Logo of biolprocBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBiological Procedures OnlineJournal Front Page

Volume 20;  2018

Reviews

Lijing Jiao, Ling Bi, Yan Lu, Qin Wang, Yabin Gong, Jun Shi, Ling Xu
Biol Proced Online. 2018; 20: 1. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s12575-017-0066-1
PMCID:
PMC5757296
Erin W. Howard, Xiaohe Yang
Biol Proced Online. 2018; 20: 17. Published online 2018 Sep 11. doi: 10.1186/s12575-018-0082-9
PMCID:
PMC6134714

Methodology

Swara Kalva, Jef D. Boeke, Paolo Mita
Biol Proced Online. 2018; 20: 2. Published online 2018 Jan 19. doi: 10.1186/s12575-018-0068-7
PMCID:
PMC5774033
Alysia G. Buckley, Kevin Looi, Thomas Iosifidis, Kak-Ming Ling, Erika N. Sutanto, Kelly M. Martinovich, Elizabeth Kicic-Starcevich, Luke W. Garratt, Nicole C. Shaw, Francis J. Lannigan, Alexander N. Larcombe, Graeme Zosky, Darryl A. Knight, Paul J. Rigby, Anthony Kicic, Stephen M. Stick
Biol Proced Online. 2018; 20: 3. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1186/s12575-018-0070-0
PMCID:
PMC5793437
Natsumi Takei, Takuma Nakamura, Shohei Kawamura, Yuki Takada, Yui Satoh, Atsushi P. Kimura, Tomoya Kotani
Biol Proced Online. 2018; 20: 6. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s12575-018-0071-z
PMCID:
PMC5831722
Mengsheng Gao, Anne Benge, Julia M. Mesa, Regina Javier, Feng-Xia Liu
Biol Proced Online. 2018; 20: 8. Published online 2018 May 1. doi: 10.1186/s12575-018-0075-8
PMCID:
PMC5928592
Utkarsha A. Singh, Mukta Kumari, Soumya Iyengar
Biol Proced Online. 2018; 20: 12. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s12575-018-0077-6
PMCID:
PMC5984428
Haley D. Axelrod, Kenneth J. Pienta, Kenneth C. Valkenburg
Biol Proced Online. 2018; 20: 13. Published online 2018 Jul 1. doi: 10.1186/s12575-018-0078-5
PMCID:
PMC6026516
Anastassia Serguienko, Meng Yu Wang, Ola Myklebost
Biol Proced Online. 2018; 20: 14. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.1186/s12575-018-0079-4
PMCID:
PMC6069543

Research

Graça S Marques, Zélia Silva, Paula A. Videira
Biol Proced Online. 2018; 20: 4. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1186/s12575-018-0069-6
PMCID:
PMC5796591
Shitao Zhao, Jianqiang Sun, Kentaro Shimizu, Koji Kadota
Biol Proced Online. 2018; 20: 5. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s12575-018-0067-8
PMCID:
PMC5831220
Ryan Rebernick, Lauren Fahmy, Christopher Glover, Mandar Bawadekar, Daeun Shim, Caitlyn L. Holmes, Nicole Rademacher, Hemanth Potluri, Christie M. Bartels, Miriam A. Shelef
Biol Proced Online. 2018; 20: 7. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1186/s12575-018-0072-y
PMCID:
PMC5878938
Yabin Gong, Zhenye Xu, Changjuan Jin, Haibin Deng, Zhongqi Wang, Weidong Zhou, Ming Zhang, Xiaozhen Zhao, Lifang Wang
Biol Proced Online. 2018; 20: 9. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1186/s12575-018-0074-9
PMCID:
PMC5878937
Yu-Chang Chuang, Hsin-Yi Wu, Yu-Ling Lin, Shey-Cherng Tzou, Cheng-Hsun Chuang, Ting-Yan Jian, Pin-Rong Chen, Yuan-Ching Chang, Chi-Hsin Lin, Tse-Hung Huang, Chao-Ching Wang, Yi-Lin Chan, Kuang-Wen Liao
Biol Proced Online. 2018; 20: 10. Published online 2018 May 1. doi: 10.1186/s12575-018-0073-x
PMCID:
PMC5928594
Leila Fahmideh, Ziba Fooladvand
Biol Proced Online. 2018; 20: 11. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s12575-018-0076-7
PMCID:
PMC5984343
Mujahid Iqbal, Hui Zhang, Khalid Mehmood, Aoyun Li, Xiong Jiang, Yaping Wang, Jialu Zhang, Muhammad Kashif Iqbal, Mujeeb Ur Rehman, Wangyuan Yao, Shijin Yang, Jiakui Li
Biol Proced Online. 2018; 20: 15. Published online 2018 Jul 1. doi: 10.1186/s12575-018-0080-y
PMCID:
PMC6026509
Hui Lyu, Jingcao Huang, Zhimin He, Bolin Liu
Biol Proced Online. 2018; 20: 16. Published online 2018 Aug 8. doi: 10.1186/s12575-018-0081-x
PMCID:
PMC6081814

Articles from Biological Procedures Online are provided here courtesy of BioMed Central