Logo of agingLink to Publisher's site

Volume 10(6);  2018 Jun

Editorials

Claus Lamm, Federica Riva, Giorgia Silani
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1182–1183. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.18632/aging.101467
PMCID:
PMC6046233
Ning Kon, Wei Gu
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1184–1185. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.18632/aging.101479
PMCID:
PMC6046243
Koen Cuypers, Celine Maes, Stephan P. Swinnen
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1186–1187. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.18632/aging.101480
PMCID:
PMC6046222
Hongyuan Wang, Zhizhou Zhang, David Gems
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1188–1189. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.18632/aging.101486
PMCID:
PMC6046241
Marie Kveiborg, Gary Thomas
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1190–1191. Published online 2018 Jun 22. doi: 10.18632/aging.101489
PMCID:
PMC6046226

Research Papers

Diangeng Li, Delong Zhao, Weiguang Zhang, Qian Ma, Dong Liu, Qi Huang, Ying Zheng, Xueyuan Bai, Xuefeng Sun, Xiangmei Chen
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1192–1205. Published online 2018 Jun 14. doi: 10.18632/aging.101460
PMCID:
PMC6046247
Xin Zhao, Xiaomin Liu, Aiping Zhang, Huashuai Chen, Qing Huo, Weiyang Li, Rui Ye, Zhihua Chen, Liping Liang, Qiong A. Liu, Juan Shen, Xin Jin, Wenwen Li, Marianne Nygaard, Xiao Liu, Yong Hou, Ting Ni, Lars Bolund, William Gottschalk, Wei Tao, Jun Gu, Xiao-Li Tian, Huanming Yang, Jian Wang, Xun Xu, Michael W. Lutz, Junxia Min, Yi Zeng, Chao Nie
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1206–1222. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.18632/aging.101461
PMCID:
PMC6046244
Megan E. Rowland, Yan Jiang, Frank Beier, Nathalie G. Bérubé
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1223–1238. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.18632/aging.101462
PMCID:
PMC6046231
Su-Jeong Kim, Hemal H. Mehta, Junxiang Wan, Chisaka Kuehnemann, Jingcheng Chen, Ji-Fan Hu, Andrew R. Hoffman, Pinchas Cohen
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1239–1256. Published online 2018 Jun 10. doi: 10.18632/aging.101463
PMCID:
PMC6046248
Gaofeng Zhan, Ning Yang, Shan Li, Niannian Huang, Xi Fang, Jie Zhang, Bin Zhu, Ling Yang, Chun Yang, Ailin Luo
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1257–1267. Published online 2018 Jun 10. doi: 10.18632/aging.101464
PMCID:
PMC6046237
Andrea Costantini, Nadia Viola, Antonella Berretta, Roberta Galeazzi, Giulia Matacchione, Jacopo Sabbatinelli, Gianluca Storci, Serena De Matteis, Luca Butini, Maria Rita Rippo, Antonio Domenico Procopio, Daniele Caraceni, Roberto Antonicelli, Fabiola Olivieri, Massimiliano Bonafè
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1268–1280. Published online 2018 Jun 8. doi: 10.18632/aging.101465
PMCID:
PMC6046240
Qiuling Sang, Xiaoyang Liu, Libo Wang, Ling Qi, Wenping Sun, Weiyao Wang, Yajuan Sun, Haina Zhang
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1281–1293. Published online 2018 Jun 28. doi: 10.18632/aging.101466
PMCID:
PMC6046232
Wang Jiashi, Qiu Chuang, Zhang Zhenjun, Wang Guangbin, Li Bin, He Ming
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1294–1305. Published online 2018 Jun 10. doi: 10.18632/aging.101468
PMCID:
PMC6046236
Ravirajsinh N. Jadeja, Folami L. Powell, Malita A. Jones, Jasmine Fuller, Ethan Joseph, Menaka C. Thounaojam, Manuela Bartoli, Pamela M. Martin
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1306–1323. Published online 2018 Jun 12. doi: 10.18632/aging.101469
PMCID:
PMC6046249
Zhangyong Xia, Mingliang Gu, Xiaodong Jia, Xiaoting Wang, Chunxia Wu, Jiangwen Guo, Liyong Zhang, Yifeng Du, Jiyue Wang
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1324–1337. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.18632/aging.101470
PMCID:
PMC6046250
Kenneth L. Seldeen, Manhui Pang, Merced M. Leiker, Jonathan E. Bard, Maria Rodríguez-Gonzalez, Mireya Hernandez, Zachary Sheridan, Norma Nowak, Bruce R. Troen
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1338–1355. Published online 2018 Jun 14. doi: 10.18632/aging.101471
PMCID:
PMC6046224
Chi Yang, Ying Jiao, Bing Wei, Zeyi Yang, Jin-Fu Wu, Jorgen Jensen, Wei-Horng Jean, Chih-Yang Huang, Chia-Hua Kuo
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1356–1365. Published online 2018 Jun 27. doi: 10.18632/aging.101472
PMCID:
PMC6046228
Jin Zhang, Lixiao Yang, Xiaohong Xiang, Zhuoying Li, Kai Qu, Ke Li
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1366–1379. Published online 2018 Jun 17. doi: 10.18632/aging.101473
PMCID:
PMC6046245
Chang Luo, Jiawu Zhao, Mei Chen, Heping Xu
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1380–1389. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.18632/aging.101474
PMCID:
PMC6046230
Qizhi Cao, Shude Yang, Qing Lv, Yan Liu, Li Li, Xiaojie Wu, Guiwu Qu, Xiaoli He, Xiaoshu Zhang, Shuqin Sun, Boqing Li, Jing An, Tao Hu, Jiangnan Xue
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1390–1401. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.18632/aging.101475
PMCID:
PMC6046229
Zhi-Ming Dai, Jian-Rui Lv, Kang Liu, Xiao-Ming Lei, Wei Li, Gang Wu, Xing-Han Liu, Yu-Xiao Zhu, Qian Hao, Zhi-Jun Dai
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1402–1414. Published online 2018 Jun 16. doi: 10.18632/aging.101476
PMCID:
PMC6046227
Xinwei Geng, Xiaohui Wang, Man Luo, Meichun Xing, Yinfang Wu, Wen Li, Zhihua Chen, Huahao Shen, Songmin Ying
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1415–1423. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.18632/aging.101477
PMCID:
PMC6046239
Chun-Jing Zhang, Shu-Ying Zhang, Chun-Di Zhang, Chun-Rong Lin, Xue-Yan Li, Qiu-Yan Li, Hai-Tao Yu
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1424–1441. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.18632/aging.101478
PMCID:
PMC6046235
Paul Chuchana, Anne-Laure Mausset-Bonnefont, Marc Mathieu, Francisco Espinoza, Marisa Teigell, Karine Toupet, Chantal Ripoll, Farida Djouad, Danièle Noel, Christian Jorgensen, Jean-Marc Brondello
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1442–1453. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.18632/aging/101481
PMCID:
PMC6046234
Alexei Evdokimov, Mikhail Kutuzov, Irina Petruseva, Natalia Lukjanchikova, Elena Kashina, Ekaterina Kolova, Tatyana Zemerova, Svetlana Romanenko, Polina Perelman, Dmitry Prokopov, Andrei Seluanov, Vera Gorbunova, Alexander Graphodatsky, Vladimir Trifonov, Svetlana Khodyreva, Olga Lavrik
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1454–1473. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.18632/aging.101482
PMCID:
PMC6046242
Ronghan Liu, Wenzhao Wang, Shuya Wang, Wei Xie, Hongfei Li, Bin Ning
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1474–1488. Published online 2018 Jun 23. doi: 10.18632/aging.101484
PMCID:
PMC6046223
Qiongye Dong, Lei Wei, Michael Q. Zhang, Xiaowo Wang
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1489–1505. Published online 2018 Jun 24. doi: 10.18632/aging.101485
PMCID:
PMC6046225
Manoj Nepal, Chi Ma, Guoxiang Xie, Wei Jia, Peiwen Fei
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1506–1522. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.18632/aging.101487
PMCID:
PMC6046246
Yafei Ye, Shengnan Yang, Yanping Han, Jingjing Sun, Lijuan Xv, Lina Wu, Yongfeng Wang, Liang Ming
Aging (Albany NY) 2018 Jun; 10(6): 1523–1533. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.18632/aging.101488
PMCID:
PMC6046238

Articles from Aging (Albany NY) are provided here courtesy of Impact Journals, LLC