Logo of anngastLink to Publisher's site

Volume 31(5);  Sep-Oct 2018

Review Articles

Elias Athanasakis, Sofia Xenaki, Maria Venianaki, George Chalkiadakis, Emmanuel Chrysos
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 525–534. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.20524/aog.2018.0284
PMCID:
PMC6102465
Alessandro Mussetto, Alessandro Fugazza, Lorenzo Fuccio, Omero Triossi, Alessandro Repici, Andrea Anderloni
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 535–540. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.20524/aog.2018.0287
PMCID:
PMC6102456
Vahe Shahnazarian, Daryl Ramai, Madhavi Reddy, Smruti Mohanty
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 541–551. Published online 2018 Jun 4. doi: 10.20524/aog.2018.0281
PMCID:
PMC6102453
Maria M. Simile, Gavinella Latte, Claudio F. Feo, Francesco Feo, Diego F. Calvisi, Rosa M. Pascale
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 552–560. Published online 2018 Jul 12. doi: 10.20524/aog.2018.0288
PMCID:
PMC6102450
Andrew Ofosu, Daryl Ramai, Tagore Sunkara, Douglas G. Adler
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 561–565. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.20524/aog.2018.0283
PMCID:
PMC6102463

Original Articles

Teresa Barroso, Fiona Conway, Sari Emel, Donald McMillan, David Young, Hedvig Karteszi, Daniel R. Gaya, Konstantinos Gerasimidis
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 566–571. Published online 2018 May 25. doi: 10.20524/aog.2018.0280
PMCID:
PMC6102468
Paschalis Paschos, Anastasia Katsoula, Olga Giouleme, Maria Sarigianni, Aris Liakos, Eleni Athanasiadou, Eleni Bekiari, Apostolos Tsapas
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 572–582. Published online 2018 May 10. doi: 10.20524/aog.2018.0276
PMCID:
PMC6102462
Spyridon Michopoulos, Gregorios Paspatis, Konstantinos Triantafyllou, Spyridon Potamianos, Vassiliki Nikolopoulou, Evangelos Akriviadis, John A. Karagiannis, Spyridon Ladas, Maria Tampaki, Charalambos Tzathas
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 583–592. Published online 2018 Jul 20. doi: 10.20524/aog.2018.0295
PMCID:
PMC6102459
Theodora Mylopoulou, Vasileios Papadopoulos, Katerina Kassela, Ioannis Karakasiliotis, Fani Souvalidou, Panagiotis Mimidis, Stavroula Veletza, Penelope Mavromara, Konstantinos Mimidis
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 593–597. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.20524/aog.2018.0290
PMCID:
PMC6102464
Hariklia Kranidioti, Christina Chatzievagelinou, Adonis Protopapas, Margarita Papatheodoridi, Konstantinos Zisimopoulos, Eftychia Evangelidou, Pinelopi Antonakaki, John Vlachogiannakos, Christos Triantos, Ioannis Elefsiniotis, John Goulis, Maria Mela, Olga Anagnostou, Christos Tsoulas, Melanie Deutsch, George Papatheodoridis, Spilios Manolakopoulos
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 598–603. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.20524/aog.2018.0293
PMCID:
PMC6102460
Ioannis Elefsiniotis, Stefanos A. Tsakiris, Georgia Barla, Athanasia Tasovasili, Dimitrios Vrachatis, Christos Mavrogiannis
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 604–612. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.20524/aog.2018.0292
PMCID:
PMC6102455
Εvangelos Cholongitas, Ioannis Goulis, Eleni Theocharidou, Nikolaos Antoniadis, Ioannis Fouzas, George Imvrios, Olga Giouleme, Aliki Angelaki, Themistoklis Vasiliadis, Vasilios Papanikolaou, Evangelos Akriviadis
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 613–620. Published online 2018 May 25. doi: 10.20524/aog.2018.0278
PMCID:
PMC6102469
Tomoyuki Wakahara, Nozomi Ueno, Tetsuo Maeda, Kiyonori Kanemitsu, Takuro Yoshikawa, Shinobu Tsuchida, Akihiro Toyokawa
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 621–627. Published online 2018 May 9. doi: 10.20524/aog.2018.0274
PMCID:
PMC6102466
Paul T. Reynolds, Evan K. Brady, Saurabh Chawla
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 628–632. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.20524/aog.2018.0291
PMCID:
PMC6102458

Image of the Month

Vignesh Ramachandran, Kevin P. Shah, Douglas S. Fishman, Eric H. Chiou
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 633. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.20524/aog.2018.0294
PMCID:
PMC6102467
Konstantinos Delis, John Robotis, Epistimi Sachitzi, Ekaterini Mastronikola
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 634. Published online 2018 Jul 20. doi: 10.20524/aog.2018.0296
PMCID:
PMC6102454
Georgios Mavrogenis, Pavlos Antoniou, Ioannis Tsevgas, Dimitrios Zachariadis
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 635. Published online 2018 Jul 20. doi: 10.20524/aog.2018.0298
PMCID:
PMC6102452
Shigenaga Matsui, Hiroshi Kashida, Masatoshi Kudo
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 636. Published online 2018 Jul 12. doi: 10.20524/aog.2018.0289
PMCID:
PMC6102457

Letter to the Editor

Filippo Antonini, Gabriele Capurso, Giampiero Macarri, Claudio De Angelis
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 637. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.20524/aog.2018.0285
PMCID:
PMC6102461

Authors' Reply

Belén Martínez, Juan F. Martínez, José R. Aparicio
Ann Gastroenterol. 2018 Sep-Oct; 31(5): 637–638. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.20524/aog.2018.0286
PMCID:
PMC6102451

Articles from Annals of Gastroenterology are provided here courtesy of The Hellenic Society of Gastroenterology