Logo of bsrLink to Publisher's site

Volume 38(4);  2018 Aug 31

Research Articles

Huajie Li, Liping Cao, Yi Ren, Ying Jiang, Wei Xie, Dawen Li
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20171284. Prepublished online 2017 Dec 20. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1042/BSR20171284
PMCID:
PMC6043719
Shuai Lv, Meng Guan
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20171675. Prepublished online 2018 Jun 13. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1042/BSR20171675
PMCID:
PMC6043716
Guowang Zhang, Jiaqing Cao, Erzhu Yang, Bo Liang, Jianing Ding, Jiaming Liang, Jianguang Xu
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20171691. Prepublished online 2018 May 25. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1042/BSR20171691
PMCID:
PMC6028754
Tongjia Xia, Xue Zhang, Youmin Wang, Datong Deng
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20171731. Prepublished online 2018 May 21. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1042/BSR20171731
PMCID:
PMC6028760
Kun-I Lin, Chih-Chien Lin, Shyh-Ming Kuo, Jui-Chi Lai, You-Qi Wang, Huey-Ling You, Mei-Ling Hsu, Chang-Han Chen, Li-Yen Shiu
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180005. Prepublished online 2018 May 22. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1042/BSR20180005
PMCID:
PMC6028752
Ellen E. Gillis, Krystal N. Brinson, Olga Rafikova, Wei Chen, Jacqueline B. Musall, David G. Harrison, Jennifer C. Sullivan
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180111. Prepublished online 2018 Jun 13. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1042/BSR20180111
PMCID:
PMC6028750
Huajie Li, Dan Ye, Wei Xie, Fei Hua, Yilin Yang, Jian Wu, Aifang Gu, Yi Ren, Keshi Mao
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180127. Prepublished online 2018 May 25. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1042/BSR20180127
PMCID:
PMC6028749
Zhengzheng Duan, Ping Ping, Guishuan Wang, Xiansheng Zhang, Fei Sun
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180271. Prepublished online 2018 May 16. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1042/BSR20180271
PMCID:
PMC6028756
Lingdan Chen, Chunli Liu, Dejun Sun, Tao Wang, Li Zhao, Wenli Chen, Mingjie Yuan, Jian Wang, Wenju Lu
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180346. Prepublished online 2018 May 22. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1042/BSR20180346
PMCID:
PMC6028757
Linlin Liu, Xiaoyang Sun, Yu Xie, Yinping Zhuang, Ruosi Yao, Kai Xu
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180360. Prepublished online 2018 Jun 26. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1042/BSR20180360
PMCID:
PMC6043718
Michelle Simons, Svetlana Gretton, Gary G.A. Silkstone, Badri S. Rajagopal, Victoria Allen-Baume, Natalie Syrett, Thoufieq Shaik, Nelida Leiva-Eriksson, Luca Ronda, Andrea Mozzarelli, Michael B. Strader, Abdu I. Alayash, Brandon J. Reeder, Chris E. Cooper
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180370. Prepublished online 2018 May 25. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1042/BSR20180370
PMCID:
PMC6028758
Jun-Ming Wang, Hong Cai, Jin-Hua Li, Rong-Xing Chen, Yue-Yue Zhang, Jin-Yang Li, Ning-Ning Ding, Chen Liu, Ying Cui
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180429. Prepublished online 2018 Jun 27. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1042/BSR20180429
PMCID:
PMC6043720
Changqing Lu, Helei Jia, Aiguo Xu
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180526. Prepublished online 2018 Jun 19. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1042/BSR20180526
PMCID:
PMC6043721
Chaoju Gong, Jie Shen, Zejun Fang, Lei Qiao, Ruifang Feng, Xianmi Lin, Suyan Li
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180532. Prepublished online 2018 Jun 13. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1042/BSR20180532
PMCID:
PMC6028753
Changhua Zhuo, Xianyi Wu, Jing Li, Dan Hu, Jinliang Jian, Changjiang Chen, Xiongwei Zheng, Chunkang Yang
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180580. Prepublished online 2018 May 21. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1042/BSR20180580
PMCID:
PMC6028751
Li Zhang, Jinxin Wang, Di Che, Yanfei Wang, Xing Rong, Lei Pi, Yufen Xu, Wei Li, Ping Huang, Maoping Chu, Xiaoqiong Gu
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180749. Prepublished online 2018 Jun 14. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1042/BSR20180749
PMCID:
PMC6028755
Viviane Dias Faustino, Simone Costa Alarcon Arias, Victor Ferreira Ávila, Orestes Foresto-Neto, Fernanda Florencia Fregnan Zambom, Flavia Gomes Machado, Luciene Machado dos Reis, Denise Maria Avancini Costa Malheiros, Rildo Aparecido Volpini, Niels Olsen Saraiva Camara, Roberto Zatz, Clarice Kazue Fujihara
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180762. Prepublished online 2018 Jun 18. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1042/BSR20180762
PMCID:
PMC6043717

Review Articles

Gautam Sethi, Muthu K. Shanmugam, Frank Arfuso, Alan Prem Kumar
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20171287. Prepublished online 2018 Jun 22. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1042/BSR20171287
PMCID:
PMC6043722
Ling-Bin Liu, Xiao-Dong Chen, Xiang-Yu Zhou, Qing Zhu
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180011. Prepublished online 2018 May 22. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1042/BSR20180011
PMCID:
PMC6028759
Yue Wang, Lingfei Jia, Yunfei Zheng, Weiran Li
Biosci Rep. 2018 Aug 31; 38(4): BSR20180448. Prepublished online 2018 May 29. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1042/BSR20180448
PMCID:
PMC6028748

Articles from Bioscience Reports are provided here courtesy of Portland Press Ltd