Logo of boecurrent issueaboutauthor infoeditorial boardsearchOptics InfoBaseboe

Volume 9(3);  2018 Mar 1

Articles

Sungbea Ban, Eunjung Min, Songyee Baek, Hyug Moo Kwon, Gabriel Popescu, Woonggyu Jung
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 921–932. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1364/BOE.9.000921
PMCID:
PMC5846539
Afrina Mustari, Naoki Nakamura, Satoko Kawauchi, Shunichi Sato, Manabu Sato, Izumi Nishidate
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 933–951. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1364/BOE.9.000933
PMCID:
PMC5846540
Serhat Tozburun, Cedric Blatter, Meena Siddiqui, Eelco F. J. Meijer, Benjamin J. Vakoc
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 952–961. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1364/BOE.9.000952
PMCID:
PMC5846541
Kai Yu, Fei Shi, Enting Gao, Weifang Zhu, Haoyu Chen, Xinjian Chen
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 962–983. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1364/BOE.9.000962
PMCID:
PMC5846542
Jinyong Lin, Lingdong Shao, Sufang Qiu, Xingwu Huang, Mengmeng Liu, Zuci Zheng, Duo Lin, Yongliang Xu, Zhihua Li, Yao Lin, Rong Chen, Shangyuan Feng
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 984–993. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1364/BOE.9.000984
PMCID:
PMC5846543
Xiaohui Han, Shihan Yan, Ziyi Zang, Dongshan Wei, Hong-Liang Cui, Chunlei Du
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 994–1005. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.1364/BOE.9.000994
PMCID:
PMC5846544
Azeem Ullah, Yuxiang Zhang, Zafar Iqbal, Yaxin Zhang, Dong Wang, Jincan Chen, Ping Hu, Zhuo Chen, Mingdong Huang
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1006–1019. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.1364/BOE.9.001006
PMCID:
PMC5846510
Marcel T. Bernucci, Conrad W. Merkle, Vivek J. Srinivasan
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1020–1040. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.1364/BOE.9.001020
PMCID:
PMC5846511
Cynthia Wong, Michal E. Pawlowski, Alessandra Forcucci, Catherine E. Majors, Rebecca Richards-Kortum, Tomasz S. Tkaczyk
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1041–1056. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1364/BOE.9.001041
PMCID:
PMC5846512
Xue Chen, Xiaohui Li, Sibo Yang, Xin Yu, Aichun Liu
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1057–1068. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1364/BOE.9.001057
PMCID:
PMC5846513
Alina Keller, Piotr Bialecki, Torsten Johannes Wilhelm, Marcus Klaus Vetter
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1069–1081. Published online 2018 Feb 8. doi: 10.1364/BOE.9.001069
PMCID:
PMC5846514
Wes M. Allen, Kelsey M. Kennedy, Qi Fang, Lixin Chin, Andrea Curatolo, Lucinda Watts, Renate Zilkens, Synn Lynn Chin, Benjamin F. Dessauvagie, Bruce Latham, Christobel M. Saunders, Brendan F. Kennedy
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1082–1096. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1364/BOE.9.001082
PMCID:
PMC5846515
Jaepyeong Cha, Aline Broch, Scott Mudge, Kihoon Kim, Jung-Man Namgoong, Eugene Oh, Peter Kim
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1097–1110. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.1364/BOE.9.001097
PMCID:
PMC5846516
Yiwei Chen, Young-Joo Hong, Shuichi Makita, Yoshiaki Yasuno
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1111–1129. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1364/BOE.9.001111
PMCID:
PMC5846517
Bin Deng, Mats Lundqvist, Qianqian Fang, Stefan A. Carp
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1130–1150. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1364/BOE.9.001130
PMCID:
PMC5846518
Efthymios Maneas, Wenfeng Xia, Olumide Ogunlade, Martina Fonseca, Daniil I. Nikitichev, Anna L. David, Simeon J. West, Sebastien Ourselin, Jeremy C. Hebden, Tom Vercauteren, Adrien E. Desjardins
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1151–1163. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.1364/BOE.9.001151
PMCID:
PMC5846519
Ben Lariviere, Katherine S. Garman, N. Lynn Ferguson, Deborah A. Fisher, Nan M. Jokerst
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1164–1176. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.1364/BOE.9.001164
PMCID:
PMC5846520
Gili Dardikman, Yoav N. Nygate, Itay Barnea, Nir A. Turko, Gyanendra Singh, Barham Javidi, Natan T. Shaked
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1177–1189. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.1364/BOE.9.001177
PMCID:
PMC5846521
Mohesh Moothanchery, Renzhe Bi, Jin Young Kim, Seungwan Jeon, Chulhong Kim, Malini Olivo
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1190–1197. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.1364/BOE.9.001190
PMCID:
PMC5846522
O. A. Smolyanskaya, I. J. Schelkanova, M. S. Kulya, E. L. Odlyanitskiy, I. S. Goryachev, A. N. Tcypkin, Ya. V. Grachev, Ya. G. Toropova, V. V. Tuchin
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1198–1215. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1364/BOE.9.001198
PMCID:
PMC5846523
Zaineb Al-Qazwini, Zhen Yu Gordon Ko, Kalpesh Mehta, Nanguang Chen
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1216–1228. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1364/BOE.9.001216
PMCID:
PMC5846524
Paul Campagnola, Daniel Cote, Francesco Pavone, Peter Reece, Vivek J. Srinivasan, Tomasz Tkaczyk, Giovanni Volpe
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1229–1231. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1364/BOE.9.001229
PMCID:
PMC5846525
Sanghoon Kim, Michael Crose, Will J. Eldridge, Brian Cox, William J. Brown, Adam Wax
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1232–1243. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1364/BOE.9.001232
PMCID:
PMC5846526
Ivan Bozic, Xiaoyue Li, Yuankai Tao
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1244–1255. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1364/BOE.9.001244
PMCID:
PMC5846527
Vahid Sheikh-Hasani, Mehrad Babaei, Ali Azadbakht, Hamidreza Pazoki-Toroudi, Alireza Mashaghi, Ali Akbar Moosavi-Movahedi, Seyed Nader Seyed Reihani
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1256–1261. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1364/BOE.9.001256
PMCID:
PMC5846528
Raquel Delgado-Mederos, Clara Gregori-Pla, Peyman Zirak, Igor Blanco, Lavinia Dinia, Rebeca Marín, Turgut Durduran, Joan Martí-Fàbregas
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1262–1271. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1364/BOE.9.001262
PMCID:
PMC5846529
Adnan Khan, James M. Pope, Pavan K. Verkicharla, Marwan Suheimat, David A. Atchison
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1272–1282. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1364/BOE.9.001272
PMCID:
PMC5846530
Anna Lynnyk, Mariia Lunova, Milan Jirsa, Daria Egorova, Andrei Kulikov, Šárka Kubinová, Oleg Lunov, Alexandr Dejneka
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1283–1300. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1364/BOE.9.001283
PMCID:
PMC5846531
Saroj R. Tripathi, Paul Ben Ishai, Kodo Kawase
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1301–1308. Published online 2018 Feb 23. doi: 10.1364/BOE.9.001301
PMCID:
PMC5846532
Sophinese Iskander-Rizk, Pieter Kruizinga, Antonius F. W. van der Steen, Gijs van Soest
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1309–1322. Published online 2018 Feb 23. doi: 10.1364/BOE.9.001309
PMCID:
PMC5846533
Kaitlyn A. Sapoznik, Ting Luo, Alberto de Castro, Lucie Sawides, Raymond L. Warner, Stephen A. Burns
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1323–1333. Published online 2018 Feb 23. doi: 10.1364/BOE.9.001323
PMCID:
PMC5846534
Bao C. Q. Truong, Anthony J. Fitzgerald, Shuting Fan, Vincent P. Wallace
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1334–1349. Published online 2018 Feb 26. doi: 10.1364/BOE.9.001334
PMCID:
PMC5846535
Changcheng Shi, Yuting Ma, Jin Zhang, Dongshan Wei, Huabin Wang, Xiaoyu Peng, Mingjie Tang, Shihan Yan, Guokun Zuo, Chunlei Du, Hongliang Cui
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1350–1359. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1364/BOE.9.001350
PMCID:
PMC5846536
Baptiste Jayet, Stephen P. Morgan, Hamid Dehghani
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1360–1374. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1364/BOE.9.001360
PMCID:
PMC5846537
Shulian Wu, Yudian Huang, Qinggong Tang, Zhifang Li, Hannah Horng, Jiatian Li, Zaihua Wu, Yu Chen, Hui Li
Biomed Opt Express. 2018 Mar 1; 9(3): 1375–1388. Published online 2018 Feb 28. doi: 10.1364/BOE.9.001375
PMCID:
PMC5846538

Articles from Biomedical Optics Express are provided here courtesy of Optical Society of America