Logo of boneresLink to Publisher's site

Volume 6;  2018

Articles

Alexander Bartelt, Friederike Behler-Janbeck, F. Timo Beil, Till Koehne, Brigitte Müller, Tobias Schmidt, Markus Heine, Laura Ochs, Tayfun Yilmaz, Martin Dietrich, Jan P. Tuckermann, Michael Amling, Joachim Herz, Thorsten Schinke, Joerg Heeren, Andreas Niemeier
Bone Res. 2018; 6: 4. Published online 2018 Feb 26. doi: 10.1038/s41413-017-0006-3
PMCID:
PMC5826921
Tao Qiu, Janet L. Crane, Liang Xie, Lingling Xian, Hui Xie, Xu Cao
Bone Res. 2018; 6: 5. Published online 2018 Feb 26. doi: 10.1038/s41413-017-0002-7
PMCID:
PMC5827661
Andrea E. Morrell, Genevieve N. Brown, Samuel T. Robinson, Rachel L. Sattler, Andrew D. Baik, Gehua Zhen, Xu Cao, Lynda F. Bonewald, Weiyang Jin, Lance C. Kam, X. Edward Guo
Bone Res. 2018; 6: 6. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1038/s41413-018-0007-x
PMCID:
PMC5859015
Heather A. Carey, Blake E. Hildreth, III, Jennifer A. Geisler, Mara C. Nickel, Jennifer Cabrera, Sankha Ghosh, Yue Jiang, Jing Yan, James Lee, Sandeep Makam, Nicholas A. Young, Giancarlo R. Valiente, Wael N. Jarjour, Kun Huang, Thomas J. Rosol, Ramiro E. Toribio, Julia F. Charles, Michael C. Ostrowski, Sudarshana M. Sharma
Bone Res. 2018; 6: 8. Published online 2018 Mar 28. doi: 10.1038/s41413-018-0011-1
PMCID:
PMC5874256
Shan-Shan Rao, Yin Hu, Ping-Li Xie, Jia Cao, Zhen-Xing Wang, Jiang-Hua Liu, Hao Yin, Jie Huang, Yi-Juan Tan, Juan Luo, Ming-Jie Luo, Si-Yuan Tang, Tuan-Hui Chen, Ling-Qing Yuan, Er-Yuan Liao, Ran Xu, Zheng-Zhao Liu, Chun-Yuan Chen, Hui Xie
Bone Res. 2018; 6: 9. Published online 2018 Mar 30. doi: 10.1038/s41413-018-0012-0
PMCID:
PMC5876344
Tingyu Wang, Shan Li, Dan Yi, Guang-Qian Zhou, Zhijie Chang, Peter X. Ma, Guozhi Xiao, Di Chen
Bone Res. 2018; 6: 10. Published online 2018 Mar 29. doi: 10.1038/s41413-018-0010-2
PMCID:
PMC5874245
Demeng Chen, Zhiqiang Zhao, Zixin Huang, Du-Chu Chen, Xin-Xing Zhu, Yi-Ze Wang, Ya-Wei Yan, Shaojun Tang, Subha Madhavan, Weiyi Ni, Zhan-peng Huang, Wen Li, Weidong Ji, Huangxuan Shen, Shuibin Lin, Yi-Zhou Jiang
Bone Res. 2018; 6: 11. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1038/s41413-018-0009-8
PMCID:
PMC5884797
Chunlin Zuo, Lijun Wang, Raghavendra M. Kamalesh, Margot E. Bowen, Douglas C. Moore, Mark S. Dooner, Anthony M. Reginato, Qian Wu, Christoph Schorl, Yueming Song, Matthew L. Warman, Benjamin G. Neel, Michael G. Ehrlich, Wentian Yang
Bone Res. 2018; 6: 12. Published online 2018 Apr 6. doi: 10.1038/s41413-018-0013-z
PMCID:
PMC5886981

Review Articles

Jianquan Chen, Fanxin Long
Bone Res. 2018; 6: 1. Published online 2018 Jan 30. doi: 10.1038/s41413-017-0004-5
PMCID:
PMC5802487
Xin Xu, Liwei Zheng, Quan Yuan, Gehua Zhen, Janet L. Crane, Xuedong Zhou, Xu Cao
Bone Res. 2018; 6: 2. Published online 2018 Jan 31. doi: 10.1038/s41413-017-0005-4
PMCID:
PMC5802812
Han Qiao, Tingting Tang
Bone Res. 2018; 6: 3. Published online 2018 Feb 26. doi: 10.1038/s41413-018-0008-9
PMCID:
PMC5826951

Articles from Bone Research are provided here courtesy of Nature Publishing Group