Logo of anngastLink to Publisher's site

Volume 31(1);  Jan-Feb 2018

Invited Reviews

Leonardo Frazzoni, Marzio Frazzoni, Nicola de Bortoli, Salvatore Tolone, Irene Martinucci, Lorenzo Fuccio, Vincenzo Savarino, Edoardo Savarino
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 1–7. Published online 2017 Oct 10. doi: 10.20524/aog.2017.0199
PMCID:
PMC5759602
Stergios A. Polyzos, Christos Zeglinas, Fotini Artemaki, Michael Doulberis, Evangelos Kazakos, Panagiotis Katsinelos, Jannis Kountouras
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 8–13. Published online 2017 Nov 16. doi: 10.20524/aog.2017.0213
PMCID:
PMC5759616
Maria Pia Costa Santos, Catarina Gomes, Joana Torres
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 14–23. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.20524/aog.2017.0208
PMCID:
PMC5759609
Raphael M. Byrne, Vassiliki Liana Tsikitis
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 24–34. Published online 2017 Nov 27. doi: 10.20524/aog.2017.0218
PMCID:
PMC5759610
Nikolaos Papadopoulos, Vasiliki Argiana, Melanie Deutsch
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 35–41. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.20524/aog.2017.0204
PMCID:
PMC5759611
Maria Consiglia Bragazzi, Lorenzo Ridola, Samira Safarikia, Sabina Di Matteo, Daniele Costantini, Lorenzo Nevi, Vincenzo Cardinale
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 42–55. Published online 2017 Nov 2. doi: 10.20524/aog.2017.0209
PMCID:
PMC5759612
Gianfranco Silecchia, Angelo Iossa
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 56–64. Published online 2017 Oct 12. doi: 10.20524/aog.2017.0201
PMCID:
PMC5759613

Original Articles

Panagiotis Katsaounis, Athanasios Kotsakis, Nikolaos Kentepozidis, Aris Polyzos, Marios Bakogeorgos, Filippos Koinis, Lambros Vamvakas, Nikolaos Vardakis, Kostas Kalbakis, Ioannis Boukovinas, Ioannis I. Varthalitis, Efthimios Prinarakis, Vassilis Georgoulias, John Souglakos
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 65–70. Published online 2017 Nov 27. doi: 10.20524/aog.2017.0215
PMCID:
PMC5759614
Dan Carter, Eytan Bardan, Ram Dickman
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 71–76. Published online 2017 Nov 16. doi: 10.20524/aog.2017.0214
PMCID:
PMC5760770
Melanie Deutsch, Spilios Manolakopoulos, Ioannis Andreadis, Markos Giannaris, George Kontos, Hariklia Kranidioti, Maria Pirounaki, John Koskinas
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 77–83. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.20524/aog.2017.0207
PMCID:
PMC5759615
Judy A. Trieu, Mohammad Bilal, Bashar Hmoud
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 84–89. Published online 2017 Nov 27. doi: 10.20524/aog.2017.0217
PMCID:
PMC5759617
Belén Martínez, Juan F. Martínez, José R. Aparicio
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 90–95. Published online 2017 Nov 15. doi: 10.20524/aog.2017.0211
PMCID:
PMC5759618
Panagiotis Katsinelos, Georgia Lazaraki, Grigoris Chatzimavroudis, Sotiris Terzoudis, Anthi Gatopoulou, Andreas Xanthis, Sotiris Anastasiadis, Kiriaki Anastasiadou, Nikos Georgakis, Dimitris Tzivras, Jannis Kountouras
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 96–101. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.20524/aog.2018.0203
PMCID:
PMC5759619
Fotios Tsiopoulos, Andreas Kapsoritakis, Athanassios Psychos, Anastasios Manolakis, Konstantinos Oikonomou, George Tzovaras, Ioannis Baloyiannis, Alexandra Tsikrika, Spyros Potamianos
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 102–108. Published online 2017 Nov 2. doi: 10.20524/aog.2017.0210
PMCID:
PMC5759603
Antonios Vezakis, Andreas Polydorou, Elissaios Kontis, Eirini Pantiora, Ioannis S. Papanikolaou, Georgios Fragulidis
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 109–114. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.20524/aog.2017.0206
PMCID:
PMC5759604
Lidewij Spelt, Daniel Ansari, Max Swanling, Peter Holka, Roland Andersson
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 115–120. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.20524/aog.2017.0205
PMCID:
PMC5759605

Image of the Month

Yasushi Yamasaki, Hiromitsu Kanzaki, Yoshiro Kawahara, Hiroyuki Okada
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 121. Published online 2017 Oct 16. doi: 10.20524/aog.2017.0202
PMCID:
PMC5759606
Yuko Sakakibara, Shoichi Nakazuru, Yoshinori Kodama, Eiji Mita
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 122. Published online 2017 Sep 6. doi: 10.20524/aog.2017.0188
PMCID:
PMC5759607

Case Report

Petros Doumtsis, Theodora Oikonomou, Ioannis Goulis, Kaliopi Zachou, George Dalekos, Evangelos Cholongitas
Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 123–126. Published online 2017 Aug 4. doi: 10.20524/aog.2017.0186
PMCID:
PMC5759608

Articles from Annals of Gastroenterology are provided here courtesy of The Hellenic Society of Gastroenterology