Logo of aclitLink to Publisher's site

Volume 24(4);  2017

Research Articles

Eglė Zlatkutė, Rasa Liutkevičienė, Alvita Vilkevičiūtė, Brigita Glebauskienė, Loresa Kriaučiūnienė, Silvija Jakštienė, Dalia Žaliūnienė
Acta Med Litu. 2017; 24(4): 177–190. doi: 10.6001/actamedica.v24i4.3613
PMCID:
PMC5818253
Nijolė Drazdienė, Mari Laan, Jolanta Zaikauskienė, Vytautas Usonis
Acta Med Litu. 2017; 24(4): 191–198. doi: 10.6001/actamedica.v24i4.3614
PMCID:
PMC5818254
Gabrielius Jakutis, Lina Ragelienė, Jelena Rascon
Acta Med Litu. 2017; 24(4): 199–208. doi: 10.6001/actamedica.v24i4.3615
PMCID:
PMC5818255
Virginija Šileikienė, Marius Urbonas, Mindaugas Matačiūnas, Jolita Norkūnienė
Acta Med Litu. 2017; 24(4): 209–218. doi: 10.6001/actamedica.v24i4.3616
PMCID:
PMC5818256

Articles from Acta Medica Lituanica are provided here courtesy of Lithuaniae Academia Scientiarum