Logo of bmcbioiBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Bioinformatics

Volume 19;  2018

Software

M. Shi, D. M. Umbach, A. S. Wise, C. R. Weinberg
BMC Bioinformatics. 2018; 19: 2. Published online 2018 Jan 2. doi: 10.1186/s12859-017-2004-2
PMCID:
PMC5749028
Jader M. Caldonazzo Garbelini, André Y. Kashiwabara, Danilo S. Sanches
BMC Bioinformatics. 2018; 19: 4. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1186/s12859-017-2005-1
PMCID:
PMC5751424
Qin Zhu, Stephen A. Fisher, Hannah Dueck, Sarah Middleton, Mugdha Khaladkar, Junhyong Kim
BMC Bioinformatics. 2018; 19: 6. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1186/s12859-017-1994-0
PMCID:
PMC5756333

Research Articles

Anna Marco-Ramell, Magali Palau-Rodriguez, Ania Alay, Sara Tulipani, Mireia Urpi-Sarda, Alex Sanchez-Pla, Cristina Andres-Lacueva
BMC Bioinformatics. 2018; 19: 1. Published online 2018 Jan 2. doi: 10.1186/s12859-017-2006-0
PMCID:
PMC5749025
Peng Guo, Bo Zhu, Hong Niu, Zezhao Wang, Yonghu Liang, Yan Chen, Lupei Zhang, Hemin Ni, Yong Guo, El Hamidi A. Hay, Xue Gao, Huijiang Gao, Xiaolin Wu, Lingyang Xu, Junya Li
BMC Bioinformatics. 2018; 19: 3. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1186/s12859-017-2003-3
PMCID:
PMC5751823
Qi-Lei Zou, Xiao-Ping You, Jian-Long Li, Wing Kam Fung, Ji-Yuan Zhou
BMC Bioinformatics. 2018; 19: 8. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1186/s12859-017-2001-5
PMCID:
PMC5756386
Yichen Zheng, Axel Janke
BMC Bioinformatics. 2018; 19: 10. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s12859-017-2002-4
PMCID:
PMC5759368

Methodology Articles

Aditya Deshpande, Wenhua Lang, Tina McDowell, Smruthy Sivakumar, Jiexin Zhang, Jing Wang, F. Anthony San Lucas, Jerry Fowler, Humam Kadara, Paul Scheet
BMC Bioinformatics. 2018; 19: 5. Published online 2018 Jan 4. doi: 10.1186/s12859-017-1991-3
PMCID:
PMC5753459
Miguel Ángel Rodríguez-García, Robert Hoehndorf
BMC Bioinformatics. 2018; 19: 7. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1186/s12859-017-1999-8
PMCID:
PMC5756413
Min Wang, Zachary B. Abrams, Steven M. Kornblau, Kevin R. Coombes
BMC Bioinformatics. 2018; 19: 9. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s12859-017-1998-9
PMCID:
PMC5759208

Articles from BMC Bioinformatics are provided here courtesy of BioMed Central