Logo of boecurrent issueaboutauthor infoeditorial boardsearchOptics InfoBaseboe

Volume 9(7);  2018 Jul 1

Articles

Pasi Raumonen, Tanja Tarvainen
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 2887–2904. Published online 2018 Jun 4. doi: 10.1364/BOE.9.002887
PMCID:
PMC6033551
Weihao Lin, Bixin Zeng, Zili Cao, Xinlin Chen, Kaiyan Yang, Min Xu
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 2905–2916. Published online 2018 Jun 4. doi: 10.1364/BOE.9.002905
PMCID:
PMC6033573
Yiwen Sun, Pengju Du, Xingxing Lu, Pengfei Xie, Zhengfang Qian, Shuting Fan, Zexuan Zhu
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 2917–2929. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1364/BOE.9.002917
PMCID:
PMC6033555
Quentin Cassar, Amel Al-Ibadi, Laven Mavarani, Philipp Hillger, Janusz Grzyb, Gaëtan MacGrogan, Thomas Zimmer, Ullrich R. Pfeiffer, Jean-Paul Guillet, Patrick Mounaix
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 2930–2942. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1364/BOE.9.002930
PMCID:
PMC6033580
Antony Orth, Richik N. Ghosh, Emma R. Wilson, Timothy Doughney, Hannah Brown, Philipp Reineck, Jeremy G. Thompson, Brant C. Gibson
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 2943–2954. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1364/BOE.9.002943
PMCID:
PMC6033574
Shinnosuke Azuma, Shuichi Makita, Arata Miyazawa, Yasushi Ikuno, Masahiro Miura, Yoshiaki Yasuno
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 2955–2973. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1364/BOE.9.002955
PMCID:
PMC6033570
Anna Gerega, Daniel Milej, Wojciech Weigl, Michal Kacprzak, Adam Liebert
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 2974–2993. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.1364/BOE.9.002974
PMCID:
PMC6033559
Julie Tremblay, Eduardo Martínez-Montes, Phetsamone Vannasing, Dang K. Nguyen, Mohamad Sawan, Franco Lepore, Anne Gallagher
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 2994–3016. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.1364/BOE.9.002994
PMCID:
PMC6033567
Li Zhu, Christian R. Lee, David J. Margolis, Laleh Najafizadeh
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3017–3036. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.1364/BOE.9.003017
PMCID:
PMC6033549
Van Gia Truong, Van Nam Tran, Jieun Hwang, Hyun Wook Kang
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3037–3048. Published online 2018 Jun 8. doi: 10.1364/BOE.9.003037
PMCID:
PMC6033564
Jared Hamwood, David Alonso-Caneiro, Scott A. Read, Stephen J. Vincent, Michael J. Collins
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3049–3066. Published online 2018 Jun 11. doi: 10.1364/BOE.9.003049
PMCID:
PMC6033561
Sheldon J. J. Kwok, Yongjae Jo, Harvey H. Lin, Myunghwan Choi, Seok-Hyun Yun
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3067–3077. Published online 2018 Jun 11. doi: 10.1364/BOE.9.003067
PMCID:
PMC6033565
Martin Hammer, Lydia Sauer, Matthias Klemm, Sven Peters, Rowena Schultz, Jens Haueisen
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3078–3091. Published online 2018 Jun 11. doi: 10.1364/BOE.9.003078
PMCID:
PMC6033583
Acner Camino, Zhuo Wang, Jie Wang, Mark E. Pennesi, Paul Yang, David Huang, Dengwang Li, Yali Jia
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3092–3105. Published online 2018 Jun 12. doi: 10.1364/BOE.9.003092
PMCID:
PMC6033582
Yansong Zhu, Abhinav K. Jha, Dean F. Wong, Arman Rahmim
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3106–3121. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1364/BOE.9.003106
PMCID:
PMC6033581
Paweł Ossowski, Andrea Curatolo, David D. Sampson, Peter R. T. Munro
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3122–3136. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1364/BOE.9.003122
PMCID:
PMC6033572
Siyang Liu, Jeffrey A. Mulligan, Steven G. Adie
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3137–3152. Published online 2018 Jun 15. doi: 10.1364/BOE.9.003137
PMCID:
PMC6033577
Xiayu Xu, Rendong Wang, Peilin Lv, Bin Gao, Chan Li, Zhiqiang Tian, Tao Tan, Feng Xu
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3153–3166. Published online 2018 Jun 15. doi: 10.1364/BOE.9.003153
PMCID:
PMC6033563
Xiaozhou Li, Tianyue Yang, Caesar Siqi Li, Lili Jin, Hong Lou, Youtao Song
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3167–3176. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.1364/BOE.9.003167
PMCID:
PMC6033558
Douglas W. Palmer, Thomas Coppin, Krishan Rana, Donald G. Dansereau, Marwan Suheimat, Michelle Maynard, David A. Atchison, Jonathan Roberts, Ross Crawford, Anjali Jaiprakash
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3178–3192. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1364/BOE.9.003178
PMCID:
PMC6033554
Li Li, Yang Du, Dehui Xiang, Liang Chen, Zhifeng Shi, Jie Tian, Xinjian Chen
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3193–3207. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1364/BOE.9.003193
PMCID:
PMC6033562
Jie Xue, Acner Camino, Steven T. Bailey, Xiyu Liu, Dengwang Li, Yali Jia
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3208–3219. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1364/BOE.9.003208
PMCID:
PMC6033576
Deepa Kasaragod, Shuichi Makita, Young-Joo Hong, Yoshiaki Yasuno
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3220–3243. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.1364/BOE.9.003220
PMCID:
PMC6033556
Sripad Krishna Devalla, Prajwal K. Renukanand, Bharathwaj K. Sreedhar, Giridhar Subramanian, Liang Zhang, Shamira Perera, Jean-Martial Mari, Khai Sing Chin, Tin A. Tun, Nicholas G. Strouthidis, Tin Aung, Alexandre H. Thiéry, Michaël J. A. Girard
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3244–3265. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1364/BOE.9.003244
PMCID:
PMC6033560
Jinchao Feng, Shudong Jiang, Brian W. Pogue, Keith Paulsen
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3266–3283. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1364/BOE.9.003266
PMCID:
PMC6033579
Stephen W. Askew, Gladimir V. G. Baranoski
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3284–3305. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1364/BOE.9.003284
PMCID:
PMC6033548
Shaowei Jiang, Kaikai Guo, Jun Liao, Guoan Zheng
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3306–3319. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1364/BOE.9.003306
PMCID:
PMC6033553
Daniel Kaufmann, Christian Burri, Patrik Arnold, Volker M. Koch, Christoph Meier, Boris Považay, Jörn Justiz
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3320–3334. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1364/BOE.9.003320
PMCID:
PMC6033566
Xuan Liu, Farzana R. Zaki, Haokun Wu, Chizhong Wang, Yahui Wang
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3335–3353. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1364/BOE.9.003335
PMCID:
PMC6033568
Carlos Cuartas-Vélez, René Restrepo, Brett E. Bouma, Néstor Uribe-Patarroyo
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3354–3372. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1364/BOE.9.003354
PMCID:
PMC6033569
Zhongya Qin, Qiqi Sun, Yue Lin, Sicong He, Xuesong Li, Congping Chen, Wanjie Wu, Yi Luo, Jianan Y. Qu
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3373–3390. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1364/BOE.9.003373
PMCID:
PMC6033545
Yikeun Kim, Sung Won Kim, Kang Dae Lee, Yeh-chan Ahn
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3391–3398. Published online 2018 Jun 27. doi: 10.1364/BOE.9.003391
PMCID:
PMC6033547
Caigang Zhu, Hannah L. Martin, Brian T. Crouch, Amy F. Martinez, Martin Li, Gregory M. Palmer, Mark W. Dewhirst, Nimmi Ramanujam
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3399–3412. Published online 2018 Jun 27. doi: 10.1364/BOE.9.003399
PMCID:
PMC6033552
Qiong Wu, Sufang Qiu, Yun Yu, Weiwei Chen, Huijing Lin, Duo Lin, Shangyuan Feng, Rong Chen
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3413–3423. Published online 2018 Jun 27. doi: 10.1364/BOE.9.003413
PMCID:
PMC6033578
Taichi Miura, Hideharu Mikami, Akihiro Isozaki, Takuro Ito, Yasuyuki Ozeki, Keisuke Goda
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3424–3433. Published online 2018 Jun 27. doi: 10.1364/BOE.9.003424
PMCID:
PMC6033546
Sinyoung Jeong, Maiko Hermsmeier, Sam Osseiran, Akira Yamamoto, Usha Nagavarapu, Kin F. Chan, Conor L. Evans
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3434–3448. Published online 2018 Jun 27. doi: 10.1364/BOE.9.003434
PMCID:
PMC6033575
Jiheun Ryu, Ungyo Kang, Jayul Kim, Hyunjun Kim, Jue Hyung Kang, Hyunjin Kim, Dae Kyung Sohn, Jae-heon Jeong, Hongki Yoo, Bomi Gweon
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3449–3463. Published online 2018 Jun 28. doi: 10.1364/BOE.9.003449
PMCID:
PMC6033550
Weiye Song, Libo Zhou, Sui Zhang, Steven Ness, Manishi Desai, Ji Yi
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3464–3480. Published online 2018 Jun 28. doi: 10.1364/BOE.9.003464
PMCID:
PMC6033571
Won Hyuk Jang, Yeoreum Yoon, Wonjoong Kim, Soonjae Kwon, Seunghun Lee, Duke Song, Jong Woon Choi, Ki Hean Kim
Biomed Opt Express. 2018 Jul 1; 9(7): 3177. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.1364/BOE.9.003177
PMCID:
PMC6033557

Articles from Biomedical Optics Express are provided here courtesy of Optical Society of America