Logo of biotbiofuelBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBiotechnology for Biofuels

Volume 11;  2018

Methodology

Lei Wang, Fanglin Zheng, Weixin Zhang, Yaohua Zhong, Guanjun Chen, Xiangfeng Meng, Weifeng Liu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 33. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1186/s13068-018-1038-7
PMCID:
PMC5806297
Guigui Wan, Taylor Frazier, Julianne Jorgensen, Bingyu Zhao, Charles E. Frazier
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 57. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s13068-018-1056-5
PMCID:
PMC5831841
Seddik Harchouni, Ben Field, Benoît Menand
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 120. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s13068-018-1117-9
PMCID:
PMC5913787

Research

Wiparat Siripong, Philipp Wolf, Theodora Puspowangi Kusumoputri, Joe James Downes, Kanokarn Kocharin, Sutipa Tanapongpipat, Weerawat Runguphan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 1. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s13068-017-1003-x
PMCID:
PMC5757298
Aude Aznar, Camille Chalvin, Patrick M. Shih, Michael Maimann, Berit Ebert, Devon S. Birdseye, Dominique Loqué, Henrik V. Scheller
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 2. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s13068-017-1007-6
PMCID:
PMC5759196
Zhiqiang Xia, Shengkui Zhang, Mingfu Wen, Cheng Lu, Yufang Sun, Meiling Zou, Wenquan Wang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 3. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s13068-017-1004-9
PMCID:
PMC5759280
Pinjing He, Wenhao Han, Liming Shao, Fan Lü
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 4. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s13068-017-1005-8
PMCID:
PMC5761104
Anna S. Borisova, Elena V. Eneyskaya, Suvamay Jana, Silke F. Badino, Jeppe Kari, Antonella Amore, Magnus Karlsson, Henrik Hansson, Mats Sandgren, Michael E. Himmel, Peter Westh, Christina M. Payne, Anna A. Kulminskaya, Jerry Ståhlberg
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 5. Published online 2018 Jan 13. doi: 10.1186/s13068-017-1006-7
PMCID:
PMC5766984
Ya-Jun Liu, Shiyue Liu, Sheng Dong, Renmin Li, Yingang Feng, Qiu Cui
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 6. Published online 2018 Jan 13. doi: 10.1186/s13068-017-1009-4
PMCID:
PMC5766998
Carlos A. Flores-Gómez, Eleazar M. Escamilla Silva, Cheng Zhong, Bruce E. Dale, Leonardo da Costa Sousa, Venkatesh Balan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 7. Published online 2018 Jan 16. doi: 10.1186/s13068-017-0995-6
PMCID:
PMC5769373
Elrike Frenzel, Jelmer Legebeke, Atze van Stralen, Richard van Kranenburg, Oscar P. Kuipers
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 8. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s13068-017-1008-5
PMCID:
PMC5771013
Ajaya K. Biswal, Melani A. Atmodjo, Sivakumar Pattathil, Robert A. Amos, Xiaohan Yang, Kim Winkeler, Cassandra Collins, Sushree S. Mohanty, David Ryno, Li Tan, Ivana Gelineo-Albersheim, Kimberly Hunt, Robert W. Sykes, Geoffrey B. Turner, Angela Ziebell, Mark F. Davis, Stephen R. Decker, Michael G. Hahn, Debra Mohnen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 9. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s13068-017-1002-y
PMCID:
PMC5771077
Lívia Brenelli, Fabio M. Squina, Claus Felby, David Cannella
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 10. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s13068-017-0985-8
PMCID:
PMC5771016
Xochitl Niehus, Anne-Marie Crutz-Le Coq, Georgina Sandoval, Jean-Marc Nicaud, Rodrigo Ledesma-Amaro
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 11. Published online 2018 Jan 22. doi: 10.1186/s13068-018-1010-6
PMCID:
PMC5776775
Chao Wang, Fengxue Xin, Xiangping Kong, Jie Zhao, Weiliang Dong, Wenming Zhang, Jiangfeng Ma, Hao Wu, Min Jiang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 12. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13068-018-1024-0
PMCID:
PMC5782381
Susakul Palakawong Na Ayudthaya, Antonius H. P. van de Weijer, Antonie H. van Gelder, Alfons J. M. Stams, Willem M. de Vos, Caroline M. Plugge
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 13. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1012-4
PMCID:
PMC5784674
Changqing Liu, Xiao Men, Hailin Chen, Meijie Li, Zhaorui Ding, Guoqiang Chen, Fan Wang, Haobao Liu, Qian Wang, Youshuang Zhu, Haibo Zhang, Mo Xian
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 14. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1017-z
PMCID:
PMC5784704
Anmoldeep Randhawa, Olusola A. Ogunyewo, Danish Eqbal, Mayank Gupta, Syed Shams Yazdani
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 15. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1011-5
PMCID:
PMC5784589
Huan Zhou, Liuyang Wang, Yun Liu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 16. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1016-0
PMCID:
PMC5784611
Ioannis Papapetridis, Maaike Goudriaan, María Vázquez Vitali, Nikita A. de Keijzer, Marcel van den Broek, Antonius J. A. van Maris, Jack T. Pronk
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 17. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-017-1001-z
PMCID:
PMC5784725
Gregorius Rionugroho Harvianto, Junaid Haider, Jimin Hong, Nguyen Van Duc Long, Jae-Jin Shim, Moo Hwan Cho, Woo Kyoung Kim, Moonyong Lee
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 18. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1013-3
PMCID:
PMC5785907
Daniel Girma Mulat, Silvia Greses Huerta, Dayanand Kalyani, Svein Jarle Horn
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 19. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1186/s13068-018-1025-z
PMCID:
PMC5787918
Bin Wu, Shan Zheng, Marcelo Monteiro Pedroso, Luke W. Guddat, Siyuan Chang, Bingfang He, Gerhard Schenk
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 20. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1186/s13068-018-1022-2
PMCID:
PMC5787917
Zhi-Hua Liu, Shangxian Xie, Furong Lin, Mingjie Jin, Joshua S. Yuan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 21. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1186/s13068-018-1021-3
PMCID:
PMC5787925
Roman Brunecky, Daehwan Chung, Nicholas S. Sarai, Neal Hengge, Jordan F. Russell, Jenna Young, Ashutosh Mittal, Patthra Pason, Todd Vander Wall, William Michener, Todd Shollenberger, Janet Westpheling, Michael E. Himmel, Yannick J. Bomble
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 22. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1186/s13068-018-1014-2
PMCID:
PMC5793385
Yuhao Nie, Xiaotao Bi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 23. Published online 2018 Feb 3. doi: 10.1186/s13068-018-1019-x
PMCID:
PMC5797420
Alei Geng, Yanbing Cheng, Yongli Wang, Daochen Zhu, Yilin Le, Jian Wu, Rongrong Xie, Joshua S. Yuan, Jianzhong Sun
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 24. Published online 2018 Feb 3. doi: 10.1186/s13068-018-1015-1
PMCID:
PMC5797411
Elizabeth R. Milano, Courtney E. Payne, Ed Wolfrum, John Lovell, Jerry Jenkins, Jeremy Schmutz, Thomas E. Juenger
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 25. Published online 2018 Feb 3. doi: 10.1186/s13068-018-1033-z
PMCID:
PMC5797396
Tao Sun, Shubin Li, Xinyu Song, Guangsheng Pei, Jinjin Diao, Jinyu Cui, Mengliang Shi, Lei Chen, Weiwen Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 26. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s13068-018-1032-0
PMCID:
PMC5798194
Darryl R. Jones, Dallas Thomas, Nicholas Alger, Ata Ghavidel, G. Douglas Inglis, D. Wade Abbott
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 27. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s13068-018-1027-x
PMCID:
PMC5798181
Cheng Cheng, Rui-Qi Tang, Liang Xiong, Ronald E. Hector, Feng-Wu Bai, Xin-Qing Zhao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 28. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s13068-018-1018-y
PMCID:
PMC5798184
E. K. Matich, M. Ghafari, E. Camgoz, E. Caliskan, B. A. Pfeifer, B. Z. Haznedaroglu, G. E. Atilla-Gokcumen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 29. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.1186/s13068-018-1026-y
PMCID:
PMC5800086
Meng Wang, Mojin Chen, Yunming Fang, Tianwei Tan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 30. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1186/s13068-018-1020-4
PMCID:
PMC5801801
Kejing Zhang, Mengying Si, Dan Liu, Shengnan Zhuo, Mingren Liu, Hui Liu, Xu Yan, Yan Shi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 31. Published online 2018 Feb 8. doi: 10.1186/s13068-018-1035-x
PMCID:
PMC5803899
Yulin Cui, Jialin Zhao, Yinchu Wang, Song Qin, Yandu Lu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 32. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1186/s13068-018-1029-8
PMCID:
PMC5806285
Mojdeh Faraji, Luis L. Fonseca, Luis Escamilla-Treviño, Jaime Barros-Rios, Nancy Engle, Zamin K. Yang, Timothy J. Tschaplinski, Richard A. Dixon, Eberhard O. Voit
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 34. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1186/s13068-018-1028-9
PMCID:
PMC5806469
Zhiliang Yang, Zisheng Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 35. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.1186/s13068-018-1031-1
PMCID:
PMC5808657
Hui Li, Yanmei Liu, Yuting Wang, Meirong Chen, Xiaoshan Zhuang, Chaogang Wang, Jiangxin Wang, Zhangli Hu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 36. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.1186/s13068-018-1030-2
PMCID:
PMC5808451
Alessandra Procentese, Francesca Raganati, Giuseppe Olivieri, Maria Elena Russo, Lars Rehmann, Antonio Marzocchella
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 37. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.1186/s13068-018-1034-y
PMCID:
PMC5808427
Wei Du, Joeri A. Jongbloets, Coco van Boxtel, Hugo Pineda Hernández, David Lips, Brett G. Oliver, Klaas J. Hellingwerf, Filipe Branco dos Santos
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 38. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s13068-018-1037-8
PMCID:
PMC5809919
Takahiro Yamashita, Hiroshi Yokoyama
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 39. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s13068-018-1046-7
PMCID:
PMC5809899
Lei Yang, Jun Chen, Shan Qin, Min Zeng, Yongguang Jiang, Lang Hu, Peng Xiao, Wenlong Hao, Zhangli Hu, Anping Lei, Jiangxin Wang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 40. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s13068-018-1041-z
PMCID:
PMC5809890
Bo Song, Bingyao Li, Xiaoyan Wang, Wei Shen, Sungjin Park, Cynthia Collings, Anran Feng, Steve J. Smith, Jonathan D. Walton, Shi-You Ding
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 41. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.1186/s13068-018-1023-1
PMCID:
PMC5815216
Chongran Sun, Shuangfei Zhang, Fengxue Xin, Sabarathinam Shanmugam, Yi-Rui Wu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 42. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.1186/s13068-018-1044-9
PMCID:
PMC5815214
Xia Zou, Zhenxing Ren, Na Wang, Yin Cheng, Yuanyuan Jiang, Yan Wang, Chenggang Xu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 43. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1186/s13068-018-1040-0
PMCID:
PMC5815224
Daisuke Sawada, Udaya C. Kalluri, Hugh O’Neill, Volker Urban, Paul Langan, Brian Davison, Sai Venkatesh Pingali
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 44. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1186/s13068-018-1043-x
PMCID:
PMC5815229
Mohamed A. Attia, Cassandra E. Nelson, Wendy A. Offen, Namrata Jain, Gideon J. Davies, Jeffrey G. Gardner, Harry Brumer
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 45. Published online 2018 Feb 17. doi: 10.1186/s13068-018-1039-6
PMCID:
PMC5816542
Yerong Zhu, Linan Xie, Grace Q. Chen, Mi Yeon Lee, Dominique Loque, Henrik Vibe Scheller
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 46. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1186/s13068-018-1049-4
PMCID:
PMC5820799
Yu Xia, Chao Yang, Tong Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 47. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1186/s13068-018-1042-y
PMCID:
PMC5820786
Noriko A. Cassman, Késia S. Lourenço, Janaína B. do Carmo, Heitor Cantarella, Eiko E. Kuramae
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 48. Published online 2018 Feb 22. doi: 10.1186/s13068-018-1036-9
PMCID:
PMC5822648
Yong-Hao Li, Xiao-Yue Zhang, Fei Zhang, Liang-Cai Peng, Da-Bing Zhang, Akihiko Kondo, Feng-Wu Bai, Xin-Qing Zhao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 49. Published online 2018 Feb 23. doi: 10.1186/s13068-018-1048-5
PMCID:
PMC5824536
Shimpei Aikawa, Kentaro Inokuma, Satoshi Wakai, Kengo Sasaki, Chiaki Ogino, Jo-Shu Chang, Tomohisa Hasunuma, Akihiko Kondo
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 50. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s13068-018-1050-y
PMCID:
PMC5828149
Xiangyun Zang, Meiting Liu, Yihong Fan, Jie Xu, Xiuhong Xu, Hongtao Li
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 51. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s13068-018-1045-8
PMCID:
PMC5828080
Mickaël Herbaut, Aya Zoghlami, Anouck Habrant, Xavier Falourd, Loïc Foucat, Brigitte Chabbert, Gabriel Paës
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 52. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s13068-018-1053-8
PMCID:
PMC5828075
Dan Yu, Ellen Hornung, Tim Iven, Ivo Feussner
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 53. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s13068-018-1057-4
PMCID:
PMC5831613
Yumeng Chen, Yaling Shen, Wei Wang, Dongzhi Wei
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 54. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s13068-018-1055-6
PMCID:
PMC5831609
Kaspar Valgepea, Renato de Souza Pinto Lemgruber, Tanus Abdalla, Steve Binos, Nobuaki Takemori, Ayako Takemori, Yuki Tanaka, Ryan Tappel, Michael Köpke, Séan Dennis Simpson, Lars Keld Nielsen, Esteban Marcellin
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 55. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s13068-018-1052-9
PMCID:
PMC5831606
Caterina Martin, Amaury Ovalle Maqueo, Hein J. Wijma, Marco W. Fraaije
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 56. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s13068-018-1051-x
PMCID:
PMC5831843
Xing Qin, Xiaoyun Su, Huiying Luo, Rui Ma, Bin Yao, Fuying Ma
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 58. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1186/s13068-018-1060-9
PMCID:
PMC5833081
Federico Sabbadin, Giovanna Pesante, Luisa Elias, Katrin Besser, Yi Li, Clare Steele-King, Meg Stark, Deborah A. Rathbone, Adam A. Dowle, Rachel Bates, J. Reuben Shipway, Simon M. Cragg, Neil C. Bruce, Simon J. McQueen-Mason
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 59. Published online 2018 Mar 7. doi: 10.1186/s13068-018-1058-3
PMCID:
PMC5840672
María Huete-Ortega, Katarzyna Okurowska, Rahul Vijay Kapoore, Matthew P. Johnson, D. James Gilmour, Seetharaman Vaidyanathan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 60. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s13068-018-1061-8
PMCID:
PMC5844138
Daniel Girma Mulat, Janka Dibdiakova, Svein Jarle Horn
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 61. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s13068-018-1054-7
PMCID:
PMC5844095
Jia Wu, Adam Elliston, Gwenaelle Le Gall, Ian J. Colquhoun, Samuel R. A. Collins, Ian P. Wood, Jo Dicks, Ian N. Roberts, Keith W. Waldron
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 62. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s13068-018-1062-7
PMCID:
PMC5844111
Jasmine M. Bracher, Maarten D. Verhoeven, H. Wouter Wisselink, Barbara Crimi, Jeroen G. Nijland, Arnold J. M. Driessen, Paul Klaassen, Antonius J. A. van Maris, Jean-Marc G. Daran, Jack T. Pronk
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 63. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1186/s13068-018-1047-6
PMCID:
PMC5848512
Dong Hyun Kim, Do Hyoung Kim, Sang-Hyun Lee, Kyoung Heon Kim
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 64. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1186/s13068-018-1059-2
PMCID:
PMC5851131
Xiao-Man Sun, Lu-Jing Ren, Zhi-Qian Bi, Xiao-Jun Ji, Quan-Yu Zhao, Ling Jiang, He Huang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 65. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1186/s13068-018-1065-4
PMCID:
PMC5851066
Gergely Kosa, Boris Zimmermann, Achim Kohler, Dag Ekeberg, Nils Kristian Afseth, Jerome Mounier, Volha Shapaval
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 66. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1186/s13068-018-1070-7
PMCID:
PMC5851148
J. M. M. Adams, A. L. Winters, E. M. Hodgson, J. A. Gallagher
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 67. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1186/s13068-018-1066-3
PMCID:
PMC5851170
Liqun Jiang, Lijie Zhang, Changliang Nie, Haiyan Pei
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 68. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1186/s13068-018-1064-5
PMCID:
PMC5851330
Valéria Nagy, Anna Podmaniczki, André Vidal-Meireles, Roland Tengölics, László Kovács, Gábor Rákhely, Alberto Scoma, Szilvia Z. Tóth
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 69. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1186/s13068-018-1069-0
PMCID:
PMC5858145
Min-Gyu Sung, Jong-In Han, Bongsoo Lee, Yong Keun Chang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 70. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1186/s13068-018-1067-2
PMCID:
PMC5858150
Caroline Mosbech, Jesper Holck, Anne S. Meyer, Jane Wittrup Agger
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 71. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1186/s13068-018-1075-2
PMCID:
PMC5858132
Lilong Zhang, Keli Chen, Liang He, Lincai Peng
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 72. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1186/s13068-018-1072-5
PMCID:
PMC5858128
Augusta Isaac, Jéssica de Paula, Carlos Martins Viana, Andréia Bicalho Henriques, Angelo Malachias, Luciano A. Montoro
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 73. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1186/s13068-018-1071-6
PMCID:
PMC5863382
Fakhria M. Razeq, Edita Jurak, Peter J. Stogios, Ruoyu Yan, Maija Tenkanen, Mirjam A. Kabel, Weijun Wang, Emma R. Master
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 74. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1186/s13068-018-1074-3
PMCID:
PMC5863359
Eduardo C. Moraes, Thabata M. Alvarez, Gabriela F. Persinoti, Geizecler Tomazetto, Livia B. Brenelli, Douglas A. A. Paixão, Gabriela C. Ematsu, Juliana A. Aricetti, Camila Caldana, Neil Dixon, Timothy D. H. Bugg, Fabio M. Squina
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 75. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1186/s13068-018-1073-4
PMCID:
PMC5863372
Fei Zheng, Tao Tu, Xiaoyu Wang, Yuan Wang, Rui Ma, Xiaoyun Su, Xiangming Xie, Bin Yao, Huiying Luo
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 76. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1186/s13068-018-1080-5
PMCID:
PMC5863444
Chang Dou, Rick Gustafson, Renata Bura
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 77. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1186/s13068-018-1079-y
PMCID:
PMC5863363
Petra Till, Marion E. Pucher, Robert L. Mach, Astrid R. Mach-Aigner
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 78. Published online 2018 Mar 23. doi: 10.1186/s13068-018-1081-4
PMCID:
PMC5865335
Erik Breslmayr, Marija Hanžek, Aoife Hanrahan, Christian Leitner, Roman Kittl, Božidar Šantek, Chris Oostenbrink, Roland Ludwig
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 79. Published online 2018 Mar 23. doi: 10.1186/s13068-018-1063-6
PMCID:
PMC5865291
Suresh Poudel, Richard J. Giannone, Mirko Basen, Intawat Nookaew, Farris L. Poole, II, Robert M. Kelly, Michael W. W. Adams, Robert L. Hettich
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 80. Published online 2018 Mar 23. doi: 10.1186/s13068-018-1076-1
PMCID:
PMC5865380
Rafael da Gama Ferreira, Adriano Rodrigues Azzoni, Sindelia Freitas
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 81. Published online 2018 Mar 29. doi: 10.1186/s13068-018-1077-0
PMCID:
PMC5875018
Haijian Yang, Qiaoning He, Chunxiang Hu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 82. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1068-1
PMCID:
PMC5879568
Yu-Ping Xu, Pei-Gao Duan, Feng Wang, Qing-Qing Guan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 83. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1083-2
PMCID:
PMC5879921
Karoline M. V. Nogueira, Renato Graciano de Paula, Amanda Cristina Campos Antoniêto, Thaila F. dos Reis, Cláudia Batista Carraro, Alinne Costa Silva, Fausto Almeida, Carem Gledes Vargas Rechia, Gustavo H. Goldman, Roberto N. Silva
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 84. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1084-1
PMCID:
PMC5879799
Demi T. Djajadi, Mads M. Jensen, Marlene Oliveira, Anders Jensen, Lisbeth G. Thygesen, Manuel Pinelo, Marianne Glasius, Henning Jørgensen, Anne S. Meyer
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 85. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1085-0
PMCID:
PMC5880018
Juan Carro, Elena Fernández-Fueyo, Carmen Fernández-Alonso, Javier Cañada, René Ullrich, Martin Hofrichter, Miguel Alcalde, Patricia Ferreira, Angel T. Martínez
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 86. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1091-2
PMCID:
PMC5880071
Zaigao Tan, Jong Moon Yoon, Anupam Chowdhury, Kaitlin Burdick, Laura R. Jarboe, Costas D. Maranas, Jacqueline V. Shanks
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 87. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1078-z
PMCID:
PMC5879999
Xuping Feng, Chenliang Yu, Xiaodan Liu, Yunfeng Chen, Hong Zhen, Kuichuan Sheng, Yong He
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 88. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1090-3
PMCID:
PMC5879804
Yujia Jiang, Dong Guo, Jiasheng Lu, Peter Dürre, Weiliang Dong, Wei Yan, Wenming Zhang, Jiangfeng Ma, Min Jiang, Fengxue Xin
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 89. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1092-1
PMCID:
PMC5879998
Stephanie A. Davis López, Douglas Andrew Griffith, Brian Choi, Jamie H. D. Cate, Danielle Tullman-Ercek
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 90. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1089-9
PMCID:
PMC5880003
Chao Zhang, Xi Peng, Xiaofeng Guo, Gaijuan Tang, Fengli Sun, Shudong Liu, Yajun Xi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 91. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1088-x
PMCID:
PMC5879616
Changzheng Wu, Feng Zhang, Lijun Li, Zhedong Jiang, Hui Ni, Anfeng Xiao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 92. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1093-0
PMCID:
PMC5879601
Patrick Kottenhahn, Kai Schuchmann, Volker Müller
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 93. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1082-3
PMCID:
PMC5879573
Jun Feng, Jing Yang, Wenwen Yang, Jie Chen, Min Jiang, Xiang Zou
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 94. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1186/s13068-018-1099-7
PMCID:
PMC5883625
Yufeng Mao, Guiying Li, Zhishuai Chang, Ran Tao, Zhenzhen Cui, Zhiwen Wang, Ya-jie Tang, Tao Chen, Xueming Zhao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 95. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1186/s13068-018-1094-z
PMCID:
PMC5883316
Lan Yao, Chang Geun Yoo, Xianzhi Meng, Mi Li, Yunqiao Pu, Arthur J. Ragauskas, Haitao Yang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 96. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1186/s13068-018-1087-y
PMCID:
PMC5883885
Zhixing Wang, Ning An, Wenqiang Xu, Weixin Zhang, Xiangfeng Meng, Guanjun Chen, Weifeng Liu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 97. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1186/s13068-018-1098-8
PMCID:
PMC5883349
Jason M. Whitham, Ji-Won Moon, Miguel Rodriguez, Jr., Nancy L. Engle, Dawn M. Klingeman, Thomas Rydzak, Malaney M. Abel, Timothy J. Tschaplinski, Adam M. Guss, Steven D. Brown
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 98. Published online 2018 Apr 5. doi: 10.1186/s13068-018-1095-y
PMCID:
PMC5887222
Barbora Branska, Zora Pechacova, Jan Kolek, Maryna Vasylkivska, Petra Patakova
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 99. Published online 2018 Apr 6. doi: 10.1186/s13068-018-1096-x
PMCID:
PMC5887253
Yiqi Jiang, Xiaodong Pu, Dan Zheng, Tao Zhu, Shuang Wang, Liangwei Deng, Wenguo Wang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 101. Published online 2018 Apr 7. doi: 10.1186/s13068-018-1102-3
PMCID:
PMC5889564
Shailesh Kumar Patidar, Sae-Hee Kim, Jin Ho Kim, Jungsoo Park, Bum Soo Park, Myung-Soo Han
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 102. Published online 2018 Apr 7. doi: 10.1186/s13068-018-1097-9
PMCID:
PMC5889607
Hee Jin Hwang, Sang Yup Lee, Pyung Cheon Lee
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 103. Published online 2018 Apr 7. doi: 10.1186/s13068-018-1104-1
PMCID:
PMC5889552
Jung Hun Lee, Moo-Young Jung, Min-Kyu Oh
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 104. Published online 2018 Apr 9. doi: 10.1186/s13068-018-1100-5
PMCID:
PMC5890353
Tian Li, Nan Liu, Xianjin Ou, Xuebing Zhao, Feng Qi, Jianzhong Huang, Dehua Liu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 105. Published online 2018 Apr 9. doi: 10.1186/s13068-018-1105-0
PMCID:
PMC5890345
Kamila Kochan, Huadong Peng, Bayden R. Wood, Victoria S. Haritos
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 106. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1186/s13068-018-1108-x
PMCID:
PMC5891968
Shuo Pan, Bin Jia, Hong Liu, Zhen Wang, Meng-Zhe Chai, Ming-Zhu Ding, Xiao Zhou, Xia Li, Chun Li, Bing-Zhi Li, Ying-Jin Yuan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 107. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1186/s13068-018-1107-y
PMCID:
PMC5891932
Corine Orline Nzeteu, Anna Christine Trego, Florence Abram, Vincent O’Flaherty
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 108. Published online 2018 Apr 11. doi: 10.1186/s13068-018-1101-4
PMCID:
PMC5894149
Brady D. Lee, William A. Apel, Peter P. Sheridan, Linda C. DeVeaux
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 110. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1186/s13068-018-1110-3
PMCID:
PMC5901876
Daniel Gomes, Miguel Gama, Lucília Domingues
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 111. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1186/s13068-018-1103-2
PMCID:
PMC5901881
Shan Wei, Yanan Liu, Meiling Wu, Tiantai Ma, Xiangzheng Bai, Jin Hou, Yu Shen, Xiaoming Bao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 112. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1186/s13068-018-1112-1
PMCID:
PMC5901872
Xinyue Zhao, Li Wang, Fang Ma, Jixian Yang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 113. Published online 2018 Apr 18. doi: 10.1186/s13068-018-1113-0
PMCID:
PMC5905105
Jenny Arnling Bååth, Antonio Martínez-Abad, Jennie Berglund, Johan Larsbrink, Francisco Vilaplana, Lisbeth Olsson
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 114. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1186/s13068-018-1115-y
PMCID:
PMC5907293
Man Wang, Guan-Nan Liu, Hong Liu, Lu Zhang, Bing-Zhi Li, Xia Li, Duo Liu, Ying-Jin Yuan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 115. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1186/s13068-018-1114-z
PMCID:
PMC5907459
Anna Detman, Damian Mielecki, Łukasz Pleśniak, Michał Bucha, Marek Janiga, Irena Matyasik, Aleksandra Chojnacka, Mariusz-Orion Jędrysek, Mieczysław K. Błaszczyk, Anna Sikora
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 116. Published online 2018 Apr 21. doi: 10.1186/s13068-018-1106-z
PMCID:
PMC5910564
Yangyang Jia, Siu-Kin Ng, Hongyuan Lu, Mingwei Cai, Patrick K. H. Lee
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 117. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s13068-018-1121-0
PMCID:
PMC5911951
Lei Qin, Xiong Zhao, Wen-Chao Li, Jia-Qing Zhu, Li Liu, Bing-Zhi Li, Ying-Jin Yuan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 118. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s13068-018-1118-8
PMCID:
PMC5911964
Jaesung Chun, Okkyoung Choi, Byoung-In Sang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 119. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s13068-018-1120-1
PMCID:
PMC5911967
Jeremy F. Chignell, Susan K. De Long, Kenneth F. Reardon
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 121. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s13068-018-1111-2
PMCID:
PMC5913794
Wusheng Liu, Mitra Mazarei, Rongjian Ye, Yanhui Peng, Yuanhua Shao, Holly L. Baxter, Robert W. Sykes, Geoffrey B. Turner, Mark F. Davis, Zeng-Yu Wang, Richard A. Dixon, C. Neal Stewart, Jr.
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 122. Published online 2018 Apr 24. doi: 10.1186/s13068-018-1119-7
PMCID:
PMC5914048
Juan Antonio Méndez-Líter, Laura Isabel de Eugenio, Alicia Prieto, María Jesús Martínez
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 123. Published online 2018 Apr 27. doi: 10.1186/s13068-018-1125-9
PMCID:
PMC5921417
Yanli Guo, Yi Huang, Jie Gao, Yuanyuan Pu, Nan Wang, Wenyun Shen, Jing Wen, Bin Yi, Chaozhi Ma, Jinxing Tu, Tingdong Fu, Jitao Zou, Jinxiong Shen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 124. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s13068-018-1122-z
PMCID:
PMC5930439
Shihui Yang, Jessica M. Vera, Jeff Grass, Giannis Savvakis, Oleg V. Moskvin, Yongfu Yang, Sean J. McIlwain, Yucai Lyu, Irene Zinonos, Alexander S. Hebert, Joshua J. Coon, Donna M. Bates, Trey K. Sato, Steven D. Brown, Michael E. Himmel, Min Zhang, Robert Landick, Katherine M. Pappas, Yaoping Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 125. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s13068-018-1116-x
PMCID:
PMC5930841
Yuting Wang, Xiaoshan Zhuang, Meirong Chen, Zhiyong Zeng, Xiaoqi Cai, Hui Li, Zhangli Hu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 126. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s13068-018-1126-8
PMCID:
PMC5930490
Thapelo Mokomele, Leonardo da Costa Sousa, Venkatesh Balan, Eugéne van Rensburg, Bruce E. Dale, Johann F. Görgens
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 127. Published online 2018 May 4. doi: 10.1186/s13068-018-1130-z
PMCID:
PMC5934847
Chao Zhu, Lijie Chen, Chuang Xue, Fengwu Bai
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 128. Published online 2018 May 4. doi: 10.1186/s13068-018-1129-5
PMCID:
PMC5934881
Qiang Fei, Aaron W. Puri, Holly Smith, Nancy Dowe, Philip. T. Pienkos
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 129. Published online 2018 May 4. doi: 10.1186/s13068-018-1128-6
PMCID:
PMC5934843
Ruilian Yao, Keli Pan, Huasong Peng, Lei Feng, Hongbo Hu, Xuehong Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 130. Published online 2018 May 4. doi: 10.1186/s13068-018-1123-y
PMCID:
PMC5934903
Vasiliki Tsakraklides, Annapurna Kamineni, Andrew L. Consiglio, Kyle MacEwen, Jonathan Friedlander, Hannah G. Blitzblau, Maureen A. Hamilton, Donald V. Crabtree, Austin Su, Jonathan Afshar, John E. Sullivan, W. Greg LaTouf, Colin R. South, Emily H. Greenhagen, A. Joe Shaw, Elena E. Brevnova
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 131. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s13068-018-1131-y
PMCID:
PMC5941336
Jingbai Wen, Yanqiu Xiao, Ting Liu, Qiuqiang Gao, Jie Bao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 132. Published online 2018 May 10. doi: 10.1186/s13068-018-1132-x
PMCID:
PMC5944095
Lubna V. Richter, Huijun Yang, Mohammad Yazdani, Maureen R. Hanson, Beth A. Ahner
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 133. Published online 2018 May 10. doi: 10.1186/s13068-018-1127-7
PMCID:
PMC5944112
Hao Wen, Huidong Chen, Di Cai, Peiwen Gong, Tao Zhang, Zhichao Wu, Heting Gao, Zhuangzhuang Li, Peiyong Qin, Tianwei Tan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 134. Published online 2018 May 10. doi: 10.1186/s13068-018-1137-5
PMCID:
PMC5944105
Feng Ju, Yubo Wang, Tong Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 135. Published online 2018 May 11. doi: 10.1186/s13068-018-1136-6
PMCID:
PMC5946492
Georg Basler, Mitchell Thompson, Danielle Tullman-Ercek, Jay Keasling
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 136. Published online 2018 May 11. doi: 10.1186/s13068-018-1133-9
PMCID:
PMC5946390
Shaolong Sun, Lidan Zhang, Fang Liu, Xiaolin Fan, Run-Cang Sun
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 137. Published online 2018 May 12. doi: 10.1186/s13068-018-1140-x
PMCID:
PMC5948715
Mariateresa Ferone, Francesca Raganati, Alessia Ercole, Giuseppe Olivieri, Piero Salatino, Antonio Marzocchella
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 138. Published online 2018 May 14. doi: 10.1186/s13068-018-1143-7
PMCID:
PMC5950251
Francesca Pierobon, Ivan L. Eastin, Indroneil Ganguly
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 139. Published online 2018 May 14. doi: 10.1186/s13068-018-1141-9
PMCID:
PMC5950134
Eun Ju Yun, Eun Joong Oh, Jing-Jing Liu, Sora Yu, Dong Hyun Kim, Suryang Kwak, Kyoung Heon Kim, Yong-Su Jin
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 140. Published online 2018 May 14. doi: 10.1186/s13068-018-1135-7
PMCID:
PMC5950193
Zhong-peng Guo, Julien Robin, Sophie Duquesne, Michael Joseph O’Donohue, Alain Marty, Florence Bordes
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 141. Published online 2018 May 15. doi: 10.1186/s13068-018-1144-6
PMCID:
PMC5952637
Lina Qin, Xianzhang Jiang, Zhiyang Dong, Jianzhong Huang, Xiuzhen Chen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 142. Published online 2018 May 17. doi: 10.1186/s13068-018-1139-3
PMCID:
PMC5956788
Aditya Bhalla, Peyman Fasahati, Chrislyn A. Particka, Aline E. Assad, Ryan J. Stoklosa, Namita Bansal, Rachel Semaan, Christopher M. Saffron, David B. Hodge, Eric L. Hegg
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 143. Published online 2018 May 17. doi: 10.1186/s13068-018-1124-x
PMCID:
PMC5956811
Vinay Khatri, Fatma Meddeb-Mouelhi, Kokou Adjallé, Simon Barnabé, Marc Beauregard
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 144. Published online 2018 May 18. doi: 10.1186/s13068-018-1145-5
PMCID:
PMC5960114
Stefano Rebecchi, Davide Pinelli, Giulio Zanaroli, Fabio Fava, Dario Frascari
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 145. Published online 2018 May 23. doi: 10.1186/s13068-018-1138-4
PMCID:
PMC5964669
Shengnan Zhuo, Xu Yan, Dan Liu, Mengying Si, Kejing Zhang, Mingren Liu, Bing Peng, Yan Shi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 146. Published online 2018 May 23. doi: 10.1186/s13068-018-1146-4
PMCID:
PMC5964970
Giorgia Tasselli, Sara Filippucci, Elisabetta Borsella, Silvia D’Antonio, Mattia Gelosia, Gianluca Cavalaglio, Benedetta Turchetti, Ciro Sannino, Andrea Onofri, Silvio Mastrolitti, Isabella De Bari, Franco Cotana, Pietro Buzzini
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 147. Published online 2018 May 23. doi: 10.1186/s13068-018-1142-8
PMCID:
PMC5964688
Yanan Wang, Sufang Zhang, Zhiwei Zhu, Hongwei Shen, Xinping Lin, Xiang Jin, Xiang Jiao, Zongbao Kent Zhao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 148. Published online 2018 May 25. doi: 10.1186/s13068-018-1134-8
PMCID:
PMC5968551
Varun Loomba, Gregor Huber, Eric von Lieres
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 149. Published online 2018 May 26. doi: 10.1186/s13068-018-1147-3
PMCID:
PMC5970501
Sandra Henritzi, Manuel Fischer, Martin Grininger, Mislav Oreb, Eckhard Boles
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 150. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s13068-018-1149-1
PMCID:
PMC5984327
Zhen Zhu, Guangze Yuan, Xuran Fan, Yan Fan, Miao Yang, Yalei Yin, Jiao Liu, Yang Liu, Xupeng Cao, Jing Tian, Song Xue
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 156. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1186/s13068-018-1160-6
PMCID:
PMC5989348
Jui-Jen Chang, Marimuthu Anandharaj, Cheng-Yu Ho, Kenji Tsuge, Tsung-Yu Tsai, Huei-Mien Ke, Yu-Ju Lin, Minh Dung Ha Tran, Wen-Hsiung Li, Chieh-Chen Huang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 157. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.1186/s13068-018-1151-7
PMCID:
PMC5991470
Young-Kyoung Park, Thierry Dulermo, Rodrigo Ledesma-Amaro, Jean-Marc Nicaud
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 158. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.1186/s13068-018-1154-4
PMCID:
PMC5991449
Shuai You, Chun-Chi Chen, Tao Tu, Xiaoyu Wang, Rui Ma, Hui-yi Cai, Rey-Ting Guo, Hui-ying Luo, Bin Yao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 159. Published online 2018 Jun 8. doi: 10.1186/s13068-018-1150-8
PMCID:
PMC5992652
Leonidas Matsakas, Christos Nitsos, Vijayendran Raghavendran, Olga Yakimenko, Gustav Persson, Eva Olsson, Ulrika Rova, Lisbeth Olsson, Paul Christakopoulos
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 160. Published online 2018 Jun 8. doi: 10.1186/s13068-018-1163-3
PMCID:
PMC5992717
Ana Paula M. M. Diniz, Richard Sargeant, Graeme J. Millar
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 161. Published online 2018 Jun 8. doi: 10.1186/s13068-018-1158-0
PMCID:
PMC5992646

Reviews

Yibin Qiu, Peng Lei, Yatao Zhang, Yuanyuan Sha, Yijing Zhan, Zongqi Xu, Sha Li, Hong Xu, Pingkai Ouyang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 151. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s13068-018-1152-6
PMCID:
PMC5984348
Zhongxue Dai, Shangjie Zhang, Qiao Yang, Wenming Zhang, Xiujuan Qian, Weiliang Dong, Min Jiang, Fengxue Xin
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 152. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s13068-018-1153-5
PMCID:
PMC5984347

Correction

Hua Zhou, Liuyang Wang, Yun Liu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 109. Published online 2018 Apr 11. doi: 10.1186/s13068-018-1109-9
PMCID:
PMC5894247

Retraction Note

Chao Li, Zhongchao Gai, Kai Wang, Liping Jin
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 100. Published online 2018 Apr 6. doi: 10.1186/s13068-018-1086-z
PMCID:
PMC5887223

Articles from Biotechnology for Biofuels are provided here courtesy of BioMed Central