Logo of bmcanesBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Anesthesiology

Volume 17;  2017

Case Reports

Satoru Takeshita, Hiroko Ueda, Tatenobu Goto, Daisuke Muto, Hiroki Kakita, Kazuo Oshima, Takahisa Tainaka, Takayuki Ono, Yoshiaki Kazaoka, Yasumasa Yamada
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 43. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1186/s12871-017-0336-0
PMCID:
PMC5348775
Yuanyuan Mao, Shuai Wen, Gezi Chen, Wei Zhang, Yanqiu Ai, Jingjing Yuan
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 67. Published online 2017 May 26. doi: 10.1186/s12871-017-0360-0
PMCID:
PMC5446758
Xijian Ke, Ji Li, Yong Liu, Xi Wu, Wei Mei
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 86. Published online 2017 Jun 26. doi: 10.1186/s12871-017-0358-7
PMCID:
PMC5483845
Lei Ding, Hongyu Tan, Ziyu Li, Jiafu Ji, Xuejun Song
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 90. Published online 2017 Jul 6. doi: 10.1186/s12871-017-0379-2
PMCID:
PMC5500999
Qiang Zheng, Penghui Wei, Jinfeng Zhou, Haipeng Zhou, Fucheng Ji, Wenxi Tang, Jianjun Li
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 94. Published online 2017 Jul 12. doi: 10.1186/s12871-017-0385-4
PMCID:
PMC5508632
Yuan Han, Zhenfeng Zhang, Qingchun Sun, Ke Ding, Liu Han, Mengmeng Dong, Yifan Xu, Lei Ge
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 115. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1186/s12871-017-0411-6
PMCID:
PMC5576131
Emmanuel Lilitsis, Elisavet Astyrakaki, Evaggelos Blevrakis, Sofia Xenaki, George Chalkiadakis, Emmanuel Chrysos
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 116. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1186/s12871-017-0400-9
PMCID:
PMC5576333
Martin Kreutzträger, Marcel A. Kopp, Thomas Liebscher
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 135. Published online 2017 Oct 6. doi: 10.1186/s12871-017-0425-0
PMCID:
PMC5639603
Xixi Jia, Xiangyang Guo, Qing Zheng
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 142. Published online 2017 Oct 17. doi: 10.1186/s12871-017-0433-0
PMCID:
PMC5646148

Editorial

Pauline Yeung Ng, Matthias Eikermann
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 147. Published online 2017 Oct 25. doi: 10.1186/s12871-017-0434-z
PMCID:
PMC5657099

Review

Hajime Iwasaki, J. Ross Renew, Takayuki Kunisawa, Sorin J. Brull
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 140. Published online 2017 Oct 17. doi: 10.1186/s12871-017-0429-9
PMCID:
PMC5645926

Study Protocol

Matthew H. Anstey, Bradley Wibrow, Tharusan Thevathasan, Brigit Roberts, Khushi Chhangani, Pauline Yeung Ng, Alexander Levine, Alan DiBiasio, Todd Sarge, Matthias Eikermann
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 47. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1186/s12871-017-0339-x
PMCID:
PMC5361788

Technical Advance

Kazunori Uemura, Toru Kawada, Can Zheng, Meihua Li, Masaru Sugimachi
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 145. Published online 2017 Oct 23. doi: 10.1186/s12871-017-0437-9
PMCID:
PMC5654105

Research Articles

Taku Nakagawa, Miki Hashimoto, Yasunori Hashimoto, Kazuhiro Shirozu, Sumio Hoka
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 1. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1186/s12871-016-0295-x
PMCID:
PMC5267365
Peter M. Odor, Irina Chis Ster, Iain Wilkinson, Frederic Sage
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 2. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s12871-016-0297-8
PMCID:
PMC5267435
Chih-Jun Lai, Chih-Min Liu, Chun-Yu Wu, Feng-Fang Tsai, Ping-Huei Tseng, Shou-Zen Fan
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 3. Published online 2017 Jan 6. doi: 10.1186/s12871-016-0291-1
PMCID:
PMC5267400
Masahiro Kashiura, Kazuhiro Sugiyama, Takahiro Tanabe, Akiko Akashi, Yuichi Hamabe
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 4. Published online 2017 Jan 6. doi: 10.1186/s12871-016-0293-z
PMCID:
PMC5267374
Lukas E. Wolf, José A. Aguirre, Christian Vogt, Christian Keller, Alain Borgeat, Heinz R. Bruppacher
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 5. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1186/s12871-016-0296-9
PMCID:
PMC5267392
Kerry L. Tomlin, Anna-Maria Neitenbach, Ulf Borg
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 6. Published online 2017 Jan 13. doi: 10.1186/s12871-016-0298-7
PMCID:
PMC5234256
Andreas Nowak, Peter Kern, Sven Koscielny, Taras I. Usichenko, Klaus Hahnenkamp, Markus Jungehülsing, Matthias Tittel, Jens Oeken, Eckart Klemm
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 7. Published online 2017 Jan 14. doi: 10.1186/s12871-017-0301-y
PMCID:
PMC5237481
Fei Xiao, Wenping Xu, Ying Feng, Feng Fu, Xiaomin Zhang, Yinfa Zhang, Lizhong Wang, Xinzhong Chen
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 8. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1186/s12871-017-0300-z
PMCID:
PMC5240204
Youn Joung Cho, Tae Kyong Kim, Deok Man Hong, Jeong-Hwa Seo, Jae-Hyon Bahk, Yunseok Jeon
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 9. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1186/s12871-017-0302-x
PMCID:
PMC5242054
Hye Won Shin, Hae Na Yu, Go Eun Bae, Hyub Huh, Ji Yong Park, Ji Young Kim
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 10. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1186/s12871-016-0294-y
PMCID:
PMC5248460
Qin Wu, Xiaomeng Xu, Jianan Ren, Song Liu, Xuelian Liao, Xiuwen Wu, Dong Hu, Gefei Wang, Guosheng Gu, Yan Kang, Jieshou Li
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 11. Published online 2017 Jan 25. doi: 10.1186/s12871-017-0303-9
PMCID:
PMC5264438
Cornelius Sendagire, Michael S. Lipnick, Sam Kizito, Rebecca Kruisselbrink, Daniel Obua, Joseph Ejoku, Lameck Ssemogerere, Jane Nakibuuka, Arthur Kwizera
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 12. Published online 2017 Jan 26. doi: 10.1186/s12871-017-0304-8
PMCID:
PMC5267406
Zhen-feng Zhou, Xiu-ping Jia, Kai Sun, Feng-jiang Zhang, Li-na Yu, Tian Xing, Min Yan
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 13. Published online 2017 Jan 26. doi: 10.1186/s12871-017-0305-7
PMCID:
PMC5267449
Theo P. Menting, Mehmet Ergun, Moira H. D. Bruintjes, Kimberley E. Wever, Roger M. L. M. Lomme, Harry van Goor, Michiel C. Warlé
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 14. Published online 2017 Jan 28. doi: 10.1186/s12871-017-0310-x
PMCID:
PMC5273799
Amr S Omar, Khaled Mahmoud, Samy Hanoura, Hany Osman, Praveen Sivadasan, Suraj Sudarsanan, Yasser Shouman, Rajvir Singh, Abdulaziz AlKhulaifi
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 15. Published online 2017 Jan 31. doi: 10.1186/s12871-017-0307-5
PMCID:
PMC5282923
Bhiken I. Naik, Siny Tsang, Anne Knisely, Sandeep Yerra, Marcel E. Durieux
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 16. Published online 2017 Jan 31. doi: 10.1186/s12871-017-0306-6
PMCID:
PMC5282801
Yanxia Sun, Chuxiong Pan, Tianzuo Li, Tong J. Gan
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 17. Published online 2017 Feb 1. doi: 10.1186/s12871-017-0313-7
PMCID:
PMC5286685
Bingjing Wu, Yong G. Peng, Shishi Zhao, Nana Bao, Linmin Pan, Jiaojiao Dong, Xuzhong Xu, Quanguang Wang
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 18. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1186/s12871-017-0309-3
PMCID:
PMC5289016
Marc Kriege, Christian Alflen, Johannes Eisel, Thomas Ott, Tim Piepho, Ruediger R. Noppens
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 19. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1186/s12871-017-0308-4
PMCID:
PMC5290637
Rune Broni Strandby, Rikard Ambrus, Niels H. Secher, Jens Peter Goetze, Michael Patrick Achiam, Lars Bo Svendsen
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 20. Published online 2017 Feb 3. doi: 10.1186/s12871-017-0314-6
PMCID:
PMC5291941
Rogério da Hora Passos, João Gabriel Rosa Ramos, Evandro Jose Bulhoes Mendonça, Eva Alves Miranda, Fábio Ricardo Dantas Dutra, Maria Fernanda R. Coelho, Andrea C. Pedroza, Luis Claudio L. Correia, Paulo Benigno Pena Batista, Etienne Macedo, Margarida M. D. Dutra
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 21. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1186/s12871-017-0312-8
PMCID:
PMC5297177
Esther N. van der Zee, Mohamud Egal, Diederik Gommers, A. B. Johan Groeneveld
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 22. Published online 2017 Feb 10. doi: 10.1186/s12871-017-0316-4
PMCID:
PMC5303289
Per M. Hellström, Bodil Samuelsson, Amer N. Al-Ani, Margareta Hedström
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 23. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1186/s12871-016-0299-6
PMCID:
PMC5311728
Wen Wang, Linxin Wu, Chaobin Zhang, Li Sun
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 24. Published online 2017 Feb 17. doi: 10.1186/s12871-017-0321-7
PMCID:
PMC5316212
Maria Vargas, Antonio Pastore, Fulvio Aloj, John G. Laffey, Giuseppe Servillo
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 25. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1186/s12871-017-0318-2
PMCID:
PMC5319085
Ban Leong Sng, Farida Binte Ithnin, Deepak Mathur, Eileen Lew, Nian-Lin Reena Han, Alex Tiong-Heng Sia
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 26. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1186/s12871-017-0323-5
PMCID:
PMC5319052
T. Ledowski, A. Goodwin-Walters, P. Quinn, M. Calvert
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 27. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.1186/s12871-017-0315-5
PMCID:
PMC5319183
Meiqin Di, Yuan Han, Zhuqing Yang, Huacheng Liu, Xuefei Ye, Hongyan Lai, Jun Li, Wangning ShangGuan, Qingquan Lian
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 28. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.1186/s12871-017-0317-3
PMCID:
PMC5320744
Yuanyuan Zhang, Yonghao Yu, Junya Jia, Wenli Yu, Rubin Xu, Licheng Geng, Ying Wei
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 29. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.1186/s12871-017-0320-8
PMCID:
PMC5320746
Jiehao Sun, Hai Lin, Guodong He, Wendong Lin, Jianping Yang
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 30. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.1186/s12871-017-0325-3
PMCID:
PMC5320626
Jian Wang, Lan Yuan, Guoqiang Fu, Wei Tang, Guijie Yu, Feng Guo, Jiangang Song
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 31. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.1186/s12871-017-0322-6
PMCID:
PMC5320759
Yan Lu, Wei Chen, Chen Lin, Jiaqiang Wang, Minmin Zhu, Jiawei Chen, Changhong Miao
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 32. Published online 2017 Feb 28. doi: 10.1186/s12871-017-0327-1
PMCID:
PMC5329915
Chun-Shan Dong, Jun Zhang, Qiang Lu, Peng Sun, Jun-Ma Yu, Chao Wu, Hao Sun
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 33. Published online 2017 Mar 1. doi: 10.1186/s12871-017-0324-4
PMCID:
PMC5333470
Kyu Nam Kim, Hee Jong Lee, Soo Yeon Kim, Ji Yoon Kim
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 34. Published online 2017 Mar 1. doi: 10.1186/s12871-017-0311-9
PMCID:
PMC5335826
Juan P. Bouchacourt, Juan Riva, Juan C. Grignola
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 35. Published online 2017 Mar 3. doi: 10.1186/s12871-017-0329-z
PMCID:
PMC5335759
Maryanne Z. Mariyaselvam, Lucy L. Marsh, Sarah Bamford, Ann Smith, Matt P. Wise, David W. Williams
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 36. Published online 2017 Mar 4. doi: 10.1186/s12871-017-0328-0
PMCID:
PMC5336650
Xiao-Lin Yang, Dan Wang, Guo-Yuan Zhang, Xiao-Lan Guo
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 37. Published online 2017 Mar 4. doi: 10.1186/s12871-017-0326-2
PMCID:
PMC5336653
Noriyuki Shintani, Tadahiko Ishiyama, Masakazu Kotoda, Nobumasa Asano, Daniel I. Sessler, Takashi Matsukawa
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 38. Published online 2017 Mar 7. doi: 10.1186/s12871-017-0331-5
PMCID:
PMC5341179
T. Wieser, M. P. Steurer, M. Steurer, A. Dullenkopf
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 39. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.1186/s12871-017-0319-1
PMCID:
PMC5341440
Sebastian Blecha, Marion Harth, Felix Schlachetzki, Florian Zeman, Christiane Blecha, Pierre Flora, Maximilian Burger, Stefan Denzinger, Bernhard M. Graf, Horst Helbig, Michael T. Pawlik
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 40. Published online 2017 Mar 11. doi: 10.1186/s12871-017-0333-3
PMCID:
PMC5351936
Nurdan Bedirli, Mehmet Akçabay, Ulku Emik
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 41. Published online 2017 Mar 11. doi: 10.1186/s12871-017-0332-4
PMCID:
PMC5346230
A. van Drumpt, J. van Bommel, S. Hoeks, F. Grüne, T. Wolvetang, J. Bekkers, M. ter Horst
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 42. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1186/s12871-017-0334-2
PMCID:
PMC5348755
Yusuke Naito, Hiromi Sakai, Satoki Inoue, Masahiko Kawaguchi
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 44. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1186/s12871-017-0338-y
PMCID:
PMC5348749
Yang Liu, Wen Cao, Yu Liu, Yun Wang, Ren Lang, Yun Yue, An-Shi Wu
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 45. Published online 2017 Mar 20. doi: 10.1186/s12871-017-0335-1
PMCID:
PMC5359965
Michael St.Pierre, Bjoern Luetcke, Dieter Strembski, Christopher Schmitt, Georg Breuer
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 46. Published online 2017 Mar 20. doi: 10.1186/s12871-017-0340-4
PMCID:
PMC5359845
Irwin Gratz, Edward Deal, Francis Spitz, Martin Baruch, I. Elaine Allen, Julia E. Seaman, Erin Pukenas, Smith Jean
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 48. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1186/s12871-017-0337-z
PMCID:
PMC5361833
Abele Donati, Elisa Damiani, Samuele Zuccari, Roberta Domizi, Claudia Scorcella, Massimo Girardis, Alessia Giulietti, Arianna Vignini, Erica Adrario, Rocco Romano, Laura Mazzanti, Paolo Pelaia, Mervyn Singer
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 49. Published online 2017 Mar 23. doi: 10.1186/s12871-017-0342-2
PMCID:
PMC5364633
Erlend Skraastad, Johan Ræder, Vegard Dahl, Lars J. Bjertnæs, Vladimir Kuklin
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 50. Published online 2017 Mar 28. doi: 10.1186/s12871-017-0344-0
PMCID:
PMC5371277
Rianne Nederlof, Nina C. Weber, Nicole P. Juffermans, Bas A. M. J. de Mol, Markus W. Hollmann, Benedikt Preckel, Coert J. Zuurbier
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 51. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1186/s12871-017-0330-6
PMCID:
PMC5372281
Maya Mikami, Yi Zhang, Benjamin Kim, Tilla S. Worgall, Harald Groeben, Charles W. Emala
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 52. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1186/s12871-017-0345-z
PMCID:
PMC5372301
Ming Lei, Peng Zhang, Yunfei Liu, Fangfang Fu, Ling Ye, Tao Zhu
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 53. Published online 2017 Mar 31. doi: 10.1186/s12871-017-0341-3
PMCID:
PMC5374607
Christian Alflen, Marc Kriege, Irene Schmidtmann, Rüdiger R. Noppens, Tim Piepho
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 54. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12871-017-0343-1
PMCID:
PMC5379493
Yong-zheng Han, Yang Tian, Mao Xu, Cheng Ni, Min Li, Jun Wang, Xiang-yang Guo
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 55. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s12871-017-0346-y
PMCID:
PMC5379674
Ji-Hyun Chin, Eun-Ho Lee, Jong-Il Kim, In-Cheol Choi
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 56. Published online 2017 Apr 7. doi: 10.1186/s12871-017-0347-x
PMCID:
PMC5383961
Marie T. Aouad, Waseem S. Alfahel, Roland N. Kaddoum, Sahar M. Siddik-Sayyid
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 57. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1186/s12871-017-0348-9
PMCID:
PMC5387345
Ruifeng Zeng, Xiulan Liu, Jing Zhang, Ning Yin, Jian Fei, Shan Zhong, Zhiyong Hu, Miaofeng Hu, Mazhong Zhang, Bo Li, Jun Li, Qingquan Lian, Wangning ShangGuan
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 58. Published online 2017 Apr 17. doi: 10.1186/s12871-017-0350-2
PMCID:
PMC5393037
Masahiro Kashiura, Yuichi Hamabe, Akiko Akashi, Atsushi Sakurai, Yoshio Tahara, Naohiro Yonemoto, Ken Nagao, Arino Yaguchi, Naoto Morimura, on behalf of the SOS-KANTO 2012 Study Group
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 59. Published online 2017 Apr 21. doi: 10.1186/s12871-017-0351-1
PMCID:
PMC5401557
Ahmed Hasanin, Ahmed Aiyad, Ahmed Elsakka, Atef Kamel, Reham Fouad, Mohamed Osman, Ali Mokhtar, Sherin Refaat, Yasmin Hassabelnaby
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 60. Published online 2017 Apr 24. doi: 10.1186/s12871-017-0349-8
PMCID:
PMC5404685
Jaideep H. Mehta, Davide Cattano, Jordan B. Brayanov, Edward E. George
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 61. Published online 2017 Apr 26. doi: 10.1186/s12871-017-0352-0
PMCID:
PMC5405482
Yuanzhi Peng, Jianer Du, Xuan Zhao, Xueyin Shi, Yingwei Wang
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 62. Published online 2017 Apr 27. doi: 10.1186/s12871-017-0353-z
PMCID:
PMC5408379
J. Kuchálik, A. Magnuson, E. Tina, A. Gupta
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 63. Published online 2017 May 3. doi: 10.1186/s12871-017-0354-y
PMCID:
PMC5415732
Nora Elizabeth Rojas Álvarez, Rosemberg Jairo Gomez Ledesma, Adilson Hamaji, Marcelo Waldir Mian Hamaji, Joaquim Edson Vieira
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 64. Published online 2017 May 12. doi: 10.1186/s12871-017-0355-x
PMCID:
PMC5429542
Kyung Mi Kim, Jin Huh, Soo Kyung Lee, Eun Young Park, Jung Min Lee, Hyo Ju Kim
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 65. Published online 2017 May 19. doi: 10.1186/s12871-017-0357-8
PMCID:
PMC5438521
Minju Qin, Kaizheng Chen, Tingjie Liu, Xia Shen
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 66. Published online 2017 May 25. doi: 10.1186/s12871-017-0363-x
PMCID:
PMC5445400
Szilárd Rendeki, Dóra Keresztes, Gábor Woth, Ákos Mérei, Martin Rozanovic, Mátyás Rendeki, József Farkas, Diána Mühl, Bálint Nagy
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 68. Published online 2017 May 26. doi: 10.1186/s12871-017-0362-y
PMCID:
PMC5446697
Yan Yin, Lan Zhang, Hong Xiao, Chuan-Bing Wen, Yue-E Dai, Guang Yang, Yun-Xia Zuo, Jin Liu
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 69. Published online 2017 May 26. doi: 10.1186/s12871-017-0359-6
PMCID:
PMC5446733
Luiz Marcelo Sá Malbouisson, João Manoel Silva, Jr., Maria José Carvalho Carmona, Marcel Rezende Lopes, Murilo Santucci Assunção, Jorge Luís dos Santos Valiatti, Claudia Marques Simões, José Otavio Costa Auler, Jr.
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 70. Published online 2017 May 30. doi: 10.1186/s12871-017-0356-9
PMCID:
PMC5450107
Christina H. Shin, Stephanie D. Grabitz, Fanny P. Timm, Noomi Mueller, Khushi Chhangani, Karim Ladha, Scott Devine, Tobias Kurth, Matthias Eikermann
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 71. Published online 2017 May 30. doi: 10.1186/s12871-017-0361-z
PMCID:
PMC5450400
Michael St.Pierre, Georg Breuer, Dieter Strembski, Christopher Schmitt, Bjoern Luetcke
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 72. Published online 2017 May 30. doi: 10.1186/s12871-017-0365-8
PMCID:
PMC5450103
Eun-A Jang, Ji-A Song, Ji Youn Shin, Jae Joon Yoon, Kyung Yeon Yoo, Seongtae Jeong
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 73. Published online 2017 May 30. doi: 10.1186/s12871-017-0364-9
PMCID:
PMC5450390
Katia F. Oliveira, Cristian Arzola, Xiang Y. Ye, Jefferson Clivatti, Naveed Siddiqui, Kong E. You-Ten
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 74. Published online 2017 Jun 2. doi: 10.1186/s12871-017-0366-7
PMCID:
PMC5457559
Shenghui Sun, Defeng Sun, Lin Yang, Jun Han, Ruochuan Liu, Lijie Wang
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 75. Published online 2017 Jun 9. doi: 10.1186/s12871-017-0367-6
PMCID:
PMC5466783
Yasuko Nagasaka, Martin Wepler, Robrecht Thoonen, Patrick Y. Sips, Kaitlin Allen, Jan A. Graw, Vincent Yao, Sara M. Burns, Stefan Muenster, Peter Brouckaert, Keith Miller, Ken Solt, Emmanuel S. Buys, Fumito Ichinose, Warren M. Zapol
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 76. Published online 2017 Jun 14. doi: 10.1186/s12871-017-0368-5
PMCID:
PMC5471676
Vanda Yazbeck Karam, Hanane Barakat, Marie Aouad, Ilene Harris, Yoon Soo Park, Nazih Youssef, John Jack Boulet, Ara Tekian
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 77. Published online 2017 Jun 14. doi: 10.1186/s12871-017-0374-7
PMCID:
PMC5471713
Tim Rahmel, Sven Asmussen, Jan Karlik, Jörg Steinmann, Michael Adamzik, Jürgen Peters
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 78. Published online 2017 Jun 14. doi: 10.1186/s12871-017-0376-5
PMCID:
PMC5471686
Tianxiao Zou, Zhenling Huang, Xiaoxue Hu, Guangyu Cai, Miao He, Shanjuan Wang, Ping Huang, Bin Yu
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 79. Published online 2017 Jun 15. doi: 10.1186/s12871-017-0370-y
PMCID:
PMC5472943
Qiongzhen Li, Xiaofeng Zhang, Jingxiang Wu, Meiying Xu
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 80. Published online 2017 Jun 15. doi: 10.1186/s12871-017-0371-x
PMCID:
PMC5472948
Vineya Rai Hakumat Rai, Lee Fern Phang, Sheau Fung Sia, Amirah Amir, Jeyaganesh S. Veerakumaran, Mustafa Kassim Abdulazez Kassim, Rafidah Othman, Pei Chien Tah, Pui San Loh, Mohamad Irfan Othman Jailani, Gracie Ong
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 81. Published online 2017 Jun 15. doi: 10.1186/s12871-017-0369-4
PMCID:
PMC5472912
Yi Tang, Jeff Sorenson, Michael Lanspa, Colin K. Grissom, V.J. Mathews, Samuel M. Brown
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 82. Published online 2017 Jun 17. doi: 10.1186/s12871-017-0377-4
PMCID:
PMC5473993
Fangfang Xia, Yun Xia, Sisi Chen, Lulu Chen, Weijuan Zhu, Yuanqing Chen, Thomas J. Papadimos, Xuzhong Xu, Le Liu
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 83. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1186/s12871-017-0375-6
PMCID:
PMC5477350
Victoria Lepere, Antoine Vanier, Yann Loncar, Louis Lemoine, Jean Christophe Vaillant, Antoine Monsel, Eric Savier, Pierre Coriat, Daniel Eyraud
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 84. Published online 2017 Jun 20. doi: 10.1186/s12871-017-0372-9
PMCID:
PMC5477742
Maria Louise Fabritius, Anja Geisler, Pernille Lykke Petersen, Jørn Wetterslev, Ole Mathiesen, Jørgen Berg Dahl
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 85. Published online 2017 Jun 21. doi: 10.1186/s12871-017-0373-8
PMCID:
PMC5480107
Julia Van Waesberghe, Ana Stevanovic, Rolf Rossaint, Mark Coburn
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 87. Published online 2017 Jun 28. doi: 10.1186/s12871-017-0380-9
PMCID:
PMC5490182
Dandan Zhou, Hui Gong, Shan He, Wei Gao, Qiang Wang
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 88. Published online 2017 Jun 28. doi: 10.1186/s12871-017-0381-8
PMCID:
PMC5490160
Fei Liu, HuanKai Zhang, Yunxia Zuo
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 89. Published online 2017 Jul 5. doi: 10.1186/s12871-017-0378-3
PMCID:
PMC5499096
Gertrud Haeseler, Dirk Schaefers, Natalie Prison, Jörg Ahrens, Xiaofei Liu, Annika Karch
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 91. Published online 2017 Jul 11. doi: 10.1186/s12871-017-0383-6
PMCID:
PMC5504600
Rainer Thomas, Christian Möllmann, Alexander Ziebart, Tanghua Liu, Matthias David, Erik K. Hartmann
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 92. Published online 2017 Jul 11. doi: 10.1186/s12871-017-0382-7
PMCID:
PMC5504855
Manfred Weiss, Andrej Michalsen, Anke Toenjes, Franz Porzsolt, Thomas Bein, Marc Theisen, Alexander Brinkmann, Heinrich Groesdonk, Christian Putensen, Friedhelm Bach, Dietrich Henzler, On behalf on the Working Group Epidemiology and Ethics of the German Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine (DGAI)
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 93. Published online 2017 Jul 11. doi: 10.1186/s12871-017-0384-5
PMCID:
PMC5504988
F. E. Stubenrouch, E. M. K. Mus, J. W. Lut, E. M. Hesselink, D. T. Ubbink
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 95. Published online 2017 Jul 12. doi: 10.1186/s12871-017-0386-3
PMCID:
PMC5508628
Lauryn R. Rochlen, Michelle Housey, Ian Gannon, Shannon Mitchell, Deborah M. Rooney, Alan R. Tait, Milo Engoren
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 96. Published online 2017 Jul 15. doi: 10.1186/s12871-017-0387-2
PMCID:
PMC5512836
Faruk Cicekci, Numan Duran, Bunyamin Ayhan, Sule Arican, Omur Ilban, Iskender Kara, Melda Turkoglu, Fatma Yildirim, Ismail Hasirci, Adnan Karaibrahimoglu, Inci Kara
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 97. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1186/s12871-017-0388-1
PMCID:
PMC5513098
Levente Molnár, Norbert Németh, Mariann Berhés, Endre Hajdú, Lóránd Papp, Ábel Molnár, Judit Szabó, Ádám Deák, Béla Fülesdi
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 98. Published online 2017 Jul 24. doi: 10.1186/s12871-017-0389-0
PMCID:
PMC5525280
Gilgamesh Eamer, Jennifer A. Gibson, Chelsia Gillis, Amy T. Hsu, Marian Krawczyk, Emily MacDonald, Reid Whitlock, Rachel G. Khadaroo
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 99. Published online 2017 Jul 24. doi: 10.1186/s12871-017-0390-7
PMCID:
PMC5525360
Beatrice Emmanouil, Michael J. Goldacre, Trevor W. Lambert
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 100. Published online 2017 Jul 25. doi: 10.1186/s12871-017-0392-5
PMCID:
PMC5526313
Christoph Unterbuchner, Manfred Blobner, Friedrich Pühringer, Matthias Janda, Sebastian Bischoff, Berthold Bein, Annette Schmidt, Kurt Ulm, Viktor Pithamitsis, Heidrun Fink
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 101. Published online 2017 Aug 4. doi: 10.1186/s12871-017-0393-4
PMCID:
PMC5545011
Peter Luke Santa Maria, Chloe Santa Maria, Andreas Eisenried, Nathalia Velasquez, Brian Thomas Kannard, Abhinav Ramani, David Mark Kahn, Amanda Jane Wheeler, John Gerhard Brock-Utne
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 102. Published online 2017 Aug 11. doi: 10.1186/s12871-017-0395-2
PMCID:
PMC5553896
Chao Han, Zhijun Ge, Wenjie Jiang, Hailong Zhao, Tieliang Ma
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 103. Published online 2017 Aug 11. doi: 10.1186/s12871-017-0394-3
PMCID:
PMC5553861
Yunlong Zhang, Wendong Lin, Sheliang Shen, Hongfa Wang, Xiaona Feng, Jiehao Sun
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 104. Published online 2017 Aug 11. doi: 10.1186/s12871-017-0397-0
PMCID:
PMC5553920
Jie Zhang, Aiyuan Li, Zongbin Song
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 105. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1186/s12871-017-0396-1
PMCID:
PMC5557561
Stefan Soltesz, Christian Stark, Karl G. Noé, Michael Anapolski, Thomas Mencke
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 106. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1186/s12871-017-0401-8
PMCID:
PMC5561588
Janis Nemme, Robert G. Hahn, Camilla Krizhanovskii, Stelia Ntika, Olegs Sabelnikovs, Indulis Vanags
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 107. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1186/s12871-017-0391-6
PMCID:
PMC5567889
Martin Zoremba, Dennis Kornmann, Benjamin Vojnar, Rene Burchard, Thomas Wiesmann, Hinnerk Wulf, Thomas Kratz
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 108. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1186/s12871-017-0402-7
PMCID:
PMC5568091
Christoph Ellenberger, Tornike Sologashvili, Krishnan Bhaskaran, Marc Licker
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 109. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1186/s12871-017-0398-z
PMCID:
PMC5567923
J.Y. Min, H.I. Kim, S.J Park, H. Lim, J.H. Song, H. J. Byon
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 110. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1186/s12871-017-0399-y
PMCID:
PMC5568307
Bao Fu, Chengxi Liu, Yajun Zhang, Xiaoyun Fu, Lin Zhang, Tian Yu
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 111. Published online 2017 Aug 23. doi: 10.1186/s12871-017-0404-5
PMCID:
PMC5569565
Kamen V. Vlassakov, Igor Kissin
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 112. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1186/s12871-017-0406-3
PMCID:
PMC5576355
Endre Nemeth, Katalin Vig, Kristof Racz, Kinga B. Koritsanszky, Klara I. Ronkay, Fumiko P. Hamvas, Csaba Borbély, Ajandek Eory, Bela Merkely, Janos Gal
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 113. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1186/s12871-017-0408-1
PMCID:
PMC5576316
Alexander Tzabazis, Michaela E. Wiernik, Jan Wielopolski, Wolfgang Sperling, Harald Ihmsen, Hubert J. Schmitt, Tino Münster
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 114. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1186/s12871-017-0412-5
PMCID:
PMC5575944
Ya-Jun Liu, Duan-Yu Wang, Yong-Jian Yang, Wei-Fu Lei
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 117. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1186/s12871-017-0413-4
PMCID:
PMC5577810
Sicong Wang, Xu Liu, Qixing Chen, Can Liu, Changshun Huang, Xiangming Fang
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 118. Published online 2017 Aug 31. doi: 10.1186/s12871-017-0405-4
PMCID:
PMC5579888
Maren Kleine-Brueggeney, Anne Gottfried, Sabine Nabecker, Robert Greif, Malte Book, Lorenz Theiler
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 119. Published online 2017 Sep 2. doi: 10.1186/s12871-017-0403-6
PMCID:
PMC5581452
Katarzyna Kotfis, Małgorzata Zegan-Barańska, Maciej Żukowski, Krzysztof Kusza, Mariusz Kaczmarczyk, E. Wesley Ely
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 120. Published online 2017 Sep 2. doi: 10.1186/s12871-017-0415-2
PMCID:
PMC5581441
A. Cortegiani, V. Russotto, M. Antonelli, E. Azoulay, A. Carlucci, G. Conti, A. Demoule, M. Ferrer, N.S. Hill, S. Jaber, P. Navalesi, P. Pelosi, R. Scala, C. Gregoretti
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 122. Published online 2017 Sep 4. doi: 10.1186/s12871-017-0409-0
PMCID:
PMC5584318
Xueyuan Hu, Li Luan, Wei Guan, Shuai Zhang, Bei Li, Wei Ji, Honggang Fan
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 123. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.1186/s12871-017-0419-y
PMCID:
PMC5584335
Haiyun Guo, Zhengwu Peng, Liu Yang, Xue Liu, Yaning Xie, Yanhui Cai, Lize Xiong, Yi Zeng
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 124. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.1186/s12871-017-0420-5
PMCID:
PMC5584525
Sibel Oba, Hacer Sebnem Turk, Canan Tulay Isil, Huseyin Erdogan, Pinar Sayin, Ali Ihsan Dokucu
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 125. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.1186/s12871-017-0418-z
PMCID:
PMC5584514
Xiaowei Qian, Qiong Hu, Hang Zhao, Bo Meng, Yang Nan, Hong Cao, Qingquan Lian, Jun Li
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 126. Published online 2017 Sep 11. doi: 10.1186/s12871-017-0417-0
PMCID:
PMC5594478
Mansoor Aqil, Mueen Ullah Khan, Saara Mansoor, Saad Mansoor, Rashid Saeed Khokhar, Abdul Sattar Narejo
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 127. Published online 2017 Sep 12. doi: 10.1186/s12871-017-0421-4
PMCID:
PMC5596501
Fubei Nan, Xixi Cai, Yingchao Ye, Xuzhong Xu, Zhengqian Li, Min Li, Limei Chen
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 128. Published online 2017 Sep 15. doi: 10.1186/s12871-017-0414-3
PMCID:
PMC5602843
Hiroko Nishioka, Yutaka Usuda, Go Hirabayashi, Koichi Maruyama, Tomio Andoh
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 129. Published online 2017 Sep 19. doi: 10.1186/s12871-017-0416-1
PMCID:
PMC5605974
Wan-Wei Jiang, Qing-Hui Wang, Ya-Jing Liao, Pai Peng, Min Xu, Li-Xin Yin
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 130. Published online 2017 Sep 20. doi: 10.1186/s12871-017-0410-7
PMCID:
PMC5607498
Marcia A. Corvetto, Carlos Fuentes, Andrea Araneda, Pablo Achurra, Pablo Miranda, Paola Viviani, Fernando R. Altermatt
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 131. Published online 2017 Sep 29. doi: 10.1186/s12871-017-0422-3
PMCID:
PMC5622479
Zhimin Tan, Aixia Peng, Jingwen Xu, Mingwen Ouyang
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 132. Published online 2017 Sep 29. doi: 10.1186/s12871-017-0423-2
PMCID:
PMC5622516
Ichiro Takenaka, Kazuyoshi Aoyama, Tamao Iwagaki, Yukari Takenaka
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 133. Published online 2017 Oct 2. doi: 10.1186/s12871-017-0424-1
PMCID:
PMC5625611
Carmelina Gurrieri, Juraj Sprung, Toby N. Weingarten, Mary E. Warner
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 134. Published online 2017 Oct 6. doi: 10.1186/s12871-017-0428-x
PMCID:
PMC5639598
Loh P.S., M.M. Miskan, Chin Y.Z., R.A. Zaki
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 137. Published online 2017 Oct 11. doi: 10.1186/s12871-017-0430-3
PMCID:
PMC5637258
RyungA Kang, Young Hee Shin, Nam-Su Gil, Ki Yoon Kim, Hyean Yeo, Ji Seon Jeong
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 138. Published online 2017 Oct 11. doi: 10.1186/s12871-017-0431-2
PMCID:
PMC5637077
Argyro Zoumprouli, Aikaterini Chatzimichali, Stamatios Papadimitriou, Alexandra Papaioannou, Evaghelos Xynos, Helen Askitopoulou
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 139. Published online 2017 Oct 16. doi: 10.1186/s12871-017-0427-y
PMCID:
PMC5644078
Koichi Futagawa, Yoshihiro Takasugi, Takeharu Kobayashi, Satoshi Morishita, Takahiko Okuda
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 141. Published online 2017 Oct 17. doi: 10.1186/s12871-017-0432-1
PMCID:
PMC5645985
Bjoern Sommer, Cornelia S. Weidinger, Dennis Wolf, Michael Buchfelder, Hubert Schmitt
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 143. Published online 2017 Oct 17. doi: 10.1186/s12871-017-0435-y
PMCID:
PMC5645977
Betul Basaran, Aysun Ankay Yilbas, Zeki Gultekin
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 144. Published online 2017 Oct 23. doi: 10.1186/s12871-017-0436-x
PMCID:
PMC5651616
Christoph Ellenberger, Najia Garofano, Gleicy Barcelos, John Diaper, Gordana Pavlovic, Marc Licker
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 146. Published online 2017 Oct 24. doi: 10.1186/s12871-017-0440-1
PMCID:
PMC5655946
Jie Jia, Yijuan Sun, Zurong Hu, Yi Li, Xiangcai Ruan
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 148. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.1186/s12871-017-0441-0
PMCID:
PMC5658982
Rudolf Hering, Stefan Kreyer, Christian Putensen
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 149. Published online 2017 Oct 27. doi: 10.1186/s12871-017-0439-7
PMCID:
PMC5659005
Zhisong Li, Yaru Li, Jing Cao, Xuemin Han, Weihua Cai, Weidong Zang, Jitian Xu, Wei Zhang
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 150. Published online 2017 Nov 7. doi: 10.1186/s12871-017-0438-8
PMCID:
PMC5678798

Erratum

Fangfang Xia, Yun Xia, Sisi Chen, Lulu Chen, Weijuan Zhu, Yuanqing Chen, Thomas J. Papadimos, Xuzhong Xu, Le Liu
BMC Anesthesiol. 2017; 17: 121. Published online 2017 Sep 4. doi: 10.1186/s12871-017-0407-2
PMCID:
PMC5582399

Articles from BMC Anesthesiology are provided here courtesy of BioMed Central