Logo of biopsychmedBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBiopsychosocial Medicine

Volume 11;  2017

Case Reports

Mayumi Ishida, Satoshi Kawada, Hideki Onishi
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 10. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1186/s13030-017-0095-7
PMCID:
PMC5387320
Miho Takenoshita, Anna Miura, Yukiko Shinohara, Rou Mikuzuki, Shiori Sugawara, Trang Thi Huyen Tu, Kaoru Kawasaki, Takeru Kyuragi, Yojiro Umezaki, Akira Toyofuku
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 21. Published online 2017 Aug 3. doi: 10.1186/s13030-017-0106-8
PMCID:
PMC5541751
Masao Suda, Shinichiro Nagamitsu, Masahiro Kinosita, Michiko Matsuoka, Shuichi Ozono, Yasushi Otsu, Yushiro Yamashita, Toyojiro Matsuishi
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 24. Published online 2017 Sep 5. doi: 10.1186/s13030-017-0108-6
PMCID:
PMC5583750

Research

Noeline Razanamihaja, Eva Ranivoharilanto
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 2. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.1186/s13030-016-0087-z
PMCID:
PMC5289013
Hideaki Hasuo, Hiroaki Kusunoki, Kenji Kanbara, Tetsuya Abe, Naoko Yunoki, Ken Haruma, Mikihiko Fukunaga
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 4. Published online 2017 Feb 1. doi: 10.1186/s13030-017-0089-5
PMCID:
PMC5286732
Takakazu Oka, Hisako Wakita, Keishin Kimura
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 5. Published online 2017 Mar 3. doi: 10.1186/s13030-017-0090-z
PMCID:
PMC5335724
Asuka Sakuraya, Akihito Shimazu, Hisashi Eguchi, Kimika Kamiyama, Yujiro Hara, Katsuyuki Namba, Norito Kawakami
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 6. Published online 2017 Feb 10. doi: 10.1186/s13030-017-0091-y
PMCID:
PMC5301445
Motoko Ida, Akito Nishida, Hiraku Akiho, Yoshihiro Nakashima, Kei Matsueda, Shin Fukudo
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 7. Published online 2017 Mar 11. doi: 10.1186/s13030-017-0092-x
PMCID:
PMC5346243
Motoko Ida, Akito Nishida, Hiraku Akiho, Yoshihiro Nakashima, Kei Matsueda, Shin Fukudo
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 8. Published online 2017 Mar 16. doi: 10.1186/s13030-017-0093-9
PMCID:
PMC5356323
Tomoyo Mitsui, Toshiyuki Yoshida, Gen Komaki
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 9. Published online 2017 Apr 4. doi: 10.1186/s13030-017-0094-8
PMCID:
PMC5379552
Fumie Kato, Tetsuya Abe, Kenji Kanbara, Ikumi Ban, Tadashi Kiba, Sadanobu Kawashima, Yukie Saka, Yasuyuki Mizuno, Mikihiko Fukunaga
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 13. Published online 2017 May 12. doi: 10.1186/s13030-017-0098-4
PMCID:
PMC5429533
Ryoko Sawamoto, Takehiro Nozaki, Tomoe Nishihara, Tomokazu Furukawa, Tomokazu Hata, Gen Komaki, Nobuyuki Sudo
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 14. Published online 2017 Jun 6. doi: 10.1186/s13030-017-0099-3
PMCID:
PMC5460352
Yuzo Nakamura, Takeaki Takeuchi, Kazuaki Hashimoto, Masahiro Hashizume
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 16. Published online 2017 Jun 28. doi: 10.1186/s13030-017-0104-x
PMCID:
PMC5488391
Tadashi Kiba, Tetsuya Abe, Kenji Kanbara, Fumie Kato, Sadanobu Kawashima, Yukie Saka, Kazumi Yamamoto, Yasuyuki Mizuno, Junji Nishiyama, Mikihiko Fukunaga
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 17. Published online 2017 Jun 28. doi: 10.1186/s13030-017-0103-y
PMCID:
PMC5488480
Masazumi Ando, Hideaki Amayasu, Takahiro Itai, Hisahiro Yoshida
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 19. Published online 2017 Jul 5. doi: 10.1186/s13030-017-0101-0
PMCID:
PMC5497353
Mabel Oti-Boadi, Kwaku Oppong Asante
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 20. Published online 2017 Jul 12. doi: 10.1186/s13030-017-0105-9
PMCID:
PMC5506669
Tokusei Tanahashi, Keisuke Kawai, Keita Tatsushima, Chihiro Saeki, Kunie Wakabayashi, Naho Tamura, Tetsuya Ando, Toshio Ishikawa
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 22. Published online 2017 Aug 16. doi: 10.1186/s13030-017-0107-7
PMCID:
PMC5558764
Kentaro Shirotsuki, Yuji Nonaka, Keiichi Abe, So-ichiro Adachi, Shohei Adachi, Tomifusa Kuboki, Mutsuhiro Nakao
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 23. Published online 2017 Sep 19. doi: 10.1186/s13030-017-0109-5
PMCID:
PMC5604512
Kentaro Shirotsuki, Yuji Nonaka, Jiro Takano, Keiichi Abe, So-ichiro Adachi, Shohei Adachi, Mutsuhiro Nakao
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 25. Published online 2017 Sep 1. doi: 10.1186/s13030-017-0111-y
PMCID:
PMC5579873
Mariko Nishikitani, Mutsuhiro Nakao, Shinobu Tsurugano, Mariko Inoure, Eiji Yano
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 26. Published online 2017 Oct 4. doi: 10.1186/s13030-017-0112-x
PMCID:
PMC5627597
Junko Moriya, Mami Kayano, Kazuhiro Yoshiuchi
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 27. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.1186/s13030-017-0113-9
PMCID:
PMC5623064
Hiroshi Seto, Mutsuhiro Nakao
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 28. Published online 2017 Nov 8. doi: 10.1186/s13030-017-0110-z
PMCID:
PMC5678578

Reviews

Masato Murakami, Yoshihide Nakai
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 1. Published online 2017 Jan 16. doi: 10.1186/s13030-017-0088-6
PMCID:
PMC5240387
Hans-Christian Deter, Kristina Orth-Gomér, Bohdan Wasilewski, Ramiro Verissimo
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 3. Published online 2017 Jan 26. doi: 10.1186/s13030-016-0086-0
PMCID:
PMC5267402
Christoph Herrmann-Lingen
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 11. Published online 2017 Apr 8. doi: 10.1186/s13030-017-0096-6
PMCID:
PMC5385060
Hyun Jeong Lee, Kwang-Min Lee, Dooyoung Jung, Eun-Jung Shim, Bong-Jin Hahm, Jong-Heun Kim
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 12. Published online 2017 May 1. doi: 10.1186/s13030-017-0097-5
PMCID:
PMC5410701
Hirofumi Matsuoka, Itsuo Chiba, Yuji Sakano, Akira Toyofuku, Yoshihiro Abiko
Biopsychosoc Med. 2017; 11: 18. Published online 2017 Jun 13. doi: 10.1186/s13030-017-0102-z
PMCID:
PMC5470220

Articles from Biopsychosocial Medicine are provided here courtesy of BioMed Central