Logo of amjtrLink to Publisher's site

Volume 9(10);  2017

Review Articles

Mohamed B Fouda, Finosh G Thankam, Matthew F Dilisio, Devendra K Agrawal
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4341–4360. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666046
Bin Wang, Chong Sun, Sijia Wang, Na Shang, Matteo Figini, Quanhong Ma, Shanzhi Gu, Daniele Procissi, Vahid Yaghmai, Guoxin Li, Andrew Larson, Zhuoli Zhang
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4564–4573. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666065

Original Articles

Yuanqing Huang, Ning Chen, Dengshun Miao
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4361–4374. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666047
Rui-Xia Xu, Xian-Chang Sun, Chun-Yan Ma, Yu-Hong Yao, Xiao-Lin Li, Yuan-Lin Guo, Yan Zhang, Sha Li, Jian-Jun Li
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4375–4389. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666048
Xiaoying Dong, Xin Li, Minghui Li, Ming Chen, Qian Fan, Wei Wei
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4390–4401. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666049
Kai Li, Jin Pan, Jianjun Wang, Fengrui Liu, Li Wang
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4402–4414. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666050
Dapeng Wang, Ming Fang, Nan Shen, Longkai Li, Weidong Wang, Lingyu Wang, Hongli Lin
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4415–4427. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666051
Yanyan Li, Yin Xiang, Song Zhang, Yan Wang, Jie Yang, Wei Liu, Fengtai Xue
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4428–4439. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666052
Xiang Gao, Jingping Sun, Chunyu Huang, Xiaohua Hu, Ning Jiang, Chenqi Lu
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4440–4449. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666053
Chengzhen Li, Ying He, Haijing Ma, Seongho Han
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4450–4457. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666054
Yaxu Jia, Heng Lu, Cheng Wang, Junjun Wang, Chenyu Zhang, Fangyu Wang, Chunni Zhang
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4458–4469. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666055
Shaohua Dai, Qirong Xu, Sheng Liu, Bentong Yu, Jichun Liu, Jian Tang
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4470–4480. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666056
Mizuki Nakamura, Sayaka Shibata, Toshihide Yamasaki, Megumi Ueno, Ikuo Nakanishi, Ken-ichiro Matsumoto, Tadashi Kamada, Ken-ichi Yamada, Ichio Aoki
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4481–4491. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666057
Jinhua Yan, Jinli Wang, Huijin Huang, Yi Huang, Tao Mi, Cuntai Zhang, Le Zhang
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4492–4501. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666058
Jinting Wang, Lian Deng, Junpeng Huang, Rui Cai, Xiongjie Zhu, Faquan Liu, Qien Wang, Jiren Zhang, Yanfang Zheng
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4502–4511. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666059
Maaike Waasdorp, JanWillem Duitman, Sandrine Florquin, Arnold C Spek
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4512–4520. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666060
Bo Pan, Shaoqiang Huang, Shen Sun, Tingting Wang
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4521–4533. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666061
Shaojie Li, Xiao Lu, Haipeng He, Rong Cui, Xianxin Wang, Xiaoyun Wang, Xia Wu
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4534–4544. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666062
Gangling Tong, Xuan Wu, Boran Cheng, Liang Li, Xi Li, Zhu Li, Qiaohong Nong, Xiaoqiu Chen, Yajie Liu, Shubin Wang
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4545–4552. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666063
Yao Cheng, Fan-Zhen Kong, Xiao-Feng Dong, Qin-Rong Xu, Qian Gui, Wei Wang, Hong-Xuan Feng, Wei-Feng Luo, Zong-En Gao, Guan-Hui Wu
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4553–4563. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666064
Li Gao, Jin-Cai Zhong, Wen-Ting Huang, Yi-Wu Dang, Min Kang, Gang Chen
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4574–4592. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666066
Kuan-Hung Chen, Chien-Hui Yang, Christopher Glenn Wallace, Chung-Ren Lin, Chia-Kai Liu, Tsung-Cheng Yin, Tien-Hung Huang, Yi-Ling Chen, Cheuk-Kwan Sun, Hon-Kan Yip
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4593–4606. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666067
Jinquan Hu, Hui Han, Peng Cao, Wenchao Yu, Chen Yang, Yang Gao, Wen Yuan
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4607–4616. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666068
Fang Cao, Qiang Zhang, Wei Chen, Chong Han, Yang He, Qishan Ran, Shengtao Yao
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4617–4626. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666069
Yanchun Chen, Qing Wang, Qiaozhen Wang, Huancai Liu, Fenghua Zhou, Yawen Zhang, Meng Yuan, Chunyan Zhao, Yingjun Guan, Xin Wang
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4627–4639. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666070
Hua Tian, Yang Chen, Jian-Gang Zhao, Da-Ren Liu, Wei-Hua Gong, Li Chen, Yu-Lian Wu, Jian-An Wang
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4640–4651. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666071
Xin-Yu Wang, Xue-Hong Zhang, Li Peng, Zheng Liu, Yin-Xue Yang, Zhi-Xu He, Hong-Wan Dang, Shu-Feng Zhou
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4652–4672. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666072
Yang Gao, Kai Kang, Haitao Liu, Weilan Kong, Qiuyuan Han, Xing Zhang, Rui Huang, Jingdong Qu, Hongliang Wang, Sicong Wang, Ruijin Liu, Yansong Liu, Kaijiang Yu
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4673–4681. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666073
Tianyi Yu, Min Gao, Peilang Yang, Qing Pei, Dan Liu, Di Wang, Xiong Zhang, Yan Liu
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4682–4693. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666074
Chun-Yan Li, Ya-Hong Wang, Zi-Ying Lin, La-Wei Yang, Sheng-Lan Gao, Tie Liu, Bao-An Zou, Zhan-Chun Pan, Ze-Qing Song, Gang Liu
Am J Transl Res. 2017; 9(10): 4694–4706. Published online 2017 Oct 15.
PMCID:
PMC5666075

Articles from American Journal of Translational Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation