Logo of acelLink to Publisher's site

Volume 17(4);  2018 Aug

Issue Information

Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12670. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1111/acel.12670
PMCID:
PMC6052397

Original Articles

Michael K. Lin, Jin Yang, Chun Wei Hsu, Anuradha Gore, Alexander G. Bassuk, Lewis M. Brown, Ryan Colligan, Jesse D. Sengillo, Vinit B. Mahajan, Stephen H. Tsang
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12710. Published online 2018 May 5. doi: 10.1111/acel.12710
PMCID:
PMC6052470
Mattia La Torre, Chiara Merigliano, Romina Burla, Carla Mottini, Giorgia Zanetti, Simona Del Giudice, Mariateresa Carcuro, Ilaria Virdia, Elisabetta Bucciarelli, Isabella Manni, Gianluca Rampioni Vinciguerra, Giulia Piaggio, Mara Riminucci, Ana Cumano, Armando Bartolazzi, Fiammetta Vernì, Silvia Soddu, Maurizio Gatti, Isabella Saggio
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12730. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1111/acel.12730
PMCID:
PMC6052474
Siming Ma, Andrei S. Avanesov, Emily Porter, Byung Cheon Lee, Marco Mariotti, Nadezhda Zemskaya, Roderic Guigo, Alexey A. Moskalev, Vadim N. Gladyshev
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12740. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1111/acel.12740
PMCID:
PMC6052463
Dorothy E. Vatner, Jie Zhang, Marko Oydanich, John Guers, Elena Katsyuba, Lin Yan, David Sinclair, Johan Auwerx, Stephen F. Vatner
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12751. Published online 2018 Apr 14. doi: 10.1111/acel.12751
PMCID:
PMC6052469
Trayana Stankova, Lars Piepkorn, Thomas A. Bayer, Olaf Jahn, Marilyn Tirard
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12760. Published online 2018 Apr 6. doi: 10.1111/acel.12760
PMCID:
PMC6052395
Sung Kook Chun, Sooyeon Lee, Joseph Flores‐Toro, Rebecca Y. U, Ming‐Jim Yang, Kristina L. Go, Thomas G. Biel, Catherine E. Miney, Schiley Pierre Louis, Brian K. Law, Mary E. Law, Elizabeth M. Thomas, Kevin E. Behrns, Christiaan Leeuwenburgh, Jae‐Sung Kim
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12761. Published online 2018 May 17. doi: 10.1111/acel.12761
PMCID:
PMC6052398
Kai Chen, Zhongjie Sun
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12762. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1111/acel.12762
PMCID:
PMC6052484
Lujin Wu, Ke Wang, Wei Wang, Zheng Wen, Peihua Wang, Lei Liu, Dao Wen Wang
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12763. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1111/acel.12763
PMCID:
PMC6052396
Si‐Yuan Zhu, Jing‐Shen Zhuang, Qian Wu, Zhong‐Yuan Liu, Cong‐Rui Liao, Shi‐Gan Luo, Jian‐Ting Chen, Zhao‐Ming Zhong
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12764. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1111/acel.12764
PMCID:
PMC6052394
Jingqi Fang, Jiping Yang, Xun Wu, Gangming Zhang, Tao Li, Xi'e Wang, Hong Zhang, Chih‐chen Wang, Guang‐Hui Liu, Lei Wang
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12765. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1111/acel.12765
PMCID:
PMC6052468

Review

Diane Frankel, Valérie Delecourt, Karim Harhouri, Annachiara De Sandre‐Giovannoli, Nicolas Lévy, Elise Kaspi, Patrice Roll
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12766. Published online 2018 Apr 25. doi: 10.1111/acel.12766
PMCID:
PMC6052405

Original Articles

Alberto Diaz‐Ruiz, Michael Lanasa, Joseph Garcia, Hector Mora, Frances Fan, Alejandro Martin‐Montalvo, Andrea Di Francesco, Miguel Calvo‐Rubio, Andrea Salvador‐Pascual, Miguel A. Aon, Kenneth W. Fishbein, Kevin J. Pearson, Jose Manuel Villalba, Placido Navas, Michel Bernier, Rafael de Cabo
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12767. Published online 2018 Apr 28. doi: 10.1111/acel.12767
PMCID:
PMC6052403
Dang Li, Yilang Ke, Rui Zhan, Changjie Liu, Mingming Zhao, Aiping Zeng, Xiaoyun Shi, Liang Ji, Si Cheng, Bing Pan, Lemin Zheng, Huashan Hong
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12768. Published online 2018 May 10. doi: 10.1111/acel.12768
PMCID:
PMC6052480
Sathyaseelan S. Deepa, Gavin Pharaoh, Michael Kinter, Vivian Diaz, Wilson C. Fok, Kaitlyn Riddle, Daniel Pulliam, Shauna Hill, Kathleen E. Fischer, Vanessa Soto, Constantin Georgescu, Jonathan D. Wren, Carlo Viscomi, Arlan Richardson, Holly Van Remmen
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12769. Published online 2018 Apr 25. doi: 10.1111/acel.12769
PMCID:
PMC6052393

Short Take

Sathyaseelan S. Deepa, Archana Unnikrishnan, Stephanie Matyi, Niran Hadad, Arlan Richardson
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12770. Published online 2018 Apr 25. doi: 10.1111/acel.12770
PMCID:
PMC6052392

Original Articles

Brian O. Diekman, Garrett A. Sessions, John A. Collins, Anne K. Knecht, Susan L. Strum, Natalia K. Mitin, Cathy S. Carlson, Richard F. Loeser, Norman E. Sharpless
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12771. Published online 2018 May 9. doi: 10.1111/acel.12771
PMCID:
PMC6052464
Elisabet Cuyàs, Sara Verdura, Laura Llorach‐Pares, Salvador Fernández‐Arroyo, Fedra Luciano‐Mateo, Noemí Cabré, Jan Stursa, Lukas Werner, Begoña Martin‐Castillo, Benoit Viollet, Jiri Neuzil, Jorge Joven, Alfons Nonell‐Canals, Melchor Sanchez‐Martinez, Javier A. Menendez
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12772. Published online 2018 May 8. doi: 10.1111/acel.12772
PMCID:
PMC6052472
Kirsty Foote, Johannes Reinhold, Emma P. K. Yu, Nichola L. Figg, Alison Finigan, Michael P. Murphy, Martin R. Bennett
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12773. Published online 2018 May 9. doi: 10.1111/acel.12773
PMCID:
PMC6052475
Juan Ji, Teng‐Fei Xue, Xu‐Dong Guo, Jin Yang, Ruo‐Bing Guo, Juan Wang, Ji‐Ye Huang, Xiao‐Jie Zhao, Xiu‐Lan Sun
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12774. Published online 2018 May 8. doi: 10.1111/acel.12774
PMCID:
PMC6052482
Ramon Velazquez, Eric Ferreira, An Tran, Emily C. Turner, Ramona Belfiore, Caterina Branca, Salvatore Oddo
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12775. Published online 2018 May 10. doi: 10.1111/acel.12775
PMCID:
PMC6052471
Alison K. Snyder‐Warwick, Akiko Satoh, Katherine B. Santosa, Shin‐ichiro Imai, Albina Jablonka‐Shariff
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12776. Published online 2018 May 30. doi: 10.1111/acel.12776
PMCID:
PMC6052483
Eloy Bejarano, John W. Murray, Xintao Wang, Olatz Pampliega, David Yin, Bindi Patel, Andrea Yuste, Allan W. Wolkoff, Ana Maria Cuervo
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12777. Published online 2018 May 29. doi: 10.1111/acel.12777
PMCID:
PMC6052466
Maria Razzoli, Kewir Nyuyki‐Dufe, Allison Gurney, Connor Erickson, Jacob McCallum, Nicholas Spielman, Marta Marzullo, Jessica Patricelli, Morito Kurata, Emily A. Pope, Chadi Touma, Rupert Palme, David A. Largaespada, David B. Allison, Alessandro Bartolomucci
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12778. Published online 2018 May 28. doi: 10.1111/acel.12778
PMCID:
PMC6052478
Alexander M. Kulminski, Jian Huang, Jiayi Wang, Liang He, Yury Loika, Irina Culminskaya
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12779. Published online 2018 May 23. doi: 10.1111/acel.12779
PMCID:
PMC6052488
Xin Zhang, Suping Zhang, Xingui Liu, Yingying Wang, Jianhui Chang, Xuan Zhang, Samuel G. Mackintosh, Alan J. Tackett, Yonghan He, Dongwen Lv, Remi‐Martin Laberge, Judith Campisi, Jianrong Wang, Guangrong Zheng, Daohong Zhou
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12780. Published online 2018 May 15. doi: 10.1111/acel.12780
PMCID:
PMC6052462
Peili Gu, Shuting Jia, Taylor Takasugi, Eric Smith, Jayakrishnan Nandakumar, Eric Hendrickson, Sandy Chang
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12783. Published online 2018 May 17. doi: 10.1111/acel.12783
PMCID:
PMC6052479
Tianren Wang, Elnur Babayev, Zongliang Jiang, Guangxin Li, Man Zhang, Ecem Esencan, Tamas Horvath, Emre Seli
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12784. Published online 2018 May 30. doi: 10.1111/acel.12784
PMCID:
PMC6052477
Douglas F. Dluzen, Nicole Noren Hooten, Supriyo De, William H. Wood, III, Yongqing Zhang, Kevin G. Becker, Alan B. Zonderman, Toshiko Tanaka, Luigi Ferrucci, Michele K. Evans
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12785. Published online 2018 May 24. doi: 10.1111/acel.12785
PMCID:
PMC6052399
Michael Garratt, Kim A. Lagerborg, Yi‐Miau Tsai, Andrzej Galecki, Mohit Jain, Richard A. Miller
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12786. Published online 2018 May 27. doi: 10.1111/acel.12786
PMCID:
PMC6052402
María E. Solesio, Pablo M. Peixoto, Ludovic Debure, Stephen M. Madamba, Mony J. de Leon, Thomas Wisniewski, Evgeny V. Pavlov, Silvia Fossati
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12787. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1111/acel.12787
PMCID:
PMC6052473
Weiya Zhang, Yueyuan Xu, Lu Zhang, Sheng Wang, Binxu Yin, Shuhong Zhao, Xinyun Li
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12788. Published online 2018 Jun 4. doi: 10.1111/acel.12788
PMCID:
PMC6052404
Juan Zeng, Manxi Jiang, Xinghan Wu, Feiyang Diao, Danhong Qiu, Xiaojing Hou, Haichao Wang, Ling Li, Chunling Li, Juan Ge, Jiayin Liu, Xianghong Ou, Qiang Wang
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12789. Published online 2018 May 29. doi: 10.1111/acel.12789
PMCID:
PMC6052465

Short Take

Lynn van Olst, Pascal Bielefeld, Carlos P. Fitzsimons, Helga E. de Vries, Marijn Schouten
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12790. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.1111/acel.12790
PMCID:
PMC6052476

Original Articles

David Baglietto‐Vargas, Gilberto Aleph Prieto, Agenor Limon, Stefania Forner, Carlos J. Rodriguez‐Ortiz, Kenji Ikemura, Rahasson R. Ager, Rodrigo Medeiros, Laura Trujillo‐Estrada, Alessandra C. Martini, Masashi Kitazawa, Jose C. Davila, Carl W. Cotman, Antonia Gutierrez, Frank M. LaFerla
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12791. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1111/acel.12791
PMCID:
PMC6052400
Yu‐Chen Wang, An‐Sheng Lee, Long‐Sheng Lu, Liang‐Yin Ke, Wei‐Yu Chen, Jian‐Wen Dong, Jonathan Lu, Zhenping Chen, Chih‐Sheng Chu, Hua‐Chen Chan, Taha Y. Kuzan, Ming‐Hsien Tsai, Wen‐Li Hsu, Richard A. F. Dixon, Tatsuya Sawamura, Kuan‐Cheng Chang, Chu‐Huang Chen
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12792. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1111/acel.12792
PMCID:
PMC6052487

Review

Mathieu Panel, Bijan Ghaleh, Didier Morin
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12793. Published online 2018 Jun 11. doi: 10.1111/acel.12793
PMCID:
PMC6052406

Original Articles

Rongyao Xu, Xiang Shen, Yameng Si, Yu Fu, Weiwen Zhu, Tao Xiao, Zongyun Fu, Ping Zhang, Jie Cheng, Hongbing Jiang
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12794. Published online 2018 Jun 12. doi: 10.1111/acel.12794
PMCID:
PMC6052401
Malgorzata A. Mis, Mark F. Rogers, Aaron R. Jeffries, Anna L. Wilbrey, Lubin Chen, Yang Yang, Sulayman Dib‐Hajj, Stephen G. Waxman, Edward B. Stevens, Andrew D. Randall
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12795. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1111/acel.12795
PMCID:
PMC6052481
Shohei Yoshida, Kosuke Yamahara, Shinji Kume, Daisuke Koya, Mako Yasuda‐Yamahara, Naoko Takeda, Norihisa Osawa, Masami Chin‐Kanasaki, Yusuke Adachi, Kenji Nagao, Hiroshi Maegawa, Shin‐ichi Araki
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12796. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1111/acel.12796
PMCID:
PMC6052467
Chinthalapally V. Rao, Mudassir Farooqui, Yuting Zhang, Adam S. Asch, Hiroshi Y. Yamada
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12797. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1111/acel.12797
PMCID:
PMC6052391
Maryam Gulshan, Keisuke Yaku, Keisuke Okabe, Arshad Mahmood, Tsutomu Sasaki, Masashi Yamamoto, Keisuke Hikosaka, Isao Usui, Tadahiro Kitamura, Kazuyuki Tobe, Takashi Nakagawa
Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12798. Published online 2018 Jun 14. doi: 10.1111/acel.12798
PMCID:
PMC6052485

Announcement

Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12826. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1111/acel.12826
PMCID:
PMC6052486

Corrigendum

Aging Cell. 2018 Aug; 17(4): e12781. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1111/acel.12781
PMCID:
PMC6052461

Articles from Aging Cell are provided here courtesy of Wiley-Blackwell