Logo of amjtrLink to Publisher's site

Volume 9(12);  2017

Review Articles

Seidu A Richard, Yuanyuan Jiang, Lu Hong Xiang, Shanshan Zhou, Jia Wang, Zhaoliang Su, Huaxi Xu
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5181–5196. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752874
Cui-Cui Liu, Jing-Jing Zhao, Rui Zhang, Hui Li, Bo Chen, Ling-Ling Zhang, Hao Yang
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5197–5219. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752875

Original Articles

Hung-I Lu, Fan-Yen Lee, Christopher Glenn Wallace, Pei-Hsun Sung, Kuan-Hung Chen, Jiunn-Jye Sheu, Sarah Chua, Meng-Shen Tong, Tien-Hung Huang, Yi-Ling Chen, Pei-Lin Shao, Hon-Kan Yip
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5220–5237. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752876
Fariba Nasirian, Behzad Mesbahzadeh, Saeid Abbasi Maleki, Mehdi Mogharnasi, Nasroallah Moradi Kor
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5238–5244. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752877
Hongyi Hu, Dongsheng Shi, Chenlu Hu, Xiao Yuan, Juan Zhang, Huaqin Sun
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5245–5258. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752878
Hongru Li, Yusheng Chen, Nengluan Xu, Meie Yu, Xunwei Tu, Zhengwei Chen, Ming Lin, Baosong Xie, Jianjun Fu, Lili Han
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5259–5274. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752879
Chih-Chao Yang, Yen-Ta Chen, Chih-Hung Chen, John Y Chiang, Yen-Yi Zhen, Hon-Kan Yip
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5275–5288. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752880
Liangpeng Ge, Chuan Cao, Shixuan Chen, Bin Shao, Qianyong Li, Qingtao Li, Lubin Liu, Zhiqing Liang, Yong Huang
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5289–5298. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752881
Yumei Li, Jiangnan Huang, Zhiyuan Jiang, Yang Jiao, Hui Wang
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5299–5307. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752882
Yuchan Yang, Fang Lu, Lihua Zhuang, Shuohui Yang, Yingnan Kong, Wenli Tan, Zhigang Gong, Songhua Zhan
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5308–5319. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752883
Jingling Su, Chenxi Xie, Yanyun Fan, Weizi Cheng, Yiqun Hu, Qingwen Huang, Huaxiu Shi, Lin Wang, Jianlin Ren
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5320–5331. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752884
Xinwen Ke, Xing Zeng, Xian Wei, Yuanqing Shen, Jiahua Gan, Huake Tang, Zhiquan Hu
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5332–5346. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752885
Rong Zhu, Xiaowei Cai, Chunli Zhou, Yashu Li, Xiaorong Zhang, Yiqian Li, Lei Ran, Ke Huang, Weifeng He, Rupeng Wang
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5347–5360. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752886
Haibin Lu, Baolei Wu, Ge Ma, Deyu Zheng, Ruijuan Song, Erjiang Huang, Ming Mao, Bin Lu
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5361–5374. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752887
Jie Yang, Yanyan Li, Fengtai Xue, Wei Liu, Song Zhang
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5375–5387. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752888
Liu Gang, Li Qun, Wei-Dong Liu, Yong-Sheng Li, Yao-Zeng Xu, Dong-Tang Yuan
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5388–5399. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752889
Xingyu Miao, Xiaoying Wu, Wei Shi
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5400–5410. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752890
Yu-Ying Qiu, Xiao-Yan Zhou, Xiu-Fen Qian, Yu-Xian Wu, Chu Qin, Tao Bian
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5411–5421. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752891
Lianhua Zhang, Guoliang Yang, Haige Chen, Yiran Huang, Wei Xue, Juanjie Bo
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5422–5431. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752892
Jadson Pereira Alves, Ramiro Barcos Nunes, Daniele da Cunha Ferreira, Giuseppe Potrick Stefani, Rodrigo Boemo Jaenisch, Pedro Dal Lago
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5432–5441. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752893
Shujun Zhou, Zheng Fang, Gui Wang, Song Wu
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5442–5451. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752894
Xi Wu, Jian-Zhong Zhang, Peng-Fei Yang, Qing-Hai Huang, Jian-Min Liu
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5452–5460. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752895
La-Mei Zhang, Ping Wang, Xiao-Min Liu, Ying-Jian Zhang
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5461–5472. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752896
Wanghui Jing, Nosratola D Vaziri, Ane Nunes, Yasunori Suematsu, Ted Farzaneh, Mahyar Khazaeli, Hamid Moradi
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5473–5484. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752897
Martina Ramella, Francesca Boccafoschi, Kevin Bellofatto, Antonia Follenzi MD, Luca Fusaro, Renzo Boldorini, Francesco Casella, Carla Porta, Piergiorgio Settembrini, Mario Cannas
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5485–5495. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752898
Yifan Lian, Zhaohua Li, Yanyun Fan, Qingwen Huang, Jianmin Chen, Wenming Liu, Chuanxing Xiao, Hongzhi Xu
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5496–5506. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752899
Congying Chen, Wenqin Xiao, Li Huang, Ge Yu, Jianbo Ni, Lijuan Yang, Rong Wan, Guoyong Hu
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5507–5517. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752900
Chen Zhang, Yue Zhou, Guo-Yuan Yang, Song Li
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5518–5527. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752901
Feng Du, Tian Wang, Si Li, Xin Meng, Hai-Yan Zhang, De-Tian Li, Zhen-Xian Du, Hua-Qin Wang
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5528–5537. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752902
Feng Huang, Yongliang Yao, Jianhong Wu, Qingqian Liu, Jiao Zhang, Xiongyong Pu, Qiang Zhang, Longfei Xia
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5538–5547. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752903
Ming-Zi Zhang, Xin-Hang Dong, En-Ling Guan, Lou-Bin Si, Rui-Qi Zhuge, Peng-Xiang Zhao, Xin Zhang, Meng-Yu Liu, Yao Mawulikplimi Adzavon, Xiao Long, Zheng Qi, Xiaojun Wang
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5548–5557. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752904
Yi Zhang, Fei Chen, Liang Wang
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5558–5566. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752905
Mingxiang Chang, Meimei Wu, Hanmin Li
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5567–5575. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752906
Xiangjun Sun, Mingchun Wang, Haiyan Liu, Jian Wang
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5576–5584. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752907
Jialiang Zhang, Mengyuan Huang, Shutong Shen, Xiaoting Wu, Xiaodong Wu, Ping lv, Haifeng Zhang, Hui Wang, Xinli Li
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5585–5593. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752908
Jie Liu, Zhiwang Song, Chan Feng, Yonglin Lu, Yu Zhou, Yun Lin, Chunyan Dong
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5594–5602. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752909
Jinsong Hong, Ting Wang, Zhibin Chen, Haobo Pan, Xiaohua Pan
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5603–5610. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752910
Xi Shi, Shiwei Qiu, Wei Zhuang, Na Yuan, Caiji Wang, Shili Zhang, Tiantian Sun, Weiwei Guo, Fenglei Gao, Shiming Yang, Yuehua Qiao
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5611–5618. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752911
Benju Liu, Xiju He, Shoutian Li, Benke Xu, Lutz Birnbaumer, Yanhong Liao
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5619–5630. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752912
Zhaoyun Liu, Jin Chen, Honglei Wang, Kai Ding, Yanqi Li, Anya de silva, Varun sehgal, Jonathan lvan Burbano, Radhika Sundararaj, Janani Gamage, Victor Audu, Rong Fu
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5631–5642. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752913
Xiang Gu, Chengzhang Zheng, Qiaoying Zheng, Shuiyu Chen, Wei Li, Zhanfang Shang, Huabin Zhang
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5643–5652. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752914
Zhengzhao Li, Yong Wang, Guang Zeng, Xiaowen Zheng, Wenbo Wang, Yun Ling, Huamin Tang, Jianfeng Zhang
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5653–5661. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752915
Jianfei Luo, Ruicheng Yan, Xiaobo He, Jie He
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5671–5677. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752917
Yan-Shu Li, Xing-Jun Qin, Wei Dai
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5678–5683. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752918
Sung-Im Do, Hyun-Soo Kim, Kyungeun Kim, Hyunjoo Lee, In-Gu Do, Dong-Hoon Kim, Seoung Wan Chae, Jin Hee Sohn
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5684–5695. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752919
Han-Rong Cheng, Shao-Ru He, Ben-Qing Wu, Dong-Cai Li, Tian-Yong Hu, Li Chen, Zhu-Hui Deng
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5696–5707. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752920
Yun Wu, Yining Wang, Yaoting Ji, Yanjing Ou, Haibin Xia, Bi Zhang, Yan Zhao
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5708–5718. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752921
Wang-Yi Liu
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5719–5742. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752922
Yiran Yin, Lian Tang, Jieying Chen, Xiaobo Lu
Am J Transl Res. 2017; 9(12): 5743–5753. Published online 2017 Dec 15.
PMCID:
PMC5752923

Articles from American Journal of Translational Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation