Logo of ajcrLink to Publisher's site

Volume 8(8);  2018

Review Articles

Benshuai You, Wenrong Xu, Bin Zhang
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1332–1342. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129493
Yanling Li, Sijie Gan, Lin Ren, Long Yuan, Junlan Liu, Wei Wang, Xiaoyu Wang, Yi Zhang, Jun Jiang, Fan Zhang, Xiaowei Qi
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1343–1355. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129478
Zahraa Rahal, Farah Abdulhai, Humam Kadara, Raya Saab
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1356–1386. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129500
Logan C DeBord, Ravi R Pathak, Mariana Villaneuva, Hsuan-Chen Liu, Daniel A Harrington, Wendong Yu, Michael T Lewis, Andrew G Sikora
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1642–1660. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129484

Original Articles

Danhua Qu, Bingdi Yan, Rui Xin, Tiangang Ma
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1387–1402. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129481
Huan Chen, Xiangzhen Liu, Zhenning Jin, Chenyu Gou, Minglu Liang, Li Cui, Xinyuan Zhao
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1403–1413. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129488
Xiao Dong, Chuize Kong, Xiankui Liu, Jianbin Bi, Zhenhua Li, Zeliang Li, Yuyan Zhu, Zhe Zhang
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1414–1426. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129482
Fei Li, Qianyun Zhang, Yange Gong, Jinxiang Yu
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1427–1439. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129497
Zeming Liu, Wen Zeng, Lei Huang, Zhaoyuan Wang, Min Wang, Ling Zhou, Danyang Chen, Haifeng Feng, Wei Zhou, Liang Guo
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1440–1448. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129489
Lan Mi, Kai Hu, Xianzi Wen, Jing Sun, Aiwen Wu, Mingliang Wang, Minhua Zheng, Lu Zang, Jiafu Ji
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1449–1465. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129490
Fangfang Chen, Qiaoling Song, Qiang Yu
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1466–1482. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129480
Jihang Yao, Zhenghong Li, Ziwei Yang, Hui Xue, Hua Chang, Xue Zhang, Tianren Li, Kejun Guo
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1483–1498. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129502
Aya Osanai-Sasakawa, Kenta Hosomi, Yoshiki Sumitomo, Takuya Takizawa, Shiho Tomura-Suruki, Minami Imaizumi, Noriyuki Kasai, Tze Wei Poh, Kazuya Yamano, Wei Peng Yong, Koji Kono, Satoshi Nakamura, Toshihiko Ishii, Ryuichiro Nakai
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1499–1513. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129496
Tian Ye, Ke Jiang, Liwen Wei, Martin P Barr, Qing Xu, Guirong Zhang, Chan Ding, Songshu Meng, Haozhe Piao
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1514–1527. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129498
Xixi Zhao, Jingkun Qu, Xu Liu, Jizhao Wang, Xingcong Ma, Xiaoyao Zhao, Qian Yang, Wanjun Yan, Zitong Zhao, Yuxin Hui, Haocheng Bai, Shuqun Zhang
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1528–1540. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129485
Lei Wang, Mingzhao Gao, Mengya Tong, Chengying Xie, Ye He, Li Fu, Yun Li, Haoyu Fu, Liguang Lou
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1541–1550. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129499
Ziwei Fang, Jiandong Wang, Leslie H Clark, Wenchuan Sun, Yajie Yin, Weimin Kong, Stuart R Pierce, Lindsay West, Stephanie A Sullivan, Arthur-Quan Tran, Varun V Prabhu, Chunxiao Zhou, Victoria Bae-Jump
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1551–1563. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129479
Xu Lu, Jingwei Liu, Peilin Cui, Tao Liu, Chunmei Piao, Xianghong Xu, Qike Zhang, Man Xiao, Xuesong Liu, Yue Wang, Lin Yang
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1564–1575. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129483
Dongjun Dai, Hongchuan Jin, Xian Wang
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1576–1585. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129495
Zhuo Wang, Mahui Si, Ning Yang, Haibin Zhang, Yong Fu, Kai Yan, Yi Zong, Nan Zhu, Yongpeng Wei
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1586–1594. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129486
Jingfeng Luo, Jiali Zhou, Fengnan Xie, Yali Zhu, Fei Zhou, Shuanglin Zhang, Shaojie Jiang, Jie He, Jiaxin Liu, Xia Wu, Yanhua Zhang, Jihong Sun, Xiaoming Yang
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1595–1603. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129501
Ying He, Zhousan Zheng, Yi Xu, Huiwen Weng, Ying Gao, Kai Qin, Jian Rong, Cui Chen, Miao Yun, Jiaxing Zhang, Sheng Ye
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1604–1614. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129487
Matteo Figini, Xifu Wang, Tianchu Lyu, Zhanliang Su, Bin Wang, Chong Sun, Junjie Shangguan, Liang Pan, Kang Zhou, Quanhong Ma, Vahid Yaghmai, Daniele Procissi, Andrew C Larson, Zhuoli Zhang
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1615–1623. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129492
Naijin Xu, Xiezhao Li, Masami Watanabe, Hideo Ueki, Hao Hu, Na Li, Motoo Araki, Koichiro Wada, Abai Xu, Chunxiao Liu, Yasutomo Nasu, Peng Huang
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1624–1632. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129491
Ana Livia Silva Galbiatti-Dias, Glaucia Maria Mendonça Fernandes, Marcia Maria Urbanin Castanhole-Nunes, Luiza Fernandes Hidalgo, Carlos Henrique Viesi Nascimento Filho, Rosa Sayoko Kawasaki-Oyama, Leticia Antunes Muniz Ferreira, Patricia Matos Biselli-Chicote, Érika Cristina Pavarino, Eny Maria Goloni-Bertollo
Am J Cancer Res. 2018; 8(8): 1633–1641. Published online 2018 Aug 1.
PMCID:
PMC6129494

Articles from American Journal of Cancer Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation