Logo of bcriBiochemistry Research International

Volume 2017;  2017

Research Articles

Zhi-Long Shi, Yi-Dan Liu, Yun-Yun Yuan, Da Song, Mei-Feng Qi, Xu-Juan Yang, Ping Wang, Xiao-Ying Li, Jian-Hua Shang, Zhao-Xiang Yang
Biochem Res Int. 2017; 2017: 1206015. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1155/2017/1206015
PMCID:
PMC5259675
I. V. Seryodkin, A. M. Zakharenko, P. S. Dmitrenok, K. S. Golokhvast
Biochem Res Int. 2017; 2017: 3020571. Published online 2017 Apr 26. doi: 10.1155/2017/3020571
PMCID:
PMC5424178
Bashu Dev Pardhe, Sumitra Ghimire, Jyotsna Shakya, Sabala Pathak, Shreena Shakya, Anjeela Bhetwal, Puspa Raj Khanal, Narayan Prasad Parajuli
Biochem Res Int. 2017; 2017: 3824903. Published online 2017 May 2. doi: 10.1155/2017/3824903
PMCID:
PMC5433412
Rafaelle Vinturelle, Camila Mattos, Jéssica Meloni, Jeane Nogueira, Maria Júlia Nunes, Itabajara S. Vaz, Jr., Leandro Rocha, Viviane Lione, Helena C. Castro, Evelize Folly das Chagas
Biochem Res Int. 2017; 2017: 5342947. Published online 2017 Oct 8. doi: 10.1155/2017/5342947
PMCID:
PMC5651092
Xiaodan Xu, Hong Zhang, Ke Wang, Tao Tu, Yuan Jiang
Biochem Res Int. 2017; 2017: 5839762. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1155/2017/5839762
PMCID:
PMC5312051
Heng Luo, Yu-fen Xia, Bao-fei Sun, Li-rong Huang, Xing-hui Wang, Hua-yong Lou, Xu-hui Zhu, Wei-dong Pan, Xiao-dong Zhang
Biochem Res Int. 2017; 2017: 6257240. Published online 2017 Jun 21. doi: 10.1155/2017/6257240
PMCID:
PMC5497607
Xiang Zheng, Jian Wen, Teng-hui Liu, Qiu-Geng Ou-yang, Jian-ping Cai, Hong-yu Zhou
Biochem Res Int. 2017; 2017: 6510232. Published online 2017 Dec 4. doi: 10.1155/2017/6510232
PMCID:
PMC5745716
Zübeyir Huyut, Şükrü Beydemir, İlhami Gülçin
Biochem Res Int. 2017; 2017: 7616791. Published online 2017 Oct 12. doi: 10.1155/2017/7616791
PMCID:
PMC5660747
Atsushi Yokoyama, Shogo Katsura, Akira Sugawara
Biochem Res Int. 2017; 2017: 8529404. Published online 2017 Nov 1. doi: 10.1155/2017/8529404
PMCID:
PMC5684591
Behailu Tsegaye, Amha Mekasha, Solomon Genet
Biochem Res Int. 2017; 2017: 9196538. Published online 2017 Aug 8. doi: 10.1155/2017/9196538
PMCID:
PMC5591899
Ismail Koyuncu, Abdurrahim Kocyigit, Ataman Gonel, Erkan Arslan, Mustafa Durgun
Biochem Res Int. 2017; 2017: 9478958. Published online 2017 Aug 28. doi: 10.1155/2017/9478958
PMCID:
PMC5592396
Loai Aljerf, Iyad Alhaffar
Biochem Res Int. 2017; 2017: 9596202. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.1155/2017/9596202
PMCID:
PMC5339495

Articles from Biochemistry Research International are provided here courtesy of Hindawi Limited