Logo of actacardsinActa Cardiologica Sinica

Volume 34(3);  2018 May

Review Article

Yi-Heng Li, Chih-Yuan Fang, I-Chang Hsieh, Wei-Chun Huang, Tsung-Hsien Lin, Shih-Hsien Sung, Chiung-Zuan Chiu, Chiung-Jen Wu, Kou-Gi Shyu, Po-Yuan Chang, Ching-Chang Fang, Tse-Min Lu, Ching-Pei Chen, Wei-Chen Tai, Chau-Chyun Sheu, Kai-Che Wei, Yi-Hsiu Huang, Hsing-Mei Wu, Juey-Jen Hwang Hwang
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 201–210. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180302A
PMCID:
PMC5968336

Coronary Artery Disease

Kuan-Chun Chen, Wei-Hsian Yin, Chih-Cheng Wu, Shih-Hung Chan, Yen-Wen Wu, Kuo Yang Wang, Kuan-Cheng Chang, Juey-Jen Hwang, Wen-Chol Voon, I-Chang Hsieh, Jun-Ted Chong, Wei-Shiang Lin, Chih-Neng Hsu, Kwo-Chang Ueng, Chih-Ping Hsia, Ju-Chi Liu, Jong-Shiuan Yeh, Guang-Yuan Mar, Jhih-Yuan Shih, Jen-Yuan Kuo, Hsuan-Ming Tsao, Wei-Kung Tseng, Cheng-Hsu Yang, Chao-Chien Chang, Chern-En Chiang, Meng-Heng Lei, Jeng-Feng Lin, Kou-Gi Shyu
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 211–223. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180207B
PMCID:
PMC5968337

Original Article

Kuan-Chun Chen, Wei-Hsian Yin, Chih-Cheng Wu, Shih-Hung Chan, Yen-Wen Wu, Kuo Yang Wang, Kuan-Cheng Chang, Juey-Jen Hwang, Wen-Chol Voon, I-Chang Hsieh, Jun-Ted Chong, Wei-Shiang Lin, Chih-Neng Hsu, Kwo-Chang Ueng, Chih-Ping Hsia, Ju-Chi Liu, Jong-Shiuan Yeh, Guang-Yuan Mar, Jhih-Yuan Shih, Jen-Yuan Kuo, Hsuan-Ming Tsao, Wei-Kung Tseng, Cheng-Hsu Yang, Chao-Chien Chang, Chern-En Chiang, Meng-Heng Lei, Jeng-Feng Lin, Kou-Gi Shyu
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 211–223. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180207B
PMCID:
PMC5968337

Coronary Artery Disease

Kyung Seob Lim, Jun-Kyu Park, Myung Ho Jeong, In Ho Bae, Dae Sung Park, Jae Won Shim, Jung Ha Kim, Hyun Kuk Kim, Sung Soo Kim, Doo Sun Sim, Young Joon Hong, Ju Han Kim, Youngkeun Ahn
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 224–232. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20171204A
PMCID:
PMC5968338

Original Article

Kyung Seob Lim, Jun-Kyu Park, Myung Ho Jeong, In Ho Bae, Dae Sung Park, Jae Won Shim, Jung Ha Kim, Hyun Kuk Kim, Sung Soo Kim, Doo Sun Sim, Young Joon Hong, Ju Han Kim, Youngkeun Ahn
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 224–232. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20171204A
PMCID:
PMC5968338

Coronary Artery Disease

Bao-Feng Chen, Yun Deng, Xin Xu, Shao-Chun Ma, Liang-Qiu Tang, Jin-Feng Chen, Wei-Qian Sun, Su-Fang Liu, Jia-Rong Liang
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 233–241. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20170227A
PMCID:
PMC5968339

Original Article

Bao-Feng Chen, Yun Deng, Xin Xu, Shao-Chun Ma, Liang-Qiu Tang, Jin-Feng Chen, Wei-Qian Sun, Su-Fang Liu, Jia-Rong Liang
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 233–241. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20170227A
PMCID:
PMC5968339

Cardiomyopathy and Heart Failure

Ting-Tse Lin, Wei-Shun Yang, Mu-Yang Hsieh, Chih-Chen Wu, Lian-Yu Lin
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 242–250. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180202A
PMCID:
PMC5968340

Original Article

Ting-Tse Lin, Wei-Shun Yang, Mu-Yang Hsieh, Chih-Chen Wu, Lian-Yu Lin
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 242–250. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180202A
PMCID:
PMC5968340

Cardiomyopathy and Heart Failure

Sedat Taş, Ümmü Taş, Ebru Özpelit, Efe Edem, Bahri Akdeniz
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 251–258. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180129A
PMCID:
PMC5968341

Original Article

Sedat Taş, Ümmü Taş, Ebru Özpelit, Efe Edem, Bahri Akdeniz
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 251–258. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180129A
PMCID:
PMC5968341

Valvular Heart Disease

Hakan Duman, Ilkay Bahçeci, Hikmet Hamur, Selami Demirelli, Aziz Ramazan Dilek, Turan Erdogan, Handan Duman, Ömer Şatıroğlu, Murtaza Emre Durakoğlugil
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 259–266. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180207A
PMCID:
PMC5968342

Original Article

Hakan Duman, Ilkay Bahçeci, Hikmet Hamur, Selami Demirelli, Aziz Ramazan Dilek, Turan Erdogan, Handan Duman, Ömer Şatıroğlu, Murtaza Emre Durakoğlugil
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 259–266. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180207A
PMCID:
PMC5968342

EP & Arrhythmia

Wasawat Vutthikraivit, Pattara Rattanawong, Prapaipan Putthapiban, Weera Sukhumthammarat, Prin Vathesatogkit, Tachapong Ngarmukos, Ammarin Thakkinstian
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 267–277. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180302B
PMCID:
PMC5968343

Original Article

Wasawat Vutthikraivit, Pattara Rattanawong, Prapaipan Putthapiban, Weera Sukhumthammarat, Prin Vathesatogkit, Tachapong Ngarmukos, Ammarin Thakkinstian
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 267–277. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180302B
PMCID:
PMC5968343

Editorial Comment

Fa-Po Chung, Chin-Yu Lin, Yenn-Jiang Lin, Shih-Ann Chen
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 278–279. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180305A
PMCID:
PMC5968344

Hypertension

Taner Şeker, Caner Türkoğlu, Hazar Harbalıoğlu, Mustafa Gür
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 280–287. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20171209A
PMCID:
PMC5968345

Original Article

Taner Şeker, Caner Türkoğlu, Hazar Harbalıoğlu, Mustafa Gür
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 280–287. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20171209A
PMCID:
PMC5968345

Letters to the Editor

Debika Chatterjee, Pradeep Narayan
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 288–290. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180122A
PMCID:
PMC5968346
Cheng-Wei Liu, Yen-Wen Wu
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 291. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180331A
PMCID:
PMC5968347

Reply Letter

Ruey-Hsing Chou, Po-Hsun Huang, Wei-Chieh Huang
Acta Cardiol Sin. 2018 May; 34(3): 292–293. doi: 10.6515/ACS.201805_34(3).20180331B
PMCID:
PMC5968348

Articles from Acta Cardiologica Sinica are provided here courtesy of Taiwan Society of Cardiology