Logo of bmengonBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBioMedical Engineering OnLine

Volume 17;  2018

Book Review

Robert Koprowski, Kenneth R. Foster
Biomed Eng Online. 2018; 17: 17. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1186/s12938-018-0449-9
PMCID:
PMC5805011

Commentary

Sally Okun, Paul Wicks
Biomed Eng Online. 2018; 17: 119. Published online 2018 Sep 6. doi: 10.1186/s12938-018-0553-x
PMCID:
PMC6127958

Reviews

Richard A. Tell, Christopher A. Tell
Biomed Eng Online. 2018; 17: 2. Published online 2018 Jan 15. doi: 10.1186/s12938-018-0434-3
PMCID:
PMC5769355
Agnaldo S. Cruz, Hertz C. Lins, Ricardo V. A. Medeiros, José M. F. Filho, Sandro G. da Silva
Biomed Eng Online. 2018; 17: 12. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1186/s12938-018-0436-1
PMCID:
PMC5789692
Jing Yang, Hailin Wang, Chen Geng, Yakang Dai, Jiansong Ji
Biomed Eng Online. 2018; 17: 20. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1186/s12938-018-0435-2
PMCID:
PMC5803858
Diego Calero, Stephan Paul, André Gesing, Fabio Alves, Júlio A. Cordioli
Biomed Eng Online. 2018; 17: 23. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12938-018-0454-z
PMCID:
PMC5810055
J. Geoffrey Chase, Jean-Charles Preiser, Jennifer L. Dickson, Antoine Pironet, Yeong Shiong Chiew, Christopher G. Pretty, Geoffrey M. Shaw, Balazs Benyo, Knut Moeller, Soroush Safaei, Merryn Tawhai, Peter Hunter, Thomas Desaive
Biomed Eng Online. 2018; 17: 24. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1186/s12938-018-0455-y
PMCID:
PMC5819676
Dan L. Bader, Peter R. Worsley
Biomed Eng Online. 2018; 17: 40. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1186/s12938-018-0470-z
PMCID:
PMC5897925
Ali Jabran, Chris Peach, Lei Ren
Biomed Eng Online. 2018; 17: 47. Published online 2018 Apr 27. doi: 10.1186/s12938-018-0479-3
PMCID:
PMC5923007
Elham Shabani Varaki, Gaetano D. Gargiulo, Stefania Penkala, Paul P. Breen
Biomed Eng Online. 2018; 17: 61. Published online 2018 May 11. doi: 10.1186/s12938-018-0494-4
PMCID:
PMC5948740
William H. Bailey, Amy Lavin Williams, Megan Jeanne Leonhard
Biomed Eng Online. 2018; 17: 72. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1186/s12938-018-0499-z
PMCID:
PMC5987445
Alessia Paglialonga, Annette Cleveland Nielsen, Elisabeth Ingo, Caitlin Barr, Ariane Laplante-Lévesque
Biomed Eng Online. 2018; 17: 101. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1186/s12938-018-0531-3
PMCID:
PMC6069792
Chunli Qin, Demin Yao, Yonghong Shi, Zhijian Song
Biomed Eng Online. 2018; 17: 113. Published online 2018 Aug 22. doi: 10.1186/s12938-018-0544-y
PMCID:
PMC6103992
H. H. Draz, S. R. I. Gabran, Mohamed Basha, Hassan Mostafa, Mohamed F. Abu-Elyazeed, Amal Zaki
Biomed Eng Online. 2018; 17: 123. Published online 2018 Sep 18. doi: 10.1186/s12938-018-0557-6
PMCID:
PMC6145105

Review Article

Chong Ning, Hui-Min David Wang, Rong Gao, Yu-Chia Chang, Fengqing Hu, Xianjun Meng, Shi-Ying Huang
Biomed Eng Online. 2018; 17: 46. Published online 2018 Apr 24. doi: 10.1186/s12938-018-0477-5
PMCID:
PMC5916827

Software

Johannes Vorwerk, Robert Oostenveld, Maria Carla Piastra, Lilla Magyari, Carsten H. Wolters
Biomed Eng Online. 2018; 17: 37. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s12938-018-0463-y
PMCID:
PMC5870695

Research

Sachiko Kodera, Jose Gomez-Tames, Akimasa Hirata
Biomed Eng Online. 2018; 17: 1. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s12938-017-0432-x
PMCID:
PMC5759877
Gabriel Casulari Motta-Ribeiro, Frederico Caetano Jandre, Hermann Wrigge, Antonio Giannella-Neto
Biomed Eng Online. 2018; 17: 3. Published online 2018 Jan 15. doi: 10.1186/s12938-018-0442-3
PMCID:
PMC5769492
Yong-Chang Zheng, Jun-Hong Wu, Zhi-Zhu He, Shao-Jiong Huang
Biomed Eng Online. 2018; 17: 4. Published online 2018 Jan 16. doi: 10.1186/s12938-018-0438-z
PMCID:
PMC5771102
Bo Zhang, Junyi Gu, Ming Qian, Lili Niu, Dhanjoo Ghista
Biomed Eng Online. 2018; 17: 5. Published online 2018 Jan 16. doi: 10.1186/s12938-017-0431-y
PMCID:
PMC5771221
Nicola Amoroso, Marianna La Rocca, Roberto Bellotti, Annarita Fanizzi, Alfonso Monaco, Sabina Tangaro, The Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Biomed Eng Online. 2018; 17: 6. Published online 2018 Jan 22. doi: 10.1186/s12938-018-0439-y
PMCID:
PMC5778685
Samuel J. Frost, Damia Mawad, Richard Wuhrer, Simon Myers, Antonio Lauto
Biomed Eng Online. 2018; 17: 7. Published online 2018 Jan 22. doi: 10.1186/s12938-018-0444-1
PMCID:
PMC5778659
Wenjing Du, Huihui Li, Olatunji Mumini Omisore, Lei Wang, Wenmin Chen, Xiangjun Sun
Biomed Eng Online. 2018; 17: 8. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s12938-018-0443-2
PMCID:
PMC5781330
Tingxi Wen, David Medveczky, Jackie Wu, Jianhuang Wu
Biomed Eng Online. 2018; 17: 9. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s12938-018-0433-4
PMCID:
PMC5784697
Ali Jabran, Chris Peach, Zhenmin Zou, Lei Ren
Biomed Eng Online. 2018; 17: 10. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s12938-018-0447-y
PMCID:
PMC5785900
Angel Melchor Rodríguez, J. Ramos-Castro
Biomed Eng Online. 2018; 17: 11. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1186/s12938-018-0437-0
PMCID:
PMC5789600
Yande Xiang, Zhitao Lin, Jianyi Meng
Biomed Eng Online. 2018; 17: 13. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1186/s12938-018-0441-4
PMCID:
PMC5789562
Ki-Hun Cho, SeungHyeon Pyo, Gi-Su Shin, Sung-Duk Hong, Se-Han Lee, DongGeon Lee, SunHae Song, GyuChang Lee
Biomed Eng Online. 2018; 17: 14. Published online 2018 Jan 30. doi: 10.1186/s12938-018-0446-z
PMCID:
PMC5789543
Sung Min Park, Seran Yang, Se-Min Rye, Seong Wook Choi
Biomed Eng Online. 2018; 17: 15. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1186/s12938-018-0445-0
PMCID:
PMC5796601
Taehoon Kim, Jeong-Whun Kim, Kyogu Lee
Biomed Eng Online. 2018; 17: 16. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1186/s12938-018-0448-x
PMCID:
PMC5796501
Keun Her, Joon Yeong Kim, Ki Moo Lim, Seong Wook Choi
Biomed Eng Online. 2018; 17: 18. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1186/s12938-018-0440-5
PMCID:
PMC5797383
Dominik Spinczyk, Karolina Nabrdalik, Katarzyna Rojewska
Biomed Eng Online. 2018; 17: 19. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1186/s12938-018-0451-2
PMCID:
PMC5797337
Ying Li, Yu Ye, Yang Mei, Haiying Ruan, Yuan Yu
Biomed Eng Online. 2018; 17: 21. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1186/s12938-018-0452-1
PMCID:
PMC5803918
Richard Macwan, Yannick Benezeth, Alamin Mansouri
Biomed Eng Online. 2018; 17: 22. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1186/s12938-018-0450-3
PMCID:
PMC5807840
Yuri An, Yujung Kang, Jungsul Lee, Chulwoo Ahn, Kihwan Kwon, Chulhee Choi
Biomed Eng Online. 2018; 17: 25. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1186/s12938-018-0457-9
PMCID:
PMC5822764
Wojciech Wieclawek
Biomed Eng Online. 2018; 17: 26. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s12938-018-0456-x
PMCID:
PMC5828230
Baohua Hu, Xiufeng Zhang, Jingsong Mu, Ming Wu, Yong Wang
Biomed Eng Online. 2018; 17: 27. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s12938-018-0460-1
PMCID:
PMC5828485
Min-Ki Kim, Jeong-woo Sohn, Bongsoo Lee, Sung-Phil Kim
Biomed Eng Online. 2018; 17: 28. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s12938-018-0459-7
PMCID:
PMC5830057
Ehsan Soodmand, Daniel Kluess, Patrick A. Varady, Robert Cichon, Michael Schwarze, Dominic Gehweiler, Frank Niemeyer, Dieter Pahr, Matthias Woiczinski
Biomed Eng Online. 2018; 17: 29. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1186/s12938-018-0461-0
PMCID:
PMC5833145
Lili Niu, Xiliang Zhu, Min Pan, Abbott Derek, Lisheng Xu, Long Meng, Hairong Zheng
Biomed Eng Online. 2018; 17: 30. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1186/s12938-018-0458-8
PMCID:
PMC5833153
Dong Zhang, Pengcheng Xu, Hongyu Qiao, Xin Liu, Liangping Luo, Wenhua Huang, Heye Zhang, Changzheng Shi
Biomed Eng Online. 2018; 17: 31. Published online 2018 Mar 12. doi: 10.1186/s12938-018-0465-9
PMCID:
PMC5848462
Qi Zhu, Jiashuang Huang, Xijia Xu
Biomed Eng Online. 2018; 17: 32. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1186/s12938-018-0464-x
PMCID:
PMC5851331
Alexander Trumpp, Johannes Lohr, Daniel Wedekind, Martin Schmidt, Matthias Burghardt, Axel R. Heller, Hagen Malberg, Sebastian Zaunseder
Biomed Eng Online. 2018; 17: 33. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1186/s12938-018-0467-7
PMCID:
PMC5853087
Chen Shu-Lan, Lan Fang-Chen, Du Zhen-Shuang, Xu Ya-Ping, Zhao Hui-Ming, Zeng Cui-Ping, Miao Yu
Biomed Eng Online. 2018; 17: 34. Published online 2018 Mar 16. doi: 10.1186/s12938-018-0453-0
PMCID:
PMC5857084
Youyu Zhu, Feng Wang, Xuefei Deng
Biomed Eng Online. 2018; 17: 35. Published online 2018 Mar 20. doi: 10.1186/s12938-018-0466-8
PMCID:
PMC5861626
Xinzhou Xie, Minwen Zheng, Didi Wen, Yabing Li, Songyun Xie
Biomed Eng Online. 2018; 17: 36. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1186/s12938-018-0468-6
PMCID:
PMC5863834
Reinel Castrillón, Jairo J. Pérez, Henry Andrade-Caicedo
Biomed Eng Online. 2018; 17: 38. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s12938-018-0469-5
PMCID:
PMC5879742
Yuping Chen, Mengke Ge, Rizwan Ali, Hejun Jiang, Xiaoyan Huang, Bensheng Qiu
Biomed Eng Online. 2018; 17: 39. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1186/s12938-018-0472-x
PMCID:
PMC5892038
Artur Klepaczko, Piotr Szczypiński, Michał Strzelecki, Ludomir Stefańczyk
Biomed Eng Online. 2018; 17: 41. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1186/s12938-018-0471-y
PMCID:
PMC5902949
M. Marieswaran, Arnab Sikidar, Anu Goel, Deepak Joshi, Dinesh Kalyanasundaram
Biomed Eng Online. 2018; 17: 42. Published online 2018 Apr 17. doi: 10.1186/s12938-018-0474-8
PMCID:
PMC5905155
Ana González-Suárez, Juan J. Pérez, Enrique Berjano
Biomed Eng Online. 2018; 17: 43. Published online 2018 Apr 20. doi: 10.1186/s12938-018-0475-7
PMCID:
PMC5910590
Lin Ye, Ahmadreza Argha, Hairong Yu, Branko G. Celler, Hung T. Nguyen, Steven Su
Biomed Eng Online. 2018; 17: 44. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s12938-018-0476-6
PMCID:
PMC5914074
Xuanxuan Zhang, Shouping Zhu, Yang Li, Yonghua Zhan, Xueli Chen, Fei Kang, Jing Wang, Xu Cao
Biomed Eng Online. 2018; 17: 45. Published online 2018 Apr 24. doi: 10.1186/s12938-018-0480-x
PMCID:
PMC5916826
Takuma Inai, Tomoya Takabayashi, Mutsuaki Edama, Masayoshi Kubo
Biomed Eng Online. 2018; 17: 48. Published online 2018 Apr 27. doi: 10.1186/s12938-018-0486-4
PMCID:
PMC5923195
Xiaoheng Tan, Yuchuan Liu, Yongming Li, Pin Wang, Xiaoping Zeng, Fang Yan, Xinke Li
Biomed Eng Online. 2018; 17: 49. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s12938-018-0489-1
PMCID:
PMC5930507
Ming Ni, Jiong Mei, Kun Li, Wenxin Niu, Ming Zhang
Biomed Eng Online. 2018; 17: 50. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s12938-018-0484-6
PMCID:
PMC5930824
Nima Toosizadeh, Hossein Ehsani, Marco Miramonte, Jane Mohler
Biomed Eng Online. 2018; 17: 51. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s12938-018-0482-8
PMCID:
PMC5930964
Massimo Capoccia, Silvia Marconi, Sanjeet Avtaar Singh, Domenico M. Pisanelli, Claudio De Lazzari
Biomed Eng Online. 2018; 17: 52. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s12938-018-0491-7
PMCID:
PMC5930731
Yulei Zhu, Rui Chen, Yu-Hsiang Juan, He Li, Jingjing Wang, Zhuliang Yu, Hui Liu
Biomed Eng Online. 2018; 17: 53. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s12938-018-0485-5
PMCID:
PMC5932836
Hau-Tieng Wu, Elsayed Z. Soliman
Biomed Eng Online. 2018; 17: 54. Published online 2018 May 3. doi: 10.1186/s12938-018-0490-8
PMCID:
PMC5932763
Qunjian Wu, Bin Yan, Ying Zeng, Chi Zhang, Li Tong
Biomed Eng Online. 2018; 17: 55. Published online 2018 May 3. doi: 10.1186/s12938-018-0483-7
PMCID:
PMC5934893
Xiaomao Fan, Qihang Yao, Ye Li, Runge Chen, Yunpeng Cai
Biomed Eng Online. 2018; 17: 56. Published online 2018 May 3. doi: 10.1186/s12938-018-0487-3
PMCID:
PMC5934809
D. Janusek, J. Svehlikova, J. Zelinka, W. Weigl, R. Zaczek, G. Opolski, M. Tysler, R. Maniewski
Biomed Eng Online. 2018; 17: 57. Published online 2018 May 8. doi: 10.1186/s12938-018-0492-6
PMCID:
PMC5941457
Matilde Bertoli, Andrea Cereatti, Diana Trojaniello, Laura Avanzino, Elisa Pelosin, Silvia Del Din, Lynn Rochester, Pieter Ginis, Esther M. J. Bekkers, Anat Mirelman, Jeffrey M. Hausdorff, Ugo Della Croce
Biomed Eng Online. 2018; 17: 58. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s12938-018-0488-2
PMCID:
PMC5941594
Kaiyun Gu, Zhe Zhang, Bin Gao, Yu Chang, Feng Wan
Biomed Eng Online. 2018; 17: 59. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s12938-018-0493-5
PMCID:
PMC5944029
Ming Liu, Jing Zhao, XiaoZuo Lu, Gang Li, Taixia Wu, LiFu Zhang
Biomed Eng Online. 2018; 17: 60. Published online 2018 May 10. doi: 10.1186/s12938-018-0495-3
PMCID:
PMC5946417
Jun I. K. Park, Aulia Khamas Heikhmakhtiar, Chang Hyun Kim, Yoo Seok Kim, Seong Wook Choi, Kwang Soup Song, Ki Moo Lim
Biomed Eng Online. 2018; 17: 62. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s12938-018-0498-0
PMCID:
PMC5963151
Changmiao Wang, Ahmed Elazab, Fucang Jia, Jianhuang Wu, Qingmao Hu
Biomed Eng Online. 2018; 17: 63. Published online 2018 May 23. doi: 10.1186/s12938-018-0496-2
PMCID:
PMC5966927
Chanho Song, Sangseo Jeon, Seongpung Lee, Ho-Gun Ha, Jonghyun Kim, Jaesung Hong
Biomed Eng Online. 2018; 17: 64. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s12938-018-0500-x
PMCID:
PMC5968572
Dominik Spinczyk, Agata Krasoń
Biomed Eng Online. 2018; 17: 65. Published online 2018 May 29. doi: 10.1186/s12938-018-0504-6
PMCID:
PMC5975396
Sudharsan Madhavan, Erica M. Cherry Kemmerling
Biomed Eng Online. 2018; 17: 66. Published online 2018 May 30. doi: 10.1186/s12938-018-0497-1
PMCID:
PMC5975715
R. Agujetas, M. R. González-Fernández, J. M. Nogales-Asensio, J. M. Montanero
Biomed Eng Online. 2018; 17: 67. Published online 2018 May 30. doi: 10.1186/s12938-018-0503-7
PMCID:
PMC5977766
Juliusz L. Kulikowski, Malgorzata Przytulska, Andrzej Chwojnowski
Biomed Eng Online. 2018; 17: 68. Published online 2018 May 30. doi: 10.1186/s12938-018-0481-9
PMCID:
PMC5977765
Joshua M. Dudik, Atsuko Kurosu, James L. Coyle, Ervin Sejdić
Biomed Eng Online. 2018; 17: 69. Published online 2018 May 31. doi: 10.1186/s12938-018-0501-9
PMCID:
PMC5984479
Xiuyuan Chen, Bensheng Qiu
Biomed Eng Online. 2018; 17: 70. Published online 2018 Jun 4. doi: 10.1186/s12938-018-0505-5
PMCID:
PMC5987637
Yue-Ming Gao, Heng-fei Zhang, Shi Lin, Rui-Xin Jiang, Zhi-Ying Chen, Željka Lučev Vasić, Mang-I Vai, Min Du, Mario Cifrek, Sio-Hang Pun
Biomed Eng Online. 2018; 17: 71. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1186/s12938-018-0473-9
PMCID:
PMC5987396
Ken Chen, Cheng Wang, Jing Xiong, Yaoqin Xie
Biomed Eng Online. 2018; 17: 73. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1186/s12938-018-0506-4
PMCID:
PMC5989405
Huaiqi Huang, Claudio Bruschini, Christian Antfolk, Christian Enz, Tao Li, Jörn Justiz, Volker M. Koch
Biomed Eng Online. 2018; 17: 74. Published online 2018 Jun 11. doi: 10.1186/s12938-018-0502-8
PMCID:
PMC5996576
Xinyu Zhang, Qingmin Wang, Zhen Lyu, Xuehua Gao, Pengpeng Zhang, Haoming Lin, Yanrong Guo, Tianfu Wang, Siping Chen, Xin Chen
Biomed Eng Online. 2018; 17: 75. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1186/s12938-018-0509-1
PMCID:
PMC6001017
Michael E. Osadebey, Marius Pedersen, Douglas L. Arnold, Katrina E. Wendel-Mitoraj
Biomed Eng Online. 2018; 17: 76. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1186/s12938-018-0514-4
PMCID:
PMC6001176
Jisu Hu, Ming Li, Yakang Dai, Chen Geng, Baotong Tong, Zhiyong Zhou, Xue Liang, Wen Yang, Bing Zhang
Biomed Eng Online. 2018; 17: 77. Published online 2018 Jun 15. doi: 10.1186/s12938-018-0511-7
PMCID:
PMC6003092
Dapeng Wang, Fuqin Bao, Qiang Li, Yugang Teng, Jianjun Li
Biomed Eng Online. 2018; 17: 78. Published online 2018 Jun 15. doi: 10.1186/s12938-018-0513-5
PMCID:
PMC6002995
Da Un Jeong, Ki Moo Lim
Biomed Eng Online. 2018; 17: 79. Published online 2018 Jun 15. doi: 10.1186/s12938-018-0508-2
PMCID:
PMC6003003
Tadeja Forjanič, Damijan Miklavčič
Biomed Eng Online. 2018; 17: 80. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.1186/s12938-018-0515-3
PMCID:
PMC6006849
Joonnyong Lee, JangJay Sohn, Jonghyun Park, SeungMan Yang, Saram Lee, Hee Chan Kim
Biomed Eng Online. 2018; 17: 81. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.1186/s12938-018-0510-8
PMCID:
PMC6006984
Yan Zhuang, Cheng Li, Zhan Hua, Ke Chen, Jiang Li Lin
Biomed Eng Online. 2018; 17: 82. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.1186/s12938-018-0507-3
PMCID:
PMC6006938
Graham Peyton, Martyn G. Boutelle, Emmanuel M. Drakakis
Biomed Eng Online. 2018; 17: 83. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.1186/s12938-018-0512-6
PMCID:
PMC6006598
Seong Wook Choi, Do Yeon Lee, Kyoung Won Nam
Biomed Eng Online. 2018; 17: 84. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1186/s12938-018-0521-5
PMCID:
PMC6011195
Ming Liu, Anqiang Sun, Xiaoyan Deng
Biomed Eng Online. 2018; 17: 85. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1186/s12938-018-0517-1
PMCID:
PMC6009958
Raúl Caulier-Cisterna, Sergio Muñoz-Romero, Margarita Sanromán-Junquera, Arcadi García-Alberola, José Luis Rojo-Álvarez
Biomed Eng Online. 2018; 17: 86. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1186/s12938-018-0519-z
PMCID:
PMC6011421
Shouqiang Li, Dandan Yu, Huan Ji, Baocun Zhao, Lili Ji, Xiaoping Leng
Biomed Eng Online. 2018; 17: 87. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1186/s12938-018-0478-4
PMCID:
PMC6011526
Lan A, Wenzhou Xu, Jinghui Zhao, Chunyan Li, Manlin Qi, Xue Li, Lin Wang, Yanmin Zhou
Biomed Eng Online. 2018; 17: 88. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1186/s12938-018-0520-6
PMCID:
PMC6011410
Massimo Salvi, Filippo Molinari
Biomed Eng Online. 2018; 17: 89. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1186/s12938-018-0518-0
PMCID:
PMC6011253
Ziyan Cai, Zhouyan Feng, Hanhan Hu, Na Hu, Xuefeng Wei
Biomed Eng Online. 2018; 17: 90. Published online 2018 Jun 22. doi: 10.1186/s12938-018-0523-3
PMCID:
PMC6013863
Yanhuan Huang, Will Poyan Lai, Qiuyang Qian, Xiaoling Hu, Eric W. C. Tam, Yongping Zheng
Biomed Eng Online. 2018; 17: 91. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1186/s12938-018-0516-2
PMCID:
PMC6019523
Kai Wang, Yiting Shi, Wen He, Jing Yuan, Yuan Li, Xiaolin Pan, Cuilian Zhao
Biomed Eng Online. 2018; 17: 92. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1186/s12938-018-0522-4
PMCID:
PMC6019708
M. Constable, H. E. Burton, B. M. Lawless, V. Gramigna, K. G. Buchan, D. M. Espino
Biomed Eng Online. 2018; 17: 93. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1186/s12938-018-0524-2
PMCID:
PMC6044032
Wei Guo, Yuanyuan Wang, Guoqing Wu, Jinhua Yu
Biomed Eng Online. 2018; 17: 94. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1186/s12938-018-0525-1
PMCID:
PMC6045879
Dorothea Leonhäuser, Carlos Castelar, Thomas Schlebusch, Martin Rohm, Rüdiger Rupp, Steffen Leonhardt, Marian Walter, Joachim O. Grosse
Biomed Eng Online. 2018; 17: 95. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1186/s12938-018-0526-0
PMCID:
PMC6045869
Patrice Monkam, Shouliang Qi, Mingjie Xu, Fangfang Han, Xinzhuo Zhao, Wei Qian
Biomed Eng Online. 2018; 17: 96. Published online 2018 Jul 16. doi: 10.1186/s12938-018-0529-x
PMCID:
PMC6048884
Yaogeng Chen, Wenshuai Wang, Shenghu Ding, Xu Wang, Qun Chen, Xing Li
Biomed Eng Online. 2018; 17: 97. Published online 2018 Jul 17. doi: 10.1186/s12938-018-0528-y
PMCID:
PMC6050742
Carmen Ridao-Fernández, Gema Chamorro-Moriana, Joaquín Ojeda
Biomed Eng Online. 2018; 17: 98. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12938-018-0527-z
PMCID:
PMC6052579
Iman Alikhani, Kai Noponen, Arto Hautala, Rahel Ammann, Tapio Seppänen
Biomed Eng Online. 2018; 17: 99. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12938-018-0533-1
PMCID:
PMC6062885
Motofumi Nakanishi, Shintaro Izumi, Sho Nagayoshi, Hiroshi Kawaguchi, Masahiko Yoshimoto, Toshikazu Shiga, Takafumi Ando, Satoshi Nakae, Chiyoko Usui, Tomoko Aoyama, Shigeho Tanaka
Biomed Eng Online. 2018; 17: 100. Published online 2018 Jul 28. doi: 10.1186/s12938-018-0532-2
PMCID:
PMC6064136
Amna E. Abu Khamidakh, Alejandra Rodriguez-Martinez, Kai Kaarniranta, Anne Kallioniemi, Heli Skottman, Jari Hyttinen, Kati Juuti-Uusitalo
Biomed Eng Online. 2018; 17: 102. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1186/s12938-018-0535-z
PMCID:
PMC6069779
Arpa Suwannarat, Setha Pan-ngum, Pasin Israsena
Biomed Eng Online. 2018; 17: 103. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.1186/s12938-018-0534-0
PMCID:
PMC6071373
Lukasz J. Nowak, Karolina M. Nowak
Biomed Eng Online. 2018; 17: 104. Published online 2018 Aug 3. doi: 10.1186/s12938-018-0540-2
PMCID:
PMC6076413
Jin Wang, Yuanyuan Wang
Biomed Eng Online. 2018; 17: 105. Published online 2018 Aug 3. doi: 10.1186/s12938-018-0537-x
PMCID:
PMC6076421
Qingshu Liu, Xiaomei Wu, Xiaojing Ma
Biomed Eng Online. 2018; 17: 106. Published online 2018 Aug 6. doi: 10.1186/s12938-018-0538-9
PMCID:
PMC6080363
Chuanjiang Li, Jian Ren, Huaiqi Huang, Bin Wang, Yanfei Zhu, Huosheng Hu
Biomed Eng Online. 2018; 17: 107. Published online 2018 Aug 6. doi: 10.1186/s12938-018-0539-8
PMCID:
PMC6080221
Michele Lanza, Robert Koprowski, Mario Bifani Sconocchia
Biomed Eng Online. 2018; 17: 108. Published online 2018 Aug 13. doi: 10.1186/s12938-018-0542-0
PMCID:
PMC6090680
Aácio José Zimbico, Diogo Watchel Granado, Fabio Kurt Schneider, Joaquim Miguel Maia, Amauri Amorin Assef, Nivaldo Schiefler, Jr., Eduardo Tavares Costa
Biomed Eng Online. 2018; 17: 109. Published online 2018 Aug 13. doi: 10.1186/s12938-018-0541-1
PMCID:
PMC6090655
Martin Bartoš, Tomáš Suchý, René Foltán
Biomed Eng Online. 2018; 17: 110. Published online 2018 Aug 17. doi: 10.1186/s12938-018-0543-z
PMCID:
PMC6098612
Jingsheng Tang, Yadong Liu, Dewen Hu, ZongTan Zhou
Biomed Eng Online. 2018; 17: 111. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.1186/s12938-018-0545-x
PMCID:
PMC6102906
Yuqin Ma, Bo Zhang, Yuzhen Zhang, Yun Dong, Ruiqing Zhang
Biomed Eng Online. 2018; 17: 112. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.1186/s12938-018-0536-y
PMCID:
PMC6102937
Chang Liu, Xi Wu, Xi Yu, YuanYan Tang, Jian Zhang, JiLiu Zhou
Biomed Eng Online. 2018; 17: 114. Published online 2018 Aug 25. doi: 10.1186/s12938-018-0546-9
PMCID:
PMC6109361
Jarosław Żyłkowski, Grzegorz Rosiak, Dominik Spinczyk
Biomed Eng Online. 2018; 17: 115. Published online 2018 Aug 29. doi: 10.1186/s12938-018-0547-8
PMCID:
PMC6114498
Hongze Pan, Zhi Xu, Hong Yan, Yue Gao, Zhanghuang Chen, Jinzhong Song, Yu Zhang
Biomed Eng Online. 2018; 17: 116. Published online 2018 Aug 30. doi: 10.1186/s12938-018-0548-7
PMCID:
PMC6118000
Oleksandr Makeyev
Biomed Eng Online. 2018; 17: 117. Published online 2018 Aug 30. doi: 10.1186/s12938-018-0549-6
PMCID:
PMC6117945
Min-Ho Jun, Young Ju Jeon, Jung-Hee Cho, Young-Min Kim
Biomed Eng Online. 2018; 17: 118. Published online 2018 Sep 4. doi: 10.1186/s12938-018-0551-z
PMCID:
PMC6123980
Masudur R. Siddiquee, J. Sebastian Marquez, Roozbeh Atri, Rodrigo Ramon, Robin Perry Mayrand, Ou Bai
Biomed Eng Online. 2018; 17: 120. Published online 2018 Sep 10. doi: 10.1186/s12938-018-0554-9
PMCID:
PMC6131891
Sara Marceglia, Michael Rigby, Albert Alonso, Debbie Keeling, Lutz Kubitschke, Giuseppe Pozzi
Biomed Eng Online. 2018; 17: 121. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1186/s12938-018-0552-y
PMCID:
PMC6134577
Pritika Dasgupta, Jessie VanSwearingen, Ervin Sejdic
Biomed Eng Online. 2018; 17: 122. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1186/s12938-018-0555-8
PMCID:
PMC6134780
Thunyanoot Prasertsakul, Panya Kaimuk, Wipawee Chinjenpradit, Weerawat Limroongreungrat, Warakorn Charoensuk
Biomed Eng Online. 2018; 17: 124. Published online 2018 Sep 18. doi: 10.1186/s12938-018-0550-0
PMCID:
PMC6145375
Zhe Jiang, Zekuan Yu, Shouxin Feng, Zhiyu Huang, Yahui Peng, Jianxin Guo, Qiushi Ren, Yanye Lu
Biomed Eng Online. 2018; 17: 125. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1186/s12938-018-0556-7
PMCID:
PMC6146678
Yajun Zhao, Hongmei Liu, Suyashree P. Bhonsle, Yilin Wang, Rafael V. Davalos, Chenguo Yao
Biomed Eng Online. 2018; 17: 126. Published online 2018 Sep 20. doi: 10.1186/s12938-018-0562-9
PMCID:
PMC6148960
Chuan He, Rui Xu, Meidan Zhao, Yongming Guo, Shenglong Jiang, Feng He, Dong Ming
Biomed Eng Online. 2018; 17: 127. Published online 2018 Sep 21. doi: 10.1186/s12938-018-0558-5
PMCID:
PMC6151057
Kenneth J. Hunt, Jittima Saengsuwan
Biomed Eng Online. 2018; 17: 128. Published online 2018 Sep 24. doi: 10.1186/s12938-018-0561-x
PMCID:
PMC6154948
Yang Zhixiang, Wang Cheng, Xiang Jibing, Ge Bisheng, Xu Ming, Liu Deyu
Biomed Eng Online. 2018; 17: 129. Published online 2018 Sep 25. doi: 10.1186/s12938-018-0530-4
PMCID:
PMC6156973
Chunlan Yang, Min Lu, Yanhua Duan, Bing Liu
Biomed Eng Online. 2018; 17: 130. Published online 2018 Sep 26. doi: 10.1186/s12938-018-0560-y
PMCID:
PMC6158914
Haiyan Li, Tangyu Wang, Yiying Tang, Jun Wu, Pengfei Yu, Lei Guo, Jianhua Chen, Yufeng Zhang
Biomed Eng Online. 2018; 17: 136. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.1186/s12938-018-0559-4
PMCID:
PMC6167869
He Wang, Jingna Jin, Xin Wang, Ying Li, Zhipeng Liu, Tao Yin
Biomed Eng Online. 2018; 17: 137. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.1186/s12938-018-0570-9
PMCID:
PMC6167805

Articles from BioMedical Engineering OnLine are provided here courtesy of BioMed Central