Logo of actacardsinActa Cardiologica Sinica

Volume 34(2);  2018 Mar

Review Article

Baiping Cui, Yufan Zheng, Lihua Sun, Ting Shi, Ziyu Shi, Lijue Wang, Guoying Huang, Ning Sun
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 115–123. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20171206A
PMCID:
PMC5863064

Coronary Artery Disease

Yutaka Goryo, Teruyoshi Kume, Tomoya Ueda, Makoto Watanabe, Ryotaro Yamada, Yoji Neishi, Yoshihiko Saito, Shiro Uemura
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 124–129. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20171115A
PMCID:
PMC5863065

Original Article

Yutaka Goryo, Teruyoshi Kume, Tomoya Ueda, Makoto Watanabe, Ryotaro Yamada, Yoji Neishi, Yoshihiko Saito, Shiro Uemura
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 124–129. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20171115A
PMCID:
PMC5863065

Peripheral Arterial Occlusive Disease

Fan-Chieh Meng, Po-Lin Chen, Chiu-Yang Lee, Chun-Che Shih, I-Ming Chen
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 130–136. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20171126A
PMCID:
PMC5863066

Original Article

Fan-Chieh Meng, Po-Lin Chen, Chiu-Yang Lee, Chun-Che Shih, I-Ming Chen
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 130–136. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20171126A
PMCID:
PMC5863066

Peripheral Arterial Occlusive Disease

Salih Kilic, Erhan Saracoglu, Yusuf Cekici
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 137–143. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20171015A
PMCID:
PMC5863067

Original Article

Salih Kilic, Erhan Saracoglu, Yusuf Cekici
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 137–143. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20171015A
PMCID:
PMC5863067

EP & Arrhythmia

Chi-In Lo, Sheng-Shiung Chang, Jui-Peng Tsai, Jen-Yuan Kuo, Ying-Ju Chen, Ming-Yuan Huang, Chao-Hsiung Lee, Kuo-Tzu Sung, Chung-Lieh Hung, Charles Jia-Yin Hou, Edward Lai, Hung-I Yeh, Wen-Ling Chang, Wen-Han Chang
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 144–151. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20170919A
PMCID:
PMC5863068

Original Article

Chi-In Lo, Sheng-Shiung Chang, Jui-Peng Tsai, Jen-Yuan Kuo, Ying-Ju Chen, Ming-Yuan Huang, Chao-Hsiung Lee, Kuo-Tzu Sung, Chung-Lieh Hung, Charles Jia-Yin Hou, Edward Lai, Hung-I Yeh, Wen-Ling Chang, Wen-Han Chang
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 144–151. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20170919A
PMCID:
PMC5863068

EP & Arrhythmia

Jing-Wei Kang, Wei-Hsiang Yang, Jia-En Chi, Wei-Ta Chen
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 152–158. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20171117A
PMCID:
PMC5863069

Original Article

Jing-Wei Kang, Wei-Hsiang Yang, Jia-En Chi, Wei-Ta Chen
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 152–158. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20171117A
PMCID:
PMC5863069

Cardiac Image

Mustafa Zungur, Ilker Gul, Senol Kobak
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 159–165. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20170916A
PMCID:
PMC5863070

Original Article

Mustafa Zungur, Ilker Gul, Senol Kobak
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 159–165. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20170916A
PMCID:
PMC5863070

Epidemiology

Li-Tan Yang, Yao-Mao Chang, Tsung-Han Hsieh, Wen-Hsuan Hou, Chung-Yi Li
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 166–174. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20171101A
PMCID:
PMC5863071

Original Article

Li-Tan Yang, Yao-Mao Chang, Tsung-Han Hsieh, Wen-Hsuan Hou, Chung-Yi Li
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 166–174. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20171101A
PMCID:
PMC5863071

Basic Science

Yiping Wang, Yingqiong Huang, Min Zhang, Xiaoqin Zhang, Xuemei Tang, Yan Kang
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 175–188. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20170926A
PMCID:
PMC5863072

Original Article

Yiping Wang, Yingqiong Huang, Min Zhang, Xiaoqin Zhang, Xuemei Tang, Yan Kang
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 175–188. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20170926A
PMCID:
PMC5863072

Letters to the Editor

Ming-Fu Chen, Cheng-Hsuan Ho, Tsung-Neng Tsai, Pai-Shan Chen, Sy-Jou Chen
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 189–191. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20171120A
PMCID:
PMC5863073
Tomoyuki Kawada
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 192. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20180116A
PMCID:
PMC5863074

Reply Letter

Hsiu-Hao Lee, Yueh-Chung Chen, Jien-Jiun Chen, Shih-Hsiang Lo, Yue-Liang Guo, Hsiao-Yun Hu
Acta Cardiol Sin. 2018 Mar; 34(2): 193–194. doi: 10.6515/ACS.201803_34(2).20180125A
PMCID:
PMC5863075

Articles from Acta Cardiologica Sinica are provided here courtesy of Taiwan Society of Cardiology