Logo of acsmedlettACS PublicationsThis JournalSearchSubmit a manuscript
ACS Med Chem Lett

Volume 9(4);  2018 Apr 12

Articles from this journal are generally available in PMC after a 12-month delay (embargo); however, the delay may vary at the discretion of the publisher.

In This Issue

Bryan L. Roth
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 289. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1021/acsmedchemlett.8b00132
PMCID:
PMC5900339

Letters

Janeta Popovici-Muller, René M. Lemieux, Erin Artin, Jeffrey O. Saunders, Francesco G. Salituro, Jeremy Travins, Giovanni Cianchetta, Zhenwei Cai, Ding Zhou, Dawei Cui, Ping Chen, Kimberly Straley, Erica Tobin, Fang Wang, Muriel D. David, Virginie Penard-Lacronique, Cyril Quivoron, Véronique Saada, Stéphane de Botton, Stefan Gross, Lenny Dang, Hua Yang, Luke Utley, Yue Chen, Hyeryun Kim, Shengfang Jin, Zhiwei Gu, Gui Yao, Zhiyong Luo, Xiaobing Lv, Cheng Fang, Liping Yan, Andrew Olaharski, Lee Silverman, Scott Biller, Shin-San M. Su, Katharine Yen
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 300–305. Published online 2018 Jan 19. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00421
PMCID:
PMC5900343
Pablo Garnica, Ignacio Encío, Daniel Plano, Juan A. Palop, Carmen Sanmartín
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 306–311. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00482
PMCID:
PMC5900345
Kun Fang, Guoqiang Dong, Yu Li, Shipeng He, Ying Wu, Shanchao Wu, Wei Wang, Chunquan Sheng
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 312–317. Published online 2018 Mar 26. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00487
PMCID:
PMC5900342
Anupama Tuladhar, Kathleen S. Rein
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 318–322. Published online 2018 Mar 5. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00489
PMCID:
PMC5900327
Thumuganti Gayathri, A. Vijayalakshmi, Sreejith Mangalath, Joshy Joseph, N. Madhusudhana Rao, Surya Prakash Singh
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 323–327. Published online 2018 Feb 4. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00490
PMCID:
PMC5900332
Ángela P. Hernández, Paula Díez, Pablo A. García, José M. Miguel del Corral, Martín Pérez-Andrés, David Díez, Arturo San Feliciano, Manuel Fuentes, Ma Ángeles Castro
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 328–333. Published online 2018 Mar 8. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00493
PMCID:
PMC5900346
Zhipeng Huo, Heng Zhang, Dongwei Kang, Zhongxia Zhou, Gaochan Wu, Samuel Desta, Xiaofang Zuo, Zhao Wang, Lanlan Jing, Xiao Ding, Dirk Daelemans, Erik De Clercq, Christophe Pannecouque, Peng Zhan, Xinyong Liu
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 334–338. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00524
PMCID:
PMC5900322
Michael S. Christodoulou, Federico Dapiaggi, Francesca Ghiringhelli, Stefano Pieraccini, Maurizio Sironi, Marianna Lucafò, Debora Curci, Giuliana Decorti, Gabriele Stocco, Chandra Sekhar Chirumamilla, Wim Vanden Berghe, Patrick Balaguer, Benoît Y. Michel, Alain Burger, Egle M. Beccalli, Daniele Passarella, Nadine Martinet
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 339–344. Published online 2018 Feb 26. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00527
PMCID:
PMC5900336
Anna-Christina Schulz-Fincke, Michael Blaut, Annett Braune, Michael Gütschow
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 345–350. Published online 2018 Mar 4. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00533
PMCID:
PMC5900331
Henrik Antti, Magnus Sellstedt
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 351–353. Published online 2018 Mar 8. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00535
PMCID:
PMC5900323
Scott E. Collibee, Gustave Bergnes, Alexander Muci, William F. Browne, IV, Marc Garard, Aaron C. Hinken, Alan J. Russell, Ion Suehiro, James Hartman, Raja Kawas, Pu-Ping Lu, Kenneth H. Lee, David Marquez, Matthew Tomlinson, Donghong Xu, Adam Kennedy, Darren Hwee, Julia Schaletzky, Kwan Leung, Fady I. Malik, David J. Morgans, Jr., Bradley P. Morgan
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 354–358. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00546
PMCID:
PMC5900333
Yang Xiang, Cheng Chen, Wen-Ming Wang, Li-Wei Xu, Ke-Wu Yang, Peter Oelschlaeger, Yuan He
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 359–364. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1021/acsmedchemlett.7b00548
PMCID:
PMC5900329
Masato Kaneda, Shinsaku Kawaguchi, Nobutaka Fujii, Hiroaki Ohno, Shinya Oishi
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 365–369. Published online 2018 Mar 5. doi: 10.1021/acsmedchemlett.8b00028
PMCID:
PMC5900340
Dongwei Kang, Zhao Wang, Heng Zhang, Gaochan Wu, Tong Zhao, Zhongxia Zhou, Zhipeng Huo, Boshi Huang, Da Feng, Xiao Ding, Jian Zhang, Xiaofang Zuo, Lanlan Jing, Wei Luo, Samuel Guma, Dirk Daelemans, Erik De Clercq, Christophe Pannecouque, Peng Zhan, Xinyong Liu
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 370–375. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1021/acsmedchemlett.8b00054
PMCID:
PMC5900328
Chien-Hung Yeh, Shawn I. Walsh, Arryn Craney, M. Greg Tabor, Ana-Florina Voica, Ramkrishna Adhikary, Sydney E. Morris, Floyd E. Romesberg
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 376–380. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1021/acsmedchemlett.8b00064
PMCID:
PMC5900324
Min Luo, Elisabetta Groaz, Steven De Jonghe, Robert Snoeck, Graciela Andrei, Piet Herdewijn
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 381–385. Published online 2018 Mar 16. doi: 10.1021/acsmedchemlett.8b00079
PMCID:
PMC5900341
Surendra Dawadi, Helena I. M. Boshoff, Sae Woong Park, Dirk Schnappinger, Courtney C. Aldrich
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 386–391. Published online 2018 Mar 16. doi: 10.1021/acsmedchemlett.8b00090
PMCID:
PMC5900334
Juraj Velcicky, Achim Schlapbach, Richard Heng, Laszlo Revesz, Daniel Pflieger, Ernst Blum, Stuart Hawtin, Christine Huppertz, Roland Feifel, Rene Hersperger
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 392–396. Published online 2018 Mar 20. doi: 10.1021/acsmedchemlett.8b00098
PMCID:
PMC5900337

Patent Highlight

Benjamin E. Blass
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 290–291. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1021/acsmedchemlett.8b00086
PMCID:
PMC5900330
Ahmed F. Abdel-Magid
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 292–293. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1021/acsmedchemlett.8b00107
PMCID:
PMC5900326
Ahmed F. Abdel-Magid
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 294–295. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1021/acsmedchemlett.8b00108
PMCID:
PMC5900344
Robert B. Kargbo
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 296–297. Published online 2018 Mar 16. doi: 10.1021/acsmedchemlett.8b00112
PMCID:
PMC5900335
Robert B. Kargbo
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 298–299. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1021/acsmedchemlett.8b00113
PMCID:
PMC5900338

Correction

Weihua Shi, Zhigan Jiang, Haiying He, Fubiao Xiao, Fusen Lin, Ya Sun, Lijuan Hou, Liang Shen, Lixia Han, Minggao Zeng, Kunmin Lai, Zhengxian Gu, Xinsheng Chen, Tao Zhao, Li Guo, Chun Yang, Jian Li, Shuhui Chen
ACS Med Chem Lett. 2018 Apr 12; 9(4): 397. Published online 2018 Mar 30. doi: 10.1021/acsmedchemlett.8b00139
PMCID:
PMC5900325

Articles from ACS Medicinal Chemistry Letters are provided here courtesy of American Chemical Society