Logo of biolresBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalMolecular Brain

Volume 51;  2018

Research Articles

Yi Cai, Xiaomei Li, Peng Shen, Dong Zhang
Biol Res. 2018; 51: 1. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1186/s40659-017-0149-0
PMCID:
PMC5751927
Yaning Wei, Yanan Wang, Aimin Zang, Yanhong Shang, Zizheng Song, Zhiyu Wang, Yangyang Wang, Hua Yang
Biol Res. 2018; 51: 2. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s40659-017-0150-7
PMCID:
PMC5759367
Jens Henrik Norum, Ellen Skarpen, Andreas Brech, Raoul Kuiper, Jo Waaler, Stefan Krauss, Therese Sørlie
Biol Res. 2018; 51: 3. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s40659-017-0151-6
PMCID:
PMC5759193
Ian N. Hines, Michael Kremer, Sherri M. Moore, Michael D. Wheeler
Biol Res. 2018; 51: 5. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.1186/s40659-018-0153-z
PMCID:
PMC5815252
Qian-Wen Deng, Xiang-Dong Luo, Ya-Ling Chen, Yi Zhou, Fan-Tao Zhang, Biao-Lin Hu, Jian-Kun Xie
Biol Res. 2018; 51: 7. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1186/s40659-018-0155-x
PMCID:
PMC5853122
Marcelo González-Aravena, Camila Calfio, Luis Mercado, Byron Morales-Lange, Jorn Bethke, Julien De Lorgeril, César A. Cárdenas
Biol Res. 2018; 51: 8. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s40659-018-0156-9
PMCID:
PMC5872545
Liping Zhu, Jiakai Han, Rongrong Yuan, Lei Xue, Wuyan Pang
Biol Res. 2018; 51: 9. Published online 2018 Mar 31. doi: 10.1186/s40659-018-0157-8
PMCID:
PMC5878418
Chunsheng Li, Zhen Shen, Yangyang Zhou, Wei Yu
Biol Res. 2018; 51: 10. Published online 2018 Apr 13. doi: 10.1186/s40659-018-0158-7
PMCID:
PMC5897983
Yu Li, Depeng Zhang, Kaikai Yu, Yudong Hu, Qiong Wu, Feng Qian, Zishu Wang
Biol Res. 2018; 51: 11. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1186/s40659-018-0159-6
PMCID:
PMC5901880
Ruiying Diao, Xueyong Cai, Lu Liu, Lihua Yang, YongGang Duan, Zhiming Cai, Yaoting Gui, Lisha Mou
Biol Res. 2018; 51: 12. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s40659-018-0161-z
PMCID:
PMC5963036
Tingting Wu, Yun Lin, Zhongguo Xie
Biol Res. 2018; 51: 13. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s40659-018-0162-y
PMCID:
PMC5966945
Xiao-Ling Niu, Jian-Feng Hou, Jing-Xiang Li
Biol Res. 2018; 51: 14. Published online 2018 May 30. doi: 10.1186/s40659-018-0163-x
PMCID:
PMC5975706
Judith Zavala, Julio C. Hernandez-Camarena, Brenda Salvador-Gálvez, José E. Pérez-Saucedo, Amin Vela-Martinez, Jorge E. Valdez-García
Biol Res. 2018; 51: 15. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1186/s40659-018-0165-8
PMCID:
PMC5987467
Ping Liu, Junyan Yu, Xiangyang Tian, Jianlan Chang, Ying Zhang, Rong Zhang, Ningning Zhang, Ranxing Huang, Lulu Li, Xianli Qiao, Hongliang Guo
Biol Res. 2018; 51: 16. Published online 2018 Jun 8. doi: 10.1186/s40659-018-0160-0
PMCID:
PMC5992777
Mahammed Moniruzzaman, Indranath Ghosal, Debjit Das, Suman Bhusan Chakraborty
Biol Res. 2018; 51: 17. Published online 2018 Jun 11. doi: 10.1186/s40659-018-0168-5
PMCID:
PMC5996524
Xilin Xiong, Yang Li, Ling Liu, Kai Qi, Chi Zhang, Yueqin Chen, Jianpei Fang
Biol Res. 2018; 51: 18. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1186/s40659-018-0167-6
PMCID:
PMC5998579
Ruhui Lin, Long Li, Yingzheng Zhang, Sheng Huang, Shangjie Chen, Jiao Shi, Peiyuan Zhuo, Hao Jin, Zuanfang Li, Weilin Liu, Zhifu Wang, Lidian Chen, Jing Tao
Biol Res. 2018; 51: 21. Published online 2018 Jul 6. doi: 10.1186/s40659-018-0166-7
PMCID:
PMC6034239
Chengchi Huang, Hong Lu, Junyu Xu, Hongmin Yu, Xiaodan Wang, Xiaomei Zhang
Biol Res. 2018; 51: 22. Published online 2018 Jul 16. doi: 10.1186/s40659-018-0169-4
PMCID:
PMC6047129
Minjun Meng, Yanling Chen, Jianbo Jia, Lianghui Li, Sumei Yang
Biol Res. 2018; 51: 24. Published online 2018 Aug 10. doi: 10.1186/s40659-018-0172-9
PMCID:
PMC6086025
Xiuling Deng, Dong Wang, Shenyuan Wang, Haisheng Wang, Huanmin Zhou
Biol Res. 2018; 51: 25. Published online 2018 Aug 17. doi: 10.1186/s40659-018-0174-7
PMCID:
PMC6098572
Li Wei, Fei He, Wen Zhang, Wenhua Chen, Bo Yu
Biol Res. 2018; 51: 26. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.1186/s40659-018-0175-6
PMCID:
PMC6100713
Bongkoch Turathum, Sittiruk Roytrakul, Chinarat Changsangfa, Morakot Sroyraya, Supita Tanasawet, Yindee Kitiyanant, Kulnasan Saikhun
Biol Res. 2018; 51: 27. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.1186/s40659-018-0176-5
PMCID:
PMC6100730
Gabriela Poveda, Carlos Gil-Durán, Inmaculada Vaca, Gloria Levicán, Renato Chávez
Biol Res. 2018; 51: 28. Published online 2018 Aug 27. doi: 10.1186/s40659-018-0177-4
PMCID:
PMC6109986
Diego Knop Henriques, Bárbara Guedes Costa Silva, Gustavo Emílio Zuñiga, Paulo Eduardo Aguiar Saraiva Câmara
Biol Res. 2018; 51: 29. Published online 2018 Aug 30. doi: 10.1186/s40659-018-0178-3
PMCID:
PMC6116545
Jintao Gao, Fangru Chen, Mingchun Hua, Junfan Guo, Yuejuan Nong, Qinyan Tang, Fengxia Zhong, Linxiu Qin
Biol Res. 2018; 51: 30. Published online 2018 Sep 4. doi: 10.1186/s40659-018-0181-8
PMCID:
PMC6122774
Xiaoguang Zhu, Wenwen Li, Huicong Li
Biol Res. 2018; 51: 31. Published online 2018 Sep 4. doi: 10.1186/s40659-018-0179-2
PMCID:
PMC6122444
Thais A. Jacinto, Giselle S. Meireles, Ananda T. Dias, Rafaela Aires, Marcella L. Porto, Agata L. Gava, Elisardo C. Vasquez, Thiago Melo C. Pereira, Bianca P. Campagnaro, Silvana S. Meyrelles
Biol Res. 2018; 51: 33. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1186/s40659-018-0182-7
PMCID:
PMC6123971
S. Contreras-Duarte, P. Chen, M. Andía, S. Uribe, P. Irarrázaval, S. Kopp, S. Kern, G. Marsche, D. Busso, C. Wadsack, A. Rigotti
Biol Res. 2018; 51: 34. Published online 2018 Sep 15. doi: 10.1186/s40659-018-0183-6
PMCID:
PMC6138920

Reviews

Ranganathan Kapilan, Maryam Vaziri, Janusz J. Zwiazek
Biol Res. 2018; 51: 4. Published online 2018 Jan 16. doi: 10.1186/s40659-018-0152-0
PMCID:
PMC5769316
Mukesh Yadav, Payal Chatterjee, Simran Tolani, Jaya Kulkarni, Meenakshi Mulye, Namrata Chauhan, Aditi Sakhi, Sakshi Gorey
Biol Res. 2018; 51: 23. Published online 2018 Aug 7. doi: 10.1186/s40659-018-0173-8
PMCID:
PMC6080350

Corrections

Zeya Pan, Hao Pan, Jin Zhang, Yun Yang, Hui Liu, Yuan Yang, Gang Huang, Junsheng Ni, Jian Huang, Weiping Zhou
Biol Res. 2018; 51: 19. Published online 2018 Jun 22. doi: 10.1186/s40659-018-0170-y
PMCID:
PMC6013891
Xiaolan Zhao, Man Chen, Jishan Tan
Biol Res. 2018; 51: 20. Published online 2018 Jun 22. doi: 10.1186/s40659-018-0171-x
PMCID:
PMC6013993

Articles from Biological Research are provided here courtesy of BioMed Central