Logo of autophLink to Publisher's site

Volume 14(10);  2018

Articles from this journal are generally available in PMC after a 12-month delay (embargo); however, the delay may vary at the discretion of the publisher.

Artophagy

John C. Sewell, Daniel J. Klionsky
Autophagy. 2018; 14(10): 1674–1676. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.1080/15548627.2018.1493315
PMCID:
PMC6135633

Autophagic Punctum

Sarmistha Talukdar, Anjan K. Pradhan, Praveen Bhoopathi, Xue-Ning Shen, Laura A. August, Jolene J. Windle, Devanand Sarkar, Frank B. Furnari, Webster K. Cavenee, Swadesh K. Das, Luni Emdad, Paul B. Fisher
Autophagy. 2018; 14(10): 1845–1846. Published online 2018 Aug 17. doi: 10.1080/15548627.2018.1502564
PMCID:
PMC6135626

Editor’s Corner

Daniel J. Klionsky
Autophagy. 2018; 14(10): 1661–1664. Published online 2018 Sep 9. doi: 10.1080/15548627.2018.1511218
PMCID:
PMC6135627

Research Paper

Guang Xu, Ting Li, Jiayi Chen, Changyan Li, Haixin Zhao, Chengcheng Yao, Hua Dong, Kaiqing Wen, Kai Wang, Jie Zhao, Qing Xia, Tao Zhou, Huafeng Zhang, Ping Gao, Ailing Li, Xin Pan
Autophagy. 2018; 14(10): 1818–1830. Published online 2018 Aug 13. doi: 10.1080/15548627.2018.1501251
PMCID:
PMC6135625

Research Paper - Basic Science

Weijie Dong, Binfeng He, Hang Qian, Qian Liu, Dong Wang, Jin Li, Zhenghua Wei, Zi Wang, Zhi Xu, Guangyu Wu, Guisheng Qian, Guansong Wang
Autophagy. 2018; 14(10): 1677–1692. Published online 2018 Jul 26. doi: 10.1080/15548627.2018.1476811
PMCID:
PMC6135632
Nina Meyer, Svenja Zielke, Jonas B. Michaelis, Benedikt Linder, Verena Warnsmann, Stefanie Rakel, Heinz. D. Osiewacz, Simone Fulda, Michel Mittelbronn, Christian Münch, Christian Behrends, Donat Kögel
Autophagy. 2018; 14(10): 1693–1709. Published online 2018 Jul 21. doi: 10.1080/15548627.2018.1476812
PMCID:
PMC6135628
Eleanor A. Latomanski, Hayley J. Newton
Autophagy. 2018; 14(10): 1710–1725. Published online 2018 Jul 29. doi: 10.1080/15548627.2018.1483806
PMCID:
PMC6135622
Huixia Li, Danhui Li, Zhengmin Ma, Zhuang Qian, Xiaomin Kang, Xinxin Jin, Fang Li, Xinluan Wang, Qian Chen, Hongzhi Sun, Shufang Wu
Autophagy. 2018; 14(10): 1726–1741. Published online 2018 Jul 28. doi: 10.1080/15548627.2018.1483807
PMCID:
PMC6135623
Guoliang Li, Jingyi Yang, Chunyuan Yang, Minglu Zhu, Yan Jin, Michael A. McNutt, Yuxin Yin
Autophagy. 2018; 14(10): 1742–1760. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.1080/15548627.2018.1489477
PMCID:
PMC6135630
Shin Hye Noh, Heon Yung Gee, Yonjung Kim, He Piao, Jiyoon Kim, Chung Min Kang, Gahyung Lee, Inhee Mook-Jung, Yangsin Lee, Jin Won Cho, Min Goo Lee
Autophagy. 2018; 14(10): 1761–1778. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1080/15548627.2018.1489479
PMCID:
PMC6135621
Hao Zhang, Shengmin Yan, Bilon Khambu, Fengguang Ma, Yong Li, Xiaoyun Chen, Jose. A. Martina, Rosa Puertollano, Yu Li, Naga Chalasani, Xiao-Ming Yin
Autophagy. 2018; 14(10): 1779–1795. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1080/15548627.2018.1490850
PMCID:
PMC6135624
Sriganesh Ramachandra Rao, Bruce A. Pfeffer, Néstor Más Gómez, Lara A. Skelton, Ueda Keiko, Janet R. Sparrow, Aryn M. Rowsam, Claire H. Mitchell, Steven J. Fliesler
Autophagy. 2018; 14(10): 1796–1817. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1080/15548627.2018.1490851
PMCID:
PMC6135634

Research Paper - Translational

Chao Yao, Zhongya Ni, Chenyuan Gong, Xiaowen Zhu, Lixin Wang, Zihang Xu, Chunxian Zhou, Suyun Li, Wuxiong Zhou, Chunpu Zou, Shiguo Zhu
Autophagy. 2018; 14(10): 1831–1844. Published online 2018 Aug 17. doi: 10.1080/15548627.2018.1489946
PMCID:
PMC6135631

Review - Mitophagy

Linliang Zhang, Yali Qin, Mingzhou Chen
Autophagy. 2018; 14(10): 1665–1673. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1080/15548627.2018.1466014
PMCID:
PMC6135629

Articles from Autophagy are provided here courtesy of Taylor & Francis