Logo of brjpharmLink to Publisher's site

Volume 175(9);  2018 May

Articles from this journal are generally available in PMC after a 12-month delay (embargo); however, the delay may vary at the discretion of the publisher.

Issue Information

Br J Pharmacol. 2018 May; 175(9): 1375–1376. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1111/bph.14002
PMCID:
PMC5900991

Review Articles

Shuaibo Huang, Nikolaos G Frangogiannis
Br J Pharmacol. 2018 May; 175(9): 1377–1400. Published online 2018 Mar 4. doi: 10.1111/bph.14155
PMCID:
PMC5901181
Albert van der Vliet, Karamatullah Danyal, David E Heppner
Br J Pharmacol. 2018 May; 175(9): 1401–1418. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1111/bph.14158
PMCID:
PMC5900994

Research Papers

Martyna Szpakowska, Amanda M Nevins, Max Meyrath, David Rhainds, Thomas D'huys, François Guité‐Vinet, Nadine Dupuis, Pierre‐Arnaud Gauthier, Manuel Counson, Andrew Kleist, Geneviève St‐Onge, Julien Hanson, Dominique Schols, Brian F Volkman, Nikolaus Heveker, Andy Chevigné
Br J Pharmacol. 2018 May; 175(9): 1419–1438. Published online 2018 Mar 23. doi: 10.1111/bph.14132
PMCID:
PMC5900987
Tao Nie, Shiting Zhao, Liufeng Mao, Yiting Yang, Wei Sun, Xiaoliang Lin, Shuo Liu, Kuai Li, Yirong Sun, Peng Li, Zhiguang Zhou, Shaoqiang Lin, Xiaoyan Hui, Aimin Xu, Chung Wah Ma, Yong Xu, Cunchuan Wang, P Rod Dunbar, Donghai Wu
Br J Pharmacol. 2018 May; 175(9): 1439–1450. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1111/bph.14139
PMCID:
PMC5900995
Xia Li, Yu Zhang, Quan Jin, Kai‐Li Xia, Min Jiang, Ben‐Wen Cui, Yan‐Ling Wu, Shun‐Zong Song, Li‐Hua Lian, Ji‐Xing Nan
Br J Pharmacol. 2018 May; 175(9): 1451–1470. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1111/bph.14145
PMCID:
PMC5900996
Victoria Hughes, Magnus J E Richardson, Mark J Wall
Br J Pharmacol. 2018 May; 175(9): 1471–1485. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1111/bph.14152
PMCID:
PMC5901169
Chuanrui Ma, Wenwen Zhang, Xiaoxiao Yang, Ying Liu, Lipei Liu, Ke Feng, Xiaomeng Zhang, Shu Yang, Lei Sun, Miao Yu, Jie Yang, Xiaoju Li, Wenquan Hu, Robert Q Miao, Yan Zhu, Luyuan Li, Jihong Han, Yuanli Chen, Yajun Duan
Br J Pharmacol. 2018 May; 175(9): 1486–1503. Published online 2018 Mar 23. doi: 10.1111/bph.14156
PMCID:
PMC5901167
Nadège Morisot, Romain Monier, Catherine Le Moine, Mark J Millan, Angelo Contarino
Br J Pharmacol. 2018 May; 175(9): 1504–1518. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1111/bph.14159
PMCID:
PMC5900993
Justin N Siemian, Kaixuan Wang, Yanan Zhang, Jun‐Xu Li
Br J Pharmacol. 2018 May; 175(9): 1519–1534. Published online 2018 Mar 23. doi: 10.1111/bph.14161
PMCID:
PMC5900992
Sarah J MacEachern, Catherine M Keenan, Evangelia Papakonstantinou, Keith A Sharkey, Bhavik Anil Patel
Br J Pharmacol. 2018 May; 175(9): 1535–1547. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1111/bph.14163
PMCID:
PMC5900989
Qing‐Qing Wu, Yang Xiao, Ming‐Xia Duan, Yuan Yuan, Xiao‐Han Jiang, Zheng Yang, Hai‐Han Liao, Wei Deng, Qi‐Zhu Tang
Br J Pharmacol. 2018 May; 175(9): 1548–1566. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1111/bph.14164
PMCID:
PMC5900990

Articles from British Journal of Pharmacology are provided here courtesy of The British Pharmacological Society