Logo of boecurrent issueaboutauthor infoeditorial boardsearchOptics InfoBaseboe

Volume 8(12);  2017 Dec 1

Articles

Aviya Bennett, Talia Sirkis, Yevgeny Beiderman, Sergey Agdarov, Yafim Beiderman, Zeev Zalevsky
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5359–5367. Published online 2017 Nov 2. doi: 10.1364/BOE.8.005359
PMCID:
PMC5745087
Adam B. Raff, Theo G. Seiler, Gabriela Apiou-Sbirlea
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5368–5373. Published online 2017 Nov 3. doi: 10.1364/BOE.8.005368
PMCID:
PMC5745088
Stefan G. Stanciu, Denis E. Tranca, Radu Hristu, George A. Stanciu
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5374–5383. Published online 2017 Nov 7. doi: 10.1364/BOE.8.005374
PMCID:
PMC5745089
Zhuo Wang, Acner Camino, Miao Zhang, Jie Wang, Thomas S. Hwang, David J. Wilson, David Huang, Dengwang Li, Yali Jia
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5384–5398. Published online 2017 Nov 7. doi: 10.1364/BOE.8.005384
PMCID:
PMC5745090
Yan He, Meng-Yun Wang, Defeng Li, Zhen Yuan
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5399–5411. Published online 2017 Nov 7. doi: 10.1364/BOE.8.005399
PMCID:
PMC5745091
Omkar D. Supekar, Baris N. Ozbay, Mo Zohrabi, Philip D. Nystrom, Gregory L. Futia, Diego Restrepo, Emily A. Gibson, Juliet T. Gopinath, Victor M. Bright
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5412–5426. Published online 2017 Nov 7. doi: 10.1364/BOE.8.005412
PMCID:
PMC5745092
Fuhong Cai, Dan Wang, Min Zhu, Sailing He
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5427–5436. Published online 2017 Nov 8. doi: 10.1364/BOE.8.005427
PMCID:
PMC5745093
K. M. Shihab Uddin, Atahar Mostafa, Mark Anastasio, Quing Zhu
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5437–5449. Published online 2017 Nov 8. doi: 10.1364/BOE.8.005437
PMCID:
PMC5745094
Abdelghafour Halimi, Hadj Batatia, Jimmy Le Digabel, Gwendal Josse, Jean Yves Tourneret
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5450–5467. Published online 2017 Nov 8. doi: 10.1364/BOE.8.005450
PMCID:
PMC5745095
Xinlin Chen, Weihao Lin, Chenge Wang, Shaoheng Chen, Jing Sheng, Bixin Zeng, M. Xu
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5468–5482. Published online 2017 Nov 8. doi: 10.1364/BOE.8.005468
PMCID:
PMC5745096
Mohesh Moothanchery, Razina Z. Seeni, Chenjie Xu, Manojit Pramanik
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5483–5492. Published online 2017 Nov 9. doi: 10.1364/BOE.8.005483
PMCID:
PMC5745097
Zhaojun Wang, Yanan Cai, Yansheng Liang, Xing Zhou, Shaohui Yan, Dan Dan, Piero R. Bianco, Ming Lei, Baoli Yao
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5493–5506. Published online 2017 Nov 9. doi: 10.1364/BOE.8.005493
PMCID:
PMC5745098
José A. Rodrigo, Juan M. Soto, Tatiana Alieva
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5507–5517. Published online 2017 Nov 9. doi: 10.1364/BOE.8.005507
PMCID:
PMC5745099
Jun Li, Lina Qiu, Chien-Sing Poon, Ulas Sunar
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5518–5532. Published online 2017 Nov 9. doi: 10.1364/BOE.8.005518
PMCID:
PMC5745100
Xiyu Duan, Haijun Li, Fa Wang, Xue Li, Kenn R. Oldham, Thomas D. Wang
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5533–5545. Published online 2017 Nov 13. doi: 10.1364/BOE.8.005533
PMCID:
PMC5745101
Bihe Hu, Daniel Bolus, J. Quincy Brown
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5546–5559. Published online 2017 Nov 13. doi: 10.1364/BOE.8.005546
PMCID:
PMC5745102
Andreas Wartak, Marco Augustin, Richard Haindl, Florian Beer, Matthias Salas, Marie Laslandes, Bernhard Baumann, Michael Pircher, Christoph K. Hitzenberger
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5560–5578. Published online 2017 Nov 13. doi: 10.1364/BOE.8.005560
PMCID:
PMC5745103
Samuel Lawman, Peter W. Madden, Vito Romano, Yue Dong, Sharon Mason, Bryan M. Williams, Stephen B. Kaye, Colin E. Willoughby, Simon P. Harding, Yao-Chun Shen, Yalin Zheng
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5579–5593. Published online 2017 Nov 13. doi: 10.1364/BOE.8.005579
PMCID:
PMC5745104
Joseph S. T. Smalley, Felipe Vallini, Yeshaiahu Fainman
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5594–5603. Published online 2017 Nov 14. doi: 10.1364/BOE.8.005594
PMCID:
PMC5745105
Ang Li, Jiang You, Congwu Du, Yingtian Pan
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5604–5616. Published online 2017 Nov 14. doi: 10.1364/BOE.8.005604
PMCID:
PMC5745106
Hui Wang, Caroline Magnain, Sava Sakadžić, Bruce Fischl, David A. Boas
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5617–5636. Published online 2017 Nov 14. doi: 10.1364/BOE.8.005617
PMCID:
PMC5745107
David Nguyen, Paul J. Marchand, Arielle L. Planchette, Julia Nilsson, Miguel Sison, Jérôme Extermann, Antonio Lopez, Marcin Sylwestrzak, Jessica Sordet-Dessimoz, Anja Schmidt-Christensen, Dan Holmberg, Dimitri Van De Ville, Theo Lasser
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5637–5650. Published online 2017 Nov 15. doi: 10.1364/BOE.8.005637
PMCID:
PMC5745108
Lifeng Liu, Guang Yang, Shoupeng Liu, Linbo Wang, Xibin Yang, Huiming Qu, Xiaofen Liu, Le Cao, Weijun Pan, Hui Li
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5651–5662. Published online 2017 Nov 16. doi: 10.1364/BOE.8.005651
PMCID:
PMC5745109
Van Gia Truong, Suhyun Park, Van Nam Tran, Hyun Wook Kang
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5663–5674. Published online 2017 Nov 16. doi: 10.1364/BOE.8.005663
PMCID:
PMC5745110
Xiao Fei, Junlei Zhao, Haoxin Zhao, Dai Yun, Yudong Zhang
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5675–5687. Published online 2017 Nov 16. doi: 10.1364/BOE.8.005675
PMCID:
PMC5745111
Kyoohyun Kim, Wei Sun Park, Sangchan Na, Sangbum Kim, Taehong Kim, Won Do Heo, YongKeun Park
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5688–5697. Published online 2017 Nov 17. doi: 10.1364/BOE.8.005688
PMCID:
PMC5745112
Shilpa Pant, Yubo Duan, Fei Xiong, Nanguang Chen
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5698–5707. Published online 2017 Nov 17. doi: 10.1364/BOE.8.005698
PMCID:
PMC5745113
Caitlin Regan, Carole Hayakawa, Bernard Choi
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5708–5723. Published online 2017 Nov 17. doi: 10.1364/BOE.8.005708
PMCID:
PMC5745114
Chaoliang Chen, Victor X. D. Yang
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5724–5734. Published online 2017 Nov 20. doi: 10.1364/BOE.8.005724
PMCID:
PMC5745115
Yoav Shechtman, Anna-Karin Gustavsson, Petar N. Petrov, Elisa Dultz, Maurice Y. Lee, Karsten Weis, W. E. Moerner
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5735–5748. Published online 2017 Nov 21. doi: 10.1364/BOE.8.005735
PMCID:
PMC5745116
Radu Boitor, Kenny Kong, Dustin Shipp, Sandeep Varma, Alexey Koloydenko, Kusum Kulkarni, Somaia Elsheikh, Tom Bakker Schut, Peter Caspers, Gerwin Puppels, Martin van der Wolf, Elena Sokolova, T. E. C. Nijsten, Brogan Salence, Hywel Williams, Ioan Notingher
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5749–5766. Published online 2017 Nov 22. doi: 10.1364/BOE.8.005749
PMCID:
PMC5745117
Qi Zhang, Xiong Yang, Qinglei Hu, Ke Bai, Fangfang Yin, Ning Li, Yadong Gang, Xiaojun Wang, Shaoqun Zeng
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5767–5775. Published online 2017 Nov 27. doi: 10.1364/BOE.8.005767
PMCID:
PMC5745118
Shwetadwip Chowdhury, Will J. Eldridge, Adam Wax, Joseph A. Izatt
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5776–5793. Published online 2017 Nov 28. doi: 10.1364/BOE.8.005776
PMCID:
PMC5745119
Christopher A. Werley, Miao-Ping Chien, Adam E. Cohen
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5794–5813. Published online 2017 Nov 29. doi: 10.1364/BOE.8.005794
PMCID:
PMC5745120
Jinge Yang, Dan Wu, Guang Zhang, Yuan Zhao, Max Jiang, Xin Yang, Qiwen Xu, Huabei Jiang
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5814–5824. Published online 2017 Nov 29. doi: 10.1364/BOE.8.005814
PMCID:
PMC5745121
Shengkun Yao, Yunbing Zong, Xu Huang, Yang Liu, Ningqiang Gong, Jianhua Zhang, Ziqing Li, Feng Cao, Xiangcheng Wang, Xing-Jie Liang, Huaidong Jiang
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5825–5833. Published online 2017 Nov 30. doi: 10.1364/BOE.8.005825
PMCID:
PMC5745122
Gohar Tsakanova, Elina Arakelova, Violetta Ayvazyan, Anna Ayvazyan, Stepan Tatikyan, Rouben Aroutiounian, Yeva Dalyan, Samvel Haroutiunian, Vasili Tsakanov, Arsen Arakelyan
Biomed Opt Express. 2017 Dec 1; 8(12): 5834–5846. Published online 2017 Nov 30. doi: 10.1364/BOE.8.005834
PMCID:
PMC5745123

Articles from Biomedical Optics Express are provided here courtesy of Optical Society of America