Logo of burnstraumBurns & Trauma

Volume 6;  2018

Case Report

Darnell J. Brown, Kuo Jung G. Lu, Kristina Chang, Jennifer Levin, John T. Schulz, III, Jeremy Goverman
Burns Trauma. 2018; 6: 6. Published online 2018 Mar 6. doi: 10.1186/s41038-018-0108-1
PMCID:
PMC5838870

Research Articles

Frank Li, Danielle Coombs
Burns Trauma. 2018; 6: 1. Published online 2018 Apr 6. doi: 10.1186/s41038-017-0106-8
PMCID:
PMC5887169
A. K. W. Cheah, T. Kangkorn, E. H. Tan, M. L. Loo, S. J. Chong
Burns Trauma. 2018; 6: 7. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s41038-018-0109-0
PMCID:
PMC5828346
Maryam Parvareh, Asrin Karimi, Satar Rezaei, Abraha Woldemichael, Sairan Nili, Bijan Nouri, Nader Esmail Nasab
Burns Trauma. 2018; 6: 9. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s41038-018-0111-6
PMCID:
PMC5844126
Luís Cabral, Vera Afreixo, Rita Meireles, Miguel Vaz, Catarina Chaves, Marisa Caetano, Luís Almeida, José Artur Paiva
Burns Trauma. 2018; 6: 10. Published online 2018 Mar 31. doi: 10.1186/s41038-018-0112-5
PMCID:
PMC5878422
Hao Tian, Liangxi Wang, Weiguo Xie, Chuanan Shen, Guanghua Guo, Jiaqi Liu, Chunmao Han, Licheng Ren, Yi Liang, Yong Tang, Yuan Wang, Meifang Yin, Jiaping Zhang, Yuesheng Huang
Burns Trauma. 2018; 6: 14. Published online 2018 May 23. doi: 10.1186/s41038-018-0118-z
PMCID:
PMC5964711
Tengfei Liu, Yuqing Liu, Menglong Liu, Ying Wang, Weifeng He, Gaoqiang Shi, Xiaohong Hu, Rixing Zhan, Gaoxing Luo, Malcolm Xing, Jun Wu
Burns Trauma. 2018; 6: 16. Published online 2018 May 21. doi: 10.1186/s41038-018-0115-2
PMCID:
PMC5961493

Reviews

Peng He, Junning Zhao, Jiumeng Zhang, Bo Li, Zhiyuan Gou, Maling Gou, Xiaolu Li
Burns Trauma. 2018; 6: 5. Published online 2018 Jan 23. doi: 10.1186/s41038-017-0104-x
PMCID:
PMC5778803
Khaled Al-Tarrah, Martin Hewison, Naiem Moiemen, Janet M. Lord
Burns Trauma. 2018; 6: 11. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1186/s41038-018-0113-4
PMCID:
PMC5910591
Ian C. C. King
Burns Trauma. 2018; 6: 12. Published online 2018 Apr 29. doi: 10.1186/s41038-018-0114-3
PMCID:
PMC5930865
Zhe Li, Peter Maitz
Burns Trauma. 2018; 6: 13. Published online 2018 May 28. doi: 10.1186/s41038-018-0117-0
PMCID:
PMC5971426

Articles from Burns & Trauma are provided here courtesy of BioMed Central