Logo of behavneuroBehavioural Neurology

Volume 2018;  2018

Clinical Studies

Marcia Belas dos Santos, Clarissa Barros de Oliveira, Arly dos Santos, Cristhiane Garabello Pires, Viviana Dylewski, Ricardo Mario Arida
Behav Neurol. 2018; 2018: 2892065. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1155/2018/2892065
PMCID:
PMC5838477
Claire Meyniel, Dalila Samri, Farah Stefano, Joel Crevoisier, Florence Bonté, Raffaella Migliaccio, Laure Delaby, Anne Bertrand, Marie Odile Habert, Bruno Dubois, Bahram Bodaghi, Stéphane Epelbaum
Behav Neurol. 2018; 2018: 4295184. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1155/2018/4295184
PMCID:
PMC6036847

Editorials

Lambros Messinis, Panagiotis Papathanasopoulos, Mary H. Kosmidis, Grigorios Nasios, Maria Kambanaros
Behav Neurol. 2018; 2018: 4831647. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1155/2018/4831647
PMCID:
PMC5848101
Francesca Trojsi, Foteini Christidi, Raffaella Migliaccio, Hernando Santamaría-García, Gabriella Santangelo
Behav Neurol. 2018; 2018: 4935915. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1155/2018/4935915
PMCID:
PMC6083604
Mayowa Owolabi, Akin Ojagbemi, Raj Kalaria, Fred Stephen Sarfo, Rufus Akinyemi
Behav Neurol. 2018; 2018: 7516032. Published online 2018 Apr 15. doi: 10.1155/2018/7516032
PMCID:
PMC5924992

Research Articles

Daqiang Ke, Feng Zhou, Hui Liang, Yang Xu, Haiyan Lou
Behav Neurol. 2018; 2018: 1361780. Published online 2018 Aug 9. doi: 10.1155/2018/1361780
PMCID:
PMC6109573
Natalya P. Bondar, Arina A. Lepeshko, Vasiliy V. Reshetnikov
Behav Neurol. 2018; 2018: 1538931. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1155/2018/1538931
PMCID:
PMC5818933
Ling-yun Wu, Zhen-nan Ye, Zong Zhuang, Yongyue Gao, Chao Tang, Chen-hui Zhou, Chun-xi Wang, Xiang-sheng Zhang, Guang-bin Xie, Jing-peng Liu, Meng-liang Zhou, Chun-hua Hang, Ji-xin Shi
Behav Neurol. 2018; 2018: 1960106. Published online 2018 Jun 3. doi: 10.1155/2018/1960106
PMCID:
PMC6008698
Zongya Zhao, Yaqing Cheng, Zhenxin Li, Yi Yu
Behav Neurol. 2018; 2018: 2191208. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1155/2018/2191208
PMCID:
PMC6145160
Caroline Neely, Christina Lane, Julio Torres, Jane Flinn
Behav Neurol. 2018; 2018: 2976014. Published online 2018 Mar 6. doi: 10.1155/2018/2976014
PMCID:
PMC5859797
Xiaojing Long, Chunxiang Jiang, Lijuan Zhang
Behav Neurol. 2018; 2018: 3954101. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1155/2018/3954101
PMCID:
PMC5884406
Elias Koutsoukos, Elias Angelopoulos
Behav Neurol. 2018; 2018: 4031207. Published online 2018 Sep 2. doi: 10.1155/2018/4031207
PMCID:
PMC6139220
Rui Lan, Yong Zhang, Tao Wu, Yun-Zhi Ma, Bao-Qi Wang, Hai-Zhong Zheng, Ya-Na Li, Yan Wang, Chun-Qing Gu, Ji-Tao Wu
Behav Neurol. 2018; 2018: 4147502. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1155/2018/4147502
PMCID:
PMC6029470
Ying-Jui Ho, Jun-Cheng Weng, Chih-Li Lin, Mei-Shiuan Shen, Hsin-Hua Li, Wen-Chieh Liao, Nu-Man Tsai, Ching-Sui Hung, Te-Jen Lai, I-Yen Lee
Behav Neurol. 2018; 2018: 4618716. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.1155/2018/4618716
PMCID:
PMC6092970
Paul Bosch, Mauricio Herrera, Julio López, Sebastián Maldonado
Behav Neurol. 2018; 2018: 4638903. Published online 2018 Jan 11. doi: 10.1155/2018/4638903
PMCID:
PMC5835340
Niki Pandria, Alkinoos Athanasiou, Nikos Terzopoulos, Evangelos Paraskevopoulos, Maria Karagianni, Charis Styliadis, Chrysoula Kourtidou-Papadeli, Athanasia Pataka, Evgenia Lymperaki, Panagiotis D. Bamidis
Behav Neurol. 2018; 2018: 4876287. Published online 2018 Jul 29. doi: 10.1155/2018/4876287
PMCID:
PMC6087614
Mi Li, Hongpei Xu, Shengfu Lu
Behav Neurol. 2018; 2018: 5024520. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1155/2018/5024520
PMCID:
PMC6008682
Yanhua Qin, Weiming Hu, Yang Yang, Zhiying Hu, Weiyun Li, Marong Fang
Behav Neurol. 2018; 2018: 5050469. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1155/2018/5050469
PMCID:
PMC6029460
Masao Omori, Satoshi Shibuya, Tsuyoshi Nakajima, Takashi Endoh, Shinya Suzuki, Shun Irie, Ryohei Ariyasu, Satoshi Unenaka, Hideto Sano, Kazutaka Igarashi, Shoichi Ichimura, Yukari Ohki
Behav Neurol. 2018; 2018: 5138234. Published online 2018 Jul 4. doi: 10.1155/2018/5138234
PMCID:
PMC6057419
Yao-Chin Wang, Po-An Tai, Tahmina Nasrin Poly, Md Mohaimenul Islam, Hsuan-Chia Yang, Chieh-Chen Wu, Yu-Chuan (Jack) Li
Behav Neurol. 2018; 2018: 5315098. Published online 2018 Jul 10. doi: 10.1155/2018/5315098
PMCID:
PMC6079596
Nicholas P. Ryan, Laura Scott, Maryanne McPhee, Susan Mathers, Marie-Claire Davis, Roxanne Maule, Fiona Fisher
Behav Neurol. 2018; 2018: 5420531. Published online 2018 Mar 26. doi: 10.1155/2018/5420531
PMCID:
PMC5892278
Bei-lei Zhu, Chen-long Xie, Ning-ning Hu, Xin-bo Zhu, Chun-feng Liu
Behav Neurol. 2018; 2018: 5701719. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.1155/2018/5701719
PMCID:
PMC6093058
Pablo Cruz Gonzalez, Kenneth N. K. Fong, Ted Brown
Behav Neurol. 2018; 2018: 5971385. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1155/2018/5971385
PMCID:
PMC5874987
Jie Qu, Hengli Zhao, Qiang Li, Pengyu Pan, Kang Ma, Xin Liu, Hua Feng, Yujie Chen
Behav Neurol. 2018; 2018: 6470957. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1155/2018/6470957
PMCID:
PMC6029491
Heng Yang, Wei Ni, Hanqiang Jiang, Yu Lei, Jiabin Su, Yuxiang Gu, Liangfu Zhou
Behav Neurol. 2018; 2018: 6583267. Published online 2018 Aug 12. doi: 10.1155/2018/6583267
PMCID:
PMC6109529
Qingqing Huang, Xiping Liang, Shiqiang Wang, Xiaosong Mu
Behav Neurol. 2018; 2018: 6585734. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1155/2018/6585734
PMCID:
PMC5933061
Ray-Chang Tzeng, Ching-Fang Tsai, Ching-Tsu Wang, Tzu-Yuan Wang, Pai-Yi Chiu
Behav Neurol. 2018; 2018: 6707291. Published online 2018 May 7. doi: 10.1155/2018/6707291
PMCID:
PMC5964573
Pei-Hao Chen, Shih-Jung Cheng, Hui-Chi Lin, Chuo-Yu Lee, Chih-Ho Chou
Behav Neurol. 2018; 2018: 6929732. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1155/2018/6929732
PMCID:
PMC6008817
Serpil Özmen, Afife Yurttaş
Behav Neurol. 2018; 2018: 7205046. Published online 2018 Mar 20. doi: 10.1155/2018/7205046
PMCID:
PMC5884278
Lin Chen, Jialu Huang, Suxia Wang, Hong Ran, Lan Wen, Kangning Chen, Zhenhua Zhou
Behav Neurol. 2018; 2018: 7290431. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1155/2018/7290431
PMCID:
PMC6116395
Rosario Iodice, Juan José García Meilán, Juan Carro Ramos, Jeff A. Small
Behav Neurol. 2018; 2018: 7401465. Published online 2018 Apr 17. doi: 10.1155/2018/7401465
PMCID:
PMC5932512
Sheng-Kung Yang, Weishan Chen, Chun-Hsien Su, Chung-Hsiang Liu
Behav Neurol. 2018; 2018: 7631951. Published online 2018 May 29. doi: 10.1155/2018/7631951
PMCID:
PMC5996442
Gaiqing Wang, Tong Li, Shu-na Duan, Liang Dong, Xin-gang Sun, Fang Xue
Behav Neurol. 2018; 2018: 7646104. Published online 2018 Jul 9. doi: 10.1155/2018/7646104
PMCID:
PMC6079602
Janna Mantua, Steven M. Helms, Kris B. Weymann, Vincent F. Capaldi, II, Miranda M. Lim
Behav Neurol. 2018; 2018: 7940832. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1155/2018/7940832
PMCID:
PMC6008674
Andrew R. Carr, Mark M. Ashla, Elvira E. Jimenez, Mario F. Mendez
Behav Neurol. 2018; 2018: 8187457. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1155/2018/8187457
PMCID:
PMC5852854
Chih-Kuang Cheng, Yu-Chien Tsao, Yuan-Chih Su, Fung-Chang Sung, Hsu-Chih Tai, Woon-Man Kung
Behav Neurol. 2018; 2018: 8312346. Published online 2018 Jun 3. doi: 10.1155/2018/8312346
PMCID:
PMC6008802
Jia-qi Tian, Jia-jun Zheng, Xiao-zhu Hao, Le-kang Yin, Xiao-xue Zhang, Chan-chan Li, Xiao-yuan Feng, Min Jiang, Hua-ping Sun, Kang Zheng, Yan-mei Yang
Behav Neurol. 2018; 2018: 8351053. Published online 2018 May 6. doi: 10.1155/2018/8351053
PMCID:
PMC5960569
Danyan Chen, Jiaying Lu, Hucheng Zhou, Jiehui Jiang, Ping Wu, Qihao Guo, Jingjie Ge, Huiwei Zhang, Kuangyu Shi, Chuantao Zuo
Behav Neurol. 2018; 2018: 8420658. Published online 2018 May 8. doi: 10.1155/2018/8420658
PMCID:
PMC5964431
Songyun Zhang, Lingling Yuan, Lihui Zhang, Caige Li, Jie Li
Behav Neurol. 2018; 2018: 8678539. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1155/2018/8678539
PMCID:
PMC5925137
Xiang-Dong Xiong, Wei-Dong Xiong, Shang-Shen Xiong, Gui-Hai Chen
Behav Neurol. 2018; 2018: 8728415. Published online 2018 May 9. doi: 10.1155/2018/8728415
PMCID:
PMC5966705
Shaoyang Cui, Mingzhu Xu, Jianting Huang, Qing Mei Wang, Xinsheng Lai, Binbin Nie, Baoci Shan, Xun Luo, John Wong, Chunzhi Tang
Behav Neurol. 2018; 2018: 8740284. Published online 2018 Apr 30. doi: 10.1155/2018/8740284
PMCID:
PMC5952587
Shasha Yang, Jing Wu, Qinxiu Zhang, Xinrong Li, Daien Liu, Bin Zeng, Zhiqing Liu, Haoran Kang, Zhendong Zhong
Behav Neurol. 2018; 2018: 8750464. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1155/2018/8750464
PMCID:
PMC5926495
Melody N. Mickens, Paul B. Perrin, Adriana Aguayo, Brenda Rabago, Miguel A. Macías-Islas, Juan Carlos Arango-Lasprilla
Behav Neurol. 2018; 2018: 8929735. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1155/2018/8929735
PMCID:
PMC5822770
P. Reyes, M. P. Ortega-Merchan, A. Rueda, F. Uriza, Hernando Santamaria-García, N. Rojas-Serrano, J. Rodriguez-Santos, M. C. Velasco-Leon, J. D. Rodriguez-Parra, D. E. Mora-Diaz, D. Matallana
Behav Neurol. 2018; 2018: 9684129. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1155/2018/9684129
PMCID:
PMC5902123

Review Articles

Foteini Christidi, Raffaella Migliaccio, Hernando Santamaría-García, Gabriella Santangelo, Francesca Trojsi
Behav Neurol. 2018; 2018: 1849794. Published online 2018 Apr 26. doi: 10.1155/2018/1849794
PMCID:
PMC5944290
I-Chen Li, Li-Ya Lee, Tsai-Teng Tzeng, Wan-Ping Chen, Yen-Po Chen, Young-Ju Shiao, Chin-Chu Chen
Behav Neurol. 2018; 2018: 5802634. Published online 2018 May 21. doi: 10.1155/2018/5802634
PMCID:
PMC5987239
Yang Xu, Ji Zhang, Lingsong Ma, Shoucai Zhao, Shizun Li, Tingting Huang, Zhaohu Chu
Behav Neurol. 2018; 2018: 6814393. Published online 2018 Jul 22. doi: 10.1155/2018/6814393
PMCID:
PMC6081565
Nathan J. Wilson, Hoe C. Lee, Sharmila Vaz, Priscilla Vindin, Reinie Cordier
Behav Neurol. 2018; 2018: 6842306. Published online 2018 Aug 28. doi: 10.1155/2018/6842306
PMCID:
PMC6136574
Chuo-Yu Lee, Shih-Jung Cheng, Hui-Chi Lin, Yu-Lu Liao, Pei-Hao Chen
Behav Neurol. 2018; 2018: 8320901. Published online 2018 Jul 5. doi: 10.1155/2018/8320901
PMCID:
PMC6057352
Grigorios Nasios, Lambros Messinis, Efthimios Dardiotis, Panagiotis Papathanasopoulos
Behav Neurol. 2018; 2018: 8584653. Published online 2018 Jan 18. doi: 10.1155/2018/8584653
PMCID:
PMC5822759
Po-Chi Chan, Hsun-Hua Lee, Chien-Tai Hong, Chaur-Jong Hu, Dean Wu
Behav Neurol. 2018; 2018: 9421098. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1155/2018/9421098
PMCID:
PMC6029467

Corrigendum

Takumi Takeuchi, Masahito Takahashi, Kazuhiko Satomi, Hideaki Ohne, Atsushi Hasegawa, Shunsuke Sato, Shoichi Ichimura
Behav Neurol. 2018; 2018: 5627890. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1155/2018/5627890
PMCID:
PMC6079613

Articles from Behavioural Neurology are provided here courtesy of Hindawi Limited