Logo of advsciLink to Publisher's site

Volume 5(9);  2018 Sep

Full Papers

Ling Fan, Suhua Chen, Jingyi Zhu, Ruifang Ma, Shuping Li, Ramakrishna Podila, Apparao M. Rao, Gongzheng Yang, Chengxin Wang, Qian Liu, Zhi Xu, Lixia Yuan, Yunhui Huang, Bingan Lu
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1700934. Published online 2018 Jul 23. doi: 10.1002/advs.201700934
PMCID:
PMC6145423
Zhigang Yin, Ming‐Jie Yin, Ziyang Liu, Yangxi Zhang, A. Ping Zhang, Qingdong Zheng
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1701041. Published online 2018 Jul 11. doi: 10.1002/advs.201701041
PMCID:
PMC6145259
Kun Zhang, Yu Cheng, Weiwei Ren, Liping Sun, Chang Liu, Dan Wang, Lehang Guo, Huixiong Xu, Yongxiang Zhao
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800021. Published online 2018 Jul 10. doi: 10.1002/advs.201800021
PMCID:
PMC6145269
Jiang‐Xing Chen, Yu‐Guo Chen, Raymond Kapral
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800028. Published online 2018 Jul 11. doi: 10.1002/advs.201800028
PMCID:
PMC6145410
Fatih Inci, Mehmet O. Ozen, Yeseren Saylan, Morteza Miansari, Duygu Cimen, Raghu Dhara, Thiruppathiraja Chinnasamy, Mehmet Yuksekkaya, Chiara Filippini, Deepan Kishore Kumar, Semih Calamak, Yusuf Yesil, Naside Gozde Durmus, George Duncan, Leonard Klevan, Utkan Demirci
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800121. Published online 2018 Jun 15. doi: 10.1002/advs.201800121
PMCID:
PMC6145299
Qianqian Zhang, Qirong Liu, Jianxin Kang, Qingjiao Huang, Zhaoyue Liu, Xungang Diao, Jin Zhai
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800163. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1002/advs.201800163
PMCID:
PMC6145424
Zhongxun Guo, Yan Chen, Heng Zhang, Jianlu Wang, Weida Hu, Shijin Ding, David Wei Zhang, Peng Zhou, Wenzhong Bao
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800237. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.1002/advs.201800237
PMCID:
PMC6145257
Bi‐Qin Lai, Bo Feng, Ming‐Tian Che, Lai‐Jian Wang, Song Cai, Meng‐Yao Huang, Huai‐Yu Gu, Bing Jiang, Eng‐Ang Ling, Meng Li, Xiang Zeng, Yuan‐Shan Zeng
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800261. Published online 2018 Jul 20. doi: 10.1002/advs.201800261
PMCID:
PMC6145267
Gairu Li, Wanting He, Henan Zhu, Yuhai Bi, Ruyi Wang, Gang Xing, Cheng Zhang, Jiyong Zhou, Kwok‐Yung Yuen, George F. Gao, Shuo Su
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800275. Published online 2018 Jul 4. doi: 10.1002/advs.201800275
PMCID:
PMC6145280
Umut Tunca Sanli, Chengge Jiao, Margarita Baluktsian, Corinne Grévent, Kersten Hahn, Yi Wang, Vesna Srot, Gunther Richter, Iuliia Bykova, Markus Weigand, Gisela Schütz, Kahraman Keskinbora
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800346. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1002/advs.201800346
PMCID:
PMC6145245
Xian Tang, Hong Chen, Joice Sophia Ponraj, Sathish Chander Dhanabalan, Quanlan Xiao, Dianyuan Fan, Han Zhang
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800420. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1002/advs.201800420
PMCID:
PMC6145272
Shira Landau, Shahar Ben‐Shaul, Shulamit Levenberg
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800506. Published online 2018 Jul 15. doi: 10.1002/advs.201800506
PMCID:
PMC6145399
Jie Yu, Yijun Zhong, Xinhao Wu, Jaka Sunarso, Meng Ni, Wei Zhou, Zongping Shao
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800514. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1002/advs.201800514
PMCID:
PMC6145296
Shan Li, Yumei Wang, Chen Chen, Xiaofang Li, Wenhua Xue, Xinyu Wang, Zongwei Zhang, Feng Cao, Jiehe Sui, Xingjun Liu, Qian Zhang
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800598. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1002/advs.201800598
PMCID:
PMC6145293
Yingnan Hou, Bo Gao, Guojun Li, Zhengchang Su
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800640. Published online 2018 Jul 23. doi: 10.1002/advs.201800640
PMCID:
PMC6145398
Peng Zhao, Sirsendu Bhowmick, Jianchao Yu, Jun Wang
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800672. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.1002/advs.201800672
PMCID:
PMC6145231
Yangsheng Cai, Xinxin Cao, Zhigao Luo, Guozhao Fang, Fei Liu, Jiang Zhou, Anqiang Pan, Shuquan Liang
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800680. Published online 2018 Jul 7. doi: 10.1002/advs.201800680
PMCID:
PMC6145241
Amit Sanger, Sung Bum Kang, Myeong Hoon Jeong, Min Ji Im, In Young Choi, Chan Ul Kim, Hyungmin Lee, Yeong Min Kwon, Jeong Min Baik, Ho Won Jang, Kyoung Jin Choi
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800816. Published online 2018 Jul 23. doi: 10.1002/advs.201800816
PMCID:
PMC6145242
Bo Yin, Xinxin Cao, Anqiang Pan, Zhigao Luo, Selvakumaran Dinesh, Jiande Lin, Yan Tang, Shuquan Liang, Guozhong Cao
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800829. Published online 2018 Jul 20. doi: 10.1002/advs.201800829
PMCID:
PMC6145217
Yanjing Zhu, Ruiqi Huang, Rui Zhu, Wei Xu, Rongrong Zhu, Liming Cheng
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800909. Published online 2018 Jul 23. doi: 10.1002/advs.201800909
PMCID:
PMC6145411

Reviews

Teresa J. Bandosz, Conchi O. Ania
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800293. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1002/advs.201800293
PMCID:
PMC6145414
Sreekanth J. Varma, Kowsik Sambath Kumar, Sudipta Seal, Swaminathan Rajaraman, Jayan Thomas
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800340. Published online 2018 Jun 17. doi: 10.1002/advs.201800340
PMCID:
PMC6145419

Communications

Jia‐Xiong Chen, Kai Wang, Cai‐Jun Zheng, Ming Zhang, Yi‐Zhong Shi, Si‐Lu Tao, Hui Lin, Wei Liu, Wen‐Wen Tao, Xue‐Mei Ou, Xiao‐Hong Zhang
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800436. Published online 2018 Jul 20. doi: 10.1002/advs.201800436
PMCID:
PMC6145404
Huan Tang, Wenlong Li, Limei Pan, Conor P. Cullen, Yu Liu, Amir Pakdel, Donghui Long, Jian Yang, Niall McEvoy, Georg S. Duesberg, Valeria Nicolosi, Chuanfang (John) Zhang
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800502. Published online 2018 Jul 4. doi: 10.1002/advs.201800502
PMCID:
PMC6145260
Chunjin Wu, Weibo Hua, Zheng Zhang, Benhe Zhong, Zuguang Yang, Guilin Feng, Wei Xiang, Zhenguo Wu, Xiaodong Guo
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800519. Published online 2018 Jul 1. doi: 10.1002/advs.201800519
PMCID:
PMC6145307
Lianhui Li, Hongyi Xiang, Yan Xiong, Hui Zhao, Yuanyuan Bai, Shuqi Wang, Fuqin Sun, Mingming Hao, Lin Liu, Tie Li, Zhenhuan Peng, Jiaqiang Xu, Ting Zhang
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800558. Published online 2018 Jul 23. doi: 10.1002/advs.201800558
PMCID:
PMC6145303
Wei Fan, Nian‐Wu Li, Xiuling Zhang, Shuyu Zhao, Ran Cao, Yingying Yin, Yi Xing, Jiaona Wang, Yu‐Guo Guo, Congju Li
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800559. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1002/advs.201800559
PMCID:
PMC6145227
Zhiliang Li, Jin‐Feng Dong, Fu‐Hua Sun, Asfandiyar, Yu Pan, Shu‐Fang Wang, Qing Wang, Dan Zhang, Lei Zhao, Jing‐Feng Li
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800626. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1002/advs.201800626
PMCID:
PMC6145218
Shengchang Tang, Hao Ma, Hsiu‐Chung Tu, Huei‐Ren Wang, Po‐Chiao Lin, Kristi S. Anseth
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800638. Published online 2018 Jul 26. doi: 10.1002/advs.201800638
PMCID:
PMC6145256
Ziyu Lv, Yan Wang, Zhonghui Chen, Long Sun, Junjie Wang, Meng Chen, Zhenting Xu, Qiufan Liao, Li Zhou, Xiaoli Chen, Jieni Li, Kui Zhou, Ye Zhou, Yu‐Jia Zeng, Su‐Ting Han, Vellaisamy A. L. Roy
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800714. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1002/advs.201800714
PMCID:
PMC6145401
Zhenyi Zhang, Yang Liu, Yurui Fang, Baosheng Cao, Jindou Huang, Kuichao Liu, Bin Dong
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800748. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1002/advs.201800748
PMCID:
PMC6145233
Zhen Tian, Di Li, Elena V. Ushakova, Vladimir G. Maslov, Ding Zhou, Pengtao Jing, Dezhen Shen, Songnan Qu, Andrey L. Rogach
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800795. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1002/advs.201800795
PMCID:
PMC6145421
Veronica Iacovacci, Leonardo Ricotti, Edoardo Sinibaldi, Giovanni Signore, Fabio Vistoli, Arianna Menciassi
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800807. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.1002/advs.201800807
PMCID:
PMC6145422
Tao Wang, Xinqiang Wang, Zhaoying Chen, Xiaoxiao Sun, Ping Wang, Xiantong Zheng, Xin Rong, Liuyun Yang, Weiwei Guo, Ding Wang, Jianpeng Cheng, Xi Lin, Peng Li, Jun Li, Xin He, Qiang Zhang, Mo Li, Jian Zhang, Xuelin Yang, Fujun Xu, Weikun Ge, Xixiang Zhang, Bo Shen
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800844. Published online 2018 Jun 27. doi: 10.1002/advs.201800844
PMCID:
PMC6145405
Hsin‐Hung Kuo, Ze‐lin Zhu, Chun‐Sing Lee, Yi‐Kuang Chen, Shih‐Hung Liu, Pi‐Tai Chou, Alex K.‐Y. Jen, Yun Chi
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800846. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1002/advs.201800846
PMCID:
PMC6145234
Yang Liu, Gongping Liu, Chen Zhang, Wulin Qiu, Shouliang Yi, Valeriya Chernikova, Zhijie Chen, Youssef Belmabkhout, Osama Shekhah, Mohamed Eddaoudi, William Koros
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800982. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.1002/advs.201800982
PMCID:
PMC6145261

Progress Report

Hongbo Wang, Massimo Totaro, Lucia Beccai
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800541. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1002/advs.201800541
PMCID:
PMC6145216

Research News

Junqing Wang, Angela Zhe Wang, Peng Lv, Wei Tao, Gang Liu
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1800564. Published online 2018 Jul 20. doi: 10.1002/advs.201800564
PMCID:
PMC6145262

Cover Picture

Ziyu Lv, Yan Wang, Zhonghui Chen, Long Sun, Junjie Wang, Meng Chen, Zhenting Xu, Qiufan Liao, Li Zhou, Xiaoli Chen, Jieni Li, Kui Zhou, Ye Zhou, Yu‐Jia Zeng, Su‐Ting Han, Vellaisamy A. L. Roy
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1870051. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1002/advs.201870051
PMCID:
PMC6145397

Inside Front Cover

Umut Tunca Sanli, Chengge Jiao, Margarita Baluktsian, Corinne Grévent, Kersten Hahn, Yi Wang, Vesna Srot, Gunther Richter, Iuliia Bykova, Markus Weigand, Gisela Schütz, Kahraman Keskinbora
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1870052. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1002/advs.201870052
PMCID:
PMC6145250

Masthead

Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1870053. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1002/advs.201870053
PMCID:
PMC6145402

Frontispiece

Veronica Iacovacci, Leonardo Ricotti, Edoardo Sinibaldi, Giovanni Signore, Fabio Vistoli, Arianna Menciassi
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1870054. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1002/advs.201870054
PMCID:
PMC6145215
Xian Tang, Hong Chen, Joice Sophia Ponraj, Sathish Chander Dhanabalan, Quanlan Xiao, Dianyuan Fan, Han Zhang
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1870055. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1002/advs.201870055
PMCID:
PMC6145305

Inside Back Cover

Fatih Inci, Mehmet O. Ozen, Yeseren Saylan, Morteza Miansari, Duygu Cimen, Raghu Dhara, Thiruppathiraja Chinnasamy, Mehmet Yuksekkaya, Chiara Filippini, Deepan Kishore Kumar, Semih Calamak, Yusuf Yesil, Naside Gozde Durmus, George Duncan, Leonard Klevan, Utkan Demirci
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1870056. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1002/advs.201870056
PMCID:
PMC6145254

Back Cover

Sreekanth J. Varma, Kowsik Sambath Kumar, Sudipta Seal, Swaminathan Rajaraman, Jayan Thomas
Adv Sci (Weinh) 2018 Sep; 5(9): 1870057. Published online 2018 Sep 19. doi: 10.1002/advs.201870057
PMCID:
PMC6145211

Articles from Advanced Science are provided here courtesy of Wiley-Blackwell