Logo of amjtrLink to Publisher's site

Volume 10(9);  2018

Review Article

Hongsha Wang, Haifeng Zhang, Lin Sun, Weiying Guo
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2749–2763. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176241

Original Articles

Yanguo Kong, Tao Yan, Shun Gong, Hao Deng, Guohua Zhang, Jingping Wang
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2764–2780. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176240
Pei-Hsun Sung, Sarah Chua, Kuan-Hung Chen, Cheuk-Kwan Sun, Yi-Chen Li, Chi-Ruei Huang, Chi-Wen Luo, Han-Tan Chai, Hung-I Lu, Hon-Kan Yip
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2781–2795. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176237
Jing Zhang, Qilong Wan, Xin Yu, Gu Cheng, Yifeng Ni, Zubing Li
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2796–2809. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176232
Umesh B Mahajan, Govind Chandrayan, Chandragouda R Patil, Dharamvir Singh Arya, Kapil Suchal, Yogeeta Agrawal, Shreesh Ojha, Sameer N Goyal
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2810–2821. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176230
Lei Pang, Qiang Li, Yanqing Zhang, Bin Deng, Fan Wu, Jijun Wang, Keyan Wu, Yanbing Ding, Duonan Yu
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2822–2833. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176235
Xuhui Gu, Hui Gong, Lili Shen, Qingfeng Gu
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2834–2847. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176228
Qiao Peng, Jing Zhang, Gang Zhou
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2848–2858. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176222
Bin Wang, Chong Sun, Sijia Wang, Na Shang, Junjie Shangguan, Matteo Figini, Liang Pan, Kang Zhou, Quanhong Ma, Daniele Procissi, Yury Velichko, Vahid Yaghmai, Guoxin Li, Zhuoli Zhang
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2859–2867. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176238
Shi-Lei Ni, Juan Zhang, Xia Liu, Xiang-Wei Li, Ying-Jian Sun, Xue Zhang, Lu Wang, Jin-Jin Lu, Yan Cui, Chang-Yu Zheng, Bing Han, Hong-Chen Sun
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2868–2876. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176225
Hu Zhao, Changgeng Zhu, Donghui Huang
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2877–2889. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176224
Lingling Yu, Weifang Zhang, Chahua Huang, Qian Liang, Huihui Bao, Zhijian Gong, Minxuan Xu, Zhenzhen Wang, Minhua Wen, Xiaoshu Cheng
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2890–2900. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176234
Jiahong Meng, Jianqiao Hong, Chenchen Zhao, Chenhe Zhou, Bin Hu, Yute Yang, Guangyao Jiang, Sihao Li, Zhongli Shi, Xunzi Cai, Shigui Yan
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2901–2910. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176236
Chongqing Huang, Jingyong Huang, Guanfeng Yu
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2911–2919. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176239
Takahiro Mizoguchi, Koji Ueno, Masashi Yanagihara, Makoto Samura, Hiroshi Kurazumi, Ryo Suzuki, Noriyasu Morikage, Kimikazu Hamano
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2920–2928. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176242
Yuelong Ma, Qin Pei, Li Zhang, Jie Lu, Tiejun Shui, Jia Chen, Chao Shi, Jun Yang, Michael Smith, Yeqiang Liu, Jianyu Zhu, Degang Yang
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2929–2939. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176229
Sheng-Song Chen, Xiao-Yun Tu, Li-Xia Xie, Lv-Ping Xiong, Juan Song, Xiao-Qun Ye
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2940–2948. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176231
Yang Ji, Chuanshan Zhang, Zhe Huang, Xia Wang, Lina Yue, Meimei Gao, Huiling Hu, Qinjun Su, Yuedong Han, Bin Liu, Ding Yang, Zhanliang Su, Zhuoli Zhang
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2949–2957. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176220
Haifeng Chen, Nan Lu, Meifan Zheng
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2958–2966. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176227
Biyun Li, Xiaoxi Huang, Zheng Liu, Xuefeng Xu, Huijuan Xiao, Xin Zhang, Huaping Dai, Chen Wang
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2967–2974. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176221
Pei-Hsun Sung, Hung-Sheng Lin, Wei-Che Lin, Chiung-Chih Chang, Sung-Nan Pei, Ming-Chun Ma, Kuan-Hung Chen, John Y Chiang, Hsueh-Wen Chang, Fan-Yen Lee, Mel S Lee, Hon-Kan Yip
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2975–2989. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176223
Yoomin Ahn, Ricardo Lamy, Cynthia L Darling, Jay M Stewart, Lilliam M Pinzon
Am J Transl Res. 2018; 10(9): 2990–2995. Published online 2018 Sep 15.
PMCID:
PMC6176226

Retraction


Articles from American Journal of Translational Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation