Logo of bsrLink to Publisher's site

Volume 38(5);  2018 Oct 31

Perspective

Thomas M. Jeitner, John T. Pinto, Arthur J.L. Cooper
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180691. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1042/BSR20180691
PMCID:
PMC6123069

Research Articles

Ying Wang, Tingting Shen, Peiliang Fang, Junbo Zhou, Kenan Lou, Zemin Cen, Hai Qian, Jianqing Zhou, Ningsheng Liu, Jiangfang Lian
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20171269. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1042/BSR20171269
PMCID:
PMC6127669
Sushant Kumar Das, Yi Feng Yuan, Mao Quan Li
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20171459. Prepublished online 2018 Feb 12. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1042/BSR20171459
PMCID:
PMC6127666
Lenka Sedláková, Soňa Kikerlová, Zuzana Husková, Lenka Červenková, Věra Čertíková Chábová, Josef Zicha, John R. Falck, John D. Imig, Elzbieta Kompanowska-Jezierska, Janusz Sadowski, Vojtěch Krátký, Luděk Červenka, Libor Kopkan
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20171496. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1042/BSR20171496
PMCID:
PMC6131326
Xing Li, Mengning Zheng, Jinding Pu, Yumin Zhou, Wei Hong, Xin Fu, Yan Peng, Wenqu Zhou, Hui Pan, Bing Li, Pixin Ran
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20171577. Prepublished online 2018 Jun 13. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1042/BSR20171577
PMCID:
PMC6131355
Ming-li Yang, Zhe Huang, Qian Wang, Huan-huan Chen, Sai-nan Ma, Rong Wu, Wei-song Cai
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20171652. Prepublished online 2018 Mar 6. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1042/BSR20171652
PMCID:
PMC6123070
Xujiao Chen, Shouhong Gao, Mengna Ruan, Sixiu Chen, Jing Xu, Xiaohong Xing, Xiaohong Pan, Changlin Mei, Zhiguo Mao
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20171694. Prepublished online 2018 Jun 19. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1042/BSR20171694
PMCID:
PMC6137246
Zuzana Saidak, Christophe Louandre, Samy Dahmani, Chloé Sauzay, Sara Guedda, Bruno Chauffert, Denis Chatelain, Irene Ceballos-Picot, Antoine Galmiche
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20171716. Prepublished online 2018 Aug 13. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1042/BSR20171716
PMCID:
PMC6146287
Jiandong Lu, Jinting Peng, Min Xiang, Liangping He, Dongcai Wang, Guoliang Xiong, Shunmin Li
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180071. Prepublished online 2018 Jul 23. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1042/BSR20180071
PMCID:
PMC6127671
Wei-xian Chen, Ling-yun Xu, Qi Qian, Xiao He, Wen-ting Peng, Wen-qiang Fan, Yu-lan Zhu, Jin-hai Tang, Lin Cheng
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180110. Prepublished online 2018 Jul 30. Published online 2018 Sep 28. doi: 10.1042/BSR20180110
PMCID:
PMC6165836
Xueqin Wang, Chao Du, Xuemei He, Xian Deng, Yanzheng He, Xiangyu Zhou
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180150. Prepublished online 2018 May 11. Published online 2018 Sep 21. doi: 10.1042/BSR20180150
PMCID:
PMC6147913
Ravi P.N. Mishra, Ravi S.P. Yadav, Christopher Jones, Salvatore Nocadello, George Minasov, Ludmilla A. Shuvalova, Wayne F. Anderson, Akshay Goel
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180238. Prepublished online 2018 Jun 6. Published online 2018 Sep 25. doi: 10.1042/BSR20180238
PMCID:
PMC6153374
Bo Kang, Xinxing Wang, Qilin Xu, Yongsheng Wu, Xiaohui Si, Dongmei Jiang
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180274. Prepublished online 2018 Jul 24. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1042/BSR20180274
PMCID:
PMC6131328
Peiwen Song, Xiang Xia, Tianyu Han, Huang Fang, Ying Wang, Fulong Dong, Renjie Zhang, Peng Ge, Cailiang Shen
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180303. Prepublished online 2018 Aug 24. Published online 2018 Sep 21. doi: 10.1042/BSR20180303
PMCID:
PMC6147919
Abdullah Kaplan, Andriy Yabluchanskiy, Rana Ghali, Raffaele Altara, George W. Booz, Fouad A. Zouein
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180382. Prepublished online 2018 Jul 30. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1042/BSR20180382
PMCID:
PMC6123068
Karolin Nowak, Ramona M. Taubert, Stefanie Haberecht, Simone Venz, Elke Krüger
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180393. Prepublished online 2018 Aug 31. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1042/BSR20180393
PMCID:
PMC6146291
Fan Fei, Yongsheng He, Sen He, Zhongze He, Youyu Wang, Gang Wu, Mengni Li
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180420. Prepublished online 2018 Jul 24. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1042/BSR20180420
PMCID:
PMC6127675
Rungong Yang, Honghong Zhang, Xiaoxia Li, Ling Ye, Meiliang Gong, Jinghui Yang, Jihong Yu, Jie Bai
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180425. Prepublished online 2018 Jul 24. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1042/BSR20180425
PMCID:
PMC6127667
Yan-Wu Zhou, Rong Li, Chao-Jun Duan, Yang Gao, Yuan-Da Cheng, Chun-Fang Zhang
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180479. Prepublished online 2018 Aug 20. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1042/BSR20180479
PMCID:
PMC6137245
Yanqing Wu, Lei Liu, Daqiu Zhao, Jun Tao
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180482. Prepublished online 2018 Jul 30. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1042/BSR20180482
PMCID:
PMC6137250
Peng Chang, Furong Wang, Yumin Li
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180538. Prepublished online 2018 Jul 30. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1042/BSR20180538
PMCID:
PMC6146288
Zhiqiang Qin, Yi Wang, Jingyuan Tang, Lei Zhang, Ran Li, Jianxin Xue, Peng Han, Wei Wang, Chao Qin, Qianwei Xing, Jie Yang, Wei Zhang
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180562. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1042/BSR20180562
PMCID:
PMC6123067
Bin Yang, Ge Gao, Zhixin Wang, Daju Sun, Xin Wei, Yanan Ma, Youpeng Ding
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180566. Prepublished online 2018 Jun 8. Published online 2018 Sep 28. doi: 10.1042/BSR20180566
PMCID:
PMC6165841
Mi-Jia Wang, Hao Zhang, Jun Li, Hai-Dong Zhao
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180571. Prepublished online 2018 Jul 26. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1042/BSR20180571
PMCID:
PMC6146293
Jing Wang, Xiao Lv, Feixue Xu, Min Wei, Cuiping Liu, Yongxiu Yang
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180574. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1042/BSR20180574
PMCID:
PMC6127665
Yangxue Zhao, Jiang Zhao, Xufeng Guo, Jiang She, Yongjun Liu
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180576. Prepublished online 2018 Aug 20. Published online 2018 Sep 28. doi: 10.1042/BSR20180576
PMCID:
PMC6165834
Xing-yan Li, Chun-hua Liang, Ye-jing Yang, Lei Liu, Yong-jun Du, Hong-suo Liang, Lin Li, Bo Zhang, Jian-min Li, Jin-min Zhao
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180658. Prepublished online 2018 Jul 26. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1042/BSR20180658
PMCID:
PMC6123066
Young Ran Park, Seung Young Seo, Se Lim Kim, Shi Mao Zhu, Sungkun Chun, Jung-Mi Oh, Min Ro Lee, Seong Hun Kim, In Hee Kim, Seung Ok Lee, Soo Teik Lee, Sang Wook Kim
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180664. Prepublished online 2018 Aug 22. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1042/BSR20180664
PMCID:
PMC6146292
Saisai Li, Xiaoli Hu, Miaomiao Ye, Xueqiong Zhu
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180667. Prepublished online 2018 Aug 13. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1042/BSR20180667
PMCID:
PMC6123065
Bifeng Chen, Jingdong Wang, Jieling Wang, Huan Wang, Xiuli Gu, Liang Tang, Xianhong Feng
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180678. Prepublished online 2018 Jul 27. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1042/BSR20180678
PMCID:
PMC6137244
Chen Zhang, Fei Wang, Qisheng Zuo, Changhua Sun, Jing Jin, Tingting Li, Man Wang, Ruifeng Zhao, Xinjian Yu, Hongyan Sun, Yani Zhang, GuoHong Chen, Bichun Li
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180707. Prepublished online 2018 Jul 23. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1042/BSR20180707
PMCID:
PMC6137251
Ben-Gang Wang, Li-Yue Jiang, Qian Xu
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180712. Prepublished online 2018 Jul 5. Published online 2018 Sep 25. doi: 10.1042/BSR20180712
PMCID:
PMC6153371
Yuan Chen, Liang Wang, Jiang-hui Geng, Hui-feng Zhang, Li Guo
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180719. Prepublished online 2018 Aug 20. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1042/BSR20180719
PMCID:
PMC6127668
Samantha S. Romanick, Craig Ulrich, Karen Schlauch, Andrew Hostler, Jordanna Payne, Rebekah Woolsey, David Quilici, Yumei Feng, Bradley S. Ferguson
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180721. Prepublished online 2018 Jul 30. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1042/BSR20180721
PMCID:
PMC6127670
Yan-yan Zhu, Jian-long Zhang, Li Liu, Yingbo Han, Xiaomin Ge, Shuai Zhao
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180786. Prepublished online 2018 Jul 23. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1042/BSR20180786
PMCID:
PMC6131228
Lin Wang, Xufeng Zhang, Li Sheng, Chun Qiu, Rongcheng Luo
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180790. Prepublished online 2018 Aug 20. Published online 2018 Sep 21. doi: 10.1042/BSR20180790
PMCID:
PMC6147912
Yonghua Chen, Bo Zhang, Shijian Cao, Wei Huang, Ni Liu, Wenming Yang
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180800. Prepublished online 2018 Sep 4. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1042/BSR20180800
PMCID:
PMC6146297
Ning Hu, Jun Wang, Pengfei Hu, Zhongmei Li
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180839. Prepublished online 2018 Sep 4. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1042/BSR20180839
PMCID:
PMC6137248
Xiaoyun Li, Xiaoxia Wei, Chaojin Chen, Zheng Zhang, Dezhao Liu, Ziqing Hei, Weifeng Yao
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180858. Prepublished online 2018 Sep 14. Published online 2018 Sep 28. doi: 10.1042/BSR20180858
PMCID:
PMC6165840
Yanyan Shen, Erjie Xia, Adheesh Bhandari, Xiaohui Wang, Guilong Guo
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180862. Prepublished online 2018 Jul 30. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1042/BSR20180862
PMCID:
PMC6131342
Chaopin Yang, Bingcheng Li, Jinsui Yu, Feng Yang, Kuan Cai, Zhiyi Chen
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180922. Prepublished online 2018 Aug 20. Published online 2018 Sep 28. doi: 10.1042/BSR20180922
PMCID:
PMC6165842
Jiezhi Ma, Min Xue
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180936. Prepublished online 2018 Jul 30. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1042/BSR20180936
PMCID:
PMC6137249
Changyou Shan, Yi Zheng, Meng Wang, Shuai Lin, Tian Tian, Yujiao Deng, Peng Xu, Qian Hao, Ying Wu, Tielin Yang, Yan Guo, Zhijun Dai
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180950. Prepublished online 2018 Aug 22. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1042/BSR20180950
PMCID:
PMC6137243
Paulina Díaz-Garrido, Omar Sepúlveda-Robles, Ignacio Martínez-Martínez, Bertha Espinoza
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180988. Prepublished online 2018 Sep 4. Published online 2018 Sep 28. doi: 10.1042/BSR20180988
PMCID:
PMC6165835
Bibo Tan, Yong Li, Qun Zhao, Liqiao Fan, Dong Wang
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181023. Prepublished online 2018 Aug 20. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1042/BSR20181023
PMCID:
PMC6123064
Marion Marlinge, Pierre Deharo, Fabrice Joulia, Mathieu Coulange, Donato Vairo, Marine Gaudry, Mylene Egensperger, Laura Belkhiri, Myriam Zouggarh, Laurie Bruzzese, Julien Fromonot, Théo Charnay, Camille Petit, Claire Guiol, Giovanna Mottola, Amin Ben Lassoued, Alain Boussuges, Régis Guieu, Pierre Louge
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181024. Prepublished online 2018 Sep 10. Published online 2018 Sep 28. doi: 10.1042/BSR20181024
PMCID:
PMC6165839
Ruosi Yao, Xiaoyang Sun, Yu Xie, Xiaoshen Sun, Yao Yao, Hujun Li, Zhenyu Li, Jian Gao, Kailin Xu
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181027. Prepublished online 2018 Aug 1. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1042/BSR20181027
PMCID:
PMC6146296
Zhibing Li, Yijian Li, Qibai Wang
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181039. Prepublished online 2018 Jul 30. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1042/BSR20181039
PMCID:
PMC6146294
Qian Hou, Ke Hu, Xiaofeng Liu, Jiao Quan, Zehao Liu
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181042. Prepublished online 2018 Sep 14. Published online 2018 Sep 28. doi: 10.1042/BSR20181042
PMCID:
PMC6165838
Yujiang Peng, Xijun He, Huihui Chen, Hongyu Duan, Bo Shao, Fan Yang, Huiyong Li, Pengxiang Yang, Yu Zeng, Jinrong Zheng, Yongsheng Li, Jiachang Hu, Liguo Lin, Lingfang Teng
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181051. Prepublished online 2018 Jul 30. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1042/BSR20181051
PMCID:
PMC6131327
Hai-Xia Duan, You-Yi Chen, Juan-Zi Shi, Nan-Nan Ren, Xiao-Juan Li
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181071. Prepublished online 2018 Aug 22. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1042/BSR20181071
PMCID:
PMC6137247
Sebastian H.W. Kraatz, Sarah Bianchi, Michel O. Steinmetz
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181073. Prepublished online 2018 Aug 22. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1042/BSR20181073
PMCID:
PMC6146289
Renfu Lu, Junjian Chen, Lingwen Kong, Hao Zhu
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181095. Prepublished online 2018 Aug 3. Published online 2018 Sep 28. doi: 10.1042/BSR20181095
PMCID:
PMC6165833
Jing Cheng, Xing Su, Lei Qiao, Chungang Zhai, Wenqiang Chen
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181099. Prepublished online 2018 Sep 5. Published online 2018 Sep 25. doi: 10.1042/BSR20181099
PMCID:
PMC6153373
Jia-Ying Li, Xian-Xian Chen, Xiao-Hua Lu, Chuang-Biao Zhang, Qi-Ping Shi, Lie Feng
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181100. Prepublished online 2018 Aug 22. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1042/BSR20181100
PMCID:
PMC6131341
Sutpirat Moonmuang, Somphot Saoin, Koollawat Chupradit, Supachai Sakkhachornphop, Nipan Israsena, Ruttachuk Rungsiwiwut, Chatchai Tayapiwatana
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181109. Prepublished online 2018 Aug 1. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1042/BSR20181109
PMCID:
PMC6127673
Zhi-Qin Liu, Guan-Ge Chen, Ru-Liang Sun, Chao Chen, Mei-Yin Lu, Lan-Fang Guan, Xiao-Ling Chi, You-Qiang Jian, Xiu Zhu, Rui-Qi Liu, Bo-Yu Cai, Fang-Fang Chen, Bin Liu
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181116. Prepublished online 2018 Aug 23. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1042/BSR20181116
PMCID:
PMC6137253
Ibtsam Gheith, Abubakr El-Mahmoudy
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181187. Prepublished online 2018 Sep 11. Published online 2018 Sep 21. doi: 10.1042/BSR20181187
PMCID:
PMC6147914
Rui Geng, Yuansheng Xu, Wenhao Hu, Hui Zhao
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181257. Prepublished online 2018 Aug 31. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1042/BSR20181257
PMCID:
PMC6146290
Patrick Cherubin, Jessica Guyette, Michael Taylor, Morgan O’Donnell, Laura Herndon, Helen Burress, Aladdin Riad, Suren A. Tatulian, Ken Teter
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181320. Prepublished online 2018 Aug 22. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1042/BSR20181320
PMCID:
PMC6127674

Review Articles

Susan J. Wang, Keith A. Sharkey, Derek M. McKay
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180027. Prepublished online 2018 Aug 31. Published online 2018 Sep 21. doi: 10.1042/BSR20180027
PMCID:
PMC6148219
Andrew Cubbon, Ivana Ivancic-Bace, Edward L. Bolt
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180457. Prepublished online 2018 Sep 13. Published online 2018 Sep 21. doi: 10.1042/BSR20180457
PMCID:
PMC6147917
Yuanying Chen, Yefeng Yuan, Wei Li
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180458. Prepublished online 2018 Aug 13. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1042/BSR20180458
PMCID:
PMC6127676
Xinyue Yang, Yan Cheng, Guanfang Su
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180557. Prepublished online 2018 Jul 26. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1042/BSR20180557
PMCID:
PMC6137252
Xue Zhao, Qing Han, Xiaokun Gang, Guixia Wang
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180660. Prepublished online 2018 Aug 13. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1042/BSR20180660
PMCID:
PMC6127672
Peter Shyu, Jr, Xing Fah Alex Wong, Karen Crasta, Guillaume Thibault
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180764. Prepublished online 2018 Aug 15. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1042/BSR20180764
PMCID:
PMC6146295
Siying Zhou, Yunjie He, Sujin Yang, Jiahua Hu, Qian Zhang, Wei Chen, Hanzi Xu, Heda Zhang, Shanliang Zhong, Jianhua Zhao, Jinhai Tang
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20180772. Prepublished online 2018 Sep 14. Published online 2018 Sep 28. doi: 10.1042/BSR20180772
PMCID:
PMC6165837
You Lv, Tingting Liang, Guixia Wang, Zhuo Li
Biosci Rep. 2018 Oct 31; 38(5): BSR20181061. Prepublished online 2018 Aug 31. Published online 2018 Sep 25. doi: 10.1042/BSR20181061
PMCID:
PMC6153372

Articles from Bioscience Reports are provided here courtesy of Portland Press Ltd