Logo of ajasAsian-Australasian Journal of Animal Sciences

Volume 31(10);  2018 Oct

Articles

Animal Breeding and Genetics

Peishi Feng, Wanqiu Zhao, Qiang Xie, Tao Zeng, Lizhi Lu, Lin Yang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1535–1541. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.5713/ajas.17.0828
PMCID:
PMC6127595
Takeshi Yamazaki, Hisato Takeda, Koichi Hagiya, Satoshi Yamaguchi, Osamu Sasaki
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1542–1549. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.5713/ajas.17.0861
PMCID:
PMC6127598
Yang Cao, Shuang You, Yang Yao, Zhi-Jin Liu, Wureli Hazi, Cun-Yuan Li, Xiang-Yu Zhang, Xiao-Xu Hou, Jun-Chang Wei, Xiao-Yue Li, Da-Wei Wang, Chuang-Fu Chen, Yun-Feng Zhang, Wei Ni, Sheng-Wei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1550–1557. Published online 2018 Apr 11. doi: 10.5713/ajas.17.0563
PMCID:
PMC6127590
Yunjie Tu, Jingting Shu, Gaige Ji, Ming Zhang, Jianmin Zou
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1558–1564. Published online 2018 Apr 11. doi: 10.5713/ajas.17.0627
PMCID:
PMC6127593
Katarzyna Ropka-Molik, Anna Bereta, Kacper Żukowski, Mirosław Tyra, Katarzyna Piórkowska, Grzegorz Żak, Maria Oczkowicz
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1565–1574. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.5713/ajas.17.0714
PMCID:
PMC6127584
Yaxi Xu, Jian Hu, Yunsheng Zhang, Zhanbao Guo, Wei Huang, Ming Xie, Hehe Liu, Chuzhao Lei, Shuisheng Hou, Xiaolin Liu, Zhengkui Zhou
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1575–1580. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.5713/ajas.17.0837
PMCID:
PMC6127582
Xiaohong Guo, Meng Li, Pengfei Gao, Guoqing Cao, Zhimin Cheng, Wanfeng Zhang, Jianfeng Liu, Xiaojun Liu, Bugao Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1581–1590. Published online 2018 Apr 25. doi: 10.5713/ajas.17.0911
PMCID:
PMC6127594

Animal Reproduction and Physiology

Ruilan Li, Xiaomei Fan, Tong Zhang, Huizi Song, Xiaona Bian, Rile Nai, Jinquan Li, Jiaxin Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1591–1597. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.5713/ajas.18.0015
PMCID:
PMC6127586

Ruminant Nutrition and Forage Utilization

Seongjin Oh, David Tinotenda Mbiriri, Chaehwa Ryu, Kangheon Lee, Sangbuem Cho, Nag-Jin Choi
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1598–1603. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.5713/ajas.17.0871
PMCID:
PMC6127585
Maria Luciana Menezes Wanderley Neves, Evaristo Jorge Oliveira de Souza, Robson Magno Liberal Véras, Sebastião de Campos Valadares Filho, Marcos Inácio Marcondes, Gabriel Santana da Silva, Lígia Maria Gomes Barreto, Marcelo de Andrade Ferreira, Antonia Sherlânea Chaves Véras
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1604–1610. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.5713/ajas.17.0876
PMCID:
PMC6127597
Fangfang Zhao, Wen Ren, Aizhong Zhang, Ning Jiang, Wen Liu, Faming Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1611–1618. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.5713/ajas.17.0833
PMCID:
PMC6127591
Puwadon Hamchara, Pin Chanjula, Anusorn Cherdthong, Metha Wanapat
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1619–1626. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.5713/ajas.17.0926
PMCID:
PMC6127600
Maria Gabriela da Conceição, Marcelo de Andrade Ferreira, Janaina de Lima Silva, Cléber Thiago Ferreira Costa, Juana Catarina Cariri Chagas, Carolina Corrêa de Figueiredo Monteiro
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1627–1634. Published online 2018 May 24. doi: 10.5713/ajas.17.0927
PMCID:
PMC6127599
Do Hyung Kim, Shin Ja Lee, Da Som Oh, Il Dong Lee, Jun Sik Eom, Ha Young Park, Seong Ho Choi, Sung Sill Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1635–1642. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.5713/ajas.18.0045
PMCID:
PMC6127583
Chuanqi Xia, Muhammad Aziz Ur Rahman, He Yang, Taoqi Shao, Qinghua Qiu, Huawei Su, Binghai Cao
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1643–1653. Published online 2018 May 31. doi: 10.5713/ajas.18.0125
PMCID:
PMC6127588

Nonruminant Nutrition and Feed Processing

Yongjun Choi, Eun Chae Lee, Youngjun Na, Sang Rak Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1654–1659. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.5713/ajas.17.0921
PMCID:
PMC6127589
J B Liu, S C Cao, J Liu, Y N Xie, H F Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1660–1669. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.5713/ajas.17.0908
PMCID:
PMC6127592

Animal Products

Jung Seok Choi, Ki Mun Kwon, Young Kyu Lee, Jang Uk Joeng, Kyung Ok Lee, Sang Keun Jin, Yang Il Choi, Jae Joon Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1670–1676. Published online 2018 Jul 26. doi: 10.5713/ajas.18.0240
PMCID:
PMC6127587

Animal Health

Heeok Hong, Jun-Hyeong Lee, Soo-Ki Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Oct; 31(10): 1677–1684. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.5713/ajas.17.0903
PMCID:
PMC6127596

Articles from Asian-Australasian Journal of Animal Sciences are provided here courtesy of Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP)