Logo of ajaLink to Publisher's site

Volume 19(6);  Nov-Dec 2017

Invited Research Highlight

Nihan Ozturk, Klaus Steger, Undraga Schagdarsurengin
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 617–618. Published online 2016 Nov 29. doi: 10.4103/1008-682X.190324
PMCID:
PMC5676418

Letters to the Editor

Candela Rocío González, Cristian Alvarez Sedó, Florencia Nodar, Sergio Papier, Alfredo Daniel Vitullo
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 715–716. Published online 2016 Aug 26. doi: 10.4103/1008-682X.184993
PMCID:
PMC5676433
Qin-Song Zeng, Yong-Bin Zhao, Bang-Qi Wang, Min Ying, Wei-Lie Hu
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 717–718. Published online 2016 Sep 16. doi: 10.4103/1008-682X.185851
PMCID:
PMC5676434
Yuan-Yuan Huang, Xian-Sheng Zhang, Jing-Jing Gao, Pan Gao, Chao-Zhao Liang
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 719–720. Published online 2016 Aug 30. doi: 10.4103/1008-682X.182821
PMCID:
PMC5676435
Yan-Wei Sha, Yan-Kun Sha, Lu Ding, Shao-Bin Lin, Zhi-Yong Ji, Xu Wang, Yue-Qiang Song, Ping Li
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 721–722. Published online 2016 Nov 29. doi: 10.4103/1008-682X.190329
PMCID:
PMC5676436

Original Articles

Lea LB Lauridsen, Linn H Arendt, Henrik Støvring, Jørn Olsen, Cecilia H Ramlau-Hansen
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 625–632. Published online 2016 Nov 4. doi: 10.4103/1008-682X.190328
PMCID:
PMC5676420
Chin-Yu Liu, Yu-Ching Chou, Shyh-Hsiang Lin, Sheng-Tang Wu, Tai-Lung Cha, Hong-I Chen, Chih-Wei Tsao
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 633–638. Published online 2017 Jan 13. doi: 10.4103/1008-682X.195240
PMCID:
PMC5676421
Panagiota Tsounapi, Masashi Honda, Fotios Dimitriadis, Bunya Kawamoto, Katsuya Hikita, Kuniyasu Muraoka, Motoaki Saito, Nikolaos Sofikitis, Atsushi Takenaka
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 639–646. Published online 2016 Oct 14. doi: 10.4103/1008-682X.186871
PMCID:
PMC5676422
Fayez A Almabhouh, Khairul Osman, Siti Fatimah Ibrahim, Sergey Gupalo, Justin Gnanou, Effendi Ibrahim, Harbindar Jeet Singh
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 647–654. Published online 2016 Oct 14. doi: 10.4103/1008-682X.183379
PMCID:
PMC5676423
Bing-Kun Li, Bin-Shen Chen, Yu-Hong Xin, Chun-Xiao Liu, Shao-Bo Zheng, Ya-Wen Xu, Hu-Lin Li, Yong Zou, Li-Ping Li
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 655–658. Published online 2016 Dec 2. doi: 10.4103/1008-682X.193161
PMCID:
PMC5676424
Juri Jeong, Sora Jin, Heejin Choi, Jun Tae Kwon, Jihye Kim, Jaehwan Kim, Zee Yong Park, Chunghee Cho
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 659–665. Published online 2016 Nov 15. doi: 10.4103/1008-682X.192033
PMCID:
PMC5676425
Ping Tan, Chen Zhang, Shi-You Wei, Zhuang Tang, Liang Gao, Lu Yang, Qiang Wei
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 666–671. Published online 2016 Dec 2. doi: 10.4103/1008-682X.190327
PMCID:
PMC5676426
Ozlem Atli, Merve Baysal, Gozde Aydogan-Kilic, Volkan Kilic, Seyda Ucarcan, Burak Karaduman, Sinem Ilgin
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 672–679. Published online 2016 Dec 13. doi: 10.4103/1008-682X.192637
PMCID:
PMC5676427
Jiang-Feng Mao, Zhao-Xiang Liu, Min Nie, Xi Wang, Hong-Li Xu, Bing-Kun Huang, Jun-Jie Zheng, Le Min, Ursula Brigitte Kaiser, Xue-Yan Wu
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 680–685. Published online 2016 Dec 27. doi: 10.4103/1008-682X.193568
PMCID:
PMC5676428
Xiang Xu, Yu-Hua Huang, Yan-Jing Li, Alexa Cohen, Zhen Li, Jill Squires, Wei Zhang, Xu-Feng Chen, Min Zhang, Jiao-Ti Huang
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 686–693. Published online 2016 Nov 29. doi: 10.4103/1008-682X.191518
PMCID:
PMC5676429
Salvatore Sansalone, Carla Loreto, Rosario Leonardi, Giuseppe Vespasiani, Giuseppe Musumeci, Claudia Lombardo, Sergio Castorina, Venera Cardile, Rosario Caltabiano
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 694–699. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.4103/1008-682X.192034
PMCID:
PMC5676430
Jeong Hee Hong, Young Suk Kwon, Isaac Yi Kim
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 700–706. Published online 2017 Feb 21. doi: 10.4103/1008-682X.193569
PMCID:
PMC5676431
Violeta Calle-Guisado, Ana Hurtado de Llera, David Martin-Hidalgo, Jose Mijares, Maria C Gil, Ignacio S Alvarez, Maria J Bragado, Luis J Garcia-Marin
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 707–714. Published online 2016 Sep 27. doi: 10.4103/1008-682X.185848
PMCID:
PMC5676432

Review

Shengsong Huang, Leping Ye, Haolin Chen
Asian J Androl. 2017 Nov-Dec; 19(6): 619–624. Published online 2017 Jan 13. doi: 10.4103/1008-682X.194420
PMCID:
PMC5676419

Articles from Asian Journal of Andrology are provided here courtesy of Editorial Office of AJA.