Logo of advsciLink to Publisher's site

Volume 5(7);  2018 Jul

Full Papers

Yeh‐Hsing Lao, Mingqiang Li, Madeleine A. Gao, Dan Shao, Chun‐Wei Chi, Dantong Huang, Syandan Chakraborty, Tzu‐Chieh Ho, Weiqian Jiang, Hong‐Xia Wang, Sihong Wang, Kam W. Leong
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1700540. Published online 2018 May 18. doi: 10.1002/advs.201700540
PMCID:
PMC6051382
Yu Ting Chow, Tianxing Man, Giovanny F. Acosta‐Vélez, Xiongfeng Zhu, Ximiao Wen, Pei‐Shan Chung, Tingyi “Leo” Liu, Benjamin M. Wu, Pei‐Yu Chiou
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1700711. Published online 2018 May 3. doi: 10.1002/advs.201700711
PMCID:
PMC6051373
Xingshuai He, Haibo Gan, Zongzheng Du, Bicong Ye, Liang Zhou, Yuan Tian, Shaozhi Deng, Guoping Guo, Haizhou Lu, Fei Liu, Hongtao He
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1700753. Published online 2018 May 21. doi: 10.1002/advs.201700753
PMCID:
PMC6051400
Havid Aqoma, Sujung Park, Hye‐Yun Park, Wisnu Tantyo Hadmojo, Seung‐Hwan Oh, Sungho Nho, Do Hui Kim, Jeonghoon Seo, Sungmin Park, Du Yeol Ryu, Shinuk Cho, Sung‐Yeon Jang
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1700858. Published online 2018 May 21. doi: 10.1002/advs.201700858
PMCID:
PMC6051392
Yong Liu, Jie Niu, Weishan Wang, Yanyan Ma, Weiying Lin
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1700966. Published online 2018 May 1. doi: 10.1002/advs.201700966
PMCID:
PMC6051385
Zeqing Guo, Huagui Nie, Zhi Yang, Wuxing Hua, Chunping Ruan, Dan Chan, Mengzhan Ge, Xi'an Chen, Shaoming Huang
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800026. Published online 2018 May 10. doi: 10.1002/advs.201800026
PMCID:
PMC6051211
Jian Luo, Wei Yuan, Shimin Huang, Bote Zhao, Yu Chen, Meilin Liu, Yong Tang
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800031. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1002/advs.201800031
PMCID:
PMC6051219
Tao Sun, Jun Wang, Chuntian Qiu, Xiang Ling, Bingbing Tian, Wei Chen, Chenliang Su
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800036. Published online 2018 Apr 24. doi: 10.1002/advs.201800036
PMCID:
PMC6051395
Hyunjung Kim, Anand P. Tiwari, Eunhee Hwang, Yunhee Cho, Heemin Hwang, Sora Bak, Yeseul Hong, Hyoyoung Lee
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800068. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1002/advs.201800068
PMCID:
PMC6051185
Ming Gao, Changying Li, Ming Xu, Yun Liu, Min Cong, Sijin Liu
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800087. Published online 2018 Apr 24. doi: 10.1002/advs.201800087
PMCID:
PMC6051394
Haibo Tan, Yunqi Li, Jeonghun Kim, Toshiaki Takei, Zhongli Wang, Xingtao Xu, Jie Wang, Yoshio Bando, Yong‐Mook Kang, Jing Tang, Yusuke Yamauchi
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800120. Published online 2018 May 12. doi: 10.1002/advs.201800120
PMCID:
PMC6051398
Dekai Zhou, Yuan Gao, Junjie Yang, Yuguang C. Li, Guangbin Shao, Guangyu Zhang, Tianlong Li, Longqiu Li
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800122. Published online 2018 May 2. doi: 10.1002/advs.201800122
PMCID:
PMC6051403
Minghui Li, Xuetan Sun, Ning Zhang, Wei Wang, Yang Yang, Huizhen Jia, Wenguang Liu
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800155. Published online 2018 May 9. doi: 10.1002/advs.201800155
PMCID:
PMC6051140
Jincheng Zhuang, Chen Liu, Zhiyong Zhou, Gilberto Casillas, Haifeng Feng, Xun Xu, Jiaou Wang, Weichang Hao, Xiaolin Wang, Shi Xue Dou, Zhenpeng Hu, Yi Du
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800207. Published online 2018 May 4. doi: 10.1002/advs.201800207
PMCID:
PMC6051399
Shao‐Ru Wang, Jia‐Qi Wang, Guo‐Hua Xu, Lai Wei, Bo‐Shi Fu, Ling‐Yu Wu, Yan‐Yan Song, Xi‐Ran Yang, Conggang Li, Si‐Min Liu, Xiang Zhou
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800231. Published online 2018 May 15. doi: 10.1002/advs.201800231
PMCID:
PMC6051393
Qian Qu, Man Pan, Shuai Gao, Qing‐Yun Zheng, Yuan‐Yuan Yu, Jia‐Can Su, Xiang Li, Hong‐Gang Hu
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800234. Published online 2018 May 14. doi: 10.1002/advs.201800234
PMCID:
PMC6051384
Wuyang Ren, Hangtian Zhu, Qing Zhu, Udara Saparamadu, Ran He, Zihang Liu, Jun Mao, Chao Wang, Kornelius Nielsch, Zhiming Wang, Zhifeng Ren
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800278. Published online 2018 May 2. doi: 10.1002/advs.201800278
PMCID:
PMC6051200
Qian Zhao, Jiafang Piao, Weipan Peng, Jun wang, Weichen Gao, Xiaoli Wu, Hanjie Wang, Xiaoqun Gong, Jin Chang, Bingbo Zhang
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800295. Published online 2018 May 21. doi: 10.1002/advs.201800295
PMCID:
PMC6051378
Anqi Sun, Zhan Ban, Li Mu, Xiangang Hu
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800341. Published online 2018 May 23. doi: 10.1002/advs.201800341
PMCID:
PMC6051401
Seung Woo Chung, Jeong Uk Choi, Young Seok Cho, Ha Rin Kim, Tae Hyung Won, Peter Dimitrion, Ok‐Cheol Jeon, Seong Who Kim, In‐San Kim, Sang Yoon Kim, Youngro Byun
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800368. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1002/advs.201800368
PMCID:
PMC6051143

Reviews

Qiuhong Cui, Yeteng Zhong, Lu Pan, Hongyun Zhang, Yijun Yang, Dequan Liu, Feng Teng, Yoshio Bando, Jiannian Yao, Xi Wang
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1700902. Published online 2018 Apr 30. doi: 10.1002/advs.201700902
PMCID:
PMC6051402
Wenxiao Zhang, Ying‐Chiao Wang, Xiaodong Li, Changjian Song, Li Wan, Khurram Usman, Junfeng Fang
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800159. Published online 2018 May 8. doi: 10.1002/advs.201800159
PMCID:
PMC6051387
Jun Xiong, Jun Di, Huaming Li
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800244. Published online 2018 May 7. doi: 10.1002/advs.201800244
PMCID:
PMC6051182

Communications

Liang Peng, Kewen Wang, Yihao Yang, Yuntian Chen, Gaofeng Wang, Baile Zhang, Hongsheng Chen
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1700922. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1002/advs.201700922
PMCID:
PMC6051404
Ryosuke Kojima, Martin Fussenegger
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1700971. Published online 2018 May 8. doi: 10.1002/advs.201700971
PMCID:
PMC6051388
Zhitao Zhou, Tao Zhou, Shaoqing Zhang, Zhifeng Shi, Ying Chen, Wenjian Wan, Xinxin Li, Xinzhong Chen, Stephanie N. Gilbert Corder, Zhanglong Fu, Liang Chen, Ying Mao, Juncheng Cao, Fiorenzo G. Omenetto, Mengkun Liu, Hua Li, Tiger H. Tao
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1700982. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1002/advs.201700982
PMCID:
PMC6051390
Heng Liu, Chengchao Chu, Yu Liu, Xin Pang, Yayun Wu, Zijian Zhou, Pengfei Zhang, Weiguo Zhang, Gang Liu, Xiaoyuan Chen
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800032. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1002/advs.201800032
PMCID:
PMC6051206
Ke‐Xin Zhang, Hui Su, Hong‐Hui Wang, Jun‐Jun Zhang, Shu‐Yu Zhao, Weiwei Lei, Xiao Wei, Xin‐Hao Li, Jie‐Sheng Chen
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800062. Published online 2018 May 15. doi: 10.1002/advs.201800062
PMCID:
PMC6051376
Kang Pyo So, Akihiro Kushima, Jong Gil Park, Xiaohui Liu, Dong Hoon Keum, Hye Yun Jeong, Fei Yao, Soo Hyun Joo, Hyoung Seop Kim, Hwanuk Kim, Ju Li, Young Hee Lee
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800115. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1002/advs.201800115
PMCID:
PMC6051391
Fangmin Ye, Hyungjun Noh, Hongkyung Lee, Hee‐Tak Kim
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800139. Published online 2018 May 7. doi: 10.1002/advs.201800139
PMCID:
PMC6051237
Zhen Wang, Hui Ma, Tian‐Long Zhai, Guang Cheng, Qian Xu, Jun‐Min Liu, Jiakuan Yang, Qing‐Mei Zhang, Qing‐Pu Zhang, Yan‐Song Zheng, Bien Tan, Chun Zhang
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800141. Published online 2018 May 17. doi: 10.1002/advs.201800141
PMCID:
PMC6051374
Xiaokai Song, Hao Zhang, Yuqi Yang, Bin Zhang, Ming Zuo, Xin Cao, Jianhua Sun, Chao Lin, Xiaopeng Li, Zheng Jiang
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800177. Published online 2018 May 7. doi: 10.1002/advs.201800177
PMCID:
PMC6051375
Morteza Amjadi, Metin Sitti
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800239. Published online 2018 May 16. doi: 10.1002/advs.201800239
PMCID:
PMC6051221
Guoqiang Zou, Hongshuai Hou, Christopher W. Foster, Craig E. Banks, Tianxiao Guo, Yunling Jiang, Yun Zhang, Xiaobo Ji
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800241. Published online 2018 May 8. doi: 10.1002/advs.201800241
PMCID:
PMC6051379
Kevin S. Paulsen, Yanxiang Deng, Aram J. Chung
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800252. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1002/advs.201800252
PMCID:
PMC6051230
Fabrizio Moro, Mahabub A. Bhuiyan, Zakhar R. Kudrynskyi, Robert Puttock, Olga Kazakova, Oleg Makarovsky, Michael W. Fay, Christopher Parmenter, Zakhar D. Kovalyuk, Alistar J. Fielding, Michal Kern, Joris van Slageren, Amalia Patanè
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800257. Published online 2018 May 11. doi: 10.1002/advs.201800257
PMCID:
PMC6051381
Jijie Huang, Xuejing Wang, Nicki L. Hogan, Shengxiang Wu, Ping Lu, Zhe Fan, Yaomin Dai, Beibei Zeng, Ryan Starko‐Bowes, Jie Jian, Han Wang, Leigang Li, Rohit P. Prasankumar, Dmitry Yarotski, Matthew Sheldon, Hou‐Tong Chen, Zubin Jacob, Xinghang Zhang, Haiyan Wang
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800416. Published online 2018 Apr 27. doi: 10.1002/advs.201800416
PMCID:
PMC6051386
Jiexuan Jiang, Zhiwen Jin, Fei Gao, Jie Sun, Qian Wang, Shengzhong (Frank) Liu
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800474. Published online 2018 May 16. doi: 10.1002/advs.201800474
PMCID:
PMC6051377

Cover Picture

Kang Pyo So, Akihiro Kushima, Jong Gil Park, Xiaohui Liu, Dong Hoon Keum, Hye Yun Jeong, Fei Yao, Soo Hyun Joo, Hyoung Seop Kim, Hwanuk Kim, Ju Li, Young Hee Lee
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1870039. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1002/advs.201870039
PMCID:
PMC6051389

Inside Front Cover

Jian Luo, Wei Yuan, Shimin Huang, Bote Zhao, Yu Chen, Meilin Liu, Yong Tang
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1870040. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1002/advs.201870040
PMCID:
PMC6051371

Masthead

Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1870041. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1002/advs.201870041
PMCID:
PMC6051372

Frontispiece

Liang Peng, Kewen Wang, Yihao Yang, Yuntian Chen, Gaofeng Wang, Baile Zhang, Hongsheng Chen
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1870042. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1002/advs.201870042
PMCID:
PMC6051380
Zeqing Guo, Huagui Nie, Zhi Yang, Wuxing Hua, Chunping Ruan, Dan Chan, Mengzhan Ge, Xi'an Chen, Shaoming Huang
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1870043. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1002/advs.201870043
PMCID:
PMC6051210

Back Cover

Zhitao Zhou, Tao Zhou, Shaoqing Zhang, Zhifeng Shi, Ying Chen, Wenjian Wan, Xinxin Li, Xinzhong Chen, Stephanie N. Gilbert Corder, Zhanglong Fu, Liang Chen, Ying Mao, Juncheng Cao, Fiorenzo G. Omenetto, Mengkun Liu, Hua Li, Tiger H. Tao
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1870044. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1002/advs.201870044
PMCID:
PMC6051397

Correction

Xiaolong Yang, Haoran Guo, Boao Liu, Jiang Zhao, Guijiang Zhou, Zhaoxin Wu, Wai‐Yeung Wong
Adv Sci (Weinh) 2018 Jul; 5(7): 1800950. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1002/advs.201800950
PMCID:
PMC6051383

Articles from Advanced Science are provided here courtesy of Wiley-Blackwell