Logo of biotbiofuelBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBiotechnology for Biofuels

Volume 11;  2018

Methodology

Lei Wang, Fanglin Zheng, Weixin Zhang, Yaohua Zhong, Guanjun Chen, Xiangfeng Meng, Weifeng Liu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 33. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1186/s13068-018-1038-7
PMCID:
PMC5806297

Research

Wiparat Siripong, Philipp Wolf, Theodora Puspowangi Kusumoputri, Joe James Downes, Kanokarn Kocharin, Sutipa Tanapongpipat, Weerawat Runguphan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 1. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s13068-017-1003-x
PMCID:
PMC5757298
Aude Aznar, Camille Chalvin, Patrick M. Shih, Michael Maimann, Berit Ebert, Devon S. Birdseye, Dominique Loqué, Henrik V. Scheller
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 2. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s13068-017-1007-6
PMCID:
PMC5759196
Zhiqiang Xia, Shengkui Zhang, Mingfu Wen, Cheng Lu, Yufang Sun, Meiling Zou, Wenquan Wang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 3. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s13068-017-1004-9
PMCID:
PMC5759280
Pinjing He, Wenhao Han, Liming Shao, Fan Lü
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 4. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s13068-017-1005-8
PMCID:
PMC5761104
Anna S. Borisova, Elena V. Eneyskaya, Suvamay Jana, Silke F. Badino, Jeppe Kari, Antonella Amore, Magnus Karlsson, Henrik Hansson, Mats Sandgren, Michael E. Himmel, Peter Westh, Christina M. Payne, Anna A. Kulminskaya, Jerry Ståhlberg
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 5. Published online 2018 Jan 13. doi: 10.1186/s13068-017-1006-7
PMCID:
PMC5766984
Ya-Jun Liu, Shiyue Liu, Sheng Dong, Renmin Li, Yingang Feng, Qiu Cui
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 6. Published online 2018 Jan 13. doi: 10.1186/s13068-017-1009-4
PMCID:
PMC5766998
Carlos A. Flores-Gómez, Eleazar M. Escamilla Silva, Cheng Zhong, Bruce E. Dale, Leonardo da Costa Sousa, Venkatesh Balan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 7. Published online 2018 Jan 16. doi: 10.1186/s13068-017-0995-6
PMCID:
PMC5769373
Elrike Frenzel, Jelmer Legebeke, Atze van Stralen, Richard van Kranenburg, Oscar P. Kuipers
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 8. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s13068-017-1008-5
PMCID:
PMC5771013
Ajaya K. Biswal, Melani A. Atmodjo, Sivakumar Pattathil, Robert A. Amos, Xiaohan Yang, Kim Winkeler, Cassandra Collins, Sushree S. Mohanty, David Ryno, Li Tan, Ivana Gelineo-Albersheim, Kimberly Hunt, Robert W. Sykes, Geoffrey B. Turner, Angela Ziebell, Mark F. Davis, Stephen R. Decker, Michael G. Hahn, Debra Mohnen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 9. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s13068-017-1002-y
PMCID:
PMC5771077
Lívia Brenelli, Fabio M. Squina, Claus Felby, David Cannella
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 10. Published online 2018 Jan 17. doi: 10.1186/s13068-017-0985-8
PMCID:
PMC5771016
Xochitl Niehus, Anne-Marie Crutz-Le Coq, Georgina Sandoval, Jean-Marc Nicaud, Rodrigo Ledesma-Amaro
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 11. Published online 2018 Jan 22. doi: 10.1186/s13068-018-1010-6
PMCID:
PMC5776775
Chao Wang, Fengxue Xin, Xiangping Kong, Jie Zhao, Weiliang Dong, Wenming Zhang, Jiangfeng Ma, Hao Wu, Min Jiang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 12. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1186/s13068-018-1024-0
PMCID:
PMC5782381
Susakul Palakawong Na Ayudthaya, Antonius H. P. van de Weijer, Antonie H. van Gelder, Alfons J. M. Stams, Willem M. de Vos, Caroline M. Plugge
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 13. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1012-4
PMCID:
PMC5784674
Changqing Liu, Xiao Men, Hailin Chen, Meijie Li, Zhaorui Ding, Guoqiang Chen, Fan Wang, Haobao Liu, Qian Wang, Youshuang Zhu, Haibo Zhang, Mo Xian
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 14. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1017-z
PMCID:
PMC5784704
Anmoldeep Randhawa, Olusola A. Ogunyewo, Danish Eqbal, Mayank Gupta, Syed Shams Yazdani
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 15. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1011-5
PMCID:
PMC5784589
Huan Zhou, Liuyang Wang, Yun Liu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 16. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1016-0
PMCID:
PMC5784611
Ioannis Papapetridis, Maaike Goudriaan, María Vázquez Vitali, Nikita A. de Keijzer, Marcel van den Broek, Antonius J. A. van Maris, Jack T. Pronk
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 17. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-017-1001-z
PMCID:
PMC5784725
Gregorius Rionugroho Harvianto, Junaid Haider, Jimin Hong, Nguyen Van Duc Long, Jae-Jin Shim, Moo Hwan Cho, Woo Kyoung Kim, Moonyong Lee
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 18. Published online 2018 Jan 25. doi: 10.1186/s13068-018-1013-3
PMCID:
PMC5785907
Daniel Girma Mulat, Silvia Greses Huerta, Dayanand Kalyani, Svein Jarle Horn
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 19. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1186/s13068-018-1025-z
PMCID:
PMC5787918
Bin Wu, Shan Zheng, Marcelo Monteiro Pedroso, Luke W. Guddat, Siyuan Chang, Bingfang He, Gerhard Schenk
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 20. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1186/s13068-018-1022-2
PMCID:
PMC5787917
Zhi-Hua Liu, Shangxian Xie, Furong Lin, Mingjie Jin, Joshua S. Yuan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 21. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1186/s13068-018-1021-3
PMCID:
PMC5787925
Roman Brunecky, Daehwan Chung, Nicholas S. Sarai, Neal Hengge, Jordan F. Russell, Jenna Young, Ashutosh Mittal, Patthra Pason, Todd Vander Wall, William Michener, Todd Shollenberger, Janet Westpheling, Michael E. Himmel, Yannick J. Bomble
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 22. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1186/s13068-018-1014-2
PMCID:
PMC5793385
Yuhao Nie, Xiaotao Bi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 23. Published online 2018 Feb 3. doi: 10.1186/s13068-018-1019-x
PMCID:
PMC5797420
Alei Geng, Yanbing Cheng, Yongli Wang, Daochen Zhu, Yilin Le, Jian Wu, Rongrong Xie, Joshua S. Yuan, Jianzhong Sun
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 24. Published online 2018 Feb 3. doi: 10.1186/s13068-018-1015-1
PMCID:
PMC5797411
Elizabeth R. Milano, Courtney E. Payne, Ed Wolfrum, John Lovell, Jerry Jenkins, Jeremy Schmutz, Thomas E. Juenger
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 25. Published online 2018 Feb 3. doi: 10.1186/s13068-018-1033-z
PMCID:
PMC5797396
Tao Sun, Shubin Li, Xinyu Song, Guangsheng Pei, Jinjin Diao, Jinyu Cui, Mengliang Shi, Lei Chen, Weiwen Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 26. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s13068-018-1032-0
PMCID:
PMC5798194
Darryl R. Jones, Dallas Thomas, Nicholas Alger, Ata Ghavidel, G. Douglas Inglis, D. Wade Abbott
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 27. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s13068-018-1027-x
PMCID:
PMC5798181
Cheng Cheng, Rui-Qi Tang, Liang Xiong, Ronald E. Hector, Feng-Wu Bai, Xin-Qing Zhao
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 28. Published online 2018 Feb 5. doi: 10.1186/s13068-018-1018-y
PMCID:
PMC5798184
E. K. Matich, M. Ghafari, E. Camgoz, E. Caliskan, B. A. Pfeifer, B. Z. Haznedaroglu, G. E. Atilla-Gokcumen
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 29. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.1186/s13068-018-1026-y
PMCID:
PMC5800086
Meng Wang, Mojin Chen, Yunming Fang, Tianwei Tan
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 30. Published online 2018 Feb 7. doi: 10.1186/s13068-018-1020-4
PMCID:
PMC5801801
Kejing Zhang, Mengying Si, Dan Liu, Shengnan Zhuo, Mingren Liu, Hui Liu, Xu Yan, Yan Shi
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 31. Published online 2018 Feb 8. doi: 10.1186/s13068-018-1035-x
PMCID:
PMC5803899
Yulin Cui, Jialin Zhao, Yinchu Wang, Song Qin, Yandu Lu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 32. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1186/s13068-018-1029-8
PMCID:
PMC5806285
Mojdeh Faraji, Luis L. Fonseca, Luis Escamilla-Treviño, Jaime Barros-Rios, Nancy Engle, Zamin K. Yang, Timothy J. Tschaplinski, Richard A. Dixon, Eberhard O. Voit
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 34. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.1186/s13068-018-1028-9
PMCID:
PMC5806469
Zhiliang Yang, Zisheng Zhang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 35. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.1186/s13068-018-1031-1
PMCID:
PMC5808657
Hui Li, Yanmei Liu, Yuting Wang, Meirong Chen, Xiaoshan Zhuang, Chaogang Wang, Jiangxin Wang, Zhangli Hu
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 36. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.1186/s13068-018-1030-2
PMCID:
PMC5808451
Alessandra Procentese, Francesca Raganati, Giuseppe Olivieri, Maria Elena Russo, Lars Rehmann, Antonio Marzocchella
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 37. Published online 2018 Feb 12. doi: 10.1186/s13068-018-1034-y
PMCID:
PMC5808427
Wei Du, Joeri A. Jongbloets, Coco van Boxtel, Hugo Pineda Hernández, David Lips, Brett G. Oliver, Klaas J. Hellingwerf, Filipe Branco dos Santos
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 38. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s13068-018-1037-8
PMCID:
PMC5809919
Takahiro Yamashita, Hiroshi Yokoyama
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 39. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s13068-018-1046-7
PMCID:
PMC5809899
Lei Yang, Jun Chen, Shan Qin, Min Zeng, Yongguang Jiang, Lang Hu, Peng Xiao, Wenlong Hao, Zhangli Hu, Anping Lei, Jiangxin Wang
Biotechnol Biofuels. 2018; 11: 40. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s13068-018-1041-z
PMCID:
PMC5809890

Articles from Biotechnology for Biofuels are provided here courtesy of BioMed Central