Logo of ambexSpringerOpen.comThis journalSubmit a manuscriptRegisterSpringerOpen.comAMB Express

Volume 8;  2018

Mini-Reviews

Franziska Enzmann, Florian Mayer, Michael Rother, Dirk Holtmann
AMB Express. 2018; 8: 1. Published online 2018 Jan 4. doi: 10.1186/s13568-017-0531-x
PMCID:
PMC5754280
Imtiaz Hussain Raja Abbasi, Farzana Abbasi, Lamei Wang, Mohamed E. Abd El Hack, Ayman A. Swelum, Ren Hao, Junhu Yao, Yangchun Cao
AMB Express. 2018; 8: 65. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s13568-018-0592-5
PMCID:
PMC5913057
Josiane Fukami, Paula Cerezini, Mariangela Hungria
AMB Express. 2018; 8: 73. Published online 2018 May 4. doi: 10.1186/s13568-018-0608-1
PMCID:
PMC5935603

Original Articles

Yu Zhang, Rui Sun, Aijuan Zhou, Jiaguang Zhang, Yunbo Luan, Jianna Jia, Xiuping Yue, Jie Zhang
AMB Express. 2018; 8: 2. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s13568-017-0534-7
PMCID:
PMC5758488
Hadi Eslami, Mohammad Hassan Ehrampoush, Hossein Falahzadeh, Parvaneh Talebi Hematabadi, Rasoul Khosravi, Arash Dalvand, Abbas Esmaeili, Mahmoud Taghavi, Ali Asghar Ebrahimi
AMB Express. 2018; 8: 3. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s13568-017-0532-9
PMCID:
PMC5758483
Hailei Wang, Yi Li, Kun Zhang, Yingqun Ma, Ping Li
AMB Express. 2018; 8: 4. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s13568-017-0529-4
PMCID:
PMC5758489
Shi-Huo Liu, Hong-Fei Li, Yang Yang, Dong Wei, Hong-Bo Jiang, Wei Dou, Guo-Rui Yuan, Jin-Jun Wang
AMB Express. 2018; 8: 5. Published online 2018 Jan 11. doi: 10.1186/s13568-017-0533-8
PMCID:
PMC5764898
Baode Sun, David Wibowo, Anton P. J. Middelberg, Chun-Xia Zhao
AMB Express. 2018; 8: 6. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13568-018-0541-3
PMCID:
PMC5783979
Deniz Sahin, Ezgi Tas, Ulkü Hüma Altindag
AMB Express. 2018; 8: 7. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13568-018-0540-4
PMCID:
PMC5783985
Eun-Joo Yang, Tae-Hun Kim, Kyung-Chul Shin, Deok-Kun Oh
AMB Express. 2018; 8: 8. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13568-018-0543-1
PMCID:
PMC5783978
Wojciech Łaba, Barbara Żarowska, Dorota Chorążyk, Anna Pudło, Michał Piegza, Anna Kancelista, Wiesław Kopeć
AMB Express. 2018; 8: 9. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13568-018-0538-y
PMCID:
PMC5783986
En Yang, Lihua Fan, Jinping Yan, Yueming Jiang, Craig Doucette, Sherry Fillmore, Bradley Walker
AMB Express. 2018; 8: 10. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13568-018-0536-0
PMCID:
PMC5783981
Yalin Yang, Juan Li, Qiang Yu, Junxiu Hou, Chenchen Gao, Dong Li, Yang Liu, Chao Ran, Zhigang Zhou
AMB Express. 2018; 8: 11. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13568-018-0542-2
PMCID:
PMC5783984
Ganesh-Kumar Selvaraj, Zhe Tian, Hong Zhang, Mohanapriya Jayaraman, Min Yang, Yu Zhang
AMB Express. 2018; 8: 12. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13568-018-0539-x
PMCID:
PMC5783987
Qi Deng, Jianzhou Meng, Yan Guan, Yishuang Liu, Chunling Xiao
AMB Express. 2018; 8: 13. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1186/s13568-018-0537-z
PMCID:
PMC5794715
Tihomir Kovač, Bojan Šarkanj, Tomislav Klapec, Ivana Borišev, Marija Kovač, Ante Nevistić, Ivica Strelec
AMB Express. 2018; 8: 14. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s13568-018-0544-0
PMCID:
PMC5799089
Jiangyu Zhu, Minato Wakisaka
AMB Express. 2018; 8: 16. Published online 2018 Feb 8. doi: 10.1186/s13568-018-0547-x
PMCID:
PMC5805669
Zhitao Huang, Yuli Jiang, Xiefa Song, Eric Hallerman, Lei Peng, Dengpan Dong, Teng Ma, Jieming Zhai, Wensheng Li
AMB Express. 2018; 8: 17. Published online 2018 Feb 10. doi: 10.1186/s13568-018-0551-1
PMCID:
PMC5810308
Tim Sewczyk, Marieke Hoog Antink, Michael Maas, Stephen Kroll, Sascha Beutel
AMB Express. 2018; 8: 18. Published online 2018 Feb 10. doi: 10.1186/s13568-018-0548-9
PMCID:
PMC5812119
Ji Eun Song, Jing Su, Jennifer Noro, Artur Cavaco-Paulo, Carla Silva, Hye Rim Kim
AMB Express. 2018; 8: 19. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s13568-018-0552-0
PMCID:
PMC5809631
Mingchao Ma, Jing Zhou, Marc Ongena, Wenzheng Liu, Dan Wei, Baisuo Zhao, Dawei Guan, Xin Jiang, Jun Li
AMB Express. 2018; 8: 20. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s13568-018-0549-8
PMCID:
PMC5811423
Hang Ren, Ya-ting Su, Xiao-hua Guo
AMB Express. 2018; 8: 21. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1186/s13568-018-0555-x
PMCID:
PMC5815978
Xianlei Cai, Ling Yao, Qiyue Sheng, Luyao Jiang, Randy A. Dahlgren, Ting Wang
AMB Express. 2018; 8: 22. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1186/s13568-018-0545-z
PMCID:
PMC5815975
Vanda R. Reis, Ana Paula G. Bassi, Bianca C. Cerri, Amanda R. Almeida, Isis G. B. Carvalho, Reinaldo G. Bastos, Sandra R. Ceccato-Antonini
AMB Express. 2018; 8: 23. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1186/s13568-018-0556-9
PMCID:
PMC5815976
Hans Gollwitzer, Maximilian Haenle, Wolfram Mittelmeier, Frank Heidenau, Norbert Harrasser
AMB Express. 2018; 8: 24. Published online 2018 Feb 19. doi: 10.1186/s13568-018-0554-y
PMCID:
PMC5818389
Mohammad Anwar Siddique, Md. Inja-Mamun Haque, Santonu Kumar Sanyal, Anwar Hossain, Shuvro Prokash Nandi, A. S. M. Rubayet Ul Alam, Munawar Sultana, Mahmud Hasan, M. Anwar Hossain
AMB Express. 2018; 8: 25. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1186/s13568-018-0553-z
PMCID:
PMC5818386
Biao Chen, Liu-ling Gao, Qing Pan
AMB Express. 2018; 8: 29. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s13568-018-0550-2
PMCID:
PMC5826908
Mandlaa, Ziyu Sun, Ruigang Wang, Xiaodong Han, Hui Xu, Weichao Yang
AMB Express. 2018; 8: 30. Published online 2018 Feb 28. doi: 10.1186/s13568-018-0562-y
PMCID:
PMC5833332
Qian Jiang, Xiwei He, Yuntao Zou, Yin Ding, Huang Li, Huimei Chen
AMB Express. 2018; 8: 31. Published online 2018 Feb 28. doi: 10.1186/s13568-018-0558-7
PMCID:
PMC5833890
Krithika Ravi, Javier García-Hidalgo, Matthias Nöbel, Marie F. Gorwa-Grauslund, Gunnar Lidén
AMB Express. 2018; 8: 32. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1186/s13568-018-0563-x
PMCID:
PMC5834416
Lisa Wasserstrom, Diogo Portugal-Nunes, Henrik Almqvist, Anders G. Sandström, Gunnar Lidén, Marie F. Gorwa-Grauslund
AMB Express. 2018; 8: 33. Published online 2018 Mar 5. doi: 10.1186/s13568-018-0564-9
PMCID:
PMC5838027
Jingwei Xu, Qiang He, Hong Li, Chun Yang, Yinliang Wang, Hainan Ai
AMB Express. 2018; 8: 34. Published online 2018 Mar 7. doi: 10.1186/s13568-018-0559-6
PMCID:
PMC5842170
Imtiaz Hussain Raja Abbasi, Farzana Abbasi, Mohamed E. Abd El-Hack, Ayman A. Swelum, Junhu Yao, Yangchun Cao
AMB Express. 2018; 8: 36. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s13568-018-0566-7
PMCID:
PMC5845091
Jichen Bao, Mingtao Huang, Dina Petranovic, Jens Nielsen
AMB Express. 2018; 8: 37. Published online 2018 Mar 12. doi: 10.1186/s13568-018-0571-x
PMCID:
PMC5847638
Mengzhu Li, Hong Deng, Rui Ma, Huiying Luo, Bin Yao, Xiaoyun Su
AMB Express. 2018; 8: 38. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1186/s13568-018-0570-y
PMCID:
PMC5849585
Yingjie Miao, Guotong Xiong, Ruoyun Li, Zufang Wu, Xin Zhang, Peifang Weng
AMB Express. 2018; 8: 39. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1186/s13568-018-0568-5
PMCID:
PMC5849708
Junsei Taira, Rin Toyoshima, Nana Ameku, Akira Iguchi, Yasutomo Tamaki
AMB Express. 2018; 8: 40. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1186/s13568-018-0569-4
PMCID:
PMC5849584
Li-Yun Miao, Xin-Chun Mo, Xiao-Yuan Xi, Lan Zhou, Ge De, You-Sheng Ke, Pan Liu, Fa-Jun Song, Wen-Wen Jin, Peng Zhang
AMB Express. 2018; 8: 41. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1186/s13568-018-0567-6
PMCID:
PMC5859003
Feng Su, Xin Chen, Xin Liu, Guanghui Liu, Yong Zhang
AMB Express. 2018; 8: 42. Published online 2018 Mar 20. doi: 10.1186/s13568-018-0573-8
PMCID:
PMC5861256
Jun Min, Jinpei Wang, Weiwei Chen, Xiaoke Hu
AMB Express. 2018; 8: 43. Published online 2018 Mar 20. doi: 10.1186/s13568-018-0574-7
PMCID:
PMC5861257
Youzhi Miao, Yanqiong Kong, Pan Li, Guangqi Li, Dongyang Liu, Qirong Shen, Ruifu Zhang
AMB Express. 2018; 8: 44. Published online 2018 Mar 21. doi: 10.1186/s13568-018-0576-5
PMCID:
PMC5862715
Enlan Zhang, Jiajia Li, Keqiang Zhang, Feng Wang, Houhua Yang, Suli Zhi, Guangqing Liu
AMB Express. 2018; 8: 45. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1186/s13568-018-0572-9
PMCID:
PMC5864579
Bing Song, Jianqiang Ye, Frederick Leo Sossah, Changtian Li, Dan Li, Lingsi Meng, Shuai Xu, Yongping Fu, Yu Li
AMB Express. 2018; 8: 46. Published online 2018 Mar 23. doi: 10.1186/s13568-018-0565-8
PMCID:
PMC5866258
Bang-Xiao Zheng, Muhammad Ibrahim, Ding-Peng Zhang, Qing-Fang Bi, Hong-Zhe Li, Guo-Wei Zhou, Kai Ding, Josep Peñuelas, Yong-Guan Zhu, Xiao-Ru Yang
AMB Express. 2018; 8: 47. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s13568-018-0575-6
PMCID:
PMC5869327
Nahid Khoshnamvand, Ferdos Kord Mostafapour, Amir Mohammadi, Maryam Faraji
AMB Express. 2018; 8: 48. Published online 2018 Mar 28. doi: 10.1186/s13568-018-0579-2
PMCID:
PMC5874226
Zeng-Weng Chen, Hui-Jie Lin, Wen-Cheng Huang, Shih-Ling Hsuan, Jiunn-Horng Lin, Jyh-Perng Wang
AMB Express. 2018; 8: 49. Published online 2018 Mar 28. doi: 10.1186/s13568-018-0581-8
PMCID:
PMC5874223
Hao Hu, Lin-Lin Ma, Xiao-Fei Shen, Jia-Yun Li, Hou-Feng Wang, Raymond Jianxiong Zeng
AMB Express. 2018; 8: 50. Published online 2018 Mar 30. doi: 10.1186/s13568-018-0580-9
PMCID:
PMC5878155
Yanbo Hu, Xuecui Yan, Han Zhang, Jiaqi Liu, Feng Luo, Yingying Cui, Weiyang Wang, Yifa Zhou
AMB Express. 2018; 8: 51. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13568-018-0577-4
PMCID:
PMC5880795
Zhuoran Han, Jingfeng Sun, Aijun Lv, YeongYik Sung, Xueliang Sun, Hongyue Shi, Xiucai Hu, Anli Wang, Kezhi Xing
AMB Express. 2018; 8: 52. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13568-018-0578-3
PMCID:
PMC5880796
Aleksandra Bury, Klaas J. Hellingwerf
AMB Express. 2018; 8: 53. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13568-018-0582-7
PMCID:
PMC5880792
Matthias Schöck, Stefan Liebminger, Gabriele Berg, Tomislav Cernava
AMB Express. 2018; 8: 54. Published online 2018 Apr 3. doi: 10.1186/s13568-018-0583-6
PMCID:
PMC5882472
Jing Zhu, Lu Yan, Xiaoguang Xu, Yan Zhang, Junling Shi, Chunmei Jiang, Dongyan Shao
AMB Express. 2018; 8: 55. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1186/s13568-018-0584-5
PMCID:
PMC5899966
Yumiko Nambu-Nishida, Keiji Nishida, Tomohisa Hasunuma, Akihiko Kondo
AMB Express. 2018; 8: 56. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1186/s13568-018-0588-1
PMCID:
PMC5897269
Mingchao Ma, Marc Ongena, Qingfeng Wang, Dawei Guan, Fengming Cao, Xin Jiang, Jun Li
AMB Express. 2018; 8: 57. Published online 2018 Apr 17. doi: 10.1186/s13568-018-0587-2
PMCID:
PMC5904092
Xuping Shentu, Jiayi Yao, Xiaofeng Yuan, Linmao He, Fan Sun, Kozo Ochi, Xiaoping Yu
AMB Express. 2018; 8: 58. Published online 2018 Apr 17. doi: 10.1186/s13568-018-0585-4
PMCID:
PMC5904096
Ali Toolabi, Mohammad Malakootian, Mohammad Taghi Ghaneian, Ali Esrafili, Mohammad Hassan Ehrampoush, Mohsen AskarShahi, Maesome Tabatabaei
AMB Express. 2018; 8: 59. Published online 2018 Apr 18. doi: 10.1186/s13568-018-0589-0
PMCID:
PMC5906421
Xu-Guang Guo, Yong-Zhuo Zhou, Qin Li, Wei Wang, Jin-Zhou Wen, Lei Zheng, Qian Wang
AMB Express. 2018; 8: 60. Published online 2018 Apr 18. doi: 10.1186/s13568-018-0591-6
PMCID:
PMC5906417
Feng Shi, Mingyue Luan, Yongfu Li
AMB Express. 2018; 8: 61. Published online 2018 Apr 18. doi: 10.1186/s13568-018-0595-2
PMCID:
PMC5906420
Xiaolin Zhu, Shaomin Zhou, Jing Guo, Xiyue Zhao, Guanghua Yang, Zhiqiang Cai
AMB Express. 2018; 8: 62. Published online 2018 Apr 18. doi: 10.1186/s13568-018-0590-7
PMCID:
PMC5906409
Xiaohui Wang, Changdong Wang, Junkang Sui, Zhaoyang Liu, Qian Li, Chao Ji, Xin Song, Yurong Hu, Changqian Wang, Rongbo Sa, Jiamiao Zhang, Jianfeng Du, Xunli Liu
AMB Express. 2018; 8: 63. Published online 2018 Apr 20. doi: 10.1186/s13568-018-0593-4
PMCID:
PMC5910442
Kin-Ho Law, Man-Wah Tsang, Yuk-Ki Wong, Ming-San Tsang, Pui-Yee Lau, Kwok-Yin Wong, Kwok-Ping Ho, Yun-Chung Leung
AMB Express. 2018; 8: 64. Published online 2018 Apr 20. doi: 10.1186/s13568-018-0586-3
PMCID:
PMC5910447
Sebastian Oppermann, Christina Oppermann, Miriam Böhm, Toni Kühl, Diana Imhof, Udo Kragl
AMB Express. 2018; 8: 66. Published online 2018 Apr 25. doi: 10.1186/s13568-018-0596-1
PMCID:
PMC5918145
Chongyang Wang, Yong Huang, Zuotao Zhang, Hui Wang
AMB Express. 2018; 8: 67. Published online 2018 Apr 25. doi: 10.1186/s13568-018-0594-3
PMCID:
PMC5918149
Hui Zhu, Dong Zeng, Ning Wang, Li-li Niu, Yi Zhou, Yan Zeng, Xue-qin Ni
AMB Express. 2018; 8: 68. Published online 2018 Apr 27. doi: 10.1186/s13568-018-0599-y
PMCID:
PMC5924506
Sylwia Kowalczyk, Elwira Komoń-Janczara, Agnieszka Glibowska, Adam Kuzdraliński, Tomasz Czernecki, Zdzisław Targoński
AMB Express. 2018; 8: 69. Published online 2018 Apr 30. doi: 10.1186/s13568-018-0601-8
PMCID:
PMC5928016
Hongxing Qiao, Liheng Zhang, Hongtao Shi, Yuzhen Song, Chuanzhou Bian
AMB Express. 2018; 8: 70. Published online 2018 Apr 30. doi: 10.1186/s13568-018-0600-9
PMCID:
PMC5928015
Ruijie Gao, Huaxiang Deng, Zhengbing Guan, Xiangru Liao, Yujie Cai
AMB Express. 2018; 8: 71. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s13568-018-0597-0
PMCID:
PMC5931956
Jie Wei, Dexin Xu, Xiao Zhang, Jing Yang, Qiuyu Wang
AMB Express. 2018; 8: 72. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s13568-018-0604-5
PMCID:
PMC5931955
Davide Agostino Cecchini, Olimpia Pepe, Anna Pennacchio, Massimo Fagnano, Vincenza Faraco
AMB Express. 2018; 8: 74. Published online 2018 May 5. doi: 10.1186/s13568-018-0602-7
PMCID:
PMC5935602
Yohanes Eko Chandra Sugiharto, Heeseok Lee, Annur Dyah Fitriana, Hyeokwon Lee, Wooyoung Jeon, Kyungmoon Park, Jungoh Ahn, Hongweon Lee
AMB Express. 2018; 8: 75. Published online 2018 May 5. doi: 10.1186/s13568-018-0605-4
PMCID:
PMC5936482
Martine A. R. Kox, Sanni L. Aalto, Timo Penttilä, Katharina F. Ettwig, Mike S. M. Jetten, Maartje A. H. J. van Kessel
AMB Express. 2018; 8: 76. Published online 2018 May 5. doi: 10.1186/s13568-018-0607-2
PMCID:
PMC5936483
Kunpeng Chang, Qiong Wang, Xiaofei Shi, Shuixing Wang, Hongjing Wu, Lijuan Nie, Haixing Li
AMB Express. 2018; 8: 77. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s13568-018-0610-7
PMCID:
PMC5943200
Haobin Zhao, Lu Yan, Xiaoguang Xu, Chunmei Jiang, Junling Shi, Yawen Zhang, Li Liu, Shuzhen Lei, Dongyan Shao, Qingsheng Huang
AMB Express. 2018; 8: 78. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s13568-018-0606-3
PMCID:
PMC5959823
Wei Gao, Xiaofei Yin, Tiezhu Mi, Yiran Zhang, Faxiang Lin, Bin Han, Xilong Zhao, Xiao Luan, Zhisong Cui, Li Zheng
AMB Express. 2018; 8: 79. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s13568-018-0603-6
PMCID:
PMC5943202
Seung-Min Hong, Hyuk-Joon Kwon, Se-Joon Park, Won-Jin Seong, Ilhwan Kim, Jae-Hong Kim
AMB Express. 2018; 8: 80. Published online 2018 May 17. doi: 10.1186/s13568-018-0609-0
PMCID:
PMC5957016
Chang-Ye Hui, Yan Guo, Wen Zhang, Xian-Qing Huang
AMB Express. 2018; 8: 81. Published online 2018 May 21. doi: 10.1186/s13568-018-0612-5
PMCID:
PMC5962521
Daniel Pereira de Paiva, Tiago Benoliel Rocha, Marciano Regis Rubini, André Moraes Nicola, Viviane Castelo Branco Reis, Fernando Araripe Gonçalves Torres, Lidia Maria Pepe de Moraes
AMB Express. 2018; 8: 82. Published online 2018 May 21. doi: 10.1186/s13568-018-0613-4
PMCID:
PMC5962522
Rasha A. Hashem, Reham Samir, Tamer M. Essam, Amal E. Ali, Magdy A. Amin
AMB Express. 2018; 8: 83. Published online 2018 May 21. doi: 10.1186/s13568-018-0616-1
PMCID:
PMC5962525
Jia Wu, Guoqiang Xu, Yangyang Jin, Cong Sun, Li Zhou, Guodong Lin, Rong Xu, Ling Wei, Hui Fei, Dan Wang, Jianqing Chen, Zhengbing Lv, Kuancheng Liu
AMB Express. 2018; 8: 84. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s13568-018-0614-3
PMCID:
PMC5962526
Felipe Buendia-Kandia, Emmanuel Rondags, Xavier Framboisier, Guillain Mauviel, Anthony Dufour, Emmanuel Guedon
AMB Express. 2018; 8: 85. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s13568-018-0615-2
PMCID:
PMC5964051
Asmaa T. Y. Kishawy, Shimaa A. Amer, Ali Osman, Shafika A. M. Elsayed, Mohamed E. Abd El-Hack, Ayman A. Swelum, Hani Ba-Awadh, Islam M. Saadeldin
AMB Express. 2018; 8: 86. Published online 2018 May 23. doi: 10.1186/s13568-018-0617-0
PMCID:
PMC5966368
Inga Bazukyan, Lusine Matevosyan, Anna Toplaghaltsyan, Armen Trchounian
AMB Express. 2018; 8: 87. Published online 2018 May 28. doi: 10.1186/s13568-018-0619-y
PMCID:
PMC5972131
Jibei Liang, Tao Cheng, Yi Huang, Jianhua Liu
AMB Express. 2018; 8: 88. Published online 2018 May 28. doi: 10.1186/s13568-018-0620-5
PMCID:
PMC5972140
Jefferson Ivan Corrêa, Andreas Stocker, Soraya Castro Trindade, Vera Vale, Thais Brito, Bruno Bastos, José Tadeu Raynal, Patrícia Mares de Miranda, Adriano Costa de Alcantara, Songeli Menezes Freire, Lília Moura Costa, Roberto Meyer
AMB Express. 2018; 8: 89. Published online 2018 May 30. doi: 10.1186/s13568-018-0598-z
PMCID:
PMC5976562
Alexandra Hofer, Christoph Herwig, Oliver Spadiut
AMB Express. 2018; 8: 90. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s13568-018-0625-0
PMCID:
PMC5984613
Aliakbar Roudbari, Mashallah Rezakazemi
AMB Express. 2018; 8: 91. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s13568-018-0621-4
PMCID:
PMC5984614
Jing He, Xing Wang, Xiao-bo Yin, Qiang Li, Xia Li, Yun-fei Zhang, Yu Deng
AMB Express. 2018; 8: 92. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s13568-018-0623-2
PMCID:
PMC5984615
Yanli Wang, Quan Chen, Mo Xian, Rui Nian, Fei Xu
AMB Express. 2018; 8: 93. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s13568-018-0622-3
PMCID:
PMC5984612
Xian Xu, Liqing Tian, Jiali Xu, Chengjia Xie, Ling Jiang, He Huang
AMB Express. 2018; 8: 94. Published online 2018 Jun 2. doi: 10.1186/s13568-018-0624-1
PMCID:
PMC5984946

Author Correction

Yu Guan, Haitao Yang, Siyu Han, Limin Feng, Tianming Wang, Jianping Ge
AMB Express. 2018; 8: 15. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s13568-018-0535-1
PMCID:
PMC5799092

Correction

Carolina Díaz-Cárdenas, Angela Cantillo, Laura Yinneth Rojas, Tito Sandoval, Susana Fiorentino, Jorge Robles, Freddy A. Ramos, María Mercedes Zambrano, Sandra Baena
AMB Express. 2018; 8: 35. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s13568-018-0561-z
PMCID:
PMC5845087

Articles from AMB Express are provided here courtesy of Springer-Verlag