Logo of bmcneulBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Neurology

Volume 18;  2018

Case Report

Xiaoyu Zhang, Gaoting Ma, Zhangning Zhao, Meijia Zhu
BMC Neurol. 2018; 18: 11. Published online 2018 Jan 19. doi: 10.1186/s12883-018-1012-9
PMCID:
PMC5775587

Review

Sonu Bhaskar, Peter Stanwell, Dennis Cordato, John Attia, Christopher Levi
BMC Neurol. 2018; 18: 8. Published online 2018 Jan 16. doi: 10.1186/s12883-017-1007-y
PMCID:
PMC5771207

Research Articles

Yanguang Shen, Yan Zhong, Haiyi Wang, Lu Ma, Yingwei Wang, Kun Zhang, Zhonghua Sun, Huiyi Ye
BMC Neurol. 2018; 18: 1. Published online 2018 Jan 4. doi: 10.1186/s12883-017-0998-8
PMCID:
PMC5753505
Jan C. Kattenstroth, Tobias Kalisch, Matthias Sczesny-Kaiser, Wolfgang Greulich, Martin Tegenthoff, Hubert R. Dinse
BMC Neurol. 2018; 18: 2. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s12883-017-1006-z
PMCID:
PMC5759807
Gülsah Aydin, Gabriele Dekomien, Sabine Hoffjan, Wanda Maria Gerding, Jörg T. Epplen, Larissa Arning
BMC Neurol. 2018; 18: 3. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s12883-017-1009-9
PMCID:
PMC5761156
Liang Feng, Yu-Ting Liao, Jin-Cai He, Cheng-Long Xie, Si-Yan Chen, Hui-Hui Fan, Zhi-Peng Su, Zhen Wang
BMC Neurol. 2018; 18: 4. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s12883-017-1008-x
PMCID:
PMC5761117
Xiaoyan Huang, Hankui Liu, Xinming Li, Liping Guan, Jiankang Li, Laurent Christian Asker M. Tellier, Huanming Yang, Jian Wang, Jianguo Zhang
BMC Neurol. 2018; 18: 5. Published online 2018 Jan 10. doi: 10.1186/s12883-017-1010-3
PMCID:
PMC5763548
Shu-yang Yu, Chen-jie Cao, Li-jun Zuo, Ze-jie Chen, Teng-hong Lian, Fang Wang, Yang Hu, Ying-shan Piao, Li-xia Li, Peng Guo, Li Liu, Qiu-jin Yu, Rui-dan Wang, Piu Chan, Sheng-di Chen, Xiao-min Wang, Wei Zhang
BMC Neurol. 2018; 18: 9. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s12883-018-1016-5
PMCID:
PMC5773173
Fanfan Chen, Lei Chen, Yongfu Cao, Yongjun Yi, Jingwen Zhuang, Wuhua Le, Wei Xie, Lanbo Tu, Peng Li, Yimin Fang, Ling Li, Yuqing Kou, Kaikai Fu, Hua He, Hongbin Ju
BMC Neurol. 2018; 18: 10. Published online 2018 Jan 18. doi: 10.1186/s12883-017-0996-x
PMCID:
PMC5772699
Fubing Ouyang, Ying Wang, Weixian Huang, Yicong Chen, Yuhui Zhao, Ge Dang, Chunbo Zhang, Yang Lin, Jinsheng Zeng
BMC Neurol. 2018; 18: 12. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s12883-018-1017-4
PMCID:
PMC5785852
Tilman Hottenrott, Rick Dersch, Benjamin Berger, Dominique Endres, Daniela Huzly, Jens Thiel, Sebastian Rauer, Oliver Stich, Ulrich Salzer, Nils Venhoff
BMC Neurol. 2018; 18: 14. Published online 2018 Jan 31. doi: 10.1186/s12883-018-1018-3
PMCID:
PMC5793342
Sharareh Eskandarieh, Narges Sistany Allahabadi, Malihe Sadeghi, Mohammad Ali Sahraian
BMC Neurol. 2018; 18: 15. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1186/s12883-018-1019-2
PMCID:
PMC5804012
Ludwig Schlemm, Eckhard Schlemm
BMC Neurol. 2018; 18: 16. Published online 2018 Feb 10. doi: 10.1186/s12883-018-1021-8
PMCID:
PMC5807751
Vanesa Bochkezanian, Robert U. Newton, Gabriel S. Trajano, Amilton Vieira, Timothy S. Pulverenti, Anthony J. Blazevich
BMC Neurol. 2018; 18: 17. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12883-018-1020-9
PMCID:
PMC5809925
Xiao-han Jiang, Si-bo Wang, Qian Tian, Chi Zhong, Guan-ling Zhang, Ya-jie Li, Pan Lin, Yong You, Rong Guo, Ying-hua Cui, Ying-qi Xing
BMC Neurol. 2018; 18: 18. Published online 2018 Feb 14. doi: 10.1186/s12883-018-1022-7
PMCID:
PMC5813373

Study Protocol

Zhu Zhu, Yuyuan Xu, Yilong Wang, Zhenhua Zhou, Xiang Han, Aihua Liu, Jing Peng, Yi Xu, Luyao Wang
BMC Neurol. 2018; 18: 6. Published online 2018 Jan 11. doi: 10.1186/s12883-018-1011-x
PMCID:
PMC5765701
Geert Jan Biessels, Jolien Janssen, Esther van den Berg, Bernard Zinman, Mark A. Espeland, Michaela Mattheus, Odd Erik Johansen, on behalf of the CAROLINA® investigators
BMC Neurol. 2018; 18: 7. Published online 2018 Jan 15. doi: 10.1186/s12883-018-1014-7
PMCID:
PMC5769408
Sandra G. Brauer, Suzanne S. Kuys, Jennifer D. Paratz, Louise Ada
BMC Neurol. 2018; 18: 13. Published online 2018 Jan 30. doi: 10.1186/s12883-018-1015-6
PMCID:
PMC5791375

Articles from BMC Neurology are provided here courtesy of BioMed Central