Logo of bpapBiophysics and Physicobiology

Volume 14;  2017

Regular Articles

Kazuya Suzuki, Takeshi Itabashi, Shin’ichi Ishiwata
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 1–11. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.2142/biophysico.14.0_1
PMCID:
PMC5289413
Alemeh Zamani, Shigeo Sakuragi, Toru Ishizuka, Hiromu Yawo
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 13–22. Published online 2017 Jan 24. doi: 10.2142/biophysico.14.0_13
PMCID:
PMC5289414
Kazuki Takahashi, Masato Sunohara, Takuya Terai, Shigefumi Kumachi, Naoto Nemoto
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 23–28. Published online 2017 Feb 11. doi: 10.2142/biophysico.14.0_23
PMCID:
PMC5325054
Yohei Murakami, Masanori Koyama, Shigeyuki Oba, Shinya Kuroda, Shin Ishii
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 29–40. Published online 2017 Feb 22. doi: 10.2142/biophysico.14.0_29
PMCID:
PMC5325056
Noriyo Mitome, Hiroki Sato, Taishi Tomiyama, Katsuya Shimabukuro, Takuya Matsunishi, Kohei Hamada, Toshiharu Suzuki
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 41–47. Published online 2017 Mar 1. doi: 10.2142/biophysico.14.0_41
PMCID:
PMC5448315
Jun Tamogami, Takashi Kikukawa, Toshifumi Nara, Makoto Demura, Tomomi Kimura-Someya, Mikako Shirouzu, Shigeyuki Yokoyama, Seiji Miyauchi, Kazumi Shimono, Naoki Kamo
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 49–55. Published online 2017 Mar 18. doi: 10.2142/biophysico.14.0_49
PMCID:
PMC5437830
Yumeka Yamauchi, Masae Konno, Shota Ito, Satoshi P. Tsunoda, Keiichi Inoue, Hideki Kandori
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 57–66. Published online 2017 May 20. doi: 10.2142/biophysico.14.0_57
PMCID:
PMC5468465
Kotomi Shibata, Tsubasa Koyama, Shohei Inde, Sosuke Iwai, Shigeru Chaen
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 67–73. Published online 2017 May 31. doi: 10.2142/biophysico.14.0_67
PMCID:
PMC5468464
Ryo Yoshizawa, Nobuhisa Umeki, Masataka Yanagawa, Masayuki Murata, Yasushi Sako
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 75–84. Published online 2017 Jun 3. doi: 10.2142/biophysico.14.0_75
PMCID:
PMC5515350

Review Article

Souhei Sakata, Makoto Matsuda, Akira Kawanabe, Yasushi Okamura
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 85–97. Published online 2017 Jun 23. doi: 10.2142/biophysico.14.0_85
PMCID:
PMC5515349

Note

Akira R. Kinjo
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 99–110. Published online 2017 Jul 12. doi: 10.2142/biophysico.14.0_99
PMCID:
PMC5551269

Regular Articles

Yutaro Yamada, Hiroki Konno, Katsuya Shimabukuro
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 111–117. Published online 2017 Jul 28. doi: 10.2142/biophysico.14.0_111
PMCID:
PMC5551270
Hiroaki Machiyama, Takamitsu J. Morikawa, Kazuko Okamoto, Tomonobu M. Watanabe, Hideaki Fujita
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 119–125. Published online 2017 Aug 19. doi: 10.2142/biophysico.14.0_119
PMCID:
PMC5590787

Review Article

Mikihiro Shibata, Hiroki Watanabe, Takayuki Uchihashi, Toshio Ando, Ryohei Yasuda
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 127–135. Published online 2017 Aug 23. doi: 10.2142/biophysico.14.0_127
PMCID:
PMC5590786

Regular Articles

Ayumi Hashimoto, Toyohiro Sawada, Kiyohisa Natsume
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 137–146. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.2142/biophysico.14.0_137
PMCID:
PMC5627988
Toshifumi Kumai
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 147–152. Published online 2017 Sep 14. doi: 10.2142/biophysico.14.0_147
PMCID:
PMC5627987

Review Article

Eiji Yamamoto
Biophys Physicobiol. 2017; 14: 153–160. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.2142/biophysico.14.0_153
PMCID:
PMC5689545

Articles from Biophysics and Physicobiology are provided here courtesy of The Biophysical Society of Japan