Logo of bmriBioMed Research International

Volume 2017;  2017

Research Articles

Nikita Trembach, Igor Zabolotskikh
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1010289. Published online 2017 Jan 31. doi: 10.1155/2017/1010289
PMCID:
PMC5306978
Krzysztof Kaliszewski, Dorota Diakowska, Marta Strutyńska-Karpińska, Beata Wojtczak, Michał Aporowicz, Zdzisław Forkasiewicz, Waldemar Balcerzak, Tadeusz Łukieńczuk, Paweł Domosławski
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1012451. Published online 2017 Oct 16. doi: 10.1155/2017/1012451
PMCID:
PMC5662825
Sungjin Kwon, Hyosil Kim, Hyun Seok Kim
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1016305. Published online 2017 Jun 13. doi: 10.1155/2017/1016305
PMCID:
PMC5485287

Review Article

H. E. White, A. Ignatiou, D. K. Clare, E. V. Orlova
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1032432. Published online 2017 Jan 15. doi: 10.1155/2017/1032432
PMCID:
PMC5274696

Editorial

Shen Liu, Changmin Hu, Zheng Ren
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1038476. Published online 2017 May 2. doi: 10.1155/2017/1038476
PMCID:
PMC5433409

Research Articles

Ren-Yi Tang, Zun Wang, Hong-Qi Chen, Si-Bo Zhu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1038984. Published online 2017 Apr 16. doi: 10.1155/2017/1038984
PMCID:
PMC5439253
Karama Zouari Bouassida, Sana Bardaa, Meriem Khimiri, Tarek Rebaii, Slim Tounsi, Lobna Jlaiel, Mohamed Trigui
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1047523. Published online 2017 Oct 17. doi: 10.1155/2017/1047523
PMCID:
PMC5672119

Review Article

Jie Han, Yumei Zhou, Yuxiu Zheng, Miaomiao Wang, Jianfeng Cui, Pengxiang Chen, Jinming Yu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1049602. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1155/2017/1049602
PMCID:
PMC5602622

Research Articles

Ling Wang, Da-Bo Wang, Meng-Ying Liu, Ru-Yong Yao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1054129. Published online 2017 Sep 18. doi: 10.1155/2017/1054129
PMCID:
PMC5624151
Mi Jung Kwon, So Young Kang, Eun Sook Nam, Seong Jin Cho, Young-Soo Rho
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1056427. Published online 2017 May 21. doi: 10.1155/2017/1056427
PMCID:
PMC5457774
Zhongquan Lv, Mingxin Zhang, Hui Zhang, Xinxin Lu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1058579. Published online 2017 Jan 11. doi: 10.1155/2017/1058579
PMCID:
PMC5266798
Islam M. Saadeldin, Ahmed Abdelfattah-Hassan, Ayman Abdel-Aziz Swelum
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1061589. Published online 2017 May 24. doi: 10.1155/2017/1061589
PMCID:
PMC5463096
Yvonne T. M. Vanneste, Frans J. M. Feron, Marlieke A. W. van Mook, Angelique de Rijk
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1064307. Published online 2017 May 9. doi: 10.1155/2017/1064307
PMCID:
PMC5440787
Lisa Brencher, Frank Petrat, Katrin Stych, Tim Hamburger, Michael Kirsch
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1072969. Published online 2017 Oct 19. doi: 10.1155/2017/1072969
PMCID:
PMC5671670
Xueyou Zhang, Qihai Xiao, Kai Tian, Yan Wang, Xiaoling Zhao, Huadong Yin, Diyan Li, Qing Zhu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1074054. Published online 2017 Jan 22. doi: 10.1155/2017/1074054
PMCID:
PMC5292125
Tae Hwan Park, Yun Joo Park
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1074178. Published online 2017 May 15. doi: 10.1155/2017/1074178
PMCID:
PMC5447266
I. Khan, Z. Ul-Haq, A. S. Taj, A. Z. Iqbal, S. Basharat, B. H. Shah
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1076923. Published online 2017 Oct 12. doi: 10.1155/2017/1076923
PMCID:
PMC5660751
S. Dias, S. Hemmings, C. Muller, J. Louw, C. Pheiffer
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1080157. Published online 2017 Apr 26. doi: 10.1155/2017/1080157
PMCID:
PMC5424173
Yoon Jung Choi, Jeon-Hor Chen, Hon J. Yu, Yifan Li, Min-Ying Su
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1094354. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1155/2017/1094354
PMCID:
PMC5352872
Guoliang Yang, Zhengwei Hu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1096028. Published online 2017 Mar 30. doi: 10.1155/2017/1096028
PMCID:
PMC5390636

Review Article

Ai-Guo Zhou, Xian-Xue Wang, Dao-Bo Pan, An-ji Chen, Xiong-fei Zhang, Hui-wei Deng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1203538. Published online 2017 Feb 13. doi: 10.1155/2017/1203538
PMCID:
PMC5327763

Research Articles

Shirui Chen, Kai Zhou, Liguang Yang, Guohui Ding, Hong Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1204082. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1155/2017/1204082
PMCID:
PMC5368356
Donyez Frikha Dammak, Ziad Zarai, Soumaya Najah, Rayed Abdennabi, Lassaad Belbahri, Mostafa E. Rateb, Hafedh Mejdoub, Sami Maalej
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1205258. Published online 2017 Jul 27. doi: 10.1155/2017/1205258
PMCID:
PMC5551467
Simon Flury, Adrian Lussi, Anne Peutzfeldt
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1207208. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1155/2017/1207208
PMCID:
PMC5569750
Elizabeth Schaeffer, Bruno López-Bayghen, Adina Neumann, Leonardo M. Porchia, Rafael Camacho, Efraín Garrido, Rocío Gómez, Felipe Camargo, Esther López-Bayghen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1209158. Published online 2017 Jun 22. doi: 10.1155/2017/1209158
PMCID:
PMC5498896
Dongming Wang, Jingnian Pan, Guoxin Song, Ni Gao, Yi Zheng, Qiangye Zhang, Aiwu Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1209360. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1155/2017/1209360
PMCID:
PMC5286486

Review Article

Dingeman C. Rijken, Shirley Uitte de Willige
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1209676. Published online 2017 Jul 6. doi: 10.1155/2017/1209676
PMCID:
PMC5518539

Research Articles

Jian-Rui Li, Wen-Jing Li, Jun-Jun Cheng, Meng-Hao Huang, Zhou-Yi Wu, Chen-Chen Jiang, Hu Li, Jin-Hua Chen, Xiao-Qin Lv, Biao Dong, Jian-Dong Jiang, Zong-Gen Peng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1236801. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1155/2017/1236801
PMCID:
PMC5585557
Zhang Wei, Guo Junhong, Niu Xiaoyuan, Wang Jie, Wang Zhaojun, Wu Meina, Yang Wei, Zhang Jun, Qi Jinshun
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1238687. Published online 2017 Sep 18. doi: 10.1155/2017/1238687
PMCID:
PMC5624171
Tao Wang, Yang Cai, Wen Song, Ruibao Chen, Dunmei Hu, Jianhan Ye, Lu Liu, Wei Peng, Junfeng Zhang, Shaogang Wang, Weiming Yang, Jihong Liu, Yufeng Ding
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1243515. Published online 2017 Mar 13. doi: 10.1155/2017/1243515
PMCID:
PMC5366801
Miao Liu, Lingyao Du, Zhiliang He, Libo Yan, Ying Shi, Jin Shang, Hong Tang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1252647. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.1155/2017/1252647
PMCID:
PMC5360968
Mingzi Zhang, Mei Hua Jiang, Dae-Wook Kim, Woosung Ahn, Eunkyung Chung, Youngsook Son, Guangfan Chi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1252851. Published online 2017 Jun 20. doi: 10.1155/2017/1252851
PMCID:
PMC5496110

Review Article

Dirk von Lewinski, Ewald Kolesnik, Markus Wallner, Michael Resl, Harald Sourij
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1253425. Published online 2017 Aug 15. doi: 10.1155/2017/1253425
PMCID:
PMC5574229

Research Article

Monica Pirastru, Laura Manca, Sandro Trova, Paolo Mereu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1261972. Published online 2017 May 3. doi: 10.1155/2017/1261972
PMCID:
PMC5434260

Clinical Study

Feng-Chih Kuo, Bradley Chen, Mel S. Lee, Shih-Hsiang Yen, Jun-Wen Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1262108. Published online 2017 Aug 2. doi: 10.1155/2017/1262108
PMCID:
PMC5558629

Research Articles

Guannan Chen, Meizhu Chen, Jichun Li, Encai Zhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1263056. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1155/2017/1263056
PMCID:
PMC5559923
Rabia Arif, Faiza Akram, Tazeen Jamil, Hamid Mukhtar, Siu Fai Lee, Muhammad Saleem
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1268623. Published online 2017 Jun 21. doi: 10.1155/2017/1268623
PMCID:
PMC5499255

Review Article

Subash C. B. Gopinath, Periasamy Anbu, M. K. Md Arshad, Thangavel Lakshmipriya, Chun Hong Voon, Uda Hashim, Suresh V. Chinni
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1272193. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1155/2017/1272193
PMCID:
PMC5322433

Research Article

Yang Huang, Hongsong Yu, Qingfeng Cao, Jing Deng, Xinyue Huang, Aize Kijlstra, Peizeng Yang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1274960. Published online 2017 May 14. doi: 10.1155/2017/1274960
PMCID:
PMC5446887

Editorial

Yong Xia, Zexuan Ji, Andrey Krylov, Hang Chang, Weidong Cai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1278329. Published online 2017 Mar 5. doi: 10.1155/2017/1278329
PMCID:
PMC5357511

Review Article

Chao Chen, Murugavel Ponnusamy, Cuiyun Liu, Jinning Gao, Kun Wang, Peifeng Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1278436. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1155/2017/1278436
PMCID:
PMC5637866

Research Articles

Jong-Geol Lee, Sehwan Shim, Min-Jung Kim, Jae Kyung Myung, Won-Suk Jang, Chang-Hwan Bae, Sun-Joo Lee, Kyeong Min Kim, Young-Woo Jin, Seung-Sook Lee, Sunhoo Park
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1279280. Published online 2017 Feb 27. doi: 10.1155/2017/1279280
PMCID:
PMC5350299
Fan Liang, Weihong Xie, Yang Yu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1279486. Published online 2017 Oct 15. doi: 10.1155/2017/1279486
PMCID:
PMC5662810
Yanghe Feng, Qi Wang, Tengjiao Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1289259. Published online 2017 Jun 11. doi: 10.1155/2017/1289259
PMCID:
PMC5485489
Ling-Ying Hu, Nian-Zhang Zhang, Fu-Kai Zhang, Meng Wang, Qi Gao, Jin-Lei Wang, Xing-Quan Zhu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1295038. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1155/2017/1295038
PMCID:
PMC5569751
Araceli Gutiérrez-Rodríguez, Valeria Hansberg-Pastor, Ignacio Camacho-Arroyo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1295087. Published online 2017 Jan 12. doi: 10.1155/2017/1295087
PMCID:
PMC5266854
Stanislaw Gorski, Karolina Piotrowicz, Krzysztof Rewiuk, Monika Halicka, Weronika Kalwak, Paulina Rybak, Tomasz Grodzicki
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1297164. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1155/2017/1297164
PMCID:
PMC5259647
Fei Tian, Yanting Shen, Zhenzhu Chen, Rui Li, Qinyu Ge
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1304816. Published online 2017 Jun 1. doi: 10.1155/2017/1304816
PMCID:
PMC5471588
Nimaichand Salam, Thi-Nhan Khieu, Min-Jiao Liu, Thu-Trang Vu, Son Chu-Ky, Ngoc-Tung Quach, Quyet-Tien Phi, Manik Prabhu Narsing Rao, Angélique Fontana, Samira Sarter, Wen-Jun Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1308563. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.1155/2017/1308563
PMCID:
PMC5397652
Igor Grekov, António R. Pombinho, Tatyana Kobets, Petr Bartůněk, Marie Lipoldová
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1309485. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1155/2017/1309485
PMCID:
PMC5664200
Tingting Yi, Xiaoxiao Wu, Zonghong Long, Guangyou Duan, Zhuoxi Wu, Hong Li, Huifang Chen, Xiaoying Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1314297. Published online 2017 Jun 6. doi: 10.1155/2017/1314297
PMCID:
PMC5476884
Filip Frühauf, Michal Zikan, Ivana Semeradova, Pavel Dundr, Kristyna Nemejcova, Ladislav Dusek, David Cibula, Daniela Fischerova
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1318203. Published online 2017 Jul 24. doi: 10.1155/2017/1318203
PMCID:
PMC5546069
Ngieng Ngui Sing, Ahmad Husaini, Azham Zulkharnain, Hairul Azman Roslan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1325754. Published online 2017 Jan 12. doi: 10.1155/2017/1325754
PMCID:
PMC5267058
H. V. Sahana, N. Sarala, S. R. Prasad
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1327492. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.1155/2017/1327492
PMCID:
PMC5634573
Young-Joo Kim, Yongbum Park, Duk-Ho Kang, Chul-Hyun Kim
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1342842. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1155/2017/1342842
PMCID:
PMC5331299
Qian Cheng, Xiaofei Zhang, Jun Jiang, Guoyang Zhao, Yin Wang, Youjia Xu, Ximing Xu, Haile Ma
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1345193. Published online 2017 May 23. doi: 10.1155/2017/1345193
PMCID:
PMC5460413
Kathleen C. Rankin, Laura C. O'Brien, Liron Segal, M. Rehan Khan, Ashraf S. Gorgey
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1364818. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1155/2017/1364818
PMCID:
PMC5602482
Yiwen Yu, Yihui Yao, Qinyun Weng, Jingyi Li, Jianwei Huang, Yiqun Liao, Fu Zhu, Qifeng Zhao, Xu Shen, Jianjun Niu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1367179. Published online 2017 Jul 5. doi: 10.1155/2017/1367179
PMCID:
PMC5516767

Review Articles

Yajie Zhao, Jianwei Zhang, Zhongmin Lan, Qinglong Jiang, Shuisheng Zhang, Yunmian Chu, Yingtai Chen, Chengfeng Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1367238. Published online 2017 Mar 30. doi: 10.1155/2017/1367238
PMCID:
PMC5390541
Giuseppe Perinetti, Luca Contardo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1367691. Published online 2017 Jan 11. doi: 10.1155/2017/1367691
PMCID:
PMC5266812

Research Articles

Ki-Sun Lee, Joo-Hee Shin, Jong-Eun Kim, Jee-Hwan Kim, Won-Chang Lee, Sang-Wan Shin, Jeong-Yol Lee
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1373127. Published online 2017 Mar 12. doi: 10.1155/2017/1373127
PMCID:
PMC5366183
Lai Yu, Shuitao Liu, Zhe Zhao, Lin Xia, Haochong Zhang, Jing Lou, Jun Yang, Gengmei Xing, Gengyan Xing
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1404650. Published online 2017 Oct 15. doi: 10.1155/2017/1404650
PMCID:
PMC5661093
Lei Feng, Chengwu Gu, Yanxia Li, Jiasui Huang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1414070. Published online 2017 Apr 12. doi: 10.1155/2017/1414070
PMCID:
PMC5405368
Qian Xia, Yuanbo Feng, Ting Yin, Yewei Liu, Guozhi Zhang, Jianjun Liu, Linjun Tong, Robin Willemyns, Jie Yu, Raymond Oyen, Gang Huang, Yicheng Ni
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1419545. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1155/2017/1419545
PMCID:
PMC5331418
Qin Zhou, Yuxiang He, Yajie Zhao, Yin Wang, Weilu Kuang, Liangfang Shen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1419676. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1155/2017/1419676
PMCID:
PMC5318629
Yi Xu, Tengxia He, Zhenlun Li, Qing Ye, Yanli Chen, Enyu Xie, Xue Zhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1429018. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1155/2017/1429018
PMCID:
PMC5331289
Ganesan Vadivelan, Pamidighantam Prabhakara Rao, Govindarajulu Venkateswaran
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1432970. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1155/2017/1432970
PMCID:
PMC5390627

Review Article

Aleksey Kubanov, Anastassia Runina, Dmitry Deryabin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1436080. Published online 2017 Apr 24. doi: 10.1155/2017/1436080
PMCID:
PMC5421087

Research Articles

Bao-Tian Huang, Wu-Zhe Zhang, Li-Li Wu, Pei-Xian Lin, Jia-Yang Lu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1436573. Published online 2017 Jun 14. doi: 10.1155/2017/1436573
PMCID:
PMC5488314
Guangjie Ji, Cong Huang, Gang Song, Gengyan Xiong, Dong Fang, He Wang, Han Hao, Lin Cai, Qun He, Zhisong He, Liqun Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1438027. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1155/2017/1438027
PMCID:
PMC5318620

Review Article

Flaminia Bardanzellu, Paola Neroni, Angelica Dessì, Vassilios Fanos
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1438038. Published online 2017 Jul 30. doi: 10.1155/2017/1438038
PMCID:
PMC5554551

Research Articles

Monika Bekiesinska-Figatowska, Agnieszka Duczkowska, Marek Duczkowski, Hanna Bragoszewska, Anna Romaniuk-Doroszewska, Beata Iwanowska, Sylwia Szkudlinska-Pawlak, Jaroslaw Madzik, Katarzyna Bilska, Anna Raciborska
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1456473. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.1155/2017/1456473
PMCID:
PMC5294350
Agnieszka Machorowska-Pieniążek, Anna Mertas, Małgorzata Skucha-Nowak, Marta Tanasiewicz, Tadeusz Morawiec
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1460243. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1155/2017/1460243
PMCID:
PMC5368409

Editorial

Paulo Gentil, Fabrício Boscolo Del Vecchio, James Steele
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1460262. Published online 2017 Aug 21. doi: 10.1155/2017/1460262
PMCID:
PMC5585670

Research Articles

Alyssa M. Batula, Youngmoo E. Kim, Hasan Ayaz
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1463512. Published online 2017 Jul 18. doi: 10.1155/2017/1463512
PMCID:
PMC5539938
Miao Xu, Qi Zhao, Donghui Shao, Hui Liu, Jianni Qi, Chengyong Qin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1465912. Published online 2017 Feb 5. doi: 10.1155/2017/1465912
PMCID:
PMC5316462
Elyse Reamer, Felix Yang, Margaret Holmes-Rovner, Joe Liu, Jinping Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1467056. Published online 2017 Jul 12. doi: 10.1155/2017/1467056
PMCID:
PMC5529637

Letter to the Editor

George Queiroz Vaz, Alessandra Viviane Evangelista, Cassio Alessandro Paganoti Sartorio, Maria Cecilia Almeida Cardoso, Maria Cecilia Erthal, Paulo Gallo, Marco Aurelio Pinho Oliveira
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1467136. Published online 2017 Sep 18. doi: 10.1155/2017/1467136
PMCID:
PMC5624157

Editorial

Charles T. Spencer, Jose Ronnie Vasconcelos
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1467693. Published online 2017 Jan 30. doi: 10.1155/2017/1467693
PMCID:
PMC5340946

Letter to the Editor

Roberto Gazzeri, Marcelo Galarza, Alex Alfieri
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1504316. Published online 2017 Sep 18. doi: 10.1155/2017/1504316
PMCID:
PMC5624131

Research Articles

Miaomiao Lu, Nanchang Yin, Wei Liu, Xiangfei Cui, Shuo Chen, Ermin Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1516985. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1155/2017/1516985
PMCID:
PMC5282455
Baravan Al-Kassou, Heyder Omran
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1519362. Published online 2017 Sep 20. doi: 10.1155/2017/1519362
PMCID:
PMC5632477
You Kusakawa, Eiji Yoshida, Tohru Hayakawa
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1521593. Published online 2017 Jan 29. doi: 10.1155/2017/1521593
PMCID:
PMC5303609
Mei-Xue Dong, Xiao-Min Xu, Ling Hu, Yang Liu, Yuan-Jun Huang, You-Dong Wei
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1524107. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1155/2017/1524107
PMCID:
PMC5559914
Fengzhou Li, Shaofeng Zhang, Qi Zhang, Jinxiu Li, Shilei Zhao, Chundong Gu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1529564. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1155/2017/1529564
PMCID:
PMC5362720

Clinical Study

Chao-Yin Kuo, Yuan-Yung Lin, Hsin-Chien Chen, Cheng-Ping Shih, Chih-Hung Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1536357. Published online 2017 Mar 28. doi: 10.1155/2017/1536357
PMCID:
PMC5387823

Research Article

Wei Ni, Jidong He, Haoyu Wang, Tao Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1538750. Published online 2017 May 18. doi: 10.1155/2017/1538750
PMCID:
PMC5451768

Review Article

Barry W. Festoff, Ravi K. Sajja, Luca Cucullo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1549194. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1155/2017/1549194
PMCID:
PMC5584365

Research Articles

Nian Jing Rao, Jing Yi Wang, Ru Qing Yu, Yiu Yan Leung, Li Wu Zheng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1560175. Published online 2017 Oct 4. doi: 10.1155/2017/1560175
PMCID:
PMC5646299
Soichiro Obata, Michi Kasai, Junko Kasai, Kazuo Seki, Zenjiro Sekikawa, Izumi Torimoto, Shigeo Takebayashi, Fumiki Hirahara, Shigeru Aoki
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1562432. Published online 2017 Jan 30. doi: 10.1155/2017/1562432
PMCID:
PMC5303842
M. Mayer, R. Ortmaier, H. Koller, J. Koller, W. Hitzl, A. Auffarth, H. Resch, A. von Keudell
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1568258. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1155/2017/1568258
PMCID:
PMC5259614
Xinyu Yang, Yu Chen, Yanda Li, Xiaomeng Ren, Yanwei Xing, Hongcai Shang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1569235. Published online 2017 May 9. doi: 10.1155/2017/1569235
PMCID:
PMC5440795

Editorial

Hao-Teng Chang, Tatsuya Akutsu, Oliver Ray, Sorin Draghici, Tun-Wen Pai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1572730. Published online 2017 Feb 28. doi: 10.1155/2017/1572730
PMCID:
PMC5350342

Research Articles

Joachim K. Dzotam, Victor Kuete
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1583510. Published online 2017 Aug 20. doi: 10.1155/2017/1583510
PMCID:
PMC5585599
Hui Pang, Yi Jiang, Kanglin Wan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1584658. Published online 2017 Apr 20. doi: 10.1155/2017/1584658
PMCID:
PMC5415667
Lixiang Chen, Xue Liu, Xin Yu, Rongrong Ren, Chao Wang, Rui Zhao, Guangxun Meng, Shun Li, Xiaohui Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1592365. Published online 2017 Jun 4. doi: 10.1155/2017/1592365
PMCID:
PMC5474261
Jae-Seok Kim, Su Kyung Lee, Dae-Hyun Ko, Jungwon Hyun, Han-Sung Kim, Wonkeun Song, Hyun Soo Kim
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1602054. Published online 2017 Feb 1. doi: 10.1155/2017/1602054
PMCID:
PMC5309414
Xingang Yu, Auwalu Yusuf Abdullahi, Sheng Wu, Weida Pan, Xianli Shi, Wei Hu, Liping Tan, Kangxin Li, Zhen Wang, Guoqing Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1603264. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1155/2017/1603264
PMCID:
PMC5329650

Review Article

Braira Wahid, Amjad Ali, Shazia Rafique, Muhammad Idrees
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1609575. Published online 2017 Mar 19. doi: 10.1155/2017/1609575
PMCID:
PMC5376429

Research Articles

M. Trevisani, A. Valero, R. Mancusi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1609836. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1155/2017/1609836
PMCID:
PMC5585639
M. Toscano, G. Spadetta, P. Pulitano, M. Rocco, V. Di Piero, O. Mecarelli, E. Vicenzini
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1621428. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1155/2017/1621428
PMCID:
PMC5379077

Review Article

Ece Esin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1623679. Published online 2017 Aug 7. doi: 10.1155/2017/1623679
PMCID:
PMC5564060

Research Article

Fang Cao, Ge Liu, Wei Wang, Benjie Wang, Xiaowei Wei, Faqiang Lu, Fan Yang, Kai Kang, Yongxuan Wang, Jiahui Yang, Kairong Qin, Dewei Zhao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1624074. Published online 2017 Oct 19. doi: 10.1155/2017/1624074
PMCID:
PMC5671671

Review Article

Jingquan Lin, Xue Huo, Xuehong Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1634801. Published online 2017 Jun 12. doi: 10.1155/2017/1634801
PMCID:
PMC5485291

Research Articles

Robert Antoniak, Laretta Grabowska-Derlatka, Ireneusz Nawrot, Andrzej Cieszanowski, Olgierd Rowiński
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1645013. Published online 2017 Feb 13. doi: 10.1155/2017/1645013
PMCID:
PMC5327782
Qiang Su, Yina Wang, Xiaobing Jiang, Fuxue Chen, Wen-cong Lu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1645619. Published online 2017 May 8. doi: 10.1155/2017/1645619
PMCID:
PMC5439177
Sehrish Akbar, Muhammad Tahir, Ming-Bo Wang, Qing Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1646140. Published online 2017 Feb 1. doi: 10.1155/2017/1646140
PMCID:
PMC5309402
Wandong Hong, Suhan Lin, Maddalena Zippi, Wujun Geng, Simon Stock, Vincent Zimmer, Chunfang Xu, Mengtao Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1648385. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1155/2017/1648385
PMCID:
PMC5585681
Xinyi Liu, Yongliang Wang, Shuhong Zhao, Xinyun Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1648715. Published online 2017 Oct 4. doi: 10.1155/2017/1648715
PMCID:
PMC5646352
Hee Youn Kim, Seung-Ju Lee, Jin Bong Choi, Je Mo Yoo, Joon Ho Lee, Dong Sup Lee
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1653184. Published online 2017 Jun 1. doi: 10.1155/2017/1653184
PMCID:
PMC5471575
Mehmet F. Güleçyüz, Matthias F. Pietschmann, Stefan Michalski, Ferdinand M. Eberhard, Alexander Crispin, Christian Schröder, Maximilian J. Mittermüller, Peter E. Müller
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1654796. Published online 2017 Oct 24. doi: 10.1155/2017/1654796
PMCID:
PMC5674724
Juste Baranauskaite, Asta Kubiliene, Mindaugas Marksa, Vilma Petrikaite, Konradas Vitkevičius, Algirdas Baranauskas, Jurga Bernatoniene
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1681392. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1155/2017/1681392
PMCID:
PMC5664182

Review Articles

Ulfuara Shefa, Seung Geun Yeo, Min-Sik Kim, In Ok Song, Junyang Jung, Na Young Jeong, Youngbuhm Huh
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1689341. Published online 2017 Mar 12. doi: 10.1155/2017/1689341
PMCID:
PMC5366188
Laura Carelli, Federica Solca, Andrea Faini, Paolo Meriggi, Davide Sangalli, Pietro Cipresso, Giuseppe Riva, Nicola Ticozzi, Andrea Ciammola, Vincenzo Silani, Barbara Poletti
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1695290. Published online 2017 Aug 23. doi: 10.1155/2017/1695290
PMCID:
PMC5587953

Research Article

Johan Hasserius, Josefine Hedbys, Christina Graneli, Kristine Hagelsteen, Pernilla Stenström
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1703483. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.1155/2017/1703483
PMCID:
PMC5360935

Clinical Study

Qin-rui Hu, Lv-zhen Huang, Xiao-li Chen, Hui-ka Xia, Tian-qi Li, Xiao-xin Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1704623. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1155/2017/1704623
PMCID:
PMC5329649

Review Article

Maan T. Khayat, Mohammed A. Nayeem
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1720920. Published online 2017 Aug 13. doi: 10.1155/2017/1720920
PMCID:
PMC5572598

Research Articles

Xianchun Zou, Guijun Wang, Guoxian Yu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1729301. Published online 2017 Jun 28. doi: 10.1155/2017/1729301
PMCID:
PMC5506480
Sinja Alexandra Ernst, Tilman Brand, Anna Reeske, Jacob Spallek, Knud Petersen, Hajo Zeeb
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1746146. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1155/2017/1746146
PMCID:
PMC5394345

Clinical Study

Norihiro Shimizu, Toshiyuki Oshitari, Tomoaki Tatsumi, Yoko Takatsuna, Miyuki Arai, Eiju Sato, Takayuki Baba, Shuichi Yamamoto
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1747108. Published online 2017 Jul 3. doi: 10.1155/2017/1747108
PMCID:
PMC5512051

Editorial

Blanca Hernández-Ledesma, Chia-Chien Hsieh, Cristina Martínez-Villaluenga
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1750823. Published online 2017 Feb 5. doi: 10.1155/2017/1750823
PMCID:
PMC5316434

Research Articles

Shenal Thalgahagoda, Shamali Abeyagunawardena, Heshan Jayaweera, Umeshi Ishanthika Karunadasa, Asiri Samantha Abeyagunawardena
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1757940. Published online 2017 May 29. doi: 10.1155/2017/1757940
PMCID:
PMC5467295
Xiao Liang, Awen He, Wenyu Wang, Li Liu, Yanan Du, Qianrui Fan, Ping Li, Yan Wen, Jingcan Hao, Xiong Guo, Feng Zhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1758636. Published online 2017 Jun 28. doi: 10.1155/2017/1758636
PMCID:
PMC5506468
Boglárka Sellyei, Krisztián Bányai, Dániel Bartha, István Hajtós, László Fodor, László Makrai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1762162. Published online 2017 Oct 11. doi: 10.1155/2017/1762162
PMCID:
PMC5660753
Steffen C. E. Schmidt, Susanne Tittlbach, Klaus Bös, Alexander Woll
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1785217. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1155/2017/1785217
PMCID:
PMC5390631
Jian Hong, Ming Chu, Lijun Qian, Junhong Wang, Yan Guo, Di Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1790808. Published online 2017 Jan 30. doi: 10.1155/2017/1790808
PMCID:
PMC5303846
Dong Si, Jing He
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1793213. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1155/2017/1793213
PMCID:
PMC5259677
Wisam Alhamadi, Rafal J. Al-Saigh, Nebras N. Al-Dabagh, Hussam W. Al-Humadi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1802875. Published online 2017 Jun 8. doi: 10.1155/2017/1802875
PMCID:
PMC5480024
Hala M. Demerdash, Hend M. Hussien, Ehab Hassouna, Emad A. Arida
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1806069. Published online 2017 May 23. doi: 10.1155/2017/1806069
PMCID:
PMC5469990
Adrián Riesco, Beatriz Santos-Buitrago, Javier De Las Rivas, Merrill Knapp, Gustavo Santos-García, Carolyn Talcott
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1809513. Published online 2017 Jan 16. doi: 10.1155/2017/1809513
PMCID:
PMC5278199
Jianxiao Liu, Zonglin Tian
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1813494. Published online 2017 Jul 30. doi: 10.1155/2017/1813494
PMCID:
PMC5554554
Minghui Wang, Tao Wang, Binghua Wang, Yu Liu, Ao Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1826496. Published online 2017 Oct 12. doi: 10.1155/2017/1826496
PMCID:
PMC5660750
Feng-Hsiang Tang, Eing-Mei Tsai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1827913. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.1155/2017/1827913
PMCID:
PMC5360940
Elena Herrmann, Wayne Young, Douglas Rosendale, Verena Reichert-Grimm, Christian U. Riedel, Ralf Conrad, Markus Egert
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1829685. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.1155/2017/1829685
PMCID:
PMC5337319
Gang Xu, Lihua Zhu, Yan Wang, Yawei Shi, Aihua Gong, Chaoyang Wu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1832494. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.1155/2017/1832494
PMCID:
PMC5684518
Carlos Pérez-Alvarado, Consuelo Gómez, Miguel Reyes, Mario García, Elizabeth Pérez, Carlos Pérez de la Mora, Virginia Sanchez, D. Guillermo Pérez Ishiwara
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1832853. Published online 2017 Mar 12. doi: 10.1155/2017/1832853
PMCID:
PMC5366182
Majida Khanafer, Husain Al-Awadhi, Samir Radwan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1838072. Published online 2017 Sep 10. doi: 10.1155/2017/1838072
PMCID:
PMC5610891

Review Article

Daniel C. Joaquim, Eduardo D. Borges, Iara G. R. Viana, Paula A. Navarro, Alessandra A. Vireque
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1840417. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1155/2017/1840417
PMCID:
PMC5584362

Clinical Study

Patrick Schober, Sebastiaan M. Bossers, Lothar A. Schwarte
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1846830. Published online 2017 Jun 22. doi: 10.1155/2017/1846830
PMCID:
PMC5498904

Research Articles

Wenlong Zhong, Yicong Du, Lei Zhang, Xuesong Li, Cuijian Zhang, Dong Fang, Gengyan Xiong, Zhisong He, Liqun Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1849649. Published online 2017 May 29. doi: 10.1155/2017/1849649
PMCID:
PMC5467276
Shiwei Jiang, Zhonghua Xu, Yuanyuan Zhao, Lei Yan, Zunlin Zhou, Gangli Gu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1850256. Published online 2017 Feb 28. doi: 10.1155/2017/1850256
PMCID:
PMC5350385

Review Article

Silvio Mazziotti, Giuseppe Cicero, Tommaso D'Angelo, Maria Adele Marino, Carmela Visalli, Ignazio Salamone, Giorgio Ascenti, Alfredo Blandino
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1854027. Published online 2017 May 31. doi: 10.1155/2017/1854027
PMCID:
PMC5470004

Research Articles

Bandula Prasanna Galhena, S. S. R. Samarakoon, Myrtle Ira Thabrew, Solomon F. D. Paul, Venkatachalam Perumal, Chinnadurai Mani
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1856713. Published online 2017 May 25. doi: 10.1155/2017/1856713
PMCID:
PMC5463188
Guangxian Zhou, Xiaolong Wang, Chao Yuan, Danju Kang, Xiaochun Xu, Jiping Zhou, Rongqing Geng, Yuxin Yang, Zhaoxia Yang, Yulin Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1857580. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1155/2017/1857580
PMCID:
PMC5331317

Clinical Study

Jennie Maria Christin Strid, Erik Morre Pedersen, Sinan Naseer Hussain Al-Karradi, Mathias Alrø Fichtner Bendtsen, Siska Bjørn, Mette Dam, Morten Daugaard, Martin Sejr Hansen, Katrine Danker Linnet, Jens Børglum, Kjeld Søballe, Thomas Fichtner Bendtsen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1873209. Published online 2017 Mar 15. doi: 10.1155/2017/1873209
PMCID:
PMC5371225

Research Article

Fengqi Xuan, Jingjing Rong, Ming Liang, Xuwen Zhang, Jingyang Sun, Lijun Zhao, Yang Li, Dan Liu, Fei Li, Xiaozeng Wang, Yaling Han
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1875258. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.1155/2017/1875258
PMCID:
PMC5337789

Review Article

Huan Yu, Xiaohong Liu, Yisheng Zhong
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1879437. Published online 2017 Jun 18. doi: 10.1155/2017/1879437
PMCID:
PMC5494082

Research Articles

Yue Gu, Lianjun Ma, Lei Song, Xiaoping Li, Dong Chen, Xiaoxue Bai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1893520. Published online 2017 Apr 3. doi: 10.1155/2017/1893520
PMCID:
PMC5394354
Yu-Tzu Wang, Jian-Hong Yu, Lun-Jou Lo, Pin-Hsin Hsu, CHun-Li Lin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1906197. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1155/2017/1906197
PMCID:
PMC5322424
Maria Christodoulou-Fella, Nicos Middleton, Elizabeth D. E. Papathanassoglou, Maria N. K. Karanikola
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1908712. Published online 2017 Oct 25. doi: 10.1155/2017/1908712
PMCID:
PMC5676344

Review Article

Hermann Haller, Linong Ji, Klaus Stahl, Anna Bertram, Jan Menne
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1909258. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.1155/2017/1909258
PMCID:
PMC5634607

Research Article

Fu-Cheng Chen, Yan-Ren Lin, Chia-Te Kung, Cheng-I Cheng, Chao-Jui Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1910934. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1155/2017/1910934
PMCID:
PMC5394347

Editorial

Zhiyong Hou, Cyril Mauffrey, Wade R. Smith, Marius M. Scarlat
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1924069. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1155/2017/1924069
PMCID:
PMC5288511

Research Article

Saiyun Hou, John Harrell, Sheng Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1925104. Published online 2017 Feb 12. doi: 10.1155/2017/1925104
PMCID:
PMC5337311

Review Article

Jung Soo Lee, Young-Ho Ahn, Hye Sung Won, Der Sheng Sun, Yeo Hyung Kim, Yoon Ho Ko
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1928021. Published online 2017 Feb 22. doi: 10.1155/2017/1928021
PMCID:
PMC5340960

Research Article

Mitra Mobin, Sidney G. de Lima, Lorena T. G. Almeida, José C. Silva Filho, Márcio S. Rocha, Aldeídia P. Oliveira, Marcelo B. Mendes, Fernando A. A. Carvalho, Marcia S. C. Melhem, José G. M. Costa
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1928171. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1155/2017/1928171
PMCID:
PMC5603114

Review Article

Tariq S. Abuhaimed, Ensanya A. Abou Neel
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1930360. Published online 2017 Aug 20. doi: 10.1155/2017/1930360
PMCID:
PMC5585644

Research Article

Zongbo Sun, Ye Ma, Shouxing Duan, Lei Xie, Junyao Lv, Jinzhuang Huang, Zhirong Lin, Ruiwei Guo, Shuhua Ma
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1931204. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1155/2017/1931204
PMCID:
PMC5664267

Review Article

Andreas Kronbichler, Jun Oh, Björn Meijers, Gert Mayer, Jae Il Shin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1936372. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1155/2017/1936372
PMCID:
PMC5585565

Research Articles

Hsiang-Ho Chen, Wei-Yi Lai, Tze-Jian Chee, Ya-Hui Chan, Sheng-Wei Feng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1945607. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.1155/2017/1945607
PMCID:
PMC5360965
Li-Ying Song, Yu-Tao Ma, Cui-Fang Wu, Chun-Jiang Wang, Wei-Jin Fang, Shi-Kun Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1945631. Published online 2017 Aug 27. doi: 10.1155/2017/1945631
PMCID:
PMC5591989
L. Baken, B. Benoit, A. H. J. Koning, P. J. van der Spek, E. A. P. Steegers, N. Exalto
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1953076. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1155/2017/1953076
PMCID:
PMC5379074
Xiujuan Zheng, Wentao Wei, Qiu Huang, Shaoli Song, Jieqing Wan, Gang Huang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1962181. Published online 2017 Jan 31. doi: 10.1155/2017/1962181
PMCID:
PMC5307251

Clinical Study

Zhao Zhang, Dan Wang, Guoxun Li, Ximo Wang, Yuxiang Wang, Gang Li, Tao Jiang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1964765. Published online 2017 Oct 24. doi: 10.1155/2017/1964765
PMCID:
PMC5674482

Research Articles

Zhihe Liu, Siyun Li, Wei Guo, Yinping Wang, Ming Wang, Ou Bai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1967648. Published online 2017 Oct 25. doi: 10.1155/2017/1967648
PMCID:
PMC5676345
Ikshit Sharma, Washim Khan, Rabea Parveen, Md. Javed Alam, Iftekhar Ahmad, Mohd Hafizur Rehman Ansari, Sayeed Ahmad
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1969525. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1155/2017/1969525
PMCID:
PMC5352974
Hsiao-Chien Lee, Pei-I Tsai, Chih-Chieh Huang, San-Yuan Chen, Chuen-Guang Chao, Nien-Ti Tsou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1970680. Published online 2017 Feb 12. doi: 10.1155/2017/1970680
PMCID:
PMC5331164

Editorial

Bing Niu, Peter B. Harrington, Guozheng Li, Jianxin Li, Simon Poon
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1972097. Published online 2017 Jun 12. doi: 10.1155/2017/1972097
PMCID:
PMC5485265

Research Articles

Cyril Cyrus, Chittibabu Vatte, J. Francis Borgio, Abdullah Al-Rubaish, Shahanas Chathoth, Zaki A. Nasserullah, Sana Al Jarrash, Ahmed Sulaiman, Hatem Qutub, Hassan Alsaleem, Alhusain J. Alzahrani, Martin H. Steinberg, Amein K. Al Ali
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1972429. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1155/2017/1972429
PMCID:
PMC5322420
Donghe Han, Shurui Chen, Shiqiang Fang, Shiqiong Liu, Meihua Jin, Zhanpeng Guo, Yajiang Yuan, Yansong Wang, Chang Liu, Xifan Mei
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1972608. Published online 2017 Jul 5. doi: 10.1155/2017/1972608
PMCID:
PMC5516736
Tapiwa Matare, Pasipanodya Nziramasanga, Lovemore Gwanzura, Valerie Robertson
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1976273. Published online 2017 Jun 5. doi: 10.1155/2017/1976273
PMCID:
PMC5474540
Celeste E. van Rinsum, Sanne M. P. L. Gerards, Geert M. Rutten, Ien A. M. van de Goor, Stef P. J. Kremers
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1979153. Published online 2017 May 25. doi: 10.1155/2017/1979153
PMCID:
PMC5463123
Su-Hyun Nam, Sung-Goo Kang, Sang-Wook Song
Biomed Res Int. 2017; 2017: 1989417. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1155/2017/1989417
PMCID:
PMC5322435
Linjie Liu, Jinlong Teng, Lijun Zhang, Peishan Cong, Yuan Yao, Guirong Sun, Zhijun Liu, Teng Yu, Mingjun Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2013989. Published online 2017 May 18. doi: 10.1155/2017/2013989
PMCID:
PMC5451759
Michael Plagge, Tamás Laskay
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2014583. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1155/2017/2014583
PMCID:
PMC5664244
Chonlathip Thipkaew, Jintanaporn Wattanathorn, Supaporn Muchimapura
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2017493. Published online 2017 Jan 30. doi: 10.1155/2017/2017493
PMCID:
PMC5304310
Thaqif El Khassawna, Diaa Eldin S. Daghma, Sabine Stoetzel, Seemun Ray, Stefanie Kern, Deeksha Malhan, Volker Alt, Ulrich Thormann, Anja Henß, Marcus Rohnke, Annette Stengel, Fathi Hassan, Stefan Maenz, Klaus D. Jandt, Michael Diefenbeck, Matthias Schumacher, Michael Gelinsky, Katrin Susanne Lips, Christian Heiss
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2023853. Published online 2017 Mar 23. doi: 10.1155/2017/2023853
PMCID:
PMC5382295
Eun Sun Lee, Min Cheol Joo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2027594. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.1155/2017/2027594
PMCID:
PMC5684522
Meng Li, Zhenshen Ma, Chao Liu, Guang Zhang, Zhe Han
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2028946. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1155/2017/2028946
PMCID:
PMC5286479

Clinical Study

Oh-Ryong Kwon, Kyoung-Tak Kang, Juhyun Son, Dong-Suk Suh, Dong Beom Heo, Yong-Gon Koh
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2034782. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1155/2017/2034782
PMCID:
PMC5559926

Review Article

Hongyang Jiang, Zhe Yu, Liping Chen, Tao Wang, Zhuo Liu, Jihong Liu, Shaogang Wang, Zhangqun Ye
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2035851. Published online 2017 May 3. doi: 10.1155/2017/2035851
PMCID:
PMC5434463

Research Articles

Zahra Amri, Houda Lazreg-Aref, Manel Mekni, Sinda El-Gharbi, Olfa Dabbaghi, Beligh Mechri, Mohamed Hammami
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2037341. Published online 2017 Jul 24. doi: 10.1155/2017/2037341
PMCID:
PMC5546132
Norafizah Abdul Rahman, Mohd Ridzwan Abd Halim, Noraniza Mahawi, Hazira Hasnudin, Jameel R. Al-Obaidi, Norhani Abdullah
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2038062. Published online 2017 Apr 19. doi: 10.1155/2017/2038062
PMCID:
PMC5414498
Zhimin Lin, Ying Zeng, Hui Gao, Li Tong, Chi Zhang, Xiaojuan Wang, Qunjian Wu, Bin Yan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2049094. Published online 2017 Jul 20. doi: 10.1155/2017/2049094
PMCID:
PMC5541818

Letter to the Editor

Sahni Chetan, Rima Dada
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2051620. Published online 2017 Jul 19. doi: 10.1155/2017/2051620
PMCID:
PMC5540252

Research Articles

Lijuan Huang, Shuanglin Jing, Ou Zhuo, Xiangfeng Meng, Xizhang Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2054723. Published online 2017 Aug 7. doi: 10.1155/2017/2054723
PMCID:
PMC5564074
Shibin Wu, Shaode Yu, Ling Zhuang, Xinhua Wei, Mark Sak, Neb Duric, Jiani Hu, Yaoqin Xie
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2059036. Published online 2017 Sep 10. doi: 10.1155/2017/2059036
PMCID:
PMC5610831
Alicia Santos, Esther Granell, Beatriz Gómez-Ansón, Iris Crespo, Patricia Pires, Yolanda Vives-Gilabert, Elena Valassi, Susan M. Webb, Eugenia Resmini
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2061935. Published online 2017 May 18. doi: 10.1155/2017/2061935
PMCID:
PMC5451775
Ahmed M. Gharib, Ma Ai Thanda Han, Eric G. Meissner, David E. Kleiner, Xiongce Zhao, Mary McLaughlin, Lindsay Matthews, Bisharah Rizvi, Khaled Z. Abd-Elmoniem, Ralph Sinkus, Elliot Levy, Christopher Koh, Robert P. Myers, G. Mani Subramanian, Shyam Kottilil, Theo Heller, Joseph A. Kovacs, Caryn G. Morse
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2067479. Published online 2017 Apr 5. doi: 10.1155/2017/2067479
PMCID:
PMC5396439
Michelle Shin, Jung-Wei Chen, Chi-Yang Tsai, Raydolfo Aprecio, Wu Zhang, Ji Min Yochim, Naichia Teng, Mahmoud Torabinejad
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2071247. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1155/2017/2071247
PMCID:
PMC5337838
Ming Gu, Usmah Kawoos, Richard McCarron, Mikulas Chavko
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2075463. Published online 2017 Apr 10. doi: 10.1155/2017/2075463
PMCID:
PMC5434276
Laura G. Hernández-Aragón, Verónica García-Villamar, María de los Ángeles Carrasco-Ruiz, Leticia Nicolás-Toledo, Arturo Ortega, Estela Cuevas-Romero, Margarita Martínez-Gómez, Francisco Castelán
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2089645. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.1155/2017/2089645
PMCID:
PMC5339489
Zili Wang, Chenhuang Zheng, Yunbin Zhong, Jinshen He, Xu Cao, Hansong Xia, Hongliang Ba, Pei Li, Song Wu, Cheng Peng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2091325. Published online 2017 Jul 26. doi: 10.1155/2017/2091325
PMCID:
PMC5549504
Jing Li, Xiang-dong Gong, Xiaoli Yue, Ning Jiang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2093421. Published online 2017 May 30. doi: 10.1155/2017/2093421
PMCID:
PMC5468568
Jing Luo, Lingling Tian, Lei Luo, Hong Yi, Fahui Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2094654. Published online 2017 Apr 18. doi: 10.1155/2017/2094654
PMCID:
PMC5412212
Shailima Rampogu, Minky Son, Chanin Park, Hyong-Ha Kim, Jung-Keun Suh, Keun Woo Lee
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2105610. Published online 2017 Oct 17. doi: 10.1155/2017/2105610
PMCID:
PMC5664374
Piotr Kuropka, Maciej Dobrzyński, Andrzej Gamian, Kinga Gostomska-Pampuch, Jan Kuryszko, Ireneusz Całkosiński
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2108497. Published online 2017 Jul 16. doi: 10.1155/2017/2108497
PMCID:
PMC5534268
Gamal A. Shazly
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2120734. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1155/2017/2120734
PMCID:
PMC5282454

Review Article

César Ozuna, Ma. Fabiola León-Galván
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2121878. Published online 2017 Oct 17. doi: 10.1155/2017/2121878
PMCID:
PMC5664370

Research Articles

Elizabeta S. Gjorgievska, John W. Nicholson, Nichola J. Coleman, Samantha Booth, Aleksandar Dimkov, Andrew Hurt
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2129807. Published online 2017 May 23. doi: 10.1155/2017/2129807
PMCID:
PMC5460388
Hironori Iwasaki, Masashi Inafuku, Naoyuki Taira, Seikoh Saito, Hirosuke Oku
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2130594. Published online 2017 Apr 26. doi: 10.1155/2017/2130594
PMCID:
PMC5424480

Editorial

Wei-Jen Chang, Abe Shinichi, Shinji Kamakura, Ren-Yeong Huang, Jung-Wei Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2135036. Published online 2017 Aug 21. doi: 10.1155/2017/2135036
PMCID:
PMC5585612

Research Articles

Dessalegn Asmelashe Gelayee, Gashaw Binega Mekonnen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2137981. Published online 2017 May 22. doi: 10.1155/2017/2137981
PMCID:
PMC5458368
Takahiro Maeda, Masuomi Tomita, Atsushi Nakazawa, Gen Sakai, Shinsuke Funakoshi, Akari Komatsuda, Yujiro Ito, Hirohiko Nagata, Nobuhiro Tsukada, So Nakamura
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2138073. Published online 2017 Feb 28. doi: 10.1155/2017/2138073
PMCID:
PMC5350309
Duncan N. Shikuku, Benson Milimo, Elizabeth Ayebare, Peter Gisore, Gorrette Nalwadda
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2152487. Published online 2017 Oct 29. doi: 10.1155/2017/2152487
PMCID:
PMC5682044
Gianmaria Fabrizio Ferrazzano, Elisa Scioscia, Daniela Sateriale, Gabiria Pastore, Roberta Colicchio, Chiara Pagliuca, Tiziana Cantile, Brunella Alcidi, Marco Coda, Aniello Ingenito, Elena Scaglione, Annunziata Gaetana Cicatiello, Maria Grazia Volpe, Michele Di Stasio, Paola Salvatore, Caterina Pagliarulo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2152749. Published online 2017 Oct 25. doi: 10.1155/2017/2152749
PMCID:
PMC5676346
Camilla Fanelli, Humberto Dellê, Rita Cassia Cavaglieri, Wagner Vasques Dominguez, Irene L. Noronha
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2159739. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1155/2017/2159739
PMCID:
PMC5664248
Jinning Ye, Yufeng Ren, Jianhui Chen, Wu Song, Chuangqi Chen, Shirong Cai, Min Tan, Yujie Yuan, Yulong He
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2161840. Published online 2017 Sep 14. doi: 10.1155/2017/2161840
PMCID:
PMC5618749
Jing Li, Bin Liu, Hen Xue, Qiao Qiao Zhou, Ling Peng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2168767. Published online 2017 Oct 30. doi: 10.1155/2017/2168767
PMCID:
PMC5682891
Susanne Tewes, Inga Peters, Ansgar Tiemeyer, Matti Peperhove, Dagmar Hartung, Stefanie Pertschy, Markus A. Kuczyk, Frank Wacker, Katja Hueper
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2176471. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1155/2017/2176471
PMCID:
PMC5637860

Review Article

Michael Rudnicki
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2180508. Published online 2017 May 9. doi: 10.1155/2017/2180508
PMCID:
PMC5440792

Research Articles

Felipe Alves Araujo, Fabricio Lima Brasil, Allison Candido Lima Santos, Luzenildo de Sousa Batista Junior, Savio Pereira Fonseca Dutra, Carlos Eduardo Coelho Freire Batista
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2181380. Published online 2017 Sep 12. doi: 10.1155/2017/2181380
PMCID:
PMC5613463
Yechun Ding, Yuantong Tian, Zhaoyi Zeng, Ping Shuai, Haiying Lan, Xianshen Zhu, Yi Zhong, Longhuo Wu, Xiaona Fan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2183658. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1155/2017/2183658
PMCID:
PMC5343218
Ali H. Ziyab
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2184193. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1155/2017/2184193
PMCID:
PMC5603128

Editorial

Periasamy Anbu, Subash C. B. Gopinath, Bidur Prasad Chaulagain, Thangavel Lakshmipriya
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2195808. Published online 2017 Mar 28. doi: 10.1155/2017/2195808
PMCID:
PMC5387804

Clinical Study

Meng-Huang Wu, Navneet Kumar Dubey, Ching-Yu Lee, Yen-Yao Li, Chin-Chang Cheng, Chung-Sheng Shi, Tsung-Jen Huang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2302395. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.1155/2017/2302395
PMCID:
PMC5337342

Review Article

Yun Cai, Jin Wang, Xu Liu, Rui Wang, Lei Xia
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2317846. Published online 2017 Oct 16. doi: 10.1155/2017/2317846
PMCID:
PMC5662814

Research Articles

Sigrun Eick, Kevin Hofpeter, Anton Sculean, Claudia Ender, Susann Klimas, Sebastian Vogt, Sandor Nietzsche
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2318174. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.1155/2017/2318174
PMCID:
PMC5397628
Qiu-Xia Yao, Xiao-Xuan Zhang, Kai Chen, Jian-Gang Ma, Wen-Bin Zheng, Xiao-Qin Xu, Xing-Quan Zhu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2318476. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.1155/2017/2318476
PMCID:
PMC5514319
Xiaojing Zou, Mingyi Qu, Fang Fang, Zeng Fan, Lin Chen, Wen Yue, Xiaoyan Xie, Xuetao Pei
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2320519. Published online 2017 Oct 19. doi: 10.1155/2017/2320519
PMCID:
PMC5671672
Tianhong Wang, Jian Yang, Xing Chen, Kehui Zhao, Jing Wang, Yi Zhang, Jing Zhao, Yang Ga
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2320932. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.1155/2017/2320932
PMCID:
PMC5635470
Gedmante Radziuviene, Allan Rasmusson, Renaldas Augulis, Daiva Lesciute-Krilaviciene, Aida Laurinaviciene, Eduard Clim, Arvydas Laurinavicius
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2321916. Published online 2017 May 28. doi: 10.1155/2017/2321916
PMCID:
PMC5511668
Gang-Yi Fan, Juin-Hong Cherng, Shu-Jen Chang, Raju Poongodi, Adrienne Chang, Sheng-Tang Wu, En Meng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2329868. Published online 2017 Oct 24. doi: 10.1155/2017/2329868
PMCID:
PMC5674484
Zhenbiao Zhang, Yingfang Guo, Yuzhu Liu, Chengye Li, Mengyao Guo, Ganzhen Deng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2350482. Published online 2017 Feb 26. doi: 10.1155/2017/2350482
PMCID:
PMC5346370
Muzaheed Abdul Rasheed, Faisal Mousa Alzahrani, Saeed Sattar Shaikh
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2351037. Published online 2017 May 17. doi: 10.1155/2017/2351037
PMCID:
PMC5450173

Clinical Study

Vikas Kataria, Benjamin Berte, Yves Vandekerckhove, Rene Tavernier, Mattias Duytschaever
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2351925. Published online 2017 Jan 30. doi: 10.1155/2017/2351925
PMCID:
PMC5303838

Research Articles

Livier Mireya Sánchez-Aceves, Octavio Dublán-García, Leticia-Xochitl López-Martínez, Karen Adriana Novoa-Luna, Hariz Islas-Flores, Marcela Galar-Martínez, Sandra García-Medina, María Dolores Hernández-Navarro, Leobardo Manuel Gómez-Oliván
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2352594. Published online 2017 Jun 12. doi: 10.1155/2017/2352594
PMCID:
PMC5485310
Jiaping Chen, Yue Jiang, Jing Zhou, Sijun Liu, Yayun Gu, Guangfu Jin, Zhibin Hu, Hongxia Ma, Hongbing Shen, Juncheng Dai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2352874. Published online 2017 Jun 12. doi: 10.1155/2017/2352874
PMCID:
PMC5485289

Review Article

M. Dolores Sosa-Reina, Susana Nunez-Nagy, Tomás Gallego-Izquierdo, Daniel Pecos-Martín, Jorge Monserrat, Melchor Álvarez-Mon
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2356346. Published online 2017 Sep 20. doi: 10.1155/2017/2356346
PMCID:
PMC5632473

Research Article

Samuel Heller, Jean-Claude Lubanda, Petr Varejka, Miroslav Chochola, Pavel Prochazka, David Rucka, Sylvie Kuchynkova, Johana Horakova, Ales Linhart
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2362769. Published online 2017 May 7. doi: 10.1155/2017/2362769
PMCID:
PMC5438831

Review Article

Kunwar Paritosh, Sandeep K. Kushwaha, Monika Yadav, Nidhi Pareek, Aakash Chawade, Vivekanand Vivekanand
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2370927. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1155/2017/2370927
PMCID:
PMC5331173

Research Articles

Rende Guo, Jianhua Gu, Zhibin Zhang, Yi Wang, Chuan Gu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2381482. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1155/2017/2381482
PMCID:
PMC5288510
Sanda Pletikosić Tončić, Mladenka Tkalčić
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2387681. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.1155/2017/2387681
PMCID:
PMC5514343
Nayab Batool, Shan Elahi, Nazish Saleem, Abrar Ashraf
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2390812. Published online 2017 May 30. doi: 10.1155/2017/2390812
PMCID:
PMC5468572
Khalid A. Almoammar, Hala A. Almarhoon, Waeil Batwa, Nasser Alqahtani, Thikriat Al-Jewair, Sahar Albarakati
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2392808. Published online 2017 Oct 23. doi: 10.1155/2017/2392808
PMCID:
PMC5672589
Srujana Vedicherla, Conor Timothy Buckley
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2395138. Published online 2017 Feb 28. doi: 10.1155/2017/2395138
PMCID:
PMC5350344

Editorial

Sadiq Umar, Abdul M. Tyagi, Anil K. Singh, Abdul Haseeb
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2401329. Published online 2017 Mar 15. doi: 10.1155/2017/2401329
PMCID:
PMC5371223

Research Articles

Benedikte Jacobsen, Danielle Larouche, Olivier Rochette-Drouin, Michael Ploug, Lucie Germain
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2403072. Published online 2017 Sep 7. doi: 10.1155/2017/2403072
PMCID:
PMC5610857
R. M. Pellegrino, F. Riondato, L. Ferbo, M. Boero, A. Palmieri, L. Osella, P. Pollicino, B. Miniscalco, G. Saglio, A. Roetto
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2408941. Published online 2017 May 2. doi: 10.1155/2017/2408941
PMCID:
PMC5433419
Luxmiga Tharmarajah, Sameera Ranganath Samarakoon, Meran Keshawa Ediriweera, Poorna Piyathilaka, Kamani Hemamamla Tennekoon, Kanishka Sithira Senathilake, Umapriyatharshini Rajagopalan, Prasanna Bandula Galhena, Ira Thabrew
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2413197. Published online 2017 Jun 7. doi: 10.1155/2017/2413197
PMCID:
PMC5478822
Ghani Ur Rehman, Mohammad Ali, Farooq Shah, Amjad Iqbal, Ayaz Ahmad, Zafar Hayat, Badshah Islam, Farman Ali, Ikramullah, Yousaf Jamal, Sartaj Alam, Muhammad Sajjad, Muhammad Zeeshan Bhatti
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2416281. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1155/2017/2416281
PMCID:
PMC5394350

Review Article

Xuejiao Sun, Yi Liu, Cheng Li, Xiting Wang, Ruyuan Zhu, Chenyue Liu, Haixia Liu, Lili Wang, Rufeng Ma, Min Fu, Dongwei Zhang, Yu Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2418671. Published online 2017 May 4. doi: 10.1155/2017/2418671
PMCID:
PMC5435901

Research Articles

Yongfu Xiong, Wenxian You, Rong Wang, Linglong Peng, Zhongxue Fu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2421459. Published online 2017 Oct 25. doi: 10.1155/2017/2421459
PMCID:
PMC5676348
F. Popa, A. V. Georgescu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2421585. Published online 2017 Oct 11. doi: 10.1155/2017/2421585
PMCID:
PMC5671673
Matteo Gravina, Luca Pio Stoppino, Grazia Casavecchia, Angelo Pio Moffa, Roberta Vinci, Natale Daniele Brunetti, Matteo Di Biase, Luca Macarini
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2423546. Published online 2017 Oct 3. doi: 10.1155/2017/2423546
PMCID:
PMC5646298
Diana Lizzete Antúnez-Ortiz, Eugenia Flores-Alfaro, Ana Isabel Burguete-García, Amélie Bonnefond, Jesús Peralta-Romero, Philippe Froguel, Mónica Espinoza-Rojo, Miguel Cruz
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2432957. Published online 2017 Mar 27. doi: 10.1155/2017/2432957
PMCID:
PMC5385910
Nishith Kumar, Md. Aminul Hoque, Md. Shahjaman, S. M. Shahinul Islam, Md. Nurul Haque Mollah
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2437608. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1155/2017/2437608
PMCID:
PMC5331169

Clinical Study

Ashwin Kamath, Rathnakar P. Urval, Ashok K. Shenoy
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2450670. Published online 2017 Oct 11. doi: 10.1155/2017/2450670
PMCID:
PMC5660749

Research Articles

Lucienne Pellegrini, Gianpaolo Parrilli, Antonella Santonicola, Luigi Cinquanta, Cesare Caputo, Carolina Ciacci, Fabiana Zingone
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2456916. Published online 2017 Feb 27. doi: 10.1155/2017/2456916
PMCID:
PMC5350414
Xiao-Shuang Shi, Jian-Jun Dong, Jun-Hong Yu, Hua Yin, Shu-Min Hu, Shu-Xia Huang, Xian-Zheng Yuan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2457805. Published online 2017 May 14. doi: 10.1155/2017/2457805
PMCID:
PMC5446889
Caterina Morabito, Nathalie Steimberg, Francesca Rovetta, Jennifer Boniotti, Simone Guarnieri, Giovanna Mazzoleni, Maria A. Mariggiò
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2460215. Published online 2017 May 21. doi: 10.1155/2017/2460215
PMCID:
PMC5457768

Editorial

Eileen E. N. Almario, Jürgen Borlak, Ayako Suzuki, Minjun Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2461694. Published online 2017 Jan 9. doi: 10.1155/2017/2461694
PMCID:
PMC5253497

Research Articles

Mingxing Huang, Guoli Lin, Hong Shi, Yuankai Wu, Yusheng Jie, Zhe Zhu, Yutian Chong
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2463197. Published online 2017 Apr 12. doi: 10.1155/2017/2463197
PMCID:
PMC5471559
Md. Akil Hossain, Hae-chul Park, Kyunghun Jeong, Yang ho Jang, Dae Gyun Kim, JeongWoo Kang, Kwang-jick Lee
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2469826. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.1155/2017/2469826
PMCID:
PMC5397649
Chia-Fen Hsien, Chiu-Lin Wang, Cheng-Yu Long, Yung-Hung Chen, Winter Yu-Ning Lee, Shih-Chin Chen, Kun-Ling Lin, Cherng-Jye Jeng, Eing-Mei Tsai, Feng-Hsiang Tang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2470397. Published online 2017 Sep 13. doi: 10.1155/2017/2470397
PMCID:
PMC5615988
Jens Fedder, Niels Marcussen, Maja D. K. Fedder, Birte Engvad
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2472805. Published online 2017 Sep 27. doi: 10.1155/2017/2472805
PMCID:
PMC5635292
Toon Van Cauteren, Gert Van Gompel, Kaoru Tanaka, Douwe E. Verdries, Dries Belsack, Koenraad H. Nieboer, Inneke Willekens, Paul Evans, Sven Macholl, Guy Verfaillie, Steven Droogmans, Johan de Mey, Nico Buls
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2476171. Published online 2017 May 23. doi: 10.1155/2017/2476171
PMCID:
PMC5460391
Maayken Elizabeth Louise van den Berg, Juan M. Castellote, Jose Ignacio Mayordomo, Ignacio Mahillo-Fernandez, Jesus de Pedro-Cuesta
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2478197. Published online 2017 Jul 25. doi: 10.1155/2017/2478197
PMCID:
PMC5547721
Huisheng Liu, Qiao Xue, Qiaoying Zeng, Zixiang Zhu, Haixue Zheng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2481348. Published online 2017 Oct 31. doi: 10.1155/2017/2481348
PMCID:
PMC5684521

Review Article

Guang Hu, Luisa Di Paola, Zhongjie Liang, Alessandro Giuliani
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2483264. Published online 2017 Jan 22. doi: 10.1155/2017/2483264
PMCID:
PMC5294226

Research Articles

Mauricio Peixoto Cupello, Francis Monique Saraiva, Pedro Ippolito, Andréia da Silva Fernandes, Rubem Figueiredo Sadoko Menna-Barreto, Debora de Sousa dos Santos Costa, Jessica Isis Oliveira Paula, Paulo Roberto Ribeiro Costa, Natália Pereira Nogueira, Israel Felzenswalb, Ayres Guimarães Dias, Marcia Cristina Paes
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2483652. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1155/2017/2483652
PMCID:
PMC5339480
Zhao Gao, Xinghua Chen, Kai Zhu, Ping Zeng, Guohua Ding
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2484303. Published online 2017 Jun 5. doi: 10.1155/2017/2484303
PMCID:
PMC5476836
Kecheng Li, Ronge Xing, Song Liu, Yukun Qin, Pengcheng Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2486515. Published online 2017 Jun 5. doi: 10.1155/2017/2486515
PMCID:
PMC5474546
Liang Xu, Yuanjian Fang, Xudan Shi, Xianyi Chen, Jun Yu, Zeyu Sun, Jianmin Zhang, Jing Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2486859. Published online 2017 May 2. doi: 10.1155/2017/2486859
PMCID:
PMC5433417
Julie Dupas, Annie Feray, Christelle Goanvec, Anthony Guernec, Nolwenn Samson, Pauline Bougaran, François Guerrero, Jacques Mansourati
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2494067. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1155/2017/2494067
PMCID:
PMC5405603
Soo-Kyung Jun, Jung-Hwan Lee, Hae-Hyoung Lee
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2495282. Published online 2017 Jan 23. doi: 10.1155/2017/2495282
PMCID:
PMC5292364
Hefei Wang, Yu Ren, Xiao Hu, Min Ma, Xiao Wang, Hao Liang, Dongjun Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2501578. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1155/2017/2501578
PMCID:
PMC5337876
Hualin Wang, Yang Shao, Fahu Yuan, Han Feng, Na Li, Hongyu Zhang, Chaodong Wu, Zhiguo Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2503847. Published online 2017 Jun 12. doi: 10.1155/2017/2503847
PMCID:
PMC5485288
Marcin Życzkowski, Rafał Bogacki, Krzysztof Nowakowski, Bartosz Muskała, Paweł Rajwa, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2505034. Published online 2017 Feb 19. doi: 10.1155/2017/2505034
PMCID:
PMC5337338
Lianyong Chen, Yu Pang, Li Ma, Huijuan Yang, Haohao Ru, Xing Yang, Shuangqun Yan, Mao Jia, Lin Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2505172. Published online 2017 May 17. doi: 10.1155/2017/2505172
PMCID:
PMC5449728

Editorial

Victor Hugo C. de Albuquerque, Robertas Damaševičius, Nuno M. Garcia, Plácido Rogério Pinheiro, Pedro P. Rebouças Filho
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2505493. Published online 2017 Oct 30. doi: 10.1155/2017/2505493
PMCID:
PMC5682896

Research Articles

Han-Ping Wu, Mao-Jen Lin, Wen-Chieh Yang, Kang-Hsi Wu, Chun-Yu Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2510695. Published online 2017 May 11. doi: 10.1155/2017/2510695
PMCID:
PMC5443988
Yongqiang Zhou, Yun Li, Xiangnan Li, Minjun Jiang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2512536. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1155/2017/2512536
PMCID:
PMC5331314
Ying-Ping Sun, Wen-Jun Yang, Su-Hua Li, Yuan-yuan Han, Jian Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2516934. Published online 2017 Feb 19. doi: 10.1155/2017/2516934
PMCID:
PMC5337324

Review Article

Attilio Di Spiezio Sardo, Gloria Calagna, Fabrizia Santangelo, Brunella Zizolfi, Vasilis Tanos, Antonino Perino, Rudy Leon De Wilde
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2518396. Published online 2017 Aug 9. doi: 10.1155/2017/2518396
PMCID:
PMC5568620

Research Article

Da Shang, Qionghong Xie, Bin Shang, Min Zhang, Li You, Chuan-Ming Hao, Tongying Zhu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2520510. Published online 2017 Feb 22. doi: 10.1155/2017/2520510
PMCID:
PMC5340948

Editorial

Elif Bahar Tuna, Yoshiki Oshida, Bugra Ozen, Elizabeta Gjorgievska, Tamer Tuzuner
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2520536. Published online 2017 Mar 15. doi: 10.1155/2017/2520536
PMCID:
PMC5370483

Research Articles

Adam Kostelnik, Alexander Cegan, Miroslav Pohanka
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2532764. Published online 2017 Jul 13. doi: 10.1155/2017/2532764
PMCID:
PMC5530453
Liyun Wang, Lei Tu, Jinping Zhang, Keshu Xu, Wei Qian
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2540540. Published online 2017 Jan 29. doi: 10.1155/2017/2540540
PMCID:
PMC5303577

Clinical Study

James Steele, Kristin Raubold, Wolfgang Kemmler, James Fisher, Paulo Gentil, Jürgen Giessing
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2541090. Published online 2017 Jun 6. doi: 10.1155/2017/2541090
PMCID:
PMC5476889

Research Articles

Yohannes Gebreegziabhere Haile, Sisay Mulugeta Alemu, Tesfa Dejenie Habtewold
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2542367. Published online 2017 Jun 29. doi: 10.1155/2017/2542367
PMCID:
PMC5511682
Balsam El Ghoul, Yazan Daaboul, Serge Korjian, Andrew El Alam, Anthony Mansour, Essa Hariri, Salam Samad, Pascale Salameh, Georges Dahdah, Jacques Blacher, Michel E. Safar, Sola Aoun Bahous
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2543262. Published online 2017 Feb 19. doi: 10.1155/2017/2543262
PMCID:
PMC5337343

Editorial

Huachun Zou, Lei Zhang, Eric P. F. Chow, Weiming Tang, Zixin Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2545840. Published online 2017 Feb 19. doi: 10.1155/2017/2545840
PMCID:
PMC5376418

Research Article

Franco Veltro, Valentina Ialenti, Manuel Alejandro Morales García, Emiliana Bonanni, Claudia Iannone, Marinella D'Innocenzo, Antonella Gigantesco
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2546862. Published online 2017 May 31. doi: 10.1155/2017/2546862
PMCID:
PMC5470000

Review Article

Leonid Kalichman, Eli Carmeli, Ella Been
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2562957. Published online 2017 Mar 20. doi: 10.1155/2017/2562957
PMCID:
PMC5376928

Research Articles

Yang Shao, Bin Liang, Fei Long, Shu-Juan Jiang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2563085. Published online 2017 Jun 15. doi: 10.1155/2017/2563085
PMCID:
PMC5494096
Cheng-Hong Yang, Sin-Hua Moi, Li-Yeh Chuang, Shyng-Shiou F. Yuan, Ming-Feng Hou, Yi-Chen Lee, Hsueh-Wei Chang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2563910. Published online 2017 Jan 4. doi: 10.1155/2017/2563910
PMCID:
PMC5241446

Clinical Study

Jose C. Flores-González, Juan Mayordomo-Colunga, Iolanda Jordan, Alicia Miras-Veiga, Cristina Montero-Valladares, Marta Olmedilla-Jodar, Andrés J. Alcaraz-Romero, Miren Eizmendi-Bereciartua, Francisco Fernández-Carrión, Carmen Santiago-Gutierrez, Esther Aleo-Luján, Sonia Pérez-Quesada, Cristina Yun-Castilla, Carmen Martín, Álvaro Navarro-Mingorance, Concha Goñi-Orayen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2565397. Published online 2017 Mar 22. doi: 10.1155/2017/2565397
PMCID:
PMC5380832

Research Articles

Beibei Wang, Juan Du, Zhao Zhu, Zhihong Ma, Songlin Wang, Zhaochen Shan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2569707. Published online 2017 Jan 31. doi: 10.1155/2017/2569707
PMCID:
PMC5306981
Hui-Cong Du, Lin Jiang, Wen-Xin Geng, Jing Li, Rui Zhang, Jin-Ge Dang, Mao-Guo Shu, Li-Wen Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2578017. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.1155/2017/2578017
PMCID:
PMC5605873
Justyna Mikuła-Pietrasik, Paweł Uruski, Sebastian Szubert, Konstantin Maksin, Rafał Moszyński, Dariusz Szpurek, Aldona Woźniak, Stefan Sajdak, Andrzej Tykarski, Krzysztof Książek
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2592496. Published online 2017 Sep 20. doi: 10.1155/2017/2592496
PMCID:
PMC5632494
Pu Li, Chenkui Miao, Chao Liang, Pengfei Shao, Zengjun Wang, Jie Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2593674. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1155/2017/2593674
PMCID:
PMC5322456
Antonio Scarano
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2594670. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1155/2017/2594670
PMCID:
PMC5352871
Dai Yan-Ping, Gao Xiao-Qin, Ma Xiao Ping, Yue Ying Quan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2597256. Published online 2017 Jul 16. doi: 10.1155/2017/2597256
PMCID:
PMC5534313

Clinical Study

Francesco Giuseppe Mazzei, Francesco Gentili, Susanna Guerrini, Nevada Cioffi Squitieri, Duccio Guerrieri, Paolo Gennaro, Michele Scialpi, Luca Volterrani, Maria Antonietta Mazzei
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2598358. Published online 2017 Mar 7. doi: 10.1155/2017/2598358
PMCID:
PMC5359436

Research Article

Tao Zhou, Yong Li, Li Yang, Tiantian Tang, Lina Zhang, Jiajie Shi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2603685. Published online 2017 Apr 13. doi: 10.1155/2017/2603685
PMCID:
PMC5406736

Review Article

Gaia Peluso, Paola Incollingo, Armando Calogero, Vincenzo Tammaro, Niccolò Rupealta, Gaetano Chiacchio, Maria Laura Sandoval Sotelo, Gianluca Minieri, Antonio Pisani, Eleonora Riccio, Massimo Sabbatini, Umberto Marcello Bracale, Concetta Anna Dodaro, Nicola Carlomagno
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2605628. Published online 2017 Oct 29. doi: 10.1155/2017/2605628
PMCID:
PMC5682052

Research Articles

Xuan Liu, Qing Ji, Wanli Deng, Ni Chai, Yuanyuan Feng, Lihong Zhou, Hua Sui, Chunpu Li, Xiaoting Sun, Qi Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2613198. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.1155/2017/2613198
PMCID:
PMC5337333
Reza Rezayatmand, Milena Pavlova, Wim Groot
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2615105. Published online 2017 Feb 5. doi: 10.1155/2017/2615105
PMCID:
PMC5316444
Nicole Balasco, Luciana Esposito, Amarinder Singh Thind, Mario Rosario Guarracino, Luigi Vitagliano
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2617629. Published online 2017 Oct 15. doi: 10.1155/2017/2617629
PMCID:
PMC5661080
Robert L. Folmer, Jay J. Vachhani, Sarah M. Theodoroff, Rachel Ellinger, Amy Riggins
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2618587. Published online 2017 May 4. doi: 10.1155/2017/2618587
PMCID:
PMC5435898
Leticia Elizondo-Montemayor, Christian Silva-Platas, Alejandro Torres-Quintanilla, Carlos Rodríguez-López, Guillermo U. Ruiz-Esparza, Eric Reyes-Mendoza, Gerardo Garcia-Rivas
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2628968. Published online 2017 May 3. doi: 10.1155/2017/2628968
PMCID:
PMC5434279

Clinical Study

P. B. W. Cox, A. M. den Ouden, M. Theunissen, L. J. Montenij, A. G. H. Kessels, M. D. Lancé, W. F. F. A. Buhre, M. A. E. Marcus
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2635151. Published online 2017 Oct 9. doi: 10.1155/2017/2635151
PMCID:
PMC5654291

Research Articles

Zhen Li, Jieli Lu, Chonghui Wu, Quanhai Pang, Zhiwei Zhu, Ruipeng Nan, Ruochen Du, Jia Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2640619. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1155/2017/2640619
PMCID:
PMC5288557
Xuqi Ren, Wujian Ke, Heping Zheng, Ligang Yang, Shujie Huang, Xiaolin Qin, Bin Yang, Huachun Zou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2641259. Published online 2017 Jan 4. doi: 10.1155/2017/2641259
PMCID:
PMC5241445
Yingjie Zhang, Dan-Ning Hu, Yi Zhu, Hao Sun, Ping Gu, Dongqing Zhu, Jibo Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2647879. Published online 2017 May 29. doi: 10.1155/2017/2647879
PMCID:
PMC5467432
Yung-Jen Kung, Chang-Ching Wei, Liuh An Chen, Jiin Yi Chen, Ching-Yao Chang, Chao-Jen Lin, Yun-Ping Lim, Peng-Tai Tien, Hsuan-Ju Chen, Yong-San Huang, Hui-Ju Lin, Lei Wan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2657913. Published online 2017 Jul 30. doi: 10.1155/2017/2657913
PMCID:
PMC5554556
Tengfei Ma, Xiuqin Cai, Zifeng Wang, Li Huang, Chang Wang, Songshan Jiang, Yunpeng Hua, Quentin Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2670658. Published online 2017 Jun 13. doi: 10.1155/2017/2670658
PMCID:
PMC5485280

Review Article

Anna Maria Martone, Emanuele Marzetti, Riccardo Calvani, Anna Picca, Matteo Tosato, Luca Santoro, Angela Di Giorgio, Antonio Nesci, Alex Sisto, Angelo Santoliquido, Francesco Landi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2672435. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1155/2017/2672435
PMCID:
PMC5379082

Research Articles

F. Chiazza, A. S. Cento, D. Collotta, D. Nigro, G. Rosa, F. Baratta, V. Bitonto, J. C. Cutrin, M. Aragno, R. Mastrocola, M. Collino
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2682861. Published online 2017 Oct 29. doi: 10.1155/2017/2682861
PMCID:
PMC5682048
Inês P. Perpétuo, Joana Caetano-Lopes, Ana Maria Rodrigues, Raquel Campanilho-Marques, Cristina Ponte, Helena Canhão, Mari Ainola, João E. Fonseca
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2690402. Published online 2017 Feb 13. doi: 10.1155/2017/2690402
PMCID:
PMC5327780
Katarzyna Olczak, Halina Pawlicka
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2704094. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1155/2017/2704094
PMCID:
PMC5494785
Chao Xu, Xin-Xin Wen, Lu-Yu Huang, Lei Shang, Zhao Yang, Ya-Bo Yan, Wei Lei
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2708712. Published online 2017 Sep 11. doi: 10.1155/2017/2708712
PMCID:
PMC5612312
Diego Cunha Zied, Jose E Pardo, Rafael Simões Tomaz, Celso Tadao Miasaki, Arturo Pardo-Giménez
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2713742. Published online 2017 Sep 10. doi: 10.1155/2017/2713742
PMCID:
PMC5610804

Editorial

H. Gerullis, D. Barski, P. U. Malmström, X. Sun, T. H. Ecke
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2716759. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1155/2017/2716759
PMCID:
PMC5376447

Clinical Study

Malte Nejst Larsen, Claus Malta Nielsen, Christina Ørntoft, Morten Bredsgaard Randers, Eva Wulff Helge, Mads Madsen, Vibeke Manniche, Lone Hansen, Peter Riis Hansen, Jens Bangsbo, Peter Krustrup
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2719752. Published online 2017 Feb 19. doi: 10.1155/2017/2719752
PMCID:
PMC5337793

Research Article

Samantha Nunes de Godoi, Priscilla Maciel Quatrin, Michele Rorato Sagrillo, Kátia Nascimento, Roger Wagner, Bruna Klein, Roberto Christ Vianna Santos, Aline Ferreira Ourique
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2723418. Published online 2017 Jun 11. doi: 10.1155/2017/2723418
PMCID:
PMC5485270

Review Articles

Kathryn Fackrell, Iskra Potgieter, Giriraj S. Shekhawat, David M. Baguley, Magdalena Sereda, Derek J. Hoare
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2723715. Published online 2017 Oct 9. doi: 10.1155/2017/2723715
PMCID:
PMC5654244
Ulf G. Bronas, Houry Puzantian, Mary Hannan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2726369. Published online 2017 Apr 19. doi: 10.1155/2017/2726369
PMCID:
PMC5414492

Clinical Study

Yong-Beom Lee, Dae-Hwan Kim, Jong-Ho Jung, Jae-Yong Park
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2728092. Published online 2017 Sep 17. doi: 10.1155/2017/2728092
PMCID:
PMC5623802

Research Articles

Paphon Sa-ngasoongsong, Siwadol Wongsak, Noratep Kulachote, Pongsthorn Chanplakorn, Patarawan Woratanarat, Viroj Kawinwonggowit
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2729487. Published online 2017 Feb 26. doi: 10.1155/2017/2729487
PMCID:
PMC5346377
Yang Qiao, Hong-Yue Tao, Kui Ma, Zi-Ying Wu, Jian-Xun Qu, Shuang Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2729807. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1155/2017/2729807
PMCID:
PMC5244000
Maan Haj Rachid
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2731385. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1155/2017/2731385
PMCID:
PMC5331309
Xiaoyue Wang, Xiaochen Chen, Pei Yang, Lili Wang, Jianping Han
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2734960. Published online 2017 Oct 17. doi: 10.1155/2017/2734960
PMCID:
PMC5664236

Review Article

Claudia Caissutti, Vincenzo Berghella
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2746471. Published online 2017 Apr 10. doi: 10.1155/2017/2746471
PMCID:
PMC5402236

Research Article

Li Ju, Wei Wu, Min Yu, Jianlin Lou, Hao Wu, Xianhong Yin, Zhenyu Jia, Yun Xiao, Lijin Zhu, Jun Yang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2747215. Published online 2017 Aug 8. doi: 10.1155/2017/2747215
PMCID:
PMC5591928

Review Articles

Nathan E. Hudson
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2748340. Published online 2017 May 28. doi: 10.1155/2017/2748340
PMCID:
PMC5467299
Hironobu Ueshima, Hiroshi Otake, Jui-An Lin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2752876. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1155/2017/2752876
PMCID:
PMC5244003

Research Articles

Zili Zhang, Jian Wang, Zeguang Zheng, Xindong Chen, Xiansheng Zeng, Yi Zhang, Defu Li, Jiaze Shu, Kai Yang, Ning Lai, Lian Dong, Wenju Lu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2756726. Published online 2017 Aug 27. doi: 10.1155/2017/2756726
PMCID:
PMC5591965
Lu Liu, Rong Huang, Ruiqi Yang, Xi Wei
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2756891. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1155/2017/2756891
PMCID:
PMC5394356
Nisha G. Arya, Steven J. Weissbart, Sihua Xu, Rupal Bhavsar, Hengyi Rao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2759035. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1155/2017/2759035
PMCID:
PMC5585597
V. N. Kapsaski-Kanelli, E. Evergetis, A. Michaelakis, D. P. Papachristos, E. D. Myrtsi, S. D. Koulocheri, S. A. Haroutounian
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2761461. Published online 2017 Oct 4. doi: 10.1155/2017/2761461
PMCID:
PMC5646304
Weiwei Yang, Ning Ning, Xiaoming Jin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2767484. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1155/2017/2767484
PMCID:
PMC5259610
Małgorzata Żychowska, Andrzej Kochanowicz, Kazimierz Kochanowicz, Jan Mieszkowski, Bartłomiej Niespodziński, Stanisław Sawczyn
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2768546. Published online 2017 May 15. doi: 10.1155/2017/2768546
PMCID:
PMC5447314
Lu Qi, Yanqing Ding
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2769140. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1155/2017/2769140
PMCID:
PMC5394352
Pawinee Chaiprasert, Nasrul Hudayah, Chompoonut Auphimai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2782850. Published online 2017 Aug 28. doi: 10.1155/2017/2782850
PMCID:
PMC5592398
Karima Sayah, Ilias Marmouzi, Hanae Naceiri Mrabti, Yahia Cherrah, My El Abbes Faouzi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2789482. Published online 2017 Jan 1. doi: 10.1155/2017/2789482
PMCID:
PMC5237773

Clinical Study

Magdalena Budzyń, Bogna Gryszczyńska, Wacław Majewski, Zbigniew Krasiński, Magdalena Paulina Kasprzak, Dorota Formanowicz, Krzysztof Wojciech Strzyżewski, Maria Iskra
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2791082. Published online 2017 Apr 3. doi: 10.1155/2017/2791082
PMCID:
PMC5394357

Research Articles

Xi Cheng, Chongchong Yan, Jinyun Zhang, Chenhui Ma, Shumei Li, Qing Jin, Nan Zhang, Yunpeng Cao, Yi Lin, Yongping Cai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2794040. Published online 2017 Apr 10. doi: 10.1155/2017/2794040
PMCID:
PMC5402243
Hongyi Zhu, Xingwei Li, Xianyou Zheng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2796054. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1155/2017/2796054
PMCID:
PMC5337837

Clinical Study

Massimiliano Gobbo, Paolo Gaffurini, Laura Vacchi, Sara Lazzarini, Jorge Villafane, Claudio Orizio, Stefano Negrini, Luciano Bissolotti
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2796815. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1155/2017/2796815
PMCID:
PMC5637828

Review Article

Yi-Chou Hou, Wen-Chih Liu, Cai-Mei Zheng, Jing-Quan Zheng, Tzung-Hai Yen, Kuo-Cheng Lu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2803579. Published online 2017 Feb 12. doi: 10.1155/2017/2803579
PMCID:
PMC5329659

Clinical Study

Ryszard Tomaszewski, Artur Wozowicz, Paulina Wysocka-Wojakiewicz
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2803790. Published online 2017 Mar 7. doi: 10.1155/2017/2803790
PMCID:
PMC5359433

Editorial

Veronica Swallow, Houry Puzantian, Leah Krischock, Ulf Gunnar Bronas
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2805684. Published online 2017 May 16. doi: 10.1155/2017/2805684
PMCID:
PMC5474551

Research Articles

Hsin-Chung Cheng, Boe-Yu Peng, May-Show Chen, Chiung-Fang Huang, Yi Lin, Yung-Kang Shen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2827953. Published online 2017 May 28. doi: 10.1155/2017/2827953
PMCID:
PMC5467297
Bangli Hu, Huang Qiu-lan, Rong-e Lei, Cheng Shi, Hai-xing Jiang, Shan-yu Qin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2831056. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1155/2017/2831056
PMCID:
PMC5352879
Stephen Norda, Tanja K. Rausch, Thorsten Orlikowsky, Matthias Hütten, Sören Schulz, Wolfgang Göpel, Ulrich Pecks
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2837027. Published online 2017 Apr 5. doi: 10.1155/2017/2837027
PMCID:
PMC5396432
Danfeng Zhang, Jigang Chen, Kaiwei Han, Mingkun Yu, Lijun Hou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2838167. Published online 2017 Jul 30. doi: 10.1155/2017/2838167
PMCID:
PMC5554568
Patrícia Azevedo Lino, Maria Auxiliadora Parreiras Martins, Maria Elisa de Souza e Silva, Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2841549. Published online 2017 May 30. doi: 10.1155/2017/2841549
PMCID:
PMC5468587
Katharina Stock, Konrad Steinestel, Rebekka Wiesch, Jan-Henrik Mikesch, Anna Hansmeier, Marcel Trautmann, Nora Beller, Jan Rehkämper, Eva Wardelmann, Birthe Heitkötter, Wolfgang Hartmann, Jan Sperveslage, Sebastian Huss
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2847303. Published online 2017 Oct 25. doi: 10.1155/2017/2847303
PMCID:
PMC5676347
Upasana Shyamsunder Singh, Nisha Siwal, Veena Pande, Aparup Das
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2847548. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.1155/2017/2847548
PMCID:
PMC5576395
Jiahong Xu, Yang Liu, Yuan Xie, Cuimei Zhao, Hongbao Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2850659. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1155/2017/2850659
PMCID:
PMC5329648
Aileen I. Tsai, Hsiang-Hsi Hong, Wey-Ran Lin, Jen-Fen Fu, Chih-Chun Chang, I-Kuan Wang, Wen-Hung Huang, Cheng-Hao Weng, Ching-Wei Hsu, Tzung-Hai Yen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2851906. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1155/2017/2851906
PMCID:
PMC5362703
Kiyonori Ito, Susumu Ookawara, Tomohisa Okochi, Yuichiro Ueda, Masaya Kofuji, Hideyuki Hayasaka, Takayuki Uchida, Haruhisa Miyazawa, Katsunori Yanai, Hiroki Ishii, Taisuke Kitano, Mitsutoshi Shindo, Keiji Hirai, Yoshio Kaku, Taro Hoshino, Osamu Tanaka, Kaoru Tabei, Yoshiyuki Morishita
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2852514. Published online 2017 Oct 3. doi: 10.1155/2017/2852514
PMCID:
PMC5646289
Jian Li, Natalie Riedel, Amira Barrech, Raphael M. Herr, Birgit Aust, Kathrin Mörtl, Johannes Siegrist, Harald Gündel, Peter Angerer
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2853813. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1155/2017/2853813
PMCID:
PMC5664277
Longxiang Shi, Shijian Li, Xiaoran Yang, Jiaheng Qi, Gang Pan, Binbin Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2858423. Published online 2017 Feb 12. doi: 10.1155/2017/2858423
PMCID:
PMC5337312

Editorial

Keiko Kawauchi, Hideaki Fujita, Daisuke Miyoshi, Evelyn K. F. Yim, Hiroaki Hirata
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2860241. Published online 2017 Feb 13. doi: 10.1155/2017/2860241
PMCID:
PMC5340934

Research Articles

Puspa Raj Khanal, Deepa Satyal, Anjeela Bhetwal, Anjila Maharjan, Shreena Shakya, Snehika Tandukar, Narayan Prasad Parajuli
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2868143. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.1155/2017/2868143
PMCID:
PMC5605800
Xiang-Cheng Xie, Yizhi Cao, Xiu Yang, Qun-Hong Xu, Wei Wei, Ming Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2869405. Published online 2017 Apr 30. doi: 10.1155/2017/2869405
PMCID:
PMC5429925
Dónal G. Fortune, Helen L. Richards
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2874819. Published online 2017 Jul 26. doi: 10.1155/2017/2874819
PMCID:
PMC5549505

Clinical Study

Yangping Cai, Qing Zhang, Yuefeng Fu, Li Li, Ning Zhao, Aiping Lu, Qingquan Liu, Miao Jiang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2897045. Published online 2017 Oct 11. doi: 10.1155/2017/2897045
PMCID:
PMC5660756

Research Article

Liubing Li, Si Chen, Xiaoting Wen, Qian Wang, Guanting Lv, Jing Li, Funing Yang, Fengchun Zhang, Yongzhe Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2905987. Published online 2017 Apr 2. doi: 10.1155/2017/2905987
PMCID:
PMC5392395

Review Article

Silvia Caruso, Ennio Storti, Alessandro Nota, Shideh Ehsani, Roberto Gatto
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2916953. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1155/2017/2916953
PMCID:
PMC5312052

Clinical Study

Won Sup Yoon, Dae Sik Yang, Jung Ae Lee, Nam Kwon Lee, Young Je Park, Chul Yong Kim, Nak Woo Lee, Jin Hwa Hong, Jae Kwan Lee, Jae Yun Song
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2917925. Published online 2017 Apr 27. doi: 10.1155/2017/2917925
PMCID:
PMC5425848

Review Article

Jorge Berlanga-Acosta, José Fernández-Montequín, Calixto Valdés-Pérez, William Savigne-Gutiérrez, Yssel Mendoza-Marí, Ariana García-Ojalvo, Viviana Falcón‐Cama, Diana García del Barco-Herrera, Maday Fernández-Mayola, Héctor Pérez-Saad, Eulogio Pimentel-Vázquez, Aleida Urquiza-Rodríguez, Moshe Kulikovsky, Gerardo Guillén-Nieto
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2923759. Published online 2017 Aug 21. doi: 10.1155/2017/2923759
PMCID:
PMC5585590

Research Articles

Hanning Liu, Zhengxi Xu, Cheng Sun, Dachuan Gu, Xiao Teng, Yan Zhao, Zhe Zheng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2924731. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1155/2017/2924731
PMCID:
PMC5286485
Melanie Klöfers, Jules Kohaut, Ivo Bendix, Josephine Herz, Vinzenz Boos, Ursula Felderhoff-Müser, Mark Dzietko
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2924848. Published online 2017 Jun 15. doi: 10.1155/2017/2924848
PMCID:
PMC5494065
Wang Xianfang, Wang Junmei, Wang Xiaolei, Zhang Yue
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2929807. Published online 2017 Apr 9. doi: 10.1155/2017/2929807
PMCID:
PMC5401747

Review Article

Laura Santangelo, Cecilia Battistelli, Claudia Montaldo, Franca Citarella, Raffaele Strippoli, Carla Cicchini
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2931813. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1155/2017/2931813
PMCID:
PMC5318635

Research Articles

Xingchen Li, Yage Xing, Lin Cao, Qinglian Xu, Shaohua Li, Ranran Wang, Zijing Jiang, Zhenming Che, Hongbin Lin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2934743. Published online 2017 Jan 30. doi: 10.1155/2017/2934743
PMCID:
PMC5303853
Arindam Bit, Dushali Ghagare, Albert A. Rizvanov, Himadri Chattopadhyay
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2935195. Published online 2017 Jan 15. doi: 10.1155/2017/2935195
PMCID:
PMC5274693
Tim Leschinger, Christopher Wallraff, Dirk Müller, Matthias Hackenbroch, Henning Bovenschulte, Jan Siewe
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2941238. Published online 2017 Aug 20. doi: 10.1155/2017/2941238
PMCID:
PMC5585665
Giacomo Rossettini, Marco Testa, Marco Vicentini, Paolo Manganotti
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2946465. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1155/2017/2946465
PMCID:
PMC5329693
Ian T. Zajac, Amy Duncan, Suzana Freegard, Carlene Wilson, Ingrid Flight, Deborah Turnbull
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2949020. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1155/2017/2949020
PMCID:
PMC5312049
Yang Peng, Paul Scott, Ruikang Tao, Hua Wang, Yan Wu, Guang Peng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2954351. Published online 2017 Mar 30. doi: 10.1155/2017/2954351
PMCID:
PMC5390606
Juan Liu, Xiang Zhou, Qing Li, Shu-Min Zhou, Bin Hu, Guo-Wen Hu, Xin Niu, Shang-Chun Guo, Yang Wang, Zhi-Feng Deng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2957538. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1155/2017/2957538
PMCID:
PMC5239970
Ying-ying Miao, Juan Liu, Jie Zhu, Yan-ling Tao, Jia-an Zhang, Dan Luo, Bing-rong Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2957941. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1155/2017/2957941
PMCID:
PMC5318640
Jun Zhang, Yi Zhang, Yang Li, Ruimin Chen, K. Kirk Shung, Grace Richter, Qifa Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2959717. Published online 2017 May 31. doi: 10.1155/2017/2959717
PMCID:
PMC5494779
Chi-Kung Ho, Fu-Cheng Chen, Yung-Lung Chen, Hui-Ting Wang, Chien-Ho Lee, Wen-Jung Chung, Cheng-Jui Lin, Shu-Kai Hsueh, Shin-Chiang Hung, Kuan-Han Wu, Chu-Feng Liu, Chia-Te Kung, Cheng-I Cheng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2963172. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.1155/2017/2963172
PMCID:
PMC5576394

Review Article

J. Bredow, L. Löhrer, J. Oppermann, M. J. Scheyerer, R. Sobottke, P. Eysel, J. Siewe
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2964529. Published online 2017 Jul 31. doi: 10.1155/2017/2964529
PMCID:
PMC5554995

Research Articles

Yufu Wang, Changcheng You, Rongzhi Wei, Jianing Zu, Chengchao Song, Jing Li, Jinglong Yan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2971413. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1155/2017/2971413
PMCID:
PMC5603109
Krzysztof Jagiełło, Tomasz Zalewski, Stefan Dobosz, Oliwia Michalik, Konrad Ocalewicz
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2975187. Published online 2017 Apr 9. doi: 10.1155/2017/2975187
PMCID:
PMC5401714
Fahmi Yousef Khan, Mohammed Abu-Khattab, Eman Abdulrahman Almaslamani, Abubaker Ahmed Hassan, Shehab Fareed Mohamed, Abdurrahman Ali Elbuzdi, Nada Yagoub Elmaki, Deshmukh Anand, Doiphode Sanjay
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2975610. Published online 2017 Jul 13. doi: 10.1155/2017/2975610
PMCID:
PMC5530415
Ya-Ting Ke, Hsiu-Chin Chen, Chien-Ho Lin, Wen-Fu Kuo, An-Chi Peng, Chien-Chin Hsu, Chien-Cheng Huang, Hung-Jung Lin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2981624. Published online 2017 Oct 9. doi: 10.1155/2017/2981624
PMCID:
PMC5654298
Qiong Zhou, Xiao-Juan Zhu, Jiang-Hua Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2984826. Published online 2017 Sep 18. doi: 10.1155/2017/2984826
PMCID:
PMC5624167

Review Article

Jingdun Xie, Haitao Wang, Ting Lin, Bingtian Bi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 2986460. Published online 2017 Apr 3. doi: 10.1155/2017/2986460
PMCID:
PMC5394358

Research Articles

Chengqi Sun, Xudong Zhao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3017948. Published online 2017 Mar 20. doi: 10.1155/2017/3017948
PMCID:
PMC5377059
Elena Krachmarova, Milena Tileva, Elena Lilkova, Peicho Petkov, Klaus Maskos, Nevena Ilieva, Ivan Ivanov, Leandar Litov, Genoveva Nacheva
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3018608. Published online 2017 Jun 8. doi: 10.1155/2017/3018608
PMCID:
PMC5480026
Md. Shakil Ahmed, Md. Shahjaman, Md. Masud Rana, Md. Nurul Haque Mollah
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3020627. Published online 2017 Aug 7. doi: 10.1155/2017/3020627
PMCID:
PMC5564130
Xuan Liao, Maurice K. H. Yap, Kim Hung Leung, Patrick Y. P. Kao, Long Qian Liu, Shea Ping Yip
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3024156. Published online 2017 Aug 13. doi: 10.1155/2017/3024156
PMCID:
PMC5572591
Zhi Han, Travis Johnson, Jie Zhang, Xuan Zhang, Kun Huang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3035481. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1155/2017/3035481
PMCID:
PMC5536134
Qian-nan Guo, Hong-dan Wang, Li-zhen Tie, Tao Li, Hai Xiao, Jian-gang Long, Shi-xiu Liao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3043476. Published online 2017 Jul 3. doi: 10.1155/2017/3043476
PMCID:
PMC5512027
Tim N. Hissnauer, Norbert Stiel, Kornelia Babin, Martin Rupprecht, Karsten Ridderbusch, Johannes M. Rueger, Ralf Stuecker, Alexander S. Spiro
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3046842. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1155/2017/3046842
PMCID:
PMC5352880
Aiying Lu, Haifeng Li, Yuming Zheng, Minzhong Tang, Jun Li, Huihui Wu, Weiming Zhong, Jianquan Gao, Ningjiang Ou, Yonglin Cai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3047802. Published online 2017 Feb 22. doi: 10.1155/2017/3047802
PMCID:
PMC5340935
Roel C. Rabara, Prateek Tripathi, Paul J. Rushton
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3065251. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1155/2017/3065251
PMCID:
PMC5239840

Clinical Study

Zhijun Xin, Wenbo Liao, Jun Ao, Jianpu Qin, Fang Chen, Zhiyuan Ye, Yuqiang Cai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3069575. Published online 2017 Mar 30. doi: 10.1155/2017/3069575
PMCID:
PMC5390599

Review Article

Jing Peng, Zunjing Liu, Chunxia Luo, Lin Chen, Xianhua Hou, Li Xiao, Zhenhua Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3072098. Published online 2017 May 21. doi: 10.1155/2017/3072098
PMCID:
PMC5457766

Research Articles

Jatuporn Eiamcharoenwit, Napon Itthisompaiboon, Panita Limpawattana, Arunotai Siriussawakul
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3075756. Published online 2017 Jan 26. doi: 10.1155/2017/3075756
PMCID:
PMC5299156
Zhongshan Wang, Meng Zhang, Xiaodong Shi, Quanju Xiang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3076091. Published online 2017 Jun 12. doi: 10.1155/2017/3076091
PMCID:
PMC5485302
Ying Li, Dan Liu, Kailiang Xu, Dean Ta, Lawrence H. Le, Weiqi Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3083141. Published online 2017 Jan 15. doi: 10.1155/2017/3083141
PMCID:
PMC5274688
Min-jie Mao, Xiao-li Wei, Hui Sheng, Xue-ping Wang, Xiao-hui Li, Yi-jun Liu, Shan Xing, Qi Huang, Shu-qin Dai, Wan-li Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3083267. Published online 2017 Mar 23. doi: 10.1155/2017/3083267
PMCID:
PMC5382292

Review Article

Michele Fornaro, Domenico De Berardis, Giampaolo Perna, Marco Solmi, Nicola Veronese, Laura Orsolini, Elisabetta Filomena Buonaguro, Felice Iasevoli, Cristiano André Köhler, André Ferrer Carvalho, Andrea de Bartolomeis
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3084859. Published online 2017 May 9. doi: 10.1155/2017/3084859
PMCID:
PMC5440797

Research Article

Je Hun Lee, Key Youn Lee, Ji Young Kim, Woo Hyeon Son, Ji Heun Jeong, Young Gil Jeong, Seongoh Kwon, Seung Ho Han
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3092720. Published online 2017 Jan 26. doi: 10.1155/2017/3092720
PMCID:
PMC5299158

Editorial

Raffaele Serra, Stefano de Franciscis, Laurent Metzinger
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3093589. Published online 2017 Oct 17. doi: 10.1155/2017/3093589
PMCID:
PMC5664250

Review Article

Dong-Kee Kim
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3098230. Published online 2017 Oct 10. doi: 10.1155/2017/3098230
PMCID:
PMC5654248

Research Articles

Haddad A. El Rabey, Madeha N. Al-Seeni, Habibah B. Al-Ghamdi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3098745. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1155/2017/3098745
PMCID:
PMC5637854
Yu-Xin Chen, Bing-Ai Gao, Hai-Yan Cheng, Lin-Feng Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3102358. Published online 2017 Mar 15. doi: 10.1155/2017/3102358
PMCID:
PMC5370485
Shinpei Matsuda, Hitoshi Yoshimura, Hisato Yoshida, Takashi Ryoke, Takashi Yoshida, Naoyuki Aikawa, Kazuo Sano
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3104018. Published online 2017 Oct 3. doi: 10.1155/2017/3104018
PMCID:
PMC5651097
Mingliang Sun, Yunfan He, Tao Zhou, Pan Zhang, Jianhua Gao, Feng Lu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3105780. Published online 2017 Aug 1. doi: 10.1155/2017/3105780
PMCID:
PMC5556995
Yifang Zhou, Jie Liu, Naomi Driesen, Fay Womer, Kaiyuan Chen, Ye Wang, Xiaowei Jiang, Qian Zhou, Chuan Bai, Dahai Wang, Yanqing Tang, Fei Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3107845. Published online 2017 Mar 19. doi: 10.1155/2017/3107845
PMCID:
PMC5376415
Dong Du, Shuping Liao, Yan Wu, Yang Jiao, Di Wu, Weiqing Wu, Dapeng Yu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3120138. Published online 2017 Sep 19. doi: 10.1155/2017/3120138
PMCID:
PMC5625799
Masaya Akashi, Kazunobu Hashikawa, Satoshi Wanifuchi, Junya Kusumoto, Manabu Shigeoka, Shungo Furudoi, Hiroto Terashi, Takahide Komori
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3125842. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1155/2017/3125842
PMCID:
PMC5603110
Larissa Pernomian, Lilian R. Gimenes, Mayara S. Gomes, Bruno N. do Vale, Cristina R. B. Cardoso, Ana M. de Oliveira, Josimar D. Moreira
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3137580. Published online 2017 Sep 14. doi: 10.1155/2017/3137580
PMCID:
PMC5618786
Cheng Luo, Ben Xu, Yu Fan, Wei Yu, Qian Zhang, Jie Jin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3142926. Published online 2017 Jan 11. doi: 10.1155/2017/3142926
PMCID:
PMC5266806
Yansong Xu, Weizhong Tang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3152424. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1155/2017/3152424
PMCID:
PMC5320375
Nianlin Xie, Menglei Huan, Feng Tian, Zhongping Gu, Xiaofei Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3169179. Published online 2017 May 15. doi: 10.1155/2017/3169179
PMCID:
PMC5447277
Shang Sang, Zhichang Zhang, Shu Qin, Changwei Li, Yang Dong
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3173547. Published online 2017 May 15. doi: 10.1155/2017/3173547
PMCID:
PMC5447262
Shiang-Lin Liao, Yi-Wen Lin, Ching-Liang Hsieh
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3178014. Published online 2017 Aug 24. doi: 10.1155/2017/3178014
PMCID:
PMC5587926
Giuseppe Riezzo, Guglielmina Chimienti, Caterina Clemente, Benedetta D'Attoma, Antonella Orlando, Caterina Mammone Rinaldi, Francesco Russo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3178263. Published online 2017 Sep 7. doi: 10.1155/2017/3178263
PMCID:
PMC5610809
Anna Błażewicz, Kuan-Yung Liao, Heng-Hsin Liao, Przemysław Niziński, Łukasz Komsta, Berislav Momčilović, Magdalena Jabłońska-Czapla, Rajmund Michalski, Andrzej Prystupa, Jarosław J. Sak, Ryszard Kocjan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3178784. Published online 2017 Mar 12. doi: 10.1155/2017/3178784
PMCID:
PMC5366181
Shadia Al-Bahlani, Buthaina Al-Dhahli, Kawther Al-Adawi, Abdurahman Al-Nabhani, Mohamed Al-Kindi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3178794. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1155/2017/3178794
PMCID:
PMC5362716
Jie Liu, Junlian Li, Jiao Liu, Xiuqin Zhao, Lulu Lian, Haican Liu, Bing Lu, Qin Yu, Jingrui Zhang, Yingcheng Qi, Kanglin Wan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3179535. Published online 2017 Feb 28. doi: 10.1155/2017/3179535
PMCID:
PMC5350424
Heni Susilowati, Keiji Murakami, Hiromichi Yumoto, Takashi Amoh, Kouji Hirao, Katsuhiko Hirota, Takashi Matsuo, Yoichiro Miyake
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3191752. Published online 2017 Sep 17. doi: 10.1155/2017/3191752
PMCID:
PMC5623779
Ying-Hao Lu, Li-Yao Lee, Ying-Lan Chen, Hsing-I Cheng, Wen-Tsung Tsai, Chen-Chun Kuo, Chung-Yu Chen, Yaw-Bin Huang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3195369. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1155/2017/3195369
PMCID:
PMC5329653
Nayana Gunathilaka, Tharaka Ranathunge, Lahiru Udayanga, Wimaladharma Abeyewickreme
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3196924. Published online 2017 Aug 15. doi: 10.1155/2017/3196924
PMCID:
PMC5574269

Clinical Study

Cezary Chojnacki, Aleksandra Błońska, Jan Chojnacki
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3204504. Published online 2017 May 29. doi: 10.1155/2017/3204504
PMCID:
PMC5467275

Research Articles

Silvia Malavasi, Domenico Barone, Giampaolo Gavelli, Alessandro Bevilacqua
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3236893. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1155/2017/3236893
PMCID:
PMC5259676
Yue Zhang, Xia-hui Ge, Xue-Jun Guo, Si-bin Guan, Xiao-ming Li, Wen Gu, Wei-guo Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3248605. Published online 2017 Jun 21. doi: 10.1155/2017/3248605
PMCID:
PMC5497648
Meng Chen, Yue Wang, Xuan Li, Lina Hou, Yufeng Wang, Jie Liu, Fei Han
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3250485. Published online 2017 Mar 7. doi: 10.1155/2017/3250485
PMCID:
PMC5359437

Review Articles

Mariana Caires Sobral de Aguiar, Giuseppe Perinetti, Jonas Capelli, Jr.
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3257235. Published online 2017 Jan 23. doi: 10.1155/2017/3257235
PMCID:
PMC5292379
Zhong-Hao Li, Zhen-Hua Zhou, Xian-Jin Zhu, Wei Liu, Ya-Wen Chen, Zi-Yao Chen, Zun-Jing Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3258681. Published online 2017 Jun 18. doi: 10.1155/2017/3258681
PMCID:
PMC5494066

Research Articles

Yao Du, Hong Zheng, Huanhuan Xia, Liangcai Zhao, Wenyi Hu, Guanghui Bai, Zhihan Yan, Hongchang Gao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3262495. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.1155/2017/3262495
PMCID:
PMC5294748
Wallace Felipe Blohem Pessoa, Ana Clara Correia Melgaço, Milena Evangelista de Almeida, Louise Pereira Ramos, Rachel Passos Rezende, Carla Cristina Romano
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3264194. Published online 2017 Oct 31. doi: 10.1155/2017/3264194
PMCID:
PMC5684529
Hua Tang, Yunchun Yang, Chunmei Zhang, Rong Chen, Po Huang, Chenggang Duan, Ping Zou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3267325. Published online 2017 Feb 12. doi: 10.1155/2017/3267325
PMCID:
PMC5337787
Jiewen Jin, Weimin Wang, Liangying Zhu, Tianwei Gu, Qing Niu, Ping Li, Yan Bi, Dalong Zhu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3270617. Published online 2017 May 30. doi: 10.1155/2017/3270617
PMCID:
PMC5468548
Koki Kawanishi, Jun Kinoshita, Hiroko Abe, Tetsuhiro Kakimoto, Yuko Yasuda, Takeshi Hara, Jun Kato
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3276120. Published online 2017 May 15. doi: 10.1155/2017/3276120
PMCID:
PMC5447260

Review Article

Pritika Singh, Rupam Guleri, Amrita Angurala, Kuldeep Kaur, Kulwinder Kaur, Sunil C. Kaul, Renu Wadhwa, Pratap Kumar Pati
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3278494. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.1155/2017/3278494
PMCID:
PMC5337329

Research Articles

Amin Y. Noaman, Farrukh Nadeem, Abdul Hamid M. Ragab, Arwa Jamjoom, Nabeela Al-Abdullah, Mahreen Nasir, Anser G. Ali
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3292849. Published online 2017 Sep 20. doi: 10.1155/2017/3292849
PMCID:
PMC5632447
Changwei Wu, Jian Guo, Hui Liu, Bigyan Pudasaini, Wenlan Yang, Qinhua Zhao, Lan Wang, Jinming Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3415401. Published online 2017 Feb 12. doi: 10.1155/2017/3415401
PMCID:
PMC5329652
Xiaoxiao Lu, Bixiu He, Ge Wang, Baimei He, Lijing Wang, Qiong Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3425812. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1155/2017/3425812
PMCID:
PMC5288517
Taichi Tsunekawa, Hiroki Kaneko, Kei Takayama, Shiang-Jyi Hwang, Akio Oishi, Yosuke Nagasaka, Fuxiang Ye, Takeshi Iwase, Norie Nonobe, Shinji Ueno, Yasuki Ito, Shunsuke Yasuda, Toshiyuki Matsuura, Hideyuki Shimizu, Ayana Suzumura, Keiko Kataoka, Hiroko Terasaki
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3427319. Published online 2017 Feb 5. doi: 10.1155/2017/3427319
PMCID:
PMC5316437
J. Couto, S. Antunes, J. Ferrolho, J. de la Fuente, A. Domingos
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3428186. Published online 2017 Jul 19. doi: 10.1155/2017/3428186
PMCID:
PMC5540378

Review Article

Wei Zhao, Yuhui Zhang, Dongni Johansson, Xingyu Chen, Fang Zheng, Liangman Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3431609. Published online 2017 Jun 15. doi: 10.1155/2017/3431609
PMCID:
PMC5494086

Research Article

Maria Sancho, Domingo Triguero, Aranzazu Lafuente-Sanchis, Angeles Garcia-Pascual
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3457093. Published online 2017 Jun 18. doi: 10.1155/2017/3457093
PMCID:
PMC5494099

Clinical Study

Maria Gabriella Melchiorre, Mirko Di Rosa, Francesco Barbabella, Norma Barbini, Fabrizia Lattanzio, Carlos Chiatti
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3458372. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1155/2017/3458372
PMCID:
PMC5318638

Review Article

Liqun Jia, Zanxin Wang, Qiang Fu, Huaien Bu, Minxin Wei
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3459468. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1155/2017/3459468
PMCID:
PMC5343223

Research Articles

Sandra E. Vieira, Luciano M. Thomazelli, Milena de Paulis, Angela E. Ferronato, Daniele B. Oliveira, Marina Baquerizo Martinez, Edison L. Durigon
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3459785. Published online 2017 May 24. doi: 10.1155/2017/3459785
PMCID:
PMC5463120
Yonatan Perez, Ohad Wormser, Yair Sadaka, Ruth Birk, Ginat Narkis, Ohad S. Birk
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3470234. Published online 2017 Oct 8. doi: 10.1155/2017/3470234
PMCID:
PMC5651094
A. Poscia, J. Stojanovic, F. Kheiraoui, E. M. Proli, F. Scaldaferri, M. Volpe, M. L. Di Pietro, A. Gasbarrini, L. Fabrizio, S. Boccia, C. Favaretti
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3470893. Published online 2017 Jul 6. doi: 10.1155/2017/3470893
PMCID:
PMC5518486

Clinical Study

Daofang Zhu, Xianming Dou, Liang Tang, Dongdong Tang, Guiyi Liao, Weihua Fang, Xiansheng Zhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3473796. Published online 2017 Aug 7. doi: 10.1155/2017/3473796
PMCID:
PMC5564062

Review Article

Yoshiko Iwasaki, Junichiro James Kazama, Masafumi Fukagawa
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3485785. Published online 2017 Mar 22. doi: 10.1155/2017/3485785
PMCID:
PMC5380833

Research Articles

Peipei Wang, Jie Wang, Jun Ma, Ge Jin, Xueqiang Guan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3489603. Published online 2017 May 18. doi: 10.1155/2017/3489603
PMCID:
PMC5451765
Aiming Wu, Mingjing Zhao, Lixia Lou, Jianying Zhai, Dongmei Zhang, Haiyan Zhu, Yonghong Gao, Hongcai Shang, Limin Chai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3495021. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1155/2017/3495021
PMCID:
PMC5637836

Clinical Study

Lulu Zhang, Xiaowei Hu, Juehua Zhu, Xiuying Cai, Yan Kong, Hui Wang, Shanshan Diao, Hongru Zhao, Jianhua Jiang, Dapeng Wang, Quanquan Zhang, Yiren Qin, Wei Yue, Qi Fang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3504950. Published online 2017 Aug 24. doi: 10.1155/2017/3504950
PMCID:
PMC5587951

Research Articles

WooSurng Lee, YoHan Kim, HyunHee Choi, HyoungSoo Kim, SunHee Lee, HeeSung Lee, HyunKeun Chee, JunSeok Kim, JaeJoon Hwang, SongAm Lee, YongHun Kim, SeongJoon Cho, SeMin Ryu, SungMin Park
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3505784. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.1155/2017/3505784
PMCID:
PMC5397620
L. Fox, F. Cahill, C. Burgess, N. Peat, S. Rudman, J. Kinsella, D. Cahill, G. George, A. Santaolalla, M. Van Hemelrijck
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3507124. Published online 2017 Jul 3. doi: 10.1155/2017/3507124
PMCID:
PMC5512116

Review Article

Andrés López-Cortés, Alejandro Cabrera-Andrade, Carolina Salazar-Ruales, Ana Karina Zambrano, Santiago Guerrero, Patricia Guevara, Paola E. Leone, César Paz-y-Miño
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3507671. Published online 2017 Jun 8. doi: 10.1155/2017/3507671
PMCID:
PMC5480023

Research Article

Mark Feldman, Julia Shenderovich, Eran Lavy, Michael Friedman, Doron Steinberg
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3510124. Published online 2017 Oct 10. doi: 10.1155/2017/3510124
PMCID:
PMC5654278

Clinical Study

Arash Mohagheghi, Shahrokh Amiri, Nafiseh Moghaddasi Bonab, Gholamreza Chalabianloo, Seyed Gholamreza Noorazar, Seyed Mahmoud Tabatabaei, Sara Farhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3513281. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1155/2017/3513281
PMCID:
PMC5340952

Research Articles

Tien-Huang Chen, Yi-Hsuan Chiang, Jiun-Nan Hou, Chih-Chieh Cheng, Eny Sofiyatun, Cheng-Hsun Chiu, Wei-June Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3519158. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.1155/2017/3519158
PMCID:
PMC5642879
Haiming Xin, Jinhong Zhu, Hongcheng Miao, Zhenyu Gong, Xiaochen Jiang, Xiaoyan Feng, Yalin Tong
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3519745. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1155/2017/3519745
PMCID:
PMC5368407
Jia-Jie Chen, Wei Zhou, Nan Cai, Gang Chang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3521481. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1155/2017/3521481
PMCID:
PMC5637823
Shuqing Chen, Yongqian Wang, Yubin Yang, Ting Xiang, Jiahui Liu, Houming Zhou, Xinlin Wu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3524307. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1155/2017/3524307
PMCID:
PMC5352870
Jie Yang, Yongfang Zhou, Yan Kang, Binbin Xu, Peng Wang, Yinxia Lv, Zhen Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3539872. Published online 2017 Oct 31. doi: 10.1155/2017/3539872
PMCID:
PMC5684530
Nurhat Ozkalayci, Orhan Cicek
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3546262. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1155/2017/3546262
PMCID:
PMC5362724
Ting-Ting Yang, Yuan-Zheng Cheng, Meng Qin, Yong-Hong Wang, Hong-Li Yu, An-Lin Wang, Wei-Fen Zhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3564060. Published online 2017 Oct 25. doi: 10.1155/2017/3564060
PMCID:
PMC5676485
Ryosuke Omori, Nico Nagelkerke, Laith J. Abu-Raddad
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3564861. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1155/2017/3564861
PMCID:
PMC5585552

Review Article

Yajie Zhao, Jianwei Zhang, Zhongmin Lan, Qinglong Jiang, Shuisheng Zhang, Yunmian Chu, Chengfeng Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3565438. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1155/2017/3565438
PMCID:
PMC5585676

Letter to the Editor

Raman Mahalangikar, Sumit Sinha, Rajeev Sharma
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3570895. Published online 2017 Jun 4. doi: 10.1155/2017/3570895
PMCID:
PMC5474277

Review Article

Lilla Paragh, Daniel Törőcsik
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3571861. Published online 2017 Aug 15. doi: 10.1155/2017/3571861
PMCID:
PMC5574300

Research Articles

Yuwei Wang, Rui Han, Huimin Zhang, Hongli Liu, Jiazhong Li, Huanxiang Liu, Paola Gramatica
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3572394. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1155/2017/3572394
PMCID:
PMC5331419
Alexander A. Dolskiy, Vladimir O. Pustylnyak, Andrey A. Yarushkin, Natalya A. Lemskaya, Dmitry V. Yudkin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3582601. Published online 2017 Oct 25. doi: 10.1155/2017/3582601
PMCID:
PMC5676349
Shuang Ma, Wanyu Shi, Xiaodan Wang, Pengyan Song, Xiuhui Zhong
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3585809. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1155/2017/3585809
PMCID:
PMC5368376

Review Article

Haneen Banjar, David Adelson, Fred Brown, Naeem Chaudhri
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3587309. Published online 2017 Jul 25. doi: 10.1155/2017/3587309
PMCID:
PMC5547708

Research Articles

Celina A. Reis Paula, Camille Reategui, Bruna Karen de Sousa Costa, Caio Queiroz da Fonseca, Luana da Silva, Edgard Morya, Fabricio Lima Brasil
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3591914. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.1155/2017/3591914
PMCID:
PMC5606140
Roberta Vaccaro, Paola Borrelli, Simona Abbondanza, Annalisa Davin, Letizia Polito, Mauro Colombo, Silvia Francesca Vitali, Simona Villani, Antonio Guaita
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3592359. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1155/2017/3592359
PMCID:
PMC5368375
Chao Yuan, Ying Zou, Yao Xueqiu, Kyoko Shima, Yuki Miyauchi, Ayano Naoe, Satoru Naito, Tsutomu Fujimura, Mitsuyuki Hotta, Takashi Kitahara, Xuemin Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3594629. Published online 2017 Oct 2. doi: 10.1155/2017/3594629
PMCID:
PMC5643035
Magdline Sia Henry Sum, Siew Fung Yee, Lily Eng, Evenni Poili, Julia Lamdin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3608042. Published online 2017 Oct 22. doi: 10.1155/2017/3608042
PMCID:
PMC5671674
Mostafa Elsaadany, Matthew Harris, Eda Yildirim-Ayan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3609703. Published online 2017 Jan 12. doi: 10.1155/2017/3609703
PMCID:
PMC5266828
Hongquan Wen, Xin Wang, Wenbo Liao, Weijun Kong, Jianpu Qin, Xing Chen, Hai Lv, Thor Friis
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3610385. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.1155/2017/3610385
PMCID:
PMC5684516
Ryszard Międzybrodzki, Jan Borysowski, Marlena Kłak, Ewa Jończyk-Matysiak, Bożena Obmińska-Mrukowicz, Agnieszka Suszko-Pawłowska, Barbara Bubak, Beata Weber-Dąbrowska, Andrzej Górski
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3612015. Published online 2017 Oct 22. doi: 10.1155/2017/3612015
PMCID:
PMC5671675
En-Pei Lee, Shao-Hsuan Hsia, Jainn-Jim Lin, Oi-Wa Chan, Jung Lee, Chia-Ying Lin, Han-Ping Wu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3613475. Published online 2017 Mar 16. doi: 10.1155/2017/3613475
PMCID:
PMC5376469

Clinical Study

Andreas Wittke, Simon von Stengel, Michael Hettchen, Michael Fröhlich, Jürgen Giessing, Michael Lell, Michael Scharf, Michael Bebenek, Matthias Kohl, Wolfgang Kemmler
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3619398. Published online 2017 Jun 1. doi: 10.1155/2017/3619398
PMCID:
PMC5471590

Research Article

Olga Koval, Galina Kochneva, Anastasiya Tkachenko, Olga Troitskaya, Galina Sivolobova, Antonina Grazhdantseva, Anna Nushtaeva, Elena Kuligina, Vladimir Richter
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3620510. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1155/2017/3620510
PMCID:
PMC5603130

Clinical Study

Joanna Cholewa, Jaroslaw Cholewa, Agnieszka Gorzkowska, Andrzej Malecki, Arkadiusz Stanula
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3631624. Published online 2017 May 24. doi: 10.1155/2017/3631624
PMCID:
PMC5463172

Research Articles

Mark Wolfson, Kimberly G. Wagoner, Scott D. Rhodes, Kathleen L. Egan, Michael Sparks, Dylan Ellerbee, Eunyoung Y. Song, Beata Debinski, Albert Terrillion, Judi Vining, Evelyn Yang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3639596. Published online 2017 Jun 14. doi: 10.1155/2017/3639596
PMCID:
PMC5488318
M. Mohsin Jadoon, Qianni Zhang, Ihsan Ul Haq, Sharjeel Butt, Adeel Jadoon
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3640901. Published online 2017 Jan 15. doi: 10.1155/2017/3640901
PMCID:
PMC5274695
Marie Edvinsson, Jonas Tallkvist, Christina Nyström-Rosander, Nils-Gunnar Ilbäck
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3642301. Published online 2017 Jun 13. doi: 10.1155/2017/3642301
PMCID:
PMC5485268
Huimin Wu, Ting Zhou, Lin Tian, Zhengchao Xia, Feng Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3656193. Published online 2017 Jun 12. doi: 10.1155/2017/3656193
PMCID:
PMC5485292
Shelagh K. Genuis, Detlef Birkholz, Stephen J. Genuis
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3676089. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.1155/2017/3676089
PMCID:
PMC5360950
Noémi Klára Tóth, Zoltán Csanádi, Orsolya Hajas, Alexandra Kiss, Edina Nagy-Baló, Kitti Bernadett Kovács, Ferenc Sarkady, László Muszbek, Zsuzsanna Bereczky, László Csiba, Zsuzsa Bagoly
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3678017. Published online 2017 Jun 21. doi: 10.1155/2017/3678017
PMCID:
PMC5497646
Chuanhui Sun, Changsong Han, Peng Wang, Yinji Jin, Yanan Sun, Lingmei Qu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3680305. Published online 2017 Jul 20. doi: 10.1155/2017/3680305
PMCID:
PMC5541786
Volker Otten, Gerald Q. Maguire Jr., Marilyn E. Noz, Michael P. Zeleznik, Kjell G. Nilsson, Henrik Olivecrona
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3681458. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.1155/2017/3681458
PMCID:
PMC5294349
Wenxiang Chen, Jia Meng, Hong Qian, Zhantao Deng, Shuo Chen, Haidong Xu, Wenshuang Sun, Yiying Wang, Jianning Zhao, Nirong Bao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3681645. Published online 2017 Jun 6. doi: 10.1155/2017/3681645
PMCID:
PMC5476899
Jia He, Chongde Long, Zixin Huang, Xin Zhou, Xielan Kuang, Lanying Liu, Huijun Liu, Yan Tang, Yuting Fan, Jie Ning, Xinqi Ma, Qingjiong Zhang, Huangxuan Shen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3681707. Published online 2017 Feb 22. doi: 10.1155/2017/3681707
PMCID:
PMC5340936
Haixia Zhang, Xiao Qin, Xiaomeng Cao, Di Zhang, Lin Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3684971. Published online 2017 Aug 13. doi: 10.1155/2017/3684971
PMCID:
PMC5574220
Nahed El-Najjar, Rashmi P. Kulkarni, Nancy Nader, Rawad Hodeify, Khaled Machaca
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3691349. Published online 2017 Jun 21. doi: 10.1155/2017/3691349
PMCID:
PMC5497615
Ning Yu, Ying Xiong, Chun Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3692797. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1155/2017/3692797
PMCID:
PMC5244006
Silvio A. Ñamendys-Silva, Mireya Barragán-Dessavre, Andoreni R. Bautista-Ocampo, Francisco J. García-Guillén, Bertha M. Córdova-Sánchez, Edgar Constantino-Hérnandez, Paulina Correa-García, Octavio González-Chon, Angel Herrera-Gómez
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3702605. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.1155/2017/3702605
PMCID:
PMC5682042

Clinical Study

Qingzhong Chen, Min Li, Ying Yuan, Rao Me, Yunjie Yu, Guangsen Shi, Bilian Ke
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3703854. Published online 2017 Aug 6. doi: 10.1155/2017/3703854
PMCID:
PMC5563403

Research Articles

Isabelle Vivodtzev, Nicola A. Maffiuletti, Anne-Laure Borel, Angélique Grangier, Bernard Wuyam, Renaud Tamisier, Jean-Louis Pépin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3704380. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1155/2017/3704380
PMCID:
PMC5282432
Luis Fernando Hernández-Zimbrón, Montserrat Perez-Hernández, Abigail Torres-Romero, Elisa Gorostieta-Salas, Roberto Gonzalez-Salinas, Rosario Gulias-Cañizo, Hugo Quiroz-Mercado, Edgar Zenteno
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3706018. Published online 2017 Sep 12. doi: 10.1155/2017/3706018
PMCID:
PMC5613629
Mitsuhiro Akiyama, Yuko Kaneko, Tsutomu Takeuchi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3710652. Published online 2017 Jul 12. doi: 10.1155/2017/3710652
PMCID:
PMC5529629
Alicja E. Grzegorzewska, Monika K. Świderska, Adrianna Mostowska, Paweł P. Jagodziński
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3713025. Published online 2017 Oct 31. doi: 10.1155/2017/3713025
PMCID:
PMC5684519
Andrea Scribante, Maria Francesca Sfondrini, Vittorio Collesano, Gaia Tovt, Luisa Bernardinelli, Paola Gandini
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3714651. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1155/2017/3714651
PMCID:
PMC5585592
Alexander Bautista, Theodore B. Wright, Janice Meany, Sunitha K. Kandadai, Benjamin Brown, Kareim Khalafalla, Saeed Hashem, Jason W. Smith, Tayyeb M. Ayyoubi, Jarrod E. Dalton, Anupama Wadhwa, Daniel I. Sessler, Detlef Obal
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3718615. Published online 2017 May 14. doi: 10.1155/2017/3718615
PMCID:
PMC5446873
William M. Curtin, Karmaine A. Millington, Tochi O. Ibekwe, Serdar H. Ural
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3723879. Published online 2017 Mar 20. doi: 10.1155/2017/3723879
PMCID:
PMC5376925
W. Maurer-Ertl, D. Pranckh-Matzke, J. Friesenbichler, G. Bratschitsch, L. A. Holzer, M. Maier, A. Leithner
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3726029. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.1155/2017/3726029
PMCID:
PMC5360942

Clinical Study

Sang-Ho Lee, H. Yener Erken, Junseok Bae
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3731983. Published online 2017 Feb 27. doi: 10.1155/2017/3731983
PMCID:
PMC5350405

Research Articles

Bo Hu, Jian-Tao Song, Xian-Fei Ji, Zun-Qi Liu, Mu-Lin Cong, Dong-Xing Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3754942. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1155/2017/3754942
PMCID:
PMC5259600
Victoria L. Boughton Nelson, Ariel L. Negrón, Inefta Reid, Justin A. Thomas, Leon Yang, Richard Z. Lin, Maricedes Acosta-Martínez
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3756089. Published online 2017 Mar 5. doi: 10.1155/2017/3756089
PMCID:
PMC5357525
Bin Wu, Jie Lin, Jian Luo, Dong Han, Miaomiao Fan, Tao Guo, Ling Tao, Ming Yuan, Fu Yi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3764370. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1155/2017/3764370
PMCID:
PMC5379084
Songxia Zhou, Weixiang Zhong, Ruiqin Mai, Guohong Zhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3768247. Published online 2017 Sep 10. doi: 10.1155/2017/3768247
PMCID:
PMC5610822

Editorial

Ling-Qing Yuan, Vinicio de Jesus Perez, Xiao-Bo Liao, Magdalena Król, Chi-Hsiao Yeh
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3780513. Published online 2017 Mar 27. doi: 10.1155/2017/3780513
PMCID:
PMC5385911

Research Article

Qingxuan Hu, Gang Wang, Jianping Peng, Guofeng Qian, Wei Jiang, Conghua Xie, Yu Xiao, Xinghuan Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3781904. Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1155/2017/3781904
PMCID:
PMC5632854

Review Article

Michael P. Ryan, Jean O'Dwyer, Catherine C. Adley
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3782182. Published online 2017 Apr 30. doi: 10.1155/2017/3782182
PMCID:
PMC5429938

Research Article

Tanvir Hossain, Mohammad Kamruzzaman, Talita Zahin Choudhury, Hamida Nooreen Mahmood, A. H. M. Nurun Nabi, Md. Ismail Hosen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3783714. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1155/2017/3783714
PMCID:
PMC5585685

Clinical Study

Hormoz Mahmoudvand, Shahab Forutani, Sedigheh Nadri
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3785302. Published online 2017 Jan 23. doi: 10.1155/2017/3785302
PMCID:
PMC5292369

Research Articles

Won Seok Lee, Kyung Suk Lee, Shinhae Lee, Myongsoon Sung, Seung-Jin Lee, Hye Mi Jee, Youn Ho Sheen, Man Yong Han, Young-Ho Jung
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3793679. Published online 2017 Sep 20. doi: 10.1155/2017/3793679
PMCID:
PMC5632454
J. Rodríguez-Castelán, M. Méndez-Tepepa, Y. Carrillo-Portillo, A. Anaya-Hernández, J. Rodríguez-Antolín, E. Zambrano, F. Castelán, E. Cuevas-Romero
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3795950. Published online 2017 Jan 4. doi: 10.1155/2017/3795950
PMCID:
PMC5241447
Li Cui, Tingting Zhao, Haibing Hu, Wen Zhang, Xiuguo Hua
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3796359. Published online 2017 Apr 9. doi: 10.1155/2017/3796359
PMCID:
PMC5401719
Seung-Beom Han, Hyun Jung Kim, Dae-Hee Lee
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3803457. Published online 2017 Oct 9. doi: 10.1155/2017/3803457
PMCID:
PMC5654296

Clinical Study

Antonio Germano, Andrea Occhipinti, Francesca Barbero, Massimo E. Maffei
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3804356. Published online 2017 May 24. doi: 10.1155/2017/3804356
PMCID:
PMC5463107

Research Articles

Mengqiu Cao, Lijun Qian, Xuebin Zhang, Xinjun Suo, Qing Lu, Huilin Zhao, Jialin Liu, Jianxun Qu, Yan Zhou, Jianrong Xu, Shiteng Suo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3805073. Published online 2017 Aug 27. doi: 10.1155/2017/3805073
PMCID:
PMC5591964
Anna Posod, Irena Odri Komazec, Ulrike Pupp Peglow, Dagmar Meraner, Elke Griesmaier, Ursula Kiechl-Kohlendorfer
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3805370. Published online 2017 Jul 19. doi: 10.1155/2017/3805370
PMCID:
PMC5540392
Yiming Hao, Xue Yuan, Peng Qian, Guanfeng Bai, Yiqin Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3805806. Published online 2017 Jun 21. doi: 10.1155/2017/3805806
PMCID:
PMC5497637
Lei Feng, Yuan Gao, Wei Kou, Xianming Lang, Yiwei Liu, Rundong Li, Meiling Yu, Lijie Shao, Xiaoming Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3808521. Published online 2017 May 4. doi: 10.1155/2017/3808521
PMCID:
PMC5435989
Xiaoli Zhan, Xiaobo Sun, Yonggang Hong, Yuedong Wang, Kefeng Ding
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3809464. Published online 2017 Jun 8. doi: 10.1155/2017/3809464
PMCID:
PMC5480025

Review Article

Minna M. D. Romano, Henrique T. Moreira, André Schmidt, Benedito Carlos Maciel, José Antônio Marin-Neto
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3820191. Published online 2017 Aug 27. doi: 10.1155/2017/3820191
PMCID:
PMC5592008

Research Articles

Leila Maria Marchi-Alves, Dayana Freitas, Denise de Andrade, Simone de Godoy, Adrielle Naiara Toneti, Isabel Amélia Costa Mendes
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3838640. Published online 2017 Jun 21. doi: 10.1155/2017/3838640
PMCID:
PMC5497639
Claudio Pusceddu, Luca Melis, Nicola Ballicu, Paolo Meloni, Valeria Sanna, Alberto Porcu, Alessandro Fancellu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3839012. Published online 2017 Oct 19. doi: 10.1155/2017/3839012
PMCID:
PMC5671676
Guanghui Han, Xiabi Liu, Nouman Q. Soomro, Jia Sun, Yanfeng Zhao, Xinming Zhao, Chunwu Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3842659. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1155/2017/3842659
PMCID:
PMC5390675
Fengnong Chen, Pulan Chen, Hamed Hamid Muhammed, Juan Zhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3845409. Published online 2017 May 29. doi: 10.1155/2017/3845409
PMCID:
PMC5467388
Alexander Gröbe, Jan Semmusch, Maximilian Schöllchen, Henning Hanken, Michael Hahn, Wolfgang Eichhorn, Gerhard Schön, Ole Jung, Jamal M. Stein, Aline Reitmeier, Max Heiland, Ralf Smeets, Clarissa Precht
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3848207. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1155/2017/3848207
PMCID:
PMC5536141
Mahmoud M. Gabr, Mahmoud M. Zakaria, Ayman F. Refaie, Engy A. Abdel-Rahman, Asmaa M. Reda, Sameh S. Ali, Sherry M. Khater, Sylvia A. Ashamallah, Amani M. Ismail, Hossam El-Din A. Ismail, Nagwa El-Badri, Mohamed A. Ghoneim
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3854232. Published online 2017 May 11. doi: 10.1155/2017/3854232
PMCID:
PMC5444016
Wen-ya Li, Xu-lv Ye, Xin-shan Jia, Lan-ling Jia
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3856839. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1155/2017/3856839
PMCID:
PMC5602623
Chenglin Liu, Yu-Hang Zhang, Qinfang Deng, Yixue Li, Tao Huang, Songwen Zhou, Yu-Dong Cai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3859582. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1155/2017/3859582
PMCID:
PMC5320387
Ekaterina A. Koroleva, Natalie V. Kobets, Dmitrii N. Shcherbinin, Naylia A. Zigangirova, Maxim M. Shmarov, Amir I. Tukhvatulin, Denis Y. Logunov, Boris S. Naroditsky, Alexander L. Gintsburg
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3865802. Published online 2017 Mar 26. doi: 10.1155/2017/3865802
PMCID:
PMC5385227
Omair Inam, Mahmood Qureshi, Shahzad A. Malik, Hammad Omer
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3872783. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1155/2017/3872783
PMCID:
PMC5651163
Adam Reich, Agnieszka Bożek, Katarzyna Janiszewska, Jacek C. Szepietowski
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3896423. Published online 2017 Oct 2. doi: 10.1155/2017/3896423
PMCID:
PMC5642880

Editorial

Liandong Zhu, Ningbo Gao, Rong-Gang Cong
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3896505. Published online 2017 May 23. doi: 10.1155/2017/3896505
PMCID:
PMC5460442

Research Articles

Ponnuswamy Vijayaraghavan, P. Rajendran, Samuel Gnana Prakash Vincent, Arumugaperumal Arun, Naif Abdullah Al-Dhabi, Mariadhas Valan Arasu, Oh Young Kwon, Young Ock Kim
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3909657. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1155/2017/3909657
PMCID:
PMC5340989
Adam T. Lloyd, Bari Hoffman Ruddy, Erin Silverman, Vicki M. Lewis, Jeffrey J. Lehman
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3918214. Published online 2017 Sep 19. doi: 10.1155/2017/3918214
PMCID:
PMC5625805
Masahiro Horiuchi, Junko Endo, Koichi Kondo, Tadashi Uno, Mayuko Morikawa, Hiroshi Nose
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3919826. Published online 2017 Jul 10. doi: 10.1155/2017/3919826
PMCID:
PMC5523545
Massimo Re, Giuseppe Magliulo, Federico M. Gioacchini, Arisa Bajraktari, Andrea Bertini, Artan Çeka, Corrado Rubini, Luigi Ferrante, Antonio D. Procopio, Fabiola Olivieri
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3921258. Published online 2017 Aug 31. doi: 10.1155/2017/3921258
PMCID:
PMC5610801
Michelle Chun-har Ng, Tsui-yan Lau, Kei Fan, Qing-song Xu, Josiah Poon, Simon K. Poon, Mary K. Lam, Foo-tim Chau, Daniel Man-Yuen Sze
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3923865. Published online 2017 Feb 28. doi: 10.1155/2017/3923865
PMCID:
PMC5350422
Rodrigo Andrade Schuch, Thaís Larré Oliveira, Thaís Farias Collares, Leonardo Garcia Monte, Guilherme Roig Inda, Odir Antonio Dellagostin, Claire Tondo Vendruscolo, Angelita da Silveira Moreira, Daiane Drawanz Hartwig
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3925024. Published online 2017 May 7. doi: 10.1155/2017/3925024
PMCID:
PMC5438839
Vlad Popovici, Aleš Křenek, Eva Budinská
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3926498. Published online 2017 Apr 24. doi: 10.1155/2017/3926498
PMCID:
PMC5421098

Review Articles

E. F. Shair, S. A. Ahmad, M. H. Marhaban, S. B. Mohd Tamrin, A. R. Abdullah
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3937254. Published online 2017 Feb 19. doi: 10.1155/2017/3937254
PMCID:
PMC5337807
Eiralí Guadalupe García-Chapa, Evelia Leal-Ugarte, Valeria Peralta-Leal, Jorge Durán-González, Juan Pablo Meza-Espinoza
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3937893. Published online 2017 May 18. doi: 10.1155/2017/3937893
PMCID:
PMC5451767

Editorial

Pratik Banerjee, Irshad M. Sulaiman, György Schneider, Udayan Ray, Bala Jagadeesan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3942801. Published online 2017 Jul 31. doi: 10.1155/2017/3942801
PMCID:
PMC5554990

Review Article

Mikhail Y. Inyushin, Priscila Sanabria, Legier Rojas, Yuriy Kucheryavykh, Lilia Kucheryavykh
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3948360. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.1155/2017/3948360
PMCID:
PMC5605787

Research Articles

Ahmed Serag, Gillian Macnaught, Fiona C. Denison, Rebecca M. Reynolds, Scott I. Semple, James P. Boardman
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3956363. Published online 2017 Jan 30. doi: 10.1155/2017/3956363
PMCID:
PMC5304316
Kotryna Linauskienė, Laura Malinauskienė, Audra Blažienė
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3964045. Published online 2017 Mar 16. doi: 10.1155/2017/3964045
PMCID:
PMC5376411
Fei Zhou, ZhenHong Jia, Jie Yang, Nikola Kasabov
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3969152. Published online 2017 Jun 28. doi: 10.1155/2017/3969152
PMCID:
PMC5506472

Review Article

Hao Li, Jing-wei Liu, Li-ping Sun, Yuan Yuan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3971259. Published online 2017 Apr 3. doi: 10.1155/2017/3971259
PMCID:
PMC5394348

Research Articles

Jacek Wilczyński, Agnieszka Pedrycz, Dariusz Mucha, Tadeusz Ambroży, Dawid Mucha
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3975417. Published online 2017 Jun 27. doi: 10.1155/2017/3975417
PMCID:
PMC5504934
Xinghua Wang, Yukun Yang, Hening Zhang, Ju Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 3980972. Published online 2017 Oct 30. doi: 10.1155/2017/3980972
PMCID:
PMC5682906
Xiaoyan Min, Miao Lu, Su Tu, Xiangming Wang, Chuanwei Zhou, Sen Wang, Sisi Pang, Jin Qian, Yiyue Ge, Yan Guo, Di Xu, Kejiang Cao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4013685. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1155/2017/4013685
PMCID:
PMC5352875
Saoussan Boukhris, Khaled Athmouni, Ibtissem Hamza-Mnif, Rayda Siala-Elleuch, Habib Ayadi, Moncef Nasri, Alya Sellami-Kamoun
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4018562. Published online 2017 May 22. doi: 10.1155/2017/4018562
PMCID:
PMC5458432
Heinz-Dieter Müller, Sigrun Eick, Andreas Moritz, Adrian Lussi, Reinhard Gruber
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4019723. Published online 2017 Mar 19. doi: 10.1155/2017/4019723
PMCID:
PMC5376431
Xiaoxia Wang, Chun Song, Xiao Zhou, Xiaorui Han, Jun Li, Zengwu Wang, Haibao Shang, Yuli Liu, Huiqing Cao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4042509. Published online 2017 Sep 24. doi: 10.1155/2017/4042509
PMCID:
PMC5632880

Clinical Study

Eszter Molnár, Bálint Molnár, Zsolt Lohinai, Zsuzsanna Tóth, Zoltán Benyó, Laszló Hricisák, Péter Windisch, János Vág
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4042902. Published online 2017 Jan 23. doi: 10.1155/2017/4042902
PMCID:
PMC5292366

Review Article

Cláudia Maria Pereira, Dayany Sehnem, Estevão Oliveira da Fonseca, Heráclito Fernando Gurgel Barboza, Antônio Carlos Pires de Carvalho, Alexandre F. M. DaSilva, Vivaldo Moura-Neto, Marcos F. DosSantos
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4043516. Published online 2017 Oct 30. doi: 10.1155/2017/4043516
PMCID:
PMC5682905

Research Articles

Jiangying Wang, Bin Wu, Hengfu Yin, Zhengqi Fan, Xinlei Li, Sui Ni, Libo He, Jiyuan Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4049534. Published online 2017 Mar 13. doi: 10.1155/2017/4049534
PMCID:
PMC5366785
Kohei Nishitani, Hiromu Ito, Yoshiharu Shimozono, Moritoshi Furu, Masayuki Azukizawa, Motomu Hashimoto, Masao Tanaka, Tsuneyo Mimori, Shuichi Matsuda
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4051706. Published online 2017 Oct 23. doi: 10.1155/2017/4051706
PMCID:
PMC5672682
Shih-Cheng Chen, Ming-Hui Yang, Tze-Wen Chung, Ting-Syuan Jhuang, Jean-Dean Yang, Ko-Chin Chen, Wan-Jou Chen, Ying-Fong Huang, Shiang-Bin Jong, Wan-Chi Tsai, Po-Chiao Lin, Yu-Chang Tyan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4051763. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1155/2017/4051763
PMCID:
PMC5239969
Christoph Kurzmann, Klara Janjić, Hassan Shokoohi-Tabrizi, Michael Edelmayer, Manuela Pensch, Andreas Moritz, Hermann Agis
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4057612. Published online 2017 Oct 22. doi: 10.1155/2017/4057612
PMCID:
PMC5671678

Clinical Study

Yeliz Guven, Sermin Dicle Aksakal, Nilufer Avcu, Gulcan Unsal, Elif Bahar Tuna, Oya Aktoren
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4059703. Published online 2017 Oct 31. doi: 10.1155/2017/4059703
PMCID:
PMC5684520

Research Articles

Atsushi Teramoto, Tetsuya Tsukamoto, Yuka Kiriyama, Hiroshi Fujita
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4067832. Published online 2017 Aug 13. doi: 10.1155/2017/4067832
PMCID:
PMC5572620
Donna K. McClish, Wally R. Smith, James L. Levenson, Imoigele P. Aisiku, John D. Roberts, Susan D. Roseff, Viktor E. Bovbjerg
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4070547. Published online 2017 Mar 28. doi: 10.1155/2017/4070547
PMCID:
PMC5387810

Review Article

Kalupahana Irushi Pamodya Liyanage, Gamage Upeksha Ganegoda
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4078346. Published online 2017 Sep 19. doi: 10.1155/2017/4078346
PMCID:
PMC5625813

Clinical Study

Erzhu Yang, Liangliang Cao, Guowang Zhang, Xiaofeng Lian, Jianguang Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4079849. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1155/2017/4079849
PMCID:
PMC5569875

Review Articles

Yue Ding, Xue Sun, Peng-Fei Shan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4080364. Published online 2017 Feb 12. doi: 10.1155/2017/4080364
PMCID:
PMC5337313
Jae Moon Choi, Yu-Gyeong Kong, Joon-Won Kang, Young-Kug Kim
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4081525. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1155/2017/4081525
PMCID:
PMC5259617

Research Articles

Akosua B. Karikari, Kwasi Obiri-Danso, Enoch H. Frimpong, Karen A. Krogfelt
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4091856. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1155/2017/4091856
PMCID:
PMC5286542
José Côté, Sylvie Cossette, Pilar Ramirez-Garcia, Geneviève Rouleau, Patricia Auger, François Boudreau, Marie-Pierre Gagnon
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4092304. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1155/2017/4092304
PMCID:
PMC5368366

Review Article

Vaishaali Natarajan, Edward N. Harris, Srivatsan Kidambi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4097205. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1155/2017/4097205
PMCID:
PMC5331310

Research Articles

Xingjie Lan, Jing Zhang, Zhaofeng Zong, Qing Ma, Yang Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4101357. Published online 2017 Feb 12. doi: 10.1155/2017/4101357
PMCID:
PMC5337802
Sofia Abassi, Hui Wang, Bum Soo Park, Jong-Woo Park, Jang-Seu Ki
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4101580. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.1155/2017/4101580
PMCID:
PMC5684524
Yunsheng Zhang, Luogen Liu, Fang Li, Tao Wu, Hongtao Jiang, Xianxun Jiang, Xiaobo Du, Yi Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4101653. Published online 2017 Jun 6. doi: 10.1155/2017/4101653
PMCID:
PMC5476894
Ting Song, Kaiwu Li, Wei Zhou, Jing Zhou, Yuan Jin, Hongmei Dai, Tingting Xu, Mingda Hu, Hongguang Ren, Junjie Yue, Long Liang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4101745. Published online 2017 May 16. doi: 10.1155/2017/4101745
PMCID:
PMC5448047
Shakil Mahmood, Matiur Rahman, Subrata Kumar Biswas, Shaikh Nazmus Saqueeb, Shiblee Zaman, M. Manirujjaman, Rasheda Perveen, Nurshad Ali
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4105375. Published online 2017 Apr 3. doi: 10.1155/2017/4105375
PMCID:
PMC5394353
Jian Wang, Bo Xiang, Jixian Deng, Hung-Yu Lin, Darren H. Freed, Rakesh C. Arora, Ganghong Tian
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4107587. Published online 2017 Mar 20. doi: 10.1155/2017/4107587
PMCID:
PMC5376923

Editorial

Junjie Xiao, Dragos Cretoiu, Zhiyong Lei, Saumya Das, Xinli Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4135956. Published online 2017 Jun 1. doi: 10.1155/2017/4135956
PMCID:
PMC5471585

Review Articles

Wen-Jie Peng, Cesar Reis, Haley Reis, John Zhang, Jun Yang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4137210. Published online 2017 Aug 9. doi: 10.1155/2017/4137210
PMCID:
PMC5567448
Silvia Visentin, Chiara Palermo, Martina Camerin, Luciano Daliento, Denisa Muraru, Erich Cosmi, Luigi P. Badano
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4139635. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1155/2017/4139635
PMCID:
PMC5585628

Research Articles

Yao Wu, Feifei Si, Xiaojuan Ji, Kunfeng Jiang, Sijie Song, Qijian Yi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4150158. Published online 2017 Apr 27. doi: 10.1155/2017/4150158
PMCID:
PMC5425837
Lianbo Shao, Yu Zhang, Beibei Lan, Juanjuan Wang, Zhiwei Zhang, Lulu Zhang, Pengli Xiao, Qingyou Meng, Yong-jian Geng, Xi-yong Yu, Yangxin Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4150705. Published online 2017 Jan 22. doi: 10.1155/2017/4150705
PMCID:
PMC5292186
Carlo Mangano, Jamil Awad Shibli, Jefferson Trabach Pires, Giuseppe Luongo, Adriano Piattelli, Giovanna Iezzi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4152506. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1155/2017/4152506
PMCID:
PMC5322419
Hyun-Chang Lim, Daniel S. Thoma, So-Ra Yoon, Jae-Kook Cha, Jung-Seok Lee, Ui-Won Jung
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4153073. Published online 2017 Jun 7. doi: 10.1155/2017/4153073
PMCID:
PMC5478818
Nan Wang, Jie Ma, Dan Jin, Bin Yu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4158561. Published online 2017 Jan 23. doi: 10.1155/2017/4158561
PMCID:
PMC5292375
Jee-Eun Kim, Jung Hyun Lim, Gye Sun Jeon, Je-Young Shin, Suk-Won Ahn, Seung Hyun Kim, Kwang-Woo Lee, Yoon-Ho Hong, Jung-Joon Sung
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4163839. Published online 2017 Sep 10. doi: 10.1155/2017/4163839
PMCID:
PMC5610847
Soheil Bechara, Algirdas Lukosiunas, Giorgio Andrea Dolcini, Ricardas Kubilius
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4170537. Published online 2017 Jan 29. doi: 10.1155/2017/4170537
PMCID:
PMC5303578
Irene Burckhardt, Jessica Panitz, Florian Burckhardt, Stefan Zimmermann
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4174168. Published online 2017 Mar 19. doi: 10.1155/2017/4174168
PMCID:
PMC5376432
Wei Gao, Jin-Xiao Liang, Chi Ma, Jing-yin Dong, Qiu Yan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4176170. Published online 2017 May 21. doi: 10.1155/2017/4176170
PMCID:
PMC5457747
Georgia Kontostathi, Jerome Zoidakis, Manousos Makridakis, Vasiliki Lygirou, George Mermelekas, Theofilos Papadopoulos, Konstantinos Vougas, Alexios Vlamis-Gardikas, Peter Drakakis, Dimitrios Loutradis, Antonia Vlahou, Nicholas P. Anagnou, Kalliopi I. Pappa
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4180703. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1155/2017/4180703
PMCID:
PMC5316418
Linhua Li, Yujia Ye, Peng Sang, Yirui Yin, Wei Hu, Jing Wang, Chao Zhang, Deyun Li, Wen Wan, Rui Li, Longjun Li, Linling Ma, Yuehui Xie, Zhaohui Meng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4184106. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1155/2017/4184106
PMCID:
PMC5286483
Lizheng Pan, Aiguo Song, Suolin Duan, Zhuqing Yu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4185939. Published online 2017 Jan 16. doi: 10.1155/2017/4185939
PMCID:
PMC5282463

Clinical Study

Yong-Jun Tang, Kai Hu, Wei-Hua Huang, Chong-Zhi Wang, Zhi Liu, Yao Chen, Dong-Sheng Ouyang, Zhi-Rong Tan, Hong-Hao Zhou, Chun-Su Yuan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4189678. Published online 2017 Feb 26. doi: 10.1155/2017/4189678
PMCID:
PMC5346382

Review Article

Danfeng Zhang, Yan Dong, Ya Li, Jigang Chen, Junyu Wang, Lijun Hou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4191670. Published online 2017 Jun 5. doi: 10.1155/2017/4191670
PMCID:
PMC5474547

Research Articles

Pawel Miotla, Katarzyna Romanek-Piva, Michal Bogusiewicz, Ewa Markut-Miotla, Aneta Adamiak, Andrzej Wróbel, Małgorzata Zebrowska, Sara Wawrysiuk, Katarzyna Mendyk, Ewa Rechberger, Agata Jakubczak, Tomasz Rechberger
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4192908. Published online 2017 Apr 13. doi: 10.1155/2017/4192908
PMCID:
PMC5406742
Sri Lakshmi Ramya Krishna Kanamarlapudi, Sudhamani Muddada
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4201809. Published online 2017 Jul 26. doi: 10.1155/2017/4201809
PMCID:
PMC5549498
Chih-Chien Hu, Tsan-Wen Huang, Shih-Jie Lin, Po-Chun Lin, Feng-Chih Kuo, Kuo-Ti Peng, Kuo-Chin Huang, Hsin-Nung Shih, Mel S. Lee
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4209634. Published online 2017 Jul 24. doi: 10.1155/2017/4209634
PMCID:
PMC5546076
Mei-Hua Chuang, Tzyy-Ling Chuang, Malcolm Koo, Yuh-Feng Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4210217. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1155/2017/4210217
PMCID:
PMC5239831
Yan Liang, Miao Li, Tao Lu, Wang Peng, Jian-Huang Wu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4210867. Published online 2017 Sep 20. doi: 10.1155/2017/4210867
PMCID:
PMC5632471
Yanyan Wu, Rong Huang, Xu Zhong, Yi Xiao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4213861. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.1155/2017/4213861
PMCID:
PMC5605864
Seon-Ju Yi, Changwoo Shon, Kyung-Duk Min, Hwan-Cheol Kim, Jong-Han Leem, Ho-Jang Kwon, Soyoung Hong, KyooSang Kim, Sun-Young Kim
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4216107. Published online 2017 Sep 13. doi: 10.1155/2017/4216107
PMCID:
PMC5615949
Ning Zhu, Changhong Cai, Aiming Zhou, Xuyong Zhao, Yijia Xiang, Chunlai Zeng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4237973. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1155/2017/4237973
PMCID:
PMC5494555
Justyna Szczęch, Artur Wiatrowski, Lidia Hirnle, Adam Reich
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4238139. Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1155/2017/4238139
PMCID:
PMC5632889
Jinkyung Cho, Inhwan Lee, Hyunsik Kang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4239648. Published online 2017 May 24. doi: 10.1155/2017/4239648
PMCID:
PMC5463164
Taisuke Tomonaga, Hiroto Izumi, Yukiko Yoshiura, Toshihiko Myojo, Takako Oyabu, Byeong-Woo Lee, Takami Okada, Yunshan Li, Kazuaki Kawai, Toshiaki Higashi, Yasuo Morimoto
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4245309. Published online 2017 Jan 16. doi: 10.1155/2017/4245309
PMCID:
PMC5278518
Ariel Vina-Rodriguez, Konrad Sachse, Ute Ziegler, Serafeim C. Chaintoutis, Markus Keller, Martin H. Groschup, Martin Eiden
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4248756. Published online 2017 May 24. doi: 10.1155/2017/4248756
PMCID:
PMC5463098
Giuseppe Lo Re, Dario Picone, Federica Vernuccio, Laura Scopelliti, Ambra Di Piazza, Chiara Tudisca, Salvatore Serraino, Giambattista Privitera, Federico Midiri, Sergio Salerno, Massimo Midiri, Tommaso Vincenzo Bartolotta, Roberto Lagalla
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4257987. Published online 2017 Oct 30. doi: 10.1155/2017/4257987
PMCID:
PMC5682913
Hiep Thi Nguyen, Hien Thu Luong, Hai Dai Nguyen, Hien Anh Tran, Khon Chan Huynh, Toi Van Vo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4263762. Published online 2017 Mar 7. doi: 10.1155/2017/4263762
PMCID:
PMC5359440

Review Article

Muhammad Salman, Amer Hayat Khan, Syed Azhar Syed Sulaiman, Junaid Habib Khan, Khalid Hussain, Naureen Shehzadi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4269875. Published online 2017 Oct 16. doi: 10.1155/2017/4269875
PMCID:
PMC5662820

Research Articles

Takeshi Suzuki, Ryochi Yoshida, Akiko Okamoto, Yu Seri
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4272560. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1155/2017/4272560
PMCID:
PMC5331283
Seung Hwan Hwang, Shin Hwa Kwon, Set Byeol Kim, Soon Sung Lim
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4273257. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1155/2017/4273257
PMCID:
PMC5343222
Jian Wan, Yan Huang, Pengcheng Zhou, Yibing Guo, Cen Wu, Shajun Zhu, Yao Wang, Lei Wang, Yuhua Lu, Zhiwei Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4276928. Published online 2017 Apr 5. doi: 10.1155/2017/4276928
PMCID:
PMC5396430
Wanqian Wang, Qi Yang, Debiao Li, Zhaoyang Fan, Xiaoming Bi, Xiangying Du, Fang Wu, Ye Wu, Kuncheng Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4281629. Published online 2017 Sep 17. doi: 10.1155/2017/4281629
PMCID:
PMC5623789
Wai Leung Ambrose Lo, Jiang Li Zhao, Le Li, Yu Rong Mao, Dong Feng Huang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4294028. Published online 2017 Oct 15. doi: 10.1155/2017/4294028
PMCID:
PMC5661069
Ahmed Sarwar, Simli Srivastava, Chris Chu, Alan Machin, Emil H. Schemitsch, Habiba Bougherara, Zahra S. Bagheri, Radovan Zdero
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4310314. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.1155/2017/4310314
PMCID:
PMC5576398
Y. Xu, Q. Hou, C. Wang, T. Simpson, B. Bennett, S. Russell
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4316821. Published online 2017 Oct 29. doi: 10.1155/2017/4316821
PMCID:
PMC5682091
Xiaowen Tan, Xiting Zhang, Lanlan Pan, Xiaoxuan Tian, Pengzhi Dong
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4323496. Published online 2017 Oct 31. doi: 10.1155/2017/4323496
PMCID:
PMC5684517
Abhasnee Sobhonslidsuk, Pawin Numthavaj, Jirachaya Wanichanuwat, Areepan Sophonsritsuk, Supanna Petraksa, Alongkorn Pugasub, Paisan Jittorntam, Anucha Kongsomgan, Sittiruk Roytrakul, Bunyong Phakdeekitcharoen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4327385. Published online 2017 Oct 29. doi: 10.1155/2017/4327385
PMCID:
PMC5682049
Zhiyuan Wu, Lin Cheng, Guo-Yuan Yang, Shanbao Tong, Junfeng Sun, Fei Miao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4345205. Published online 2017 Oct 24. doi: 10.1155/2017/4345205
PMCID:
PMC5674725

Review Article

Letizia Procaccio, Marta Schirripa, Matteo Fassan, Loredana Vecchione, Francesca Bergamo, Alessandra Anna Prete, Rossana Intini, Chiara Manai, Vincenzo Dadduzio, Alice Boscolo, Vittorina Zagonel, Sara Lonardi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4346576. Published online 2017 Jul 3. doi: 10.1155/2017/4346576
PMCID:
PMC5512095

Research Articles

Susanne Kobel, Olivia Wartha, Tamara Wirt, Jens Dreyhaupt, Christine Lämmle, Eva-Maria Friedemann, Anne Kelso, Claire Kutzner, Lina Hermeling, Jürgen M. Steinacker
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4347675. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1155/2017/4347675
PMCID:
PMC5338306
Xiaoqian Yan, Yu Gan, Haibo Chen, Guangmao Liu, Shengshou Hu, Jianye Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4352450. Published online 2017 Sep 11. doi: 10.1155/2017/4352450
PMCID:
PMC5611885

Review Article

Brandon Michael Henry, Beatrice Sanna, Matthew J. Graves, Silvia Sanna, Jens Vikse, Iwona M. Tomaszewska, R. Shane Tubbs, Krzysztof A. Tomaszewski
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4357591. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1155/2017/4357591
PMCID:
PMC5320377

Research Article

Jing Yang, Yan Wang, Xiao-ye Wang, Yan-yu Zhao, Jing Wang, Yang-yu Zhao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4359424. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1155/2017/4359424
PMCID:
PMC5536133

Review Articles

Yenniffer Ávalos, Daniel Peña-Oyarzun, Mauricio Budini, Eugenia Morselli, Alfredo Criollo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4367019. Published online 2017 Aug 23. doi: 10.1155/2017/4367019
PMCID:
PMC5587941
Guangli Xu, Feng Bai, Xin Lin, Qiongying Wang, Qiang Wu, Shougang Sun, Cheng Jiang, Qiang Liang, Bingren Gao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4368474. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1155/2017/4368474
PMCID:
PMC5637833

Research Articles

Kentaro Uchida, Gen Inoue, Osamu Matsushita, Kyosuke Horikawa, Hiroyuki Sekiguchi, Wataru Saito, Shotaro Takano, Hisako Fujimaki, Masayuki Miyagi, Masashi Takaso
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4371460. Published online 2017 Jul 6. doi: 10.1155/2017/4371460
PMCID:
PMC5518495
Paola M. Sulis, Katia Motta, Amanda M. Barbosa, Matheus H. Besen, Julia S. da Silva, Everson A. Nunes, Alex Rafacho
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4378328. Published online 2017 Aug 8. doi: 10.1155/2017/4378328
PMCID:
PMC5591931
Sha Wang, Hongchang Zhou, Jun Wu, Jiangyu Han, Shasha Li, Shengwen Shao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4378627. Published online 2017 Aug 20. doi: 10.1155/2017/4378627
PMCID:
PMC5585587
Haichao Zhou, Haoyang Ren, Chunguang Li, Jiang Xia, Guangrong Yu, Yunfeng Yang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4383981. Published online 2017 Apr 10. doi: 10.1155/2017/4383981
PMCID:
PMC5402248

Review Articles

Po-Hsin Chou, Hsi-Hsien Lin, Howard S. An, Kang-Ying Liu, Wei-Ren Su, Cheng-Li Lin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4385620. Published online 2017 Feb 22. doi: 10.1155/2017/4385620
PMCID:
PMC5340959
Nina Sanina, Natalia Chopenko, Andrey Mazeika, Eduard Kostetsky
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4389525. Published online 2017 Jul 20. doi: 10.1155/2017/4389525
PMCID:
PMC5541816

Research Article

Wei Cai, Xi-Mei Duan, Ying Liu, Jiao Yu, Yun-Liang Tang, Ze-Lin Liu, Shan Jiang, Chun-Ping Zhang, Jian-Ying Liu, Ji-Xiong Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4391920. Published online 2017 Jan 1. doi: 10.1155/2017/4391920
PMCID:
PMC5237466

Editorial

Tomasz Gedrange, Christiane Kunert-Keil, Friedhelm Heinemann, Marzena Dominiak
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4519568. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1155/2017/4519568
PMCID:
PMC5259658

Clinical Study

Alessandro Moro, Giulio Gasparini, Enrico Foresta, Gianmarco Saponaro, Marco Falchi, Lorenzo Cardarelli, Paolo De Angelis, Mario Forcione, Umberto Garagiola, Giuseppe D'Amato, Sandro Pelo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4530378. Published online 2017 Jan 29. doi: 10.1155/2017/4530378
PMCID:
PMC5303585

Research Articles

Monica Pirastru, Paolo Mereu, Chau Quynh Nguyen, Nhan Viet Nguyen, Thang Duy Nguyen, Laura Manca
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4537409. Published online 2017 Apr 19. doi: 10.1155/2017/4537409
PMCID:
PMC5414490
Enea Parimbelli, Caterina Pistarini, Gabriella Fizzotti, Carla Rognoni, Giampiero Olivieri, Silvana Quaglini
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4543610. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1155/2017/4543610
PMCID:
PMC5602611
Y. Hu, L. Xu, Y. L. He, Y. Pang, N. Lu, J. Liu, J. Shen, D. M. Zhu, X. Feng, Y. W. Wang, C. Yang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4563826. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1155/2017/4563826
PMCID:
PMC5536135
Wenjie Dai, Atipatsa C. Kaminga, Xin Wu, Shi Wu Wen, Hongzhuan Tan, Junxia Yan, Jing Deng, Zhiwei Lai, Aizhong Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4569698. Published online 2017 May 14. doi: 10.1155/2017/4569698
PMCID:
PMC5446855
Masaaki Minami, Toru Konishi, Hiroshi Takase, Toshiaki Makino
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4575709. Published online 2017 Apr 16. doi: 10.1155/2017/4575709
PMCID:
PMC5439249
Baoyun Zhang, Long Chen, Guangde Feng, Wei Xiang, Ke Zhang, Mingxing Chu, Pingqing Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4585213. Published online 2017 Feb 19. doi: 10.1155/2017/4585213
PMCID:
PMC5337806
Salvatore Fabio Chiarenza, Valeria Bucci, Maria Luisa Conighi, Elisa Zolpi, Lorenzo Costa, Lorella Fasoli, Cosimo Bleve
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4585360. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1155/2017/4585360
PMCID:
PMC5343219
Marina Ilicic, Tamas Zakar, Jonathan W. Paul
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4589214. Published online 2017 May 2. doi: 10.1155/2017/4589214
PMCID:
PMC5433421
Giuseppina Schiavone, Bishal Lamichhane, Chris Van Hoof
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4593956. Published online 2017 Jan 4. doi: 10.1155/2017/4593956
PMCID:
PMC5241457
Mingqi Qiao, Peng Sun, Haijun Wang, Yang Wang, Xianghong Zhan, Hongqi Liu, Xiaoyun Wang, Xia Li, Xiaoru Wang, Jibiao Wu, Fushun Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4595016. Published online 2017 Jun 15. doi: 10.1155/2017/4595016
PMCID:
PMC5494079
Eleni Papakrivou, Demosthenes Makris, Efstratios Manoulakas, Magda Mitroudi, Konstantinos Tepetes, Konstantinos Papazoglou, Epaminondas Zakynthinos
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4601348. Published online 2017 Mar 5. doi: 10.1155/2017/4601348
PMCID:
PMC5357524
Qiang He, Caihong Sun, Wei Lei, Jianbing Ma
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4601959. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.1155/2017/4601959
PMCID:
PMC5360958
Meiqin Cai, Tengchao Huang, Bo Hou, Ying Guo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4606387. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1155/2017/4606387
PMCID:
PMC5379125
Xiaopeng Tian, Chunhong Zhao, Jinbo Guo, Shurui Xie, Fengrong Yin, Xiaoxia Huo, Xiaolan Zhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4612769. Published online 2017 Mar 15. doi: 10.1155/2017/4612769
PMCID:
PMC5370484
Thais Herrero Geraldino, Patricia Modiano, Luciana Chain Veronez, Milena Flória-Santos, Sergio Britto Garcia, Gabriela Pereira-da-Silva
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4614357. Published online 2017 Jun 6. doi: 10.1155/2017/4614357
PMCID:
PMC5476885
Nina Mickelson Weldingh, Lena Jørgensen-Kaur, Rune Becher, Jørn A. Holme, Johanna Bodin, Unni C. Nygaard, Anette Kocbach Bølling
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4614379. Published online 2017 Feb 13. doi: 10.1155/2017/4614379
PMCID:
PMC5327753

Review Article

Jie Li, Dan Hu, Xiaoli Song, Tao Han, Yonghong Gao, Yanwei Xing
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4615727. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1155/2017/4615727
PMCID:
PMC5405360

Research Articles

Shevaun Nadin, Mohammed Ali Miandad, Mary Lou Kelley, Jill Marcella, Daren K. Heyland
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4621592. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1155/2017/4621592
PMCID:
PMC5494554
Qi-Wen Man, Yan-Qi Ma, Jin-Yuan Liu, Yi Zhao, Bing Liu, Yi-Fang Zhao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4624890. Published online 2017 Apr 23. doi: 10.1155/2017/4624890
PMCID:
PMC5420425

Editorial

Yanzhu Zhu, Alex Boye, Mathilde Body-Malapel, Jorge Herkovits
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4627872. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1155/2017/4627872
PMCID:
PMC5390638

Clinical Study

Akio Sakamoto, Takeshi Okamoto, Shuichi Matsuda
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4634350. Published online 2017 May 31. doi: 10.1155/2017/4634350
PMCID:
PMC5469981

Research Article

Ki-Woong Nam, Chi Kyung Kim, Tae Jung Kim, Sang Joon An, Kyungmi Oh, Sang-Bae Ko, Byung-Woo Yoon
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4635829. Published online 2017 Jun 4. doi: 10.1155/2017/4635829
PMCID:
PMC5474258

Clinical Study

Hoon Park, Hyun Woo Kim, Jin Hwa Kam, Dong Hoon Lee
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4636809. Published online 2017 Jul 18. doi: 10.1155/2017/4636809
PMCID:
PMC5540386

Research Articles

Maysa Bruno de Lima, Loyane Almeida Gama, Andrieli Taise Hauschildt, Denize Jussara Rupolo Dall'Agnol, Luciana Aparecida Corá, Madileine Francely Americo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4637621. Published online 2017 Sep 19. doi: 10.1155/2017/4637621
PMCID:
PMC5625752
Rui Mao, Hongzhi Qi, Lei Pei, Jie Hao, Jian Dong, Tao Jiang, Abudula Ainiwaer, Ge Shang, Lin Xu, Xi Shou, Songan Zhang, Ge Wu, Pengfei Lu, Yongxing Bao, Haitao Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4639202. Published online 2017 Aug 31. doi: 10.1155/2017/4639202
PMCID:
PMC5610823
Manman Zhao, Lin Wang, Linfeng Zheng, Mengying Zhang, Chun Qiu, Yuhui Zhang, Dongshu Du, Bing Niu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4649191. Published online 2017 May 29. doi: 10.1155/2017/4649191
PMCID:
PMC5467385

Review Article

Aldo E. Calogero, Rosita A. Condorelli, Giorgio Ivan Russo, Sandro La Vignera
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4650182. Published online 2017 Jan 9. doi: 10.1155/2017/4650182
PMCID:
PMC5253172

Research Articles

A. Ortega-Briones, S. Smith, M. Rickman
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4651518. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1155/2017/4651518
PMCID:
PMC5282405
Xiao Hu, Haitao Shen, Yu Wang, Min Zhao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4652695. Published online 2017 Apr 5. doi: 10.1155/2017/4652695
PMCID:
PMC5396433

Clinical Study

Qing Wan, Haiyun Yang, Xiao Li, Caina Lin, Songjian Ke, Shaoling Wu, Chao Ma
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4654803. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1155/2017/4654803
PMCID:
PMC5343221

Research Article

Fatima Ramzan Ali, Muhammad Harris Shoaib, Rabia Ismail Yousuf, Syed Abid Ali, Muhammad Suleman Imtiaz, Lubna Bashir, Shazia Naz
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4654958. Published online 2017 Sep 27. doi: 10.1155/2017/4654958
PMCID:
PMC5635477

Review Article

Konstantinos Anagnostakos, Christof Meyer
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4657874. Published online 2017 Jun 5. doi: 10.1155/2017/4657874
PMCID:
PMC5474553

Research Article

Gammadde Hewa Ishan Maduka Wickramasinghe, Pilimathalawe Panditharathna Attanayake Mudiyanselage Samith Indika Rathnayake, Naduviladath Vishvanath Chandrasekharan, Mahindagoda Siril Samantha Weerasinghe, Ravindra Lakshman Chundananda Wijesundera, Wijepurage Sandhya Sulochana Wijesundera
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4658584. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1155/2017/4658584
PMCID:
PMC5569632

Review Article

Piotr Łabętowicz, Marek Synder, Mariusz Wojciechowski, Krzysztof Orczyk, Hubert Jezierski, Mirosław Topol, Michał Polguj
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4659761. Published online 2017 Jun 13. doi: 10.1155/2017/4659761
PMCID:
PMC5485264

Research Articles

Tianci Song, Yanchun Liang, Zhongbo Cao, Wei Du, Ying Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4680650. Published online 2017 Mar 5. doi: 10.1155/2017/4680650
PMCID:
PMC5357545
Edilson Damke, Fábio A. Kurscheidt, Valério A. Balani, Karen I. Takeda, Mary M. T. Irie, Fabrícia Gimenes, Marcia E. L. Consolaro
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4684629. Published online 2017 Aug 1. doi: 10.1155/2017/4684629
PMCID:
PMC5556607
Agnieszka Gala-Błądzińska, Paulina Dumnicka, Beata Kuśnierz-Cabala, Katarzyna Rybak, Ryszard Drożdż, Agnieszka Żyłka, Marek Kuźniewski
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4691389. Published online 2017 Aug 6. doi: 10.1155/2017/4691389
PMCID:
PMC5563398
Binsheng Fu, Wei Meng, Xiancheng Zeng, Hui Zhao, Wei Liu, Tong Zhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4698167. Published online 2017 Apr 27. doi: 10.1155/2017/4698167
PMCID:
PMC5425838
Bill Zhou, Benny Yuk Kin Leung, Lei Sun
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4701481. Published online 2017 Aug 23. doi: 10.1155/2017/4701481
PMCID:
PMC5587957
Jun-liang Zhang, Yi-ting Chen, Guang-dao Chen, Tao Wang, Ju-xin Zhang, Qi-yi Zeng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4702067. Published online 2017 Mar 27. doi: 10.1155/2017/4702067
PMCID:
PMC5385915

Review Article

H. H. Chill, M. Safrai, A. Reuveni Salzman, A. Shushan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4705164. Published online 2017 Sep 13. doi: 10.1155/2017/4705164
PMCID:
PMC5615958

Research Article

Xue Gao, Yong-Yi Yuan, Guo-Jian Wang, Jin-Cao Xu, Yu Su, Xi Lin, Pu Dai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4707315. Published online 2017 Jan 29. doi: 10.1155/2017/4707315
PMCID:
PMC5303592

Review Article

Giulia Viale, Dario Trapani, Giuseppe Curigliano
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4719194. Published online 2017 Jul 10. doi: 10.1155/2017/4719194
PMCID:
PMC5523547

Research Articles

Melanie Boltzmann, Simone B. Schmidt, Jens D. Rollnik
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4719279. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.1155/2017/4719279
PMCID:
PMC5576392
S. Aznar, M. T. Lara, A. Queralt, J. Molina-Garcia
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4728924. Published online 2017 Apr 27. doi: 10.1155/2017/4728924
PMCID:
PMC5425827
Hsien-Nan Kuo, Hsiang-I Mei, Tung-Kuan Liu, Tse-Ying Liu, Lun-Jou Lo, Chun-Li Lin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4732302. Published online 2017 Jul 16. doi: 10.1155/2017/4732302
PMCID:
PMC5534282
Cláudio W. Canal, Matheus N. Weber, Samuel P. Cibulski, Mariana S. Silva, Daniela E. Puhl, Hanspeter Stalder, Ernst Peterhans
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4732520. Published online 2017 Aug 20. doi: 10.1155/2017/4732520
PMCID:
PMC5585675
Xuefeng Wu, Hua Zhu, Jingzhe Yan, Muhammad Khan, Xiuyan Yu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4734127. Published online 2017 Oct 2. doi: 10.1155/2017/4734127
PMCID:
PMC5651150
Jian Chen, Linlin Zhang, Yilai Shu, Liping Chen, Min Zhu, Song Yao, Jiabing Wang, Jianzhang Wu, Guang Liang, Haitao Wu, Wulan Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4751260. Published online 2017 Mar 20. doi: 10.1155/2017/4751260
PMCID:
PMC5376929
Wei Wang, Minghui Wan, Dongjiang Liao, Guilin Peng, Xin Xu, Weiqiang Yin, Guixin Guo, Funeng Jiang, Weide Zhong, Jianxing He
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4751780. Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1155/2017/4751780
PMCID:
PMC5632872
Adriana E. Bulboacă, Sorana D. Bolboacă, Ioana C. Stănescu, Carmen A. Sfrângeu, Angelo C. Bulboacă
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4754701. Published online 2017 Oct 24. doi: 10.1155/2017/4754701
PMCID:
PMC5674483
Xi-ran Chen, Jie-ying Zeng, Zhi-Wei Shen, Ling-mei Kong, Wen-bin Zheng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4757025. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1155/2017/4757025
PMCID:
PMC5286477
Chao Liang, Jundong Zhu, Chenkui Miao, Shangqian Wang, Lei Zhang, Pu Li, Zengjun Wang, Pengfei Shao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4763828. Published online 2017 Feb 12. doi: 10.1155/2017/4763828
PMCID:
PMC5337321
Theolis Costa Barbosa Bessa, Erika Santos de Aragão, Jane Mary Medeiros Guimarães, Bethânia de Araújo Almeida
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4765719. Published online 2017 Jan 4. doi: 10.1155/2017/4765719
PMCID:
PMC5241465

Review Article

Alice He, Jihad M. Alhariri, Ronald J. Sweren, Madan M. Kwatra, Shawn G. Kwatra
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4790810. Published online 2017 Sep 19. doi: 10.1155/2017/4790810
PMCID:
PMC5625747

Research Article

Tim A. D. Smith, Su M. Phyu, Kholoud S. Alzyoud, Chih-Chung Tseng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4793465. Published online 2017 Jun 22. doi: 10.1155/2017/4793465
PMCID:
PMC5498927

Clinical Study

Marco Zanobini, Matteo Saccocci, Gloria Tamborini, Fabrizio Veglia, Alessandro Di Minno, Paolo Poggio, Mauro Pepi, Francesco Alamanni, Claudia Loardi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4808757. Published online 2017 May 14. doi: 10.1155/2017/4808757
PMCID:
PMC5446880

Review Article

Teruyo Kida
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4816527. Published online 2017 Aug 20. doi: 10.1155/2017/4816527
PMCID:
PMC5585553

Research Articles

Hairui Cui, Qiongyu Wu, Bin Zhu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4816973. Published online 2017 May 15. doi: 10.1155/2017/4816973
PMCID:
PMC5447274
Kun Zhang, Yuejuan Zhang, Jing Zi, Xiaochang Xue, Yi Wan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4817376. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.1155/2017/4817376
PMCID:
PMC5337334
Hui Wang, Jing Shi, Beibei Li, Qiulian Zhou, Xiangqing Kong, Yihua Bei
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4820275. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1155/2017/4820275
PMCID:
PMC5405367
Yingying Huang, Sufang Zhou, Yong Huang, Duo Zheng, Qiqi Mao, Jian He, Yiwei Wang, Dabing Xue, Xiaoling Lu, Nuo Yang, Yongxiang Zhao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4825108. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1155/2017/4825108
PMCID:
PMC5584363
Md. Saddam Hossain, Abul Kalam Azad, Parveen Afroz Chowdhury, Mamoru Wakayama
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4826030. Published online 2017 Mar 16. doi: 10.1155/2017/4826030
PMCID:
PMC5376426
Thi Tuyet Nhung Nguyen, Thi Thu Ha, Thi Hoa Nguyen, Thi Hien Vu, Nam Hai Truong, Hoang Ha Chu, Dong Van Quyen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4826595. Published online 2017 Mar 23. doi: 10.1155/2017/4826595
PMCID:
PMC5382294
Kyung-Sook Bang, Sunghee H. Tak, Juhwan Oh, Jinseon Yi, Soo-Young Yu, Truong Quang Trung
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4830968. Published online 2017 Sep 24. doi: 10.1155/2017/4830968
PMCID:
PMC5632875
Tian Yang, Shenghua Liu, Jimeng Hu, Lujia Wang, Haowen Jiang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4832051. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1155/2017/4832051
PMCID:
PMC5312048
Katherine R. Hixon, Tracy Lu, Sarah H. McBride-Gagyi, Blythe E. Janowiak, Scott A. Sell
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4843065. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1155/2017/4843065
PMCID:
PMC5343224

Review Article

Chunyang Lu, Hao Sun, Jinyu Huang, Songcheng Yin, Wenbin Hou, Junyan Zhang, Yanshi Wang, Yingying Xu, Huimian Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4845059. Published online 2017 Oct 10. doi: 10.1155/2017/4845059
PMCID:
PMC5654282

Research Articles

Yasuo Amano, Jun Woo, Maki Amano, Fumi Yanagisawa, Hiroshi Yamamoto, Mayumi Tani
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4845909. Published online 2017 Jul 24. doi: 10.1155/2017/4845909
PMCID:
PMC5546078
Khlood Bookari, Heather Yeatman, Moira Williamson
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4856527. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1155/2017/4856527
PMCID:
PMC5584352
Yong-Beom Lee, Jeehyoung Kim, Ho-Won Lee, Byung-Su Kim, Won-Yong Yoon, Yon-Sik Yoo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4859262. Published online 2017 Aug 2. doi: 10.1155/2017/4859262
PMCID:
PMC5558640
Stjepan Spalj, Kate Mroz Tranesen, Kari Birkeland, Visnja Katic, Andrej Pavlic, Vaska Vandevska-Radunovic
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4861924. Published online 2017 Jan 22. doi: 10.1155/2017/4861924
PMCID:
PMC5292161
Yuanyuan Zhang, Taofeng Lu, Lingxia Han, Lili Zhao, Yinjie Niu, Hongyan Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4862861. Published online 2017 Mar 12. doi: 10.1155/2017/4862861
PMCID:
PMC5366184

Review Article

Cesar Reis, Onat Akyol, Wing Mann Ho, Camila Araujo, Lei Huang, Richard Applegate II, John H. Zhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4863079. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1155/2017/4863079
PMCID:
PMC5329656

Research Articles

Jacob Ortiz, Rabia Saeed, Christopher Little, Saul Schaefer
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4867060. Published online 2017 Oct 19. doi: 10.1155/2017/4867060
PMCID:
PMC5671677
Wei Yang, Yun Li, Tian Tian, Li Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4875026. Published online 2017 May 3. doi: 10.1155/2017/4875026
PMCID:
PMC5434262

Editorial

Wen-Chin Lee, Xiong-Zhong Ruan, You-Ying Chau, Jin-Bor Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4875042. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1155/2017/4875042
PMCID:
PMC5494556

Research Articles

Edmund Ui-Hang Sim, Kher-Lee Ng, Choon-Weng Lee, Kumaran Narayanan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4876954. Published online 2017 Jul 16. doi: 10.1155/2017/4876954
PMCID:
PMC5534291
Shuming Pan, Aihua Fei, Lihong Jing, Xiangyu Zhang, Chengjin Gao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4902084. Published online 2017 Feb 5. doi: 10.1155/2017/4902084
PMCID:
PMC5316431
David G. Platts, Nicole Bartnikowski, Shaun D. Gregory, Gregory M. Scalia, John F. Fraser
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4907898. Published online 2017 Aug 13. doi: 10.1155/2017/4907898
PMCID:
PMC5572588
Antonio Sorlózano-Puerto, José María Gómez-Luque, Juan de Dios Luna-del-Castillo, José María Navarro-Marí, José Gutiérrez-Fernández
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4909452. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1155/2017/4909452
PMCID:
PMC5405357

Review Article

Yajie Zhao, Chengfeng Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4920134. Published online 2017 Aug 28. doi: 10.1155/2017/4920134
PMCID:
PMC5592422

Research Articles

Shiwei Miao, Li Fan, Liang Zhao, Ding Ding, Xiaohui Liu, Haibin Wang, Wen-Song Tan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4926168. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1155/2017/4926168
PMCID:
PMC5352868
Maurizio Soresi, Antonino Terranova, Anna Licata, Antonietta Serruto, Giuseppe Montalto, Giuseppe Brancatelli, Lydia Giannitrapani
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4932759. Published online 2017 May 30. doi: 10.1155/2017/4932759
PMCID:
PMC5468575
Zhenyan Gao, Jia Cao, Jin Yan, Ju Wang, Shizhong Cai, Chonghuai Yan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4934198. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1155/2017/4934198
PMCID:
PMC5390650
Zhenyu Ding, Xiaozhong Zhu, Kai Fu, Xianyou Zheng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4934280. Published online 2017 Feb 12. doi: 10.1155/2017/4934280
PMCID:
PMC5329654

Clinical Study

Masanori Fujii, Yasuharu Nakashima, Tetsuro Nakamura, Yoshihiro Ito, Toshihiko Hara
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4937151. Published online 2017 Feb 19. doi: 10.1155/2017/4937151
PMCID:
PMC5337307

Research Articles

Yuxian Wei, Hongyan Huang, Zhu Qiu, Hongzhong Li, Jinxiang Tan, Guosheng Ren, Xiaoyi Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4938473. Published online 2017 Oct 29. doi: 10.1155/2017/4938473
PMCID:
PMC5682047
Yujun Sun, Cheng Zhou, Shoucheng Huang, Changjun Jiang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4940384. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1155/2017/4940384
PMCID:
PMC5331286
Xincai Zhang, Jinqin Chen, Shixun Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4941379. Published online 2017 May 31. doi: 10.1155/2017/4941379
PMCID:
PMC5469989
Set Byeol Kim, Seung Hwan Hwang, Zhiqiang Wang, Jae Myung Yu, Soon Sung Lim
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4941825. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.1155/2017/4941825
PMCID:
PMC5397615
Abdul Wahid Anwer, Lubna Samad, Sundus Iftikhar, Naila Baig-Ansari
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4957348. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1155/2017/4957348
PMCID:
PMC5282422

Review Article

Shengguang Ding, Haitao Huang, Yiming Xu, Hao Zhu, Chongjun Zhong
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4962426. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1155/2017/4962426
PMCID:
PMC5239839

Research Articles

Alexey A. Dmitriev, Anna V. Kudryavtseva, Nadezhda L. Bolsheva, Alexander V. Zyablitsin, Tatiana A. Rozhmina, Natalya V. Kishlyan, George S. Krasnov, Anna S. Speranskaya, Anastasia A. Krinitsina, Asiya F. Sadritdinova, Anastasiya V. Snezhkina, Maria S. Fedorova, Olga Yu. Yurkevich, Olga V. Muravenko, Maxim S. Belenikin, Nataliya V. Melnikova
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4975146. Published online 2017 Feb 19. doi: 10.1155/2017/4975146
PMCID:
PMC5337325
Bogna Gryszczyńska, Dorota Formanowicz, Magdalena Budzyń, Maria Wanic-Kossowska, Elżbieta Pawliczak, Piotr Formanowicz, Wacław Majewski, Krzysztof Wojciech Strzyżewski, Magdalena P. Kasprzak, Maria Iskra
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4975264. Published online 2017 Aug 13. doi: 10.1155/2017/4975264
PMCID:
PMC5572583
Shivani Gupta, Tracy Taylor, Aileen Patterson, Binhua Liang, Jared Bullard, Paul Sandstrom, Gary Van Domselaar, Hezhao Ji
Biomed Res Int. 2017; 2017: 4979252. Published online 2017 Apr 3. doi: 10.1155/2017/4979252
PMCID:
PMC5394351

Review Article

Fei Peng, Hui Li, Qian You, Hongru Li, Dongwen Wu, Chunxiang Jiang, Guangtong Deng, Yan Li, Yuyan Li, Yi Wu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5019367. Published online 2017 Mar 12. doi: 10.1155/2017/5019367
PMCID:
PMC5366185

Research Articles

Shanshan Bai, Chengqi Gan, Gaozhe Cai, Lei Wang, Mingyong Chen, Qingan Han, Jianhan Lin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5031809. Published online 2017 Apr 24. doi: 10.1155/2017/5031809
PMCID:
PMC5421100
Antonio Garcia Soares, Maria Helena Catelli de Carvalho, Eliana Akamine
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5038602. Published online 2017 Mar 30. doi: 10.1155/2017/5038602
PMCID:
PMC5390568
Pi-Chou Hsieh, Hui-Ting Lin, Wen-Yih Chen, Jeffrey J. P. Tsai, Wen-Pin Hu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5041683. Published online 2017 Mar 28. doi: 10.1155/2017/5041683
PMCID:
PMC5387809
Xiaoling Qiu, Bo Jia, Xiang Sun, Weitao Hu, Hongxing Chu, Shuaimei Xu, JianJiang Zhao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5045827. Published online 2017 Apr 27. doi: 10.1155/2017/5045827
PMCID:
PMC5425846
Nusrat Yasmin, Mahjabeen Saleem, Mamoona Naz, Roquyya Gul, Hafiz Muzzammel Rehman
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5046451. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1155/2017/5046451
PMCID:
PMC5569749
Agnieszka Krajewska, Katarzyna Ptaszynska-Kopczynska, Izabela Kiluk, Urszula Kosacka, Robert Milewski, Jacek Krajewski, Wlodzimierz Jerzy Musial, Bozena Sobkowicz
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5049802. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1155/2017/5049802
PMCID:
PMC5322430
Hongyan Xie, Yu Cui, Shuai Hou, Juan Wang, Jing Miao, Fang Deng, Jiachun Feng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5064683. Published online 2017 Mar 23. doi: 10.1155/2017/5064683
PMCID:
PMC5382357

Review Article

Franziska A. Radtke, Gareth Chapman, Jeremy Hall, Yasir A. Syed
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5071786. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1155/2017/5071786
PMCID:
PMC5664241

Research Articles

Chun-Mei Feng, Ying-Lian Gao, Jin-Xing Liu, Juan Wang, Dong-Qin Wang, Chang-Gang Wen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5073427. Published online 2017 Apr 2. doi: 10.1155/2017/5073427
PMCID:
PMC5392409
Suresh Mehata, Yuba Raj Paudel, Maureen Dariang, Krishna Kumar Aryal, Bibek Kumar Lal, Mukti Nath Khanal, Deborah Thomas
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5079234. Published online 2017 Jul 20. doi: 10.1155/2017/5079234
PMCID:
PMC5541802
Gursev S. Dhaunsi, Mariam Yousif, Batoul Makki, Saghir Akhtar, Ibrahim F. Benter
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5084961. Published online 2017 Feb 19. doi: 10.1155/2017/5084961
PMCID:
PMC5337337
Fangui Min, Ruike Wu, Jinchun Pan, Shuwu Huang, Yinzhu Luo, Yu Zhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5089752. Published online 2017 Apr 20. doi: 10.1155/2017/5089752
PMCID:
PMC5415663
Yanjuan Geng, Oluwarotimi Williams Samuel, Yue Wei, Guanglin Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5090454. Published online 2017 Apr 24. doi: 10.1155/2017/5090454
PMCID:
PMC5421097
Rong Li, Ai-min Leng, Ting Liu, Yan-wu Zhou, Jun-xian Zeng, Xiao-ming Liu, Ting-zi Hu, Xiao-xia Jiang, Lin-fang Zhang, Can-xia Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5090534. Published online 2017 Apr 18. doi: 10.1155/2017/5090534
PMCID:
PMC5412209
Agnese Denzi, Elena della Valle, Gianluca Esposito, Lluis M. Mir, Francesca Apollonio, Micaela Liberti
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5092704. Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1155/2017/5092704
PMCID:
PMC5368396
Catherine Trask, Brenna Bath, Stephan Milosavljevic, Aaron M. Kociolek, Bernardo Predicala, Erika Penz, Olugbenga Adebayo, Lee Whittington
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5094509. Published online 2017 Oct 29. doi: 10.1155/2017/5094509
PMCID:
PMC5682043
Hotaka Takizawa, Takenobu Suzuki, Hiroyuki Kudo, Toshiyuki Okada
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5094592. Published online 2017 Aug 31. doi: 10.1155/2017/5094592
PMCID:
PMC5610877
Tongda Zhang, Yiran Wu, Zhangzhang Lan, Quan Shi, Ying Yang, Jian Guo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5096208. Published online 2017 Jul 24. doi: 10.1155/2017/5096208
PMCID:
PMC5546077
Dongjun Yang, Xin Fu, Shiyi He, Xueping Ning, Min Ling
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5103803. Published online 2017 May 10. doi: 10.1155/2017/5103803
PMCID:
PMC5442340

Review Article

Peter Wostyn, Veva De Groot, Debby Van Dam, Kurt Audenaert, Hanspeter Esriel Killer, Peter Paul De Deyn
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5123148. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1155/2017/5123148
PMCID:
PMC5602488

Research Articles

António Nogueira, Francisco Peixoto, Maria Manuel Oliveira, Carlos André Pires, Bruno Colaço, Paula Alexandra Oliveira, Maria João Pires
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5125980. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1155/2017/5125980
PMCID:
PMC5343227
Dominick V. Congiusta, Prashanth Palvannan, Aziz M. Merchant
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5126452. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.1155/2017/5126452
PMCID:
PMC5606101
Erica Kholinne, Rizki Fajar Zulkarnain, Arnold Adikrishna, Bin Zhu, Han Pyo Hong, In-Ho Jeon
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5128639. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1155/2017/5128639
PMCID:
PMC5664239
Anna Tanka-Salamon, Attila Bóta, András Wacha, Judith Mihály, Miklós Lovas, Krasimir Kolev
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5130495. Published online 2017 Jul 3. doi: 10.1155/2017/5130495
PMCID:
PMC5512056
R. Mast, S. P. Rauh, L. Groeneveld, A. D. Koopman, J. W. J. Beulens, A. P. D. Jansen, M. Bremmer, A. A. W. A. van der Heijden, P. J. Elders, J. M. Dekker, G. Nijpels, J. G. Hugtenburg, F. Rutters
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5134602. Published online 2017 Jan 23. doi: 10.1155/2017/5134602
PMCID:
PMC5292378

Review Articles

Felix Siaw-Debrah, Mark Nyanzu, Haoqi Ni, Xiao Lin, Zhu Xu, Linhui Ruan, Qichuan Zhuge, Lijie Huang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5135429. Published online 2017 Jun 18. doi: 10.1155/2017/5135429
PMCID:
PMC5494071
Ximin Fan, Xinyu Weng, Yifan Zhao, Wei Chen, Tianyi Gan, Dachun Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5135781. Published online 2017 Jan 22. doi: 10.1155/2017/5135781
PMCID:
PMC5292166

Research Articles

Jian-Gang Ma, Xiao-Xuan Zhang, Wen-Bin Zheng, Ying-Tian Xu, Xing-Quan Zhu, Gui-Xue Hu, Dong-Hui Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5139703. Published online 2017 Apr 23. doi: 10.1155/2017/5139703
PMCID:
PMC5420416
Mohan Penumala, Raveendra Babu Zinka, Jeelan Basha Shaik, Damu Amooru Gangaiah
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5140506. Published online 2017 Oct 24. doi: 10.1155/2017/5140506
PMCID:
PMC5674485
Kyung Suk Lee, In-Hwan Oh, Sun Hee Choi, Yeong-Ho Rha
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5142754. Published online 2017 Aug 22. doi: 10.1155/2017/5142754
PMCID:
PMC5585608
Yoshita Paliwal, Patricia W. Slattum, Scott M. Ratliff
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5146378. Published online 2017 Mar 28. doi: 10.1155/2017/5146378
PMCID:
PMC5387801
Dajin Zhang, Jia Qu, Ming Xiong, Yuanyuan Qiao, Dapeng Wang, Fengjiao Liu, Dandan Li, Ming Hu, Jiashu Zhang, Fuyu Wang, Xiaohang Zhao, Chenghe Shi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5147532. Published online 2017 Jun 28. doi: 10.1155/2017/5147532
PMCID:
PMC5506481
Anqi Wang, Lipei Sun, Mingshu Wang, Renyong Jia, Dekang Zhu, Mafeng Liu, Kunfeng Sun, Qiao Yang, Ying Wu, Xiaoyue Chen, Anchun Cheng, Shun Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5149062. Published online 2017 Mar 13. doi: 10.1155/2017/5149062
PMCID:
PMC5366768
Takahiro Ebata, Yasumasa Mitsui, Wataru Sugimoto, Miho Maeda, Keigo Araki, Hiroaki Machiyama, Ichiro Harada, Yasuhiro Sawada, Hideaki Fujita, Hiroaki Hirata, Keiko Kawauchi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5158961. Published online 2017 Jan 16. doi: 10.1155/2017/5158961
PMCID:
PMC5278210
Zewdu Seyoum, Alemu Zewdu, Shimelis Dagnachew, Basazinew Bogale
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5163968. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1155/2017/5163968
PMCID:
PMC5318625
Tauá Alves Melo, Thalis Ferreira dos Santos, Lennon Ramos Pereira, Hélic Moreira Passos, Rachel Passos Rezende, Carla Cristina Romano
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5165916. Published online 2017 Jul 20. doi: 10.1155/2017/5165916
PMCID:
PMC5541819
Ziran Peng, Guojun Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5168346. Published online 2017 May 17. doi: 10.1155/2017/5168346
PMCID:
PMC5450177
Pratibha Verma, Omshree Shetty, Sweta Parab, Karen Menezes, Priyanka Parte
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5170680. Published online 2017 Oct 19. doi: 10.1155/2017/5170680
PMCID:
PMC5671680

Review Article

María Manuela Izquierdo-Gómez, Iván Hernández-Betancor, Javier García-Niebla, Belén Marí-López, Ignacio Laynez-Cerdeña, Juan Lacalzada-Almeida
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5178631. Published online 2017 Jul 24. doi: 10.1155/2017/5178631
PMCID:
PMC5546080

Research Articles

Joanna Domagala-Kulawik, Iwona Kwiecien, Juliusz Pankowski, Monika Pasieka-Lis, Dominika Wolosz, Marcin Zielinski
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5185034. Published online 2017 Aug 2. doi: 10.1155/2017/5185034
PMCID:
PMC5558641
Juliana de Oliveira, Cristine Rodrigues, Luciana P. S. Vandenberghe, Marcela C. Câmara, Nelson Libardi, Carlos R. Soccol
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5191046. Published online 2017 Sep 7. doi: 10.1155/2017/5191046
PMCID:
PMC5610805
Marie Vejen, Jakob B. Bjorner, Morten H. Bestle, Anne Lindhardt, Jens U. Jensen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5192640. Published online 2017 Aug 21. doi: 10.1155/2017/5192640
PMCID:
PMC5585588

Review Article

Emile R. Zakiev, Nikita G. Nikiforov, Alexander N. Orekhov
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5198723. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1155/2017/5198723
PMCID:
PMC5329658

Research Articles

Fangwei Yang, Fei Chen, Mingping Zhu, Aiqing Chen, Dingchang Zheng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5201069. Published online 2017 Jul 12. doi: 10.1155/2017/5201069
PMCID:
PMC5529640
Jae Yeon Lee, Jeong Hun Park, Soo Jin Son, Mina Han, Gonhyung Kim, Seong Soo Kang, Seok Hwa Choi, Dong-Woo Cho
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5205476. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.1155/2017/5205476
PMCID:
PMC5684528
Weiwei Wu, Shuicai Wu, Zhuhuang Zhou, Rui Zhang, Yanhua Zhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5207685. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.1155/2017/5207685
PMCID:
PMC5635475
Oyunbat Dashpuntsag, Midori Yoshida, Ryosuke Kasai, Naoki Maeda, Hidehiko Hosoki, Eiichi Honda
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5215413. Published online 2017 Apr 9. doi: 10.1155/2017/5215413
PMCID:
PMC5401743
Gunnar Lachmann, Clarissa von Haefen, Johannes Kurth, Fatima Yuerek, Klaus-Dieter Wernecke, Claudia Spies
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5216562. Published online 2017 Aug 8. doi: 10.1155/2017/5216562
PMCID:
PMC5591895
Yung-Sheng Lin, Hui-Ju Chen, Jung-Ping Huang, Pei-Chi Lee, Ching-Ru Tsai, Tzu-Fang Hsu, Wen-Ying Huang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5232680. Published online 2017 Jun 1. doi: 10.1155/2017/5232680
PMCID:
PMC5474274
Fotini Andritsou, Vassiliki Benetou, Koralia A. Michail, Nikolaos Pantazis, Ioanna D. Pavlopoulou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5242048. Published online 2017 Oct 10. doi: 10.1155/2017/5242048
PMCID:
PMC5654247

Review Articles

Nicholas Israel Nii-Trebi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5245021. Published online 2017 Feb 13. doi: 10.1155/2017/5245021
PMCID:
PMC5327784
Jinhui Li, Jing Lu, You Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5246853. Published online 2017 May 30. doi: 10.1155/2017/5246853
PMCID:
PMC5468586

Research Articles

Sabrina Berlanda, Monica Pedrazza, Elena Trifiletti, Marta Fraizzoli
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5249619. Published online 2017 Oct 24. doi: 10.1155/2017/5249619
PMCID:
PMC5674486
Chunye Tan, Changlin Yu, Zhiwen Song, Hongjun Zou, Xu Xu, Jinbo Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5251236. Published online 2017 Sep 12. doi: 10.1155/2017/5251236
PMCID:
PMC5613373
Sarah Menzel, Nicole Finocchiaro, Christine Donay, Anja Lena Thiebes, Felix Hesselmann, Jutta Arens, Suzana Djeljadini, Matthias Wessling, Thomas Schmitz-Rode, Stefan Jockenhoevel, Christian Gabriel Cornelissen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5258196. Published online 2017 Aug 23. doi: 10.1155/2017/5258196
PMCID:
PMC5587952
María Esther Banderas-Bravo, Maria Dolores Arias-Verdú, Ines Macías-Guarasa, Eduardo Aguilar-Alonso, Encarnación Castillo-Lorente, Lucia Pérez-Costillas, Raquel Gutierrez-Rodriguez, Guillermo Quesada-García, Ricardo Rivera-Fernández
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5261264. Published online 2017 Mar 28. doi: 10.1155/2017/5261264
PMCID:
PMC5387818
Annabel Kleinwort, Paula Döring, Christine Hackbarth, Claus-Dieter Heidecke, Tobias Schulze
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5265969. Published online 2017 Aug 13. doi: 10.1155/2017/5265969
PMCID:
PMC5572582
Tingting Sun, Yunxin Gen, Hujun Xie, Zhouting Jiang, Zhiyong Yang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5267185. Published online 2017 Mar 26. doi: 10.1155/2017/5267185
PMCID:
PMC5385253
John Williams, Karen Finn, Vincent Melvin, David Meagher, Geraldine McCarthy, Dimitrios Adamis
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5271395. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1155/2017/5271395
PMCID:
PMC5322436
Geon A. Kim, Jun-Xue Jin, Sanghoon Lee, Anukul Taweechaipaisankul, Hyun Ju Oh, Joing-Ik Hwang, Curie Ahn, Islam M. Saadeldin, Byeong Chun Lee
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5276576. Published online 2017 Apr 19. doi: 10.1155/2017/5276576
PMCID:
PMC5414503
Raihan Shah Mahmud, Christin Müller, Yulia Romanova, Ahmed Mostafa, Vera Ulyanova, Stephan Pleschka, Olga Ilinskaya
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5279065. Published online 2017 May 4. doi: 10.1155/2017/5279065
PMCID:
PMC5435908
Catherine E. Draper, Simone A. Tomaz, Matthew Stone, Trina Hinkley, Rachel A. Jones, Johann Louw, Rhian Twine, Kathleen Kahn, Shane A. Norris
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5283457. Published online 2017 Jan 16. doi: 10.1155/2017/5283457
PMCID:
PMC5286470
Xiaoxi Wang, Li Liu, Futing Zou, Junhui Hao, Hui Wu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5284628. Published online 2017 Jan 12. doi: 10.1155/2017/5284628
PMCID:
PMC5266809
Vinicius R. Pepe, Luiz A. O. Rocha, Antonio F. Miguel
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5284816. Published online 2017 May 21. doi: 10.1155/2017/5284816
PMCID:
PMC5457780
Yung-Shin Sun
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5289041. Published online 2017 Apr 9. doi: 10.1155/2017/5289041
PMCID:
PMC5401728
Shengli Ma, Wenyu Ge, Yifan Yan, Xu Huang, Li Ma, Chunmei Li, Shuyang Yu, Chunxiao Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5291486. Published online 2017 May 22. doi: 10.1155/2017/5291486
PMCID:
PMC5458367
Liangxi Yuan, Xianli Duan, Jian Dong, Qingsheng Lu, Jian Zhou, Zhiqing Zhao, Junmin Bao, Zaiping Jing
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5296516. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1155/2017/5296516
PMCID:
PMC5494543
Kang Liu, Azian Azamimi Abdullah, Ming Huang, Takaaki Nishioka, Md. Altaf-Ul-Amin, Shigehiko Kanaya
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5296729. Published online 2017 Jan 9. doi: 10.1155/2017/5296729
PMCID:
PMC5253511
Md. Shahjaman, Nishith Kumar, Md. Manir Hossain Mollah, Md. Shakil Ahmed, Anjuman Ara Begum, S. M. Shahinul Islam, Md. Nurul Haque Mollah
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5310198. Published online 2017 Jul 27. doi: 10.1155/2017/5310198
PMCID:
PMC5551475

Review Article

Francesco Paolo Cantatore, Nicola Maruotti, Addolorata Corrado, Domenico Ribatti
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5312813. Published online 2017 Jul 19. doi: 10.1155/2017/5312813
PMCID:
PMC5539937

Research Articles

William A. Fung, Jiandong Su, Zahi Touma
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5312960. Published online 2017 Aug 21. doi: 10.1155/2017/5312960
PMCID:
PMC5585546
Marwa Kamel, Mohamed Wagih, Gokhan S. Kilic, Concepcion R. Diaz-Arrastia, Mohamed A. Baraka, Salama A. Salama
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5316845. Published online 2017 Sep 10. doi: 10.1155/2017/5316845
PMCID:
PMC5610812
Chengqiang Wang, Jianzhi Zhao, Chenxi Qiu, Shihao Wang, Yu Shen, Binghai Du, Yanqin Ding, Xiaoming Bao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5318232. Published online 2017 Mar 26. doi: 10.1155/2017/5318232
PMCID:
PMC5385224
Jia Gu, TongJuan Li, Lei Zhao, Xue Liang, Xing Fu, Jue Wang, Zhen Shang, Wei Huang, Jianfeng Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5326370. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.1155/2017/5326370
PMCID:
PMC5339483

Editorial

Xingshun Qi, Ankur Arora, Shanhong Tang, Andrea Mancuso, Fernando Gomes Romeiro
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5326898. Published online 2017 Aug 1. doi: 10.1155/2017/5326898
PMCID:
PMC5556990

Research Articles

Ming-Wei Lin, Che-Yu Wu, Chih-Long Pan, Zhong Tian, Jyh-Horng Wen, Jet-Chau Wen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5326962. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1155/2017/5326962
PMCID:
PMC5322439
Bin Wang, Zheng-sheng Wu, Qiang Wu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5340160. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.1155/2017/5340160
PMCID:
PMC5514325
Yuji Haraguchi, Akiyuki Hasegawa, Katsuhisa Matsuura, Mari Kobayashi, Shin-ichi Iwana, Yasuhiro Kabetani, Tatsuya Shimizu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5341702. Published online 2017 Feb 22. doi: 10.1155/2017/5341702
PMCID:
PMC5343287
Noriaki Nagai, Sachiyo Kotani, Yu Mano, Akina Ueno, Yoshimasa Ito, Toshio Kitaba, Takumi Takata, Noriko Fujii
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5343010. Published online 2017 Mar 20. doi: 10.1155/2017/5343010
PMCID:
PMC5376927

Review Article

Francesco Paolo Cantatore, Nicola Maruotti, Addolorata Corrado, Domenico Ribatti
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5345673. Published online 2017 Jul 16. doi: 10.1155/2017/5345673
PMCID:
PMC5534276

Research Article

Binhua Tang, Xihan Wang, Victor X. Jin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5346793. Published online 2017 Mar 5. doi: 10.1155/2017/5346793
PMCID:
PMC5357551

Review Article

Jan Wilke, Robert Schleip, Werner Klingler, Carla Stecco
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5349620. Published online 2017 May 11. doi: 10.1155/2017/5349620
PMCID:
PMC5444000

Research Articles

Qiu-Wen Gong, Mao-Fan Liao, Liang Liu, Xiao-Yi Xiong, Qin Zhang, Qi Zhong, Kai Zhou, Yuan-Rui Yang, Zhao-You Meng, Chang-Xiong Gong, Rui Xu, Qing-Wu Yang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5352071. Published online 2017 Jul 19. doi: 10.1155/2017/5352071
PMCID:
PMC5540265
Fei Mao, Yunbing Wu, Xudong Tang, Jingjing Kang, Bin Zhang, Yongmin Yan, Hui Qian, Xu Zhang, Wenrong Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5356760. Published online 2017 May 15. doi: 10.1155/2017/5356760
PMCID:
PMC5447283
Bo Li, Boan Li, Tongsheng Guo, Zhiqiang Sun, Xiaohan Li, Xiaoxi Li, Han Wang, Weijiao Chen, Peng Chen, Yuanli Mao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5358615. Published online 2017 Apr 30. doi: 10.1155/2017/5358615
PMCID:
PMC5429927

Letter to the Editor

Yuze Cao, Jianjian Wang, Huixue Zhang, Qinghua Tian, Lixia Chen, Shangwei Ning, Peifang Liu, Xuesong Sun, Xiaoyu Lu, Chang Song, Shuai Zhang, Bo Xiao, Lihua Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5359434. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1155/2017/5359434
PMCID:
PMC5573091

Research Articles

Shu-Yang Wang, Yong-Heng Bo, Xiang Zhou, Ji-Hong Chen, Wen-Jian Li, Jian-Ping Liang, Guo-Qing Xiao, Yu-Chen Wang, Jing Liu, Wei Hu, Bo-Ling Jiang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5373262. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.1155/2017/5373262
PMCID:
PMC5294878
Zhiying Song, Huiyan Jiang, Qiyao Yang, Zhiguo Wang, Guoxu Zhang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5380742. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.1155/2017/5380742
PMCID:
PMC5339628
Friederike Roehrborn, Daniel-Sebastian Dohle, Indra N. Waack, Konstantinos Tsagakis, Heinz Jakob, Johanna K. Teloh
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5383574. Published online 2017 May 22. doi: 10.1155/2017/5383574
PMCID:
PMC5458371
Seiji Ishikawa, Ichiro Tateya, Takahiro Hayasaka, Satoru Shinriki, Noritaka Masaki, Shigeru Hirano, Morimasa Kitamura, Manabu Muto, Shuko Morita, Mitsutoshi Setou, Juichi Ito
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5387913. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.1155/2017/5387913
PMCID:
PMC5360943

Review Article

Fei Yang, Jianning Zhao, Haidong Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5390839. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1155/2017/5390839
PMCID:
PMC5259668

Research Article

Xian-Hu Zhou, Wei Lin, Yi-Ming Ren, Shen Liu, Bao-You Fan, Zhi-Jian Wei, Gui-Dong Shi, Xin Cheng, Yan Hao, Shi-Qing Feng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5393268. Published online 2017 Mar 26. doi: 10.1155/2017/5393268
PMCID:
PMC5385226

Review Article

Zheng-tao Lv, Shuang Liang, Xiao-jian Huang, Peng Cheng, Wen-tao Zhu, An-min Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5398181. Published online 2017 Aug 8. doi: 10.1155/2017/5398181
PMCID:
PMC5591934

Research Articles

Yang Li, Qi-Hao Liang, Meng-Meng Sun, Xu-Qing Tang, Ping Zhu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5404180. Published online 2017 Jan 16. doi: 10.1155/2017/5404180
PMCID:
PMC5278516
Fei Ying, Hao Gu, Yuanzhu Xiong, Bo Zuo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5404682. Published online 2017 Mar 13. doi: 10.1155/2017/5404682
PMCID:
PMC5366756
I. M. Ndhundhuma, H. Abrahamse
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5407012. Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1155/2017/5407012
PMCID:
PMC5632892

Editorial

Nithyanand Paramasivam, Shunmugiah Karutha Pandian, Ariel Kushmaro, Supayang Voravuthikunchai, Aruni Wilson
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5409325. Published online 2017 Mar 15. doi: 10.1155/2017/5409325
PMCID:
PMC5371221

Review Article

Hae-Eun Kang, Youngwon Mo, Raihah Abd Rahim, Hye-Mi Lee, Chongsuk Ryou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5413936. Published online 2017 May 17. doi: 10.1155/2017/5413936
PMCID:
PMC5449729

Research Articles

Bin Xie, Xianfeng Yan, Xiangna Cai, Jilin Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5420840. Published online 2017 Mar 12. doi: 10.1155/2017/5420840
PMCID:
PMC5366197
Vincenzo Dattola, Lilla Bonanno, Antonino Naro, Antonino Chillura, Anna Lisa Logiudice, Edoardo Sessa, Fausto Famà, Angelo Quartarone, Rocco Salvatore Calabrò, Silvia Marino, Margherita Russo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5421416. Published online 2017 Sep 13. doi: 10.1155/2017/5421416
PMCID:
PMC5615979
Denish Calmax Angol, Ponsiano Ocama, Tess Ayazika Kirabo, Alfred Okeng, Irene Najjingo, Freddie Bwanga
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5430723. Published online 2017 May 7. doi: 10.1155/2017/5430723
PMCID:
PMC5438841
Yunfei Zha, Gongling Peng, Liang Li, Chunying Yang, Xuesong Lu, Zhoufeng Peng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5436927. Published online 2017 Apr 18. doi: 10.1155/2017/5436927
PMCID:
PMC5412143
Zhiliang Yu, Yuyi Zhu, Wangrong Qin, Jianhua Yin, Juanping Qiu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5437139. Published online 2017 Feb 22. doi: 10.1155/2017/5437139
PMCID:
PMC5340943
André Luiz de Oliveira Silva, Alexandre R. Marra, Marinês Dalla Valle Martino, Ana Carolina Cintra Nunes Mafra, Michael B. Edmond, Oscar Fernando Pavao dos Santos
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5450829. Published online 2017 Oct 2. doi: 10.1155/2017/5450829
PMCID:
PMC5643058

Review Articles

M. P. M. Graham-Brown, A. S. Patel, D. J. Stensel, D. S. March, A.-M. Marsh, J. McAdam, G. P. McCann, J. O. Burton
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5453606. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1155/2017/5453606
PMCID:
PMC5352874
Gabriele Di Carlo, Matteo Saccucci, Gaetano Ierardo, Valeria Luzzi, Francesca Occasi, Anna Maria Zicari, Marzia Duse, Antonella Polimeni
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5460429. Published online 2017 Jul 16. doi: 10.1155/2017/5460429
PMCID:
PMC5534278

Research Articles

Liping Fan, Danhui Fu, Jinping Zhang, Haobo Huang, Qingqing Wang, Yamei Ye, Qianling Xie
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5462087. Published online 2017 May 8. doi: 10.1155/2017/5462087
PMCID:
PMC5439061
He Song, Ming Dong, Jianping Zhou, Weiwei Sheng, Banghua Zhong, Wei Gao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5465261. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1155/2017/5465261
PMCID:
PMC5637868
Yasuo Ohkoshi, Toyotaka Sato, Yuuki Suzuki, Soh Yamamoto, Tsukasa Shiraishi, Noriko Ogasawara, Shin-ichi Yokota
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5470241. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1155/2017/5470241
PMCID:
PMC5288514
Naureen Keric, Julia Masomi-Bornwasser, Hendrik Müller-Werkmeister, Sven Rainer Kantelhardt, Jochem König, Oliver Kempski, Alf Giese
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5472936. Published online 2017 Mar 26. doi: 10.1155/2017/5472936
PMCID:
PMC5385248

Review Article

Sabah F. Chaudry, Timothy J. T. Chevassut
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5473197. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1155/2017/5473197
PMCID:
PMC5329657

Research Articles

Saud Alarifi, Daoud Ali, Saad Alkahtani
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5478790. Published online 2017 May 17. doi: 10.1155/2017/5478790
PMCID:
PMC5449756
Merdin Markišić, Aleksandra M. Pavlović, Dragan M. Pavlović
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5489057. Published online 2017 Mar 23. doi: 10.1155/2017/5489057
PMCID:
PMC5382296
Yu-Ching Lan, Tzai-Hung Wen, Chao-chin Chang, Hsin-Fu Liu, Pei-Fen Lee, Chung-Yuan Huang, Bruno B. Chomel, Yi-Ming A. Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5491640. Published online 2017 Apr 12. doi: 10.1155/2017/5491640
PMCID:
PMC5405374
Ruth Guillermo-Lagae, Sreevidya Santha, Milton Thomas, Emily Zoelle, Jonathan Stevens, Radhey S. Kaushik, Chandradhar Dwivedi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5496398. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1155/2017/5496398
PMCID:
PMC5282456
Guiyu Li, Yue Peng, Tiejian Zhao, Jiyong Lin, Xuelin Duan, Yanfei Wei, Jing Ma
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5603216. Published online 2017 Jul 9. doi: 10.1155/2017/5603216
PMCID:
PMC5523349

Review Articles

Sasa Nie, Li Tang, Weiguang Zhang, Zhe Feng, Xiangmei Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5605634. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.1155/2017/5605634
PMCID:
PMC5514336
Chenyu Chu, Jia Deng, Yi Man, Yili Qu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5615647. Published online 2017 Aug 13. doi: 10.1155/2017/5615647
PMCID:
PMC5572593

Research Article

Vasanop Vachiramon, Woranit Onprasert, Sarawin Harnchoowong, Kumutnart Chanprapaph
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5617838. Published online 2017 Jul 30. doi: 10.1155/2017/5617838
PMCID:
PMC5554571

Review Article

Clizia Zichi, Marcello Tucci, Gianmarco Leone, Consuelo Buttigliero, Francesca Vignani, Daniele Pignataro, Giorgio V. Scagliotti, Massimo Di Maio
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5618174. Published online 2017 Jun 7. doi: 10.1155/2017/5618174
PMCID:
PMC5478823

Clinical Study

Ming-Hong Chen, Jen-Yuh Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5619350. Published online 2017 Jan 10. doi: 10.1155/2017/5619350
PMCID:
PMC5259603

Research Articles

Dong Xiang, Hailin Xing, Huiyu Tai, Guozhu Xie
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5635640. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1155/2017/5635640
PMCID:
PMC5664269
Elena Labarta, Ernesto Bosch, Amparo Mercader, Pilar Alamá, Emilia Mateu, Antonio Pellicer
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5637923. Published online 2017 Mar 27. doi: 10.1155/2017/5637923
PMCID:
PMC5385900
Laden Gulec, Nuran Ulusoy
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5638683. Published online 2017 Sep 28. doi: 10.1155/2017/5638683
PMCID:
PMC5651139
Thaisa Helena S. Fonseca, Fabrício M. Silva Oliveira, Marina Alacoque, Marcella Israel Rocha, Henrique Vitor Leite, Joseph F. Guimarães Santos, Haendel G. N. O. Busatti, Marcelo Vidigal Caliari, Maria Aparecida Gomes
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5642535. Published online 2017 Mar 23. doi: 10.1155/2017/5642535
PMCID:
PMC5382293

Clinical Study

Yuetian Yu, Cheng Zhu, Chunyan Liu, Yuan Gao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5642704. Published online 2017 Mar 5. doi: 10.1155/2017/5642704
PMCID:
PMC5357518

Review Article

Rongjun Zou, Wanting Shi, Jun Tao, Hongmu Li, Xifeng Lin, Songran Yang, Ping Hua
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5646348. Published online 2017 Jul 3. doi: 10.1155/2017/5646348
PMCID:
PMC5512017

Editorial

Quan Zou, Dariusz Mrozek, Qin Ma, Yungang Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5652041. Published online 2017 Feb 28. doi: 10.1155/2017/5652041
PMCID:
PMC5350399

Clinical Study

Dong Wang, Kai Zhang, ShaoLong Han, LingZhi Yu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5670219. Published online 2017 Mar 5. doi: 10.1155/2017/5670219
PMCID:
PMC5357555

Research Articles

Jonne Naarala, Kavindra Kumar Kesari, Ian McClure, Cristina Chavarriaga, Jukka Juutilainen, Carlos F. Martino
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5675086. Published online 2017 Apr 12. doi: 10.1155/2017/5675086
PMCID:
PMC5405400
Shuhao Huo, Changhua Shang, Zhongming Wang, Weizheng Zhou, Fengjie Cui, Feifei Zhu, Zhenhong Yuan, Renjie Dong
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5681617. Published online 2017 Mar 5. doi: 10.1155/2017/5681617
PMCID:
PMC5357517
Kouki Nakagawa, Hiroyuki Tamaki, Keishi Hayao, Kengo Yotani, Futoshi Ogita, Noriaki Yamamoto, Hideaki Onishi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5695217. Published online 2017 Apr 13. doi: 10.1155/2017/5695217
PMCID:
PMC5406745

Review Article

A. J. dos Santos Grácio, Maria Amélia A. Grácio
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5696542. Published online 2017 Aug 20. doi: 10.1155/2017/5696542
PMCID:
PMC5585619

Research Article

Alkinoos Athanasiou, Ioannis Xygonakis, Niki Pandria, Panagiotis Kartsidis, George Arfaras, Kyriaki Rafailia Kavazidi, Nicolas Foroglou, Alexander Astaras, Panagiotis D. Bamidis
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5708937. Published online 2017 Aug 29. doi: 10.1155/2017/5708937
PMCID:
PMC5602625

Review Article

Angela C. Gauthier, Ji Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5712341. Published online 2017 Jan 22. doi: 10.1155/2017/5712341
PMCID:
PMC5292191

Research Articles

Yohannes W. Woldeamanuel, Corinne Cooley, Katharine Foley-Saldena, Robert P. Cowan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5714673. Published online 2017 Oct 30. doi: 10.1155/2017/5714673
PMCID:
PMC5682894
Xue-ying Chang, Lei Cui, Xing-zhi Wang, Lei Zhang, Dan Zhu, Xiao-rong Zhou, Li-rong Hao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5716204. Published online 2017 Jun 11. doi: 10.1155/2017/5716204
PMCID:
PMC5485304

Review Article

G. Di Grezia, G. Gatta, R. Rella, D. Donatello, G. Falco, R. Grassi, R. Grassi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5716835. Published online 2017 May 30. doi: 10.1155/2017/5716835
PMCID:
PMC5468579

Research Article

Wenjun Wang, Minzhang Guo, Xiaojun Xia, Chao Zhang, Yuan Zeng, Sipei Wu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5718968. Published online 2017 Sep 26. doi: 10.1155/2017/5718968
PMCID:
PMC5634579

Review Article

Katsuyuki Tanabe, Yohei Maeshima, Yasufumi Sato, Jun Wada
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5724069. Published online 2017 Aug 1. doi: 10.1155/2017/5724069
PMCID:
PMC5556994

Research Articles

Maria Jasińska-Starczewska, Iwona Szydłowska, Bożena Mroczek, Maria Laszczyńska, Dariusz Chlubek, Ewa Kemicer-Chmielewska, Kornel Chełstowski, Beata Karakiewicz, Sylwester Ciećwież, Andrzej Starczewski
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5732380. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1155/2017/5732380
PMCID:
PMC5573097
Nambeom Kim, Jongho Kim, Chang-Ki Kang, Chan-A Park, Mi-Ra Lim, Young-Bo Kim, Byung-Gee Bak
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5732642. Published online 2017 Jul 5. doi: 10.1155/2017/5732642
PMCID:
PMC5516734
Hesham R. Omar, Maya Guglin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5734749. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.1155/2017/5734749
PMCID:
PMC5339538
Eyad Alshammari, Epuru Suneetha, Mohd Adnan, Saif Khan, Awfa Alazzeh
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5740851. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1155/2017/5740851
PMCID:
PMC5337866
Fei Yuan, Yu-Hang Zhang, Xiang-Yin Kong, Yu-Dong Cai
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5741948. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1155/2017/5741948
PMCID:
PMC5331171

Editorial

Yan-Ren Lin, Kee-Chong Ng, Aristomenis K. Exadaktylos, John M. Ryan, Han-Ping Wu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5743702. Published online 2017 Jan 3. doi: 10.1155/2017/5743702
PMCID:
PMC5239832

Research Articles

Carlos F. Araujo-Lima, Rafael J. M. Nunes, Raphael M. Carpes, Claudia A. F. Aiub, Israel Felzenszwalb
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5746768. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1155/2017/5746768
PMCID:
PMC5288521
Jia-ying Xin, Li-rui Sun, Shu-ming Chen, Yan Wang, Chun-gu Xia
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5751262. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1155/2017/5751262
PMCID:
PMC5379130
Majid Masso
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5760612. Published online 2017 Oct 8. doi: 10.1155/2017/5760612
PMCID:
PMC5651141
Jian Zou, Zhongmin Shi, Hongwei Xu, Xiaolin Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5763173. Published online 2017 Mar 1. doi: 10.1155/2017/5763173
PMCID:
PMC5350490

Review Article

D. S. March, M. P. M. Graham-Brown, C. M. Stover, N. C. Bishop, J. O. Burton
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5765417. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1155/2017/5765417
PMCID:
PMC5282437

Research Articles

Jenny Ruedlinger, Yalena Prado, Tomás Zambrano, Nicolás Saavedra, Braulio Bobadilla, Marcelo Potthoff, Luis Pérez, Fernando Lanas, Luis A. Salazar
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5783719. Published online 2017 Jul 13. doi: 10.1155/2017/5783719
PMCID:
PMC5530410
Jolanta Karpowicz, Patryk Zradziński, Jarosław Kieliszek, Krzysztof Gryz, Jaromir Sobiech, Wiesław Leszko
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5785482. Published online 2017 Jul 5. doi: 10.1155/2017/5785482
PMCID:
PMC5516722
N. Nizam-Uddin, Ibrahim Elshafiey
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5787484. Published online 2017 Aug 1. doi: 10.1155/2017/5787484
PMCID:
PMC5559980
Jian-Gang Ma, Nian-Zhang Zhang, Jun-Ling Hou, Yang Zou, Gui-Xue Hu, Xing-Quan Zhu, Dong-Hui Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5790181. Published online 2017 Jun 6. doi: 10.1155/2017/5790181
PMCID:
PMC5476876

Review Article

Mohamed Abozeid, Antonio Rosato, Roberta Sommaggio
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5791262. Published online 2017 Jul 11. doi: 10.1155/2017/5791262
PMCID:
PMC5525095

Research Articles

Bikui Tang, Meili Wei, Qun Niu, Yinjiu Huang, Shuo Ru, Xiaofen Liu, Lin Shen, Qiang Fang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5791781. Published online 2017 May 22. doi: 10.1155/2017/5791781
PMCID:
PMC5458374
Isabela Salvador Thumé, Marcos Emílio Frizzo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5792621. Published online 2017 May 24. doi: 10.1155/2017/5792621
PMCID:
PMC5463133
Mustafa Suat Bolat, Sırrı S. Bilge, Ekrem Akdeniz, Onder Cinar, Fatih Firat, Arzu Erdal Agri, Mustafa Bakirtas, Omer Alici, Fikret Erdemir
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5796456. Published online 2017 Oct 19. doi: 10.1155/2017/5796456
PMCID:
PMC5671679

Editorial

Ozgur Cogulu, Jacqueline Schoumans, Gokce Toruner, Urszula Demkow, Emin Karaca, Asude Alpman Durmaz
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5798714. Published online 2017 Jan 4. doi: 10.1155/2017/5798714
PMCID:
PMC5241493

Research Article

Ali Muhammad Yousafzai, Farhad Ullah, Fathul Bari, Sumayya Raziq, Mehreen Riaz, Khalid Khan, Umar Nishan, Iram Alam Sthanadar, Baseerat Shaheen, Mussarrat Shaheen, Habib Ahmad
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5801432. Published online 2017 Mar 15. doi: 10.1155/2017/5801432
PMCID:
PMC5370476

Review Article

Mengying Ren, Xin Fang, Mei Li, Sun Sun, Lu Pei, Qun Xu, Xiaofei Ye, Yang Cao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5806185. Published online 2017 Oct 16. doi: 10.1155/2017/5806185
PMCID:
PMC5662824

Research Articles

Shaobo Du, Biao Han, Kang Li, Xuan Zhang, Xueli Sha, Lan Gao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5806832. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1155/2017/5806832
PMCID:
PMC5536140
Jinshuang Wu, Xianli Wang, Helin Xing, Tianwen Guo, Chaofang Dong, Sefei Yang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5807304. Published online 2017 Aug 23. doi: 10.1155/2017/5807304
PMCID:
PMC5587963
Chongjuan Gu, Zhao Yang, Hao Tan, Yingying Zhang, Yilu Lu, Yongxin Ma
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5809787. Published online 2017 Aug 27. doi: 10.1155/2017/5809787
PMCID:
PMC5591969

Review Article

Andreia Granja, Iúri Frias, Ana Rute Neves, Marina Pinheiro, Salette Reis
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5813793. Published online 2017 Jul 16. doi: 10.1155/2017/5813793
PMCID:
PMC5534279

Research Articles

Xiuwei Shen, Fan Chen, Lanlan Chen, Ying Su, Ping Huang, Ren-Shan Ge
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5829756. Published online 2017 Jul 24. doi: 10.1155/2017/5829756
PMCID:
PMC5546122

Clinical Study

J. Goetz, M. Baeurle, S. Dullien, J. Grifka, F. Koeck, C. Baier
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5836025. Published online 2017 Jul 13. doi: 10.1155/2017/5836025
PMCID:
PMC5530433

Research Articles

Tongguang Xiao, Weimin Guo, Mingxue Chen, Chunxiang Hao, Shuang Gao, Jingxiang Huang, Zhiguo Yuan, Yu Zhang, Mingjie Wang, Penghao Li, Jiang Peng, Aiyuan Wang, Yu Wang, Xiang Sui, Li Zhang, Wenjing Xu, Shibi Lu, Heyong Yin, Jianhua Yang, Shuyun Liu, Quanyi Guo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5839071. Published online 2017 Oct 29. doi: 10.1155/2017/5839071
PMCID:
PMC5682092
Esperance Umumararungu, Fabien Ntaganda, John Kagira, Naomi Maina
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5841272. Published online 2017 Jan 26. doi: 10.1155/2017/5841272
PMCID:
PMC5299157
S. Ibeneme, V. Maduako, G. C. Ibeneme, A. Ezuma, T. U. Ettu, N. F. Onyemelukwe, D. Limaye, G. Fortwengel
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5841805. Published online 2017 Jun 11. doi: 10.1155/2017/5841805
PMCID:
PMC5485314
Danuta Nowicka
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5842723. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1155/2017/5842723
PMCID:
PMC5352863
Gabriela Hernández-Molina, José Manuel Rodríguez-Pérez, Javier Fernández-Torres, Guadalupe Lima, Nonanzit Pérez-Hernández, Alberto López-Reyes, Gabriela Angélica Martínez-Nava
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5845849. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.1155/2017/5845849
PMCID:
PMC5397622
Olga N. Rogacheva, Boris F. Shchegolev, Elena A. Vershinina, Alexander A. Tokmakov, Vasiliy E. Stefanov
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5846073. Published online 2017 Mar 7. doi: 10.1155/2017/5846073
PMCID:
PMC5359514
Yuliya G. Alexandrovich, Elena A. Kosenko, Elena I. Sinauridze, Sergey I. Obydennyi, Igor I. Kireev, Fazoil I. Ataullakhanov, Yuriy G. Kaminsky
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5849593. Published online 2017 May 31. doi: 10.1155/2017/5849593
PMCID:
PMC5470050
Tao Jiang, Jing Jiang, Renping Wang, Jianlin Lei, Yang Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5851318. Published online 2017 Jan 26. doi: 10.1155/2017/5851318
PMCID:
PMC5299176
Lanzhou Li, Meiyu Teng, Yange Liu, Yidi Qu, Yuanzhu Zhang, Feng Lin, Di Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5852076. Published online 2017 Aug 27. doi: 10.1155/2017/5852076
PMCID:
PMC5591994

Review Articles

Elisabetta Catalani, Clara De Palma, Cristiana Perrotta, Davide Cervia
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5856071. Published online 2017 May 16. doi: 10.1155/2017/5856071
PMCID:
PMC5448050
Marketa Husakova, Radka Dziedzinska, Iva Slana
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5869854. Published online 2017 May 31. doi: 10.1155/2017/5869854
PMCID:
PMC5469987

Research Articles

Niels Hammer, Ulrich Hirschfeld, Hendrik Strunz, Michael Werner, Thomas Wolfskämpf, Sabine Löffler
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5870875. Published online 2017 Jan 29. doi: 10.1155/2017/5870875
PMCID:
PMC5303600
J. López, C. Sánchez, S. N. Fernández, R. González, M. J. Solana, J. Urbano, M. Tolín, J. López-Herce
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5878659. Published online 2017 Jan 26. doi: 10.1155/2017/5878659
PMCID:
PMC5299192
Noomen Hmidet, Hanen Ben Ayed, Philippe Jacques, Moncef Nasri
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5893123. Published online 2017 Sep 10. doi: 10.1155/2017/5893123
PMCID:
PMC5610860
Heba El Gamal, Ali Hussein Eid, Shankar Munusamy
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5903105. Published online 2017 Mar 12. doi: 10.1155/2017/5903105
PMCID:
PMC5366186

Review Articles

Yun-Liang Tang, Ling-Yan Zhu, Yu Li, Jiao Yu, Jiao Wang, Xiang-Xia Zeng, Kai-Xiang Hu, Jian-Ying Liu, Ji-Xiong Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5905384. Published online 2017 Mar 20. doi: 10.1155/2017/5905384
PMCID:
PMC5376924
Licia Uccelli, Petra Martini, Micol Pasquali, Alessandra Boschi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5923609. Published online 2017 Aug 30. doi: 10.1155/2017/5923609
PMCID:
PMC5603324

Research Articles

Daniel Baumfeld, Tiago Baumfeld, Romário Lopes da Rocha, Benjamim Macedo, Fernando Raduan, Roberto Zambelli, Thiago Alexandre Alves Silva, Caio Nery
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5925137. Published online 2017 Mar 2. doi: 10.1155/2017/5925137
PMCID:
PMC5352867
Sheikh Arslan Sehgal
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5925714. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1155/2017/5925714
PMCID:
PMC5288522
Maosen Ye, Fei Ye, Liutao He, Yiping Liu, Xiaoling Zhao, Huadong Yin, Diyan Li, Hengyong Xu, Qing Zhu, Yan Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5930918. Published online 2017 May 11. doi: 10.1155/2017/5930918
PMCID:
PMC5444202
Seung Pil Jang, Ingwon Yeo, Sang-Yeon So, Keunbyuel Kim, Young-Wan Moon, Youn-Soo Park, Seung-Jae Lim
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5932496. Published online 2017 Mar 28. doi: 10.1155/2017/5932496
PMCID:
PMC5387805
Xing-Ya Guo, Chong-Xin He, Yu-Qin Wang, Chao Sun, Guang-Ming Li, Qing Su, Qin Pan, Jian-Gao Fan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5936171. Published online 2017 Jun 21. doi: 10.1155/2017/5936171
PMCID:
PMC5499244

Review Article

José María Landete, Pilar Gaya, Eva Rodríguez, Susana Langa, Ángela Peirotén, Margarita Medina, Juan L. Arqués
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5939818. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.1155/2017/5939818
PMCID:
PMC5646295

Research Articles

Ying Qiu, Ruidong Zhao, Mark M. Yun, Xia Han, Feiyu Yun, Bingchun Liu, Erxia Zhou, Xiaohui Ouyang, Sheng Yun
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5945190. Published online 2017 Apr 26. doi: 10.1155/2017/5945190
PMCID:
PMC5424190
C. R. Silva, K. S. N. Marinho, T. D. S. Silva, D. K. S. Ferreira, G. M. Aguiar, M. C. B. Martins, K. R. P. Santos, F. C. A. Aguiar Júnior, N. P. S. Santos, E. C. Pereira, N. H. Silva
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5948936. Published online 2017 Feb 27. doi: 10.1155/2017/5948936
PMCID:
PMC5350305
Juliana Zampoli Boava Papini, Cíntia Maria Saia Cereda, José Pedrazzoli Júnior, Silvana Aparecida Calafatti, Daniele Ribeiro de Araújo, Giovana Radomille Tofoli
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5954629. Published online 2017 Jul 27. doi: 10.1155/2017/5954629
PMCID:
PMC5551468

Review Article

Zhiwei Ji, Ke Yan, Wenyang Li, Haigen Hu, Xiaoliang Zhu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5958321. Published online 2017 Mar 13. doi: 10.1155/2017/5958321
PMCID:
PMC5366773

Research Articles

Lilianna Kulczycka-Siennicka, Anna Cynkier, Elżbieta Waszczykowska, Anna Woźniacka, Agnieszka Żebrowska
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5965492. Published online 2017 Jul 20. doi: 10.1155/2017/5965492
PMCID:
PMC5541788
Jin-Jiao Li, Hua Duan, Sha Wang, Fu-Qing Sun, Lu Gan, Yi-Qun Tang, Qian Xu, Tin-Chiu Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5974693. Published online 2017 Oct 4. doi: 10.1155/2017/5974693
PMCID:
PMC5646294
Arnaldo Scardapane, Filomenamila Lorusso, Mariantonietta Francavilla, Stefano Bettocchi, Fabiana Divina Fascilla, Giuseppe Angelelli, Marco Scioscia
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5981217. Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1155/2017/5981217
PMCID:
PMC5632851
Jiao Luo, Ying Wang, Bing Yu, Hongyan Qian, Yan He, Guixiu Shi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5981432. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.1155/2017/5981432
PMCID:
PMC5343225
Shweta Gupta, Rajesh Kesarla, Narendra Chotai, Ambikanandan Misra, Abdelwahab Omri
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5984014. Published online 2017 Jan 23. doi: 10.1155/2017/5984014
PMCID:
PMC5294220

Review Article

Benoit Busser, Julien Lupo, Lucie Sancey, Stéphane Mouret, Patrice Faure, Joel Plumas, Laurence Chaperot, Marie Thérèse Leccia, Jean Luc Coll, Amandine Hurbin, Pierre Hainaut, Julie Charles
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5986129. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.1155/2017/5986129
PMCID:
PMC5397613

Research Articles

Zong-Bao He, You-Kui Lv, Hui Li, Qiong Yao, Ke-Ming Wang, Xiao-Ge Song, Zi-Jian Wu, Ximing Qin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 5986957. Published online 2017 Jul 16. doi: 10.1155/2017/5986957
PMCID:
PMC5534292
Junquan Weng, Hui Zhang, Cheng Wang, Jianfeng Liang, Guanhui Chen, Wenqing Li, Haikuo Tang, Jinsong Hou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6010926. Published online 2017 Feb 27. doi: 10.1155/2017/6010926
PMCID:
PMC5350393
Chihiro Ito, Yoshiki Mukudai, Masakatsu Itose, Kosuke Kato, Hiromi Motohashi, Toshikazu Shimane, Seiji Kondo, Tatsuo Shirota
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6014278. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1155/2017/6014278
PMCID:
PMC5535702

Review Articles

Kaissar Yammine, Mirela Erić
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6021707. Published online 2017 May 17. doi: 10.1155/2017/6021707
PMCID:
PMC5449999
Qinghua Huang, Zhaozheng Zeng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6027029. Published online 2017 Mar 26. doi: 10.1155/2017/6027029
PMCID:
PMC5385255

Research Articles

Fanglong Song, Dawei Jiang, Tianchen Wang, Yi Wang, Yi Lou, Yinquan Zhang, Hui Ma, Yifan Kang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6027402. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1155/2017/6027402
PMCID:
PMC5329655
Hiroshi Sato, Hiroki Kato, Haruyoshi Yamaza, Keiji Masuda, Huong Thi Nguyen Nguyen, Thanh Thi Mai Pham, Xu Han, Yuta Hirofuji, Kazuaki Nonaka
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6037159. Published online 2017 Mar 19. doi: 10.1155/2017/6037159
PMCID:
PMC5376435
Chao-Yu Pan, Wei-Ting Kuo, Chien-Yuan Chiu, Wen-chang Lin
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6037168. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1155/2017/6037168
PMCID:
PMC5320319

Review Article

Han Bao, Hongying Su
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6049480. Published online 2017 Aug 1. doi: 10.1155/2017/6049480
PMCID:
PMC5557260

Research Articles

Iwona Gientka, Marek Kieliszek, Karolina Jermacz, Stanisław Błażejak
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6061042. Published online 2017 Sep 17. doi: 10.1155/2017/6061042
PMCID:
PMC5623792
Mario Ulises Pérez-Zepeda, Matteo Cesari, María Fernanda Carrillo-Vega, Guillermo Salinas-Escudero, Pamela Tella-Vega, Carmen García-Peña
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6069374. Published online 2017 Apr 19. doi: 10.1155/2017/6069374
PMCID:
PMC5414507
Nancy S. Saad, Steven J. Repas, Kyle Floyd, Paul M. L. Janssen, Mohammad T. Elnakish
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6071031. Published online 2017 Jul 16. doi: 10.1155/2017/6071031
PMCID:
PMC5534272
Xu Jia, Shenghui Liao, Xuanchu Duan, Wanqiu Zheng, Beiji Zou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6073059. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1155/2017/6073059
PMCID:
PMC5320077

Review Article

Benito Chiofalo, Antonio Simone Laganà, Alberto Vaiarelli, Valentina Lucia La Rosa, Diego Rossetti, Vittorio Palmara, Gaetano Valenti, Agnese Maria Chiara Rapisarda, Roberta Granese, Fabrizio Sapia, Onofrio Triolo, Salvatore Giovanni Vitale
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6073167. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1155/2017/6073167
PMCID:
PMC5390605

Research Articles

J. L. Clua-Espuny, M. A. González-Henares, M. L. L. Queralt-Tomas, W. Campo-Tamayo, E. Muria-Subirats, A. Panisello-Tafalla, J. Lucas-Noll
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6078498. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1155/2017/6078498
PMCID:
PMC5569628
Pavani Kalluri Ram, Sharifa Nasreen, Kelly Kamm, Jelena Allen, Swapna Kumar, Mohammad Anisur Rahman, K. Zaman, Shams El Arifeen, Stephen P. Luby
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6081470. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1155/2017/6081470
PMCID:
PMC5405375
Tripti Thapa Gupta, Surya B. Karki, Jyl S. Matson, Daniel J. Gehling, Halim Ayan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6085741. Published online 2017 Sep 19. doi: 10.1155/2017/6085741
PMCID:
PMC5625801
Jisun Huh, Ui-Won Jung, Kyeong-Mee Park, Hyun Sil Kim, Kee-Deog Kim, Wonse Park
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6087676. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1155/2017/6087676
PMCID:
PMC5322440

Review Article

Wei Xu, Haoyang Li, Qian Wang, Chen Hua, Hanzhen Zhang, Weihua Li, Shibo Jiang, Lu Lu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6096134. Published online 2017 Apr 26. doi: 10.1155/2017/6096134
PMCID:
PMC5424177

Research Articles

Oleg Kurtenkov, Kersti Klaamas
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6097647. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.1155/2017/6097647
PMCID:
PMC5339540
Laiane Teixeira Sousa Moura, Domenica Palomaris Mariano Souza, Simone Mendonça, José Antônio de Aquino Ribeiro, Luciano Fernandes Sousa, Adriano Tony Ramos, Paulo César Maiorka, Vera Lúcia de Araújo, Viviane Mayumi Maruo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6123408. Published online 2017 May 23. doi: 10.1155/2017/6123408
PMCID:
PMC5460385
Martin Sauer, Sandra Doß, Johannes Ehler, Thomas Mencke, Nana-Maria Wagner
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6130725. Published online 2017 Feb 1. doi: 10.1155/2017/6130725
PMCID:
PMC5309405
Carolin Meyer, Jan Bredow, Elisa Heising, Peer Eysel, Lars Peter Müller, Gregor Stein
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6131703. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1155/2017/6131703
PMCID:
PMC5664273
Wei Guo, Dong-Mei Shang, Jing-Hui Cao, Kaiyan Feng, Yi-Chun He, Yang Jiang, ShaoPeng Wang, Yu-Fei Gao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6132436. Published online 2017 Feb 1. doi: 10.1155/2017/6132436
PMCID:
PMC5309434

Review Articles

Shibing Xu, Lei Zhang, Hongting Jin, Letian Shan, Li Zhou, Luwei Xiao, Peijian Tong
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6136205. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1155/2017/6136205
PMCID:
PMC5559921
János Kappelmayer, Béla Nagy, Jr.
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6138145. Published online 2017 Jun 7. doi: 10.1155/2017/6138145
PMCID:
PMC5478826
Shilun Zuo, Pengyu Pan, Qiang Li, Yujie Chen, Hua Feng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6138424. Published online 2017 Jun 7. doi: 10.1155/2017/6138424
PMCID:
PMC5478825

Research Articles

Shian Huang, Xiulong Zhu, Wenjun Huang, Yuan He, Lingpin Pang, Xiaozhong Lan, Xiaorong Shui, Yanfang Chen, Can Chen, Wei Lei
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6147294. Published online 2017 Mar 27. doi: 10.1155/2017/6147294
PMCID:
PMC5385898
Yalan Yang, Rong Zhou, Shiyun Zhu, Xunbi Li, Hua Li, Hui Yu, Kui Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6152582. Published online 2017 Sep 14. doi: 10.1155/2017/6152582
PMCID:
PMC5618743
Fujia Chen, Dahong Li, Hongqi Shen, Chunhong Wang, Enzhong Li, Huihui Xing, Li Guo, Qingchun Zhao, Junhao Shi, Hoang Nguyen, Jiayang Liu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6160785. Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1155/2017/6160785
PMCID:
PMC5632990
Paweł Uruski, Krzysztof Aniukiewicz, Justyna Mikuła-Pietrasik, Patrycja Sosińska, Andrzej Tykarski, Krzysztof Książek, Zbigniew Krasiński
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6167480. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1155/2017/6167480
PMCID:
PMC5337834
Anna Byszewski, Kathryn Bezzina, Meriem Latrous
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6183148. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1155/2017/6183148
PMCID:
PMC5494545

Review Article

Chengmao Zhou, Yu Zhu, Zhen Liu, Lin Ruan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6186832. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1155/2017/6186832
PMCID:
PMC5312452

Research Article

Ye Yuan, Zezhu Zhou, Yucheng Jiao, Changwei Li, Yuehuan Zheng, Yazhou Lin, Jiaqi Xiao, Zhe Chen, Peng Cao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6192935. Published online 2017 Mar 19. doi: 10.1155/2017/6192935
PMCID:
PMC5376442

Editorial

Tsung-Jen Huang, Ki-Tack Kim, Hiroaki Nakamura, Anthony T. Yeung, Jiancheng Zeng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6194016. Published online 2017 Feb 28. doi: 10.1155/2017/6194016
PMCID:
PMC5350391

Research Articles

Xiaofeng Huang, Feng Zhao, Gao Yu, Chao Song, Zhi Geng, Ping Zhuang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6201048. Published online 2017 Jun 22. doi: 10.1155/2017/6201048
PMCID:
PMC5498921
Susana C. A. Póvoas, Carlo Castagna, Carlos Resende, Eduardo Filipe Coelho, Pedro Silva, Rute Santos, André Seabra, Juan Tamames, Mariana Lopes, Morten Bredsgaard Randers, Peter Krustrup
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6204603. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1155/2017/6204603
PMCID:
PMC5390542

Review Article

Virginia J. Savin, Mukut Sharma, Jianping Zhou, David Genochi, Ram Sharma, Tarak Srivastava, Amna Ilahe, Pooja Budhiraja, Aditi Gupta, Ellen T. McCarthy
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6232616. Published online 2017 Aug 10. doi: 10.1155/2017/6232616
PMCID:
PMC5603123

Research Articles

Sibtain Ahmed, Ghulam Mustafa, Muhammad Arshad, Muhammad Ibrahim Rajoka
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6232793. Published online 2017 Mar 6. doi: 10.1155/2017/6232793
PMCID:
PMC5358476
Lei Dai, Gang Wang, Wensheng Pan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6242103. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1155/2017/6242103
PMCID:
PMC5286540
Kanza Batool, Fatima tuz Zahra, Yasir Rehman
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6250327. Published online 2017 Mar 12. doi: 10.1155/2017/6250327
PMCID:
PMC5366193
Yi Li, Xinchang Shi, Wei Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6261248. Published online 2017 Oct 12. doi: 10.1155/2017/6261248
PMCID:
PMC5660759
Yasser Abduallah, Turki Turki, Kevin Byron, Zongxuan Du, Miguel Cervantes-Cervantes, Jason T. L. Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6261802. Published online 2017 Jan 22. doi: 10.1155/2017/6261802
PMCID:
PMC5294223
Fanhua Ma, Liming Hou, Liguo Yang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6265890. Published online 2017 May 24. doi: 10.1155/2017/6265890
PMCID:
PMC5463158
Jing Tang, Xiaoxin Tang, Ming Tang, Ximin Zhang, Xiaorong Xu, Yin Yi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6271358. Published online 2017 Feb 28. doi: 10.1155/2017/6271358
PMCID:
PMC5350383
Haitao Guo, Hongwei Huo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6274513. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1155/2017/6274513
PMCID:
PMC5405574

Review Article

Xiaolong Song, Huiyan Qu, Zongguo Yang, Jingfeng Rong, Wan Cai, Hua Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6274854. Published online 2017 Apr 13. doi: 10.1155/2017/6274854
PMCID:
PMC5406747

Research Articles

Tao Zhong, Xiao-Yue Duan, Hao Zhang, Li Li, Hong-Ping Zhang, Lili Niu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6280972. Published online 2017 Sep 20. doi: 10.1155/2017/6280972
PMCID:
PMC5632476
Zhangzhang Xie, Weitie Lin, Jianfei Luo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6304248. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1155/2017/6304248
PMCID:
PMC5536142
Manal Fathi, Pike-See Cheah, Umar Ahmad, M. Nizlan Nasir, Aye Aye San, Ezamin Abdul Rahim, Paisal Hussin, Rozi Mahmud, Fauziah Othman
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6307019. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.1155/2017/6307019
PMCID:
PMC5397617

Review Article

Vincent Avecilla, Mayur Doke, Quentin Felty
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6307109. Published online 2017 Jul 13. doi: 10.1155/2017/6307109
PMCID:
PMC5530454

Research Article

Kerstin Bitter, Alexander Vlassakidis, Mediha Niepel, Daniela Hoedke, Julia Schulze, Konrad Neumann, Annette Moter, Jörn Noetzel
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6321850. Published online 2017 Apr 10. doi: 10.1155/2017/6321850
PMCID:
PMC5439256

Clinical Study

Vikas Kataria, Benjamin Berte, Yves Vandekerckhove, Rene Tavernier, Mattias Duytschaever
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6323729. Published online 2017 Mar 13. doi: 10.1155/2017/6323729
PMCID:
PMC5366771

Research Articles

Dinna Abera Nugussie, Getachew Ali Mohammed, Anteneh Tesfaye Tefera
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6325484. Published online 2017 Aug 21. doi: 10.1155/2017/6325484
PMCID:
PMC5585560
Claudia Silva, Crispín Zavala-Alvarado, José L. Puente
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6325736. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.1155/2017/6325736
PMCID:
PMC5684527
Dovilė Kavaliauskaitė, Donatas Stakišaitis, Justė Martinkutė, Lina Šlekienė, Arūnas Kazlauskas, Ingrida Balnytė, Vaiva Lesauskaitė, Angelija Valančiūtė
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6326053. Published online 2017 May 31. doi: 10.1155/2017/6326053
PMCID:
PMC5469982
Jinjian Jiang, Nian Wang, Peng Chen, Jun Zhang, Bing Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6340316. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.1155/2017/6340316
PMCID:
PMC5514335
Wenzhou Huang, Peng Ao, Jian Li, Tianlong Wu, Libiao Xu, Zhongbo Deng, Wenjie Chen, Changchang Yin, Xigao Cheng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6341919. Published online 2017 Feb 7. doi: 10.1155/2017/6341919
PMCID:
PMC5318618
H. C. Cheng, M. S. Chen, B. Y. Peng, W. T. Lin, Y. K. Shen, Y. H. Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6343724. Published online 2017 Apr 30. doi: 10.1155/2017/6343724
PMCID:
PMC5429950
M. Pásek, J. Šimurda, G. Christé
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6343821. Published online 2017 Feb 22. doi: 10.1155/2017/6343821
PMCID:
PMC5340987
İzgen Karakaya, Esra Cengiz
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6347145. Published online 2017 Jul 18. doi: 10.1155/2017/6347145
PMCID:
PMC5540473
Huan Liu, Jacques R. J. Davis, Zhi-Lin Wu, Amro Faez Abdelgawad
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6352159. Published online 2017 Feb 14. doi: 10.1155/2017/6352159
PMCID:
PMC5329661
Shuyun Zhang, Baolin Shi
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6352858. Published online 2017 Feb 19. doi: 10.1155/2017/6352858
PMCID:
PMC5337339
Nan Wang, Yong Li, Jianhong Zhou
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6361420. Published online 2017 Oct 11. doi: 10.1155/2017/6361420
PMCID:
PMC5660773
Wouter Johannes van Drunen, Mathias Mueller, Anatoly Glukhovskoy, Rolf Salcher, Marc Christopher Wurz, Thomas Lenarz, Hannes Maier
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6369247. Published online 2017 Oct 29. doi: 10.1155/2017/6369247
PMCID:
PMC5682051
A. Stratmann, P. Mittmann, G. Rademacher, G. Grupe, S. Hoffmann, S. Mutze, A. Ernst, I. Todt
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6372704. Published online 2017 Oct 17. doi: 10.1155/2017/6372704
PMCID:
PMC5664259
Jing Wang, Cheng Ling, Jingyang Gao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6375059. Published online 2017 May 28. doi: 10.1155/2017/6375059
PMCID:
PMC5467383
Jiawu Fu, Xiang Zuo, Jingwen Yin, Xudong Luo, Zheng Li, Juda Lin, Bin Zhao, Guoda Ma, Keshen Li
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6379639. Published online 2017 Mar 8. doi: 10.1155/2017/6379639
PMCID:
PMC5360956
Wei Li, Justin Sigley, Stephen R. Baker, Christine C. Helms, Mary T. Kinney, Marlien Pieters, Peter H. Brubaker, Roger Cubcciotti, Martin Guthold
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6385628. Published online 2017 Oct 10. doi: 10.1155/2017/6385628
PMCID:
PMC5654258
Sheng Ye, Xi Zhou, Jiafeng Lin, Peng Chen
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6395601. Published online 2017 May 14. doi: 10.1155/2017/6395601
PMCID:
PMC5446863

Review Article

Hongchang Yang, Xueping Wu, Min Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6405797. Published online 2017 Aug 28. doi: 10.1155/2017/6405797
PMCID:
PMC5592409

Research Article

Piotr Wychowanski, Konrad Malkiewicz
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6419709. Published online 2017 Jan 19. doi: 10.1155/2017/6419709
PMCID:
PMC5288513

Review Article

Guan Zhang, Ping Yang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6423021. Published online 2017 Oct 15. doi: 10.1155/2017/6423021
PMCID:
PMC5661087

Research Articles

Marzena Laskowska
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6432426. Published online 2017 Jul 17. doi: 10.1155/2017/6432426
PMCID:
PMC5536132
Beom Su Kim, Feride Shkembi, Jun Lee
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6434169. Published online 2017 Jan 22. doi: 10.1155/2017/6434169
PMCID:
PMC5292194

Review Article

Fernando Simón, Javier González-Miguel, Alicia Diosdado, Paula Josefina Gómez, Rodrigo Morchón, Vladimir Kartashev
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6436130. Published online 2017 May 31. doi: 10.1155/2017/6436130
PMCID:
PMC5469992

Research Article

Amro Abdelazez, Zafarullah Muhammad, Qiu-Xue Zhang, Zong-Tao Zhu, Heba Abdelmotaal, Rokayya Sami, Xiang-Chen Meng
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6438528. Published online 2017 Jun 11. doi: 10.1155/2017/6438528
PMCID:
PMC5485482

Editorial

Piotr L. Chlosta, Tomasz Golabek, Péter Nyirády
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6467072. Published online 2017 Mar 13. doi: 10.1155/2017/6467072
PMCID:
PMC5366782

Research Articles

J. Raúl Olmos-Zuñiga, Mariana Silva-Martínez, Rogelio Jasso-Victoria, Matilde Baltazares-Lipp, Claudia Hernández-Jiménez, Ivette Buendía-Roldan, Jazmin Jasso-Arenas, Alan Martínez-Salas, Jazmin Calyeca-Gómez, Axel E. Guzmán-Cedillo, Miguel Gaxiola-Gaxiola, Laura Romero-Romero
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6471071. Published online 2017 May 11. doi: 10.1155/2017/6471071
PMCID:
PMC5444031
Rui Wu, He Lv, Wei Zhang, Zhaoxia Wang, Yuehuan Zuo, Jing Liu, Yun Yuan
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6481367. Published online 2017 Aug 1. doi: 10.1155/2017/6481367
PMCID:
PMC5556987

Review Article

C. O. S. Sorzano, J. Vargas, J. Otón, J. M. de la Rosa-Trevín, J. L. Vilas, M. Kazemi, R. Melero, L. del Caño, J. Cuenca, P. Conesa, J. Gómez-Blanco, R. Marabini, J. M. Carazo
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6482567. Published online 2017 Sep 17. doi: 10.1155/2017/6482567
PMCID:
PMC5623807

Research Articles

Yunbao Pan, Fuling Zhou, Chenyan He, Lingyun Hui, Tianhe Huang, Yongchang Wei
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6482842. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1155/2017/6482842
PMCID:
PMC5337857
Xianliang Hou, Yan Liang, Jianing Chen, Yingfeng Wei, Ping Zeng, Lin Wang, Chong Lu, Hongyan Diao
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6484835. Published online 2017 Aug 23. doi: 10.1155/2017/6484835
PMCID:
PMC5587942

Review Article

Nicolò Bertozzi, Marianna Pesce, Pierluigi Santi, Edoardo Raposio
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6486859. Published online 2017 Oct 2. doi: 10.1155/2017/6486859
PMCID:
PMC5643043

Research Articles

Qi Yu, Changqing Xu, Wei Yuan, Chengfeng Wang, Ping Zhao, Lianzhen Chen, Jie Ma
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6495867. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1155/2017/6495867
PMCID:
PMC5390608
Wei Jiang, Wenjue Zhang, Lihong Wu, Lipin Liu, Yu Men, Jingbo Wang, Jun Liang, Zhouguang Hui, Zongmei Zhou, Nan Bi, Luhua Wang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6501385. Published online 2017 Feb 9. doi: 10.1155/2017/6501385
PMCID:
PMC5322445
Kailasam Saranya, Arumugam Sundaramanickam, Sudhanshu Shekhar, Sankaran Swaminathan, Thangavel Balasubramanian
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6509648. Published online 2017 May 25. doi: 10.1155/2017/6509648
PMCID:
PMC5463146
Miguel Bernardes, Tiago S. Vieira, Maria João Martins, Raquel Lucas, Lúcia Costa, Jorge G. Pereira, Francisco Ventura, Elisabete Martins
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6509754. Published online 2017 May 3. doi: 10.1155/2017/6509754
PMCID:
PMC5434312
Sibin Guan, Qian Liu, Fengfeng Han, Wen Gu, Lin Song, Yue Zhang, Xuejun Guo, Weiguo Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6510198. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1155/2017/6510198
PMCID:
PMC5379083
Xi Cao, Zhong Xin, Shiming Li, Yue Qi, Mingxia Yuan, Xiaorong Zhu, Jin-kui Yang
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6513076. Published online 2017 Jul 20. doi: 10.1155/2017/6513076
PMCID:
PMC5541794

Review Article

Chao Yan, Xiaohua Wang, Hua Su, Kejing Ying
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6516791. Published online 2017 Apr 6. doi: 10.1155/2017/6516791
PMCID:
PMC5397627

Research Article

Elsa Aburto-Mejía, David Santiago-Germán, Manuel Martínez-Marino, María Eugenia Galván-Plata, Eduardo Almeida-Gutiérrez, Mardia López-Alarcón, Jesús Hernández-Juárez, Antonio Alvarado-Moreno, Alfredo Leaños-Miranda, Abraham Majluf-Cruz, Irma Isordia-Salas
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6519704. Published online 2017 Feb 8. doi: 10.1155/2017/6519704
PMCID:
PMC5320378

Clinical Study

Wenqi Gu, Tanzhu Li, Zhongmin Shi, Guohua Mei, Jianfeng Xue, Jian Zou, Xiaokang Wang, Haotong Zhang, Hongwei Xu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6525373. Published online 2017 Mar 16. doi: 10.1155/2017/6525373
PMCID:
PMC5376404

Research Articles

Min Xu, Huaqiao Tang, Qian Rong, Yuanli Zhang, Yinglun Li, Ling Zhao, Gang Ye, Fei Shi, Cheng Lv
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6525474. Published online 2017 May 7. doi: 10.1155/2017/6525474
PMCID:
PMC5438837
Leonardo Gómez, Javiera Llanos, Emilia Escalona, Darwin Sáez, Francisco Álvarez, Raúl Molina, Manuel Flores, Angel Oñate
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6535479. Published online 2017 Sep 7. doi: 10.1155/2017/6535479
PMCID:
PMC5610864

Letter to the Editor

Alessandro Landi, Fabrizio Gregori, Giovanni Grasso, Cristina Mancarella, Roberto Delfini
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6545361. Published online 2017 May 11. doi: 10.1155/2017/6545361
PMCID:
PMC5444032

Research Articles

Marisol Belmonte, Chia-Fang Hsieh, José Luis Campos, Lorna Guerrero, Ramón Méndez, Anuska Mosquera-Corral, Gladys Vidal
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6571671. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.1155/2017/6571671
PMCID:
PMC5606105
Christine N'tcha, Haziz Sina, Adéchola Pierre Polycarpe Kayodé, Joachim D. Gbenou, Lamine Baba-Moussa
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6582038. Published online 2017 Mar 6. doi: 10.1155/2017/6582038
PMCID:
PMC5358442
Murathan Kucuk, Can Ramazan Oncel, Aytul Belgi Yıldırım, Fatih Canan, Mehmet Murat Kuloglu
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6582568. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1155/2017/6582568
PMCID:
PMC5390591
Neima Endris, Henok Asefa, Lamessa Dube
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6587853. Published online 2017 May 17. doi: 10.1155/2017/6587853
PMCID:
PMC5449753
Hong Li, Shasha Yu, Rui Wang, Zhaoqing Sun, Xinghu Zhou, Liqiang Zheng, Zhihua Yin, Xingang Zhang, Yingxian Sun
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6594271. Published online 2017 Jun 19. doi: 10.1155/2017/6594271
PMCID:
PMC5494542

Review Article

Gihyun Lee, Hyunsu Bae
Biomed Res Int. 2017; 2017: 6596241. Published online 2017 Apr 19. doi: 10.1155/2017/6596241
PMCID:
PMC5414506