Logo of acscentsciACS Central Science

Volume 4(6);  2018 Jun 27

Center Stage

Prachi Patel
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 662–663. Published online 2018 Jun 14. doi: 10.1021/acscentsci.8b00360
PMCID:
PMC6026783

First Reactions

Yuriko Aoki, Yuuichi Orimoto, Akira Imamura
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 664–665. Published online 2018 May 16. doi: 10.1021/acscentsci.8b00228
PMCID:
PMC6026773
Adam J. Rieth, Mircea Dincă
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 666–667. Published online 2018 Jun 15. doi: 10.1021/acscentsci.8b00337
PMCID:
PMC6026772

Outlook

Qiao Zhang, Yadong Yin
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 668–679. Published online 2018 May 29. doi: 10.1021/acscentsci.8b00201
PMCID:
PMC6026778

Research Articles

Xiaojun Ren, Ruijie Deng, Kaixiang Zhang, Yupeng Sun, Xucong Teng, Jinghong Li
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 680–687. Published online 2018 May 30. doi: 10.1021/acscentsci.8b00081
PMCID:
PMC6026782
Marc H. Garner, Roald Hoffmann, Sten Rettrup, Gemma C. Solomon
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 688–700. Published online 2018 Apr 25. doi: 10.1021/acscentsci.8b00086
PMCID:
PMC6026781
Shu Wang, Li Shuai, Basudeb Saha, Dionisios G. Vlachos, Thomas H. Epps, III
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 701–708. Published online 2018 May 15. doi: 10.1021/acscentsci.8b00140
PMCID:
PMC6026785
Valentina Corradi, Eduardo Mendez-Villuendas, Helgi I. Ingólfsson, Ruo-Xu Gu, Iwona Siuda, Manuel N. Melo, Anastassiia Moussatova, Lucien J. DeGagné, Besian I. Sejdiu, Gurpreet Singh, Tsjerk A. Wassenaar, Karelia Delgado Magnero, Siewert J. Marrink, D. Peter Tieleman
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 709–717. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1021/acscentsci.8b00143
PMCID:
PMC6028153
Lewis D. Blackman, Spyridon Varlas, Maria C. Arno, Zachary H. Houston, Nicholas L. Fletcher, Kristofer J. Thurecht, Muhammad Hasan, Matthew I. Gibson, Rachel K. O’Reilly
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 718–723. Published online 2018 May 16. doi: 10.1021/acscentsci.8b00168
PMCID:
PMC6026775
Xianzhou Xie, Congyang Mao, Xiangmei Liu, Lei Tan, Zhenduo Cui, Xianjin Yang, Shengli Zhu, Zhaoyang Li, Xubo Yuan, Yufeng Zheng, Kelvin Wai Kwok Yeung, Paul K. Chu, Shuilin Wu
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 724–738. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1021/acscentsci.8b00177
PMCID:
PMC6026779
Anna G. Baldwin, Alexander S. Ivanov, Neil J. Williams, Ross J. Ellis, Bruce A. Moyer, Vyacheslav S. Bryantsev, Jenifer C. Shafer
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 739–747. Published online 2018 Jun 14. doi: 10.1021/acscentsci.8b00223
PMCID:
PMC6026780
Yajie Yang, Muhammad Faheem, Lili Wang, Qinghao Meng, Haoyan Sha, Nan Yang, Ye Yuan, Guangshan Zhu
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 748–754. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1021/acscentsci.8b00232
PMCID:
PMC6026774
David Nieto Simavilla, Weide Huang, Caroline Housmans, Michele Sferrazza, Simone Napolitano
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 755–759. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1021/acscentsci.8b00240
PMCID:
PMC6026784
Xiaoli Huang, Björn Borgström, John Stegmayr, Yasmin Abassi, Monika Kruszyk, Hakon Leffler, Lo Persson, Sebastian Albinsson, Ramin Massoumi, Ivan G. Scheblykin, Cecilia Hegardt, Stina Oredsson, Daniel Strand
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 760–767. Published online 2018 Jun 14. doi: 10.1021/acscentsci.8b00257
PMCID:
PMC6026786
Youyoung Kim, Yoonsu Park, Sukbok Chang
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 768–775. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1021/acscentsci.8b00264
PMCID:
PMC6026776
Neil A. Hawbaker, Donna G. Blackmond
ACS Cent Sci. 2018 Jun 27; 4(6): 776–780. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1021/acscentsci.8b00297
PMCID:
PMC6026777

Articles from ACS Central Science are provided here courtesy of American Chemical Society