Logo of bmcmudisBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Musculoskeletal Disorders

Volume 19;  2018

Case Reports

Chao-Hua Fang, Hua Liu, Jun-Hui Zhang, Shi-Gui Yan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 19. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s12891-017-1919-0
PMCID:
PMC5773136
Rubén Cuesta-Barriuso, Roberto O. Trelles-Martínez
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 26. Published online 2018 Jan 22. doi: 10.1186/s12891-018-1934-9
PMCID:
PMC5778692
Sung-Hyun Lee, Sung-Hyun Noh, Keun-Churl Chun, Joung-Kyue Han, Churl-Hong Chun
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 69. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1186/s12891-018-1981-2
PMCID:
PMC5833041
Yuichiro Matsui, Daisuke Kawamura, Hiroaki Kida, Kanako C. Hatanaka, Norimasa Iwasaki
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 90. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s12891-018-2010-1
PMCID:
PMC5870218
Safi Alqatari, Roberta Visevic, Nina Marshall, John Ryan, Grainne Murphy
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 126. Published online 2018 Apr 20. doi: 10.1186/s12891-018-2044-4
PMCID:
PMC5909229
Francesco Bozzao, Stella Bernardi, Franca Dore, Lorenzo Zandonà, Fabio Fischetti
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 145. Published online 2018 May 14. doi: 10.1186/s12891-018-2068-9
PMCID:
PMC5952696
Jingyu Jia, Qiangqiang Wei, Tianlong Wu, Dingwen He, Xigao Cheng
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 154. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s12891-018-2070-2
PMCID:
PMC5964658
Chenxi Cao, Zhengming Cao, Guangyu Liu, Songyang Liu, Yanqi Ye, Tiezheng Sun
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 163. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s12891-018-2087-6
PMCID:
PMC5968595
Sun-jung Yoon, Myung-sik Park, Dean K. Matsuda, Yun Ho Choi
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 184. Published online 2018 Jun 4. doi: 10.1186/s12891-018-2091-x
PMCID:
PMC5987599
Xiao Liang, Tang Liu, Chuang Yuan, Wanchun Wang, Peixiong Liang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 251. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1186/s12891-018-2152-1
PMCID:
PMC6060474
Shanxi Wang, Lei Liu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 254. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1186/s12891-018-2186-4
PMCID:
PMC6060536
Hui Lu, LiFeng Chen, Shuai Jiang, Hui Shen
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 298. Published online 2018 Aug 18. doi: 10.1186/s12891-018-2229-x
PMCID:
PMC6098828
Jun-Jie Du, Yu-Fei Chen, Ye Peng, Xiao-jie Li, Wei Ma
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 316. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1186/s12891-018-2227-z
PMCID:
PMC6124007
Cliodhna Farthing, Gernot Lang, Matthias J. Feucht, Norbert P. Südkamp, Kaywan Izadpanah
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 330. Published online 2018 Sep 11. doi: 10.1186/s12891-018-2248-7
PMCID:
PMC6134778
Kazutaka Mizuta, Motoki Sonohata, Osamu Nozaki, Tomoki Kobatake, Daisuke Nakayama, Tadatsugu Morimoto, Masaaki Mawatari
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 336. Published online 2018 Sep 18. doi: 10.1186/s12891-018-2255-8
PMCID:
PMC6142345

Correspondence

Yu Wang, Jin Yang, Yuqing Yan, Lifeng Zhang, Chuan Guo, Zhiyu Peng, Qingquan Kong
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 214. Published online 2018 Jul 11. doi: 10.1186/s12891-018-2147-y
PMCID:
PMC6042418

Review

Walter Ryan Smith, Parke William Hudson, Brent Andrew Ponce, Sakthivel Rajan Rajaram Manoharan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 67. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1186/s12891-018-1990-1
PMCID:
PMC5833027

Technical Advances

Xinjie Wu, Mingsheng Tan, Yingna Qi, Ping Yi, Feng Yang, Xiangsheng Tang, Qingying Hao
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 11. Published online 2018 Jan 11. doi: 10.1186/s12891-018-1928-7
PMCID:
PMC5765715
Qiuliang Zhu, Bin Xu, Jinzhu Lv, Maohua Yan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 104. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1186/s12891-018-2026-6
PMCID:
PMC5885363
James M. Elliott, Jon Cornwall, Ewan Kennedy, Rebecca Abbott, Rebecca J. Crawford
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 171. Published online 2018 May 28. doi: 10.1186/s12891-018-2074-y
PMCID:
PMC5972401
Guanyi Liu, Erman Chen, Dingli Xu, Weihu Ma, Leijie Zhou, Jianming Chen, Zhijun Pan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 288. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1186/s12891-018-2214-4
PMCID:
PMC6094563
Zhen Jian, Rongguang Ao, Jianhua Zhou, Xinhua Jiang, Dianying Zhang, Baoqing Yu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 319. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1186/s12891-018-2216-2
PMCID:
PMC6123955
Jiantao Li, Zhirui Li, Xiang Wang, Gongzi Zhang, Ye Peng, Shuwei Zhang, Peifu Tang, Lihai Zhang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 332. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1186/s12891-018-2228-y
PMCID:
PMC6136216

Research Articles

Alina C. Stout, Mary F. Barbe, Charles B. Eaton, Mamta Amin, Fatimah Al-Eid, Lori Lyn Price, Bing Lu, Grace H. Lo, Ming Zhang, Jincheng Pang, Timothy E. McAlindon, Jeffrey B. Driban
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 1. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1186/s12891-017-1921-6
PMCID:
PMC5755424
Laura Wirth, Alexander Klein, Andrea Baur-Melnyk, Thomas Knösel, Lars H. Lindner, Falk Roeder, Volkmar Jansson, Hans Roland Dürr
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 2. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1186/s12891-017-1924-3
PMCID:
PMC5756424
Heidi Arponen, Janna Waltimo-Sirén, Helena Valta, Outi Mäkitie
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 3. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s12891-017-1922-5
PMCID:
PMC5759205
Michael A. Heffler, Ryan Barlow, Yin Xi, Daichi Hayashi, Hayden Box, Michael Huo, Avneesh Chhabra
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 4. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s12891-017-1926-1
PMCID:
PMC5759219
F. L. Loth, M. C. Liebensteiner, J. M. Giesinger, K. Giesinger, H. R. Bliem, B. Holzner
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 5. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s12891-017-1923-4
PMCID:
PMC5759839
Wilhelmus Johannes Andreas Grooten, Lisa Sandberg, John Ressman, Nicolas Diamantoglou, Elin Johansson, Eva Rasmussen-Barr
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 6. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s12891-017-1927-0
PMCID:
PMC5759879
Rongguang Ao, Yalong Zhu, Jianhua Zhou, Zhen Jian, Jifei Shi, Cheng Li, Wankun Hu, Baoqing Yu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 7. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s12891-017-1903-8
PMCID:
PMC5759215
Akram Jahjah, Dietmar Seidenspinner, Karl Schüttler, Antonio Klasan, Thomas J. Heyse, Dominik Malcherczyk, Bilal Farouk El-Zayat
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 8. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s12891-017-1909-2
PMCID:
PMC5759174
Dominik Malcherczyk, Thomas J. Heyse, Bilal F. El-Zayat, Vanessa Kunzke, Roland Moll, Susanne Fuchs-Winkelmann, Jürgen R. J. Paletta
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 9. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s12891-017-1920-7
PMCID:
PMC5761152
Maciej J. K. Simon, Henry F. H. Halm, Markus Quante
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 10. Published online 2018 Jan 10. doi: 10.1186/s12891-017-1925-2
PMCID:
PMC5761192
Seiji Watanabe, Toshiaki Takahashi, Jun Takeba, Hiromasa Miura
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 12. Published online 2018 Jan 11. doi: 10.1186/s12891-018-1931-z
PMCID:
PMC5765670
Wenhao Hu, Xuesong Zhang, Jiayi Yu, Fanqi Hu, Hao Zhang, Yan Wang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 13. Published online 2018 Jan 15. doi: 10.1186/s12891-018-1929-6
PMCID:
PMC5769555
Han Ting Wang, Josée Fafard, Stéphane Ahern, Pascal-André Vendittoli, Paul Hebert
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 14. Published online 2018 Jan 16. doi: 10.1186/s12891-018-1935-8
PMCID:
PMC5771036
Qingsong Xie, Jing Zhang, Feng Lu, Hao Wu, Zan Chen, Fengzeng Jian
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 15. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s12891-018-1937-6
PMCID:
PMC5773142
Juan Wu, Jianhua Xu, Kang Wang, Qicui Zhu, Jingyu Cai, Jiale Ren, Shuang Zheng, Changhai Ding
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 16. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s12891-018-1936-7
PMCID:
PMC5773016
Asger Reinstrup Bihlet, Inger Byrjalsen, Anne-Christine Bay-Jensen, Jeppe Ragnar Andersen, Claus Christiansen, Bente Juel Riis, Ivo Valter, Morten A. Karsdal, Marc C. Hochberg
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 17. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s12891-018-1938-5
PMCID:
PMC5773024
Benjamin Panzram, Ines Bertlich, Tobias Reiner, Tilman Walker, Sébastien Hagmann, Tobias Gotterbarm
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 18. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s12891-017-1883-8
PMCID:
PMC5773134
David Alejandro González-Chica, Simon Vanlint, Elizabeth Hoon, Nigel Stocks
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 20. Published online 2018 Jan 18. doi: 10.1186/s12891-018-1941-x
PMCID:
PMC5774097
Anne Winther, Lone Jørgensen, Luai Awad Ahmed, Tore Christoffersen, Anne-Sofie Furberg, Guri Grimnes, Rolf Jorde, Ole Andreas Nilsen, Elaine Dennison, Nina Emaus
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 21. Published online 2018 Jan 19. doi: 10.1186/s12891-018-1933-x
PMCID:
PMC5775543
Junfeng Zhang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 22. Published online 2018 Jan 19. doi: 10.1186/s12891-018-1932-y
PMCID:
PMC5775565
Tomoko Fujii, Hiroyuki Oka, Junji Katsuhira, Juichi Tonosu, Satoshi Kasahara, Sakae Tanaka, Ko Matsudaira
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 23. Published online 2018 Jan 19. doi: 10.1186/s12891-018-1940-y
PMCID:
PMC5775591
Tobias Helfen, Georg Siebenbürger, Florian Haasters, Wolfgang Böcker, Ben Ockert
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 24. Published online 2018 Jan 19. doi: 10.1186/s12891-018-1944-7
PMCID:
PMC5775546
L. Torén, H. Hebelka, I. Kasperska, H. Brisby, K. Lagerstrand
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 25. Published online 2018 Jan 22. doi: 10.1186/s12891-018-1930-0
PMCID:
PMC5778755
Philipp R. Heuberer, Georg Brandl, Leo Pauzenberger, Brenda Laky, Bernhard Kriegleder, Werner Anderl
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 28. Published online 2018 Jan 22. doi: 10.1186/s12891-018-1945-6
PMCID:
PMC5778649
Feng-Hang Chang, Alan M. Jette, Mary D. Slavin, Kristin Baker, Pengsheng Ni, Julie J. Keysor
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 29. Published online 2018 Jan 23. doi: 10.1186/s12891-018-1942-9
PMCID:
PMC5782393
Juichi Tonosu, Hirohiko Inanami, Hiroyuki Oka, Yuichi Takano, Hisashi Koga, Yohei Yuzawa, Ryutaro Shiboi, Yasushi Oshima, Satoshi Baba, Sakae Tanaka, Ko Matsudaira
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 30. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s12891-018-1947-4
PMCID:
PMC5781322
Pichitchai Atthakomol, Worapaka Manosroi, Areerak Phanphaisarn, Sureeporn Phrompaet, Sawan Iammatavee, Siam Tongprasert
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 32. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s12891-018-1948-3
PMCID:
PMC5784684
Sung Hyun Noh, Ho Yeol Zhang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 33. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s12891-018-1950-9
PMCID:
PMC5784656
Melina Dritsaki, Oliver Rivero-Arias, Alastair Gray, Catherine Ball, Jagdeep Nanchahal
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 34. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s12891-018-1949-2
PMCID:
PMC5785840
Pan-pan Hu, Miao Yu, Xiao-guang Liu, Zhong-qiang Chen, Zhong-jun Liu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 36. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1186/s12891-018-1954-5
PMCID:
PMC5796570
Rong Xing, Wangmi Liu, Xilei Li, Libo Jiang, Mumingjiang Yishakea, Jian Dong
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 37. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1186/s12891-018-1951-8
PMCID:
PMC5795794
Giuseppe Salvatore, Alessandra Berton, Hugo Giambini, Mauro Ciuffreda, Pino Florio, Umile Giuseppe Longo, Vincenzo Denaro, Andrew Thoreson, Kai-Nan An
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 38. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s12891-018-1953-6
PMCID:
PMC5799979
Guomin Ren, Ian Lutz, Pamela Railton, J. Preston Wiley, Jenelle McAllister, James Powell, Roman J. Krawetz
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 39. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s12891-018-1955-4
PMCID:
PMC5800026
Albert Tan, Victoria Y. Strauss, Joanne Protheroe, Kate M. Dunn
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 40. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.1186/s12891-018-1952-7
PMCID:
PMC5801684
Chang Ho Shin, Doo Jae Lee, In Ho Choi, Tae-Joon Cho, Won Joon Yoo
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 41. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.1186/s12891-018-1960-7
PMCID:
PMC5801812
Jigang Lou, Beiyu Wang, Tingkui Wu, Wenjie Wu, Huibo Li, Ziyang Liu, Hao Liu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 42. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1186/s12891-018-1957-2
PMCID:
PMC5803898
Ghaith A. Ishtaya, Yazan M. Anabtawi, Sa’ed H. Zyoud, Waleed M. Sweileh
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 43. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1186/s12891-018-1961-6
PMCID:
PMC5803863
U. Flodin, B. Rolander, H. Löfgren, B. Krapi, F. Nyqvist, C. Wåhlin
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 44. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1186/s12891-018-1956-3
PMCID:
PMC5807762
Yoon-Ho Kwak, Sahnghoon Lee, Myung Chul Lee, Hyuk-Soo Han
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 45. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1186/s12891-018-1959-0
PMCID:
PMC5807733
Sung-Hee Oh, Dam Kim, Young Eun Lee, Deog-Yoon Kim, Yu Kyung Lee, Joo-Hyun Lee, Sang-Cheol Bae, Yun Young Choi, Junhee Pyo, Jeonghoon Ahn, Yoon-Kyoung Sung
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 46. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.1186/s12891-018-1958-1
PMCID:
PMC5809900
Seyed Ahmad Raeissadat, Afshin Karimzadeh, Masoud Hashemi, Leila Bagherzadeh
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 49. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12891-018-1963-4
PMCID:
PMC5810049
Vala Flosadottir, Richard Frobell, Ewa M. Roos, Eva Ageberg
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 50. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12891-018-1973-2
PMCID:
PMC5809873
Young Yi, Dong-Il Chun, Sung Hun Won, Suyeon Park, Sanghyeon Lee, Jaeho Cho
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 51. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12891-018-1974-1
PMCID:
PMC5811968
Rebecca Woehl, Johannes Maier, Sebastian Gehmert, Christoph Palm, Birgit Riebschlaeger, Michael Nerlich, Michaela Huber
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 52. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12891-018-1975-0
PMCID:
PMC5812049
Tobias Schmidt, Katharina Ebert, Tim Rolvien, Nicola Oehler, Jens Lohmann, Luca Papavero, Ralph Kothe, Michael Amling, Florian Barvencik, Haider Mussawy
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 53. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12891-018-1970-5
PMCID:
PMC5811985
Alice Wichelhaus, Christoph Harms, Julia Neumann, Steffen Ziegler, Günther Kundt, Karl Josef Prommersberger, Thomas Mittlmeier, Marion Mühldorfer-Fodor
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 54. Published online 2018 Feb 14. doi: 10.1186/s12891-018-1971-4
PMCID:
PMC5813357
Anne Postler, Cornelia Lützner, Franziska Beyer, Eric Tille, Jörg Lützner
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 55. Published online 2018 Feb 14. doi: 10.1186/s12891-018-1977-y
PMCID:
PMC5813428
Tobias Lange, Tobias L. Schulte, Georg Gosheger, Albert Schulze Boevingloh, Raul Mayr, Werner Schmoelz
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 57. Published online 2018 Feb 14. doi: 10.1186/s12891-018-1967-0
PMCID:
PMC5813396
Anu M. Räisänen, Sami Kokko, Kati Pasanen, Mari Leppänen, Arja Rimpelä, Jari Villberg, Jari Parkkari
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 58. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.1186/s12891-018-1969-y
PMCID:
PMC5815200
Jonathan G. Quicke, Nadine E. Foster, Peter R. Croft, Reuben O. Ogollah, Melanie A. Holden
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 59. Published online 2018 Feb 17. doi: 10.1186/s12891-018-1968-z
PMCID:
PMC5816451
Liang-Tseng Kuo, Wei-Hsiu Hsu, Ching-Chi Chi, Jae Chul Yoo
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 60. Published online 2018 Feb 17. doi: 10.1186/s12891-018-1972-3
PMCID:
PMC5816518
Rikke K. Jensen, Peter Kent, Tue S. Jensen, Per Kjaer
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 62. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1186/s12891-018-1978-x
PMCID:
PMC5819254
Grzegorz Guzik
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 63. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.1186/s12891-018-1979-9
PMCID:
PMC5819657
Maik Sliepen, Elsa Mauricio, Matthijs Lipperts, Bernd Grimm, Dieter Rosenbaum
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 64. Published online 2018 Feb 23. doi: 10.1186/s12891-018-1980-3
PMCID:
PMC5824451
Taketoshi Yasuda, Kayo Suzuki, Yoshiharu Kawaguchi, Shoji Seki, Hiroto Makino, Kenta Watanabe, Takeshi Hori, Tohru Yamagami, Masahiko Kanamori, Tomoatsu Kimura
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 66. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s12891-018-1988-8
PMCID:
PMC5831840
Stefanie N. Hofstede, Maaike G. J. Gademan, Theo Stijnen, Rob G. H. H. Nelissen, Perla J. Marang- van de Mheen, on behalf of the ARGON-OPTIMA study group
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 68. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1186/s12891-018-1991-0
PMCID:
PMC5833034
Teemu P. Hevonkorpi, Antti P. Launonen, Tuomas T. Huttunen, Pekka Kannus, Seppo Niemi, Ville M. Mattila
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 70. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1186/s12891-018-1983-0
PMCID:
PMC5834887
Ko Matsudaira, Hiroyuki Oka, Yasushi Oshima, Hirotaka Chikuda, Yuki Taniguchi, Yoshitaka Matsubayashi, Mika Kawaguchi, Emiko Sato, Haruka Murano, Thomas Laurent, Sakae Tanaka, Anne F. Mannion
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 71. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1186/s12891-018-1986-x
PMCID:
PMC5834844
Sarah Drew, Rachael Gooberman-Hill, Christopher Lavy
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 72. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1186/s12891-018-1984-z
PMCID:
PMC5834880
Adeel Anwar, Zhen Zhang, Decheng Lv, Gang Lv, Zhi Zhao, Yanfeng Wang, Yue Cai, Wasim Qasim, Muhammad Umar Nazir, Ming Lu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 73. Published online 2018 Mar 6. doi: 10.1186/s12891-018-1989-7
PMCID:
PMC5840778
Shunan Liu, Yuancheng Zhang, Hongda Bao, Peng Yan, Zezhang Zhu, Zhen Liu, Bangping Qian, Yong Qiu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 74. Published online 2018 Mar 7. doi: 10.1186/s12891-018-1992-z
PMCID:
PMC5842636
F. Gilbert, T. M. Heintel, M. G. Jakubietz, H. Köstler, C. Sebald, R. H. Meffert, A. M. Weng
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 75. Published online 2018 Mar 7. doi: 10.1186/s12891-018-2001-2
PMCID:
PMC5842610
Irena Kovačević, Višnja Majerić Kogler, Tihana Magdić Turković, Lidija Fumić Dunkić, Željko Ivanec, Davorina Petek
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 76. Published online 2018 Mar 7. doi: 10.1186/s12891-018-1997-7
PMCID:
PMC5842573
Jen-Ta Shih, Chun-Lin Kuo, Tsu-Te Yeh, Hsain-Chung Shen, Ru-Yu Pan, Chia-Chun Wu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 77. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s12891-018-1995-9
PMCID:
PMC5845202
Yuji Kohno, Mitsuru Mizuno, Nobutake Ozeki, Hisako Katano, Koji Otabe, Hideyuki Koga, Mikio Matsumoto, Haruka Kaneko, Yuji Takazawa, Ichiro Sekiya
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 78. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s12891-018-1998-6
PMCID:
PMC5845365
Shannon Stark Taylor, Jaime M. Hughes, Cynthia J. Coffman, Amy S. Jeffreys, Christi S. Ulmer, Eugene Z. Oddone, Hayden B. Bosworth, William S. Yancy, Jr, Kelli D. Allen
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 79. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s12891-018-1993-y
PMCID:
PMC5845198
Jong Jin Yoo, Dong Hyun Kim, Hyun Ah Kim
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 80. Published online 2018 Mar 12. doi: 10.1186/s12891-018-1999-5
PMCID:
PMC5848445
Okihiro Onishi, Kazuya Ikoma, Masamitsu Kido, Yukichi Kabuto, Keiichiro Ueshima, Ken-ichi Matsuda, Masaki Tanaka, Toshikazu Kubo
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 81. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1186/s12891-018-2002-1
PMCID:
PMC5851162
Seung Yeol Lee, Soon-Sun Kwon, Chin Youb Chung, Kyoung Min Lee, Ki Hyuk Sung, Sangwoo Kim, Moon Seok Park
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 82. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1186/s12891-018-2003-0
PMCID:
PMC5856371
Christoph Ihle, Christoph Weiß, Gunnar Blumenstock, Ulrich Stöckle, Björn Gunnar Ochs, Christian Bahrs, Andreas Nüssler, Anna Janine Schreiner
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 83. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1186/s12891-018-2004-z
PMCID:
PMC5856317
S. C. Ibeneme, C. Ekanem, A. Ezuma, N. Iloanusi, N. N. Lasebikan, O. A. Lasebikan, O. E. Oboh
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 84. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1186/s12891-018-2000-3
PMCID:
PMC5856195
Duan Wang, Hui Zhu, Wei-Kun Meng, Hao-Yang Wang, Ze-Yu Luo, Fu-Xing Pei, Qi Li, Zong-Ke Zhou
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 85. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1186/s12891-018-1996-8
PMCID:
PMC5856392
Zhipeng Huang, Yuan Liu, Wenjun Xie, Xiang Li, Xiaodong Qin, Jun Hu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 86. Published online 2018 Mar 20. doi: 10.1186/s12891-018-1982-1
PMCID:
PMC5859573
Yu-Hao Huang, Chin Lin, Jia-Hwa Yang, Leou-Chyr Lin, Chih-Yuan Mou, Kwo-Tsao Chiang, Man-Gang Lee, Hsien-Feng Chang, Hsueh-Lu Chang, Wen Su, Shih-Jen Yeh, Hung Chang, Chih-Chien Wang, Sui-Lung Su
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 87. Published online 2018 Mar 21. doi: 10.1186/s12891-018-2006-x
PMCID:
PMC5861654
Sai-hu Mao, Xu Sun, Ben-long Shi, Yong Qiu, Bang-ping Qian, Jack C. Y. Cheng
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 88. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s12891-018-1987-9
PMCID:
PMC5870088
F. Gilbert, L. Eden, R. Meffert, F. Konietschke, J. Lotz, L. Bauer, W. Staab
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 89. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s12891-018-2016-8
PMCID:
PMC5870213
Bill Reynolds, Nick Maister, Stephen D. Gill, Shaun Waring, Peter Schoch, Sally Beattie, Andrew Thomson, Richard S. Page
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 91. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s12891-018-2005-y
PMCID:
PMC5870822
Takashi Nawata, Makoto Kubo, Takafumi Nomura, Keiji Oishi, Kosaku Shiragami, Tadayoshi Ikegami, Munemasa Okada, Shigeki Kobayashi, Masafumi Yano
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 93. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s12891-018-2008-8
PMCID:
PMC5872524
Luigi Tarallo, Raffaele Mugnai, Martina Rocchi, Francesco Capra, Fabio Catani
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 94. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s12891-018-2014-x
PMCID:
PMC5872384
Marc Perron, Chantal Gendron, Pierre Langevin, Jean Leblond, Marianne Roos, Jean-Sébastien Roy
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 95. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s12891-018-2022-x
PMCID:
PMC5879551
Andreas W. Blomkvist, Fredrik Eika, Eling D. de Bruin, Stig Andersen, Martin Jorgensen
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 96. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s12891-018-2015-9
PMCID:
PMC5879800
Vivek A. S. Ramakrishna, Uphar Chamoli, Luke L. Viglione, Naomi Tsafnat, Ashish D. Diwan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 98. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s12891-018-2011-0
PMCID:
PMC5879802
Toru Doi, Hirokazu Inoue, Yasuhisa Arai, Osamu Shirado, Tokuhide Doi, Ken Yamazaki, Koki Uno, Haruhisa Yanagida, Katsushi Takeshita
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 99. Published online 2018 Apr 3. doi: 10.1186/s12891-018-2025-7
PMCID:
PMC5883312
Lin-nan Wang, Bo-wen Hu, Lei Wang, Yue-ming Song, Xi Yang, Li-min Liu, Hao Liu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 101. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1186/s12891-018-2017-7
PMCID:
PMC5883531
Tao JIN, Weifeng LIU, Hairong XU, Yuan LI, Lin HAO, Xiaohui NIU
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 102. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1186/s12891-018-2023-9
PMCID:
PMC5883340
Xuchao Shi, Tianlong Pan, Dengying Wu, Rong Chen, Zeng Lin, Jun Pan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 103. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1186/s12891-018-2012-z
PMCID:
PMC5883261
Fan Zhang, Haocheng Xu, Hongli Wang, Fang Geng, Xiaosheng Ma, Minghao Shao, Shun Xu, Feizhou Lu, Jianyuan Jiang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 105. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1186/s12891-018-2027-5
PMCID:
PMC5885299
Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Narihito Nagoshi, Kazuhiro Takeuchi, Kanji Mori, Shuta Ushio, Akio Iwanami, Tsuyoshi Yamada, Shoji Seki, Takashi Tsuji, Kanehiro Fujiyoshi, Mitsuru Furukawa, Soraya Nishimura, Kanichiro Wada, Takeo Furuya, Yukihiro Matsuyama, Tomohiko Hasegawa, Katsushi Takeshita, Atsushi Kimura, Masahiko Abematsu, Hirotaka Haro, Tetsuro Ohba, Masahiko Watanabe, Hiroyuki Katoh, Kei Watanabe, Hiroshi Ozawa, Haruo Kanno, Shiro Imagama, Kei Ando, Shunsuke Fujibayashi, Masao Koda, Masashi Yamazaki, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 107. Published online 2018 Apr 5. doi: 10.1186/s12891-018-2009-7
PMCID:
PMC5887213
Tengbo Yu, Hao Tao, Fenglei Xu, Yanling Hu, Chengdong Zhang, Guangjie Zhou
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 108. Published online 2018 Apr 5. doi: 10.1186/s12891-018-2024-8
PMCID:
PMC5887211
Holger Cramer, Wolf E. Mehling, Felix J. Saha, Gustav Dobos, Romy Lauche
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 109. Published online 2018 Apr 6. doi: 10.1186/s12891-018-2031-9
PMCID:
PMC5889545
Oren Zack, Regina Levin, Ayala Krakov, Aharon S. Finestone, Shlomo Moshe
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 110. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1186/s12891-018-2037-3
PMCID:
PMC5891960
Tobias Wiklund, Steven J. Linton, Peter Alföldi, Björn Gerdle
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 111. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1186/s12891-018-2020-z
PMCID:
PMC5892036
Jeremy S. Somerson, Aaron J. Bois, Jeffrey Jeng, Kamal I. Bohsali, John W. Hinchey, Michael A. Wirth
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 112. Published online 2018 Apr 11. doi: 10.1186/s12891-018-2018-6
PMCID:
PMC5896041
Pål André Amundsen, David W. Evans, Dévan Rajendran, Philip Bright, Tom Bjørkli, Sandra Eldridge, Rachelle Buchbinder, Martin Underwood, Robert Froud
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 113. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1186/s12891-018-2034-6
PMCID:
PMC5898037
Wei Xu, Silian Wang, Chao Chen, Yifan Li, Yunhan Ji, Xiaodong Zhu, Zhikun Li
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 114. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1186/s12891-018-2040-8
PMCID:
PMC5898070
Benedito Felipe Rabay Pimentel, Flávio Faloppa, Marcel Jun Sugawara Tamaoki, João Carlos Belloti
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 115. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1186/s12891-018-2036-4
PMCID:
PMC5898048
Katie Joanna Lee, Peter David Clegg, Eithne Josephine Comerford, Elizabeth Gail Canty-Laird
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 116. Published online 2018 Apr 12. doi: 10.1186/s12891-018-2038-2
PMCID:
PMC5897930
Jae-Man Kwak, Gu-Hee Jung
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 117. Published online 2018 Apr 14. doi: 10.1186/s12891-018-2046-2
PMCID:
PMC5899831
Alison Hammond, Yeliz Prior, Sarah Tyson
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 118. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1186/s12891-018-2032-8
PMCID:
PMC5902839
Zongyu Zhang, Yawei Li, Weimin Jiang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 119. Published online 2018 Apr 17. doi: 10.1186/s12891-018-2033-7
PMCID:
PMC5905145
Ricky Watari, Sean T. Osis, Angkoon Phinyomark, Reed Ferber
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 120. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1186/s12891-018-2045-3
PMCID:
PMC5907713
Anette Larsson, Annie Palstam, Jan Bjersing, Monika Löfgren, Malin Ernberg, Eva Kosek, Björn Gerdle, Kaisa Mannerkorpi
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 121. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1186/s12891-018-2047-1
PMCID:
PMC5907704
Patrick Stephan, Maarten A. Röling, Nina M. C. Mathijssen, Gerjon Hannink, Rolf M. Bloem
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 122. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1186/s12891-018-2030-x
PMCID:
PMC5909271
Yu Zhang, Xiaodong Qin, Lijun Song, Xiang Li
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 123. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1186/s12891-018-1994-x
PMCID:
PMC5907748
Sheila Sprague, Paul Tornetta, III, Gerard P. Slobogean, Nathan N. O’Hara, Paula McKay, Brad Petrisor, Kyle J. Jeray, Emil H. Schemitsch, David Sanders, Mohit Bhandari, on behalf of the FLOW Investigators
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 124. Published online 2018 Apr 20. doi: 10.1186/s12891-018-2029-3
PMCID:
PMC5909275
Xiaomeng Wang, Huixin Liu, Guman Duan, Yingzhen Niu, Chang Liu, Fei Wang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 125. Published online 2018 Apr 20. doi: 10.1186/s12891-018-2039-1
PMCID:
PMC5909269
B. L. Uhlig, T. Sand, T. I. Nilsen, P. J. Mork, K. Hagen
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 128. Published online 2018 Apr 25. doi: 10.1186/s12891-018-2035-5
PMCID:
PMC5921548
Na Yuan, Jia Li, Meng Li, Wenchen Ji, Zhaogang Ge, Lihong Fan, Kunzheng Wang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 129. Published online 2018 Apr 27. doi: 10.1186/s12891-018-2050-6
PMCID:
PMC5923022
Ki Hyuk Sung, Soon-Sun Kwon, Chin Youb Chung, Kyoung Min Lee, Jaeyoung Kim, Seung Yeol Lee, Moon Seok Park
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 130. Published online 2018 Apr 27. doi: 10.1186/s12891-018-2049-z
PMCID:
PMC5923189
Anthony W. Gilbert, Iva Hauptmannova, Anju Jaggi
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 133. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s12891-018-2042-6
PMCID:
PMC5930518
Andrew M. Garratt, Markus G. Naumann, Ulf Sigurdsen, Stein Erik Utvåg, Knut Stavem
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 134. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s12891-018-2051-5
PMCID:
PMC5930432
David B. Berry, Jennifer Padwal, Seth Johnson, Callan L. Parra, Samuel R. Ward, Bahar Shahidi
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 135. Published online 2018 May 7. doi: 10.1186/s12891-018-2059-x
PMCID:
PMC5938809
Sang Ho Kwak, Seung-Jun Lee, Hee Seok Jeong, Min Uk Do, Kuen Tak Suh
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 136. Published online 2018 May 7. doi: 10.1186/s12891-018-2069-8
PMCID:
PMC5938800
Donghua Huang, Jinrong Xiao, Xiangyu Deng, Kaige Ma, Hang Liang, Deyao Shi, Fashuai Wu, Zengwu Shao
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 137. Published online 2018 May 7. doi: 10.1186/s12891-018-2057-z
PMCID:
PMC5938814
Benlong Shi, Liang Xu, Saihu Mao, Leilei Xu, Zhen Liu, Xu Sun, Zezhang Zhu, Yong Qiu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 138. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s12891-018-2054-2
PMCID:
PMC5941792
Jonas Wakker, Wolfgang Kratzer, Tilmann Graeter, Julian Schmidberger, PhD for the Elasto Study Group
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 139. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s12891-018-2056-0
PMCID:
PMC5943988
U. Plenge, M. B. Nortje, L. C. Marais, J. D. Jordaan, R. Parker, N. van der Westhuizen, J. F. van der Merwe, J. Marais, W. V. September, G. L. Davies, T. Pretorius, C. Solomon, P. Ryan, A. M. Torborg, Z. Farina, R. Smit, C. Cairns, H. Shanahan, S. Sombili, A. Mazibuko, H. R. Hobbs, O. S. Porrill, N. E. Timothy, R. E. Siebritz, C. van der Westhuizen, A. J. Troskie, C. A. Blake, L. A. Gray, T. W. Munting, H. K. S. Steinhaus, P. Rowe, J. G. van der Walt, R. Isaacs Noordien, A. Theron, B. M. Biccard
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 140. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s12891-018-2062-2
PMCID:
PMC5944094
Shu-tao Gao, Zheng-tao Lv, Chuan-kun Zhou, Chao Mao, Wei-bin Sheng
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 141. Published online 2018 May 10. doi: 10.1186/s12891-018-2066-y
PMCID:
PMC5944070
Zixian Yang, Peggy Poh Hoon Lim, Sing Hwee Teo, Huiwen Chen, Huaying Qiu, Yong Hao Pua
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 142. Published online 2018 May 11. doi: 10.1186/s12891-018-2065-z
PMCID:
PMC5946461
Marina Katsu, Tetsuro Ohba, Shigeto Ebata, Hirotaka Haro
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 143. Published online 2018 May 14. doi: 10.1186/s12891-018-2064-0
PMCID:
PMC5952377
Marie-Therese Puth, Manuela Klaschik, Matthias Schmid, Klaus Weckbecker, Eva Münster
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 144. Published online 2018 May 14. doi: 10.1186/s12891-018-2060-4
PMCID:
PMC5952640
M. Schreijenberg, P. A. J. Luijsterburg, Y. D. M. Van Trier, D. Rizopoulos, M. A. Koopmanschap, L. Voogt, C. G. Maher, B. W. Koes
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 146. Published online 2018 May 14. doi: 10.1186/s12891-018-2063-1
PMCID:
PMC5952647
H. Y. Chen, I. A. Harris, K. Sutherland, J-F. Levesque
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 148. Published online 2018 May 16. doi: 10.1186/s12891-018-2043-5
PMCID:
PMC5956807
Pernilla Peterson, Carl Johan Tiderius, Emma Olsson, Björn Lundin, Lars E. Olsson, Jonas Svensson
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 149. Published online 2018 May 16. doi: 10.1186/s12891-018-2071-1
PMCID:
PMC5956845
Stefan Rahm, Karl Wieser, David E. Bauer, Felix WA Waibel, Dominik C. Meyer, Christian Gerber, Sandro F. Fucentese
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 150. Published online 2018 May 16. doi: 10.1186/s12891-018-2072-0
PMCID:
PMC5956558
Qi Lai, Tian Gao, Xin Lv, Xuqiang Liu, Zongmiao Wan, Min Dai, Bin Zhang, Tao Nie
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 151. Published online 2018 May 16. doi: 10.1186/s12891-018-2073-z
PMCID:
PMC5956921
Jessica Rauh, Alexander Klein, Andrea Baur-Melnyk, Thomas Knösel, Lars Lindner, Falk Roeder, Volkmar Jansson, Hans Roland Dürr
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 152. Published online 2018 May 17. doi: 10.1186/s12891-018-2053-3
PMCID:
PMC5960141
Kanichiro Wada, Toshihiro Tanaka, Gentaro Kumagai, Hitoshi Kudo, Toru Asari, Daisuke Chiba, Seiya Ota, Keita Kamei, On Takeda, Shigeyuki Nakaji, Yasuyuki Ishibashi
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 153. Published online 2018 May 17. doi: 10.1186/s12891-018-2055-1
PMCID:
PMC5960180
Juhani Multanen, Mikko Honkanen, Arja Häkkinen, Ilkka Kiviranta
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 155. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s12891-018-2078-7
PMCID:
PMC5964707
Daniela Converso, Sara Viotti, Ilaria Sottimano, Vincenza Cascio, Gloria Guidetti
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 156. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s12891-018-2081-z
PMCID:
PMC5964727
Keiji Yoshioka, Tomochika Kisukeda, Ryoji Zuinen, Yosuke Yasuda, Kenji Miyamoto
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 157. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s12891-018-2077-8
PMCID:
PMC5964640
Gildasio Daltro, Bruno Adelmo Franco, Thiago Batista Faleiro, Davi Araujo Veiga Rosário, Paula Braga Daltro, Roberto Meyer, Vitor Fortuna
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 158. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s12891-018-2067-x
PMCID:
PMC5964644
Marion Lindner, Olaf Nosseir, Anett Keller-Pliessnig, Per Teigelack, Martin Teufel, Sefik Tagay
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 159. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s12891-018-2058-y
PMCID:
PMC5964720
Tony Antoniou, Erin M. Macdonald, Zhan Yao, Tara Gomes, Mina Tadrous, Joanne M.-W. Ho, Muhammad M. Mamdani, David N. Juurlink, for the Canadian Drug Safety and Effectiveness Research Network
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 160. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s12891-018-2076-9
PMCID:
PMC5964967
Joseph J. Knapik, Marilyn A. Sharp, Scott J. Montain
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 161. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s12891-018-2061-3
PMCID:
PMC5964907
Radovan Kubeš, Peter Salaj, Rastislav Hromádka, Josef Včelák, Aleš Antonín Kuběna, Monika Frydrychová, Štěpán Magerský, Michal Burian, Martin Ošťádal, Jan Vaculik
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 162. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s12891-018-2080-0
PMCID:
PMC5964921
Koichiro Murata, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Kevin Cheng, Koichi Masuda, Akihiro Sudo
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 164. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s12891-018-2086-7
PMCID:
PMC5968599
Xingquan Xu, Chen Yao, Rui Wu, Wenjin Yan, Yao Yao, Kai Song, Qing Jiang, Dongquan Shi
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 165. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s12891-018-2083-x
PMCID:
PMC5968546
Monica Unsgaard-Tøndel, Ingunn Gunnes Kregnes, Tom I. L. Nilsen, Gunn Hege Marchand, Torunn Askim
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 166. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s12891-018-2082-y
PMCID:
PMC5968566
Tien-Yu Yang, Tsan-Wen Huang, Po-Yao Chuang, Kuo-Chin Huang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 167. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s12891-018-2092-9
PMCID:
PMC5968519
Matthias Aurich, Gunther O. Hofmann, Florian Gras, Bernd Rolauffs
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 168. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s12891-018-2079-6
PMCID:
PMC5968539
Jan Hubert, Lukas Weiser, Sandra Hischke, Annemarie Uhlig, Tim Rolvien, Tobias Schmidt, Sebastian Karl Butscheidt, Klaus Püschel, Wolfgang Lehmann, Frank Timo Beil, Thelonius Hawellek
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 169. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s12891-018-2094-7
PMCID:
PMC5968601
Jian Xu, Haifeng Liu, Wei Lu, Dingfu Li, Weimin Zhu, Kan Ouyang, Bing Wu, Liangquan Peng, Daping Wang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 170. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s12891-018-2104-9
PMCID:
PMC5968503
Jonathan R. B. Hutt, Avtar Sur, Hartej Sur, Aine Ringrose, Mark S. Rickman
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 172. Published online 2018 May 29. doi: 10.1186/s12891-018-2099-2
PMCID:
PMC5975526
Sarah M. Greising, Gordon L. Warren, W. Michael Southern, Anna S. Nichenko, Anita E. Qualls, Benjamin T. Corona, Jarrod A. Call
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 173. Published online 2018 May 29. doi: 10.1186/s12891-018-2095-6
PMCID:
PMC5975473
Akinobu Nishimura, Naoya Ito, Shigeto Nakazora, Ko Kato, Toru Ogura, Akihiro Sudo
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 174. Published online 2018 May 29. doi: 10.1186/s12891-018-2100-0
PMCID:
PMC5975621
Yuichi Nishikawa, Takanori Kokubun, Naohiko Kanemura, Tetsuya Takahashi, Masayasu Matsumoto, Hirofumi Maruyama, Kiyomi Takayanagi
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 175. Published online 2018 May 29. doi: 10.1186/s12891-018-2107-6
PMCID:
PMC5975588
G. Cattaneo, A. De Caro, F. Napoli, D. Chiapale, P. Trada, A. Camera
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 176. Published online 2018 May 30. doi: 10.1186/s12891-018-2105-8
PMCID:
PMC5977739
Mingmin Shi, Lei Chen, Haobo Wu, Yangxin Wang, Wei Wang, Yujie Zhang, Shigui Yan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 177. Published online 2018 May 30. doi: 10.1186/s12891-018-2101-z
PMCID:
PMC5977548
Akihiko Hiyama, Hiroyuki Katoh, Daisuke Sakai, Masato Sato, Masahiro Tanaka, Masahiko Watanabe
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 178. Published online 2018 May 30. doi: 10.1186/s12891-018-2108-5
PMCID:
PMC5977547
Katarina Friberger Pajalic, Aleksandra Turkiewicz, Martin Englund
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 179. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s12891-018-2102-y
PMCID:
PMC5984803
Kyra De Coninck, Karen Hambly, John W. Dickinson, Louis Passfield
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 180. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s12891-018-2088-5
PMCID:
PMC5984750
Orna Fennelly, Catherine Blake, Oliver FitzGerald, Roisin Breen, Jennifer Ashton, Aisling Brennan, Aoife Caffrey, François Desmeules, Caitriona Cunningham
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 181. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s12891-018-2106-7
PMCID:
PMC5984783
Andreas Seidler, Laura Lüben, Janice Hegewald, Ulrich Bolm-Audorff, Annekatrin Bergmann, Falk Liebers, Christina Ramdohr, Karla Romero Starke, Alice Freiberg, Susanne Unverzagt
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 182. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s12891-018-2085-8
PMCID:
PMC5984732
A. Searle, M. J. Spink, V. H. Chuter
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 183. Published online 2018 Jun 2. doi: 10.1186/s12891-018-2113-8
PMCID:
PMC5985059
Akihiko Takeuchi, Norio Yamamoto, Katsuhiro Hayashi, Hidenori Matsubara, Hiroaki Kimura, Shinji Miwa, Takashi Higuchi, Kensaku Abe, Yuta Taniguchi, Hiroyuki Tsuchiya
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 185. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1186/s12891-018-2109-4
PMCID:
PMC5991440
Junqiang Yin, Hui Wu, Jian Tu, Changye Zou, Gang Huang, Xianbiao Xie, Yulong He, Jingnan Shen
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 186. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1186/s12891-018-2084-9
PMCID:
PMC5991456
Ronen Debi, Evyatar Slamowicz, Ornit Cohen, Avi Elbaz, Omri Lubovsky, Dror Lakstein, Zachary Tan, Ehud Atoun
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 188. Published online 2018 Jun 8. doi: 10.1186/s12891-018-2097-4
PMCID:
PMC5992835
Taro Tezuka, Yutaka Inaba, Naomi Kobayashi, Hyonmin Choe, Syota Higashihira, Tomoyuki Saito
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 189. Published online 2018 Jun 9. doi: 10.1186/s12891-018-2110-y
PMCID:
PMC5994239
Cheng-Tzu Wang, Jia-Wan Chen, Karl Wu, Chiang-Sang Chen, Wen-Chih Chen, Jwo-Luen Pao, Chih-Hung Chang, Tsung-Yu Lan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 190. Published online 2018 Jun 9. doi: 10.1186/s12891-018-2120-9
PMCID:
PMC5994253
Wenbo Wei, Shajie Dang, Dapeng Duan, Ling Wei
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 191. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1186/s12891-018-2122-7
PMCID:
PMC6000941
Elisabeth Thornes, Hilde Stendal Robinson, Nina Køpke Vøllestad
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 192. Published online 2018 Jun 15. doi: 10.1186/s12891-018-2111-x
PMCID:
PMC6003037
Yen-Ting Cho, Wen-Yen Hsu, Li-Fong Lin, Yen-Nung Lin
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 193. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1186/s12891-018-2118-3
PMCID:
PMC6010177
Hong-Wei Chen, Hong-Hui He, Bin-Li Gao
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 194. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1186/s12891-018-2117-4
PMCID:
PMC6011204
Linzette Deidrè Morris, Kurt John Daniels, Bhaswati Ganguli, Quinette Abegail Louw
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 196. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.1186/s12891-018-2075-x
PMCID:
PMC6055346
F. Gilbert, R. H. Meffert, J. Schmalzl, A. M. Weng, H. Köstler, L. Eden
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 197. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.1186/s12891-018-2096-5
PMCID:
PMC6055352
Thérése Jönsson, Eva Ekvall Hansson, Carina A. Thorstensson, Frida Eek, Patrick Bergman, Leif E. Dahlberg
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 198. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.1186/s12891-018-2098-3
PMCID:
PMC6055349
Christian Herren, Rolf Sobottke, Miguel Pishnamaz, Max Joseph Scheyerer, Jan Bredow, Leonard Westermann, Eva Maria Berger, Stavros Oikonomidis, Peer Eysel, Jan Siewe
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 199. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.1186/s12891-018-2103-x
PMCID:
PMC6050678
Sarah Dupuis, Carole Fortin, Christiane Caouette, Isabelle Leclair, Carl-Éric Aubin
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 200. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.1186/s12891-018-2112-9
PMCID:
PMC6055339
Samantha Bay, Lukas Kuster, Neil McLean, Michelle Byrnes, Markus Stefan Kuster
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 201. Published online 2018 Jun 21. doi: 10.1186/s12891-018-2121-8
PMCID:
PMC6055334
Leif Mattisson, Lasse J. Lapidus, Anders Enocson
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 203. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1186/s12891-018-2126-3
PMCID:
PMC6020365
Shotaro Takano, Kentaro Uchida, Gen Inoue, Toshihide Matsumoto, Jun Aikawa, Dai Iwase, Manabu Mukai, Masayuki Miyagi, Masashi Takaso
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 204. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1186/s12891-018-2127-2
PMCID:
PMC6020436
Richard J. Napier, Christopher O’Neill, Seamus O’Brien, Emer Doran, Brian Mockford, Jens Boldt, David E. Beverland
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 205. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1186/s12891-018-2128-1
PMCID:
PMC6020353
Michiel F. Reneman, Franka P. C. Waterschoot, Elseline Bennen, Henrica R. Schiphorst Preuper, Pieter U. Dijkstra, Jan H. B. Geertzen
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 206. Published online 2018 Jun 30. doi: 10.1186/s12891-018-2125-4
PMCID:
PMC6026334
M. E. van Eck, C. M. Lameijer, M. El Moumni
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 207. Published online 2018 Jun 30. doi: 10.1186/s12891-018-2114-7
PMCID:
PMC6026503
Vivian E. J. Bruls, Nicole W. H. Jansen, Sander M. J. van Kuijk, IJmert Kant, Caroline H. G. Bastiaenen
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 208. Published online 2018 Jun 30. doi: 10.1186/s12891-018-2116-5
PMCID:
PMC6026512
Mirko Brandes, Norman Wirsik, Hanna Niehoff, Jörg Heimsoth, Bernd Möhring
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 209. Published online 2018 Jun 30. doi: 10.1186/s12891-018-2130-7
PMCID:
PMC6026519
Er-Yuan Liao, Zhen-Lin Zhang, Wei-Bo Xia, Hua Lin, Qun Cheng, Li Wang, Yong-Qiang Hao, De-Cai Chen, Hai Tang, Yong-De Peng, Li You, Liang He, Zhao-Heng Hu, Chun-Li Song, Fang Wei, Jue Wang, Lei Zhang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 210. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1186/s12891-018-2090-y
PMCID:
PMC6030763
Bowen Su, Roger Newson, Harry Soljak, Michael Soljak
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 211. Published online 2018 Jul 9. doi: 10.1186/s12891-018-2093-8
PMCID:
PMC6038238
Xi Yang, Bowen Hu, Yueming Song, Limin Liu, Chunguang Zhou, Zhongjie Zhou, Ganjun Feng
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 212. Published online 2018 Jul 9. doi: 10.1186/s12891-018-2135-2
PMCID:
PMC6038256
Mihail-Lazar Mioc, Radu Prejbeanu, Dinu Vermesan, Horia Haragus, Marius Niculescu, Daniel Laurentiu Pop, Andrei Dan Balanescu, Daniel Malita, Bogdan Deleanu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 213. Published online 2018 Jul 11. doi: 10.1186/s12891-018-2141-4
PMCID:
PMC6042243
Florian B. Imhoff, Joscha Schnell, Alejandro Magaña, Theresa Diermeier, Bastian Scheiderer, Sepp Braun, Andreas B. Imhoff, Robert A. Arciero, Knut Beitzel
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 215. Published online 2018 Jul 11. doi: 10.1186/s12891-018-2140-5
PMCID:
PMC6042371
Bing Wang, Guohua Lü, Lei Kuang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 216. Published online 2018 Jul 12. doi: 10.1186/s12891-018-2136-1
PMCID:
PMC6043970
Yongchun Zhou, Can Chen, Zhu Guo, Shanshan Xie, Jianzhong Hu, Hongbin Lu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 220. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2149-9
PMCID:
PMC6052527
Chris Bishop, Dominic Thewlis, Susan Hillier
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 222. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2131-6
PMCID:
PMC6052580
Hailey C. Cunningham, Daniel W. D. West, Leslie M. Baehr, Franklin D. Tarke, Keith Baar, Sue C. Bodine, Blaine A. Christiansen
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 223. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2156-x
PMCID:
PMC6052521
Roland Zügner, Roy Tranberg, Vera Lisovskaja, Johan Kärrholm
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 224. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2145-0
PMCID:
PMC6052585
John Edwin, Daniel Morris, Shahbaz Ahmed, Paul Townsley, Paul Manning, Benjamin Gooding
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 226. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2164-x
PMCID:
PMC6052509
Yong Tae Kim, Min Wook Kang, Joon Kyu Lee, Young Min Lee, Joong Il Kim
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 227. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2151-2
PMCID:
PMC6052595
Cheng Jin, Eun-Kyoo Song, Quan-He Jin, Nam-Hun Lee, Jong-Keun Seon
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 228. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2161-0
PMCID:
PMC6052617
N. Berger, D. Lewens, M. Salzmann, A. Hapfelmeier, L. Döderlein, P. M. Prodinger
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 229. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2160-1
PMCID:
PMC6052525
A. B. Ahrberg, C. Horstmeier, D. Berner, W. Brehm, C. Gittel, A. Hillmann, C. Josten, G. Rossi, S. Schubert, K. Winter, J. Burk
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 230. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2163-y
PMCID:
PMC6052633
Chuang Liu, Allieu Kamara, Yunhui Yan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 231. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2132-5
PMCID:
PMC6052563
M. T. Berninger, J. Friederichs, W. Leidinger, P. Augat, V. Bühren, C. Fulghum, W. Reng
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 232. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2154-z
PMCID:
PMC6052689
Tom P. Walsh, John B. Arnold, Angela M. Evans, Alison Yaxley, Raechel A. Damarell, E. Michael Shanahan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 233. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2137-0
PMCID:
PMC6052598
Junichi Nakamura, Takaki Inoue, Toru Suguro, Masahiko Suzuki, Takahisa Sasho, Shigeo Hagiwara, Ryuichiro Akagi, Sumihisa Orita, Kazuhide Inage, Tsutomu Akazawa, Seiji Ohtori
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 234. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2138-z
PMCID:
PMC6052709
Yizhong Li, Lisheng Yan, Siqing Cai, Peiwen Wang, Huafeng Zhuang, Haiming Yu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 235. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2171-y
PMCID:
PMC6052683
Justine M. Naylor, Andrew Hart, Rajat Mittal, Ian A. Harris, Wei Xuan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 236. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2134-3
PMCID:
PMC6052669
Jing Zhang, Yuxuan Wei, Yue Gong, Yang Dong, Zhichang Zhang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 237. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1186/s12891-018-2167-7
PMCID:
PMC6053794
Megan Pignato, Liubov Arbeeva, Todd A. Schwartz, Leigh F. Callahan, Jennifer Cooke, Yvonne M. Golightly, Adam P. Goode, Bryan C. Heiderscheit, Carla Hill, Kim M. Huffman, Herbert H. Severson, Kelli D. Allen
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 238. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1186/s12891-018-2139-y
PMCID:
PMC6053740
Qining Yang, Yongwei Zhou, Youjia Xu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 239. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1186/s12891-018-2168-6
PMCID:
PMC6053762
Felix Dyrna, Andreas Voss, Leo Pauzenberger, Elifho Obopilwe, Augustus D. Mazzocca, Alessandro Castagna, Cory Edgar
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 240. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1186/s12891-018-2089-4
PMCID:
PMC6053743
Johannes C. Reichert, Eberhard von Rottkay, Franz Roth, Tim Renz, Johannes Hausmann, Julius Kranz, Lars Rackwitz, Ulrich Nöth, Maximilian Rudert
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 241. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1186/s12891-018-2133-4
PMCID:
PMC6053824
Hai Wang, Zheping Zhang, Guixing Qiu, Jianguo Zhang, Jianxiong Shen
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 242. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1186/s12891-018-2148-x
PMCID:
PMC6053713
Peter Michael Prodinger, Dominik Bürklein, Peter Foehr, Kilian Kreutzer, Hakan Pilge, Andreas Schmitt, Rüdiger v. Eisenhart-Rothe, Rainer Burgkart, Oliver Bissinger, Thomas Tischer
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 243. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1186/s12891-018-2155-y
PMCID:
PMC6053723
Cecilie Mullerup Kiel, Kim Lyngby Mikkelsen, Michael Rindom Krogsgaard
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 244. Published online 2018 Jul 21. doi: 10.1186/s12891-018-2170-z
PMCID:
PMC6054858
Jenni N. E. Harjula, Juha Paloneva, Jaason Haapakoski, Juha Kukkonen, Ville Äärimaa, the Finnish Shoulder Arthroplasty Registry Group
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 245. Published online 2018 Jul 21. doi: 10.1186/s12891-018-2150-3
PMCID:
PMC6054850
Theresa Diermeier, Elmar Herbst, Sepp Braun, Emine Saracuz, Andreas Voss, Andreas B. Imhoff, Andrea Achtnich
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 246. Published online 2018 Jul 21. doi: 10.1186/s12891-018-2174-8
PMCID:
PMC6054851
Chen Wang, Chen Zhang, De-Lin Liu, Wen-Wen Tong, Chong-Ru He, Xuan Huang, Wei-Dong Xu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 247. Published online 2018 Jul 21. doi: 10.1186/s12891-018-2129-0
PMCID:
PMC6054857
Alvin Chao-Yu Chen, Chun-Jui Weng, Ying-Chao Chou, Chun-Ying Cheng
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 248. Published online 2018 Jul 23. doi: 10.1186/s12891-018-2162-z
PMCID:
PMC6057089
M. T. Berninger, J. Friederichs, W. Leidinger, P. Augat, V. Bühren, C. Fulghum, W. Reng
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 249. Published online 2018 Jul 24. doi: 10.1186/s12891-018-2165-9
PMCID:
PMC6056928
Danielle D. P. Berghmans, Antoine F. Lenssen, Pieter J. Emans, Rob A. de Bie
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 250. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1186/s12891-018-2159-7
PMCID:
PMC6060557
Daniel Cury Ribeiro, Angus Belgrave, Ana Naden, Helen Fang, Patrick Matthews, Shayla Parshottam
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 252. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1186/s12891-018-2157-9
PMCID:
PMC6060458
Ali Jabran, Chris Peach, Zhenmin Zou, Lei Ren
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 253. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1186/s12891-018-2185-5
PMCID:
PMC6060456
Nolan S. Horner, Paul A. Moroz, Raman Bhullar, Anthony Habib, Nicole Simunovic, Ivan Wong, Asheesh Bedi, Olufemi R. Ayeni
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 255. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1186/s12891-018-2188-2
PMCID:
PMC6060556
Nam Hoon Moon, Won Chul Shin, Min Uk Do, Seung Hun Woo, Seung Min Son, Kuen Tak Suh
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 256. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1186/s12891-018-2193-5
PMCID:
PMC6060539
Yoon Yi Kim, Bo Mi Chung, Wan Tae Kim
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 257. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1186/s12891-018-2189-1
PMCID:
PMC6060517
Brittney A. Luc-Harkey, Clare E. Safran-Norton, Lisa A. Mandl, Jeffrey N. Katz, Elena Losina
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 258. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12891-018-2182-8
PMCID:
PMC6062861
Anna Voelker, Nicolas H. von der Hoeh, Christoph-Eckhard Heyde
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 259. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12891-018-2180-x
PMCID:
PMC6062987
Margarete K. Akens, Claudia Chien, Ryan N. Katchky, Hans J. Kreder, Joel Finkelstein, Cari M. Whyne
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 260. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12891-018-2199-z
PMCID:
PMC6062927
Lars Helbig, Georg W. Omlor, Adriana Ivanova, Thorsten Guehring, Robert Sonntag, J. Philippe Kretzer, Susann Minkwitz, Britt Wildemann, Gerhard Schmidmaier
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 261. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12891-018-2203-7
PMCID:
PMC6062917
Hiroshi Mano, Sayaka Fujiwara, Kazuyuki Takamura, Hiroshi Kitoh, Shinichiro Takayama, Tsutomu Ogata, Shuji Hashimoto, Nobuhiko Haga
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 262. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12891-018-2195-3
PMCID:
PMC6064073
Jianji Wang, Long Yang, Qingjun Li, Zhanyu Wu, Yu Sun, Qiang Zou, Xuanze Li, Zhe Xu, Chuan Ye
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 263. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12891-018-2200-x
PMCID:
PMC6064120
Tereza Kropáčková, Olga Šléglová, Olga Růžičková, Jiří Vencovský, Karel Pavelka, Ladislav Šenolt
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 264. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12891-018-2179-3
PMCID:
PMC6064100
Aurore Hermet, Alexandra Roren, Marie-Martine Lefevre-Colau, Adrien Gautier, Jonathan Linieres, Serge Poiraudeau, Clémence Palazzo
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 265. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12891-018-2173-9
PMCID:
PMC6064172
Kyu-Jin Cho, Jong-Keun Seon, Won-Young Jang, Chun-Gon Park, Eun-Kyoo Song
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 266. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12891-018-2190-8
PMCID:
PMC6064102
H. H. Ceylan, B. Caypinar
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 267. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12891-018-2184-6
PMCID:
PMC6064045
Hisaki Aiba, Masaaki Kobayashi, Yuko Waguri-Nagaya, Hideyuki Goto, Jun Mizutani, Satoshi Yamada, Hideki Okamoto, Masahiro Nozaki, Hiroto Mitsui, Shinji Miwa, Makoto Kobayashi, Kojiro Endo, Shiro Saito, Taeko Goto, Takanobu Otsuka
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 268. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12891-018-2176-6
PMCID:
PMC6064064
Frederic Martens, Geoffrey Lesage, Jeffrey M. Muir, Jonathan R. Stieber
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 269. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s12891-018-2178-4
PMCID:
PMC6064165
Lijuan Zhang, Haixia Cao, Qiuxiang Zhang, Ting Fu, Rulan Yin, Yunfei Xia, Liren Li, Zhifeng Gu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 270. Published online 2018 Jul 28. doi: 10.1186/s12891-018-2146-z
PMCID:
PMC6064110
Kristine Godziuk, Carla M. Prado, Linda J. Woodhouse, Mary Forhan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 271. Published online 2018 Jul 28. doi: 10.1186/s12891-018-2175-7
PMCID:
PMC6064616
Joyce A. C. van Tunen, Andrea Dell’Isola, Carsten Juhl, Joost Dekker, Martijn Steultjens, Jonas B. Thorlund, Hans Lund
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 273. Published online 2018 Jul 28. doi: 10.1186/s12891-018-2202-8
PMCID:
PMC6064629
Moon Jong Chang, Min Kyu Song, Min Gyu Kyung, Jae Hoon Shin, Chong Bum Chang, Seung-Baik Kang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 274. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1186/s12891-018-2166-8
PMCID:
PMC6069712
Yeliz Prior, Alan Tennant, Sarah Tyson, Ingvild Kjeken, Alison Hammond
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 275. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1186/s12891-018-2177-5
PMCID:
PMC6069818
Manayesh Delele, Balamurugan Janakiraman, Abey Bekele Abebe, Ararso Tafese, Alexander T. M. van de Water
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 276. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1186/s12891-018-2192-6
PMCID:
PMC6069959
Jun Qiao, Lingyan Xiao, Leilei Xu, Zhen Liu, Xu Sun, Bangping Qian, Zezhang Zhu, Yong Qiu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 277. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.1186/s12891-018-2207-3
PMCID:
PMC6090980
Chun-De Liao, Guo-Min Xie, Jau-Yih Tsauo, Hung-Chou Chen, Tsan-Hon Liou
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 278. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.1186/s12891-018-2204-6
PMCID:
PMC6090995
Joseph K. Kendal, Annalise Abbott, Sahil Kooner, Herman Johal, Shannon K. T. Puloski, Michael J. Monument
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 279. Published online 2018 Aug 6. doi: 10.1186/s12891-018-2210-8
PMCID:
PMC6080518
John D. Collins, Leonard O’Sullivan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 280. Published online 2018 Aug 7. doi: 10.1186/s12891-018-2191-7
PMCID:
PMC6080419
Tobias M. Kraus, Charlotte Abele, Thomas Freude, Atesch Ateschrang, Ulrich Stöckle, Fabian M. Stuby, Steffen Schröter
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 281. Published online 2018 Aug 7. doi: 10.1186/s12891-018-2209-1
PMCID:
PMC6081854
Yong-Qing Yan, Qing-Jiang Pang, Ren-Jie Xu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 282. Published online 2018 Aug 7. doi: 10.1186/s12891-018-2208-2
PMCID:
PMC6081914
Fengping Gan, Jianzhong Jiang, Zhaolin Xie, Shengbin Huang, Ying Li, Guoping Chen, Haitao Tan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 283. Published online 2018 Aug 7. doi: 10.1186/s12891-018-2187-3
PMCID:
PMC6081909
Kejie Wang, Minjie Chu, Wenge Ding, Qing Jiang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 284. Published online 2018 Aug 7. doi: 10.1186/s12891-018-2197-1
PMCID:
PMC6081910
Junfeng Zeng, Hao Liu, Xin Rong, Beiyu Wang, Yi Yang, Xinlin Gao, Tingkui Wu, Ying Hong
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 285. Published online 2018 Aug 7. doi: 10.1186/s12891-018-2201-9
PMCID:
PMC6081809
Christoph Biehl, Thomas Braun, Ulrich Thormann, Amir Oda, Gabor Szalay, Stefan Rehart
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 286. Published online 2018 Aug 14. doi: 10.1186/s12891-018-2172-x
PMCID:
PMC6090583
Young-Ah Choi, Seong-Min Chun, Yale Kim, Hyung-Ik Shin
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 287. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1186/s12891-018-2212-6
PMCID:
PMC6094451
Qi Cheng, Jin-long Tang, Jiang-jiang Gu, Kai-jin Guo, Wang-shou Guo, Bai-liang Wang, Feng-chao Zhao
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 289. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1186/s12891-018-2219-z
PMCID:
PMC6097200
Wen Jie Choy, Kevin Phan, Ashish D. Diwan, Chon Sum Ong, Ralph J. Mobbs
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 290. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1186/s12891-018-2213-5
PMCID:
PMC6097319
Takashi Hoshino, Kunikazu Tsuji, Hiroaki Onuma, Mio Udo, Hiroko Ueki, Masako Akiyama, Kahaer Abula, Hiroki Katagiri, Kazumasa Miyatake, Toshihumi Watanabe, Ichiro Sekiya, Hideyuki Koga, Takeshi Muneta
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 291. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1186/s12891-018-2221-5
PMCID:
PMC6097215
D. G. Hoy, T. Raikoti, E. Smith, A. Tuzakana, T. Gill, K. Matikarai, J. Tako, A. Jorari, F. Blyth, A. Pitaboe, R. Buchbinder, I. Kalauma, P. Brooks, C. Lepers, A. Woolf, A. Briggs, L. March
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 292. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1186/s12891-018-2198-0
PMCID:
PMC6097436
Masahito Oshina, Yasushi Oshima, Yoshitaka Matsubayashi, Yuki Taniguchi, Hirotaka Chikuda, Kiehyun Daniel Riew, Sakae Tanaka
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 293. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1186/s12891-018-2218-0
PMCID:
PMC6097445
Piya Pinsornsak, Adisai Chaiwuttisak, Krit Boontanapibul
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 294. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1186/s12891-018-2220-6
PMCID:
PMC6097347
Emma Louise Healey, Ebenezer K. Afolabi, Martyn Lewis, John J. Edwards, Kelvin P. Jordan, Andrew Finney, Clare Jinks, Elaine M. Hay, Krysia S. Dziedzic
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 295. Published online 2018 Aug 17. doi: 10.1186/s12891-018-2196-2
PMCID:
PMC6097435
Akira M. Murakami, Andrew J. Kompel, Lars Engebretsen, Xinning Li, Bruce B. Forster, Michel D. Crema, Daichi Hayashi, Mohamed Jarraya, Frank W. Roemer, Ali Guermazi
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 296. Published online 2018 Aug 17. doi: 10.1186/s12891-018-2224-2
PMCID:
PMC6097204
Takashi Fukushima, Koichi Ogura, Toru Akiyama, Katsushi Takeshita, Akira Kawai
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 297. Published online 2018 Aug 18. doi: 10.1186/s12891-018-2217-1
PMCID:
PMC6098838
Joyce A. C. van Tunen, George Peat, Alessio Bricca, Lars B. Larsen, Jens Søndergaard, Trine Thilsing, Ewa M. Roos, Jonas B. Thorlund
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 300. Published online 2018 Aug 21. doi: 10.1186/s12891-018-2183-7
PMCID:
PMC6102878
Ziyang Sun, Cunyi Fan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 302. Published online 2018 Aug 21. doi: 10.1186/s12891-018-2226-0
PMCID:
PMC6102796
Aderson Loureiro, Maria Constantinou, Laura E. Diamond, Belinda Beck, Rod Barrett
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 303. Published online 2018 Aug 21. doi: 10.1186/s12891-018-2230-4
PMCID:
PMC6103991
Kaja Smedbråten, Britt Elin Øiestad, Yngve Røe
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 304. Published online 2018 Aug 22. doi: 10.1186/s12891-018-2142-3
PMCID:
PMC6106870
Fabienne Reynard, Philippe Vuistiner, Bertrand Léger, Michel Konzelmann
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 305. Published online 2018 Aug 22. doi: 10.1186/s12891-018-2169-5
PMCID:
PMC6106764
Jordan Edwards, Jill Hayden, Mark Asbridge, Kirk Magee
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 306. Published online 2018 Aug 23. doi: 10.1186/s12891-018-2237-x
PMCID:
PMC6106829
Anisha B. Dua, Tuhina Neogi, Rachel A. Mikolaitis, Joel A. Block, Najia Shakoor
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 307. Published online 2018 Aug 25. doi: 10.1186/s12891-018-2206-4
PMCID:
PMC6109299
Yan-Jun Che, Hai-Tao Li, Ting Liang, Xi Chen, Jiang-Bo Guo, Hua-Ye Jiang, Zong-Ping Luo, Hui-Lin Yang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 308. Published online 2018 Aug 28. doi: 10.1186/s12891-018-2235-z
PMCID:
PMC6114269
Robert A. Laird, Jennifer L. Keating, Peter Kent
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 309. Published online 2018 Aug 28. doi: 10.1186/s12891-018-2233-1
PMCID:
PMC6114878
Benjamin J. F. Dean, Nicholas D. Riley, Earl Robert McCulloch, Jennifer C. E. Lane, Amy Beth Touzell, Alastair J. Graham
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 310. Published online 2018 Aug 29. doi: 10.1186/s12891-018-2236-y
PMCID:
PMC6116451
Wei Li, Liang Yuan, Guojun Tong, Youhua He, Yue Meng, Song Hao, Jianting Chen, Jun Guo, Richard Bringhurst, Dehong Yang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 311. Published online 2018 Aug 29. doi: 10.1186/s12891-018-2231-3
PMCID:
PMC6116492
Maurizio Fontana, Marco Cavallo, Graziano Bettelli, Roberto Rotini
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 312. Published online 2018 Aug 29. doi: 10.1186/s12891-018-2232-2
PMCID:
PMC6116505
Umile Giuseppe Longo, Steven Corbett, Philip Michael Ahrens
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 313. Published online 2018 Aug 31. doi: 10.1186/s12891-018-2225-1
PMCID:
PMC6119252
Julia Jurkutat, Dirk Zajonz, Gerald Sommer, Stefan Schleifenbaum, Robert Möbius, Ronny Grunert, Niels Hammer, Torsten Prietzel
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 314. Published online 2018 Aug 31. doi: 10.1186/s12891-018-2242-0
PMCID:
PMC6119275
Junqi Huang, Wenzhi Bi, Gang Han, Jinpeng Jia, Meng Xu, Wei Wang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 315. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1186/s12891-018-2245-x
PMCID:
PMC6123999
Jessica A. Walsh, Shaobo Pei, Gopi K. Penmetsa, Jianwei Leng, Grant W. Cannon, Daniel O. Clegg, Brian C. Sauer
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 317. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1186/s12891-018-2211-7
PMCID:
PMC6123987
Dasheng Lin, Lei Wang, Zhaoliang Yu, Deqing Luo, Xigui Zhang, Kejian Lian
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 318. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1186/s12891-018-2243-z
PMCID:
PMC6123930
Qiuke Wang, Yifei Liu, Ming Zhang, Yu Zhu, Lei Wang, Yunfeng Chen
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 320. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1186/s12891-018-2247-8
PMCID:
PMC6128991
Huazhang Xiong, Yi Liu, Yi Zeng, Yuangang Wu, Bin Shen
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 321. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1186/s12891-018-2181-9
PMCID:
PMC6129000
Anna Janine Schreiner, Florian Schmidutz, Atesch Ateschrang, Christoph Ihle, Ulrich Stöckle, Björn Gunnar Ochs, Christoph Gonser
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 323. Published online 2018 Sep 11. doi: 10.1186/s12891-018-2250-0
PMCID:
PMC6131855
Hironori Kakoi, Toshihiko Izumi, Yasunari Fujii, Satoshi Nagano, Takao Setoguchi, Yasuhiro Ishidou, Setsuro Komiya
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 324. Published online 2018 Sep 11. doi: 10.1186/s12891-018-2244-y
PMCID:
PMC6134589
Yanwei Lv, Wei Tian, Dafang Chen, Yajun Liu, Lifang Wang, Fangfang Duan
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 325. Published online 2018 Sep 11. doi: 10.1186/s12891-018-2234-0
PMCID:
PMC6134586
Alison Rushton, Konstantinos Zoulas, Andrew Powell, J. Bart Staal
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 326. Published online 2018 Sep 11. doi: 10.1186/s12891-018-2240-2
PMCID:
PMC6134506
Klemens Trieb, Andreas Meryk, Sascha Senck, Erin Naismith, Beatrix Grubeck-Loebenstein
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 327. Published online 2018 Sep 11. doi: 10.1186/s12891-018-2246-9
PMCID:
PMC6134767
Owis Eilayyan, Aliki Thomas, Marie-Christine Hallé, Sara Ahmed, Anthony C. Tibbles, Craig Jacobs, Silvano Mior, Connie Davis, Roni Evans, Michael J. Schneider, Fadi Alzoubi, Jan Barnsley, Cynthia R. Long, Andre Bussières
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 328. Published online 2018 Sep 11. doi: 10.1186/s12891-018-2241-1
PMCID:
PMC6134709
Cordula Braun, Nigel C. Hanchard, Helen H. Handoll, Andreas Betthäuser
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 329. Published online 2018 Sep 11. doi: 10.1186/s12891-018-2239-8
PMCID:
PMC6134519
Barton L. Wise, Jingbo Niu, Yuqing Zhang, Felix Liu, Joyce Pang, John A. Lynch, Nancy E. Lane
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 331. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1186/s12891-018-2251-z
PMCID:
PMC6136224
Agnieszka Bejer, Mirosław Probachta, Marek Kulczyk, Sharon Griffin, Elżbieta Domka-Jopek, Jędrzej Płocki
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 333. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1186/s12891-018-2238-9
PMCID:
PMC6136231
Xinnan Bao, Xinyu Hu
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 334. Published online 2018 Sep 15. doi: 10.1186/s12891-018-2253-x
PMCID:
PMC6138916
Anne Jacobsen, Frank Seehaus, Yutong Hong, Han Cao, Alexander Schuh, Raimund Forst, Stefan Sesselmann
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 335. Published online 2018 Sep 18. doi: 10.1186/s12891-018-2259-4
PMCID:
PMC6142331

Study Protocol

S. A. Dingemans, M. F. N. Birnie, F. R. K. Sanders, M. P. J. van den Bekerom, M. Backes, E. van Beeck, F. W. Bloemers, B. van Dijkman, E. Flikweert, D. Haverkamp, H. R. Holtslag, J. M. Hoogendoorn, P. Joosse, M. Parkkinen, G. Roukema, N. Sosef, B. A. Twigt, R. N. van Veen, A. H. van der Veen, J. Vermeulen, J. Winkelhagen, B. C. van der Zwaard, S. van Dieren, J. C. Goslings, T. Schepers
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 35. Published online 2018 Jan 31. doi: 10.1186/s12891-018-1946-5
PMCID:
PMC5793393
Lene Therese B. Linnemørken, Vigdis Sveinsdottir, Thomas Knutzen, Linn Rødevand, Kjersti Helene Hernæs, Silje Endresen Reme
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 47. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12891-018-1962-5
PMCID:
PMC5809966
Munlika Sremakaew, Gwendolen Jull, Julia Treleaven, Marco Barbero, Deborah Falla, Sureeporn Uthaikhup
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 48. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12891-018-1964-3
PMCID:
PMC5809984
Paulette Guitard, Lucie Brosseau, George A. Wells, Nicole Paquet, Gail Paterson, Karine Toupin-April, Sabrina Cavallo, Sibel Z. Aydin, Guillaume Léonard, Gino De Angelis
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 56. Published online 2018 Feb 14. doi: 10.1186/s12891-018-1965-2
PMCID:
PMC5813366
Aldo Okamura, Gabriel Maciel de Mendonça, Jorge Raduan Neto, Vinicius Ynoe de Moraes, Flavio Faloppa, João Carlos Belloti
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 92. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s12891-018-2007-9
PMCID:
PMC5870077
Brita Stanghelle, Hege Bentzen, Lora Giangregorio, Are Hugo Pripp, Astrid Bergland
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 100. Published online 2018 Apr 3. doi: 10.1186/s12891-018-2021-y
PMCID:
PMC5883309
Teemu P. Hevonkorpi, Antti P. Launonen, Lauri Raittio, Toni Luokkala, Juha Kukkonen, Aleksi Reito, Bakir O. Sumrein, Minna K. Laitinen, Ville M. Mattila, on behalf of the NITEP-group
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 106. Published online 2018 Apr 5. doi: 10.1186/s12891-018-2019-5
PMCID:
PMC5887252
Barbara C. Boer, Roy A. G. Hoogeslag, Reinoud W. Brouwer, Anna Demmer, Rianne M. H. A. Huis in ‘t Veld
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 127. Published online 2018 Apr 20. doi: 10.1186/s12891-018-2028-4
PMCID:
PMC5910573
David J. Hunter, Rana S. Hinman, Jocelyn L. Bowden, Thorlene Egerton, Andrew M. Briggs, Stephen J. Bunker, Jessica Kasza, Andrew B. Forbes, Simon D. French, Marie Pirotta, Deborah J. Schofield, Nicholas A. Zwar, Kim L. Bennell, the PARTNER Study Team
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 132. Published online 2018 Apr 30. doi: 10.1186/s12891-018-2048-0
PMCID:
PMC5928565
Yujie Xie, Chi Zhang, Wei Jiang, Juan Huang, Lili Xu, Guoyin Pang, Haiyan Tang, Ruyan Chen, Jihua Yu, Shengmin Guo, Fangyuan Xu, Jianxiong Wang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 147. Published online 2018 May 15. doi: 10.1186/s12891-018-2041-7
PMCID:
PMC5952698
Lei Feng, Chun Feng, Jie Chen, Yu Wu, Jin-Ming Shen
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 195. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.1186/s12891-018-2123-6
PMCID:
PMC6027566
Corey McGee, Jennifer Skye, Ann Van Heest
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 202. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1186/s12891-018-2115-6
PMCID:
PMC6020224
Dawn Aitken, Laura L. Laslett, Guoqi Cai, Catherine Hill, Lyn March, Anita E. Wluka, Yuanyuan Wang, Leigh Blizzard, Flavia Cicuttini, Graeme Jones
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 217. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2143-2
PMCID:
PMC6052532
Zoe Paskins, Gemma Hughes, Helen Myers, Emily Hughes, Susie Hennings, Andrea Cherrington, Amy Evans, Melanie Holden, Kay Stevenson, Ajit Menon, Kieran Bromley, Philip Roberts, Alison Hall, George Peat, Clare Jinks, Raymond Oppong, Martyn Lewis, Nadine E. Foster, Christian Mallen, Edward Roddy
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 218. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2153-0
PMCID:
PMC6052622
Kade L. Paterson, Kim L. Bennell, Tim V. Wrigley, Ben R. Metcalf, Penny K. Campbell, Jessica Kazsa, Rana S. Hinman
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 219. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2144-1
PMCID:
PMC6052703
Nina Knoll, Diana Hilda Hohl, Susannah Motter, Jan Keller, Daniela Lange, Dieter Felsenberg, Peter Martus, Wolfgang Ertel, Ralf Schwarzer
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 221. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2158-8
PMCID:
PMC6052630
Gwendolyn Vuurberg, Lauren M. Wink, Leendert Blankevoort, Daniel Haverkamp, Robert Hemke, Sjoerd Jens, Inger N. Sierevelt, Mario Maas, Gino M. M. J. Kerkhoffs
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 225. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s12891-018-2124-5
PMCID:
PMC6052530
Kade L. Paterson, David J. Hunter, Ben R. Metcalf, Jillian Eyles, Vicky Duong, Jessica Kazsa, Yuanyuan Wang, Rachelle Buchbinder, Flavia Cicuttini, Andrew Forbes, Anthony Harris, Shirley P. Yu, Bing Hui Wang, David Connell, James Linklater, Kim L. Bennell
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 272. Published online 2018 Jul 28. doi: 10.1186/s12891-018-2205-5
PMCID:
PMC6064619
Lisa Howard, Randa Berdusco, Franco Momoli, J. Pollock, Allan Liew, Steve Papp, Karl-Andre Lalonde, Wade Gofton, Sara Ruggiero, Peter Lapner
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 299. Published online 2018 Aug 18. doi: 10.1186/s12891-018-2223-3
PMCID:
PMC6098830
Ville T. Ponkilainen, Ville M. Mattila, Heikki-Jussi Laine, Antti Paakkala, Heikki M. Mäenpää, Heidi H. Haapasalo
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 301. Published online 2018 Aug 21. doi: 10.1186/s12891-018-2222-4
PMCID:
PMC6102864

Debate

Giacomo Rossettini, Elisa Carlino, Marco Testa
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 27. Published online 2018 Jan 22. doi: 10.1186/s12891-018-1943-8
PMCID:
PMC5778801

Corrections

Jung-Ro Yoon, In-Wook Seo, Young-Soo Shin
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 31. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s12891-018-1939-4
PMCID:
PMC5784664
Saroj Rai, Shengyang Jin, Chunqing Meng, Nabin Chaudhary, Nira Tamang, Xiaohong Wang, Xianzhe Liu, Hong Wang, Shuhua Yang
BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 187. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.1186/s12891-018-2119-2
PMCID:
PMC5991455

Articles from BMC Musculoskeletal Disorders are provided here courtesy of BioMed Central