC5576277
Yi-Rong Lin, Mei-Yao Wu, Jen-Huai Chiang, Hung-Rong Yen, Su-Tso Yang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 427. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1186/s12906-017-1939-1
PMCID:
PMC5576320
Sohee Bae, Se Chan Kang, Yoon-Jae Song
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 428. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1186/s12906-017-1941-7
PMCID:
PMC5576240
Naser Y. Shraim, Ramzi Shawahna, Muna A. Sorady, Banan M. Aiesh, Ghadeer Sh. Alashqar, Raghad I. Jitan, Waed M. Abu Hanieh, Yasmeen B. Hotari, Waleed M. Sweileh, Sa’ed H. Zyoud
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 429. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1186/s12906-017-1940-8
PMCID:
PMC5575941
Chan-Sik Kim, Kyuhyung Jo, Jin Sook Kim, Mi-Kyung Pyo, Junghyun Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 430. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1186/s12906-017-1925-7
PMCID:
PMC5576329
Md. Mahmudul Hasan, Qamar Uddin Ahmed, Siti Zaiton Mat Soad, Jalifah Latip, Muhammad Taher, Tengku Muhamad Faris Syafiq, Murni Nazira Sarian, Alhassan Muhammad Alhassan, Zainul Amiruddin Zakaria
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 431. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1186/s12906-017-1929-3
PMCID:
PMC5577826
Xiongfei Chang, Luqing Zhao, Jiajia Wang, Xiaofang Lu, Shengsheng Zhang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 432. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1186/s12906-017-1938-2
PMCID:
PMC5577804
Angèle Guilbot, Marie Bangratz, Samira Ait Abdellah, Christian Lucas
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 433. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1186/s12906-017-1933-7
PMCID:
PMC5577764
Carolyn M. Audet, Sizzy Ngobeni, Ryan G. Wagner
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 434. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1186/s12906-017-1934-6
PMCID:
PMC5577748
Sumaira Sahreen, Muhammad Rashid Khan, Rahmat Ali Khan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 435. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1186/s12906-017-1943-5
PMCID:
PMC5577788
Yang Xu, Wenli Zhao, Te Li, Huaien Bu, Zhimei Zhao, Ye Zhao, Shilin Song
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 436. Published online 2017 Aug 31. doi: 10.1186/s12906-017-1924-8
PMCID:
PMC5580316
Tanakorn Suesatpanit, Kitisak Osathanunkul, Panagiotis Madesis, Maslin Osathanunkul
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 437. Published online 2017 Aug 31. doi: 10.1186/s12906-017-1937-3
PMCID:
PMC5580213
Sunghee Lee, Seung Ku Lee, Jong Yeol Kim, Namhan Cho, Chol Shin
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 438. Published online 2017 Sep 2. doi: 10.1186/s12906-017-1936-4
PMCID:
PMC5581468
Hui-Man Cheng, Yang-Chang Wu, Qingmin Wang, Michael Song, Jackson Wu, Dion Chen, Katherine Li, Eric Wadman, Shung-Te Kao, Tsai-Chung Li, Francisco Leon, Karen Hayden, Carrie Brodmerkel, C. Chris Huang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 439. Published online 2017 Sep 2. doi: 10.1186/s12906-017-1947-1
PMCID:
PMC5581407
A. Kleespies, M. Mikhailov, P. N. Khalil, S. Pratschke, A. Khandoga, M. Stangl, W. D. Illner, M. K. Angele, K. W. Jauch, M. Guba, J. Werner, M. Rentsch
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 440. Published online 2017 Sep 4. doi: 10.1186/s12906-017-1944-4
PMCID:
PMC5584333
Iris Pinheiro, Larry Robinson, An Verhelst, Massimo Marzorati, Björn Winkens, Pieter Van den Abbeele, Sam Possemiers
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 441. Published online 2017 Sep 4. doi: 10.1186/s12906-017-1948-0
PMCID:
PMC5584023
Hwan Hee Jang, Song Yee Nam, Mi Ju Kim, Jung Bong Kim, Jeong Sook Choi, Haeng Ran Kim, Young Min Lee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 442. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.1186/s12906-017-1949-z
PMCID:
PMC5583762
Syeda Saniya Zahra, Madiha Ahmed, Muhammad Qasim, Bilquees Gul, Muhammad Zia, Bushra Mirza, Ihsan-ul Haq
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 443. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.1186/s12906-017-1951-5
PMCID:
PMC5583766
Su Bin Park, Gwang Hun Park, Hun Min Song, Ho-Jun Son, Yurry Um, Hyun-Seok Kim, Jin Boo Jeong
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 445. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.1186/s12906-017-1954-2
PMCID:
PMC5584323
Tshepiso Jan Makhafola, Esameldin Elzein Elgorashi, Lyndy Joy McGaw, Maurice Ducret Awouafack, Luc Verschaeve, Jacobus Nicolaas Eloff
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 446. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.1186/s12906-017-1935-5
PMCID:
PMC5585923
Yun Mi Lee, Eun-Jung Shon, Ohn Soon Kim, Dong-Seon Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 447. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.1186/s12906-017-1955-1
PMCID:
PMC5585976
Hyun Jung Park, Sung Won Lee, Dong-Joo Kwon, Seong-Il Heo, Se-Ho Park, Sun Young Kim, Seokmann Hong
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 448. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.1186/s12906-017-1952-4
PMCID:
PMC5585948
Ting Ting Zhao, Kyung Sook Kim, Keon Sung Shin, Hyun Jin Park, Hyun Jeong Kim, Kyung Eun Lee, Myung Koo Lee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 449. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.1186/s12906-017-1959-x
PMCID:
PMC5585899
Minggang Wang, Hua Qiu, Rongzhen Zhang, Fuli Long, Dewen Mao
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 450. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.1186/s12906-017-1960-4
PMCID:
PMC5585970
Mengyu Liu, Chi Zhang, Qinglin Zha, Wei Yang, Ya Yuwen, Linda Zhong, Zhaoxiang Bian, Xuejie Han, Aiping Lu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 451. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.1186/s12906-017-1946-2
PMCID:
PMC5588680
Young-Nim You, Myung-Rae Cho, Jae-Hong Kim, Ju-Hyung Park, Gwang-Cheon Park, Min-Yeong Song, Jin-Bong Choi, Jae-Young Han
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 452. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.1186/s12906-017-1950-6
PMCID:
PMC5588620
Mattia Di Nunzio, Veronica Valli, Lidia Tomás-Cobos, Teresa Tomás-Chisbert, Lucía Murgui-Bosch, Francesca Danesi, Alessandra Bordoni
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 453. Published online 2017 Sep 7. doi: 10.1186/s12906-017-1962-2
PMCID:
PMC5590171
Zhengyue Chen, Yanyan Yuan, Xinrong Zou, Mengqi Hong, Ming Zhao, Yu Zhao, Yuanping Liu, Guofu Li, Yabin Zhu, Lin Luo, Beiyan Bao, Shizhong Bu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 454. Published online 2017 Sep 8. doi: 10.1186/s12906-017-1945-3
PMCID:
PMC5591499
Wenhua Zhu, Siwen Chen, Ronggui Chen, Zhiqing Peng, Jun Wan, Benyan Wu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 455. Published online 2017 Sep 8. doi: 10.1186/s12906-017-1961-3
PMCID:
PMC5591522
Hwa Chul Shin, Jae Ho Lee, Ki Joong Kim, Hyun Jin Shin, Jeong June Choi, Chan Yong Lee, Uk Namgung, In Chul Jung
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 456. Published online 2017 Sep 9. doi: 10.1186/s12906-017-1963-1
PMCID:
PMC5591508
Picheswara Rao Polu, Udupa Nayanbhirama, Saleemulla Khan, Rajlexmi Maheswari
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 457. Published online 2017 Sep 11. doi: 10.1186/s12906-017-1953-3
PMCID:
PMC5594595
P.V.V. Satish, K. Sunita
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 458. Published online 2017 Sep 11. doi: 10.1186/s12906-017-1958-y
PMCID:
PMC5594526
Hong You, Tong Zhang, Wen Feng, Yun Gai
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 459. Published online 2017 Sep 11. doi: 10.1186/s12906-017-1964-0
PMCID:
PMC5594579
Yongqiang Tian, Chunyun Zhang, Mingquan Guo
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 460. Published online 2017 Sep 12. doi: 10.1186/s12906-017-1966-y
PMCID:
PMC5596839
Sabrina M. Noritake, Jenny Liu, Sierra Kanetake, Carol E. Levin, Christina Tam, Luisa W. Cheng, Kirkwood M. Land, Mendel Friedman
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 461. Published online 2017 Sep 13. doi: 10.1186/s12906-017-1967-x
PMCID:
PMC5598040
Sara Edwirgens Costa Benício Vasconcelos, Hider Machado Melo, Theodora Thays Arruda Cavalcante, Francisco Eduardo Aragão Catunda Júnior, Mário Geraldo de Carvalho, Francisca Gleire Rodrigues Menezes, Oscarina Viana de Sousa, Renata Albuquerque Costa
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 462. Published online 2017 Sep 16. doi: 10.1186/s12906-017-1968-9
PMCID:
PMC5602841
Soohyun Kwon, Shinhee Heo, Dongjun Kim, Seunghyun Kang, Jong-Min Woo
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 463. Published online 2017 Sep 16. doi: 10.1186/s12906-017-1969-8
PMCID:
PMC5603087
Manoj Parekh, Girisha Ramaiah, Prachi Pashilkar, Ranjani Ramanujam, Peter Johnston, Leodevico L. Ilag
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 464. Published online 2017 Sep 18. doi: 10.1186/s12906-017-1970-2
PMCID:
PMC5604504
Roman Huber, Dietrich Schlodder, Carola Effertz, Sabine Rieger, Wilfried Tröger
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 465. Published online 2017 Sep 18. doi: 10.1186/s12906-017-1971-1
PMCID:
PMC5604151
Marilena Anastasaki, Antonios Bertsias, Stergios A. Pirintsos, Elias Castanas, Christos Lionis
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 466. Published online 2017 Sep 21. doi: 10.1186/s12906-017-1978-7
PMCID:
PMC5609057
Agustina Tri Endharti, Sofy Permana
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 468. Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1186/s12906-017-1973-z
PMCID:
PMC5613399
Linghua Lei, Yanhua Chen, Lijun Ou, Yinglong Xu, Xiaoying Yu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 469. Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1186/s12906-017-1975-x
PMCID:
PMC5613520
Nannan Yu, Zhenguo Wang, Yucen Chen, Juntao Yang, Xuan Lu, Yi Guo, Zelin Chen, Zhifang Xu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 470. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.1186/s12906-017-1979-6
PMCID:
PMC5615481
Huasong Chang, Yuehua Wang, Xusheng Yin, Xinying Liu, Hongzhuan Xuan
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 471. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.1186/s12906-017-1984-9
PMCID:
PMC5615448
Mashal M. Almutairi, Wael A. Alanazi, Musaad A. Alshammari, Moureq Rashed Alotaibi, Ali R. Alhoshani, Salim Salah Al-Rejaie, Mohamed M. Hafez, Othman A. Al-Shabanah
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 472. Published online 2017 Sep 29. doi: 10.1186/s12906-017-1976-9
PMCID:
PMC5622464
Yohannes Tamrat, Teshome Nedi, Solomon Assefa, Tilahun Teklehaymanot, Workineh Shibeshi
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 473. Published online 2017 Sep 29. doi: 10.1186/s12906-017-1982-y
PMCID:
PMC5622485
Bumjung Kim, Youngki Kwon, Somin Lee, Kyungjin Lee, Inhye Ham, Ho-Young Choi
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 474. Published online 2017 Oct 2. doi: 10.1186/s12906-017-1965-z
PMCID:
PMC5625843
H. L. Lopez, S. M. Habowski, J. E. Sandrock, B. Raub, A. Kedia, E. J. Bruno, T. N. Ziegenfuss
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 475. Published online 2017 Oct 2. doi: 10.1186/s12906-017-1977-8
PMCID:
PMC5625793
Davood Nasiry, Ali Reza khalatbary, Hassan Ahmadvand, Fereshteh Talebpour Amiri, Esmaeil Akbari
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 476. Published online 2017 Oct 2. doi: 10.1186/s12906-017-1983-x
PMCID:
PMC5625610
Qin Jiang, Manyi Yang, Zhan Qu, Jixiang Zhou, Qi Zhang
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 477. Published online 2017 Oct 4. doi: 10.1186/s12906-017-1956-0
PMCID:
PMC5628430
Danielle Claude Bilanda, Paul Désiré D. Dzeufiet, Léontine Kouakep, Bibi Farouck O. Aboubakar, Léonard Tedong, Pierre Kamtchouing, Théophile Dimo
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 479. Published online 2017 Oct 10. doi: 10.1186/s12906-017-1972-0
PMCID:
PMC5633871
Jia Huang, Xiaofang You, Weilin Liu, Changming Song, Xiaomin Lin, Xiufeng Zhang, Jing Tao, Lidian Chen
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 480. Published online 2017 Oct 10. doi: 10.1186/s12906-017-1974-y
PMCID:
PMC5635586
Johny Bajgai, Ailyn Fadriquela, Jesmin Ara, Rahima Begum, Md Faruk Ahmed, Cheol-Su Kim, Soo-Ki Kim, Kwang-Yong Shim, Kyu-Jae Lee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 481. Published online 2017 Oct 13. doi: 10.1186/s12906-017-1985-8
PMCID:
PMC5640926
Idris Njanje, Victor P. Bagla, Brian K. Beseni, Vusi Mbazima, Kgomotso W. Lebogo, Leseilane Mampuru, Matlou P. Mokgotho
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 482. Published online 2017 Oct 23. doi: 10.1186/s12906-017-1987-6
PMCID:
PMC5651630
Ki-Shuk Shim, Bohyoung Lee, Jin Yeul Ma
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 483. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.1186/s12906-017-1986-7
PMCID:
PMC5657118
Reshma Kumari, Sumit Kumar, Ashwani Kumar, Kapil Kumar Goel, Ramesh Chandra Dubey
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 484. Published online 2017 Nov 3. doi: 10.1186/s12906-017-1989-4
PMCID:
PMC5670697
Qiulan Luo, Claire Shuiqing Zhang, Lihong Yang, Anthony Lin Zhang, Xinfeng Guo, Charlie Changli Xue, Chuanjian Lu
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 485. Published online 2017 Nov 6. doi: 10.1186/s12906-017-1988-5
PMCID:
PMC5674829
Eun Suk Son, Young Ock Kim, Chun Geon Park, Kyung Hun Park, Sung Hwan Jeong, Jeong-Woong Park, Se-Hee Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 486. Published online 2017 Nov 6. doi: 10.1186/s12906-017-1990-y
PMCID:
PMC5674821
Moragot Chatatikun, Anchalee Chiabchalard
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 487. Published online 2017 Nov 9. doi: 10.1186/s12906-017-1994-7
PMCID:
PMC5679376
Siti Zawanah Halim, Zainul Amiruddin Zakaria, Maizatul Hasyima Omar, Norhafizah Mohtarrudin, Ikarastika Rahayu Abdul Wahab, Muhammad Nazrul Hakim Abdullah
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 488. Published online 2017 Nov 9. doi: 10.1186/s12906-017-1992-9
PMCID:
PMC5679158
Mansoor Ahmed, Jung Hye Hwang, Soojeung Choi, Dongwoon Han
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 489. Published online 2017 Nov 14. doi: 10.1186/s12906-017-1995-6
PMCID:
PMC5686907

Correction

A. Kleespies, M. Mikhailov, P. N. Khalil, S. Pratschke, A. Khandoga, M. Stangl, W. D. Illner, M. K. Angele, K. W. Jauch, M. Guba, J. Werner, M. Rentsch
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 478. Published online 2017 Oct 4. doi: 10.1186/s12906-017-1981-z
PMCID:
PMC5628488

Errata

Preeti Kalia, Neelima R. Kumar, Kusum Harjai
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 23. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12906-016-1523-0
PMCID:
PMC5217426
Ebtesam M. Al-Olayan, Manal F. El-Khadragy, Reem A. Alajmi, Mohamed S. Othman, Amira A. Bauomy, Shaimaa R. Ibrahim, Ahmed E. Abdel Moneim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 51. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1186/s12906-016-1502-5
PMCID:
PMC5240397
Wassim N. Shebaby, Mohamad A. Mroueh, Petra Boukamp, Robin I. Taleb, Kikki Bodman-Smith, Mirvat El-Sibai, Costantine F. Daher
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 149. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1186/s12906-017-1661-z
PMCID:
PMC5343321
Ja-Young Jang, Min-Jung Lee, Bo-Ram You, Jong-Sik Jin, Sung-Hyen Lee, Ye-Rang Yun, Hyun Ju Kim
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 176. Published online 2017 Mar 28. doi: 10.1186/s12906-017-1709-0
PMCID:
PMC5370454
Seyedeh Zeinab Taheri Rouhi, Md. Moklesur Rahman Sarker, Asmah Rahmat, Saad Ahmed Alkahtani, Fauziah Othman
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 214. Published online 2017 Apr 13. doi: 10.1186/s12906-017-1724-1
PMCID:
PMC5391545
Jeong-Mi Kim, Jung-Han Lee, Guem-San Lee, Eun-mi Noh, Hyun-Kyung Song, Dong Ryun Gu, Seong-Cheol Kim, Seoung Hoon Lee, Kang-Beom Kwon, Young-Rae Lee
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 235. Published online 2017 Apr 28. doi: 10.1186/s12906-017-1745-9
PMCID:
PMC5408487
Thaísa Leite Rolim, Déborah Ribeiro Pessoa Meireles, Tatianne Mota Batista, Tatyanna Kelvia Gomes de Sousa, Vivianne Mendes Mangueira, Renata Albuquerque de Abrantes, João Carlos Lima Rodrigues Pita, Aline Lira Xavier, Vicente Carlos Oliveira Costa, Leônia Maria Batista, Marcelo Sobral de Abrantes, Marianna Vieira Sobral
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 364. Published online 2017 Jul 14. doi: 10.1186/s12906-017-1875-0
PMCID:
PMC5512769

Retraction Note

Jun-Wu Zhang, Ya-Hui Wei
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 260. Published online 2017 May 11. doi: 10.1186/s12906-017-1767-3
PMCID:
PMC5427531

Articles from BMC Complementary and Alternative Medicine are provided here courtesy of BioMed Central