Logo of pdiaLink to Publisher's site

Volume 35(1);  2018 Feb

Letters to the Editor

Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Joanna Kłudkowska, Berenika Olszewska, Joanna Seredyńska, Wojciech Biernat, Izabela Błażewicz, Alicja Rustowska-Rogowska, Roman J. Nowicki
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 106–108. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/pdia.2017.67054
PMCID:
PMC5872237
Chunyu Yuan, Wenbo Bu, Xu Chen, Heng Gu
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 109–112. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2018.73170
PMCID:
PMC5872251
Alicja Adaszewska, Norito Ishii, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Katarzyna Woźniak, Takashi Hashimoto, Cezary Kowalewski
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 113–115. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2018.73171
PMCID:
PMC5872252
Giulia Ciccarese, Aurora Parodi, Francesca Drago, Astrid Herzum, Francesco Drago
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 116–117. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2018.73172
PMCID:
PMC5872253
Małgorzata M. Michalska-Jakubus, Katarzyna Zdeb, Beata Rymgayłło-Jankowska, Agnieszka Korolczuk, Tomasz Żarnowski, Dorota Krasowska
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 118–121. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2018.73173
PMCID:
PMC5872254

Original Papers

Katarzyna Skonieczna, Anna Woźniacka, Rafał Czajkowski, Jan Styczyński, Anna Krenska, Ewa Robak, Mariusz Gawrych, Sebastian Kaszewski, Mariusz Wysocki, Tomasz Grzybowski
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 26–32. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/pdia.2017.69984
PMCID:
PMC5872239
Xue Hu, Wei Ding, Xinye Jin, Jia Wang, Dajin Zou, Yue Chen
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 33–38. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2018.73162
PMCID:
PMC5872244
Marcin Rajczykowski, Grazyna Kaminska-Winciorek, Elzbieta Nowara, Marzenna Samborska-Plewicka, Sebastian Giebel
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 39–46. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2018.73163
PMCID:
PMC5872245
Magdalena Ciążyńska, Joanna Narbutt, Anna Woźniacka, Aleksandra Lesiak
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 47–52. Published online 2018 Feb 19. doi: 10.5114/ada.2018.73164
PMCID:
PMC5872246
Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, Marek Drozdowski, Agata Maciejewska-Radomska, Dariusz Choszcz, Waldemar Placek
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 53–59. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2017.71358
PMCID:
PMC5872240
Patryk Łakuta, Kamil Marcinkiewicz, Beata Bergler-Czop, Ligia Brzezińska-Wcisło, Anna Słomian
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 60–66. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/pdia.2016.62287
PMCID:
PMC5872236
Filip Raciborski, Anna Kłak, Magdalena Czarnecka-Operacz, Dorota Jenerowicz, Adam Sybilski, Piotr Kuna, Bolesław Samoliński, EUP WG
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 67–73. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2018.73165
PMCID:
PMC5872247
Izabela Błażewicz, Maciej Jaśkiewicz, Lidia Piechowicz, Damian Neubauer, Roman J. Nowicki, Wojciech Kamysz, Wioletta Barańska-Rybak
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 74–82. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2018.62141
PMCID:
PMC5872235
Łukasz Grewling, Dorota Jenerowicz, Paweł Bogawski, Matt Smith, Małgorzata Nowak, Agata Frątczak, Magdalena Czarnecka-Operacz
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 83–89. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2018.73167
PMCID:
PMC5872248
Krzysztof Pałgan, Magdalena Żbikowska-Götz, Elżbieta Chrzaniecka, Zbigniew Bartuzi
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 90–92. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2018.73168
PMCID:
PMC5872249
Ewa M. Czarnobilska, Małgorzata Bulanda, Radosław Śpiewak
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 93–98. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2018.73169
PMCID:
PMC5872250
Sehra Birgül Batmaz, Tuğba Arıkoğlu, Lülüfer Tamer, Gülçin Eskandari, Semanur Kuyucu
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 99–105. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2017.71421
PMCID:
PMC5872241

Review Papers

Jagoda Pelc, Magdalena Czarnecka-Operacz, Zygmunt Adamski
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 1–5. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2018.73159
PMCID:
PMC5872242
Michalina Jezierska, Joanna Stefanowicz, Grzegorz Romanowicz, Wojciech Kosiak, Magdalena Lange
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 6–17. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/pdia.2017.67095
PMCID:
PMC5872238
Katarzyna J. Błochowiak, Bartłomiej Kamiński, Henryk Witmanowski, Jerzy Sokalski
Postepy Dermatol Alergol. 2018 Feb; 35(1): 18–25. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.5114/ada.2018.73160
PMCID:
PMC5872243

Articles from Advances in Dermatology and Allergology/Postȩpy Dermatologii i Alergologii are provided here courtesy of Termedia Publishing