Logo of bmcurolBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Urology

Volume 18;  2018

Case Reports

Simon Ouellet, Audrey Binette, Alexander Nguyen, Perrine Garde-Granger, Robert Sabbagh
BMC Urol. 2018; 18: 4. Published online 2018 Jan 30. doi: 10.1186/s12894-018-0317-8
PMCID:
PMC5791369
Yasuyuki Kobayashi, Hiroki Arai, Masahito Honda, Takashi Matsumoto, Kyotaro Yoshida
BMC Urol. 2018; 18: 11. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s12894-018-0324-9
PMCID:
PMC5831711
Johannes Stein, Stefan Latz, Jörg Ellinger, Guido Fechner, Maher Safi, Philipp Krausewitz, Simone Müller, Karin Weyer, Stefan C. Müller
BMC Urol. 2018; 18: 21. Published online 2018 Mar 16. doi: 10.1186/s12894-018-0335-6
PMCID:
PMC5857136
Go Noguchi, Sohgo Tsutsumi, Masato Yasui, Shinji Ohtake, Susumu Umemoto, Noboru Nakaigawa, Masahiro Yao, Takeshi Kishida
BMC Urol. 2018; 18: 26. Published online 2018 Apr 18. doi: 10.1186/s12894-018-0339-2
PMCID:
PMC5907256
Yoichiro Kato, Renpei Kato, Misato Takayama, Daiki Ikarashi, Mitsutaka Onoda, Tomohiko Matsuura, Mitsugu Kanehira, Ryo Takata, Shigeaki Baba, Toshimoto Kimura, Koki Otsuka, Jun Sugimura, So Omori, Akira Sasaki, Wataru Obara
BMC Urol. 2018; 18: 28. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s12894-018-0343-6
PMCID:
PMC5930829
M. Raghavendran, A. Venugopal, G. Kiran Kumar
BMC Urol. 2018; 18: 34. Published online 2018 May 8. doi: 10.1186/s12894-018-0347-2
PMCID:
PMC5941692
Alissar El Chediak, Deborah Mukherji, Sally Temraz, Samer Nassif, Sara Sinno, Rami Mahfouz, Ali Shamseddine
BMC Urol. 2018; 18: 40. Published online 2018 May 11. doi: 10.1186/s12894-018-0358-z
PMCID:
PMC5948733
Paolo Massenio, Nicola D’Altilia, Francesca Sanguedolce, Giuseppe Carrieri, Luigi Cormio
BMC Urol. 2018; 18: 54. Published online 2018 May 31. doi: 10.1186/s12894-018-0368-x
PMCID:
PMC5984299
William Keith Ballentine, III, Fernandino Vilson, Raymond B Dyer, Majid Mirzazadeh
BMC Urol. 2018; 18: 57. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1186/s12894-018-0354-3
PMCID:
PMC5987594
Risa Shinoki, Teppei Takeshima, Koichiro Horie, Toshihiro Matsui, Ayako Horita, Ikuo Saito, Kotaro Hirai
BMC Urol. 2018; 18: 67. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1186/s12894-018-0381-0
PMCID:
PMC6069780
Yumeng Zhang, Tianjia Ma, Guangfeng Shao, Zhiying Xiao
BMC Urol. 2018; 18: 70. Published online 2018 Aug 22. doi: 10.1186/s12894-018-0385-9
PMCID:
PMC6106937
Marvin J. Van Every, Garrett Dancik, Venki Paramesh, Grzegorz T. Gurda, David R. Meier, Steven E. Cash, Craig S. Richmond, Sunny Guin
BMC Urol. 2018; 18: 74. Published online 2018 Sep 3. doi: 10.1186/s12894-018-0386-8
PMCID:
PMC6122771

Research Articles

Zhongyu Jian, Shijian Feng, Yuntian Chen, Xin Wei, Deyi Luo, Hong Li, Kunjie Wang
BMC Urol. 2018; 18: 1. Published online 2018 Jan 5. doi: 10.1186/s12894-017-0312-5
PMCID:
PMC5756422
Thomas P. Griener, Christopher Naugler, Wilson W. Chan, Deirdre L. Church
BMC Urol. 2018; 18: 2. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s12894-018-0315-x
PMCID:
PMC5759274
Li-jin Zhang, Bin Wu, Zhen-lei Zha, Wei Qu, Hu Zhao, Jun Yuan, Ye-jun Feng
BMC Urol. 2018; 18: 5. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1186/s12894-018-0319-6
PMCID:
PMC5796578
L. Topazio, C. Perugia, C. De Nunzio, G. Gaziev, V. Iacovelli, D. Bianchi, G. Vespasiani, E. Finazzi Agrò
BMC Urol. 2018; 18: 6. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1186/s12894-018-0320-0
PMCID:
PMC5797399
Aram Kim, Myong Kim, Se Un Jeong, Cheryn Song, Yong Mee Cho, Jae Yoon Ro, Hanjong Ahn
BMC Urol. 2018; 18: 7. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1186/s12894-018-0321-z
PMCID:
PMC5797402
Yong-tong Zhu, Rui Hua, Song Quan, Wan-long Tan, Qing-jun Chu, Chun-yan Wang
BMC Urol. 2018; 18: 8. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.1186/s12894-018-0316-9
PMCID:
PMC5802098
Dingyi Liu, Boke Liu, Weimu Xia, Qi Tang, Haidong Wang, Jian Wang, Yanfeng Zhou, Jiashun Yu, Wenmin Li, Mingwei Wang, Wenlong Zhou, Sang Hu, Yuan Shao
BMC Urol. 2018; 18: 9. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.1186/s12894-018-0323-x
PMCID:
PMC5801799
Eshani Sharan, Kelly Hunter, Magdy Hassouna, Paul B. Yoo
BMC Urol. 2018; 18: 10. Published online 2018 Feb 13. doi: 10.1186/s12894-018-0322-y
PMCID:
PMC5812114
Ferdinando Fusco, Massimiliano Creta, Nicola Longo, Francesco Persico, Marco Franco, Vincenzo Mirone
BMC Urol. 2018; 18: 12. Published online 2018 Mar 5. doi: 10.1186/s12894-018-0326-7
PMCID:
PMC5836453
Mohammed Shahait, Samer Nassif, Hani Tamim, Deborah Mukherji, Maya Hijazi, Marwan El Sabban, Raja Khauli, Muhammad Bulbul, Wassim Abou Kheir, Albert El Hajj
BMC Urol. 2018; 18: 13. Published online 2018 Mar 5. doi: 10.1186/s12894-018-0330-y
PMCID:
PMC5838874
Ning Shao, Gui Ma, Jinying Zhang, Wei Zhu
BMC Urol. 2018; 18: 14. Published online 2018 Mar 5. doi: 10.1186/s12894-018-0325-8
PMCID:
PMC5836432
Ferdinando Fusco, Massimiliano Creta, Cosimo De Nunzio, Valerio Iacovelli, Francesco Mangiapia, Vincenzo Li Marzi, Enrico Finazzi Agrò
BMC Urol. 2018; 18: 15. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s12894-018-0329-4
PMCID:
PMC5844070
José A. Damasceno-Ferreira, Leonardo A. S. Abreu, Gustavo R. Bechara, Waldemar S. Costa, Marco A. Pereira-Sampaio, Francisco J. B. Sampaio, Diogo B. De Souza
BMC Urol. 2018; 18: 16. Published online 2018 Mar 6. doi: 10.1186/s12894-018-0328-5
PMCID:
PMC5840788
Liang Cao, Sha Zhang, Cheng-ming Jia, Wei He, Lei-tao Wu, Ying-qi Li, Wen Wang, Zhe Li, Jing Ma
BMC Urol. 2018; 18: 17. Published online 2018 Mar 7. doi: 10.1186/s12894-018-0318-7
PMCID:
PMC5842557
Tony Lough, Qingyang Luo, Carthika Luxmanan, Alastair Anderson, Jimmy Suttie, Paul O’Sullivan, David Darling
BMC Urol. 2018; 18: 18. Published online 2018 Mar 9. doi: 10.1186/s12894-018-0327-6
PMCID:
PMC5845194
Atsushi Okada, Shuzo Hamamoto, Kazumi Taguchi, Rei Unno, Teruaki Sugino, Ryosuke Ando, Kentaro Mizuno, Keiichi Tozawa, Kenjiro Kohri, Takahiro Yasui
BMC Urol. 2018; 18: 19. Published online 2018 Mar 12. doi: 10.1186/s12894-018-0331-x
PMCID:
PMC5848581
Ding Peng, Cui-jian Zhang, Qi Tang, Lei Zhang, Kai-wei Yang, Xiao-teng Yu, Yanqing Gong, Xue-song Li, Zhi-song He, Li-qun Zhou
BMC Urol. 2018; 18: 20. Published online 2018 Mar 15. doi: 10.1186/s12894-018-0333-8
PMCID:
PMC5855974
Dong Fang, Shiming He, Gengyan Xiong, Nirmish Singla, Zhenpeng Cao, Lei Zhang, Xuesong Li, Liqun Zhou
BMC Urol. 2018; 18: 22. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s12894-018-0334-7
PMCID:
PMC5870733
Le-Ye He, Ming Zhang, Zhi-Wen Chen, Jian-Lin Yuan, Ding-Wei Ye, Lu-Lin Ma, Hui Wei, Jiang-Gen Yang, Shan Chen, Ben Wan, Shu-Jie Xia, Zhi-Liang Weng, Xiang-Bo Kong, Qiang Wei, Feng-Shuo Jin, Xiang-Hua Zhang, Wei-Qing Qian, Shu-Sheng Wang, Ying-He Chen, Hong-Shun Ma, Ying-Hao Sun, Xu Gao
BMC Urol. 2018; 18: 23. Published online 2018 Mar 27. doi: 10.1186/s12894-018-0337-4
PMCID:
PMC5869784
Runqi Guo, Yuze Zhu, Gengyan Xiong, Xuesong Li, Kai Zhang, Liqun Zhou
BMC Urol. 2018; 18: 24. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1186/s12894-018-0336-5
PMCID:
PMC5894184
Valentin Zumstein, Patrick Betschart, Dominik Abt, Hans-Peter Schmid, Cedric Michael Panje, Paul Martin Putora
BMC Urol. 2018; 18: 25. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.1186/s12894-018-0332-9
PMCID:
PMC5894235
AnnMarie Groarke, Ruth Curtis, Deirdre M. J. Walsh, Francis J. Sullivan
BMC Urol. 2018; 18: 27. Published online 2018 Apr 24. doi: 10.1186/s12894-018-0340-9
PMCID:
PMC5922026
Xifeng Sun, Wei Guan, Haoran Liu, Kun Tang, Libin Yan, Yangjun Zhang, Jin Zeng, Zhiqiang Chen, Hua Xu, Zhangqun Ye
BMC Urol. 2018; 18: 30. Published online 2018 May 3. doi: 10.1186/s12894-018-0345-4
PMCID:
PMC5934901
Wei Chen, Yong Liang, Wei Lin, Guang-Qing Fu, Zhi-Wei Ma
BMC Urol. 2018; 18: 31. Published online 2018 May 8. doi: 10.1186/s12894-018-0349-0
PMCID:
PMC5941476
Hiromi Sato, Shintaro Narita, Norihiko Tsuchiya, Atsushi Koizumi, Taketoshi Nara, Sohei Kanda, Kazuyuki Numakura, Hiroshi Tsuruta, Atsushi Maeno, Mitsuru Saito, Takamitsu Inoue, Shigeru Satoh, Kyoko Nomura, Tomonori Habuchi
BMC Urol. 2018; 18: 32. Published online 2018 May 8. doi: 10.1186/s12894-018-0353-4
PMCID:
PMC5941329
Jie Yang, Rong-zhen Tao, Pei Lu, Meng-xing Chen, Xin-kun Huang, Ke-liang Chen, Ying-heng Huang, Xiao-rong He, Li-di Wan, Jing Wang, Xin Tang, Wei Zhang
BMC Urol. 2018; 18: 33. Published online 2018 May 8. doi: 10.1186/s12894-018-0348-1
PMCID:
PMC5941477
Mari Ohtaka, Takashi Kawahara, Daiji Takamoto, Taku Mochizuki, Yusuke Hattori, Jun-ichi Teranishi, Kazuhide Makiyama, Yasuhide Miyoshi, Yasushi Yumura, Masahiro Yao, Hiroji Uemura
BMC Urol. 2018; 18: 35. Published online 2018 May 8. doi: 10.1186/s12894-018-0346-3
PMCID:
PMC5941491
Alexander Andreev-Andrievskiy, Evgeniia Lagereva, Anfisa Popova
BMC Urol. 2018; 18: 36. Published online 2018 May 8. doi: 10.1186/s12894-018-0352-5
PMCID:
PMC5941648
Young Suk Kwon, Nicholas Farber, Ji Woong Yu, Kevin Rhee, Christopher Han, Patrick Ney, Jeong Hee Hong, Paul Lee, Nikhil Gupta, Wun-Jae Kim, Isaac Yi Kim
BMC Urol. 2018; 18: 37. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s12894-018-0341-8
PMCID:
PMC5941788
Karthik Rao, Stella Liang, Michael Cardamone, Corinne E. Joshu, Kyle Marmen, Nrupen Bhavsar, William G. Nelson, H. Ballentine Carter, Michael C. Albert, Elizabeth A. Platz, Craig E. Pollack
BMC Urol. 2018; 18: 38. Published online 2018 May 9. doi: 10.1186/s12894-018-0344-5
PMCID:
PMC5944051
Jeannette D. Widmer, Andrea Schlegel, Philipp Kron, Marc Schiesser, Jens G. Brockmann, Markus K. Muller
BMC Urol. 2018; 18: 39. Published online 2018 May 10. doi: 10.1186/s12894-018-0355-2
PMCID:
PMC5946389
Chengwei Zhang, Xiaozhi Zhao, Suhan Guo, Changwei Ji, Wei Wang, Hongqian Guo
BMC Urol. 2018; 18: 41. Published online 2018 May 15. doi: 10.1186/s12894-018-0356-1
PMCID:
PMC5952571
Yan-Fei Jia, Qian Feng, Zheng-Yan Ge, Ying Guo, Fang Zhou, Kai-Shu Zhang, Xiao-Wei Wang, Wen-Hong Lu, Xiao-Wei Liang, Yi-Qun Gu
BMC Urol. 2018; 18: 42. Published online 2018 May 16. doi: 10.1186/s12894-018-0360-5
PMCID:
PMC5956917
Qingmei Huang, Ping Jiang, Lina Feng, Liping Xie, Shuo Wang, Dan Xia, Baihua Shen, Baiye Jin, Li Zheng, Wei Wang
BMC Urol. 2018; 18: 43. Published online 2018 May 18. doi: 10.1186/s12894-018-0351-6
PMCID:
PMC5960128
Fuding Bai, Jimin Chen, Zhewei Zhang, Yichun Zheng, Jiaming Wen, Xiawa Mao, Nan Zhang
BMC Urol. 2018; 18: 44. Published online 2018 May 18. doi: 10.1186/s12894-018-0357-0
PMCID:
PMC5960193
Li Yongzhi, Yan Shi, Liu Jia, Liu Yili, Zhu Xingwang, Gong Xue
BMC Urol. 2018; 18: 45. Published online 2018 May 21. doi: 10.1186/s12894-018-0359-y
PMCID:
PMC5963162
Faustin Felicien Mouafo Tambo, Paul Nkemtendong Tolefac, Marcelin Ngowe Ngowe, Jacqueline Ze Minkande, Landry Mbouche, Georgette Guemkam, Neville Alemnju Telelen, Fru Fobuzshi Angwafo, III, Aurelien Maurice Sosso
BMC Urol. 2018; 18: 46. Published online 2018 May 21. doi: 10.1186/s12894-018-0364-1
PMCID:
PMC5963049
Kuniyasu Muraoka, Shuichi Morizane, Keisuke Hieda, Masashi Honda, Takehiro Sejima, Gen Murakami, Shin-ichi Abe, Atsushi Takenaka
BMC Urol. 2018; 18: 47. Published online 2018 May 22. doi: 10.1186/s12894-018-0369-9
PMCID:
PMC5964883
Shijun Zhang, Jing Du, Ruhui Tian, Shaowei Xie, Fenghua Li, Zheng Li
BMC Urol. 2018; 18: 48. Published online 2018 May 23. doi: 10.1186/s12894-018-0367-y
PMCID:
PMC5966902
Florian H. H. Brill, Henrik Gabriel, Holger Brill, Jan-Hendrik Klock, Joerg Steinmann, Andreas Arndt
BMC Urol. 2018; 18: 49. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s12894-018-0362-3
PMCID:
PMC5968594
Ronald Wagner Pereira Coelho, Jaqueline Diniz Pinho, Janise Silva Moreno, Dimitrius Vidal e Oliveira Garbis, Athiene Maniva Teixeira do Nascimento, Joyce Santos Larges, José Ribamar Rodrigues Calixto, Leandra Naira Zambelli Ramalho, Antônio Augusto Moura da Silva, Leudivan Ribeiro Nogueira, Laisson de Moura Feitoza, Gyl Eanes Barros Silva
BMC Urol. 2018; 18: 50. Published online 2018 May 29. doi: 10.1186/s12894-018-0365-0
PMCID:
PMC5975591
Satoshi Washino, Shigeru Kobayashi, Tomohisa Okochi, Tomohiro Kameda, Tsuzumi Konoshi, Tomoaki Miyagawa, Tatsuya Takayama, Tatsuo Morita
BMC Urol. 2018; 18: 51. Published online 2018 May 30. doi: 10.1186/s12894-018-0361-4
PMCID:
PMC5975693
Susumu Kageyama, Tetsuya Yoshida, Masayuki Nagasawa, Shigehisa Kubota, Keiji Tomita, Kenichi Kobayashi, Ryosuke Murai, Teruhiko Tsuru, Eiki Hanada, Kazuyoshi Johnin, Mitsuhiro Narita, Akihiro Kawauchi
BMC Urol. 2018; 18: 52. Published online 2018 May 30. doi: 10.1186/s12894-018-0370-3
PMCID:
PMC5977542
Zoltán Fekete, Szilvia Kőrösi, László Pajor, Zoltán Bajory, Gábor Németh, Zoltan Kozinszky
BMC Urol. 2018; 18: 53. Published online 2018 May 31. doi: 10.1186/s12894-018-0363-2
PMCID:
PMC5984302
Furaha Kariburyo, Yuexi Wang, I-Ning ( Elaine) Cheng, Lisa Wang, David Morgenstern, Lin Xie, Eric Meadows, John Danella, Michael L. Cher
BMC Urol. 2018; 18: 55. Published online 2018 Jun 4. doi: 10.1186/s12894-018-0372-1
PMCID:
PMC5987613
Sumedha Chhatre, Diane K. Newman, Alan J. Wein, Ashlie E. Jefferson, J. Sanford Schwartz, Ravishankar Jayadevappa
BMC Urol. 2018; 18: 56. Published online 2018 Jun 5. doi: 10.1186/s12894-018-0371-2
PMCID:
PMC5987448
Wen-bin Guo, Cheng Yang, Jun Bian, Hui Xia, Jian-kun Yang, Qi-zhao Zhou, Ming-kun Chen, Kang-yi Xue, Wan-song Zhang, Peng Wang, Xin Li, Cun-dong Liu
BMC Urol. 2018; 18: 58. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.1186/s12894-018-0350-7
PMCID:
PMC5992893
Atif Ali hashmi, Zubaida Fida Hussain, Muhammad Irfan, Erum Yousuf Khan, Naveen Faridi, Hanna Naqvi, Amir Khan, Muhammad Muzzammil Edhi
BMC Urol. 2018; 18: 59. Published online 2018 Jun 7. doi: 10.1186/s12894-018-0373-0
PMCID:
PMC5992678
Sezim Agizamhan, Feng Qu, Ning Liu, Jing Sun, Wei Xu, Lihua Zhang, Hongqian Guo, Weidong Gan
BMC Urol. 2018; 18: 60. Published online 2018 Jun 11. doi: 10.1186/s12894-018-0374-z
PMCID:
PMC5996532
A. Zachariou, C. Mamoulakis, M. Filiponi, F. Dimitriadis, J. Giannakis, S. Skouros, P. Tsounapi, A. Takenaka, N. Sofikitis
BMC Urol. 2018; 18: 61. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1186/s12894-018-0377-9
PMCID:
PMC6020185
Cosimo De Nunzio, Fabrizio Presicce, Riccardo Lombardo, Alberto Trucchi, Mariangela Bellangino, Andrea Tubaro, Egidio Moja
BMC Urol. 2018; 18: 62. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1186/s12894-018-0376-x
PMCID:
PMC6019782
Lucio Gnessi, Filomena Scarselli, Maria Giulia Minasi, Stefania Mariani, Carla Lubrano, Sabrina Basciani, Pier Francesco Greco, Mikiko Watanabe, Giorgio Franco, Alessio Farcomeni, Ermanno Greco
BMC Urol. 2018; 18: 63. Published online 2018 Jul 4. doi: 10.1186/s12894-018-0379-7
PMCID:
PMC6032772
Xujun Sheng, Ding Xu, Yu Wu, Yongjiang Yu, Jianhua Chen, Jun Qi
BMC Urol. 2018; 18: 64. Published online 2018 Jul 24. doi: 10.1186/s12894-018-0366-z
PMCID:
PMC6057100
Hwa Yeon Sun, Young Myoung Ko, Seung Wook Lee, Bora Lee, Jae Heon Kim
BMC Urol. 2018; 18: 65. Published online 2018 Jul 24. doi: 10.1186/s12894-018-0375-y
PMCID:
PMC6057043
Martin L. Brady, King Scott Coffield, Thomas J. Kuehl, Raghu Raghavan, V. O. Speights, Jr, Belur Patel, Scott Wilson, Mike Wilson, Rick M. Odland
BMC Urol. 2018; 18: 66. Published online 2018 Jul 28. doi: 10.1186/s12894-018-0378-8
PMCID:
PMC6064133
Young Saing Kim, Kyung Kim, Ghee-Young Kwon, Su Jin Lee, Se Hoon Park
BMC Urol. 2018; 18: 68. Published online 2018 Jul 31. doi: 10.1186/s12894-018-0380-1
PMCID:
PMC6069868
Ahmed S. Zakaria, Alice Dragomir, Fadi Brimo, Wassim Kassouf, Simon Tanguay, Armen Aprikian
BMC Urol. 2018; 18: 69. Published online 2018 Aug 20. doi: 10.1186/s12894-018-0384-x
PMCID:
PMC6102901
Helen Quirk, Derek J. Rosario, Liam Bourke
BMC Urol. 2018; 18: 71. Published online 2018 Aug 24. doi: 10.1186/s12894-018-0382-z
PMCID:
PMC6109292
Yin-Chien Ou, Che-Yuan Hu, Hong-Lin Cheng, Wen-Horng Yang
BMC Urol. 2018; 18: 73. Published online 2018 Aug 31. doi: 10.1186/s12894-018-0389-5
PMCID:
PMC6119331
Johannes Bründl, Sabine Wallinger, Johannes Breyer, Florian Weber, Matthias Evert, Nikolaos Theodoros Georgopoulos, Bernd Rosenhammer, Maximilian Burger, Wolfgang Otto, Peter Rubenwolf
BMC Urol. 2018; 18: 75. Published online 2018 Sep 3. doi: 10.1186/s12894-018-0391-y
PMCID:
PMC6122723
Jameel Nazir, Zalmai Hakimi, Florent Guelfucci, Amine Khemiri, Francis Fatoye, Ana María Mora Blázquez, Marta Hernández González
BMC Urol. 2018; 18: 76. Published online 2018 Sep 4. doi: 10.1186/s12894-018-0390-z
PMCID:
PMC6122705
Neil M. Schultz, Neal D. Shore, Simon Chowdhury, Laurence H. Klotz, Raoul S. Concepcion, David F. Penson, Lawrence I. Karsh, Hongbo Yang, Bruce A. Brown, Arie Barlev, Scott C. Flanders
BMC Urol. 2018; 18: 77. Published online 2018 Sep 6. doi: 10.1186/s12894-018-0387-7
PMCID:
PMC6128000
Véronique Ouellet, Armen Aprikian, Alain Bergeron, Fadi Brimo, Robert G. Bristow, Simone Chevalier, Darrel Drachenberg, Ladan Fazli, Neil E. Fleshner, Martin Gleave, Pierre Karakiewicz, Laurence Klotz, Louis Lacombe, Jean-Baptiste Lattouf, Theodorus van der Kwast, Jeremy A. Squire, Mathieu Latour, Dominique Trudel, Anne-Marie Mes-Masson, Fred Saad
BMC Urol. 2018; 18: 78. Published online 2018 Sep 10. doi: 10.1186/s12894-018-0392-x
PMCID:
PMC6131811
Sheng Xue, Sheng-Qun Jiang, Qing-wen Li, Sheng Wang, Jian Li, Shuai Yang, Hai-Min Zhang, Yun-Fei Xu, Long-Sheng Wang, Jun-Hua Zheng
BMC Urol. 2018; 18: 79. Published online 2018 Sep 10. doi: 10.1186/s12894-018-0395-7
PMCID:
PMC6131937
A. Ivchenko, R.-H. Bödeker, C. Neumeister, A. Wiedemann
BMC Urol. 2018; 18: 80. Published online 2018 Sep 14. doi: 10.1186/s12894-018-0394-8
PMCID:
PMC6137886

Study Protocol

Babar Asma, Leblanc Vicky, Dudonne Stephanie, Desjardins Yves, Howell Amy, Dodin Sylvie
BMC Urol. 2018; 18: 29. Published online 2018 May 2. doi: 10.1186/s12894-018-0342-7
PMCID:
PMC5930667
Jeffrey D. Redshaw, Sara M. Lenherr, Sean P. Elliott, John T. Stoffel, Jeffrey P. Rosenbluth, Angela P. Presson, Jeremy B. Myers, for the Neurogenic Bladder Research Group (NBRG.org)
BMC Urol. 2018; 18: 72. Published online 2018 Aug 29. doi: 10.1186/s12894-018-0383-y
PMCID:
PMC6116487

Articles from BMC Urology are provided here courtesy of BioMed Central