Logo of actacardsinActa Cardiologica Sinica

Volume 33(5);  2017 Sep

Review Article

Kou-Gi Shyu
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 461–467. doi: 10.6515/ACS20170221B
PMCID:
PMC5611341

Coronary Artery Disease

Mu-Shiang Huang, Chun-I Wu, Fu-Hsiang Chang, Hsien-Yuan Chang, Po-Tseng Lee, Ju-Yi Chen, Wen-Huang Lee, Chih-Chan Lin, Shih-Hung Chan, Ping-Yen Liu, Cheng-Han Lee
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 468–476. doi: 10.6515/ACS20170523B
PMCID:
PMC5611342

Original Article

Mu-Shiang Huang, Chun-I Wu, Fu-Hsiang Chang, Hsien-Yuan Chang, Po-Tseng Lee, Ju-Yi Chen, Wen-Huang Lee, Chih-Chan Lin, Shih-Hung Chan, Ping-Yen Liu, Cheng-Han Lee
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 468–476. doi: 10.6515/ACS20170523B
PMCID:
PMC5611342

Atherosclerosis

Wei-Chieh Huang, Ruey-Hsing Chou, Chun-Chin Chang, Chien-Yi Hsu, Yu-Chen Ku, Hsiu-Fen Huang, Yi-Chieh Chen, Po-Hsun Huang
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 477–485. doi: 10.6515/ACS20170603A
PMCID:
PMC5611343

Original Article

Wei-Chieh Huang, Ruey-Hsing Chou, Chun-Chin Chang, Chien-Yi Hsu, Yu-Chen Ku, Hsiu-Fen Huang, Yi-Chieh Chen, Po-Hsun Huang
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 477–485. doi: 10.6515/ACS20170603A
PMCID:
PMC5611343

Editorial Comment

Hypertension

Ismail Polat Canbolat, Erdal Belen, Akif Bayyigit, Aysen Helvaci, Kadriye Kilickesmez
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 489–494. doi: 10.6515/ACS20170220B
PMCID:
PMC5611345

Original Article

Ismail Polat Canbolat, Erdal Belen, Akif Bayyigit, Aysen Helvaci, Kadriye Kilickesmez
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 489–494. doi: 10.6515/ACS20170220B
PMCID:
PMC5611345

Editorial Comment

Hung-Ju Lin, Tzung-Dau Wang
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 495–497. doi: 10.6515/ACS20170626B
PMCID:
PMC5611346

Pulmonary Arterial Hypertension

Le-Yung Wang, Kuang-Tso Lee, Chia-Pin Lin, Lung-An Hsu, Chun-Li Wang, Tsu-Shiu Hsu, Wan-Jing Ho
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 498–509. doi: 10.6515/ACS20170612A
PMCID:
PMC5611347

Original Article

Le-Yung Wang, Kuang-Tso Lee, Chia-Pin Lin, Lung-An Hsu, Chun-Li Wang, Tsu-Shiu Hsu, Wan-Jing Ho
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 498–509. doi: 10.6515/ACS20170612A
PMCID:
PMC5611347

Editorial Comment

Kuo Yang Wang
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 510–513. doi: 10.6515/ACS20170810A
PMCID:
PMC5611348

Pulmonary Arterial Hypertension

Burabha Pussadhamma, Wannipa Suwannakrua, Panorkwan Toparkngarm, Chaiyasith Wongvipaporn, Chingching Foocharoen, Ratanavadee Nanagara
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 514–522. doi: 10.6515/ACS20170220A
PMCID:
PMC5611349

Original Article

Burabha Pussadhamma, Wannipa Suwannakrua, Panorkwan Toparkngarm, Chaiyasith Wongvipaporn, Chingching Foocharoen, Ratanavadee Nanagara
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 514–522. doi: 10.6515/ACS20170220A
PMCID:
PMC5611349

Cardiac Image

Onder Ozturk, Unal Ozturk, Mehmet Zilkif Karahan
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 523–529. doi: 10.6515/ACS20170106A
PMCID:
PMC5611350

Original Article

Onder Ozturk, Unal Ozturk, Mehmet Zilkif Karahan
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 523–529. doi: 10.6515/ACS20170106A
PMCID:
PMC5611350

Basic Science

Behzat Cimen, Ali Uz, Ihsan Cetin, Leyla Cimen, Aysun Cetin
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 530–538. doi: 10.6515/ACS20170331A
PMCID:
PMC5611351

Original Article

Behzat Cimen, Ali Uz, Ihsan Cetin, Leyla Cimen, Aysun Cetin
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 530–538. doi: 10.6515/ACS20170331A
PMCID:
PMC5611351

Editorial Comment

Chao-Yung Wang
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 539–541. doi: 10.6515/ACS20170604A
PMCID:
PMC5611352

Cardiovascular Surgery

Shao-Wei Chen, Chih-Hsiang Chang, Yen Chu, Victor Chien-Chia Wu, Cheng-Chia Lee, Dong-Yi Chen, Pyng-Jing Lin, Feng-Chun Tsai
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 542–550. doi: 10.6515/ACS20170603B
PMCID:
PMC5611353

Original Article

Shao-Wei Chen, Chih-Hsiang Chang, Yen Chu, Victor Chien-Chia Wu, Cheng-Chia Lee, Dong-Yi Chen, Pyng-Jing Lin, Feng-Chun Tsai
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 542–550. doi: 10.6515/ACS20170603B
PMCID:
PMC5611353

Editorial Comment

Cheng-Hsin Lin, Ron-Bin Hsu
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 551–552. doi: 10.6515/ACS20170626A
PMCID:
PMC5611354

Case Reports

Allamsetty Suresh, Shih-Lin Chang, Yenn-Jiang Lin, Lei-Wei Lo, Fa-Po Chung, Shih-Ann Chen
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 553–555. doi: 10.6515/ACS20170111A
PMCID:
PMC5611355
Wun-Zhih Siao, Wei-Yuan Chuang, Chun-Hung Su, Shao-Fan Huang, Wen-Kuei Tu, Kuei-Chuan Chan
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 556–558. doi: 10.6515/ACS20161021C
PMCID:
PMC5611356

Letter to the Editor

Can Ramazan Oncel, Murathan Kucuk
Acta Cardiol Sin. 2017 Sep; 33(5): 559. doi: 10.6515/ACS20170220C
PMCID:
PMC5611357

Reply Letter


Articles from Acta Cardiologica Sinica are provided here courtesy of Taiwan Society of Cardiology