Logo of biolprocBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBiological Procedures OnlineJournal Front Page

Volume 20;  2018

Review

Lijing Jiao, Ling Bi, Yan Lu, Qin Wang, Yabin Gong, Jun Shi, Ling Xu
Biol Proced Online. 2018; 20: 1. Published online 2018 Jan 8. doi: 10.1186/s12575-017-0066-1
PMCID:
PMC5757296

Methodology

Swara Kalva, Jef D. Boeke, Paolo Mita
Biol Proced Online. 2018; 20: 2. Published online 2018 Jan 19. doi: 10.1186/s12575-018-0068-7
PMCID:
PMC5774033
Alysia G. Buckley, Kevin Looi, Thomas Iosifidis, Kak-Ming Ling, Erika N. Sutanto, Kelly M. Martinovich, Elizabeth Kicic-Starcevich, Luke W. Garratt, Nicole C. Shaw, Francis J. Lannigan, Alexander N. Larcombe, Graeme Zosky, Darryl A. Knight, Paul J. Rigby, Anthony Kicic, Stephen M. Stick
Biol Proced Online. 2018; 20: 3. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1186/s12575-018-0070-0
PMCID:
PMC5793437
Natsumi Takei, Takuma Nakamura, Shohei Kawamura, Yuki Takada, Yui Satoh, Atsushi P. Kimura, Tomoya Kotani
Biol Proced Online. 2018; 20: 6. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s12575-018-0071-z
PMCID:
PMC5831722
Mengsheng Gao, Anne Benge, Julia M. Mesa, Regina Javier, Feng-Xia Liu
Biol Proced Online. 2018; 20: 8. Published online 2018 May 1. doi: 10.1186/s12575-018-0075-8
PMCID:
PMC5928592
Utkarsha A. Singh, Mukta Kumari, Soumya Iyengar
Biol Proced Online. 2018; 20: 12. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s12575-018-0077-6
PMCID:
PMC5984428

Research

Graça S Marques, Zélia Silva, Paula A. Videira
Biol Proced Online. 2018; 20: 4. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1186/s12575-018-0069-6
PMCID:
PMC5796591
Shitao Zhao, Jianqiang Sun, Kentaro Shimizu, Koji Kadota
Biol Proced Online. 2018; 20: 5. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.1186/s12575-018-0067-8
PMCID:
PMC5831220
Ryan Rebernick, Lauren Fahmy, Christopher Glover, Mandar Bawadekar, Daeun Shim, Caitlyn L. Holmes, Nicole Rademacher, Hemanth Potluri, Christie M. Bartels, Miriam A. Shelef
Biol Proced Online. 2018; 20: 7. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1186/s12575-018-0072-y
PMCID:
PMC5878938
Yabin Gong, Zhenye Xu, Changjuan Jin, Haibin Deng, Zhongqi Wang, Weidong Zhou, Ming Zhang, Xiaozhen Zhao, Lifang Wang
Biol Proced Online. 2018; 20: 9. Published online 2018 Apr 1. doi: 10.1186/s12575-018-0074-9
PMCID:
PMC5878937
Yu-Chang Chuang, Hsin-Yi Wu, Yu-Ling Lin, Shey-Cherng Tzou, Cheng-Hsun Chuang, Ting-Yan Jian, Pin-Rong Chen, Yuan-Ching Chang, Chi-Hsin Lin, Tse-Hung Huang, Chao-Ching Wang, Yi-Lin Chan, Kuang-Wen Liao
Biol Proced Online. 2018; 20: 10. Published online 2018 May 1. doi: 10.1186/s12575-018-0073-x
PMCID:
PMC5928594
Leila Fahmideh, Ziba Fooladvand
Biol Proced Online. 2018; 20: 11. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.1186/s12575-018-0076-7
PMCID:
PMC5984343

Articles from Biological Procedures Online are provided here courtesy of BioMed Central