Logo of pdiaLink to Publisher's site

Volume 35(3);  2018 Jun

Letters to the Editor

Kaja Męcińska-Jundziłł, Agnieszka Białecka, Urszula Adamska, Grażyna Kupś-Chmara, Aleksandra Grzanka, Rafał Czajkowski
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 317–319. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/pdia.2017.70261
PMCID:
PMC6041710
Eleonora Nucera, Arianna Aruanno, Gianluca Ianiro, Giovanni Cammarota, Antonio Gasbarrini, Domenico Schiavino
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 320–322. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.76229
PMCID:
PMC6041720
Dorota Sikorska, Renata Marcinkowska-Pięta, Ewa Mojs, Ryszard Żaba, Zygmunt Adamski, Włodzimierz Samborski
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 323–324. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.76230
PMCID:
PMC6041716
Maciej Śniegocki, Agnieszka Nowacka, Wojciech Smuczyński, Kamila Woźniak
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 325–326. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.72760
PMCID:
PMC6041701
Alicja Romaszkiewicz, Martyna Sławińska, Michał Sobjanek, Roman J. Nowicki
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 327–329. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.76232
PMCID:
PMC6041709

Original Papers

Ewa Wielosz, Maria Majdan, Magdalena Dryglewska, Bożena Targońska-Stępniak
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 246–250. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.72662
PMCID:
PMC6041711
Ahu Yorulmaz, Basak Yalcin
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 251–258. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.76220
PMCID:
PMC6041705
Anna Bednarek, Anna Bodajko-Grochowska, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Robert Klepacz, Janusz Ciółkowski, Danuta Zarzycka, Andrzej Emeryk
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 259–266. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.76221
PMCID:
PMC6041703
Edyta Krzych-Fałta, Konrad Furmańczyk, Mira Lisiecka-Biełanowicz, Adam Sybilski, Aneta Tomaszewska, Filip Raciborski, Oksana Wojas, Artur Walkiewicz, Piotr Samel-Kowalik, Bolesław Samoliński
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 267–273. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.76222
PMCID:
PMC6041717
Bogusław Nedoszytko, Piotr Wierzbicki, Leena Karenko, Agata Maciejewska-Radomska, Przemysław Stachewicz, Monika Zabłotna, Jolanta Gleń, Liisa Väkevä, Roman J. Nowicki, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 274–279. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.76224
PMCID:
PMC6041706
Kalai Selvi Rajendiran, Medha Rajappa, Laxmisha Chandrashekar, D.M. Thappa
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 280–285. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.76225
PMCID:
PMC6041708
Marta Stawczyk-Macieja, Aneta Szczerkowska-Dobosz, Krzysztof Rębała, Magdalena Gabig-Cimińska, Roman J. Nowicki, Agnieszka Haraś, Lidia Cybulska, Ewa Kapińska
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 286–292. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.76226
PMCID:
PMC6041718
Marta Sar-Pomian, Marek Konop, Kamila Gala, Lidia Rudnicka, Malgorzata Olszewska
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 293–298. Published online 2017 Nov 8. doi: 10.5114/pdia.2017.71267
PMCID:
PMC6041714
Fadime Kilinc, Ayse Akbas, Sertac Sener, Merve Ergin, Pervin Baran, Ahmet Metin
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 299–303. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.5114/ada.2018.76227
PMCID:
PMC6041702
Hilal Kaya Erdogan, Isil Bulur, Evin Kocaturk, Zeynep Nurhan Saracoglu, Ozkan Alatas, Muzaffer Bilgin
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 304–308. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.76228
PMCID:
PMC6041719
Alicja Romaszkiewicz, Barbara Bykowska, Monika Zabłotna, Michał Sobjanek, Martyna Sławińska, Roman J. Nowicki
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 309–313. Published online 2018 Apr 24. doi: 10.5114/pdia.2017.68299
PMCID:
PMC6041704
Grzegorz M. Brożek, Jan E. Zejda, Agnieszka Jarosińska, Agnieszka Idzik, Joshua Lawson, Kamil Barański
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 314–316. Published online 2018 Apr 24. doi: 10.5114/ada.2018.75434
PMCID:
PMC6041712

Review Papers

Barbara Olszewska, Zygmunt Adamski, Magdalena Czarnecka-Operacz
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 231–237. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.76086
PMCID:
PMC6041715
Paweł Piłat, Adam Borzęcki, Mieczysław Jazienicki, Dorota Krasowska
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 238–242. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.5114/ada.2018.76211
PMCID:
PMC6041713
Edyta Krzych-Fałta, Andrzej Namysłowski, Bolesław Samoliński
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Jun; 35(3): 243–245. Published online 2018 Jun 17. doi: 10.5114/ada.2018.76215
PMCID:
PMC6041707

Articles from Advances in Dermatology and Allergology/Postȩpy Dermatologii i Alergologii are provided here courtesy of Termedia Publishing