Logo of botanicstudBotanical Studies

Volume 59;  2018 Dec

Original Articles

Shih-Chang Yuan, Shih-Wen Chin, Chen-Yu Lee, Fure-Chyi Chen
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 1. Published online 2018 Jan 3. doi: 10.1186/s40529-017-0218-2
PMCID:
PMC5752644
San-Gwang Hwang, Chia-Yun Lee, Ching-Shan Tseng
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 2. Published online 2018 Jan 15. doi: 10.1186/s40529-018-0219-9
PMCID:
PMC5768580
Jeng-Shyan Deng, Jui-Shu Chang, Jung-Chun Liao, Wei Chao, Ming-Ming Lee, Chien-Hua Cheng, Guan-Jhong Huang
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 3. Published online 2018 Jan 22. doi: 10.1186/s40529-017-0216-4
PMCID:
PMC5778090
Hui-Ju Shen, Jen-Tsung Chen, Hsiao-Hang Chung, Wei-Chin Chang
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 4. Published online 2018 Jan 22. doi: 10.1186/s40529-018-0220-3
PMCID:
PMC5778089
Li Yun Yang, Shuang Long Yang, Jun Ying Li, Jun Hong Ma, Tao Pang, Cong Ming Zou, Bin He, Ming Gong
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 5. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s40529-018-0221-2
PMCID:
PMC5799153
Mona H. Soliman, Aisha A. M. Alayafi, Amr A. El Kelish, Abdelghafar M. Abu-Elsaoud
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 6. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.1186/s40529-018-0222-1
PMCID:
PMC5814394
Andreas Kempe, Christoph Neinhuis, Thea Lautenschläger
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 7. Published online 2018 Feb 17. doi: 10.1186/s40529-018-0223-0
PMCID:
PMC5816730
Xu Zeng, Yuanyuan Li, Hong Ling, Juan Chen, Shunxing Guo
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 8. Published online 2018 Mar 6. doi: 10.1186/s40529-018-0224-z
PMCID:
PMC5840113
Roderick Bouman, Peter van Welzen, Sukaibin Sumail, Guillaume Echevarria, Peter D. Erskine, Antony van der Ent
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 9. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s40529-018-0225-y
PMCID:
PMC5869324
Hisayoshi Nozaki, Noriko Ueki, Mari Takusagawa, Shota Yamashita, Osami Misumi, Ryo Matsuzaki, Masanobu Kawachi, Yin-Ru Chiang, Jiunn-Tzong Wu
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 10. Published online 2018 Apr 3. doi: 10.1186/s40529-018-0227-9
PMCID:
PMC5882469
Shun-Wun Ke, Guan-Heng Chen, Chung-Tse Chen, Jason T. C. Tzen, Chin-Ying Yang
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 11. Published online 2018 Apr 3. doi: 10.1186/s40529-018-0226-x
PMCID:
PMC5882471
Yao Tang, Wei Zhang, Yan-Li Yin, Peng Feng, Hong-ling Li, Ying Chang
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 12. Published online 2018 Apr 24. doi: 10.1186/s40529-018-0228-8
PMCID:
PMC5915979
Emily Schofield, Edward P. Jones, Viswambharan Sarasan
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 13. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s40529-018-0229-7
PMCID:
PMC5943204
Wei-Hong Liang, Tung-Wu Chang, Yuh-Chyang Charng
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 14. Published online 2018 May 15. doi: 10.1186/s40529-018-0230-1
PMCID:
PMC5953908
Kuan-Fu Lin, Meng-Yu Tsai, Chung-An Lu, Shaw-Jye Wu, Ching-Hui Yeh
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 15. Published online 2018 May 21. doi: 10.1186/s40529-018-0231-0
PMCID:
PMC5962528
Kulsumpun Krobanan, Wei-Chiang Shen
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 17. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1186/s40529-018-0233-y
PMCID:
PMC6029984
Riyadh Muhaidat, Mohammad H. Brake, Mazhar Al Zoubi, Robert I. Colautti, Amjad Al-Nasser, Muheeb Awawdeh, Khalid Al-Batayneh, Wesam Al Khateeb, Athena D. McKown, Jamil Lahham, Ahmad El-Oqlah
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 18. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1186/s40529-018-0234-x
PMCID:
PMC6060189
Guo-Zhang M. Song, Kuo-Jung Chao, David Doley, David Yates
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 19. Published online 2018 Jul 28. doi: 10.1186/s40529-018-0235-9
PMCID:
PMC6064577
Lela Z. Culpepper, Hsiao-Hsuan Wang, Tomasz E. Koralewski, William E. Grant, William E. Rogers
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 20. Published online 2018 Aug 6. doi: 10.1186/s40529-018-0236-8
PMCID:
PMC6079111

Review

Michael F. Fay
Bot Stud. 2018 Dec; 59: 16. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1186/s40529-018-0232-z
PMCID:
PMC5988927

Articles from Botanical Studies are provided here courtesy of Springer