Logo of bioengineeredLink to Publisher's site

Volume 9(1);  2018

Articles from this journal are generally available in PMC after a 12-month delay (embargo); however, the delay may vary at the discretion of the publisher.

Addenda

Bhupendra Chaudhary, Nagendra Singh, Dhananjay K. Pandey
Bioengineered. 2018; 9(1): 152–158. Published online 2017 Sep 21. doi: 10.1080/21655979.2017.1373537
PMCID:
PMC5972932
Muhammad N. Aftab, Asma Zafar, Irfana Iqbal, Afshan Kaleem, Khalid M. Zia, Ali R. Awan
Bioengineered. 2018; 9(1): 159–165. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1080/21655979.2017.1373918
PMCID:
PMC5972937
Liming Zhao, Yin Zhang, Chandrasekar Venkitasamy, Zhongli Pan, Longyi Zhang, Siya Guo, Wei Xiong, Hu Xia, Liu Wenlong, Gou Xinhua
Bioengineered. 2018; 9(1): 166–169. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1080/21655979.2017.1378839
PMCID:
PMC5972915
Souvik Basak, Nanda Gopal Sahoo, Angayar K. Pavanasam
Bioengineered. 2018; 9(1): 186–195. Published online 2017 Jul 13. doi: 10.1080/21655979.2017.1342911
PMCID:
PMC5972913
Yangyang Zheng, Qianqian Yuan, Hao Luo, Xue Yang, Hongwu Ma
Bioengineered. 2018; 9(1): 209–213. Published online 2018 Apr 24. doi: 10.1080/21655979.2018.1467652
PMCID:
PMC5972911

Commentaries

Han Min Woo
Bioengineered. 2018; 9(1): 2–5. Published online 2017 May 19. doi: 10.1080/21655979.2017.1317572
PMCID:
PMC5972923
Fabian B. H. Rehm, Shuxiong Chen, Bernd H. A. Rehm
Bioengineered. 2018; 9(1): 6–11. Published online 2017 May 19. doi: 10.1080/21655979.2017.1325040
PMCID:
PMC5972917
Tomasz Boruta
Bioengineered. 2018; 9(1): 12–16. Published online 2017 Jul 12. doi: 10.1080/21655979.2017.1341022
PMCID:
PMC5972916
Sangjin Park, Chang-Hwan Kim, Seong Tae Jeong, Sang Yup Lee
Bioengineered. 2018; 9(1): 17–24. Published online 2017 Jul 26. doi: 10.1080/21655979.2017.1349044
PMCID:
PMC5972925
Oksana Nekrasova, Sergey Yakimov, Mikhail Kirpichnikov, Alexey Feofanov
Bioengineered. 2018; 9(1): 25–29. Published online 2017 Sep 21. doi: 10.1080/21655979.2017.1373530
PMCID:
PMC5972927
Youssef Ali Abou Hamin Neto, Nathália Gonsales da Rosa Garzon, Rafael Pedezzi, Hamilton Cabral
Bioengineered. 2018; 9(1): 30–37. Published online 2017 Sep 21. doi: 10.1080/21655979.2017.1373531
PMCID:
PMC5972931
Nasrin Shadjou, Mohammad Hasanzadeh, Balal Khalilzadeh
Bioengineered. 2018; 9(1): 38–47. Published online 2017 Nov 30. doi: 10.1080/21655979.2017.1373539
PMCID:
PMC5972914
Henry N. Taunt, Laura Stoffels, Saul Purton
Bioengineered. 2018; 9(1): 48–54. Published online 2017 Sep 29. doi: 10.1080/21655979.2017.1377867
PMCID:
PMC5972929
Fernando Perez Rojo, Rikard Karl Martin Nyman, Alexander Arthur Theodore Johnson, Maria Pazos Navarro, Megan Helen Ryan, William Erskine, Parwinder Kaur
Bioengineered. 2018; 9(1): 214–221. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1080/21655979.2018.1470720
PMCID:
PMC6067892

Commentary - Invited

Satheesh Kumar Palanisamy, Olivier P. Thomas, Grace P. McCormack
Bioengineered. 2018; 9(1): 55–60. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.1080/21655979.2017.1392421
PMCID:
PMC5972928

Editorial

Roy D. Sleator
Bioengineered. 2018; 9(1): 1. Published online 2017 Nov 30. doi: 10.1080/21655979.2017.1404788
PMCID:
PMC5972926

Research Papers

Elsayed Fathi Abd_Allah, A. A. Alqarawi, Abeer Hashem, Stephan Wirth, Dilfuza Egamberdieva
Bioengineered. 2018; 9(1): 61–71. Published online 2017 Nov 1. doi: 10.1080/21655979.2017.1297348
PMCID:
PMC5972912
Chenglin Zhang, Jie Ma, Zhixiang Li, Yunlong Liang, Qingyang Xu, Xixian Xie, Ning Chen
Bioengineered. 2018; 9(1): 72–79. Published online 2017 Apr 28. doi: 10.1080/21655979.2017.1304872
PMCID:
PMC5972919
Wen-Bin Zhou, Jin-Song Gong, Hai-Juan Hou, Heng Li, Zhen-Ming Lu, Hong-Yu Xu, Zheng-Hong Xu, Jin-Song Shi
Bioengineered. 2018; 9(1): 80–89. Published online 2017 May 16. doi: 10.1080/21655979.2017.1308992
PMCID:
PMC5972935
Conner C. Earl, Mark T. Smith, Richard A. Lease, Bradley C. Bundy
Bioengineered. 2018; 9(1): 90–97. Published online 2017 Jun 29. doi: 10.1080/21655979.2017.1313648
PMCID:
PMC5972934
Rakesh Singh Gour, Madhusudan Bairagi, Vijay Kumar Garlapati, Anil Kant
Bioengineered. 2018; 9(1): 98–107. Published online 2017 May 4. doi: 10.1080/21655979.2017.1316440
PMCID:
PMC5972933
Jing Wu, Huaxin Chen, Peng Jiang
Bioengineered. 2018; 9(1): 108–115. Published online 2017 May 19. doi: 10.1080/21655979.2017.1321282
PMCID:
PMC5972920
Xin Xu, Meng Xie, Qian Zhao, Mo Xian, Huizhou Liu
Bioengineered. 2018; 9(1): 116–123. Published online 2017 Jun 2. doi: 10.1080/21655979.2017.1323592
PMCID:
PMC5972924
Chunhui Wu, Peng Jiang, Yang Guo, Jianguo Liu, Jin Zhao, Huihui Fu
Bioengineered. 2018; 9(1): 124–133. Published online 2017 May 19. doi: 10.1080/21655979.2017.1325041
PMCID:
PMC5972938
Kadriye Kızılbey, Banu Mansuroğlu, Serap Derman, Zeynep Mustafaeva Akdeste
Bioengineered. 2018; 9(1): 134–143. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1080/21655979.2017.1373529
PMCID:
PMC5972930
Lin Sun, Xiaoyu Zhang, Jiucheng Xu, Wei Wang, Ruonan Liu
Bioengineered. 2018; 9(1): 144–151. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.1080/21655979.2017.1403678
PMCID:
PMC5972918
Sina Arabshahi, Bahar Nayeri Fasaei, Abdollah Derakhshandeh, Aytak Novinrooz
Bioengineered. 2018; 9(1): 170–177. Published online 2017 Nov 30. doi: 10.1080/21655979.2017.1373535
PMCID:
PMC5972921
Yushan Wang, Yang Shao, Xinyue Zou, Mandi Yang, Lin Guo
Bioengineered. 2018; 9(1): 178–185. Published online 2017 Apr 28. doi: 10.1080/21655979.2017.1308991
PMCID:
PMC5972936
Lei Wang, Yaou Zhao, Yuehui Chen, Dong Wang
Bioengineered. 2018; 9(1): 196–202. Published online 2017 Nov 22. doi: 10.1080/21655979.2017.1373536
PMCID:
PMC5972939
Wei Zhang, Chen Niu, Rui-Yang Fu, Zheng-Yu Peng
Bioengineered. 2018; 9(1): 203–208. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1080/21655979.2017.1387692
PMCID:
PMC5972922

Articles from Bioengineered are provided here courtesy of Taylor & Francis