Logo of bmcendiBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Endocrine Disorders

Volume 18;  2018

Case Reports

A. Ciresi, S. Radellini, V. Guarnotta, C. Giordano
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 2. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s12902-018-0231-9
PMCID:
PMC5781307
Tatsuya Kondo, Miwa Nakamura, Sayaka Kitano, Junji Kawashima, Takeshi Matsumura, Takashi Ohba, Munekage Yamaguchi, Hidetaka Katabuchi, Eiichi Araki
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 4. Published online 2018 Jan 30. doi: 10.1186/s12902-018-0234-6
PMCID:
PMC5789627
Shuo Zhang, Yang Wang, Sisi Zhong, Xingtong Liu, Yazhuo Huang, Sijie Fang, Ai Zhuang, Yinwei Li, Jing Sun, Huifang Zhou, Xianqun Fan
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 7. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.1186/s12902-018-0235-5
PMCID:
PMC5802057
Rainer U. Pliquett, Arno Noll, Richard Ibe, Alexandra Katz, Charlotte Ackmann, Alexandra Schreiber, Matthias Girndt
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 18. Published online 2018 Mar 12. doi: 10.1186/s12902-018-0245-3
PMCID:
PMC5848589
Hideyuki Iwayama, Sho Hirase, Yuka Nomura, Tatsuo Ito, Hiroyuki Morita, Kazuo Otake, Akihisa Okumura, Junko Takagi
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 19. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s12902-018-0246-2
PMCID:
PMC5872391
Jia Wei, Sheyu Li, Qilin Liu, Yuchun Zhu, Nianwei Wu, Ying Tang, Qianrui Li, Kaiyun Ren, Qianying Zhang, Yerong Yu, Zhenmei An, Jing Chen, Jianwei Li
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 22. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s12902-018-0250-6
PMCID:
PMC5913873
Lian Duan, Rufei Shen, Lingyu Song, Yong Liao, Hongting Zheng
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 23. Published online 2018 Apr 27. doi: 10.1186/s12902-018-0249-z
PMCID:
PMC5921981
Ji Yeon Shin, Bo Hyun Kim, Young Keum Kim, Tae Hwa Kim, Eun Heui Kim, Min Jin Lee, Jong Ho Kim, Yun Kyung Jeon, Sang Soo Kim, In Joo Kim
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 27. Published online 2018 May 10. doi: 10.1186/s12902-018-0253-3
PMCID:
PMC5946487
Nikolai Paul Pace, Johann Craus, Alex Felice, Josanne Vassallo
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 28. Published online 2018 May 15. doi: 10.1186/s12902-018-0257-z
PMCID:
PMC5952643
Bao-Ping Wang, Lei-Lei Yang, Hao Wang, Qing He, Zhong-Shu Ma, Yi Lin, Chang-Xin Jiang, Hao-Ran Sun, Ming Liu
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 41. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1186/s12902-018-0269-8
PMCID:
PMC6009975
Johan O. Paulsson, Jan Zedenius, C. Christofer Juhlin
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 46. Published online 2018 Jul 5. doi: 10.1186/s12902-018-0275-x
PMCID:
PMC6034243
Xianxian Yuan, Lin Lu, Shi Chen, Jun Jiang, Xiangqing Wang, Zhihui Liu, Huijuan Zhu, Hui Pan, Zhaolin Lu
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 68. Published online 2018 Sep 21. doi: 10.1186/s12902-018-0295-6
PMCID:
PMC6151069

Study Protocol

Hazel Thomson, Nick Oliver, Ian F. Godsland, Ara Darzi, Weerachai Srivanichakorn, Azeem Majeed, Desmond G. Johnston, Arun Nanditha, Chamukuttan Snehalatha, Arun Raghavan, Priscilla Susairaj, Mary Simon, Krishnamoorthy Satheesh, Ambady Ramachandran, Stephen Sharp, Kate Westgate, Søren Brage, Nick Wareham
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 63. Published online 2018 Sep 10. doi: 10.1186/s12902-018-0293-8
PMCID:
PMC6131868
R. S. Du Puy, I. Postmus, D. J. Stott, M. R. Blum, R. K. E. Poortvliet, W. P. J. Den Elzen, R. P. Peeters, B. C. van Munster, B. H. R. Wolffenbuttel, R. G. J. Westendorp, P. M. Kearney, I. Ford, S. Kean, C. M. Messow, T. Watt, J. W. Jukema, O. M. Dekkers, J. W. A. Smit, N. Rodondi, J. Gussekloo, S. P. Mooijaart
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 67. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1186/s12902-018-0285-8
PMCID:
PMC6146605

Research Articles

Selvihan Beysel, Ilknur Ozturk Unsal, Muhammed Kizilgul, Mustafa Caliskan, Bekir Ucan, Erman Cakal
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 1. Published online 2018 Jan 16. doi: 10.1186/s12902-017-0228-9
PMCID:
PMC5771191
Bin Song, Zhihua Zuo, Juan Tan, Jianjin Guo, Weiping Teng, Yibing Lu, Chao Liu
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 3. Published online 2018 Jan 27. doi: 10.1186/s12902-018-0232-8
PMCID:
PMC5787304
Wimonrut Boonsatean, Anna Carlsson, Irena Dychawy Rosner, Margareta Östman
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 5. Published online 2018 Jan 30. doi: 10.1186/s12902-017-0229-8
PMCID:
PMC5791169
Klemens Wallner, Rene G. Pedroza, Isaac Awotwe, James M. Piret, Peter A. Senior, A. M. James Shapiro, Christopher McCabe
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 6. Published online 2018 Jan 30. doi: 10.1186/s12902-018-0233-7
PMCID:
PMC5791348
Stela Carpini, Annelise Barreto Carvalho, Sofia Helena Valente de Lemos-Marini, Gil Guerra-Junior, Andréa Trevas Maciel-Guerra
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 8. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1186/s12902-018-0236-4
PMCID:
PMC5803864
Rıfat Emral, Tamer Tetiker, Ibrahim Sahin, Ramazan Sari, Ahmet Kaya, İlhan Yetkin, Sefika Uslu Cil, Neslihan Başcıl Tütüncü, on behalf of the IO HAT investigator group
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 9. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12902-018-0238-2
PMCID:
PMC5809967
Peter H. Kann, Simona Bergmann, Martin Bidlingmaier, Christina Dimopoulou, Birgitte T. Pedersen, Günter K. Stalla, Matthias M. Weber, Stefanie Meckes-Ferber
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 10. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12902-018-0237-3
PMCID:
PMC5810096
Heping Zhu, Jiannong Jiang, Qiang Wang, Jun Zong, Liang Zhang, Tieliang Ma, Youjia Xu, Leiyan Zhang
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 11. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1186/s12902-018-0230-x
PMCID:
PMC5819169
J. Lawton, M. Blackburn, J. Allen, F. Campbell, D. Elleri, L. Leelarathna, D. Rankin, M. Tauschmann, H. Thabit, R. Hovorka
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 12. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1186/s12902-018-0239-1
PMCID:
PMC5819241
Yang Wang, Shuo Zhang, Yidan Zhang, Xingtong Liu, Hao Gu, Sisi Zhong, Yazhuo Huang, Sijie Fang, Jing Sun, Huifang Zhou, Xianqun Fan
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 13. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1186/s12902-018-0240-8
PMCID:
PMC5819263
Tao Tao, Peihong Wu, Yuying Wang, Wei Liu
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 14. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s12902-018-0243-5
PMCID:
PMC5828487
Khalid Al-Rubeaan, Nahla Bawazeer, Yousuf Al Farsi, Amira M. Youssef, Abdulrahman A. Al-Yahya, Hamid AlQumaidi, Basim M. Al-Malki, Khalid A. Naji, Khalid Al-Shehri, Fahd I. Al Rumaih
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 16. Published online 2018 Mar 5. doi: 10.1186/s12902-018-0244-4
PMCID:
PMC5838993
Jia Liu, Dongmei Zheng, Qiang Li, Xulei Tang, Zuojie Luo, Zhongshang Yuan, Ling Gao, Jiajun Zhao
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 17. Published online 2018 Mar 7. doi: 10.1186/s12902-018-0241-7
PMCID:
PMC5842594
Kirstie Lithgow, Alex Chin, Chantel T. Debert, Gregory A. Kline
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 20. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s12902-018-0247-1
PMCID:
PMC5879553
Khadijeh Nasri, Mehri Jamilian, Elham Rahmani, Fereshteh Bahmani, Maryam Tajabadi-Ebrahimi, Zatollah Asemi
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 21. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1186/s12902-018-0248-0
PMCID:
PMC5898079
Daniel K. Langlois, Michele C. Fritz, William D. Schall, N. Bari Olivier, Rebecca C. Smedley, Paul G. Pearson, Marc B. Bailie, Stephen W. Hunt, III
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 24. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s12902-018-0251-5
PMCID:
PMC5932779
Danting Li, Haoche Wei, Hongmei Xue, Jieyi Zhang, Mengxue Chen, Yunhui Gong, Guo Cheng
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 25. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s12902-018-0252-4
PMCID:
PMC5941481
Karunee Kwanbunjan, Pornpimol Panprathip, Chanchira Phosat, Noppanath Chumpathat, Naruemon Wechjakwen, Somchai Puduang, Ratchada Auyyuenyong, Ina Henkel, Florian J. Schweigert
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 26. Published online 2018 May 10. doi: 10.1186/s12902-018-0254-2
PMCID:
PMC5946392
Jieun Jang, Youngsook Kim, Jaeyong Shin, Sang Ah Lee, Young Choi, Eun-Cheol Park
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 29. Published online 2018 May 21. doi: 10.1186/s12902-018-0256-0
PMCID:
PMC5963056
Jianran Sun, Cancan Hui, Tongjia Xia, Min Xu, Datong Deng, Faming Pan, Youmin Wang
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 30. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s12902-018-0258-y
PMCID:
PMC5968710
Natalie Terens, Simona Vecchi, Anna Maria Bargagli, Nera Agabiti, Zuzana Mitrova, Laura Amato, Marina Davoli
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 31. Published online 2018 May 29. doi: 10.1186/s12902-018-0260-4
PMCID:
PMC5975519
Konstantinos Makrilakis, Stavros Liatis, Afroditi Tsiakou, Chryssoula Stathi, Eleftheria Papachristoforou, Despoina Perrea, Nicholas Katsilambros, Nikolaos Kontodimopoulos, Dimitrios Niakas
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 32. Published online 2018 May 29. doi: 10.1186/s12902-018-0261-3
PMCID:
PMC5975583
Joung-Won Lee, Nam-Kyoo Lim, Hyun-Young Park
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 33. Published online 2018 May 30. doi: 10.1186/s12902-018-0259-x
PMCID:
PMC5975474
Masoud Behzadifar, Rahim Sohrabi, Roghayeh Mohammadibakhsh, Morteza Salemi, Sharare Taheri Moghadam, Masood Taheri Mirghaedm, Meysam Behzadifar, Hamid Reza Baradaran, Nicola Luigi Bragazzi
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 34. Published online 2018 May 31. doi: 10.1186/s12902-018-0262-2
PMCID:
PMC5984362
H. A. Dissanayake, G. S. P. Keerthisena, K. K. K. Gamage, J. H. Liyanage, I. R. H. S. Ihalagama, W. M. U. A. Wijetunga, T. A. D. Tillekaratne, G. W. Katulanda, P. Katulanda
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 35. Published online 2018 Jun 8. doi: 10.1186/s12902-018-0264-0
PMCID:
PMC5994038
Seiichi Yano, Kenji Ashida, Hiromi Nagata, Kenji Ohe, Naoko Wada, Yukina Takeichi, Yuki Hanada, Yuta Ibayashi, Lixiang Wang, Shohei Sakamoto, Ryuichi Sakamoto, Hiroshi Uchi, Motoaki Shiratsuchi, Masutaka Furue, Masatoshi Nomura, Yoshihiro Ogawa
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 36. Published online 2018 Jun 8. doi: 10.1186/s12902-018-0267-x
PMCID:
PMC5994101
Helmuth G. Dörr, Hartmut A. Wollmann, Berthold P. Hauffa, Joachim Woelfle, on behalf of the German Society of Pediatric Endocrinology and Diabetology
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 37. Published online 2018 Jun 8. doi: 10.1186/s12902-018-0263-1
PMCID:
PMC5994009
Koichi Yabiku, Keiko Nakamoto, Akihiro Tokushige
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 38. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1186/s12902-018-0266-y
PMCID:
PMC5998571
Yuesheng Liu, Dong Xu, Chunyan Yin, Sisi Wang, Min Wang, Yanfeng Xiao
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 39. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1186/s12902-018-0265-z
PMCID:
PMC5998569
Colleen Bauza, Sharon D. Yeatts, Keith Borg, Gayenell Magwood, Renee’ H. Martin, Anbesaw Selassie, Marvella E. Ford
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 40. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.1186/s12902-018-0255-1
PMCID:
PMC6006988
Yuan-yuan Wang, Shuang-fei Hu, Hui-min Ying, Long Chen, Hui-li Li, Fang Tian, Zhen-feng Zhou
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 42. Published online 2018 Jun 22. doi: 10.1186/s12902-018-0268-9
PMCID:
PMC6013895
S. P. Vibha, Muralidhar M. Kulkarni, A. B. Kirthinath Ballala, Asha Kamath, G. Arun Maiya
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 43. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1186/s12902-018-0270-2
PMCID:
PMC6020220
Fernanda Barros Bittar, Charlles H. M. Castro, Vera Lúcia Szejnfeld
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 44. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1186/s12902-018-0272-0
PMCID:
PMC6029128
Chun-Lin Liu, Ming-Yen Lin, Shang-Jyh Hwang, Ching-Kuan Liu, Huei-Lan Lee, Ming-Tsang Wu
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 45. Published online 2018 Jul 4. doi: 10.1186/s12902-018-0273-z
PMCID:
PMC6033220
Mei Lyn Tan, Jo-Anne Manski-Nankervis, Sharmala Thuraisingam, Alicia Jenkins, David O’Neal, John Furler
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 47. Published online 2018 Jul 21. doi: 10.1186/s12902-018-0279-6
PMCID:
PMC6054739
Mahmut Apaydin, Asli Gencay Can, Muhammed Kizilgul, Selvihan Beysel, Seyfullah Kan, Mustafa Caliskan, Taner Demirci, Ozgur Ozcelik, Mustafa Ozbek, Erman Cakal
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 48. Published online 2018 Jul 21. doi: 10.1186/s12902-018-0277-8
PMCID:
PMC6054843
Zhigang Wu, Hongwei Wang, Fubiao Ni, Xuan Jiang, Ziqiang Xu, Chengyang Liu, Yong Cai, Hongxing Fu, Jiao Luo, Wenwei Chen, Bicheng Chen, Zhixian Yu
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 49. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12902-018-0276-9
PMCID:
PMC6064149
Elizabeth A. Beverly, Jane Hamel-Lambert, Laura L. Jensen, Sue Meeks, Anne Rubin
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 50. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12902-018-0278-7
PMCID:
PMC6064115
Huiying Shi, Qin Zhang, Chaoqun Han, Ding Zhen, Rong Lin
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 51. Published online 2018 Jul 28. doi: 10.1186/s12902-018-0274-y
PMCID:
PMC6064167
Haileab Fekadu Wolde, Asrat Atsedeweyen, Addisu Jember, Tadesse Awoke, Malede Mequanent, Adino Tesfahun Tsegaye, Shitaye Alemu
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 52. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1186/s12902-018-0280-0
PMCID:
PMC6069888
Bilal Bin Younis, Adeela Shahid, Rozina Arshad, Saima Khurshid, Muhammad Ahmad, Haroon Yousaf
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 53. Published online 2018 Aug 6. doi: 10.1186/s12902-018-0282-y
PMCID:
PMC6090692
Leilei Liu, Yu Liu, Xizhuo Sun, Zhaoxia Yin, Honghui Li, Kunpeng Deng, Xu Chen, Cheng Cheng, Xinping Luo, Ming Zhang, Linlin Li, Lu Zhang, Bingyuan Wang, Yongcheng Ren, Yang Zhao, Dechen Liu, Junmei Zhou, Chengyi Han, Xuejiao Liu, Dongdong Zhang, Feiyan Liu, Chongjian Wang, Dongsheng Hu
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 54. Published online 2018 Aug 6. doi: 10.1186/s12902-018-0281-z
PMCID:
PMC6090693
Francesca Sassi, Ilaria Buondonno, Chiara Luppi, Elena Spertino, Emanuela Stratta, Marco Di Stefano, Marco Ravazzoli, Gianluca Isaia, Marina Trento, Pietro Passera, Massimo Porta, Giovanni Carlo Isaia, Patrizia D’Amelio
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 55. Published online 2018 Aug 8. doi: 10.1186/s12902-018-0283-x
PMCID:
PMC6083573
Leonardo de Andrade Mesquita, Luciana Pavan Antoniolli, Giordano Fabricio Cittolin-Santos, Fernando Gerchman
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 56. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1186/s12902-018-0286-7
PMCID:
PMC6097323
E. A. J. M. Spaans, P. R. van Dijk, K. H. Groenier, P. L. P. Brand, N. Kleefstra, H. J. G. Bilo
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 57. Published online 2018 Aug 17. doi: 10.1186/s12902-018-0287-6
PMCID:
PMC6098592
A. Niraula, S. Thapa, S. Kunwar, M. Lamsal, N. Baral, R. Maskey
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 58. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.1186/s12902-018-0284-9
PMCID:
PMC6102918
Andrea O. Y. Luk, Benny C. Y. Zee, Marc Chong, Risa Ozaki, Carl W. Rausch, Michael H. M. Chan, Ronald C. W. Ma, Alice P. S. Kong, Francis C. C. Chow, Juliana C. N. Chan
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 59. Published online 2018 Aug 31. doi: 10.1186/s12902-018-0288-5
PMCID:
PMC6119318
Kristian H. Mikkelsen, Tina Vilsbøll, Jens J. Holst, Bolette Hartmann, Filip K. Knop, Morten Frost
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 60. Published online 2018 Sep 4. doi: 10.1186/s12902-018-0291-x
PMCID:
PMC6122218
Miso Jang, Hyunkyung Kim, Shorry Lea, Sohee Oh, Jong Seung Kim, Bumjo Oh
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 61. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1186/s12902-018-0290-y
PMCID:
PMC6126021
Mohammed J. Alramadan, Dianna J. Magliano, Turky H. Almigbal, Mohammed Ali Batais, Afsana Afroz, Hesham J. Alramadhan, Waad Faozi Mahfoud, Adel Mehmas Alragas, Baki Billah
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 62. Published online 2018 Sep 10. doi: 10.1186/s12902-018-0292-9
PMCID:
PMC6131885
Ping Li, Shuo Lin, Ling Li, Jinhui Cui, Shuisheng Zhou, Jianhui Fan
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 64. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1186/s12902-018-0294-7
PMCID:
PMC6134553
Lingxia Zhao, Xuemei Fan, Lin Zuo, Qiang Guo, Xiaole Su, Guangxia Xi, Ziyan Zhang, Jianlin Zhang, Guoping Zheng
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 65. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1186/s12902-018-0289-4
PMCID:
PMC6137943
Hua-Pin Chang, Shun-Fa Yang, Shu-Li Wang, Pen-Hua Su
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 66. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1186/s12902-018-0271-1
PMCID:
PMC6154940
Elizabeth Kagotho, Geoffrey Omuse, Nancy Okinda, Peter Ojwang
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 70. Published online 2018 Oct 11. doi: 10.1186/s12902-018-0296-5
PMCID:
PMC6180659
David Rankin, Jeni Harden, Katharine Barnard, Louise Bath, Kathryn Noyes, John Stephen, Julia Lawton
BMC Endocr Disord. 2018; 18: 71. Published online 2018 Oct 13. doi: 10.1186/s12902-018-0302-y
PMCID:
PMC6186043

Articles from BMC Endocrine Disorders are provided here courtesy of BioMed Central