Logo of biotbiofuelBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBiotechnology for Biofuels

Volume 11;  2018

Methodology

Lei Wang, Fanglin Zheng, Weixin Zhang, Yaohua Zhong, Guanjun Chen, Xiangfeng Meng, Weifeng Liu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 33. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1186/s13068-018-1038-7
PMCID:
PMC5806297
Guigui Wan, Taylor Frazier, Julianne Jorgensen, Bingyu Zhao, Charles E. Frazier
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 57. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s13068-018-1056-5
PMCID:
PMC5831841
Seddik Harchouni, Ben Field, Benoît Menand
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 120. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s13068-018-1117-9
PMCID:
PMC5913787
Damao Wang, Jing Li, Ann C. Y. Wong, Finn L. Aachmann, Yves S. Y. Hsieh
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 215. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.1186/s13068-018-1211-z
PMCID:
PMC6071379

Research

Wiparat Siripong, Philipp Wolf, Theodora Puspowangi Kusumoputri, Joe James Downes, Kanokarn Kocharin, Sutipa Tanapongpipat, Weerawat Runguphan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 1. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s13068-017-1003-x
PMCID:
PMC5757298
Aude Aznar, Camille Chalvin, Patrick M. Shih, Michael Maimann, Berit Ebert, Devon S. Birdseye, Dominique Loqué, Henrik V. Scheller
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 2. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s13068-017-1007-6
PMCID:
PMC5759196
Zhiqiang Xia, Shengkui Zhang, Mingfu Wen, Cheng Lu, Yufang Sun, Meiling Zou, Wenquan Wang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 3. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s13068-017-1004-9
PMCID:
PMC5759280
Pinjing He, Wenhao Han, Liming Shao, Fan Lü
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 4. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s13068-017-1005-8
PMCID:
PMC5761104
Anna S. Borisova, Elena V. Eneyskaya, Suvamay Jana, Silke F. Badino, Jeppe Kari, Antonella Amore, Magnus Karlsson, Henrik Hansson, Mats Sandgren, Michael E. Himmel, Peter Westh, Christina M. Payne, Anna A. Kulminskaya, Jerry Ståhlberg
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 5. Published online 2018 Jan 13. doi: 10.1186/s13068-017-1006-7
PMCID:
PMC5766984
Ya-Jun Liu, Shiyue Liu, Sheng Dong, Renmin Li, Yingang Feng, Qiu Cui
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 6. Published online 2018 Jan 13. doi: 10.1186/s13068-017-1009-4
PMCID:
PMC5766998
Carlos A. Flores-Gómez, Eleazar M. Escamilla Silva, Cheng Zhong, Bruce E. Dale, Leonardo da Costa Sousa, Venkatesh Balan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 7. Published online 2018 Jan 16. doi: 10.1186/s13068-017-0995-6
PMCID:
PMC5769373
Elrike Frenzel, Jelmer Legebeke, Atze van Stralen, Richard van Kranenburg, Oscar P. Kuipers
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 8. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s13068-017-1008-5
PMCID:
PMC5771013
Ajaya K. Biswal, Melani A. Atmodjo, Sivakumar Pattathil, Robert A. Amos, Xiaohan Yang, Kim Winkeler, Cassandra Collins, Sushree S. Mohanty, David Ryno, Li Tan, Ivana Gelineo-Albersheim, Kimberly Hunt, Robert W. Sykes, Geoffrey B. Turner, Angela Ziebell, Mark F. Davis, Stephen R. Decker, Michael G. Hahn, Debra Mohnen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 9. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s13068-017-1002-y
PMCID:
PMC5771077
Lívia Brenelli, Fabio M. Squina, Claus Felby, David Cannella
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 10. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s13068-017-0985-8
PMCID:
PMC5771016
Xochitl Niehus, Anne-Marie Crutz-Le Coq, Georgina Sandoval, Jean-Marc Nicaud, Rodrigo Ledesma-Amaro
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 11. Published online 2018 Jan 22. doi: 10.1186/s13068-018-1010-6
PMCID:
PMC5776775
Chao Wang, Fengxue Xin, Xiangping Kong, Jie Zhao, Weiliang Dong, Wenming Zhang, Jiangfeng Ma, Hao Wu, Min Jiang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 12. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13068-018-1024-0
PMCID:
PMC5782381
Susakul Palakawong Na Ayudthaya, Antonius H. P. van de Weijer, Antonie H. van Gelder, Alfons J. M. Stams, Willem M. de Vos, Caroline M. Plugge
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 13. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1012-4
PMCID:
PMC5784674
Changqing Liu, Xiao Men, Hailin Chen, Meijie Li, Zhaorui Ding, Guoqiang Chen, Fan Wang, Haobao Liu, Qian Wang, Youshuang Zhu, Haibo Zhang, Mo Xian
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 14. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1017-z
PMCID:
PMC5784704
Anmoldeep Randhawa, Olusola A. Ogunyewo, Danish Eqbal, Mayank Gupta, Syed Shams Yazdani
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 15. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1011-5
PMCID:
PMC5784589
Huan Zhou, Liuyang Wang, Yun Liu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 16. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1016-0
PMCID:
PMC5784611
Ioannis Papapetridis, Maaike Goudriaan, María Vázquez Vitali, Nikita A. de Keijzer, Marcel van den Broek, Antonius J. A. van Maris, Jack T. Pronk
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 17. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-017-1001-z
PMCID:
PMC5784725
Gregorius Rionugroho Harvianto, Junaid Haider, Jimin Hong, Nguyen Van Duc Long, Jae-Jin Shim, Moo Hwan Cho, Woo Kyoung Kim, Moonyong Lee
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 18. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1013-3
PMCID:
PMC5785907
Daniel Girma Mulat, Silvia Greses Huerta, Dayanand Kalyani, Svein Jarle Horn
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 19. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1186/s13068-018-1025-z
PMCID:
PMC5787918
Bin Wu, Shan Zheng, Marcelo Monteiro Pedroso, Luke W. Guddat, Siyuan Chang, Bingfang He, Gerhard Schenk
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 20. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1186/s13068-018-1022-2
PMCID:
PMC5787917
Zhi-Hua Liu, Shangxian Xie, Furong Lin, Mingjie Jin, Joshua S. Yuan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 21. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1186/s13068-018-1021-3
PMCID:
PMC5787925
Roman Brunecky, Daehwan Chung, Nicholas S. Sarai, Neal Hengge, Jordan F. Russell, Jenna Young, Ashutosh Mittal, Patthra Pason, Todd Vander Wall, William Michener, Todd Shollenberger, Janet Westpheling, Michael E. Himmel, Yannick J. Bomble
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 22. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1186/s13068-018-1014-2
PMCID:
PMC5793385
Yuhao Nie, Xiaotao Bi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 23. Published online 2018 Feb 3. doi: 10.1186/s13068-018-1019-x
PMCID:
PMC5797420
Alei Geng, Yanbing Cheng, Yongli Wang, Daochen Zhu, Yilin Le, Jian Wu, Rongrong Xie, Joshua S. Yuan, Jianzhong Sun
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 24. Published online 2018 Feb 3. doi: 10.1186/s13068-018-1015-1
PMCID:
PMC5797411
Elizabeth R. Milano, Courtney E. Payne, Ed Wolfrum, John Lovell, Jerry Jenkins, Jeremy Schmutz, Thomas E. Juenger
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 25. Published online 2018 Feb 3. doi: 10.1186/s13068-018-1033-z
PMCID:
PMC5797396
Tao Sun, Shubin Li, Xinyu Song, Guangsheng Pei, Jinjin Diao, Jinyu Cui, Mengliang Shi, Lei Chen, Weiwen Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 26. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s13068-018-1032-0
PMCID:
PMC5798194
Darryl R. Jones, Dallas Thomas, Nicholas Alger, Ata Ghavidel, G. Douglas Inglis, D. Wade Abbott
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 27. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s13068-018-1027-x
PMCID:
PMC5798181
Cheng Cheng, Rui-Qi Tang, Liang Xiong, Ronald E. Hector, Feng-Wu Bai, Xin-Qing Zhao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 28. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s13068-018-1018-y
PMCID:
PMC5798184
E. K. Matich, M. Ghafari, E. Camgoz, E. Caliskan, B. A. Pfeifer, B. Z. Haznedaroglu, G. E. Atilla-Gokcumen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 29. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.1186/s13068-018-1026-y
PMCID:
PMC5800086
Meng Wang, Mojin Chen, Yunming Fang, Tianwei Tan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 30. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1186/s13068-018-1020-4
PMCID:
PMC5801801
Kejing Zhang, Mengying Si, Dan Liu, Shengnan Zhuo, Mingren Liu, Hui Liu, Xu Yan, Yan Shi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 31. Published online 2018 Feb 8. doi: 10.1186/s13068-018-1035-x
PMCID:
PMC5803899
Yulin Cui, Jialin Zhao, Yinchu Wang, Song Qin, Yandu Lu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 32. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1186/s13068-018-1029-8
PMCID:
PMC5806285
Mojdeh Faraji, Luis L. Fonseca, Luis Escamilla-Treviño, Jaime Barros-Rios, Nancy Engle, Zamin K. Yang, Timothy J. Tschaplinski, Richard A. Dixon, Eberhard O. Voit
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 34. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1186/s13068-018-1028-9
PMCID:
PMC5806469
Zhiliang Yang, Zisheng Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 35. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.1186/s13068-018-1031-1
PMCID:
PMC5808657
Hui Li, Yanmei Liu, Yuting Wang, Meirong Chen, Xiaoshan Zhuang, Chaogang Wang, Jiangxin Wang, Zhangli Hu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 36. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.1186/s13068-018-1030-2
PMCID:
PMC5808451
Alessandra Procentese, Francesca Raganati, Giuseppe Olivieri, Maria Elena Russo, Lars Rehmann, Antonio Marzocchella
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 37. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.1186/s13068-018-1034-y
PMCID:
PMC5808427
Wei Du, Joeri A. Jongbloets, Coco van Boxtel, Hugo Pineda Hernández, David Lips, Brett G. Oliver, Klaas J. Hellingwerf, Filipe Branco dos Santos
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 38. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s13068-018-1037-8
PMCID:
PMC5809919
Takahiro Yamashita, Hiroshi Yokoyama
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 39. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s13068-018-1046-7
PMCID:
PMC5809899
Lei Yang, Jun Chen, Shan Qin, Min Zeng, Yongguang Jiang, Lang Hu, Peng Xiao, Wenlong Hao, Zhangli Hu, Anping Lei, Jiangxin Wang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 40. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s13068-018-1041-z
PMCID:
PMC5809890
Bo Song, Bingyao Li, Xiaoyan Wang, Wei Shen, Sungjin Park, Cynthia Collings, Anran Feng, Steve J. Smith, Jonathan D. Walton, Shi-You Ding
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 41. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.1186/s13068-018-1023-1
PMCID:
PMC5815216
Chongran Sun, Shuangfei Zhang, Fengxue Xin, Sabarathinam Shanmugam, Yi-Rui Wu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 42. Published online 2018 Feb 15. doi: 10.1186/s13068-018-1044-9
PMCID:
PMC5815214
Xia Zou, Zhenxing Ren, Na Wang, Yin Cheng, Yuanyuan Jiang, Yan Wang, Chenggang Xu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 43. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1186/s13068-018-1040-0
PMCID:
PMC5815224
Daisuke Sawada, Udaya C. Kalluri, Hugh O’Neill, Volker Urban, Paul Langan, Brian Davison, Sai Venkatesh Pingali
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 44. Published online 2018 Feb 16. doi: 10.1186/s13068-018-1043-x
PMCID:
PMC5815229
Mohamed A. Attia, Cassandra E. Nelson, Wendy A. Offen, Namrata Jain, Gideon J. Davies, Jeffrey G. Gardner, Harry Brumer
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 45. Published online 2018 Feb 17. doi: 10.1186/s13068-018-1039-6
PMCID:
PMC5816542
Yerong Zhu, Linan Xie, Grace Q. Chen, Mi Yeon Lee, Dominique Loque, Henrik Vibe Scheller
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 46. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1186/s13068-018-1049-4
PMCID:
PMC5820799
Yu Xia, Chao Yang, Tong Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 47. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1186/s13068-018-1042-y
PMCID:
PMC5820786
Noriko A. Cassman, Késia S. Lourenço, Janaína B. do Carmo, Heitor Cantarella, Eiko E. Kuramae
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 48. Published online 2018 Feb 22. doi: 10.1186/s13068-018-1036-9
PMCID:
PMC5822648
Yong-Hao Li, Xiao-Yue Zhang, Fei Zhang, Liang-Cai Peng, Da-Bing Zhang, Akihiko Kondo, Feng-Wu Bai, Xin-Qing Zhao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 49. Published online 2018 Feb 23. doi: 10.1186/s13068-018-1048-5
PMCID:
PMC5824536
Shimpei Aikawa, Kentaro Inokuma, Satoshi Wakai, Kengo Sasaki, Chiaki Ogino, Jo-Shu Chang, Tomohisa Hasunuma, Akihiko Kondo
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 50. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s13068-018-1050-y
PMCID:
PMC5828149
Xiangyun Zang, Meiting Liu, Yihong Fan, Jie Xu, Xiuhong Xu, Hongtao Li
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 51. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s13068-018-1045-8
PMCID:
PMC5828080
Mickaël Herbaut, Aya Zoghlami, Anouck Habrant, Xavier Falourd, Loïc Foucat, Brigitte Chabbert, Gabriel Paës
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 52. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s13068-018-1053-8
PMCID:
PMC5828075
Dan Yu, Ellen Hornung, Tim Iven, Ivo Feussner
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 53. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s13068-018-1057-4
PMCID:
PMC5831613
Yumeng Chen, Yaling Shen, Wei Wang, Dongzhi Wei
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 54. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s13068-018-1055-6
PMCID:
PMC5831609
Kaspar Valgepea, Renato de Souza Pinto Lemgruber, Tanus Abdalla, Steve Binos, Nobuaki Takemori, Ayako Takemori, Yuki Tanaka, Ryan Tappel, Michael Köpke, Séan Dennis Simpson, Lars Keld Nielsen, Esteban Marcellin
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 55. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s13068-018-1052-9
PMCID:
PMC5831606
Caterina Martin, Amaury Ovalle Maqueo, Hein J. Wijma, Marco W. Fraaije
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 56. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s13068-018-1051-x
PMCID:
PMC5831843
Xing Qin, Xiaoyun Su, Huiying Luo, Rui Ma, Bin Yao, Fuying Ma
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 58. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1186/s13068-018-1060-9
PMCID:
PMC5833081
Federico Sabbadin, Giovanna Pesante, Luisa Elias, Katrin Besser, Yi Li, Clare Steele-King, Meg Stark, Deborah A. Rathbone, Adam A. Dowle, Rachel Bates, J. Reuben Shipway, Simon M. Cragg, Neil C. Bruce, Simon J. McQueen-Mason
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 59. Published online 2018 Mar 7. doi: 10.1186/s13068-018-1058-3
PMCID:
PMC5840672
María Huete-Ortega, Katarzyna Okurowska, Rahul Vijay Kapoore, Matthew P. Johnson, D. James Gilmour, Seetharaman Vaidyanathan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 60. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s13068-018-1061-8
PMCID:
PMC5844138
Daniel Girma Mulat, Janka Dibdiakova, Svein Jarle Horn
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 61. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s13068-018-1054-7
PMCID:
PMC5844095
Jia Wu, Adam Elliston, Gwenaelle Le Gall, Ian J. Colquhoun, Samuel R. A. Collins, Ian P. Wood, Jo Dicks, Ian N. Roberts, Keith W. Waldron
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 62. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s13068-018-1062-7
PMCID:
PMC5844111
Jasmine M. Bracher, Maarten D. Verhoeven, H. Wouter Wisselink, Barbara Crimi, Jeroen G. Nijland, Arnold J. M. Driessen, Paul Klaassen, Antonius J. A. van Maris, Jean-Marc G. Daran, Jack T. Pronk
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 63. Published online 2018 Mar 13. doi: 10.1186/s13068-018-1047-6
PMCID:
PMC5848512
Dong Hyun Kim, Do Hyoung Kim, Sang-Hyun Lee, Kyoung Heon Kim
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 64. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1186/s13068-018-1059-2
PMCID:
PMC5851131
Xiao-Man Sun, Lu-Jing Ren, Zhi-Qian Bi, Xiao-Jun Ji, Quan-Yu Zhao, Ling Jiang, He Huang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 65. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1186/s13068-018-1065-4
PMCID:
PMC5851066
Gergely Kosa, Boris Zimmermann, Achim Kohler, Dag Ekeberg, Nils Kristian Afseth, Jerome Mounier, Volha Shapaval
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 66. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1186/s13068-018-1070-7
PMCID:
PMC5851148
J. M. M. Adams, A. L. Winters, E. M. Hodgson, J. A. Gallagher
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 67. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1186/s13068-018-1066-3
PMCID:
PMC5851170
Liqun Jiang, Lijie Zhang, Changliang Nie, Haiyan Pei
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 68. Published online 2018 Mar 14. doi: 10.1186/s13068-018-1064-5
PMCID:
PMC5851330
Valéria Nagy, Anna Podmaniczki, André Vidal-Meireles, Roland Tengölics, László Kovács, Gábor Rákhely, Alberto Scoma, Szilvia Z. Tóth
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 69. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1186/s13068-018-1069-0
PMCID:
PMC5858145
Min-Gyu Sung, Jong-In Han, Bongsoo Lee, Yong Keun Chang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 70. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1186/s13068-018-1067-2
PMCID:
PMC5858150
Caroline Mosbech, Jesper Holck, Anne S. Meyer, Jane Wittrup Agger
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 71. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1186/s13068-018-1075-2
PMCID:
PMC5858132
Lilong Zhang, Keli Chen, Liang He, Lincai Peng
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 72. Published online 2018 Mar 19. doi: 10.1186/s13068-018-1072-5
PMCID:
PMC5858128
Augusta Isaac, Jéssica de Paula, Carlos Martins Viana, Andréia Bicalho Henriques, Angelo Malachias, Luciano A. Montoro
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 73. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1186/s13068-018-1071-6
PMCID:
PMC5863382
Fakhria M. Razeq, Edita Jurak, Peter J. Stogios, Ruoyu Yan, Maija Tenkanen, Mirjam A. Kabel, Weijun Wang, Emma R. Master
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 74. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1186/s13068-018-1074-3
PMCID:
PMC5863359
Eduardo C. Moraes, Thabata M. Alvarez, Gabriela F. Persinoti, Geizecler Tomazetto, Livia B. Brenelli, Douglas A. A. Paixão, Gabriela C. Ematsu, Juliana A. Aricetti, Camila Caldana, Neil Dixon, Timothy D. H. Bugg, Fabio M. Squina
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 75. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1186/s13068-018-1073-4
PMCID:
PMC5863372
Fei Zheng, Tao Tu, Xiaoyu Wang, Yuan Wang, Rui Ma, Xiaoyun Su, Xiangming Xie, Bin Yao, Huiying Luo
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 76. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1186/s13068-018-1080-5
PMCID:
PMC5863444
Chang Dou, Rick Gustafson, Renata Bura
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 77. Published online 2018 Mar 22. doi: 10.1186/s13068-018-1079-y
PMCID:
PMC5863363
Petra Till, Marion E. Pucher, Robert L. Mach, Astrid R. Mach-Aigner
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 78. Published online 2018 Mar 23. doi: 10.1186/s13068-018-1081-4
PMCID:
PMC5865335
Erik Breslmayr, Marija Hanžek, Aoife Hanrahan, Christian Leitner, Roman Kittl, Božidar Šantek, Chris Oostenbrink, Roland Ludwig
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 79. Published online 2018 Mar 23. doi: 10.1186/s13068-018-1063-6
PMCID:
PMC5865291
Suresh Poudel, Richard J. Giannone, Mirko Basen, Intawat Nookaew, Farris L. Poole, II, Robert M. Kelly, Michael W. W. Adams, Robert L. Hettich
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 80. Published online 2018 Mar 23. doi: 10.1186/s13068-018-1076-1
PMCID:
PMC5865380
Rafael da Gama Ferreira, Adriano Rodrigues Azzoni, Sindelia Freitas
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 81. Published online 2018 Mar 29. doi: 10.1186/s13068-018-1077-0
PMCID:
PMC5875018
Haijian Yang, Qiaoning He, Chunxiang Hu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 82. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1068-1
PMCID:
PMC5879568
Yu-Ping Xu, Pei-Gao Duan, Feng Wang, Qing-Qing Guan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 83. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1083-2
PMCID:
PMC5879921
Karoline M. V. Nogueira, Renato Graciano de Paula, Amanda Cristina Campos Antoniêto, Thaila F. dos Reis, Cláudia Batista Carraro, Alinne Costa Silva, Fausto Almeida, Carem Gledes Vargas Rechia, Gustavo H. Goldman, Roberto N. Silva
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 84. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1084-1
PMCID:
PMC5879799
Demi T. Djajadi, Mads M. Jensen, Marlene Oliveira, Anders Jensen, Lisbeth G. Thygesen, Manuel Pinelo, Marianne Glasius, Henning Jørgensen, Anne S. Meyer
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 85. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1085-0
PMCID:
PMC5880018
Juan Carro, Elena Fernández-Fueyo, Carmen Fernández-Alonso, Javier Cañada, René Ullrich, Martin Hofrichter, Miguel Alcalde, Patricia Ferreira, Angel T. Martínez
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 86. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1091-2
PMCID:
PMC5880071
Zaigao Tan, Jong Moon Yoon, Anupam Chowdhury, Kaitlin Burdick, Laura R. Jarboe, Costas D. Maranas, Jacqueline V. Shanks
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 87. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1078-z
PMCID:
PMC5879999
Xuping Feng, Chenliang Yu, Xiaodan Liu, Yunfeng Chen, Hong Zhen, Kuichuan Sheng, Yong He
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 88. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1090-3
PMCID:
PMC5879804
Yujia Jiang, Dong Guo, Jiasheng Lu, Peter Dürre, Weiliang Dong, Wei Yan, Wenming Zhang, Jiangfeng Ma, Min Jiang, Fengxue Xin
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 89. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1092-1
PMCID:
PMC5879998
Stephanie A. Davis López, Douglas Andrew Griffith, Brian Choi, Jamie H. D. Cate, Danielle Tullman-Ercek
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 90. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1089-9
PMCID:
PMC5880003
Chao Zhang, Xi Peng, Xiaofeng Guo, Gaijuan Tang, Fengli Sun, Shudong Liu, Yajun Xi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 91. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1088-x
PMCID:
PMC5879616
Changzheng Wu, Feng Zhang, Lijun Li, Zhedong Jiang, Hui Ni, Anfeng Xiao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 92. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1093-0
PMCID:
PMC5879601
Patrick Kottenhahn, Kai Schuchmann, Volker Müller
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 93. Published online 2018 Apr 2. doi: 10.1186/s13068-018-1082-3
PMCID:
PMC5879573
Jun Feng, Jing Yang, Wenwen Yang, Jie Chen, Min Jiang, Xiang Zou
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 94. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1186/s13068-018-1099-7
PMCID:
PMC5883625
Yufeng Mao, Guiying Li, Zhishuai Chang, Ran Tao, Zhenzhen Cui, Zhiwen Wang, Ya-jie Tang, Tao Chen, Xueming Zhao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 95. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1186/s13068-018-1094-z
PMCID:
PMC5883316
Lan Yao, Chang Geun Yoo, Xianzhi Meng, Mi Li, Yunqiao Pu, Arthur J. Ragauskas, Haitao Yang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 96. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1186/s13068-018-1087-y
PMCID:
PMC5883885
Zhixing Wang, Ning An, Wenqiang Xu, Weixin Zhang, Xiangfeng Meng, Guanjun Chen, Weifeng Liu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 97. Published online 2018 Apr 4. doi: 10.1186/s13068-018-1098-8
PMCID:
PMC5883349
Jason M. Whitham, Ji-Won Moon, Miguel Rodriguez, Jr., Nancy L. Engle, Dawn M. Klingeman, Thomas Rydzak, Malaney M. Abel, Timothy J. Tschaplinski, Adam M. Guss, Steven D. Brown
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 98. Published online 2018 Apr 5. doi: 10.1186/s13068-018-1095-y
PMCID:
PMC5887222
Barbora Branska, Zora Pechacova, Jan Kolek, Maryna Vasylkivska, Petra Patakova
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 99. Published online 2018 Apr 6. doi: 10.1186/s13068-018-1096-x
PMCID:
PMC5887253
Yiqi Jiang, Xiaodong Pu, Dan Zheng, Tao Zhu, Shuang Wang, Liangwei Deng, Wenguo Wang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 101. Published online 2018 Apr 7. doi: 10.1186/s13068-018-1102-3
PMCID:
PMC5889564
Shailesh Kumar Patidar, Sae-Hee Kim, Jin Ho Kim, Jungsoo Park, Bum Soo Park, Myung-Soo Han
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 102. Published online 2018 Apr 7. doi: 10.1186/s13068-018-1097-9
PMCID:
PMC5889607
Hee Jin Hwang, Sang Yup Lee, Pyung Cheon Lee
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 103. Published online 2018 Apr 7. doi: 10.1186/s13068-018-1104-1
PMCID:
PMC5889552
Jung Hun Lee, Moo-Young Jung, Min-Kyu Oh
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 104. Published online 2018 Apr 9. doi: 10.1186/s13068-018-1100-5
PMCID:
PMC5890353
Tian Li, Nan Liu, Xianjin Ou, Xuebing Zhao, Feng Qi, Jianzhong Huang, Dehua Liu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 105. Published online 2018 Apr 9. doi: 10.1186/s13068-018-1105-0
PMCID:
PMC5890345
Kamila Kochan, Huadong Peng, Bayden R. Wood, Victoria S. Haritos
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 106. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1186/s13068-018-1108-x
PMCID:
PMC5891968
Shuo Pan, Bin Jia, Hong Liu, Zhen Wang, Meng-Zhe Chai, Ming-Zhu Ding, Xiao Zhou, Xia Li, Chun Li, Bing-Zhi Li, Ying-Jin Yuan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 107. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1186/s13068-018-1107-y
PMCID:
PMC5891932
Corine Orline Nzeteu, Anna Christine Trego, Florence Abram, Vincent O’Flaherty
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 108. Published online 2018 Apr 11. doi: 10.1186/s13068-018-1101-4
PMCID:
PMC5894149
Brady D. Lee, William A. Apel, Peter P. Sheridan, Linda C. DeVeaux
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 110. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1186/s13068-018-1110-3
PMCID:
PMC5901876
Daniel Gomes, Miguel Gama, Lucília Domingues
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 111. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1186/s13068-018-1103-2
PMCID:
PMC5901881
Shan Wei, Yanan Liu, Meiling Wu, Tiantai Ma, Xiangzheng Bai, Jin Hou, Yu Shen, Xiaoming Bao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 112. Published online 2018 Apr 16. doi: 10.1186/s13068-018-1112-1
PMCID:
PMC5901872
Xinyue Zhao, Li Wang, Fang Ma, Jixian Yang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 113. Published online 2018 Apr 18. doi: 10.1186/s13068-018-1113-0
PMCID:
PMC5905105
Jenny Arnling Bååth, Antonio Martínez-Abad, Jennie Berglund, Johan Larsbrink, Francisco Vilaplana, Lisbeth Olsson
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 114. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1186/s13068-018-1115-y
PMCID:
PMC5907293
Man Wang, Guan-Nan Liu, Hong Liu, Lu Zhang, Bing-Zhi Li, Xia Li, Duo Liu, Ying-Jin Yuan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 115. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1186/s13068-018-1114-z
PMCID:
PMC5907459
Anna Detman, Damian Mielecki, Łukasz Pleśniak, Michał Bucha, Marek Janiga, Irena Matyasik, Aleksandra Chojnacka, Mariusz-Orion Jędrysek, Mieczysław K. Błaszczyk, Anna Sikora
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 116. Published online 2018 Apr 21. doi: 10.1186/s13068-018-1106-z
PMCID:
PMC5910564
Yangyang Jia, Siu-Kin Ng, Hongyuan Lu, Mingwei Cai, Patrick K. H. Lee
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 117. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s13068-018-1121-0
PMCID:
PMC5911951
Lei Qin, Xiong Zhao, Wen-Chao Li, Jia-Qing Zhu, Li Liu, Bing-Zhi Li, Ying-Jin Yuan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 118. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s13068-018-1118-8
PMCID:
PMC5911964
Jaesung Chun, Okkyoung Choi, Byoung-In Sang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 119. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s13068-018-1120-1
PMCID:
PMC5911967
Jeremy F. Chignell, Susan K. De Long, Kenneth F. Reardon
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 121. Published online 2018 Apr 23. doi: 10.1186/s13068-018-1111-2
PMCID:
PMC5913794
Wusheng Liu, Mitra Mazarei, Rongjian Ye, Yanhui Peng, Yuanhua Shao, Holly L. Baxter, Robert W. Sykes, Geoffrey B. Turner, Mark F. Davis, Zeng-Yu Wang, Richard A. Dixon, C. Neal Stewart, Jr.
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 122. Published online 2018 Apr 24. doi: 10.1186/s13068-018-1119-7
PMCID:
PMC5914048
Juan Antonio Méndez-Líter, Laura Isabel de Eugenio, Alicia Prieto, María Jesús Martínez
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 123. Published online 2018 Apr 27. doi: 10.1186/s13068-018-1125-9
PMCID:
PMC5921417
Yanli Guo, Yi Huang, Jie Gao, Yuanyuan Pu, Nan Wang, Wenyun Shen, Jing Wen, Bin Yi, Chaozhi Ma, Jinxing Tu, Tingdong Fu, Jitao Zou, Jinxiong Shen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 124. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s13068-018-1122-z
PMCID:
PMC5930439
Shihui Yang, Jessica M. Vera, Jeff Grass, Giannis Savvakis, Oleg V. Moskvin, Yongfu Yang, Sean J. McIlwain, Yucai Lyu, Irene Zinonos, Alexander S. Hebert, Joshua J. Coon, Donna M. Bates, Trey K. Sato, Steven D. Brown, Michael E. Himmel, Min Zhang, Robert Landick, Katherine M. Pappas, Yaoping Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 125. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s13068-018-1116-x
PMCID:
PMC5930841
Yuting Wang, Xiaoshan Zhuang, Meirong Chen, Zhiyong Zeng, Xiaoqi Cai, Hui Li, Zhangli Hu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 126. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s13068-018-1126-8
PMCID:
PMC5930490
Thapelo Mokomele, Leonardo da Costa Sousa, Venkatesh Balan, Eugéne van Rensburg, Bruce E. Dale, Johann F. Görgens
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 127. Published online 2018 May 4. doi: 10.1186/s13068-018-1130-z
PMCID:
PMC5934847
Chao Zhu, Lijie Chen, Chuang Xue, Fengwu Bai
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 128. Published online 2018 May 4. doi: 10.1186/s13068-018-1129-5
PMCID:
PMC5934881
Qiang Fei, Aaron W. Puri, Holly Smith, Nancy Dowe, Philip. T. Pienkos
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 129. Published online 2018 May 4. doi: 10.1186/s13068-018-1128-6
PMCID:
PMC5934843
Ruilian Yao, Keli Pan, Huasong Peng, Lei Feng, Hongbo Hu, Xuehong Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 130. Published online 2018 May 4. doi: 10.1186/s13068-018-1123-y
PMCID:
PMC5934903
Vasiliki Tsakraklides, Annapurna Kamineni, Andrew L. Consiglio, Kyle MacEwen, Jonathan Friedlander, Hannah G. Blitzblau, Maureen A. Hamilton, Donald V. Crabtree, Austin Su, Jonathan Afshar, John E. Sullivan, W. Greg LaTouf, Colin R. South, Emily H. Greenhagen, A. Joe Shaw, Elena E. Brevnova
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 131. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s13068-018-1131-y
PMCID:
PMC5941336
Jingbai Wen, Yanqiu Xiao, Ting Liu, Qiuqiang Gao, Jie Bao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 132. Published online 2018 May 10. doi: 10.1186/s13068-018-1132-x
PMCID:
PMC5944095
Lubna V. Richter, Huijun Yang, Mohammad Yazdani, Maureen R. Hanson, Beth A. Ahner
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 133. Published online 2018 May 10. doi: 10.1186/s13068-018-1127-7
PMCID:
PMC5944112
Hao Wen, Huidong Chen, Di Cai, Peiwen Gong, Tao Zhang, Zhichao Wu, Heting Gao, Zhuangzhuang Li, Peiyong Qin, Tianwei Tan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 134. Published online 2018 May 10. doi: 10.1186/s13068-018-1137-5
PMCID:
PMC5944105
Feng Ju, Yubo Wang, Tong Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 135. Published online 2018 May 11. doi: 10.1186/s13068-018-1136-6
PMCID:
PMC5946492
Georg Basler, Mitchell Thompson, Danielle Tullman-Ercek, Jay Keasling
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 136. Published online 2018 May 11. doi: 10.1186/s13068-018-1133-9
PMCID:
PMC5946390
Shaolong Sun, Lidan Zhang, Fang Liu, Xiaolin Fan, Run-Cang Sun
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 137. Published online 2018 May 12. doi: 10.1186/s13068-018-1140-x
PMCID:
PMC5948715
Mariateresa Ferone, Francesca Raganati, Alessia Ercole, Giuseppe Olivieri, Piero Salatino, Antonio Marzocchella
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 138. Published online 2018 May 14. doi: 10.1186/s13068-018-1143-7
PMCID:
PMC5950251
Francesca Pierobon, Ivan L. Eastin, Indroneil Ganguly
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 139. Published online 2018 May 14. doi: 10.1186/s13068-018-1141-9
PMCID:
PMC5950134
Eun Ju Yun, Eun Joong Oh, Jing-Jing Liu, Sora Yu, Dong Hyun Kim, Suryang Kwak, Kyoung Heon Kim, Yong-Su Jin
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 140. Published online 2018 May 14. doi: 10.1186/s13068-018-1135-7
PMCID:
PMC5950193
Zhong-peng Guo, Julien Robin, Sophie Duquesne, Michael Joseph O’Donohue, Alain Marty, Florence Bordes
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 141. Published online 2018 May 15. doi: 10.1186/s13068-018-1144-6
PMCID:
PMC5952637
Lina Qin, Xianzhang Jiang, Zhiyang Dong, Jianzhong Huang, Xiuzhen Chen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 142. Published online 2018 May 17. doi: 10.1186/s13068-018-1139-3
PMCID:
PMC5956788
Aditya Bhalla, Peyman Fasahati, Chrislyn A. Particka, Aline E. Assad, Ryan J. Stoklosa, Namita Bansal, Rachel Semaan, Christopher M. Saffron, David B. Hodge, Eric L. Hegg
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 143. Published online 2018 May 17. doi: 10.1186/s13068-018-1124-x
PMCID:
PMC5956811
Vinay Khatri, Fatma Meddeb-Mouelhi, Kokou Adjallé, Simon Barnabé, Marc Beauregard
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 144. Published online 2018 May 18. doi: 10.1186/s13068-018-1145-5
PMCID:
PMC5960114
Stefano Rebecchi, Davide Pinelli, Giulio Zanaroli, Fabio Fava, Dario Frascari
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 145. Published online 2018 May 23. doi: 10.1186/s13068-018-1138-4
PMCID:
PMC5964669
Shengnan Zhuo, Xu Yan, Dan Liu, Mengying Si, Kejing Zhang, Mingren Liu, Bing Peng, Yan Shi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 146. Published online 2018 May 23. doi: 10.1186/s13068-018-1146-4
PMCID:
PMC5964970
Giorgia Tasselli, Sara Filippucci, Elisabetta Borsella, Silvia D’Antonio, Mattia Gelosia, Gianluca Cavalaglio, Benedetta Turchetti, Ciro Sannino, Andrea Onofri, Silvio Mastrolitti, Isabella De Bari, Franco Cotana, Pietro Buzzini
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 147. Published online 2018 May 23. doi: 10.1186/s13068-018-1142-8
PMCID:
PMC5964688
Yanan Wang, Sufang Zhang, Zhiwei Zhu, Hongwei Shen, Xinping Lin, Xiang Jin, Xiang Jiao, Zongbao Kent Zhao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 148. Published online 2018 May 25. doi: 10.1186/s13068-018-1134-8
PMCID:
PMC5968551
Varun Loomba, Gregor Huber, Eric von Lieres
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 149. Published online 2018 May 26. doi: 10.1186/s13068-018-1147-3
PMCID:
PMC5970501
Sandra Henritzi, Manuel Fischer, Martin Grininger, Mislav Oreb, Eckhard Boles
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 150. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s13068-018-1149-1
PMCID:
PMC5984327
Felipe A. M. Reinoso, Jorge Rencoret, Ana Gutiérrez, Adriane M. F. Milagres, José C. del Río, André Ferraz
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 153. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1186/s13068-018-1155-3
PMCID:
PMC5987574
Madan Kumar, Sandhya Verma, Rajesh Kumar Gazara, Manish Kumar, Ashok Pandey, Praveen Kumar Verma, Indu Shekhar Thakur
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 154. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1186/s13068-018-1148-2
PMCID:
PMC5987411
Chen Chen, Jinyin Chen, Zhigang Geng, Meixia Wang, Ning Liu, Duochuan Li
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 155. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1186/s13068-018-1156-2
PMCID:
PMC5987470
Zhen Zhu, Guangze Yuan, Xuran Fan, Yan Fan, Miao Yang, Yalei Yin, Jiao Liu, Yang Liu, Xupeng Cao, Jing Tian, Song Xue
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 156. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1186/s13068-018-1160-6
PMCID:
PMC5989348
Jui-Jen Chang, Marimuthu Anandharaj, Cheng-Yu Ho, Kenji Tsuge, Tsung-Yu Tsai, Huei-Mien Ke, Yu-Ju Lin, Minh Dung Ha Tran, Wen-Hsiung Li, Chieh-Chen Huang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 157. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.1186/s13068-018-1151-7
PMCID:
PMC5991470
Young-Kyoung Park, Thierry Dulermo, Rodrigo Ledesma-Amaro, Jean-Marc Nicaud
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 158. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.1186/s13068-018-1154-4
PMCID:
PMC5991449
Shuai You, Chun-Chi Chen, Tao Tu, Xiaoyu Wang, Rui Ma, Hui-yi Cai, Rey-Ting Guo, Hui-ying Luo, Bin Yao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 159. Published online 2018 Jun 8. doi: 10.1186/s13068-018-1150-8
PMCID:
PMC5992652
Leonidas Matsakas, Christos Nitsos, Vijayendran Raghavendran, Olga Yakimenko, Gustav Persson, Eva Olsson, Ulrika Rova, Lisbeth Olsson, Paul Christakopoulos
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 160. Published online 2018 Jun 8. doi: 10.1186/s13068-018-1163-3
PMCID:
PMC5992717
Ana Paula M. M. Diniz, Richard Sargeant, Graeme J. Millar
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 161. Published online 2018 Jun 8. doi: 10.1186/s13068-018-1158-0
PMCID:
PMC5992646
Jia Wu, Samuel R. A. Collins, Adam Elliston, Nikolaus Wellner, Jo Dicks, Ian N. Roberts, Keith W. Waldron
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 162. Published online 2018 Jun 11. doi: 10.1186/s13068-018-1157-1
PMCID:
PMC5994648
Zhiping Xiao, Chu Cheng, Teng Bao, Lujie Liu, Bin Wang, Wenjing Tao, Xun Pei, Shang-Tian Yang, Minqi Wang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 164. Published online 2018 Jun 15. doi: 10.1186/s13068-018-1165-1
PMCID:
PMC6003175
Ausra Peciulyte, Louise Samuelsson, Lisbeth Olsson, K. C. McFarland, Jesper Frickmann, Lars Østergård, Rune Halvorsen, Brian R. Scott, Katja S. Johansen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 165. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.1186/s13068-018-1159-z
PMCID:
PMC6004669
Anna M. Alessi, Susannah M. Bird, Nicola C. Oates, Yi Li, Adam A. Dowle, Etelvino H. Novotny, Eduardo R. deAzevedo, Joseph P. Bennett, Igor Polikarpov, J. Peter W. Young, Simon J. McQueen-Mason, Neil C. Bruce
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 166. Published online 2018 Jun 18. doi: 10.1186/s13068-018-1164-2
PMCID:
PMC6004670
Irena Maus, Madis Rumming, Ingo Bergmann, Kathrin Heeg, Marcel Pohl, Edith Nettmann, Sebastian Jaenicke, Jochen Blom, Alfred Pühler, Andreas Schlüter, Alexander Sczyrba, Michael Klocke
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 167. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.1186/s13068-018-1162-4
PMCID:
PMC6010159
Jiao Liu, Changhong Yao, Yingying Meng, Xupeng Cao, Peichun Wu, Song Xue
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 168. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1186/s13068-018-1168-y
PMCID:
PMC6008920
Alok Patel, Leonidas Matsakas, Ulrika Rova, Paul Christakopoulos
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 169. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1186/s13068-018-1173-1
PMCID:
PMC6008946
Chunman Zuo, Matthew Blow, Avinash Sreedasyam, Rita C. Kuo, Govindarajan Kunde Ramamoorthy, Ivone Torres-Jerez, Guifen Li, Mei Wang, David Dilworth, Kerrie Barry, Michael Udvardi, Jeremy Schmutz, Yuhong Tang, Ying Xu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 170. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1186/s13068-018-1167-z
PMCID:
PMC6009963
Sylwia Głazowska, Laetitia Baldwin, Jozef Mravec, Christian Bukh, Thomas Hesselhøj Hansen, Mads Mørk Jensen, Jonatan U. Fangel, William G. T. Willats, Marianne Glasius, Claus Felby, Jan Kofod Schjoerring
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 171. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1186/s13068-018-1166-0
PMCID:
PMC6009033
Bin Xiong, Zhongkang Li, Li Liu, Dongdong Zhao, Xueli Zhang, Changhao Bi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 172. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1186/s13068-018-1170-4
PMCID:
PMC6011247
Kengo Sasaki, Daisuke Sasaki, Yota Tsuge, Masahiko Morita, Akihiko Kondo
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 173. Published online 2018 Jun 22. doi: 10.1186/s13068-018-1175-z
PMCID:
PMC6013992
Zhi-Yan Du, Jonathan Alvaro, Brennan Hyden, Krzysztof Zienkiewicz, Nils Benning, Agnieszka Zienkiewicz, Gregory Bonito, Christoph Benning
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 174. Published online 2018 Jun 22. doi: 10.1186/s13068-018-1172-2
PMCID:
PMC6013958
Johanna Björkmalm, Eoin Byrne, Ed W. J. van Niel, Karin Willquist
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 175. Published online 2018 Jun 22. doi: 10.1186/s13068-018-1171-3
PMCID:
PMC6013967
Tadashi Toyama, Mari Kasuya, Tsubasa Hanaoka, Naoto Kobayashi, Yasuhiro Tanaka, Daisuke Inoue, Kazunari Sei, Masaaki Morikawa, Kazuhiro Mori
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 176. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1186/s13068-018-1174-0
PMCID:
PMC6016138
Lin Xu, Lian Wang, Xue-Rong Zhou, Wen-Chao Chen, Surinder Singh, Zhe Hu, Feng-Hong Huang, Xia Wan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 177. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1186/s13068-018-1177-x
PMCID:
PMC6016142
Yu Zhang, Changlei Xia, Mingming Lu, Maobing Tu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 178. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1186/s13068-018-1182-0
PMCID:
PMC6020205
Alei Zhang, Yumei He, Guoguang Wei, Jie Zhou, Weiliang Dong, Kequan Chen, Pingkai Ouyang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 179. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1186/s13068-018-1169-x
PMCID:
PMC6020246
Jun Ishii, Keisuke Morita, Kengo Ida, Hiroko Kato, Shohei Kinoshita, Shoko Hataya, Hiroshi Shimizu, Akihiko Kondo, Fumio Matsuda
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 180. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1186/s13068-018-1176-y
PMCID:
PMC6020211
Jinjin Huang, Zhen Yang, Ruiyan Zhu, Xinxin Qian, Yaqiu Wang, Ying Li, Jilun Li
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 181. Published online 2018 Jun 27. doi: 10.1186/s13068-018-1180-2
PMCID:
PMC6020301
Arul M. Varman, Rhiannon Follenfant, Fang Liu, Ryan W. Davis, Yone K. Lin, Seema Singh
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 182. Published online 2018 Jun 28. doi: 10.1186/s13068-018-1179-8
PMCID:
PMC6022352
Liandong Zhu, Zhaohua Li, Erkki Hiltunen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 183. Published online 2018 Jun 28. doi: 10.1186/s13068-018-1183-z
PMCID:
PMC6022341
Cristina Gonzalez-Fernandez, Santiago Barreiro-Vescovo, Ignacio de Godos, Maikel Fernandez, Arbib Zouhayr, Mercedes Ballesteros
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 184. Published online 2018 Jun 29. doi: 10.1186/s13068-018-1188-7
PMCID:
PMC6025826
Milla Salmela, Tapio Lehtinen, Elena Efimova, Suvi Santala, Rahul Mangayil
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 187. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1186/s13068-018-1186-9
PMCID:
PMC6029424
Artnice Mega Fathima, Derrick Chuang, Walter Alvarez Laviña, James Liao, Sastia Prama Putri, Eiichiro Fukusaki
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 188. Published online 2018 Jul 9. doi: 10.1186/s13068-018-1187-8
PMCID:
PMC6036673
Deanne W. Sammond, Noah Kastelowitz, Bryon S. Donohoe, Markus Alahuhta, Vladimir V. Lunin, Daehwan Chung, Nicholas S. Sarai, Hang Yin, Ashutosh Mittal, Michael E. Himmel, Adam M. Guss, Yannick J. Bomble
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 189. Published online 2018 Jul 9. doi: 10.1186/s13068-018-1178-9
PMCID:
PMC6036693
Xi Chen, Zhipeng Li, Ning He, Yanmei Zheng, Heng Li, Haitao Wang, Yuanpeng Wang, Yinghua Lu, Qingbiao Li, YaJuan Peng
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 190. Published online 2018 Jul 9. doi: 10.1186/s13068-018-1190-0
PMCID:
PMC6036682
Ximing Zhang, Tianjiao Qu, Nathan S. Mosier, Lujia Han, Weihua Xiao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 191. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.1186/s13068-018-1191-z
PMCID:
PMC6043973
Xiao-Jing Guo, Wen-Hai Xiao, Ying Wang, Ming-Dong Yao, Bo-Xuan Zeng, Hong Liu, Guang-Rong Zhao, Ying-Jin Yuan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 192. Published online 2018 Jul 16. doi: 10.1186/s13068-018-1194-9
PMCID:
PMC6047132
Chaofang Zhong, Maozhen Han, Shaojun Yu, Pengshuo Yang, Hongjun Li, Kang Ning
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 193. Published online 2018 Jul 17. doi: 10.1186/s13068-018-1201-1
PMCID:
PMC6048853
Pernille von Freiesleben, Nikolaj Spodsberg, Anne Stenbæk, Henrik Stålbrand, Kristian B. R. M. Krogh, Anne S. Meyer
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 194. Published online 2018 Jul 17. doi: 10.1186/s13068-018-1184-y
PMCID:
PMC6048861
Jingwei Yan, Aude Aznar, Camille Chalvin, Devon S. Birdseye, Edward E. K. Baidoo, Aymerick Eudes, Patrick M. Shih, Dominique Loqué, Aying Zhang, Henrik V. Scheller
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 195. Published online 2018 Jul 18. doi: 10.1186/s13068-018-1196-7
PMCID:
PMC6050699
Magdalena Calusinska, Xavier Goux, Marie Fossépré, Emilie E. L. Muller, Paul Wilmes, Philippe Delfosse
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 196. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1186/s13068-018-1195-8
PMCID:
PMC6052691
Olena O. Kurylenko, Justyna Ruchala, Roksolana V. Vasylyshyn, Oleh V. Stasyk, Olena V. Dmytruk, Kostyantyn V. Dmytruk, Andriy A. Sibirny
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 197. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1186/s13068-018-1203-z
PMCID:
PMC6052537
Antonio Grimalt-Alemany, Mateusz Łężyk, Lene Lange, Ioannis V. Skiadas, Hariklia N. Gavala
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 198. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1186/s13068-018-1189-6
PMCID:
PMC6052697
Gossa G. Wordofa, Mette Kristensen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 199. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1186/s13068-018-1192-y
PMCID:
PMC6052574
Matthew J. Scarborough, Griffin Lynch, Mitch Dickson, Mick McGee, Timothy J. Donohue, Daniel R. Noguera
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 200. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.1186/s13068-018-1193-x
PMCID:
PMC6052542
Shingo Miyauchi, Anaïs Rancon, Elodie Drula, Hayat Hage, Delphine Chaduli, Anne Favel, Sacha Grisel, Bernard Henrissat, Isabelle Herpoël-Gimbert, Francisco J. Ruiz-Dueñas, Didier Chevret, Matthieu Hainaut, Junyan Lin, Mei Wang, Jasmyn Pangilinan, Anna Lipzen, Laurence Lesage-Meessen, David Navarro, Robert Riley, Igor V. Grigoriev, Simeng Zhou, Sana Raouche, Marie-Noëlle Rosso
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 201. Published online 2018 Jul 23. doi: 10.1186/s13068-018-1198-5
PMCID:
PMC6055342
Vibhavee Sukruansuwan, Suchada Chanprateep Napathorn
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 202. Published online 2018 Jul 23. doi: 10.1186/s13068-018-1207-8
PMCID:
PMC6055353
Kiruthika Thangavelu, Ramesh Desikan, Oxana P. Taran, Sivakumar Uthandi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 203. Published online 2018 Jul 24. doi: 10.1186/s13068-018-1204-y
PMCID:
PMC6057035
Chenba Zhu, Ruolan Zhang, Longyan Cheng, Zhanyou Chi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 204. Published online 2018 Jul 24. doi: 10.1186/s13068-018-1197-6
PMCID:
PMC6058360
Chunxiao Xu, Tao Sun, Shubin Li, Lei Chen, Weiwen Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 205. Published online 2018 Jul 24. doi: 10.1186/s13068-018-1205-x
PMCID:
PMC6058365
Camila A. Rezende, Beatriz W. Atta, Marcia C. Breitkreitz, Rachael Simister, Leonardo D. Gomez, Simon J. McQueen-Mason
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 206. Published online 2018 Jul 24. doi: 10.1186/s13068-018-1200-2
PMCID:
PMC6058377
Pengsong Li, Xiaofen Fu, Shizhong Li, Lei Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 207. Published online 2018 Jul 24. doi: 10.1186/s13068-018-1206-9
PMCID:
PMC6058363
Haidong Yan, Aureliano Bombarely, Bin Xu, Taylor P. Frazier, Chengran Wang, Peilin Chen, Jing Chen, Tomas Hasing, Chenming Cui, Xinquan Zhang, Bingyu Zhao, Linkai Huang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 208. Published online 2018 Jul 24. doi: 10.1186/s13068-018-1202-0
PMCID:
PMC6058383
Gerdt Müller, Piotr Chylenski, Bastien Bissaro, Vincent G. H. Eijsink, Svein Jarle Horn
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 209. Published online 2018 Jul 24. doi: 10.1186/s13068-018-1199-4
PMCID:
PMC6058378
Bakht Zada, Chonglong Wang, Ji-Bin Park, Seong-Hee Jeong, Ju-Eon Park, Hawaibam Birla Singh, Seon-Won Kim
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 210. Published online 2018 Jul 24. doi: 10.1186/s13068-018-1210-0
PMCID:
PMC6058358
Ryota Yamasaki, Toshinari Maeda, Thomas K. Wood
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 211. Published online 2018 Jul 25. doi: 10.1186/s13068-018-1208-7
PMCID:
PMC6058355
Shahar Yoav, Tomer M. Salame, Daria Feldman, Dana Levinson, Michael Ioelovich, Ely Morag, Oded Yarden, Edward A. Bayer, Yitzhak Hadar
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 212. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1186/s13068-018-1209-6
PMCID:
PMC6062969
Jenny Arnling Bååth, Scott Mazurkewich, Rasmus Meland Knudsen, Jens-Christian Navarro Poulsen, Lisbeth Olsson, Leila Lo Leggio, Johan Larsbrink
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 213. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.1186/s13068-018-1213-x
PMCID:
PMC6069808
Wenjun Ying, Zhengjun Shi, Haiyan Yang, Gaofeng Xu, Zhifeng Zheng, Jing Yang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 214. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.1186/s13068-018-1217-6
PMCID:
PMC6069831
Javad Gharechahi, Ghasem Hosseini Salekdeh
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 216. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.1186/s13068-018-1214-9
PMCID:
PMC6071333
Laurence Lesage-Meessen, Marine Bou, Christian Ginies, Didier Chevret, David Navarro, Elodie Drula, Estelle Bonnin, José C. del Río, Elise Odinot, Alexandra Bisotto, Jean-Guy Berrin, Jean-Claude Sigoillot, Craig B. Faulds, Anne Lomascolo
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 217. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.1186/s13068-018-1218-5
PMCID:
PMC6071384
Xiaoming Tan, Shengwei Hou, Kuo Song, Jens Georg, Stephan Klähn, Xuefeng Lu, Wolfgang R. Hess
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 218. Published online 2018 Aug 4. doi: 10.1186/s13068-018-1215-8
PMCID:
PMC6091082
Ninad Kothari, Evert K. Holwerda, Charles M. Cai, Rajeev Kumar, Charles E. Wyman
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 219. Published online 2018 Aug 4. doi: 10.1186/s13068-018-1216-7
PMCID:
PMC6076393
Benedikt Leis, Claudia Held, Björn Andreeßen, Wolfgang Liebl, Sigrid Graubner, Louis-Philipp Schulte, Wolfgang H. Schwarz, Vladimir V. Zverlov
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 220. Published online 2018 Aug 9. doi: 10.1186/s13068-018-1220-y
PMCID:
PMC6083626
Felipe Senne de Oliveira Lino, Thiago Olitta Basso, Morten Otto Alexander Sommer
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 221. Published online 2018 Aug 11. doi: 10.1186/s13068-018-1221-x
PMCID:
PMC6086992
Hanna Hörhammer, Chang Dou, Rick Gustafson, Azra Suko, Renata Bura
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 222. Published online 2018 Aug 11. doi: 10.1186/s13068-018-1219-4
PMCID:
PMC6086995
Camila Ramos dos Santos, Priscila Oliveira de Giuseppe, Flávio Henrique Moreira de Souza, Letícia Maria Zanphorlin, Mariane Noronha Domingues, Renan Augusto Siqueira Pirolla, Rodrigo Vargas Honorato, Celisa Caldana Costa Tonoli, Mariana Abrahão Bueno de Morais, Vanesa Peixoto de Matos Martins, Lucas Miranda Fonseca, Fernanda Büchli, Paulo Sergio Lopes de Oliveira, Fábio Cesar Gozzo, Mário Tyago Murakami
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 223. Published online 2018 Aug 11. doi: 10.1186/s13068-018-1212-y
PMCID:
PMC6087011
Carlos H. Luna-Flores, Chris C. Stowers, Brad M. Cox, Lars K. Nielsen, Esteban Marcellin
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 224. Published online 2018 Aug 13. doi: 10.1186/s13068-018-1222-9
PMCID:
PMC6090647
Yao Xiao, Xuejun He, Yemaiza Ojeda-Lassalle, Charleson Poovaiah, Heather D. Coleman
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 225. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1186/s13068-018-1224-7
PMCID:
PMC6094567
Samara G. da Costa, Olinto Liparini Pereira, André Teixeira-Ferreira, Richard Hemmi Valente, Sebastião T. de Rezende, Valéria M. Guimarães, Fernando Ariel Genta
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 226. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.1186/s13068-018-1226-5
PMCID:
PMC6100729
Tapio Lehtinen, Henri Virtanen, Suvi Santala, Ville Santala
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 228. Published online 2018 Aug 21. doi: 10.1186/s13068-018-1229-2
PMCID:
PMC6102805
Jannis Broeker, Matthias Mechelke, Melanie Baudrexl, Denise Mennerich, Daniel Hornburg, Matthias Mann, Wolfgang H. Schwarz, Wolfgang Liebl, Vladimir V. Zverlov
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 229. Published online 2018 Aug 23. doi: 10.1186/s13068-018-1228-3
PMCID:
PMC6106730
Jin Jin, Ying Wang, Mingdong Yao, Xiaoli Gu, Bo Li, Hong Liu, Mingzhu Ding, Wenhai Xiao, Yingjin Yuan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 230. Published online 2018 Aug 23. doi: 10.1186/s13068-018-1227-4
PMCID:
PMC6106823
Verena Oehling, Paul Klaassen, Oliver Frick, Christian Dusny, Andreas Schmid
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 231. Published online 2018 Aug 23. doi: 10.1186/s13068-018-1231-8
PMCID:
PMC6106821
Guokun Wang, Wendi Jia, Na Chen, Ke Zhang, Lixian Wang, Pin Lv, Ronglin He, Min Wang, Dongyuan Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 232. Published online 2018 Aug 24. doi: 10.1186/s13068-018-1223-8
PMCID:
PMC6109270
Seyed Mostafa Hallaji, Ali Torabian, Behnoush Aminzadeh, Soraya Zahedi, Nicky Eshtiaghi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 233. Published online 2018 Aug 28. doi: 10.1186/s13068-018-1235-4
PMCID:
PMC6112153
Jungang Zhou, Peixia Zhu, Xiaoyue Hu, Hong Lu, Yao Yu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 235. Published online 2018 Aug 29. doi: 10.1186/s13068-018-1232-7
PMCID:
PMC6116501
Chong Li, Shi Gao, Xiaotong Li, Xiaofeng Yang, Carol Sze Ki Lin
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 236. Published online 2018 Aug 30. doi: 10.1186/s13068-018-1233-6
PMCID:
PMC6116362
Fabian M. Schwarz, Kai Schuchmann, Volker Müller
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 237. Published online 2018 Sep 1. doi: 10.1186/s13068-018-1236-3
PMCID:
PMC6119302
Jonathan Herlet, Wolfgang H. Schwarz, Vladimir V. Zverlov, Wolfgang Liebl, Petra Kornberger
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 238. Published online 2018 Sep 4. doi: 10.1186/s13068-018-1242-5
PMCID:
PMC6122707
María Santos-Merino, M. Pilar Garcillán-Barcia, Fernando de la Cruz
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 239. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1186/s13068-018-1243-4
PMCID:
PMC6123915
Krithika Ravi, Omar Y. Abdelaziz, Matthias Nöbel, Javier García-Hidalgo, Marie F. Gorwa-Grauslund, Christian P. Hulteberg, Gunnar Lidén
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 240. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1186/s13068-018-1240-7
PMCID:
PMC6123935
Shuen Hon, Evert K. Holwerda, Robert S. Worthen, Marybeth I. Maloney, Liang Tian, Jingxuan Cui, Paul P. Lin, Lee R. Lynd, Daniel G. Olson
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 242. Published online 2018 Sep 6. doi: 10.1186/s13068-018-1245-2
PMCID:
PMC6125887
Xiaoyu Liang, Jason M. Whitham, Evert K. Holwerda, Xiongjun Shao, Liang Tian, Yu-Wei Wu, Vincent Lombard, Bernard Henrissat, Dawn M. Klingeman, Zamin K. Yang, Mircea Podar, Tom L. Richard, James G. Elkins, Steven D. Brown, Lee R. Lynd
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 243. Published online 2018 Sep 6. doi: 10.1186/s13068-018-1238-1
PMCID:
PMC6126044
Xianbo Su, Weizhong Zhao, Daping Xia
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 245. Published online 2018 Sep 8. doi: 10.1186/s13068-018-1237-2
PMCID:
PMC6128992
Sanchari Ghosh, Evert K. Holwerda, Robert S. Worthen, Lee R. Lynd, Brenden P. Epps
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 246. Published online 2018 Sep 8. doi: 10.1186/s13068-018-1248-z
PMCID:
PMC6129011
Clementine L. Chambon, Thandeka Y. Mkhize, Prashant Reddy, Agnieszka Brandt-Talbot, Nirmala Deenadayalu, Paul S. Fennell, Jason P. Hallett
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 247. Published online 2018 Sep 11. doi: 10.1186/s13068-018-1247-0
PMCID:
PMC6131805
Alexandra Merkx-Jacques, Holly Rasmussen, Denise M. Muise, Jeremy J. R. Benjamin, Haila Kottwitz, Kaitlyn Tanner, Michael T. Milway, Laura M. Purdue, Mark A. Scaife, Roberto E. Armenta, David L. Woodhall
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 248. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1186/s13068-018-1246-1
PMCID:
PMC6139898
Zhi-Qian Bi, Lu-Jing Ren, Xue-Chao Hu, Xiao-Man Sun, Si-Yu Zhu, Xiao-Jun Ji, He Huang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 249. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1186/s13068-018-1250-5
PMCID:
PMC6142690
Haipeng Guo, Chuntao Hong, Bingsong Zheng, Dean Jiang, Wensheng Qin
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 250. Published online 2018 Sep 17. doi: 10.1186/s13068-018-1255-0
PMCID:
PMC6142706
Bruno Monteiro, Pedro Ferraz, Mário Barroca, Sandra H. da Cruz, Tony Collins, Cândida Lucas
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 251. Published online 2018 Sep 18. doi: 10.1186/s13068-018-1239-0
PMCID:
PMC6142328

Reviews

Yibin Qiu, Peng Lei, Yatao Zhang, Yuanyuan Sha, Yijing Zhan, Zongqi Xu, Sha Li, Hong Xu, Pingkai Ouyang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 151. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s13068-018-1152-6
PMCID:
PMC5984348
Zhongxue Dai, Shangjie Zhang, Qiao Yang, Wenming Zhang, Xiujuan Qian, Weiliang Dong, Min Jiang, Fengxue Xin
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 152. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s13068-018-1153-5
PMCID:
PMC5984347
Sheeja Jagadevan, Avik Banerjee, Chiranjib Banerjee, Chandan Guria, Rameshwar Tiwari, Mehak Baweja, Pratyoosh Shukla
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 185. Published online 2018 Jun 30. doi: 10.1186/s13068-018-1181-1
PMCID:
PMC6026345
Han Sun, Weiyang Zhao, Xuemei Mao, Yuelian Li, Tao Wu, Feng Chen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 227. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.1186/s13068-018-1225-6
Correction in:
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 254.
PMCID:
PMC6100726
James Wilson, Sarah Gering, Jessica Pinard, Ryan Lucas, Brandon R. Briggs
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 234. Published online 2018 Aug 29. doi: 10.1186/s13068-018-1230-9
PMCID:
PMC6114056
Juan D. Tibocha-Bonilla, Cristal Zuñiga, Rubén D. Godoy-Silva, Karsten Zengler
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 241. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1186/s13068-018-1244-3
PMCID:
PMC6124020

Review Paper

Sulin Lou, Ting Sun, Hui Li, Zhangli Hu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 244. Published online 2018 Sep 8. doi: 10.1186/s13068-018-1249-y
PMCID:
PMC6129010

Corrections

Hua Zhou, Liuyang Wang, Yun Liu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 109. Published online 2018 Apr 11. doi: 10.1186/s13068-018-1109-9
PMCID:
PMC5894247
Etienne Jourdier, Lyam Baudry, Dante Poggi-Parodi, Yoan Vicq, Romain Koszul, Antoine Margeot, Martial Marbouty, Frédérique Bidard
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 163. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.1186/s13068-018-1161-5
PMCID:
PMC5998568
Shailesh Kumar Patidar, Sae-Hee Kim, Jin Ho Kim, Jungsoo Park, Bum Soo Park, Myung‑Soo Han
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 186. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1186/s13068-018-1185-x
PMCID:
PMC6029177

Retraction Note

Chao Li, Zhongchao Gai, Kai Wang, Liping Jin
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 100. Published online 2018 Apr 6. doi: 10.1186/s13068-018-1086-z
PMCID:
PMC5887223

Articles from Biotechnology for Biofuels are provided here courtesy of BioMed Central