Logo of biomresBioMed Centralthis journalsearchsubmit a manuscriptregisterCancer Imaging

Volume 22;  2018

Research Articles

Jiyong Kim, Hwan D. Kim, Jungha Park, Eun-seo Lee, Eugene Kim, Seunghun S. Lee, Jin-Kyung Yang, Yoon-Sik Lee, Nathaniel S. Hwang
Biomater Res. 2018; 22: 1. Published online 2018 Jan 2. doi: 10.1186/s40824-017-0112-8
PMCID:
PMC5748957
Ju Hwan Seo, Joon Woo Lee, Daemyeong Cho
Biomater Res. 2018; 22: 2. Published online 2018 Jan 15. doi: 10.1186/s40824-017-0111-9
PMCID:
PMC5767967
Se Yeong Lee, Yunki Lee, Phuong Le Thi, Dong Hwan Oh, Ki Dong Park
Biomater Res. 2018; 22: 3. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.1186/s40824-017-0113-7
PMCID:
PMC5808389
Jin Jeon, Min Suk Lee, Hee Seok Yang
Biomater Res. 2018; 22: 4. Published online 2018 Feb 23. doi: 10.1186/s40824-018-0115-0
PMCID:
PMC5824473
Jung Seung Lee, Kisuk Yang, Ann-Na Cho, Seung-Woo Cho
Biomater Res. 2018; 22: 5. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s40824-018-0117-y
PMCID:
PMC5828329
Hyeran Cho, Aeri Lee, Kyobum Kim
Biomater Res. 2018; 22: 6. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s40824-018-0116-z
PMCID:
PMC5845156
Sarath Chandra Veerla, Da Reum Kim, Sung Yun Yang
Biomater Res. 2018; 22: 7. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1186/s40824-018-0119-9
PMCID:
PMC5851251
Jeong Hee Lee, Eung Do Kim, Eun Jung Jun, Hyoung Sun Yoo, Joon Woo Lee
Biomater Res. 2018; 22: 8. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1186/s40824-018-0114-1
PMCID:
PMC5851094
Yong Kwan Noh, Ping Du, Avelino Dos Santos Da Costa, Kwideok Park
Biomater Res. 2018; 22: 12. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s40824-018-0121-2
PMCID:
PMC5941790
Elisabeth B. Evans, Samantha W. Brady, Anubhav Tripathi, Diane Hoffman-Kim
Biomater Res. 2018; 22: 14. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s40824-018-0124-z
PMCID:
PMC5948700
Guk Young Ahn, Tae-Kyung Ryu, Yu Ri Choi, Ju Ri Park, Min Jeong Lee, Sung-Wook Choi
Biomater Res. 2018; 22: 16. Published online 2018 May 30. doi: 10.1186/s40824-018-0126-x
PMCID:
PMC5975567
Yohan Jeong, Kun Na
Biomater Res. 2018; 22: 17. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1186/s40824-018-0127-9
PMCID:
PMC5998550
Byeong Jo Ha, Sangsoo Park
Biomater Res. 2018; 22: 18. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s40824-018-0128-8
PMCID:
PMC6052647
Seungbin Cha, Sun Hwa Lee, Sung Hun Kang, Mohammad Nazmul Hasan, Young Jun Kim, Sungpil Cho, Yong-Kyu Lee
Biomater Res. 2018; 22: 19. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s40824-018-0129-7
PMCID:
PMC6062860
Jung Min Shin, Seok Ho Song, N. Vijayakameswara Rao, Eun Sook Lee, Hyewon Ko, Jae Hyung Park
Biomater Res. 2018; 22: 21. Published online 2018 Aug 14. doi: 10.1186/s40824-018-0131-0
PMCID:
PMC6092827

Reviews

Yunsup Lee, Jaehoon Choi, Nathaniel S. Hwang
Biomater Res. 2018; 22: 9. Published online 2018 Mar 16. doi: 10.1186/s40824-018-0118-x
PMCID:
PMC5857089
Ee-Seul Kang, Da-Seul Kim, Intan Rosalina Suhito, Wanhee Lee, Inbeom Song, Tae-Hyung Kim
Biomater Res. 2018; 22: 10. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s40824-018-0120-3
PMCID:
PMC5879765
Janarthanan Gopinathan, Insup Noh
Biomater Res. 2018; 22: 11. Published online 2018 Apr 6. doi: 10.1186/s40824-018-0122-1
PMCID:
PMC5889544
Gawon Yi, Jihwan Son, Jihye Yoo, Changhee Park, Heebeom Koo
Biomater Res. 2018; 22: 13. Published online 2018 Apr 13. doi: 10.1186/s40824-018-0123-0
PMCID:
PMC5899385
Yohan Jeong, Hee Sook Hwang, Kun Na
Biomater Res. 2018; 22: 20. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s40824-018-0130-1
PMCID:
PMC6062937
Saji Uthaman, Kang Moo Huh, In-Kyu Park
Biomater Res. 2018; 22: 22. Published online 2018 Aug 23. doi: 10.1186/s40824-018-0132-z
PMCID:
PMC6108142

Retraction Note

Sarath Chandra Veerla, Da Reum Kim, Sung Yun Yang
Biomater Res. 2018; 22: 15. Published online 2018 May 18. doi: 10.1186/s40824-018-0125-y
PMCID:
PMC5960204

Articles from Biomaterials Research are provided here courtesy of BioMed Central