Logo of aclitLink to Publisher's site

Volume 24(3);  2017

Research Articles

Rūta Dubakienė, Vilija Rubinaitė, Malvina Petronytė, Indrė Dalgėdienė, Odilija Rudzevičienė, Dalia Dubakaitė, Palmira Rudalevičienė, Aurelija Žvirblienė
Acta Med Litu. 2017; 24(3): 145–152. doi: 10.6001/actamedica.v24i3.3548
PMCID:
PMC5709053
Gabrielius Jakutis, Ieva Norkienė, Donata Ringaitienė, Tomas Jovaiša
Acta Med Litu. 2017; 24(3): 153–158. doi: 10.6001/actamedica.v24i3.3549
PMCID:
PMC5709054
Justina Katinaitė, Birutė Petrauskienė
Acta Med Litu. 2017; 24(3): 159–166. doi: 10.6001/actamedica.v24i3.3550
PMCID:
PMC5709055
Agnė Dzingutė, Gaivilė Pileičikienė, Aušra Baltrušaitytė, Gediminas Skirbutis
Acta Med Litu. 2017; 24(3): 167–175. doi: 10.6001/actamedica.v24i3.3551
PMCID:
PMC5709056
Jelena Volochovič, Diana Ramašauskaitė, Ramunė Šimkevičiūtė
Acta Med Litu. 2017; 24(3): 176–187. doi: 10.6001/actamedica.v24i3.3552
PMCID:
PMC5709057
Narimantas E. Samalavičius, Audrius Dulskas, Kęstutis Petrulis, Alfredas Kilius, Renatas Tikuišis, Raimundas Lunevičius
Acta Med Litu. 2017; 24(3): 188–192. doi: 10.6001/actamedica.v24i3.3553
PMCID:
PMC5709058

Articles from Acta Medica Lituanica are provided here courtesy of Lithuaniae Academia Scientiarum