Logo of apsbGuide for AuthorsAbout this journalExplore this journalActa Pharmaceutica Sinica. B

Volume 8(5);  2018 Sep

Reviews

Dandan Wang, Liwei Zou, Qiang Jin, Jie Hou, Guangbo Ge, Ling Yang
Acta Pharm Sin B. 2018 Sep; 8(5): 699–712. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1016/j.apsb.2018.05.005
PMCID:
PMC6146386
Jinyi Liu, Xiangjin Zheng, Xiaocong Pang, Li Li, Jinhua Wang, Cui Yang, Guanhua Du
Acta Pharm Sin B. 2018 Sep; 8(5): 713–720. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1016/j.apsb.2018.07.009
PMCID:
PMC6147802
Zhoupeng Zhang, Wei Tang
Acta Pharm Sin B. 2018 Sep; 8(5): 721–732. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1016/j.apsb.2018.04.003
PMCID:
PMC6146880
Eknath Ahire, Shreya Thakkar, Mahesh Darshanwad, Manju Misra
Acta Pharm Sin B. 2018 Sep; 8(5): 733–755. Published online 2018 Jul 26. doi: 10.1016/j.apsb.2018.07.011
PMCID:
PMC6146387

Perspective

Rajesh Basnet, Grace Qun Gong, Chenyao Li, Ming-Wei Wang
Acta Pharm Sin B. 2018 Sep; 8(5): 767–771. Published online 2018 Jul 5. doi: 10.1016/j.apsb.2018.07.001
PMCID:
PMC6146383

Original article

Weiwei Wang, Chao Liu, Ningyu Zhu, Yuan Lin, Jiandong Jiang, Yanchang Wang, Yan Li, Shuyi Si
Acta Pharm Sin B. 2018 Sep; 8(5): 772–783. Published online 2018 Jul 30. doi: 10.1016/j.apsb.2018.07.006
PMCID:
PMC6146381
Xiangge Tian, Chao Wang, Peipei Dong, Yue An, Xinyu Zhao, Weiru Jiang, Gang Wang, Jie Hou, Lei Feng, Yan Wang, Guangbo Ge, Xiaokui Huo, Jing Ning, Xiaochi Ma
Acta Pharm Sin B. 2018 Sep; 8(5): 784–794. Published online 2018 Jul 20. doi: 10.1016/j.apsb.2018.07.007
PMCID:
PMC6146385
Keke Wang, Ranran Ding, Yanping Ha, Yanan Jia, Xiaomin Liao, Sisi Wang, Rujia Li, Zhihua Shen, Hui Xiong, Junli Guo, Wei Jie
Acta Pharm Sin B. 2018 Sep; 8(5): 795–804. Published online 2018 Jun 12. doi: 10.1016/j.apsb.2018.06.003
PMCID:
PMC6148082
Zhenpeng Mai, Gang Ni, Yanfei Liu, Zhao Zhang, Li Li, Naihong Chen, Dequan Yu
Acta Pharm Sin B. 2018 Sep; 8(5): 805–817. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.011
PMCID:
PMC6147808
Xu Zhang, Bing Han, Ziming Feng, Jianshuang Jiang, Yanan Yang, Peicheng Zhang
Acta Pharm Sin B. 2018 Sep; 8(5): 818–824. Published online 2018 Apr 11. doi: 10.1016/j.apsb.2018.04.002
PMCID:
PMC6147803
Ruifeng Wang, Qing Shen, Xue Li, Cao Xie, Weiyue Lu, Songli Wang, Jing Wang, Dongli Wang, Min Liu
Acta Pharm Sin B. 2018 Sep; 8(5): 825–832. Published online 2018 Jun 30. doi: 10.1016/j.apsb.2018.06.006
PMCID:
PMC6146380

Articles from Acta Pharmaceutica Sinica. B are provided here courtesy of Elsevier