Logo of advsciLink to Publisher's site

Volume 5(3);  2018 Mar

Full Papers

Wei Zhao, Yuping Yang, Lingling Song, Tianyi Kang, Ting Du, Yujiao Wu, Meimei Xiong, Li Luo, Jianlin Long, Ke Men, Lan Zhang, Xiaoxin Chen, Meijuan Huang, Maling Gou
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700263. Published online 2017 Dec 29. doi: 10.1002/advs.201700263
PMCID:
PMC5867128
Yang Wang, Xingyun Liao, Jianguo Sun, Bin Yi, Shenglin Luo, Tao Liu, Xu Tan, Dengqun Liu, Zelin Chen, Xin Wang, Chunmeng Shi
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700392. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1002/advs.201700392
PMCID:
PMC5867035
Ilkoo Noh, DaeYong Lee, Heegon Kim, Chan‐Uk Jeong, Yunsoo Lee, Jung‐Oh Ahn, Hoon Hyun, Ji‐Ho Park, Yeu‐Chun Kim
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700481. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.1002/advs.201700481
PMCID:
PMC5867131
Hongtao Qu, Jianjun Zhang, Aobing Du, Bingbing Chen, Jingchao Chai, Nan Xue, Longlong Wang, Lixin Qiao, Chen Wang, Xiao Zang, Jinfeng Yang, Xiaogang Wang, Guanglei Cui
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700503. Published online 2018 Jan 2. doi: 10.1002/advs.201700503
PMCID:
PMC5867043
Suhong Wu, Aijun Zhang, Shumin Li, Somik Chatterjee, Ruogu Qi, Victor Segura‐Ibarra, Mauro Ferrari, Anisha Gupte, Elvin Blanco, Dale J. Hamilton
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700530. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1002/advs.201700530
PMCID:
PMC5867055
Meysam Keshavarz, Bo Tan, Krishnan Venkatakrishnan
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700548. Published online 2017 Dec 31. doi: 10.1002/advs.201700548
PMCID:
PMC5867044
Xinyun Zhai, Changshun Ruan, Yufei Ma, Delin Cheng, Mingming Wu, Wenguang Liu, Xiaoli Zhao, Haobo Pan, William Weijia Lu
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700550. Published online 2017 Nov 24. doi: 10.1002/advs.201700550
PMCID:
PMC5867050
Bijay Kumar Poudel, Jong Oh Kim, Jeong Hoon Byeon
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700563. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.1002/advs.201700563
PMCID:
PMC5867042
Hong‐Ye Wan, Jian‐Li Chen, Xingzhong Zhu, Liang Liu, Jianfang Wang, Xiao‐Ming Zhu
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700585. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.1002/advs.201700585
PMCID:
PMC5867123
Xiang Hao, Liang Chen, Wei Sang, Qiang Yan
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700591. Published online 2018 Jan 4. doi: 10.1002/advs.201700591
PMCID:
PMC5867064
Yayun Zhu, Kaimo Deng, Haoxuan Sun, Bangkai Gu, Hao Lu, Fengren Cao, Jie Xiong, Liang Li
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700614. Published online 2018 Jan 6. doi: 10.1002/advs.201700614
PMCID:
PMC5867052
Jinjin Li, Tianyang Gao, Jianbin Luo
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700616. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1002/advs.201700616
PMCID:
PMC5867060
Zhaohui Wang, Ruijun Pan, Changqing Ruan, Kristina Edström, Maria Strømme, Leif Nyholm
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700663. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.1002/advs.201700663
PMCID:
PMC5867047
Zhenzhen Wang, Chunming Wang, Ayipaxia Abudukeremu, Xiaying Rui, Shang Liu, Xiaoyi Zhang, Min Zhang, Junfeng Zhang, Lei Dong
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700666. Published online 2018 Jan 2. doi: 10.1002/advs.201700666
PMCID:
PMC5867037
Bo Zhou, Long Yan, Lili Tao, Nan Song, Ming Wu, Ting Wang, Qinyuan Zhang
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700667. Published online 2017 Dec 18. doi: 10.1002/advs.201700667
PMCID:
PMC5867046
Fan Fu, Stefano Pisoni, Thomas P. Weiss, Thomas Feurer, Aneliia Wäckerlin, Peter Fuchs, Shiro Nishiwaki, Lukas Zortea, Ayodhya N. Tiwari, Stephan Buecheler
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700675. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1002/advs.201700675
PMCID:
PMC5867048
Jinghuang Lin, Henan Jia, Haoyan Liang, Shulin Chen, Yifei Cai, Junlei Qi, Chaoqun Qu, Jian Cao, Weidong Fei, Jicai Feng
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700687. Published online 2017 Dec 27. doi: 10.1002/advs.201700687
PMCID:
PMC5867121
Pengfei Qiu, Yuting Qin, Qihao Zhang, Ruoxi Li, Jiong Yang, Qingfeng Song, Yunshan Tang, Shengqiang Bai, Xun Shi, Lidong Chen
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700727. Published online 2017 Dec 18. doi: 10.1002/advs.201700727
PMCID:
PMC5867058
Laura M. Ferrari, Sudha Sudha, Sergio Tarantino, Roberto Esposti, Francesco Bolzoni, Paolo Cavallari, Christian Cipriani, Virgilio Mattoli, Francesco Greco
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700771. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1002/advs.201700771
PMCID:
PMC5867059
Yajun Liu, Xiaodong Chen, Anyi Guo, Sijin Liu, Guoqing Hu
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700797. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.1002/advs.201700797
PMCID:
PMC5867036

Communications

Pengfei Qin, Yihao Yang, Muhyiddeen Yahya Musa, Bin Zheng, Zuojia Wang, Ran Hao, Wenyan Yin, Hongsheng Chen, Erping Li
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700487. Published online 2017 Dec 31. doi: 10.1002/advs.201700487
PMCID:
PMC5867056
Huiwu Long, Wen Zeng, Hua Wang, Mengmeng Qian, Yanhong Liang, Zhongchang Wang
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700634. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1002/advs.201700634
PMCID:
PMC5867053
Huifang Wei, Qiaoya Xi, Xi'an Chen, Daying Guo, Feng Ding, Zhi Yang, Shun Wang, Juan Li, Shaoming Huang
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700733. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1002/advs.201700733
PMCID:
PMC5867049
Cuncun Wu, Qiaohui Zhang, Yang Liu, Wei Luo, Xuan Guo, Ziru Huang, Hungkit Ting, Weihai Sun, Xinrui Zhong, Shiyuan Wei, Shufeng Wang, Zhijian Chen, Lixin Xiao
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700759. Published online 2017 Dec 18. doi: 10.1002/advs.201700759
PMCID:
PMC5867041
Shengjue Deng, Yu Zhong, Yinxiang Zeng, Yadong Wang, Xiuli Wang, Xihong Lu, Xinhui Xia, Jiangping Tu
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700772. Published online 2017 Dec 19. doi: 10.1002/advs.201700772
PMCID:
PMC5867071
Zhujun Yao, Xinhui Xia, Cheng‐ao Zhou, Yu Zhong, Yadong Wang, Shengjue Deng, Weiqi Wang, Xiuli Wang, Jiangping Tu
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700786. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1002/advs.201700786
PMCID:
PMC5867038

Reviews

Qian Ren, Hui Wang, Xue‐Feng Lu, Ye‐Xiang Tong, Gao‐Ren Li
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700515. Published online 2017 Dec 5. doi: 10.1002/advs.201700515
PMCID:
PMC5867057
Pingqi Gao, Zhenhai Yang, Jian He, Jing Yu, Peipei Liu, Juye Zhu, Ziyi Ge, Jichun Ye
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700547. Published online 2017 Dec 4. doi: 10.1002/advs.201700547
PMCID:
PMC5867084
Mingbo Zheng, Hao Tang, Lulu Li, Qin Hu, Li Zhang, Huaiguo Xue, Huan Pang
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700592. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1002/advs.201700592
PMCID:
PMC5867132
Bin Gu, Qichun Zhang
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1700609. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1002/advs.201700609
PMCID:
PMC5867034

Cover Picture

Ilkoo Noh, DaeYong Lee, Heegon Kim, Chan‐Uk Jeong, Yunsoo Lee, Jung‐Oh Ahn, Hoon Hyun, Ji‐Ho Park, Yeu‐Chun Kim
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1870012. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1002/advs.201870012
PMCID:
PMC5867051

Inside Front Cover

Xinyun Zhai, Changshun Ruan, Yufei Ma, Delin Cheng, Mingming Wu, Wenguang Liu, Xiaoli Zhao, Haobo Pan, William Weijia Lu
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1870013. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1002/advs.201870013
PMCID:
PMC5867054

Masthead

Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1870014. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1002/advs.201870014
PMCID:
PMC5867033

Frontispiece

Yajun Liu, Xiaodong Chen, Anyi Guo, Sijin Liu, Guoqing Hu
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1870015. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1002/advs.201870015
PMCID:
PMC5867025
Bo Zhou, Long Yan, Lili Tao, Nan Song, Ming Wu, Ting Wang, Qinyuan Zhang
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1870016. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1002/advs.201870016
PMCID:
PMC5867040
Suhong Wu, Aijun Zhang, Shumin Li, Somik Chatterjee, Ruogu Qi, Victor Segura‐Ibarra, Mauro Ferrari, Anisha Gupte, Elvin Blanco, Dale J. Hamilton
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1870017. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1002/advs.201870017
PMCID:
PMC5867122
Jinjin Li, Tianyang Gao, Jianbin Luo
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1870018. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1002/advs.201870018
PMCID:
PMC5867045

Back Cover

Jinghuang Lin, Henan Jia, Haoyan Liang, Shulin Chen, Yifei Cai, Junlei Qi, Chaoqun Qu, Jian Cao, Weidong Fei, Jicai Feng
Adv Sci (Weinh) 2018 Mar; 5(3): 1870019. Published online 2018 Mar 25. doi: 10.1002/advs.201870019
PMCID:
PMC5867039

Articles from Advanced Science are provided here courtesy of Wiley-Blackwell