Logo of agingLink to Publisher's site

Volume 10(8);  2018 Aug

Editorials

Lisa Pauwels, Sima Chalavi, Stephan P. Swinnen
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1789–1790. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.18632/aging.101514
PMCID:
PMC6128435
Maria Laura Giuffrida, Agata Copani, Enrico Rizzarelli
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1791–1792. Published online 2018 Aug 6. doi: 10.18632/aging.101518
PMCID:
PMC6128436
Olga Mineyeva, Alexei Koulakov, Grigori Enikolopov
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1793–1794. Published online 2018 Aug 9. doi: 10.18632/aging.101519
PMCID:
PMC6128430
Katherine Rodriguez, Ashley Cast, Nikolai A. Timchenko
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1795–1796. Published online 2018 Aug 10. doi: 10.18632/aging.101523
PMCID:
PMC6128412
Rahul Damani
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1797–1798. Published online 2018 Aug 29. doi: 10.18632/aging.101542
PMCID:
PMC6128437

News

Andrew E. Teschendorff
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1799–1800. Published online 2018 Aug 21. doi: 10.18632/aging.101533
PMCID:
PMC6128420

Reviews

Monica Pibiri
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1801–1824. Published online 2018 Aug 28. doi: 10.18632/aging/101524
PMCID:
PMC6128415
Da Zhou, Jiayue Ding, Jingyuan Ya, Liqun Pan, Yuan Wang, Xunming Ji, Ran Meng
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1825–1855. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.18632/aging.101527
PMCID:
PMC6128414

Priority Research Paper

Ji Heon Noh, Kyoung Mi Kim, M. Laura Idda, Jennifer L. Martindale, Xiaoling Yang, Kotb Abdelmohsen, Myriam Gorospe
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1856–1866. Published online 2018 Aug 7. doi: 10.18632/aging.101516
PMCID:
PMC6128438

Research Papers

Gloria Bonuccelli, Federica Sotgia, Michael P. Lisanti
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1867–1883. Published online 2018 Aug 23. doi: 10.18632/aging.101483
PMCID:
PMC6128439
Yi-Fan Lian, Yan-Lin Huang, Jia-Liang Wang, Mei-Hai Deng, Tian-Liang Xia, Mu-Sheng Zeng, Min-Shan Chen, Hong-Bo Wang, Yue-Hua Huang
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1884–1901. Published online 2018 Aug 9. doi: 10.18632/aging.101510
PMCID:
PMC6128427
Yang Li, Dan-yun Ruan, Chang-chang Jia, Jun Zheng, Guo-ying Wang, Hui Zhao, Qing Yang, Wei Liu, Shu-hong Yi, Hua Li, Gen-shu Wang, Yang Yang, Gui-hua Chen, Qi Zhang
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1902–1920. Published online 2018 Aug 8. doi: 10.18632/aging.101511
PMCID:
PMC6128434
Jianhong Peng, Qingjian Ou, Zhizhong Pan, Rongxin Zhang, Yujie Zhao, Yuxiang Deng, Zhenhai Lu, Lin Zhang, Caixia Li, Yaxian Zhou, Jian Guo, Desen Wan, Yujing Fang
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1921–1931. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.18632/aging.101512
PMCID:
PMC6128441
Xiaobing Hu, Shuang Zhu, Rong Liu, Jordan D. Miller, Kevin Merkley, Ronald G. Tilton, Hua Liu
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1932–1946. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.18632/aging.101513
PMCID:
PMC6128418
Cristina Giuliani, Marco Sazzini, Chiara Pirazzini, Maria Giulia Bacalini, Elena Marasco, Guido Alberto Gnecchi Ruscone, Fang Fang, Stefania Sarno, Davide Gentilini, Anna Maria Di Blasio, Paolina Crocco, Giuseppe Passarino, Daniela Mari, Daniela Monti, Benedetta Nacmias, Sandro Sorbi, Carlo Salvarani, Mariagrazia Catanoso, Davide Pettener, Donata Luiselli, Svetlana Ukraintseva, Anatoliy Yashin, Claudio Franceschi, Paolo Garagnani
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1947–1963. Published online 2018 Aug 8. doi: 10.18632/aging.101515
PMCID:
PMC6128422
Junming Bi, Hongwei Liu, Zijian Cai, Wei Dong, Ning Jiang, Meihua Yang, Jian Huang, Tianxin Lin
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1964–1976. Published online 2018 Aug 9. doi: 10.18632/aging.101520
PMCID:
PMC6128440
Qiangwei Wang, Zhiliang Wang, Guanzhang Li, Chuanbao Zhang, Zhaoshi Bao, Zheng Wang, Gan You, Tao Jiang
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1977–1988. Published online 2018 Aug 15. doi: 10.18632/aging.101521
PMCID:
PMC6128431
Jiwen Cheng, Zhenjian Zhuo, Yijuan Xin, Pu Zhao, Weili Yang, Haixia Zhou, Jiao Zhang, Ya Gao, Jing He, Peng Li
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 1989–2000. Published online 2018 Aug 8. doi: 10.18632/aging.101522
PMCID:
PMC6128416
Letizia Penolazzi, Elisabetta Lambertini, Leticia Scussel Bergamin, Tosca Roncada, Pasquale De Bonis, Michele Cavallo, Roberta Piva
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2001–2015. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.18632/aging.101525
PMCID:
PMC6128426
Xingting Liu, Xin Lin, Siyu Zhang, Changquan Guo, Jian Li, Yuling Mi, Caiqiao Zhang
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2016–2036. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.18632/aging.101526
PMCID:
PMC6128425
Kazuyuki Yo, Thomas M. Rünger
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2037–2050. Published online 2018 Aug 17. doi: 10.18632/aging.101528
PMCID:
PMC6128423
Beom-Jun Kim, Seung Hun Lee, Mi Kyung Kwak, Carlos M Isales, Jung-Min Koh, Mark W Hamrick
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2051–2061. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.18632/aging.101529
PMCID:
PMC6128433
Siping Ma, Dongxiang Yang, Yanlong Liu, Yongpeng Wang, Tao Lin, Yanxi Li, Shihua Yang, Wanchuan Zhang, Rui Zhang
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2062–2078. Published online 2018 Aug 22. doi: 10.18632/aging.101530
PMCID:
PMC6128424
Manar Atyah, Yi-Rui Yin, Chen-Hao Zhou, Qiang Zhou, Wan-Yong Chen, Qiong-Zhu Dong, Ning Ren
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2079–2097. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.18632/aging.101531
PMCID:
PMC6128442
Mariana Maciel, Daniel Hernández-Barrientos, Iliana Herrera, Moisés Selman, Annie Pardo, Sandra Cabrera
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2098–2112. Published online 2018 Aug 27. doi: 10.18632/aging.101532
PMCID:
PMC6128419
Song Gao, Zhiying Zhao, Rong Wu, Lina Wu, Xin Tian, Zhenyong Zhang
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2113–2121. Published online 2018 Aug 27. doi: 10.18632/aging.101534
PMCID:
PMC6128421
Ruben Prange, Marcus Thiedmann, Anita Bhandari, Neha Mishra, Anupam Sinha, Robert Häsler, Philipp Rosenstiel, Karin Uliczka, Christina Wagner, Ali Önder Yildirim, Christine Fink, Thomas Roeder
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2122–2135. Published online 2018 Aug 27. doi: 10.18632/aging.101536
PMCID:
PMC6128429
Nataliya G. Kolosova, Oyuna S. Kozhevnikova, Darya V. Telegina, Anzhela Zh. Fursova, Natalia A. Stefanova, Natalia A. Muraleva, Franco Venanzi, Michael Y. Sherman, Sergey I. Kolesnikov, Albert A. Sufianov, Vladimir L. Gabai, Alexander M. Shneider
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2136–2147. Published online 2018 Aug 28. doi: 10.18632/aging.101537
PMCID:
PMC6128417
Christopher M. Evola, Tanner L. Hudson, Luping Huang, Adrian M. Corbett, Debra A. Mayes
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2148–2169. Published online 2018 Aug 31. doi: 10.18632/aging.101538
PMCID:
PMC6128413
Qiu-Yue Zhai, Wei Ge, Jun-Jie Wang, Xiao-Feng Sun, Jin-Mei Ma, Jing-Cai Liu, Yong Zhao, Yan-Zhong Feng, Paul W. Dyce, Massimo De Felici, Wei Shen
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2170–2189. Published online 2018 Aug 28. doi: 10.18632/aging.101539
PMCID:
PMC6128443
Yoko Itakura, Norihiko Sasaki, Masashi Toyoda
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2190–2208. Published online 2018 Aug 29. doi: 10.18632/aging.101540
PMCID:
PMC6128432

Letter to the Editor

Frank Madeo, Didac Carmona-Gutierrez, Oliver Kepp, Guido Kroemer
Aging (Albany NY) 2018 Aug; 10(8): 2209–2211. Published online 2018 Aug 6. doi: 10.18632/aging.101517
PMCID:
PMC6128428

Articles from Aging (Albany NY) are provided here courtesy of Impact Journals, LLC